Arbeide med tilknytninger i statiske UML-strukturdiagrammer

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Viktig!: UML-statisk strukturdiagram er ikke tilgjengelig i Visio 2013 og nyere versjoner. For informasjon om UML-diagrammer i Visio 2013 og nyere versjoner, kan du se UML-diagrammer i Visio.

Legge til utsmykninger til tilknytningsendene

 1. Dobbeltklikk en Binær tilknytning, Tilknytningsklasse eller N-ær tilknytning-figur i et statisk strukturdiagram.

 2. Velg slutten der du vil legge til utsmykninger under Tilknytning slutter, og klikk deretter Egenskaper.

  Tips!: Du kan direkte Rediger brukte egenskapsinnstillinger i listen Tilknytning slutter ved å klikke et felt, og deretter skrive eller velge en verdi.

 3. Klikk Tilknytning slutten, og Skriv inn eller velg navnet på slutten, multiplisitet, navigerbarhet, aggregasjon og andre alternativer du ønsker, og klikk deretter OK.

 4. Gjenta trinn 2 og 3 for hver tilknytningsenden som du vil redigere.

 5. Skriv inn eller velg de ønskede egenskapsalternativene i kategorien tilknytning og andre kategorier, og klikk deretter OK.

Legge til kvalifikatorer i en tilknytning

 1. Dobbeltklikk Binær tilknytning, Tilknytningsklasse, N-ær tilknytning eller N-ær tilknytningsklasse figuren du vil legge til en kvalifiserer til.

 2. Velg tilknytning slutten du vil legge til en kvalifiserer til, under Tilknytning slutter, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Klikk Kvalifikator attributter, klikker du Ny, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Skriv inn eller velger verdier for egenskapene kvalifikator du vil bruke.

 5. Fortsett å klikke OK til dialogboksen Egenskaper for UML lukkes.

Et lite rektangel legges til etter tilknytning med kvalifikatoren.

Angi en komposisjon relasjon mellom klasser

 1. Dra en komposisjon-figur fra UML – statisk struktur til tegningssiden ved klassene du vil relatere.

 2. Fest endepunktet ved romben til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X i klassen det andre elementet er en komponent av. Fest endepunktet uten rombe til et koblingspunkt på klassen som er en komponent.

 3. Dobbeltklikk komposisjon figuren for å legge til et navn og andre utsmykninger tilknytningsendene.

 4. Klikk på OK.

Tips! 

Du kan også angi komposisjon ved å legge til utsmykninger tilknytningsendene av en Binær tilknytning, Tilknytningsklasse eller N-ær tilknytning-figur. Dobbeltklikk figuren. Velg slutten der du vil legge til en komposisjon rombe, og klikk deretter Egenskaper. Klikk Tilknytning slutten, og velg sammensatt under aggregering. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.

Angi en tilknytning mellom tre eller flere klasser

 1. Dra en N-ær tilknytning-figur fra UML – statisk struktur til tegningssiden ved klassene du vil relatere.

 2. Dobbeltklikk N-ær tilknytning-figur for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML. Under Antall ender, kan du angi ønsket antall tilknytningsender du vil bruke, Skriv inn eller velg andre egenskapsverdier du vil bruke, og klikk deretter OK.

 3. Lim endepunktene på tilknytningen slutter til tilkobling peker Bilde av koblingspunkt – blå X på klassene du vil angi relasjoner.

Angi en tilknytning mellom to klasser

 1. Dra en figur for Binær tilknytning eller Tilknytningsklasse fra UML – statisk struktur til tegningssiden ved klassene du vil relatere.

 2. Fest endepunktene på tilknytningsfiguren til tilkoblingen peker Bilde av koblingspunkt – blå X på klasse-figurer.

 3. Dobbeltklikk figuren tilknytning for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML, og skriv deretter inn eller velg egenskapsverdiene du vil ha.

 4. Klikk på OK.

Angi en tilknytning som har egenskaper for klasse

 1. I et statisk strukturdiagram, drar du en Tilknytningsklasse eller N-ær tilknytningsklasse figur til tegningssiden.

 2. Fest endepunktene på tilknytningsendene til tilkoblingen peker Bilde av koblingspunkt – blå X på to eller flere klasse-figurer.

 3. Dobbeltklikk Tilknytningsklasse-figuren, og Skriv inn et navn for tilknytningsklassen i dialogboksen Egenskaper for UML-tilknytningsklasse.

 4. Klikk Tilknytning slutter, og velg slutten der du vil legge til utsmykninger, og klikk deretter Egenskaper.

 5. Klikk Tilknytning slutten, og Skriv inn eller velg navnet på slutten, multiplisitet, navigerbarhet, aggregasjon og andre alternativer du ønsker, og klikk deretter OK.

 6. Gjenta trinn 4 og 5 til du har lagt til utsmykninger til alle endene, og klikk deretter OK.

Angi ønsket antall ender på en n-ær tilknytning eller tilknytningsklasse

 1. Dobbeltklikk N-ær tilknytning eller N-ær tilknytningsklasse figuren med ender du vil angi i et statisk strukturdiagram.

 2. Klikk Tilknytningsklasse, og under Antall ender, velg ønsket antall ender du vil bruke, og klikk deretter OK.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×