Arbeide med tilknytninger i statiske UML-strukturdiagrammer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Legge til utsmykninger til tilknytningsendene

 1. I et statisk strukturdiagram dobbeltklikker du en Binær tilknytning, Tilknytningsklasse eller N-ær tilknytning-figur.

 2. Under Tilknytningsende velger du enden du vil legge til utsmykninger i, og klikker deretter Egenskaper.

  Tips!: Du kan redigere egenskapsinnstillinger som brukes ofte, direkte i listen Tilknytningsender ved å klikke et felt og deretter skrive inn eller velge en verdi.

 3. Klikk Tilknytningsende, skriv inn eller velg endenavn, multiplisitet, navigerbarhet, aggregasjon og andre ønskede alternativer, og klikk deretter OK.

 4. Gjenta trinn 2 og 3 for hver tilknytningsende du vil redigere.

 5. Skriv inn eller velg ønskede egenskapsalternativene i kategorien Tilknytning og andre kategorier, og klikk deretter OK.

Legge til kvalifikatorer i en tilknytning

 1. Dobbeltklikk figuren Binær tilknytning, Tilknytningsklasse, N-ær tilknytning eller N-ær tilknytningsklasse som du vil legge til en kvalifiserer i.

 2. Under Tilknytningsender velger du tilknytningsenden som du vil legge til en kvalifiserer til, og deretter klikker du Egenskaper.

 3. Klikk Kvalifisererattributter, klikk Ny og klikk deretter Egenskaper.

 4. Skriv inn eller velg verdier for ønskede kvalifisereregenskaper.

 5. Fortsett å klikke OK til dialogboksen Egenskaper for UML lukkes.

Det blir lagt til et lite rektangel til tilknytningsenden med kvalifisereren.

Angi en komposisjon relasjon mellom klasser

 1. Dra en Sammensetning-figur fra UML – statisk struktur til tegningssiden ved klassene du vil angi relasjoner for.

 2. Fest endepunktet ved romben til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X i klassen det andre elementet er en komponent av. Fest endepunktet uten rombe til et koblingspunkt på klassen som er en komponent.

 3. Dobbeltklikk Sammensetning-figuren for å legge til et navn og andre utsmykninger til tilknytningsendene.

 4. Klikk OK.

Tips!

Du kan også angi sammensetning ved å legge til utsmykninger til tilknytningsendene til figuren Binær tilknytning, Tilknytningsklasse eller N-ær tilknytning. Dobbeltklikk figuren. Velg enden der du vil legge til en sammensetningsrombe, og klikk deretter Egenskaper. Klikk Tilknytningsende og velg Sammensetning under Aggregasjon. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.

Angi en tilknytning mellom tre eller flere klasser

 1. Dra en N-ær tilknytning-figur fra UML – statisk struktur til tegningssiden ved klassene du vil angi relasjoner for.

 2. Dobbeltklikk N-ær tilknytning-figuren for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML. Under Antall ender angir du ønsket antall tilknytningsender, skriver inn eller velger andre ønskede egenskapsverdier, og deretter klikker du OK.

 3. Lim endepunktene på tilknytningen slutter til tilkobling peker Bilde av koblingspunkt – blå X på klassene du vil angi relasjoner.

Angi en tilknytning mellom to klasser

 1. Dra en Binær tilknytning- eller Tilknytningsklasse-figur fra UML – statisk struktur til tegningssiden ved klassene du vil angi relasjoner for.

 2. Fest endepunktene på tilknytningsfiguren til tilkoblingen peker Bilde av koblingspunkt – blå X på klasse-figurer.

 3. Dobbeltklikk Tilknytning-figuren for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML, og skriv deretter inn eller velg ønskede egenskapsverdier.

 4. Klikk OK.

Angi en tilknytning som har egenskaper for klasse

 1. I et statisk strukturdiagram drar du en Tilknytningsklasse- eller N-ær tilknytningsklasse-figur til tegningssiden.

 2. Fest endepunktene på tilknytningsendene til tilkoblingen peker Bilde av koblingspunkt – blå X på to eller flere klasse-figurer.

 3. Dobbeltklikk Tilknytningsklasse-figuren og skriv inn et navn på tilknytningsklassen i dialogboksen Egenskaper for UML-tilknytningsklasse.

 4. Klikk Tilknytningsender og velg enden som du vil legge til utsmykninger i, og klikk deretter Egenskaper.

 5. Klikk Tilknytningsende og skriv inn eller velg endenavn, multiplisitet, navigerbarhet, aggregasjon og andre ønskede alternativer, og klikk deretter OK.

 6. Gjenta trinn 4 og 5 til du har lagt til utsmykninger til alle endene, og klikk deretter OK.

Angi ønsket antall ender på en n-ær tilknytning eller tilknytningsklasse

 1. I et statisk strukturdiagram dobbeltklikker du N-ær tilknytning- eller N-ær tilknytningsklasse-figuren med ender som du vil angi.

 2. Klikk Tilknytningsklasse og velg antall ønskede ender under Antall ender, og klikk deretter OK.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×