Arbeide med kontroller for innholdsplassholdere

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hoveddokumenter inneholder et sett med kontroller som definerer kan erstattes innholdsområder på en side. Hver Innholdsplassholderkontroll på hovedsiden kan tilordnes til en tilsvarende innholdskontroll på en innholdsside. Innholdsplassholderkontroll i hoveddokumentet angir standardinnhold for siden mens tilsvarende innholdskontrollen på en innholdsside brukes til å angi unike innhold som overstyrer standardinnhold fra hoveddokumentet.

Denne artikkelen gir en oversikt over kontroller for innholdsplassholdere i et hoveddokument for SharePoint 2010 og hvordan du kan finne dem og endre dem ved hjelp av SharePoint Designer 2010. Lær mer om hoveddokumenter i Innføring i SharePoint-hoveddokumenter.

I denne artikkelen

Hva er en Innholdsplassholderkontroll?

Kontroller for standard innholdsplassholdere i et hoveddokument

Vise kontroller for innholdsplassholdere i et hoveddokument

Arbeide med kontroller for innholdsplassholdere og innholdskontroller

Finne og endre en innholdsplassholder

Finne og endre en innholdskontroll

Hva er en Innholdsplassholderkontroll?

En kontroll for innholdsplassholdere er en del av koden i et hoveddokument som fungerer sammen med en innholdskontroll på en innholdsside. Kontrollen for innholdsplassholdere viser standard innhold (som kan være ikke noe innhold Hvis kontrollen er tom) for dette området på siden, men kan overstyres av unike innhold fra en innholdskontroll på en innholdsside. En hvilken som helst side ved å bruke hoveddokumentet kan erstatte innholdet i en innholdsplassholder ved å oppgi en samsvarende innholdskontroll. Hvis en innholdskontroll er tom, får kontrollen for innholdsplassholdere overstyres med en tom verdi som fjerner dermed kontrollen fra siden. Dette er hvordan hoveddokumentene betjene som en mal for mange innholdssidene på et SharePoint-område.

Det primære hoveddokumentet i SharePoint (v4.master er standard) inneholder et sett med kontroller for innholdsplassholdere som brukes til andre formål, for eksempel områdenavigasjonen, søkeområdet, områdenavnet og tittel og brødteksten på en side. Når du arbeider med disse kontrollene, kan du endre plasseringen eller endre utseendet, inkludert å skjule dem, men du skal slette en aldri fordi de er nødvendig for å gjengi innhold og funksjonalitet på et SharePoint-område.

Til toppen av siden

Kontroller for standard innholdsplassholdere i et hoveddokument

Det primære hoveddokumentet (v4.master, som standard) inneholder følgende innholdsplassholderen kontroller, som brukes til å gjengi innhold og funksjonalitet på et SharePoint 2010-område. Denne tabellen inneholder navnet på kontrollen for innholdsplassholdere og en beskrivelse av hvert.

Innholdsplassholder

Beskrivelse

PlaceHolderAdditionalPageHead

Brukes til å legge til ekstra komponenter for eksempel JavaScript, Jscript og gjennomgripende stilark i hode-delen på siden.

PlaceHolderBodyAreaClass

Klassen på området brødteksten. Denne plassholderen brukes ikke lenger i SharePoint 2010.

PlaceHolderBodyLeftBorder

Denne plassholderen vises ikke som en del av grensesnittet, men er nødvendig for bakoverkompatibilitet.

PlaceHolderBodyRightMargin

Denne plassholderen vises ikke som en del av grensesnittet, men er nødvendig for bakoverkompatibilitet.

PlaceHolderCalendarNavigator

Datovelgeren brukes når en kalender vises på siden.

PlaceHolderFormDigest

Beholderen der ufullstendig side skjemakontrollen er lagret.

PlaceHolderGlobalNavigation

Global navigasjon Synlig søkebane kontrollen på siden.

PlaceHolderGlobalNavigationSiteMap

Listen over sekundære områder og sideordnet områder i den globale navigasjonen på siden.

PlaceHolderHorizontalNav

Navigasjonsmeny som er inne i det øverste navigasjonsfeltet.

PlaceHolderLeftActions

Flere objekter over hurtigstartlinjen.

PlaceHolderLeftNavBar

Navigasjonsfeltet Hurtigstart.

PlaceHolderLeftNavBarBorder

Denne plassholderen vises ikke som en del av grensesnittet, men er nødvendig for bakoverkompatibilitet.

PlaceHolderLeftNavBarDataSource

Plasseringen av datakilden som brukes til å fylle ut det venstre navigasjonsfeltet.

PlaceHolderLeftNavBarTop

Den øverste delen av det venstre navigasjonsfeltet.

PlaceHolderMain

Hovedinnholdet på siden.

PlaceHolderMiniConsole

Denne plassholderen vises ikke som en del av grensesnittet, men er nødvendig for bakoverkompatibilitet.

PlaceHolderNavSpacer

Denne plassholderen vises ikke som en del av grensesnittet, men er nødvendig for bakoverkompatibilitet.

PlaceHolderPageDescription

Beskrivelse av gjeldende side.

PlaceHolderPageImage

Denne plassholderen vises ikke som en del av grensesnittet, men er nødvendig for bakoverkompatibilitet.

PlaceHolderPageTitle

Tittelen på webområdet.

PlaceHolderPageTitleInTitleArea

Tittelen på siden som vises i tittelområdet på siden.

PlaceHolderQuickLaunchTop

Øverst på hurtigstartmenyen.

PlaceHolderQuickLaunchBottom

Nederst på hurtigstartmenyen.

PlaceHolderSearchArea

Delen av siden for søkeboks og kontroller.

PlaceHolderSiteName

Navnet på området der den gjeldende siden befinner seg.

SPNavigation

Brukes for flere kontroller for sideredigering.

PlaceHolderTitleAreaClass

Klassen for tittelområdet. Denne kontrollen er nå i Hode merket, og ikke lenger brukes i SharePoint 2010.

PlaceHolderTitleAreaSeparator

Denne plassholderen vises ikke som en del av grensesnittet, men er nødvendig for bakoverkompatibilitet.

PlaceHolderTitleBreadcrumb

Synlig søkebane teksten for Synlig søkebane kontrollen.

PlaceHolderTitleLeftBorder

Denne plassholderen vises ikke som en del av grensesnittet, men er nødvendig for bakoverkompatibilitet.

PlaceHolderTitleRightMargin

Denne plassholderen vises ikke som en del av grensesnittet, men er nødvendig for bakoverkompatibilitet.

PlaceHolderTopNavBar

Beholderen brukes til å holde det øverste navigasjonsfeltet.

PlaceHolderUtilityContent

Tilleggsinnhold nederst på siden utenfor form-kode.

Til toppen av siden

Vise kontroller for innholdsplassholdere i et hoveddokument

Når du åpner et SharePoint 2010-hoveddokument i SharePoint Designer 2010, kan du se det generelle oppsettet av området og de vanlige elementene som beholdes på hver side, som områdenavnet, navigasjonskoblinger og Søk-boksen. Disse elementene er ikke kodet direkte på siden. de er i stedet, levert av kontroller for innholdsplassholdere. Hvis du for eksempel brukes PlaceHolderLeftNavBar kontrollen til Hurtigstart-menyen. kontrollen PlaceHolderSiteName skal brukes for navnet på området. og PlaceHolderMain-kontrollen skal brukes for hoveddelen av siden. Når en innholdsside som forespørres av en nettleser, viser standardinnhold fra hoveddokumentet og unike innhold fra innholdssiden vises.

Hvis du vil se alle kontrollene innholdsplassholdere i et hoveddokument, aktivere Malområdeetiketter visuelle hjelpemidler for, tilgjengelig i kategorien Visvisuelle hjelpemidler-menyen. Dette uthever kontroller for innholdsplassholdere som er brukt på siden slik ut.

Plassholder for innhold i hoveddokumentet

Det er en annen måte å bla gjennom kontrollene tilgjengelige innholdsplassholdere i hoveddokumentet for å bruke funksjonen Behandle innholdsområder, som er tilgjengelige i kategorien stil. Denne funksjonen gir en oversikt over kontroller for innholdsplassholdere på siden. Du kan velge ett, og klikk Gå til for å finne bestemt innholdsplassholderen kontrollen på siden.

Plassholder for innhold i hoveddokumentet

Når du arbeider i utformingsvisning (WYSIWYG-redigeringsprogrammet i SharePoint Designer 2010), kan du velge en innholdsplassholder på siden og se detaljer om innholdet. Hvis du velger navnet på området, kan du for eksempel se kontrollen PlaceHolderSiteName på siden, merke plasseringen nederst på skjermen, og merker, stiler og andre attributter som er brukt på kontrollen i oppgaveruten.

Hvis du arbeider i kodevisning, kan du se kontrollen inne i < asp: ContentPlaceHolder >-koden. Når du arbeider i delt visning, kan du se begge referanser til Innholdsplassholderkontroll, som vist her.

Hoveddokumenter i SharePoint 2010

Kontrollen PlaceHolderSiteName, inneholder for eksempel områdenavnet på sidene. Standardverdien kommer fra hoveddokumentet, som setter inn tittelen som ble angitt på den Innstillinger for område > tittel, beskrivelse og ikonet side i SharePoint 2010. Hvis du vil endre områdenavnet på på bare én side, for eksempel hjemmesiden, kan du åpner du siden i SharePoint Designer 2010, Finn kontrollen PlaceHolderSiteName, og angi et unikt navn det (som oppretter nye innholdskontrollen på siden). Dette vil overstyre innholdet som ellers vil bli levert av hoveddokumentet.

Åpne hoveddokumentet har du tilgang til alle kontroller for innholdsplassholdere som brukes av området. Du kan endre plasseringen, legge til eller fjerne innhold rundt kontrollen, endre innholdet i kontrollen, bruke nye koder eller stiler og så videre. Hvis du arbeider med et helt nytt hoveddokument, må du legge til hver Innholdsplassholderkontroll til riktig sted på siden. Ny utforming og plasseringen av innholdsplassholdere vises på hver side som er knyttet til hoveddokumentet.

Viktig!: Kontroller for innholdsplassholdere kreves for å gjengi nettsider i SharePoint 2010. Ikke slette en kontroll for innholdsplassholdere, fordi gjør så kan bryte sider og områder som er knyttet til hoveddokumentet. Hvis du ikke vil at en kontroll for innholdsplassholdere skal vises, kan du i stedet endre det synlige attributtet USANN eller flytte innholdsplassholderen til et skjult avsnitt på siden.

Til toppen av siden

Arbeide med kontroller for innholdsplassholdere og innholdskontroller

Hvis du vil endre utseendet på en kontroll for innholdsplassholdere på hver side på området, bør du tilpasse det i hoveddokumentet. Endringene vises på hver side som refererer til hoveddokumentet. Hvis du vil endre utseendet på en kontroll for innholdsplassholdere på én side, bør du legge til eller tilpasse innholdskontrollen på individuelle-siden. Dette overstyrer standardverdien fra hoveddokumentet. Trinnene nedenfor forklarer hvordan du finner du Kontroller for innholdsplassholdere eller innholdskontroller på begge sider. Disse trinnene er utført i SharePoint Designer 2010.

Finne og endre en kontroll for innholdsplassholdere

Følg disse trinnene for å finne kontrollen PlaceHolderSiteName for innholdsplassholdere i et SharePoint 2010-primære hoveddokument.

 1. Åpne området i SharePoint Designer 2010, og klikk Hoveddokumenter i navigasjonsruten.

  Obs!: Hvis du ikke ser Hoveddokumenter i navigasjonsruten, kan de ha blitt deaktivert i SharePoint. Kontakt administratoren for detaljer. Lær mer i behandling av SharePoint Designer 2010.

 2. Klikk v4.master i galleriet for hoveddokumenter.

 3. Klikk Rediger fil på sammendragssiden for hoveddokumentet.

 4. Klikk Ja hvis du får spørsmål om du vil sjekke ut filen.

 5. Hvis du viser siden i Utformingsvisning, kan du ganske enkelt klikke et område på siden hvis du vil vise kontrollen for innholdsplassholdere som gir dette innholdet.

 6. Du kan eventuelt Bla gjennom kontrollene tilgjengelige innholdsplassholderen ved å klikke kategorien stil, og klikk Behandle innholdsområder i gruppen hoveddokument. Bruker denne funksjonen, kan du raskt og enkelt finne kontroller for innholdsplassholdere i hoveddokumentet.

 7. Velg PlaceHolderSiteName i listen over innholdsområder, og klikk deretter Gå til. Klikk deretter Lukk. Kontrollen for innholdsplassholdere er valgt på siden slik ut.
  Hoveddokumenter i SharePoint 2010

 8. Her kan du endre innstillinger, endre plassering, bruke ulike stiler og så videre. Når du er ferdig, lagrer du hoveddokumentet.

 9. Hvis du blir advart om at endringene kommer til å tilpasse siden fra områdedefinisjonen, velger du Ja.

  Obs!:  SharePoint-sider er som standard knyttet til områdedefinisjonsfiler. Når et hoveddokument tilpasses i SharePoint Designer 2010, er den ikke lenger knyttet til områdedefinisjonen. Dette kan føre til mer administrativt arbeid etter fremtidige oppdateringer eller oppgraderinger til SharePoint, som er årsaken til at denne meldingen vises. Du kan alltids tilbakestille hoveddokumentet til områdedefinisjonen hvis det er nødvendig.

Endringene vises på hver side som er knyttet til dette hoveddokumentet, med mindre disse sidene ble tilpasset direkte.

Til toppen av siden

Finne og endre en innholdskontroll

Følg disse trinnene for å finne kontrollen PlaceHolderSiteName innhold på en innholdsside for SharePoint 2010.

 1. Åpne området i SharePoint Designer 2010, og klikk deretter Områdesider.

 2. Klikk Gruppeområde-siden du vil endre, for eksempel Home.aspx.

 3. Klikk Rediger fil på i Rediger-gruppen i kategorien side, og velg Rediger fil i Avansert modus.

  Obs!: Hvis Avansert redigering modus er ikke tilgjengelig, kan det ha blitt deaktivert i SharePoint. Kontakt administratoren for detaljer. Lær mer i behandling av SharePoint Designer 2010.

 4. Hvis du viser siden i utformingsvisning, kan du ganske enkelt klikke et område på siden for å se innholdsplassholdere som gir dette innholdet.

 5. Klikk for eksempel navnet på området, og du ser PlaceHolderSiteName (hoved) som vist nedenfor. (Hoved) angir at siden er for øyeblikket bruker standardinnhold fra hoveddokumentet.
  Plassholder for innhold på en innholdsside

 6. Det finnes en rekke endringer kan du gjør her, som å endre utseendet og plassering.
  Du kan også opprette en ny innholdskontroll på siden ved å klikke pilen på høyre kant av kontrollen og deretter velge Opprett egendefinert innhold. Dette endrer etiketten til PlaceHolderSiteName (egendefinert), og du kan begynne å skrive en ny verdi for kontrollen. Dette egendefinerte innholdet overstyrer standardinnhold fra hoveddokumentet.

  Obs!: Hvis du vil gå tilbake til innhold fra hoveddokumentet, klikker du pilen på nytt, velg standard til original innhold, og klikk deretter Ja for å fjerne tilpasset innhold.

 7. Når du er ferdig, lagrer du siden.

 8. Hvis du blir advart om at endringene kommer til å tilpasse siden fra områdedefinisjonen, velger du Ja.

  Obs!: SharePoint-sider er som standard, som er forbundet med filer fra område definisjon. Når en innholdsside er tilpasset i Avansert modus i SharePoint Designer, er det ikke lenger knyttet til områdedefinisjonen. Dette kan føre til ytterligere administrative arbeidet følger fremtidige oppdateringer eller oppgraderinger for SharePoint, som er årsaken til at du ser denne meldingen. Du kan alltid tilbakestille innholdssiden til områdedefinisjonen, om nødvendig.

Endringene vises på bare innholdssiden som du har tilpasset og ikke andre innholdssidene knyttet til hoveddokumentet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×