Arbeide med meldingsmapper i Outlook.com

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil organisere meldingene i Outlook.com, kan du opprette nye mapper eller gi nytt navn til, flytte eller slette eksisterende mapper. Du kan også konfigurere regler slik at Outlook.com automatisk flytter meldinger i mapper avhengig av vilkårene du angir.

Hvilken versjon av Outlook.com bruker du?

Instruksjonene er litt forskjellige avhengig av om du bruker betaversjonen av Outlook.com. Velg hvilken versjon du bruker for å se instruksjonene som gjelder for deg.

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

Et skjermbilde av øvre, venstre hjørne av beta-postboksen i Outlook.com

Se Instruksjoner for betaversjonen av Outlook.com.

Et skjermbilde av øvre, venstre hjørne av den klassiske postboksen i Outlook.com

Se Instruksjoner for standardversjonen av Outlook.com.

Instruksjoner for betaversjonen av Outlook.com

Obs!: 

 • Hvis du ikke kan se e-mappene, må du kontrollere at mappene "ikke skjules". Velg > mapper å utvide.

  Outlook.com-visning

 • Det finnes et pågående problem der enkelte mapper ikke lenger er synlige i mappelisten, men du finner elementer som er lagret i de manglende mappene, ved hjelp av søk. Vi er klar over problemet og arbeider med å finne en løsning.

Som standard starter kontoen med disse mappene:

 • Innboks Innkommende meldinger kommer til innboksen, med mindre du har opprettet en innboksregel for å omdirigere dem til en annen mappe, eller de blir identifisert som søppelpost.

 • Useriøs e-post Meldinger som har egenskaper for søppelpost, men som ikke er blokkert av en søppelpostfilteret før de kommer til postboksen flyttes automatisk til denne mappen. Lær mer om hvordan du beskytter søppelpost og søppelpost i innboksen i Outlook.com.

 • Kladd Hvis du oppretter eller svarer på en melding, men ikke kan fullføre den der og da, lagres den automatisk i Kladd-mappen. Du kan komme tilbake til meldingen senere hvis du vil fortsette å redigere den, og deretter sende den.

 • Sendte elementer En kopi av hver melding du sender, blir som standard lagret i Sendte elementer-mappen.

 • Slettede elementer Når du sletter en melding, flyttes den til Slettede elementer-mappen.

Du ser det meste du kan gjøre med en mappe i hurtigmenyen som vises når du velger en mappe og høyreklikker.

 • Opprett ny undermappe Bruk til å opprette en ny undermappe i mappen du høyreklikket på.

 • Slett mappe Flytter mappen og alt innholdet til Slettede elementer.

 • Slett alle Flytter alle elementene i den valgte mappen til Slettede elementer.

 • Marker alle som lest Merker alle elementene i den valgte mappen som lest.

 • Gi nytt navn Gi mappen et annet navn. Du kan ikke gi nytt navn til standardmapper, for eksempel Innboks-mappen.

Opprett nye mapper for å ordne meldingene slik du vil. Du kan for eksempel opprette en mappe for et bestemt prosjekt, for alle meldinger fra en bestemt person, eller for alle meldinger som sendes til en distribusjonsgruppe som du er medlem av.

Opprette en ny mappe

 1. Nederst i venstre rute velger du Ny mappe.

 2. Skriv inn et mappenavn i den nye mappeboksen, og trykk deretter på ENTER.

Opprette en ny undermappe

 1. I mapperuten høyreklikker du på mappen du vil legge til en undermappe i.

 2. Velg Opprett ny undermappe.

 3. Skriv inn et navn for mappen i den nye mappeboksen, og trykk på ENTER.

Obs!: Du kan ikke gi nytt navn til standardmapper, for eksempel Innboks, Kladd eller Slettede elementer.

 1. I mapperuten høyreklikker du på mappen du ønsker å gi nytt navn.

 2. Velg Gi nytt navn.

 3. Skriv inn et mappenavn, og trykk på ENTER.

Du kan ikke endre rekkefølgen på mapper under mapper, og du kan ikke flytte undermapper til hovedmenyen mapper . Undermapper må alltid være i en annen mappe.

Du kan omorganisere mapper eller andre elementer i Favoritter-listen.

Hvis du vil gjøre en mappe en favoritt, klikker du stjernen på Legg til i Favoritter.

Obs!: Hvis du utilsiktet har flyttet en mappe å bli en undermappe, opprette en ny mappe, og Kopier alle e-post fra den sekundære mappen til den nye mappen på øverste nivå.

Obs!: Du kan ikke slette standardmapper som Innboks og Sendte elementer.

 1. Høyreklikk på mappen eller undermappen du vil slette i ruten til venstre, og velg Slett.

 2. Velg Slett mappe.

 3. Velg OK for å bekrefte.

Når du sletter en melding eller mappe, flyttes den til Slettede elementer-mappen. Du kan enten fjerne manuelt meldinger fra mappen, eller du kan angi Outlook.com til å tømme Slettede elementer-mappen automatisk når du logger av.

Obs!: Innholdet i slettede mapper er bare synlig når du utvider Slettede elementer-mappen:

Skjermbilde som viser utvide mappen slettede elementer.

Tøm Slettede elementer-mappen når du logger av

 1. Øverst på skjermen, klikker du Innstillinger Innstillinger-ikonet > full visningsinnstillinger.

 2. Velg E-post > Meldingsbehandling.

 3. Merk avmerkingsboksen ved siden av Tømme mappen Slettede elementerunder Meldingsalternativer.

 4. Klikk på Lagre.

Hvis du vil lese om hvordan du gjenoppretter slettede meldinger, kan du se Gjenopprett slettede e-postmeldinger i Outlook.com.

Bruke kommandoene på kommandolinjen i Outlook.com eller konfigurere regler for å få Outlook.com meldinger automatisk flyttes til mapper som du mottar dem.

Bruk kommandoer for å håndtere meldinger automatisk

Kommandoer som Sweep og flytte til kan du slette eller flytte meldinger fra en bestemt avsender automatisk. Kommandoene vises på kommandolinjen i Outlook.com når du velger en melding i innboksen.

 • Opprydding lar deg raskt slette uønskede e-postmeldinger i innboksen. Når du merker en melding, kan du automatisk slette all innkommende e-postmeldinger fra denne avsenderen, bare beholde de nyeste e-postmeldingene og slette resten, eller slette e-postmeldinger eldre enn ti dager.

 • Flytt til lar deg flytte en bestemt melding til en annen mappe.

Konfigurer regler for automatisk håndtering av meldinger

Bruk regler til å flytte meldinger til mapper automatisk etter hvert som du mottar dem.

 1. Velg en melding som du vil tilordne en regel, og velg Flere handlinger på kommandolinjen i innboksen.

 2. Velg Opprett regel. Dialogboksen Opprett en regel åpnes.

 3. Velg en mappe du vil flytte meldinger fra avsenderen til.

 4. Hvis du vil velge andre betingelser og handlinger, velger du Flere alternativer.

  Stopp behandling av flere regler-avmerkingsboksen er merket av som standard. Når denne er merket av, vil påfølgende regler ignoreres – selv om de gjelder for meldingen.

 5. Klikk på OK for å lagre regelen.

Instruksjoner for klassisk Outlook.com

Som standard starter kontoen med disse mappene:

 • Innboks Innkommende meldinger kommer til innboksen, med mindre du har opprettet en innboksregel for å omdirigere dem til en annen mappe, eller de blir identifisert som søppelpost.

 • Sendte elementer En kopi av hver melding du sender, blir som standard lagret i Sendte elementer-mappen.

 • Slettede elementer Når du sletter en melding, flyttes den til Slettede elementer-mappen.

 • Kladd Hvis du oppretter eller svarer på en melding, men kan ikke fullføre den der og da, vil den automatisk bli lagret i Kladd-mappen. Du kan komme tilbake til meldingen senere hvis du vil fortsette å redigere den, og deretter sende den.

 • Useriøs e-post Meldinger som har egenskaper for søppelpost, men som ikke er blokkert av en søppelpostfilteret før de kommer til postboksen flyttes automatisk til denne mappen. Lær mer om hvordan du beskytter søppelpost og søppelpost i innboksen i Outlook.com.

Du ser det meste du kan gjøre med en mappe i hurtigmenyen som vises når du velger en mappe og høyreklikker.

 • Opprett ny undermappe Bruk til å opprette en ny undermappe i mappen du høyreklikket på.

 • Gi nytt navn Gi mappen et annet navn. Du kan ikke gi nytt navn til standardmapper, for eksempel Innboks-mappen.

 • Slett Flytter mappen og alt innholdet til Slettede elementer.

 • Slett alle Flytter alle elementene i den valgte mappen til Slettede elementer.

 • Marker alle som lest Merker alle elementene i den valgte mappen som lest.

 • Flytt Åpner et vindu, slik at du kan flytte den valgte mappen til en ny plassering i mappehierarkiet. Du kan også merke og dra en mappe til en ny plassering.

  Obs!: Neste gang du logger på, ordnes mapper som du opprettet i alfabetisk rekkefølge.

Opprett nye mapper for å ordne meldingene slik du vil. Du kan for eksempel opprette en mappe for et bestemt prosjekt, for alle meldinger fra en bestemt person, eller for alle meldinger som sendes til en distribusjonsgruppe som du er medlem av.

Opprette en ny mappe

 1. Velg Opprett ny mappe Knappen Opprett ny mappe ved siden av mapper. Knappen Opprett ny mappe .

  Et skjermbilde av Opprett ny mappe-knappen i Outlook.com.

 2. Skriv inn et mappenavn i den nye mappeboksen, og trykk deretter på ENTER.

Opprette en ny undermappe

 1. Høyreklikk på mappen du vil legge en undermappe til under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over en mappe i navigasjonsruten i Outlook.com.

 2. Velg Opprett ny undermappe.

 3. Skriv inn et navn for mappen i den nye mappeboksen, og trykk på ENTER.

Obs!: Du kan ikke gi nytt navn til standardmapper, for eksempel Innboks, Kladd eller Slettede elementer.

 1. Høyreklikk på mappen du vil gi nytt navn til under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over en mappe i navigasjonsruten i Outlook.com.

 2. Velg Gi nytt navn.

 3. Skriv inn et mappenavn, og trykk på ENTER.

Du kan dra en mappe til en ny plassering i mappehierarkiet, eller du kan bruke Flytt-alternativet i hurtigmenyen.

Obs!: Neste gang du logger på, ordnes mapper som du opprettet i alfabetisk rekkefølge.

 1. Høyreklikk på mappen du vil flytte, under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over en mappe i navigasjonsruten i Outlook.com.

 2. Velg Flytt.

 3. Velg en ny mappe å flytte mappen til i Flytt mappe-vinduet som åpner seg, og velg Flytt.

Du kan også opprette en ny mappe å flytte mappen til ved å høyreklikke på den overordnede mappen du vil bruke, og velge Opprett ny mappe. Bruk Innboksregler til å flytte innkommende meldinger automatisk til bestemte mapper, basert på kriterier du velger.

Obs!: Du kan ikke slette standardmapper som Innboks og Sendte elementer.

 1. Høyreklikk på mappen eller undermappen du vil slette, under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over en mappe i navigasjonsruten i Outlook.com.

 2. Velg Slett.

 3. Velg OK for å bekrefte.

Når du sletter en melding, flyttes den til Slettede elementer-mappen. Du kan enten fjerne meldinger fra mappen manuelt eller angi at Outlook.com skal tømme Slettede elementer-mappen når du logger av.

Obs!: Innholdet i slettede mapper er bare synlig når du utvider Slettede elementer-mappen:

Skjermbilde som viser utvide mappen slettede elementer.

Tøm Slettede elementer-mappen når du logger av

 1. Velg Innstillinger Innstillinger-ikonet øverst på skjermen > Alternativer.

 2. Velg Automatisk behandling > Meldingsalternativer > Tøm Slettede elementer-mappen når jeg logger av.

 3. Velg Lagre Opprett gruppe-knapp .

Hvis du vil lese om hvordan du gjenoppretter slettede meldinger, kan du se Gjenopprett slettede e-postmeldinger i Outlook.com.

Bruke kommandoene på kommandolinjen i Outlook.com eller konfigurere regler for å få Outlook.com meldinger automatisk flyttes til mapper som du mottar dem.

Bruk kommandoer for å håndtere meldinger automatisk

Kommandoer som Sweep og flytte til kan du slette eller flytte meldinger fra en bestemt avsender automatisk. Kommandoene vises på kommandolinjen i Outlook.com når du velger en melding i innboksen.

 • Opprydding lar deg raskt slette uønskede e-postmeldinger i innboksen. Når du merker en melding, kan du automatisk slette all innkommende e-postmeldinger fra denne avsenderen, bare beholde de nyeste e-postmeldingene og slette resten, eller slette e-postmeldinger eldre enn ti dager.

 • Flytt til lar deg flytte en bestemt melding eller automatisk flytte alle meldinger fra denne avsenderen til en annen mappe.

Konfigurere regler for å håndtere meldinger automatisk

Bruk regler til å flytte meldinger til mapper automatisk etter hvert som du mottar dem.

 1. Velg en melding som du vil tilordne en regel, og velg Flere kommandoer-ikonet. på kommandolinjen i innboksen.

 2. Velg Opprett regel. Dialogboksen Ny Innboksregel (skjema) åpnes.

  • Navn Viser navnet på avsenderen.

  • Når meldingen mottas, og den oppfyller alle disse betingelsene Tre betingelser angis som standard for den mottatte meldingen. Velg pilene for å velge andre betingelser. Hvis du vil bruke flere betingelser, velger du Legg til betingelse.

  • Gjør alt av følgende Én av tre forhåndsdefinerte handlinger er satt som standard. Velg pilen for å velge andre handlinger. Hvis du vil legge til en handling, velger du Legg til handling.

  • Unntatt hvis den samsvarer med noen av disse betingelsene Ingen unntak er angitt som standard. Velg pilen for å angi et unntak til betingelsene over. Velg Legg til unntak hvis mer enn ett er nødvendig.

  • Stopp behandling av flere regler Avmerkingsboksen er merket av som standard. Når denne er merket av, vil påfølgende regler ignoreres – selv om de gjelder for meldingen.

 3. Klikk på OK for å lagre regelen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Fellesskapsforum-knappen Kontakt kundestøtte-knapp

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×