Automatisere oppgaver med makroinnspillingen

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil automatisere en gjentakende oppgave, kan du registrere en makro med makroregistrering i Microsoft Excel. Tenk deg at du har datoer i tilfeldig formater og du vil bruke et enkelt format til alle. En makro kan gjøre det for deg. Du kan registrere en makro som å bruke ønsket format og deretter spille av makroen når det er behov.

Når du registrerer en makro, spiller makroinnspillingen inn alle trinnene i Visual Basic for Applications (VBA)-kode. Disse trinnene kan omfatte å skrive inn tekst eller tall, klikke på celler eller kommandoer på båndet eller på menyene, formatere celler, rader eller kolonner eller til og med import av data fra en ekstern kilde – for eksempel Microsoft Access. Visual Basic Application (VBA) er et delsett av det kraftige Visual Basic-programmeringsspråket og er inkludert i de fleste Office-programmer. Selv om VBA gir deg muligheten til å automatisere prosesser i og mellom Office-programmer, er det ikke nødvendig å kunne VBA-kode eller dataprogrammering dersom makroinnspillingen gjør det du ønsker.

Det er viktig å vite at du når du registrerer en makro, spiller makroinnspillingen inn nesten hver bevegelse du gjør. Så hvis du gjør en feil i rekkefølgen, for eksempel hvis du klikker på en knapp som du ikke hadde tenkt å klikke på, spiller makroinnspillingen den inn. Løsningen er å spille inn hele sekvensen eller endre selve VBA-koden. Dette er grunnen til at når du registrerer noe, er det best å registrere en prosess som du er godt kjent med. Jo mer smertefritt du spiller inn en sekvens, jo mer effektivt kjører makroen når du spiller den av.

Makroer og VBA-verktøy finner du på Utvikler-fanen. Den er skjult som standard, så det første trinnet er å aktivere den. Hvis du vil ha mer informasjon, se Vis utviklerfanen.

Utvikler-fanen på båndet

Registrere en makro

Det er noen nyttige ting du bør vite om makroer:

 • Når du registrerer en makro for å utføre et sett med oppgaver i et område i Excel, kjører makroen kun på cellene i området. Så hvis du har lagt til en ekstra rad i området, kjører ikke makroen prosessen på den nye raden, men kun på cellene i området.

 • Hvis du har planlagt en lang prosess med oppgaver å spille inn, kan det være nyttig å lage flere små, relevante makroer i stedet for én lang makro.

 • Det er ikke slik at kun oppgaver i Excel kan spilles inn som en makro. Makro-prosessen kan utvides til andre Office-programmer og andre programmer som støtter Visual Basic Application (VBA). Du kan for eksempel registrere en makro der du først oppdaterer en tabell i Excel og deretter åpner Outlook for å sende tabellen til en e-postadresse.

Følg disse trinnene for å registrere en makro.

 1. Klikk Registrer makro i Kode-gruppen på Utvikler-fanen.

  -ELLER-

  Trykk Alt +T +M +R.

  Registrer makroer
 2. Skriv inn et navn på makroen i Makronavn-boksen. Gjør navnet så beskrivende som mulig, slik at du raskt kan finne det dersom du oppretter flere makroer.

  Obs!: Det første tegnet i makronavnet må være en bokstav. Andre tegn kan være bokstaver, tall eller understrekingstegn. Mellomrom tillates ikke i makronavn, men et understrekingstegn fungerer godt som ordskilletegn. Hvis du bruker et makronavn som også er en cellereferanse, kan det vises en feilmelding om at makronavnet ikke er gyldig.

 3. Hvis du vil tilordne en hurtigtast for å kjøre makroen, i hurtigtast-boksen skriver du inn en bokstav (både store eller små fungerer) som du vil bruke. Er det best å bruke Ctrl + SKIFT (stor) tastekombinasjoner, fordi makro Hurtigtasten overstyrer alle tilsvarende standard Excel hurtigtaster mens arbeidsboken som inneholder makroen, er åpen. Hvis du bruker Ctrl + Z (angre), vil du for eksempel miste muligheten til å angre i Excel forekomst.

 4. Velg hvor du vil lagre makroen i Lagre makro i-listen.

  Generelt vil du lagre makroen i Denne arbeidsboken plasseringen, men hvis du vil bruke en makro skal være tilgjengelig når du bruker Excel, velg Global makroarbeidsbok . Når du velger Global makroarbeidsbok, oppretter Excel en skjult, personlig makroarbeidsbok (Personal.xlsb) Hvis den ikke allerede finnes, og makroen lagres i denne arbeidsboken.

 5. Skriv eventuelt inn en kort beskrivelse av hva makroen gjør i Beskrivelse-boksen.

  Selv om beskrivelsesfeltet er valgfritt, anbefaler vi å skrive inn en beskrivelse. Prøv også å skrive inn en meningsfull beskrivelse med all informasjon som kan være nyttig for deg eller andre brukere som skal kjøre makroen. Hvis du har opprettet mange makroer, kan beskrivelsen hjelpe deg med å raskt identifisere hvilke makroer som gjør hva. Ellers kan det være at du må gjette.

 6. Klikk OK for å starte innspillingen.

 7. Utfør handlingene du vil registrere.

 8. Klikk på Stopp registrering Knappesymbol i Kode-gruppen på fanen Utvikler.

  -ELLER-

  Trykk Alt +T +M +R.

Arbeide med registrerte makroer i Excel

Klikk makroer for å vise makroer som er knyttet til en arbeidsbok i kategorien utvikler. Eller trykk Alt + F8. Dette åpner dialogboksen makro.

Makro-dialogboks

Forsiktig!: Makroer kan ikke angres. Før du kjører en innspilt makro for første gang, må du kontrollere at du enten har lagret arbeidsboken der du vil kjøre makroen, eller enda bedre: Arbeid på en kopi av arbeidsboken for å hindre uønskede endringer. Hvis du kjører en makro, og den ikke gjør det du ønsker, kan du lukke arbeidsboken uten å lagre den.

Her er mer informasjon om å arbeide med makroer i Excel.

Oppgave

Beskrivelse

Endre sikkerhetsinnstillinger for makroer i Excel

Les spesifikk informasjon om tilgjengelige sikkerhetsinnstillinger for makroer og deres betydning.

Kjøre en makro

Det finnes flere måter du kan kjøre en makro på. For eksempel kan du bruke en hurtigtast, et grafikkobjekt, Verktøylinje for hurtigtilgang, en knapp, eller når du åpner en arbeidsbok.

Redigere en makro

Du kan bruke Visual Basic Editor til å redigere makroene knyttet til en arbeidsbok.

Kopiere en makromodul til en annen arbeidsbok

Hvis en arbeidsbok inneholder en VBA-makro (Visual Basic for Applications) som du vil bruke et annet sted, kan du kopiere modulen som inneholder denne makroen, til en annen åpen arbeidsbok ved å bruke Microsoft Visual Basic Editor.

Tilordne en makro til et objekt, figur eller grafikk

 1. Høyreklikk objektet, grafikk, figuren eller elementet du vil tilordne en eksisterende makro i et regneark, og klikk deretter Tilordne makro.

 2. Klikk på makroen du vil tilordne i Tilordne makro.

Tilordne en makro til en knapp

Du kan tilordne en makro til et grafisk ikon og legge den til verktøylinjen for hurtigtilgang eller båndet.

Tilordne en makro for en kontroll i et regneark

Du kan tilordne makroer til skjemaer og ActiveX-kontroller i et regneark.

Aktivere eller deaktivere makroer i Office-filer

Lær hvordan du aktiverer eller deaktiverer makroer i Office-filer.

Åpne Visual Basic Editor

Trykk Alt + F11

Få hjelp til å bruke Visual Basic-redigering

Lær hvordan du finner hjelp om Visual Basic-elementer.

Arbeide med innspilt kode i Visual Basic Editor (VBE)

Du kan arbeide med innspilt kode i Visual Basic Editor (VBE) og legge til dine egne variabler, kontrollstrukturer og annen kode som makroinnspillingen ikke kan registrere. Siden makroinnspillingen fanger opp nesten alle trinn du tar mens du spiller inn, kan du også rydde opp eventuell unødvendig innspilt kode som ikke tjener noe formål i makroen. Å se gjennom den innspilte koden er en flott måte å lære eller forbedre ferdighetene dine i VBA-programmering på.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer innspilt kode i et eksempel, kan du se Komme i gang med VBA i Excel.

Registrere en makro

Det er noen nyttige ting du bør vite om makroer:

 • Når du registrerer en makro for å utføre et sett med aktiviteter i et område i Excel, kjøres makroen bare på cellene i området. Så hvis du har lagt til en ekstra rad i området, kjøres ikke makroen prosessen på den nye raden, men bare cellene i det opprinnelige området.

 • Hvis du har planlagt en lang prosess med oppgaver å spille inn, kan det være nyttig å lage flere små, relevante makroer i stedet for én lang makro.

 • Det er ikke slik at kun oppgaver i Excel kan spilles inn som en makro. Makro-prosessen kan utvides til andre Office-programmer og andre programmer som støtter Visual Basic Application (VBA). Du kan for eksempel registrere en makro der du først oppdaterer en tabell i Excel og deretter åpner Outlook for å sende tabellen til en e-postadresse.

Makroer og VBA-verktøy finner du på Utvikler-fanen. Den er skjult som standard, så det første trinnet er å aktivere den.

 1. Gå til Excel > Innstillinger... > Bånd og verktøylinje.

 2. Merk av i avmerkingsboksen Utvikler i Hovedfaner-listen i kategorien Tilpass båndet, og klikk deretter på Lagre.

Følg disse trinnene for å registrere en makro.

 1. Klikk på Registrer makroUtvikler-fanen.

 2. Skriv inn et navn på makroen i Makronavn-boksen. Gjør navnet så beskrivende som mulig, slik at du kan raskt finne Hvis du oppretter flere makroer.

  Obs!: Det første tegnet i makronavnet må være en bokstav. Andre tegn kan være bokstaver, tall eller understrekingstegn. Mellomrom tillates ikke i makronavn, men et understrekingstegn fungerer godt som ordskilletegn. Hvis du bruker et makronavn som også er en cellereferanse, kan det vises en feilmelding om at makronavnet ikke er gyldig.

 3. Velg hvor du vil lagre makroen i Lagre makro i-listen.

  Generelt vil du lagre makroen i Denne arbeidsboken plasseringen, men hvis du vil bruke en makro skal være tilgjengelig når du bruker Excel, velg Global makroarbeidsbok. Når du velger Global makroarbeidsbok, opprettes en skjult, personlig makroarbeidsbok (PERSONAL. XLSB) Hvis den ikke allerede finnes, og makroen lagres i denne arbeidsboken. Arbeidsbøker i den mappen åpnes automatisk når Excel starter, og eventuelle koden du har lagret i den globale makroarbeidsboken vil bli oppført i dialogboksen makro, som er beskrevet i neste del.

 4. Hvis du vil tilordne en hurtigtast for å kjøre makroen, i hurtigtast-boksen skriver du inn en bokstav (både store eller små fungerer) som du vil bruke. Er det best å bruke tastekombinasjoner som ikke samsvarer med eksisterende hurtigtastene som en makro Hurtigtasten overstyrer alle tilsvarende standard hurtigtast for Excel mens arbeidsboken som inneholder makroen, er åpen.

 5. Skriv eventuelt inn en kort beskrivelse av hva makroen gjør i Beskrivelse-boksen.

  Selv om Beskrivelse-feltet er valgfritt, bør du angi ett. Er det nyttig å legge inn en meningsfull beskrivelse all informasjon som kan være nyttig å du eller andre brukere som skal kjøre makroen. Hvis du har opprettet mange makroer, kanskje beskrivelsen kan hjelpe deg med å raskt identifisere hvilke makro gjør hva, ellers må du å gjette.

 6. Klikk OK for å starte innspillingen.

 7. Utfør handlingene du vil registrere.

 8. Klikk på Stopp registreringUtvikler-fanen.

Arbeide med registrerte makroer i Excel

Klikk makroer for å vise makroer som er knyttet til en arbeidsbok i kategorien utvikler. Dette åpner dialogboksen makro.

Obs!: Makroer kan ikke angres. Før du kjører en innspilt makro for første gang, må du kontrollere at du enten har lagret arbeidsboken der du vil kjøre makroen, eller enda bedre: Arbeid på en kopi av arbeidsboken for å hindre uønskede endringer. Hvis du kjører en makro, og den ikke gjør det du ønsker, kan du lukke arbeidsboken uten å lagre den.

Her er mer informasjon om å arbeide med makroer i Excel.

Oppgave

Beskrivelse

Aktivere eller deaktivere makroer

Lær hvordan du kan aktivere eller deaktivere makroer i Excel for Mac.

Opprette, kjøre, redigere eller slette en makro

Hvis du vil spare tid på oppgaver du utfører ofte, kan du registrere trinnene i disse aktivitetene som en makro. Finne informasjon om hvordan du oppretter og kjører en makro.

Kopiere en makromodul til en annen arbeidsbok

Hvis en arbeidsbok inneholder en VBA-makro (Visual Basic for Applications) som du vil bruke et annet sted, kan du kopiere modulen som inneholder denne makroen, til en annen åpen arbeidsbok ved å bruke Microsoft Visual Basic Editor.

Tilordne en makro til et objekt, figur eller grafikk

 1. Høyreklikk objektet, grafikk, figuren eller elementet du vil tilordne en eksisterende makro i et regneark, og klikk deretter Tilordne makro.

 2. Klikk på makroen du vil tilordne i Tilordne makro.

Tilordne en makro til en knapp

Du kan tilordne en makro til et grafisk ikon og legge den til verktøylinjen for hurtigtilgang eller båndet.

Tilordne en makro for en kontroll i et regneark

Du kan tilordne makroer til skjemaer og ActiveX-kontroller i et regneark.

Åpne Visual Basic Editor

Klikk Visual Basicutvikler-fanen, eller Klikk menyen Verktøy > makro > Visual Basic-redigering ….

Få hjelp til å bruke Visual Basic-redigering

Lær hvordan du finner hjelp om Visual Basic-elementer.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×