Office
Logg på

Arbeide med meldingsmapper i Outlook på nettet

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil organisere meldingene i Outlook på nettet, kan du opprette nye mapper eller gi nytt navn til, flytte eller slette eksisterende mapper. Du kan også konfigurere regler slik at Outlook på nettet automatisk flytter meldinger i mapper avhengig av vilkårene du angir.

I denne artikkelen

Standardmapper

Hurtigmenyer for mapper

Opprette en mappe

Gi nytt navn til en mappe

Flytte en mappe

Slette en mappe

Favoritter

Tilordne oppbevarings- og arkiveringspolicyer

Slettede elementer-mappen

Konfigurere regler for å håndtere meldinger automatisk

Standardmapper

Som standard starter kontoen med disse mappene:

Standard e-postmapper under Favoritter
 • Innboks Innkommende meldinger kommer til innboksen, med mindre du har opprettet en innboksregel for å omdirigere dem til en annen mappe, eller de er identifisert som søppelpost.

 • Rotemappe Lar deg filtrere e-postmeldinger basert på hvordan du har håndtert innkommende meldinger tidligere. Når den er aktivert, holder e-postserveren oversikt over meldinger du leser eller ikke leser. Meldinger du ikke leser, flyttes til rotemappen.

 • Sendte elementer En kopi av hver melding du sender, blir som standard lagret i Sendte elementer-mappen.

 • Slettede elementer Når du sletter en melding, flyttes den til Slettede elementer-mappen.

Hvis du velger Mer under Mapper i Outlook på nettet, finner du disse standardmappene ordnet under Favoritter. De samme standardmappene er også oppført under den personlige mappen, og blir en del av en lengre liste over mapper. Mange av disse kan være opprettet av administratoren. Administratoren kan for eksempel ha lagt til følgende mapper:

 • Kladd Hvis du oppretter eller svarer på en melding, men kan ikke fullføre den der og da, vil den automatisk bli lagret i Kladd-mappen. Du kan komme tilbake til meldingen senere hvis du vil fortsette å redigere den, og deretter sende den.

 • Søppelpost Meldinger som ser ut som søppelpost, men som ikke blokkeres av et søppelpostfilter før de kommer til postboksen, vil automatisk bli flyttet til denne mappen. Artikkelen Les om søppelpost og phishing har mer informasjon om Søppelpost-mappen.

 • Notater Dette er en skrivebeskyttet mappe. Du må bruke Outlook til å opprette eller redigere elementer i denne mappen.

 • Samtalelogg En kopi av alle samtaler du har i Skype for Business, legges som standard i mappen Samtalelogg.

Hurtigmenyer for mapper

Det meste du kan gjøre med en mappe, finnes i hurtigmenyen (kontekstmenyen) som vises når du velger en mappe og høyreklikker. Hvilken snarvei som vises, kommer an på om du har valgt en mappe under Favoritter eller under den personlige mappen.

Favoritter-mappen

Favoritter-mappen viser de viktigste e-postmappene. Hurtigmenyen har alternativene som brukes eller trengs oftest når du arbeider med disse mappene.

Kontekst- eller snarveismenyen, som vises når du høyreklikker på e-postinnboksen

 • Flytt oppover i listen eller Flytt nedover i listen Bruk ett av disse alternativene til å flytte mappen høyere eller lavere i mappehierarkiet.

 • Fjern fra Favoritter Fjerner mappen fra Favoritter. Du fjerner ikke mappen fra den personlige mappen når du fjerner den fra Favoritter.

 • Tøm mappe Sletter alt i mappen, inkludert alle undermapper.

 • Marker alle som lest Markerer alle elementer i mappen som lest.

 • Tilordne policy Tilordne en arkiverings- eller oppbevaringspolicy til meldinger i mappen. Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig hvis det ikke er aktivert av administratoren.

 • Tillatelser Gi andre brukere tilgang til mapper i postboksen.

Personlig mappe

Den personlige mappen er en samling av alle e-postmappene som er tilgjengelige for deg. Hurtigmenyen (kontekstmenyen) tilknyttet dine personlige mapper, gir flere alternativer enn hurtigmenyen til Favoritter-mappen. Alle alternativene er imidlertid ikke tilgjengelige for alle mapper, og noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelige på grunn av administrative tillatelser.

Kontekst- eller snarveismenyen, som vises når du høyreklikker på en personlig mappe

Hurtigmenyen for den personlige mappen har fire alternativer som hurtigmenyen for Favoritter-mappen mangler:

 • Opprett ny mappe Bruk til å opprette en ny undermappe i mappen du høyreklikket.

 • Gi nytt navn Gi mappen et annet navn. Du kan ikke gi nytt navn til standardmapper, for eksempel Innboks-mappen.

 • Legg til i Favoritter Legger til (koblinger) gjeldende mappe til Favoritter.

 • Flytt Åpner et vindu, slik at du kan flytte den valgte mappen til en ny plassering i mappehierarkiet. Du kan også merke og dra en mappe til en ny plassering.

  Obs!: Neste gang du logger på, ordnes mapper som du opprettet i alfabetisk rekkefølge.

Til toppen av siden

Opprette en mappe

Opprett nye mapper for å ordne meldingene slik du vil. Du kan for eksempel opprette en mappe for et bestemt prosjekt, for alle meldinger fra en bestemt person, eller for alle meldinger som sendes til en distribusjonsgruppe som du er medlem av.

Opprette en mappe

 1. Velg Mer under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Mer-knappen i navigasjonsruten i Outlook på nettet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Opprett ny mappe-knappen Knappen Opprett ny mappe ved siden av Favoritter eller navnet på den personlige mappen.

  • Høyreklikk på den personlige mappen, og velg deretter Opprett ny mappe.

 3. Skriv inn et mappenavn i den nye mappeboksen, og trykk deretter på ENTER.

Tips!: 

 • En nyopprettet mappe vil automatisk vises under standardmappene.

 • En ny mappe som er opprettet i Favoritter-mappen, legges automatisk til i den personlige mappen og kan bare slettes fra den personlige mappen.

 • En ny mappe som er opprettet i den personlige mappen, vil imidlertid bare vises i Favoritter-mappen hvis du høyreklikker på den og velger Legg til i Favoritter.

Opprette en ny undermappe

 1. Velg Mer under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Mer-knappen i navigasjonsruten i Outlook på nettet.

 2. Høyreklikk på mappen du vil legge en undermappe til i den personlige mappen, og velg Opprett ny undermappe.

 3. Skriv inn et navn for undermappen i den nye mappeboksen, og trykk på ENTER.

Til toppen av siden

Gi nytt navn til en mappe

Obs!: Du kan ikke gi nytt navn til standardmapper, for eksempel Innboks, Kladd eller Slettede elementer.

 1. Velg Mer under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Mer-knappen i navigasjonsruten i Outlook på nettet.

 2. Høyreklikk på mappen du vil gi nytt navn til i den personlige mappen, og velg Gi nytt navn.

 3. Skriv inn et mappenavn, og trykk på ENTER.

Flytte en mappe

Du kan dra en mappe til en ny plassering i mappehierarkiet, eller du kan bruke Flytt-alternativet i hurtigmenyen.

Obs!: Neste gang du logger på, ordnes mapper som du opprettet i alfabetisk rekkefølge.

 1. Velg Mer under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Mer-knappen i navigasjonsruten i Outlook på nettet.

 2. Høyreklikk på mappen du vil flytte, i den personlige mappen, og velg Flytt.

 3. Velg en ny mappe å flytte mappen til i Flytt mappe-vinduet som åpner seg, og velg Flytt.

Du kan også opprette en ny mappe å flytte mappen til ved å høyreklikke på den overordnede mappen du vil bruke, og velge Opprett ny mappe. Bruk Innboksregler til å flytte innkommende meldinger automatisk til bestemte mapper, basert på kriterier du velger.

Slette en mappe

Obs!: Du kan ikke slette standardmapper som Innboks og Sendte elementer.

 1. Velg Mer under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Mer-knappen i navigasjonsruten i Outlook på nettet.

 2. Høyreklikk på mappen eller undermappen du vil slette, og velg Slett.

 3. Velg OK for å bekrefte.

Favoritter

Favoritter-mappen inneholder automatisk følgende mapper i Outlook på nettet: Innboks, Rotemappe, Sendte elementer, Slettede elementer. Du kan legge til mapper i Favoritter for å gjøre det enklere å holde oversikten over mappene som er viktigst for deg. Du flytter ikke mappen når du legger den til i Favoritter, men oppretter i stedet en kobling til den. Mapper du har lagt til i Favoritter, er fremdeles i den personlige mappen.

 • Hvis du vil legge til en mappe i Favoritter, høyreklikker du på mappen under den personlige mappen og velger Legg til i Favoritter.

 • Hvis du vil omorganisere mapper, velger du en mappe og drar den til en ny plassering i mappehierarkiet. Alternativt kan du høyreklikke på en mappe og deretter velge Flytt oppover i listen eller Flytt nedover i listen.

 • Hvis du vil fjerne en mappe, høyreklikker du på mappen du vil fjerne fra Favoritter, og velger Fjern fra Favoritter. Denne handlingen fjerner bare koblingen til mappen. Selve mappen er fremdeles i den personlige mappen.

Avhengig av organisasjonens policyer, kan det hende du kan legge til en offentlig mappe i Favoritter. For informasjon om hvordan du oppretter en fellesmappe i Outlook på nettet og legge den til i Favoritter, kan du se opprette og dele en fellesmappe.

Tilordne oppbevarings- og arkiveringspolicyer

Obs!: Policyer er kontrollert av administratoren i organisasjonen. Det kan hende at policyer ikke er tilgjengelige for din konto.

Arkiv og policyer for oppbevaring kan du automatisk flytte eller slette meldinger når de har vært i postboksen for et angitt tidsrom. Hvis du vil lære mer om disse policyene og hvordan du tilordner dem, kan du se tilordne oppbevaring etiketter og arkivpolicyer i Outlook på nettet.

Mappen Slettede elementer

Når du sletter en melding, flyttes den til Slettede elementer-mappen. Du kan enten fjerne manuelt meldinger fra mappen, eller du kan angi Outlook på nettet til å tømme Slettede elementer-mappen automatisk når du logger av. Administratoren kan også har konfigurert en policy for tomme elementer fra Slettede elementer-mappen etter at det har blitt for et forhåndsdefinert antall dager.

Tøm Slettede elementer-mappen når du logger av

 1. Klikk på Innstillinger Innstillinger-ikonet øverst på skjermen.

 2. Velg E-post under Appinnstillinger.

 3. Velg Automatisk behandling > Meldingsalternativer > Tøm Slettede elementer-mappen når jeg logger av.

 4. Klikk på Lagre Opprett gruppe-knapp .

Hvis du vil lære hvordan du gjenoppretter slettede meldinger, kan du se gjenopprette slettede e-postmeldinger i Outlook på nettet.

Håndtering av meldinger

Bruke kommandoene på menylinjen i Outlook på nettet eller konfigurere regler for å få Outlook på nettet meldinger automatisk flyttes til mapper som du mottar dem.

Bruk kommandoer for å håndtere meldinger automatisk

Kommandoer som Sweep og flytte til kan du slette eller flytte meldinger fra en bestemt avsender automatisk. Kommandoene vises på menylinjen Outlook på nettet når du velger en melding i innboksen.

Et skjermbilde av menylinjen.

 • Sweep, kan du raskt vil slette uønskede e-postmeldinger i innboksen. Når du velger en melding, kan du slette all innkommende e-post fra den avsenderen automatisk, Behold bare de nyeste e-posten eller slette e-post eldre enn 10 dager.

 • Flytte til, kan du flytte en melding til en bestemt melding, eller flytte alle meldinger fra avsenderen automatisk til en annen mappe.

Konfigurere regler for å håndtere meldinger automatisk

Bruk regler til å flytte meldinger til mapper automatisk etter hvert som du mottar dem.

 1. Velg en melding der du vil tilordne en regel, og klikk Flere kommandoer-ikonet. på menylinjen i Outlook på nettet i innboksen.

  Et skjermbilde av Flere kommandoer-knappen på menylinjen i Outlook.

 2. Klikk Opprett regel. Dialogboksen Ny Innboksregel (skjema) åpnes.

  • Navn Viser navnet på avsenderen.

  • Når meldingen mottas, og den samsvarer med alle disse vilkårene Som standard angis tre betingelser for mottatte meldinger. Velg pilene for å velge andre betingelser. Hvis du vil bruke flere betingelser, velger du Legg til betingelse.

  • Gjør følgende En av tre forhåndsdefinerte handlinger er angitt som standard. Velg pilen for å velge andre handlinger. Hvis du vil legge til en annen handling, velger du Legg til handling.

  • Unntatt hvis den samsvarer med noen av disse betingelsene Som standard angis uten unntak. Velg pil for å angi et unntak til betingelsene ovenfor. Hvis mer enn én er nødvendig, velger du Legg til unntak.

  • Stoppe behandling av flere regler Som standard, er det merket. Når dette er valgt, ignoreres etterfølgende regler, selv om de gjelder for meldingen.

 3. Klikk OK for å lagre regelen. Avhengig av strukturen til kontoen din, kan du få en advarsel om hvordan du endrer regler. Hvis nødvendig, kan du ta kontakt med administratoren.

Obs!: Hvis du trenger å flytte meldinger ut av postboksen, men ønsker å lagre dem, kan du bruke Outlook lagre meldingene i en PST-fil. Meldingene vil være tilgjengelig når du bruker Outlook og får tilgang til PST-filen. For mer informasjon, kan du se Innføring i Outlook-datafiler (PST og OST), og Opprett en Outlook-datafil (PST) til å lagre informasjon.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×