ARCTAN2 (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen ARCTAN2 i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer arctangens, eller den inverse tangens, til de angitte x- og y-koordinatene. Arctangens er vinkelen fra x-aksen til en linje som går gjennom origo (0; 0) og et punkt med koordinatene (x; y). Vinkelen blir gitt i radianer mellom -pi og pi, men ikke -pi.

Syntaks

ARCTAN2(x; y)

Syntaksen for funksjonen ARCTAN2 har følgende argumenter:

  • X    Obligatorisk. X-koordinaten til punktet.

  • Y    Obligatorisk.Y-koordinaten til punktet.

Kommentarer

  • Et positivt tall angir en vinkel trukket mot klokkeretningen fra x-aksen. Et negativt tall angir en vinkel trukket med klokkeretningen.

  • ARCTAN2(a;b) er lik ARCTAN(b/a), bortsett fra at a kan være lik 0 i ARCTAN2.

  • Hvis både x og y er 0, returnerer ARCTAN2 feilverdien #DIV/0!.

  • Hvis du vil uttrykke arctangens i grader, multipliserer du resultatet med 180/PI( ) eller bruker GRADER-funksjonen.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

=ARCTAN2(1; 1)

Arctangens til punktet 1,1 i radianer, pi/4

0,785398163

=ARCTAN2(-1; -1)

Arctangens til punktet -1,-1 i radianer, -3*pi/4

-2,35619449

=ARCTAN2(-1; -1)*180/PI()

Arctangens til punktet 1,1 i grader

-135

=GRADER(ARCTAN2(-1; -1))

Arctangens til punktet 1,1 i grader

-135

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×