Arbeide med meldingsmapper i Outlook.com

Hvis du vil organisere meldingene i Outlook.com, kan du opprette nye mapper eller gi nytt navn til, flytte eller slette eksisterende mapper. Du kan også konfigurere regler slik at Outlook.com automatisk flytter meldinger inn i mapper avhengig av betingelsene du angir.

I denne artikkelen

Standardmapper

Hurtigmeny for mapper

Opprette en mappe

Gi nytt navn til en mappe

Flytte en mappe

Slette en mappe

Favoritter

Tilordne oppbevarings- og arkiveringspolicyer

Mappen Slettede elementer

Konfigurere regler for å håndtere meldinger

Standardmapper

Som standard starter kontoen med disse mappene:

Standard e-postmapper under Favoritter
 • Innboks Innkommende meldinger kommer til innboksen, med mindre du har opprettet en innboksregel for å omdirigere dem til en annen mappe, eller de er identifisert som søppelpost.

 • Rotemappe Lar deg filtrere e-postmeldinger basert på hvordan du har håndtert innkommende meldinger tidligere. Når den er aktivert, holder e-postserveren oversikt over meldinger du leser eller ikke leser. Meldinger du ikke leser, flyttes til rotemappen.

 • Sendte elementer En kopi av hver melding du sender, blir som standard lagret i Sendte elementer-mappen.

 • Slettede elementer Når du sletter en melding, flyttes den til Slettede elementer-mappen.

Administratoren kan for eksempel ha lagt til følgende mapper:

 • Kladd Hvis du oppretter eller svarer på en melding, men kan ikke fullføre den der og da, vil den automatisk bli lagret i Kladd-mappen. Du kan komme tilbake til meldingen senere hvis du vil fortsette å redigere den, og deretter sende den.

 • Søppelpost Meldinger som ser ut som søppelpost, men som ikke blokkeres av et søppelpostfilter før de kommer til postboksen, vil automatisk bli flyttet til denne mappen. Artikkelen Les om søppelpost og phishing har mer informasjon om Søppelpost-mappen.

Til toppen av siden

Hurtigmenyer for mapper

Det meste du kan gjøre med en mappe, finnes i hurtigmenyen (kontekstmenyen) som vises når du velger en mappe og høyreklikker.

 • Opprett ny undermappe Bruk for å opprette en ny undermappe i mappen du høyreklikket på.

 • Gi nytt navn Gi mappen et annet navn. Du kan ikke gi nytt navn til standardmapper, for eksempel Innboks-mappen.

 • Slett Flytter mappen og alt innholdet til Slettede elementer.

 • Slett alle Flytter alle elementene i den valgte mappen til Slettede elementer.

 • Flytt Åpner et vindu, slik at du kan flytte den valgte mappen til en ny plassering i mappehierarkiet. Du kan også merke og dra en mappe til en ny plassering.

  Obs!: Neste gang du logger på, ordnes mapper som du opprettet i alfabetisk rekkefølge.

 • Marker alle som lest Merker alle elementene i den valgte mappen som lest.

Opprette en mappe

Opprett nye mapper for å ordne meldingene slik du vil. Du kan for eksempel opprette en mappe for et bestemt prosjekt, for alle meldinger fra en bestemt person, eller for alle meldinger som sendes til en distribusjonsgruppe som du er medlem av.

Opprette en ny mappe

 1. Klikk på Opprett ny mappe ved siden av MapperKnappen Opprett ny mappe.

  Et skjermbilde av Opprett ny mappe-knappen i Outlook.com.

 2. Skriv inn et mappenavn i den nye mappeboksen, og trykk deretter på ENTER.

Opprette en ny undermappe

 1. Høyreklikk på mappen du vil legge en undermappe til, under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over en mappe i navigasjonsruten i Outlook.com.

 2. Velg Opprett ny undermappe.

 3. Skriv inn et navn for mappen i den nye mappeboksen, og trykk på ENTER.

Til toppen av siden

Gi nytt navn til en mappe

Obs!: Du kan ikke gi nytt navn til standardmapper, for eksempel Innboks, Kladd eller Slettede elementer.

 1. Høyreklikk på mappen du vil gi nytt navn til, under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over en mappe i navigasjonsruten i Outlook.com.

 2. Velg Gi nytt navn.

 3. Skriv inn et mappenavn, og trykk på ENTER.

Flytte en mappe

Du kan dra en mappe til en ny plassering i mappehierarkiet, eller du kan bruke Flytt-alternativet i hurtigmenyen.

Obs!: Neste gang du logger på, ordnes mapper som du opprettet i alfabetisk rekkefølge.

 1. Høyreklikk på mappen du vil flytte, under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over en mappe i navigasjonsruten i Outlook.com.

 2. Velg Flytt.

 3. Velg en ny mappe å flytte mappen til, i Flytt mappe-vinduet som åpner seg, og velg Flytt.

Du kan også opprette en ny mappe å flytte mappen til ved å høyreklikke på den overordnede mappen du vil bruke, og velge Opprett ny mappe. Bruk Innboksregler til å flytte innkommende meldinger automatisk til bestemte mapper, basert på kriterier du velger.

Til toppen av siden

Slette en mappe

Obs!: Du kan ikke slette standardmapper som Innboks og Sendte elementer.

 1. Høyreklikk på mappen eller undermappen du vil slette, under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over en mappe i navigasjonsruten i Outlook.com.

 2. Velg Slett.

 3. Velg OK for å bekrefte.

Tilordne oppbevarings- og arkiveringspolicyer

Arkiverings- og oppbevaringspolicyer lar deg flytte eller slette meldinger automatisk etter at de har vært i postboksen en viss tid. Hvis du vil ha mer informasjon om disse policyene og hvordan du tilordner dem, kan du se:

Mappen Slettede elementer

Når du sletter en melding, flyttes den til Slettede elementer-mappen. Du kan enten fjerne meldinger fra mappen manuelt eller angi at Outlook.com skal tømme Slettede elementer-mappen når du logger av.

Tøm Slettede elementer-mappen når du logger av

 1. Klikk på InnstillingerInnstillinger-ikonet > Alternativer øverst på skjermen.

 2. Velg Automatisk behandling > Meldingsalternativer > Tøm Slettede elementer-mappen når jeg logger av.

 3. Klikk på LagreOpprett gruppe-knapp.

Hvis du vil lese om hvordan du gjenoppretter slettede meldinger, kan du se Gjenopprett slettede e-postmeldinger i Outlook.com.

Til toppen av siden

Håndtering av meldinger

Bruk kommandoene på menylinjen Outlook.com, eller konfigurer regler for at Outlook flytter meldinger til mapper automatisk etter hvert som du mottar dem.

Bruk kommandoer for å håndtere meldinger automatisk

Kommandoer som Opprydding og Flytt til lar deg automatisk slette eller flytte meldinger fra en bestemt avsender. Kommandoer vises på menylinjen Outlook.com når du merker en melding i innboksen.

Et skjermbilde av menylinjen.

 • Opprydding lar deg raskt slette uønskede e-postmeldinger i innboksen. Når du merker en melding, kan du automatisk slette all innkommende e-postmeldinger fra denne avsenderen, bare beholde de nyeste e-postmeldingene og slette resten, eller slette e-postmeldinger eldre enn ti dager.

 • Flytt til lar deg flytte en bestemt melding eller automatisk flytte alle meldinger fra denne avsenderen til en annen mappe.

Konfigurere regler for å håndtere meldinger automatisk

Bruk regler til å flytte meldinger til mapper automatisk etter hvert som du mottar dem.

 1. Merk en melding du vil tilordne en regel til i innboksen, og klikk på Flere kommandoer-ikonet. på menylinjen Outlook.

  Et skjermbilde av Flere kommandoer-knappen på menylinjen i Outlook.

 2. Klikk på Opprett regel. Dialogboksen (skjemaet) Ny innboksregel åpnes.

  • Navn Viser navnet på avsenderen.

  • Når meldingen mottas, og den oppfyller alle disse betingelsene Tre betingelser angis som standard for den mottatte meldingen. Velg pilene for å velge andre betingelser. Hvis du vil bruke flere betingelser, velger du Legg til betingelse.

  • Gjør alt av følgende Én av tre forhåndsdefinerte handlinger er satt som standard. Velg pilen for å velge andre handlinger. Hvis du vil legge til en handling, velger du Legg til handling.

  • Unntatt hvis den samsvarer med noen av disse betingelsene Ingen unntak er angitt som standard. Velg pilen for å angi et unntak til betingelsene over. Velg Legg til unntak hvis mer enn ett er nødvendig.

  • Stopp behandling av flere regler Avmerkingsboksen er merket av som standard. Når denne er merket av, vil påfølgende regler ignoreres – selv om de gjelder for meldingen.

 3. Klikk på OK for å lagre regelen. Du vil kanskje motta en advarsel om endring av reglene, avhengig av kontoens struktur. Hvis det er nødvendig, kan du kontakte administratoren.

Obs!: Hvis du trenger å flytte meldinger ut av postboksen, men vil lagre dem, kan du bruke Outlook for å lagre meldingene i en PST-fil. Meldingene vil bare være tilgjengelige når du bruker Outlook og har tilgang til PST-filen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innføring i Outlook-datafiler (PST og OST) og Opprette en Outlook-datafil (PST) for å lagre informasjon.

Trenger du fortsatt hjelp?

Få hjelp med Outlook.com:

Fellesskapsforum-knappen Kontakt kundestøtte-knapp

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×