Arbeide med klasser og objekter i statiske UML-strukturdiagrammer

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Viktig!: UML-statisk strukturdiagram er ikke tilgjengelig i Visio 2013 og senere versjoner. Hvis du vil ha informasjon, kan du se UML-diagrammer i Visio.

Legge til et grensesnitt i en klasse, komponent eller et annet element

 1. I en statisk struktur, komponent eller distribusjonsdiagram, drar du grensesnitt-figuren (representert av en linje og en sirkel) til tegningssiden.

 2. Fest endepunktet uten sirkel til en tilkobling velger Bilde av koblingspunkt – blå X på klassekomponenten eller et annet element.

 3. Dobbeltklikk grensesnitt-figuren for å legge til et navn, operasjoner og andre verdier.

  Tips!: Du kan også representere et grensesnitt med en rektangulær grensesnitt-figur som ser ut som en klasse. Bruk denne figuren når du vil vise en liste over grensesnitt-operasjoner.

  Tips!: Hvis du vil endre typen figur som vises for et grensesnitt, høyreklikk grensesnitt-figuren og klikker Vis som klasselignende eller Vis som Lollipop grensesnitt.

Angi en erkjenner forholdet mellom en klasse og et grensesnitt eller et annet element

 1. I et statisk strukturdiagram, høyreklikker du en hvilken som helst klassefigur (klasse, Parameterklasse, Verktøy eller Metaklasse ), klikk Visningsalternativer og velg deretter realisering under Generelle alternativer Koblingen.

 2. Fest kontrollen håndtaket Kontrollhåndtak for realiseringskoblingen på en klassefigur til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på grensesnittet, klassen eller et annet element.

Legge til mottak i en klassifiserer

 1. Dobbeltklikk figuren som representerer klassifisereren du vil legge til mottak i, og klikk deretter kategorien mottak.

 2. Klikk Ny for å legge til et nytt mottak.

 3. Klikk kategorien mottak. Skriv inn et navn for mottaket i kolonnen mottak. Velg signal som klassifisereren, klargjort ved mottak, reagerer i Signal-kolonnen, og velg deretter de andre egenskapsverdiene du vil bruke.

  Obs!: Et signal element må finnes i modellen for at det skal være tilgjengelig i Signal-listen.

 4. I kategorien unntak velger du eventuelle unntak som kan genereres av mottaket.

  Obs!: Et unntak element må finnes i modellen for at det skal være tilgjengelig i Signal-listen.

 5. Legge til eventuelle begrensninger eller kodede verdiene du vil bruke, og klikk deretter OK til du lukker figurens UML-egenskaper-dialogboksen.

Legge til malparametere i en klasse

 1. Dobbeltklikk figuren (Parameterklasse, klassen, Utility, Metaklasse eller Bindingselement ) som representerer elementet du vil legge til parametere i, og klikk deretter Malparametere.

 2. Klikk Ny for å legge til en ny parameter.

 3. I mal-listen:

  • Hvis du vil redigere en eksisterende parameter, skriver du inn et nytt navn i kolonnen Malparameter .

  • Hvis du vil redigere typen, klikker du et felt, klikker du pilen og velg deretter typen fra listen.

  • Hvis du vil legge til dokumentasjon, skriver du inn i boksen dokumentasjon.

 4. Klikk OK for å godta endringene og lukke dialogboksen Egenskaper for UML-klasse.

  Tips!: Du kan gjøre noen klasse en Parameterklasse ved å legge til parametere i en klassefigur. Hvis du vil skjule parametere i en klassefigur, høyreklikker du figuren, klikk Visningsalternativer for figur, og Velg deretter av for Skjul under.

Binde malparametere til en klasse

 1. Dra en Bindingselement-figur fra sjablongen UML – statisk struktur til tegningssiden ved Parameterklasse -figuren med parametere du vil binde.

 2. Dra en Binding-figur til tegningssiden, og Fest endepunktet uten pilspiss til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på bindingselementet.

 3. Fest binde endepunktet med pilspiss til et koblingspunkt på Parameterklasse-figuren.

 4. Dobbeltklikk Binding-figur, og klikk deretter Bundet argumenter.

 5. Velg en parameter du vil binde en type (Hvis parameteren har ingen type angitt), eller velg en verdi (Hvis parameteren er angitt en type) under Bundet argumenter. Klikk Egenskaper, Velg eller Skriv inn verdien du vil bruke, og klikk deretter OK.

 6. Klikk OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for UML-Binding.

Attributter og operasjoner knyttet til Parameterklasse sendes til bindingselementet. Ubundet parametere (uten angitt type) som du har tilordnet til klassen som attributtet typer eller operasjonen retur typer, erstattes i bindingselementet av typene du angav i trinn 5 ovenfor.

Opprette et objekt som en forekomst av en klasse

 1. I et statisk strukturdiagram, drar du en klasse-figur til tegningssiden skal representere klassen du vil at objektet skal være en forekomst av.

 2. Valgfritt Dobbeltklikk klassefigur for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML-klasse. Klikk attributter, og klikk deretter Ny for å legge til attributter i klassen. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.

 3. Dra et objekt-figur til tegningssiden, og Dobbeltklikk figuren.

 4. Klikk objekt i dialogboksen Egenskaper for UML-objekt, og Skriv inn et navn for objektet. Velg klassen du vil at objektet skal være en forekomst av under klassen.

 5. Klikk Attributtverdier merker du attributtet du vil legge til en forekomst verdien som skal, og klikk deretter Egenskaper. Skriv inn en verdi for attributtet.

 6. Klikk Attributtkobling, legge til eventuelle andre verdier du vil bruke, og klikk deretter OK.

 7. Gjenta trinn 5 og 6 for alle attributtene du vil legge til forekomst verdier, og klikk deretter OK.

Slett malparametere fra en klasse

 1. Dobbeltklikk figuren (Parameterklasse, klassen, Utility, Metaklasse eller Bindingselement ) som representerer elementet med parametere du vil slette, og klikk deretter Malparametere.

 2. Velg malparameter du vil slette, klikk Slett, og klikk deretter OK.

Rediger malparametere for en klasse

 1. Dobbeltklikk figuren (Parameterklasse, klassen, Utility, Metaklasse eller Bindingselement ) som representerer elementet med parametere du vil redigere, og klikk deretter Malparametere.

 2. I listen malen parametere for hver parameter vil du redigere, klikker du et felt. Deretter klikker du pilen og velger en type fra listen.

  Obs!: Du kan tilordne parametere angitt til attributter som typer eller til operasjoner som retur typer noen type.

 3. I listen malen parametere, for hver parameter du vil redigere, skriver du inn et nytt navn.

 4. Skriv inn dokumentasjonen du vil bruke, i boksen dokumentasjon.

 5. Klikk Ny for å legge til en annen parameter (og følger trinn 3 til 5), eller klikk OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for UML-klasse.

Skjule delene attributt og operasjoner i en klasse

 1. Høyreklikk klasse-figuren, og klikk deretter Visningsalternativer for figur.

 2. Velg attributtene til å skjule attributter-delen i dialogboksen Alternativer for visning av UML-figur under Skjul, og velg deretter operasjoner for å skjule operasjonsdelen.

  Tips!: Viser attributter og operasjoner inndelinger på nytt, høyreklikker du figuren, klikk Visningsalternativer og deretter fjerner du attributter og operasjoner.

Angi at det kan refereres til klasser i en pakke

 1. I et Pakkediagram, drar du en avhengighet-figur til tegningssiden.

 2. Fest avhengighet -endepunktet uten pilspiss til et koblingspunkt på pakken som skal referere til klassene i en annen pakke.

 3. Fest avhengighet endepunktet med pilspiss til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på pakken som inneholder målet klassene som refererer til.

 4. Dobbeltklikk avhengighet-figuren for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML-avhengighet.

 5. Skriv inn et navn for avhengigheten under navn. Velg Importer under stereotypen, og klikk deretter OK.

Obs!: Hvis du kobler til pakker med en << Importer >> avhengighet bare angir at klasser kan referere til. Du må fremdeles angi riktig synlighet for mål-klasser.

Vise implementeringen av en type med en implementeringsklasse

 1. I et statisk strukturdiagram, drar du en klasse-figur til tegningssiden. Dobbeltklikk figuren.

 2. I dialogboksen Egenskaper for UML-klasse klikker du klasse, og Skriv inn et navn for klassen. Velg typen under stereotypen, og klikk deretter OK.

 3. Dra en ny klasse-figur til tegningssiden. Dobbeltklikk figuren.

 4. I dialogboksen Egenskaper for UML-klasse klikker du klasse, og Skriv inn et navn for klassen. Velg Implementering klassen under stereotypen, og klikk deretter OK.

 5. Høyreklikk implementeringsklassen, og klikk Visningsalternativer. Velg Realiseringskobling i dialogboksen Alternativer for visning av UML-figur under Generelle alternativer, og klikk deretter OK.

 6. Dra kontrollen håndtere Kontrollhåndtak på implementering Klasse-figuren til å opprette en kobling som representerer en erkjenner relasjon.

 7. Fest endepunktet på pilspiss realisering kobling til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå Xklassefigur som representerer typen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×