Arbeide med kalendere i Project

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Mens Project automatisk gir deg standard kalenderinnstillinger (mandag til fredag, 08: 00 til 5 PM), er kanskje ikke disse standarder for høyre tilpasning for prosjektene. Her er noen emner som kan svare på noen bestemte spørsmål om å gjøre endringer i planen:

Kalender Beslektede emner

Tips!: Hvis du ikke trenger en kalender lenger, slette den!

Hvordan fungerer alle disse kalenderne sammen?

Det finnes fire typer kalendere i Project: basiskalendere, prosjektkalendere, aktivitetskalendereog ressurskalendere.

Kalender Basiskalendere brukes nesten som en mal for prosjektet, oppgaven, og ressurskalendere. De definerer standard arbeidstid og fritid for alle prosjekter i organisasjonen. De Angi arbeidstimer for hver dag, arbeidsdager for hver uke, og eventuelle unntak, for eksempel fridager i selskapet. Tre standard basiskalendere er allerede satt opp i Project: Standard, 24 timer og nattskift.

Viktig!: Project med Project Web App ? Hvis dette er tilfellet, ta kontakt med administratoren for å be om endringer i basiskalendere.

Aktivitets- og Prosjektet, ressursen, og aktivitetskalendere Bruk en basiskalender som en mal, og deretter endres for å gjenspeile unike arbeidsdagene og arbeidstiden for individuelle prosjekter, ressurser eller aktiviteter. Disse unike kalenderne er spesielt nyttige når accounting for eksempel fravær, skiftarbeid eller oppgaver som fullført ved utstyr som kjører i hele netter og helger.

Disse kalenderne alle stable sammen hvis du vil ramme hvordan planlagt arbeid på et prosjekt.

Et eksempel...

La oss si at organisasjonen er plassert i Seattle, og har en vanlig arbeidsuke av 8-timers fungerer dager, mandag til fredag. Basiskalenderen gjenspeiler disse arbeidsdager og timer, samt fridager i selskapet, for eksempel juli 4 for uavhengighet dag og desember 25 for Julegave.

Prosjektleder starter et nytt prosjekt som går fra juli 1 til juli 15, og som krever en tirsdag lørdag arbeidsuke.

Basiskalender viser mandag til fredag arbeidsuke, med juli 4 identifisert som en fridag fridag.

Basiskalender

Prosjektkalender bruker basiskalenderen som utgangspunkt, men legger til at lørdager er nå arbeidsdager og mandager er nå ikke-arbeidsdager.

Prosjektkalender

Én aktivitet i prosjektet finner sted i et annet land, så juli 4 ferien ikke gjelder. Aktivitetskalender legger at juli 4 er en arbeidsdag.

Aktivitetskalender

Til slutt har ressursen som skal arbeide på aktiviteten en annen arbeidstidsplan enn resten av organisasjonen. Ressurskalender legger til at tirsdag er en fridag, og onsdag til lørdag er 10 timer dager.

Ressurskalender

Når Project planlegges, utgjør den den tildelte ressursens kalender, aktivitetskalenderen, prosjektkalenderen og basiskalenderen.

Kalendere som er stablet til å bestemme tilgjengelighet

Resulterende tilgjengeligheten bidrar til hvordan Project beregner start- og sluttdatoene for aktiviteten og prosjektet.

Tilgjengelig arbeidstid

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2007.

Hva vil du vite?

Hva er en basiskalender?

Hva er prosjektkalenderen?

Hva er en ressurskalender?

Hva er en aktivitetskalender?

Hvordan påvirker alternativet kalenderinnstillinger arbeidstider?

Hva er en basiskalender?

En basiskalender brukes som en mal som prosjektkalenderen, ressurskalendere eller aktivitetskalendere er basert på. Den definerer standard arbeidstid og fritid for prosjektet. Den angir arbeidsdagen for hver arbeidsdag, arbeidsdagene for hver uke, og eventuelle unntak, for eksempel helligdager. Du kan velge en basiskalender skal brukes som prosjektkalender eller som grunnlag for en ressurskalender. Du kan også bruke en basiskalender til bestemte aktiviteter.

Project har tre standard basiskalendere:

  • Standard    Basiskalenderen Standard gjenspeiler en tradisjonell arbeidsplan: mandag til fredag, 08:00, til 5:00, med en time av for inndelingsskift.

  • 24 timer    Den 24 timer denne kalenderen gjenspeiler en tidsplan uten fritid. 24-timers Kalender kan brukes til å planlegge ressurser og aktiviteter for ulike SKIFT hele døgnet, eller for å planlegge utstyrsressurser som kontinuerlig.

  • Nattskift    Basiskalenderen nattskift gjenspeiler en plan for nattskift fra mandag til lørdag morgen, 11:00 PM til 08:00, med en Times pause.

Du kan også opprette dine egne basiskalender, som er nyttig hvis du har alternative tidsplaner for flere ressurser. Du kan for eksempel ha ressurser som arbeider deltid, 12-timers overganger, eller i helger.

Hva er prosjektkalenderen?

Prosjektkalenderen definerer arbeidsdager og fridager og tidspunkt for aktiviteter. Denne kalenderen representerer vanligvis organisasjonens tradisjonelle arbeidstider. Project bruker denne kalenderen til å planlegge aktiviteter som ikke har tildelte ressurser eller som har en aktivitetstype av fast varighet. Basiskalenderen Standard brukes som prosjektkalenderen som standard, men du kan gjenspeile alternative planer ved hjelp av andre basiskalendere.

Prosjektkalender

Knapp Prosjektkalenderen angir når prosjektarbeid kan forekomme. I denne prosjektkalenderen er hver dag i uken en arbeidsdag.

Knapp I denne prosjektkalenderen kan arbeid bare utføres på ukedager.

Arbeidsdagene og arbeidstiden i prosjektkalenderen gjenspeiler arbeidsdagene og arbeidstiden for hele prosjektet. Du kan angi spesielle fridager, for eksempel fridager i selskapet. Du kan også angi annen fritid for gjenspeile perioder når hele gruppen skal arbeide med ikke-prosjektaktiviteter, for eksempel møter eller avdeling avdelingsutflukter.

Prosjektkalenderen angis ved å klikke kalender i Kalender-listen i dialogboksen Prosjektinformasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om å få tilgang til og endre prosjektkalenderen, kan du se Angi arbeidstid, ferier og fridager for prosjektet.

Hva er en ressurskalender?

Ressurskalendere Sørg for at arbeidsressurser (personer og utstyr) planlegges bare når de er tilgjengelig for arbeid. De påvirker en bestemt ressurs eller kategori av ressurser. Som standard arbeide tid ressurskalenderen samsvarer med prosjektkalenderen. Du kan imidlertid tilpasse ressurskalenderen for å vise individuell planleggingsinformasjon, for eksempel ferier, fravær eller utstyr Vedlikehold tid.

Ved å klikke Endre arbeidstid i kategorien Generelt i dialogboksen Ressursinformasjon, kan du redigere ressurskalendere for å angi fritid. Du kan også opprette eller tilordne forskjellige basiskalendere for individuelle ressurser, eller grupper med ressurser for å angi spesifikk arbeidstid. Du kan for eksempel tildele en ressurs til en kalender som du opprettet for snekkere som kanskje arbeider på et tidspunkt som er forskjellig fra andre arbeidere.

Tips!: Hvis du har ressurser som arbeider alternative tidsplaner eksempel deltid eller nattskift, anbefaler vi at du setter opp og bruke en separat basiskalender for hvert SKIFT. Bruk ressurskalendere til å tilpasse unntak til individuelle ressursers arbeidstider.

Når prosjektet planlegges i project, bruker ressurskalenderen til å planlegge aktivitetene som ikke har en fast varighet, og som har tildelte ressurser. Hvis du for eksempel hvis en ressurs har en uke ferie angitt på hans eller hennes ressurskalender, vil Project ikke planlegge aktiviteten for denne uken.

Ressurskalender

Knapp I utgangspunktet kalender ressursinnstillingene samsvare med prosjektkalenderen.

Knapp Når du har angitt en ressursens fritid, gjenspeiler ressurskalenderen denne ressursen ikke er tilgjengelig for prosjektarbeid denne måneden på de siste tre dagene i uken to eller de første fire dagene i uken tre.

Hvis du endrer arbeidstiden for en ressurs ved å endre deres ressurskalender og ressursen allerede er tilordnet til en aktivitet, planlegges aktiviteten for å gjenspeile endringer i arbeidstiden.

Til toppen av siden

Hva er en aktivitetskalender?

Aktivitetskalendere gjør det mulig å planlegge aktiviteter under fritid, som er definert av prosjektkalenderen eller ressurskalenderen. Du kan for eksempel konfigurere en aktivitetskalender hvis du har en aktivitet som må arbeides med over natten eller gjennom helgen.

Du oppretter en aktivitetskalender i dialogboksen Endre arbeidstid som en ny basiskalender. Du bruker deretter basiskalenderen på en aktivitet ved hjelp av kategorien Avansert i dialogboksen Aktivitetsinformasjon.

Hvis du har brukt en aktivitetskalender for en aktivitet som allerede har tildelte ressurser, som standard, planlegges aktiviteten for arbeidstider som aktivitetskalenderen og ressurskalenderne har felles. Hvis du vil planlegge aktiviteten ved hjelp av bare aktivitetskalenderen, merker du den for Planlegging ignorerer ressurskalendere i kategorien Avansert i dialogboksen Aktivitetsinformasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgang til og arbeide med aktivitetskalendere, kan du se opprette en kalender for en aktivitet i prosjektet eller tildele en kalender til en ressurs eller aktivitet.

Hvordan påvirker alternativet kalenderinnstillinger arbeidstider?

Innstillinger for Kalenderalternativer i kategorien Kalender i dialogboksen Alternativer (Verktøy-menyen, kommandoen Alternativer ) definere klokkeslettinnstillingene i Project, men de avgjør ikke når arbeid kan planlegges. Bare kalendere kan fastslå arbeidstid og fritid.

Kategorien Kalender, kan du angi standardinnstillingene, for eksempel dagen hver uke starter på, måneden som regnskapsåret starter, klokkeslettet for en dato som er angitt manuelt, totalt antall arbeidstimer per dag, og hvor mange dager per måned. Alternativet standard starttidspunkt angir for eksempel starttidspunktet som tildeles aktiviteter som standard i Project når du angir en startdato uten å angi et klokkeslett. I tillegg definerer alternativet timer per dag antall timer som beregnes for en aktivitet når du angir en varighet i dager, for eksempel standardinnstillingen 8 timer for 1 dag. Angi en varighet på 2 dager tilsvarer registrerer en varighet på 16 timer.

Hvis du endrer arbeidstiden i en kalender, må du huske at Project bruker innstillingene i kategorien Kalender til å bestemme hvor mange timer definerer en dag, uke eller måned. Hvis arbeidstiden i en kalender som er forskjellig fra timer per dag eller timer per uke innstillinger i kategorien Kalender, vises kanskje ikke varighet-feltet verdien for varighet du forventer. Hvis du for eksempel hvis en kalender som er satt opp med en fire timer arbeidsdagen, men standard timer per dag er satt til åtte timer (i dialogboksen Alternativer ), vises deretter en én dag-oppgave over to dager. Du bør vurdere å sammenligne kalenderinnstillingene arbeidstid i kategorien Kalender.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×