Arbeide med hyperkoblinger i Excel

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Gir rask tilgang til beslektet informasjon i en annen fil eller på en nettside, kan du sette inn en hyperkobling i en regnearkcelle. Du kan også sette inn hyperkoblinger i bestemte diagramelementer.

Obs!: De fleste skjermbilder i denne artikkelen ble tatt i Excel 2016. Hvis du har en annen versjon visningen kan være litt forskjellig, men med mindre annet er opplyst, funksjonaliteten er den samme.

En hyperkobling er en kobling fra et dokument som åpner en annen side eller fil når du klikker den. Målet er ofte en annen webside, men det kan også være et bilde eller en e-postadresse eller et program. Selve hyperkoblingen kan være tekst eller et bilde.

Når en bruker i området klikker hyperkoblingen, blir målet vist i en Nettleser, åpnet eller kjørt avhengig av måltypen. En hyperkobling til en side viser for eksempel siden i nettleseren, og en hyperkobling til en AVI-fil åpner filen i en mediespiller.

Slik bruker du hyperkoblinger

Du kan bruke hyperkoblinger til å gjøre følgende:

 • Navigere til en fil eller webside på et nettverk, intranett eller Internett

 • Navigere til en fil eller nettside som du har tenkt å opprette senere

 • Slette en e-postmelding

 • Starte en filoverføring, for eksempel nedlasting eller en FTP-prosess

Når du peker på tekst eller et bilde som inneholder en hyperkobling, endres pekeren til en hånd Peker i form av en hånd , som angir at teksten eller bildet er noe du kan klikke.

Hva en URL-adresse og hvordan de virker

Når du oppretter en hyperkobling, kodet kodes målet som en Uniform Resource Locator (URL), som:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://Datamaskinnavn/DeltMappe/Filnavn.htm

En URL-adresse inneholder en protokoll, for eksempel HTTP, FTP eller FILE, en Nettserver eller nettverksplassering og en bane og et filnavn. Følgende illustrasjon viser delene en URL-adresse består av:

De fire komponentene i en URL-adresse

1. Protokoll som brukes (http, ftp, file)

2. Webserver eller nettverksplassering

3. Bane

4. Filnavn

Absolutte og relative hyperkoblinger

En absolutt URL-adresse inneholder en fullstendig adresse, inkludert protokoll, Nettserver og banen og filnavnet.

En relativ nettadresse mangler en eller flere deler. Den manglende informasjonen tas fra siden som inneholder nettadressen. Hvis protokollen og nettserveren mangler, brukes for eksempel protokollen og domenet, som .com, .org, eller .edu, til den gjeldende siden.

Det er vanlig for sider på nettet til å bruke URL-adresser som inneholder bare delvis banen og filnavnet. Hvis filene flyttes til en annen server, vil hyperkoblingene fortsatt fungere så lenge den relative plasseringen av sidene forblir uendret. Hvis du for eksempel peker en hyperkobling på produkter.htm til en side som heter eple.htm i en mappe som heter Mat. Hvis begge sidene flyttes til en mappe som heter Mat på en annen server, være URL-adressen i hyperkoblingen fortsatt riktig.

I en Excel-arbeidsbok er uspesifisert baner til hyperkoblingen målfiler som standard i forhold til plasseringen for den aktive arbeidsboken. Du kan angi en annen basisadresse skal brukes som standard, slik at hver gang du oppretter en hyperkobling til en fil på det stedet du trenger bare å angi filnavnet, ikke banen, i dialogboksen Sett inn hyperkobling.

 1. I et regneark klikker du cellen der du vil opprette en hyperkobling.

  Du kan også merke et objekt, for eksempel et bilde eller et element i et diagram, som du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

  • Klikk hyperkobling Hyperkoblingsknapp i koblinger-gruppen i kategorien Sett inn.

  Du kan også høyreklikke cellen eller grafikken, og klikk deretter hyperkobling på hurtigmenyen, eller du kan trykke Ctrl + K.

 2. Velg Opprett nytt dokument under Koble til.

 3. Skriv inn et navn på den nye filen i boksen Navn på nytt dokument.

  Tips!: Hvis du vil angi et annet sted enn stedet som blir vist under Fullstendig bane, kan du skrive inn den nye plasseringen foran navnet i boksen Navn på nytt dokument, eller du kan klikke Endre for å velge ønsket plassering, og deretter klikke OK.

 4. Under Tidspunkt for redigering klikker du Rediger det nye dokumentet senere eller Rediger det nye dokumentet nå for å angi når du vil åpne den nye filen for redigering.

 5. I boksen Tekst som skal vises skriver du inn teksten du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

 6. Hvis du vil vise nyttig informasjon når du hviler pekeren på hyperkoblingen, klikker du Skjermtips, skriver inn teksten du vil ha, i boksen Skjermtipstekst, og klikker deretter OK.

 1. I et regneark klikker du cellen der du vil opprette en hyperkobling.

  Du kan også merke et objekt, for eksempel et bilde eller et element i et diagram, som du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

  • Klikk hyperkobling Hyperkoblingsknapp i koblinger-gruppen i kategorien Sett inn.

  Du kan også høyreklikke cellen eller objektet og klikk deretter hyperkobling på hurtigmenyen, eller du kan trykke Ctrl + K.

 2. Klikk Eksisterende fil eller webside under Koble til.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil velge en fil , klikker du Gjeldende mappe, og velger deretter filen du vil koble til.

   Du kan endre den gjeldende mappen ved å velge en annen mappe i Søk i-listen.

  • Hvis du vil velge en nettside, klikker du Viste sider, og klikk deretter nettsiden du vil koble til.

  • Hvis du vil velge en fil du nylig har brukt, velger du Nylig åpnede filer, og deretter merker du filen du vil koble deg til.

  • Hvis du vil angi navnet og plasseringen til en kjent fil eller nettside som du vil koble til, skriver du inn informasjonen i adresse-boksen.

  • Åpne nettsiden du vil koble til, og bytt deretter tilbake til Excel uten å lukke leseren for å finne en nettside, klikk Søk på weben Søk på Web-knappen .

 4. Hvis du vil opprette en hyperkobling til et bestemt sted i filen eller på nettsiden, klikker du bokmerke, og dobbeltklikk deretter bokmerke du vil bruke.

  Obs!: Fil eller webside som du kobler til må ha et bokmerke.

 5. I boksen Tekst som skal vises skriver du inn teksten du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

 6. Hvis du vil vise nyttig informasjon når du hviler pekeren på hyperkoblingen, klikker du Skjermtips, skriver inn teksten du vil ha, i boksen Skjermtipstekst, og klikker deretter OK.

Hvis du vil koble til et sted i gjeldende eller en annen arbeidsbok, kan du definere et navn for mål eller bruke en cellereferanse.

 1. Hvis du bruker et navn, må du gi navn til målcellene i målarbeidsboken.

  Slik gir du navn til celler eller celleområder

  1. Merk cellen, celleområdet eller det sammensatte utvalget du vil gi navn til.

  2. Klikk navn-boksen i venstre ende av formellinje Knapp .

   Eksempel på navneboks

   Knappesymbol Navneboksen

  3. Skriv inn navnet på cellene i navn-boksen, og trykk deretter Enter.

   Obs!: Navn kan ikke inneholde mellomrom, og må starte med en bokstav.

 2. I et regneark i kildearbeidsboken klikker du cellen der du vil opprette en hyperkobling.

  Du kan også merke et objekt, for eksempel et bilde eller et element i et diagram, som du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

  • Klikk hyperkobling Hyperkoblingsknapp i koblinger-gruppen i kategorien Sett inn.

  Du kan også høyreklikke cellen eller objektet og klikk deretter hyperkobling på hurtigmenyen, eller du kan trykke Ctrl + K.

 3. Gjør ett av følgende under Koble til:

  • Hvis du vil koble til et sted i gjeldende arbeidsbok, velger du Plassering i dokumentet.

  • Hvis du vil koble til et sted i en annen arbeidsbok, klikker Eksisterende fil eller webside, finner og velger arbeidsboken du vil koble til, og deretter klikker du Bokmerke.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Klikk arket du vil koble til, i boksen Eller velg en plassering i dette dokumentet under Cellereferanse, skriv inn cellereferansen i boksen Skriv inn cellereferansen, og klikk deretter OK.

  • I listen under Definerte navn klikker du navnet som representerer cellene du vil koble til, og klikker deretter OK.

 5. I boksen Tekst som skal vises skriver du inn teksten du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

 6. Hvis du vil vise nyttig informasjon når du hviler pekeren på hyperkoblingen, klikker du Skjermtips, skriver inn teksten du vil ha, i boksen Skjermtipstekst, og klikker deretter OK.

Du kan bruke funksjonen HYPERKOBLING til å opprette en hyperkobling som åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller Internett. Når du klikker cellen som inneholder HYPERKOBLING-funksjonen, åpner Excel filen som er lagret på plasseringen til koblingen.

Syntaks

HYPERKOBLING(kobling;egendefinert_navn)

Kobling    er banen og filnavnet til dokumentet som skal åpnes som tekst. Kobling kan referere til et sted i et dokument, for eksempel en bestemt celle eller et navngitt område i en Excel-regneark eller en arbeidsbok eller til et bokmerke i et Microsoft Word-dokument. Banen kan være til en fil som er lagret på en harddisk, eller banen kan være en bane universal naming convention (UNC) på en server (i Microsoft Excel for Windows) eller Uniform Resource Locator (URL) bane på Internett eller intranett.

 • Kobling kan være en tekststreng som står mellom anførselstegn, eller en celle som inneholder koblingen, angitt som en tekststreng.

 • Hvis hoppet som er angitt i kobling ikke, eksisterer, eller ikke være mulig å navigere, vises en feilmelding når du klikker cellen.

Egendefinert_navn     er koblingsteksten eller den numeriske verdien som vises i cellen. Egendefinert_navn vises i blått og er understreket. Hvis egendefinert_navn utelates, viser cellen kobling som hopptekst.

 • Celleinnhold kan være en verdi, en tekststreng, et navn eller en celle som inneholder hoppteksten eller koblingsverdien.

 • Hvis egendefinert_navn returnerer en feilverdi, for eksempel #VERDI!, viser cellen feilen i stedet for hoppteksten.

Eksempler

Følgende eksempel åpner en arbeidsbok med navnet Budsjettrapport.xls, som er lagret på Internett-området example.microsoft.com/report og viser teksten "Klikk for rapport":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Følgende eksempel oppretter en hyperkobling til celle F10 i regnearket Årlig i arbeidsboken Budsjettrapport.xls, som er lagret på Internett-området example.microsoft.com/report. Regnearkcellen som inneholder hyperkoblingen, viser innholdet av celle D1 som hoppteksten:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Følgende eksempel oppretter en hyperkobling til området AvdTotal i regnearket Første kvartal i arbeidsboken Budsjettrapport.xls. Denne er lagret på Internett-området example.microsoft.com/report. Regnearkcellen som inneholder hyperkoblingen, viser teksten "Klikk hvis du vil se avdelingstotal for første kvartal":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Hvis du vil opprette en hyperkobling til et bestemt sted i et Microsoft Word-dokument, må du bruke et bokmerke til å angi stedet du vil hoppe til i dokumentet. Følgende eksempel oppretter en hyperkobling til bokmerket QrtlyProfits i dokumentet Annual Report.doc, som er lagret på example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Følgende eksempel i Excel for Windows viser innholdet i celle D5 som hopptekst i cellen og åpner filen 1stekvrt.xls, som ligger på serveren FINANS i ressursen Kontoutdrag. Dette eksemplet bruker en UNC-bane:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Følgende eksempel åpner Excel for Windows-filen 1stekvrt.xls, som er lagret i katalogen Finans på stasjon D, og viser den numeriske verdien som er lagret i celle H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

Følgende eksempel i Excel for Windows oppretter en hyperkobling til området Totaler i en annen (ekstern) arbeidsbok, Minbok.xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

Følgende eksempel i Microsoft Excel for Macintosh viser "Klikk her" i cellen og åpner filen Første kvartal som er lagret i mappen Budsjettrapporter på harddisken Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Du kan opprette hyperkoblinger i et regneark hvis du vil hoppe fra en celle til en annen. Hvis for eksempel det aktive regnearket er arket Juni i arbeidsboken Budsjett, oppretter følgende formel en hyperkobling til celle E56. Hoppteksten selv er verdien i celle E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Hvis du vil hoppe til et annet ark i samme arbeidsbok, endrer du navnet på arket i koblingen. I forrige eksempel endrer du ordet "Juni" til "September " for å opprette en kobling til celle E56 på septemberarket.

Når du klikker en hyperkobling til en e-postadresse, starter e-postprogrammet automatisk, og det opprettes en e-postmelding med den riktige adressen i boksen til forutsatt at du har installert en e-postprogram.

 1. I et regneark klikker du cellen der du vil opprette en hyperkobling.

  Du kan også merke et objekt, for eksempel et bilde eller et element i et diagram, som du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

  • Klikk hyperkobling Hyperkoblingsknapp i koblinger-gruppen i kategorien Sett inn.

  Du kan også høyreklikke cellen eller objektet og klikk deretter hyperkobling på hurtigmenyen, eller du kan trykke Ctrl + K.

 2. Klikk E-postadresse under Koble til.

 3. Skriv inn e-postadressen du vil bruke, i boksen e-postadresse.

 4. Skriv inn emnet til e-postmeldingen i boksen Emne.

  Obs!: Noen nettlesere og e-postprogrammer gjenkjenner kanskje ikke emnelinjen.

 5. I boksen Tekst som skal vises skriver du inn teksten du vil bruke til å representere hyperkoblingen.

 6. Hvis du vil vise nyttig informasjon når du hviler pekeren på hyperkoblingen, klikker du Skjermtips, skriver inn teksten du vil ha, i boksen Skjermtipstekst, og klikker deretter OK.

  Du kan også opprette en hyperkobling til en e-postadresse i en celle ved å skrive inn adressen direkte i cellen. Hvis du for eksempel opprettes en hyperkobling automatisk når du skriver en e-postadresse, for eksempel someone@example.com.

Du kan sette inn en eller flere referanser (også kalt koblinger) fra en arbeidsbok til en annen arbeidsbok som er plassert på intranett eller på Internett. Arbeidsboken må ikke lagres som en HTML-fil.

 1. Åpne kildearbeidsboken, og merk cellen eller celleområdet som du vil kopiere.

 2. Klikk Kopier i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

  Knappene Kopier og Lim inn på Hjem-fanen
 3. Bytt til regnearket du vil plassere informasjonen i, og klikk deretter cellen som di vil at informasjonen skal vises i.

 4. Klikk Lim inn utvalg i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

 5. Klikk Lim inn kobling.

  Det opprettes en kobling til den eksterne referansen for cellen eller hver celle i celleområdet.

Obs!: Du kan det være mer praktisk å opprette en kobling til en ekstern referanse uten å åpne arbeidsboken på nettet. For hver celle i målarbeidsboken der du vil at ekstern referanse-koblingen, klikker du cellen, og skriv deretter inn et likhetstegn (=), URL-adressen og plasseringen i arbeidsboken. Eksempel:

='http://www.noens.hjemmeside/[fil.xls]Ark1'!A1

='ftp.server.plassering/fil.xls'!MinNavngitteCelle

Gjør ett av følgende for å velge en hyperkobling uten å aktivere koblingen til mål:

 • Klikk cellen som inneholder hyperkoblingen, hold museknappen til pekeren endres til en tvers Excel-merkingspeker , og slipp deretter museknappen.

 • Bruk piltastene til å velge cellen som inneholder hyperkoblingen.

 • Hvis hyperkoblingen representeres av et grafikkbilde, holder du nede CTRL, og deretter klikker du grafikkbildet.

Du kan endre en eksisterende hyperkobling i arbeidsboken ved å endre mål eller utseendet, eller teksten eller grafikkbildet som brukes til å representere den.

Endre målet for en hyperkobling

 1. Merk cellen eller grafikkbildet som inneholder hyperkoblingen du vil endre.

  Tips!: Hvis du vil merke en celle som inneholder en hyperkobling uten å gå til målet for hyperkoblingen, klikker du cellen og hold museknappen til pekeren endres til en tvers Excel-merkingspeker , og slipp deretter museknappen. Du kan også bruke piltastene for å merke cellen. Hvis du vil velge et grafikkbilde, holder du nede Ctrl og klikker grafikken.

  • Klikk hyperkobling i koblinger-gruppen i kategorien Sett inn. Hyperkoblingsknapp

  Du kan også høyreklikke cellen eller grafikken, og klikk deretter Rediger hyperkobling på hurtigmenyen, eller du kan trykke Ctrl + K.

 2. Gjør de endringene du vil foreta, i dialogboksen Rediger hyperkobling.

  Obs!: Hvis hyperkoblingen ble opprettet ved hjelp av regnearkfunksjonen HYPERKOBLING, må du redigere formelen for å endre målet for koblingen. Merk cellen som inneholder hyperkoblingen, og klikk deretter formellinje for å redigere formelen.

Du kan endre utseendet til all hyperkoblet tekst i den gjeldende arbeidsboken ved å endre cellestilen for hyperkoblinger.

 1. Klikk Cellestiler i Stiler-gruppen i kategorien Hjem.

 2. Gjør følgende under Data og modell:

  • Hvis du vil endre utseendet på hyperkoblinger du ikke har klikket for å gå til målene, høyreklikker du Hyperkobling og deretter Endre.

  • Hvis du vil endre utseendet på hyperkoblinger du har klikket for å gå til målene, høyreklikker du Benyttet hyperkobling og deretter Endre.

   Obs!: Cellestilen Hyperkobling er bare tilgjengelig når arbeidsboken inneholder en hyperkobling. Cellestilen Benyttet hyperkobling er bare tilgjengelig når arbeidsboken inneholder en hyperkobling du har klikket.

 3. I dialogboksen Stil klikker du Format.

 4. I kategorien Skrift og Fyll velger du ønskede formateringsalternativer, og deretter klikker du OK.

  Obs!: 

  • Alternativene du velger i dialogboksen Formater celler, vises som valgt under Stilen inkluderer i dialogboksen Stil. Du kan fjerne merket for alternativene du ikke vil bruke.

  • Endringer du foretar i cellestilene Hyperkobling og Benyttet hyperkobling, gjelder alle hyperkoblinger i den gjeldende arbeidsboken. Du kan ikke endre utseendet til individuelle hyperkoblinger.

 1. Merk cellen eller grafikkbildet som inneholder hyperkoblingen du vil endre.

  Tips!: Hvis du vil merke en celle som inneholder en hyperkobling uten å gå til målet for hyperkoblingen, klikker du cellen og hold museknappen til pekeren endres til en tvers Excel-merkingspeker , og slipp deretter museknappen. Du kan også bruke piltastene for å merke cellen. Hvis du vil velge et grafikkbilde, holder du nede Ctrl og klikker grafikken.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil endre hyperkoblingsteksten, klikker du i formellinje, og deretter redigerer du teksten.

  • Hvis du vil endre formatet til et grafikkbilde, høyreklikker du det, og deretter klikker du alternativet du trenger for å endre formatet.

  • Hvis du vil endre tekst i et grafikkbilde, dobbeltklikker du den merkede grafikken og foretar deretter de ønskede endringene.

  • Hvis du vil endre grafikkbildet som representerer hyperkoblingen, setter du inn et nytt grafikkbilde, gjør den til en hyperkobling med samme mål, og deretter sletter du det gamle grafikkbildet og den gamle hyperkoblingen.

 1. Høyreklikk hyperkobling du vil kopiere eller flytte, og klikk deretter Kopier eller Klipp ut på hurtigmenyen.

 2. Høyreklikk cellen du vil kopiere eller flytte hyperkoblingen til, og klikk deretter Lim inn på hurtigmenyen.

Uspesifiserte baner til målfilene for hyperkobling er som standard relative i forhold til den aktive arbeidsbokens plassering. Bruk denne fremgangsmåten når du vil angi en annen standardbane. Hver gang du oppretter en hyperkobling til en fil med denne plasseringen, trenger du bare angi filnavnet, ikke hele banen, i dialogboksen Sett inn hyperkobling.

Gjør ett av trinnene avhengig av hvilken Excel-versjon du bruker:

 • I Excel 2016, Excel 2013 og Excel 2010:

  1. Klikk Fil-fanen.

  2. Klikk Informasjon.

  3. Klikk Egenskaper, og velg deretter Avanserte egenskaper.

   Avanserte egenskaper
  4. Skriv inn banen du vil bruke, i kategorien Sammendrag i boksen basis.

   Obs!: Du kan overstyre en basisadresse for en hyperkobling ved å skrive inn hele adressen, eller en absolutt adresse, til hyperkoblingen i dialogboksen Sett inn hyperkobling.

 • I Excel 2007:

  1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk Forbered og klikk deretter Egenskaper.

  2. Klikk Egenskaper i dokumentinformasjonspanelet, og klikk deretter Avanserte egenskaper.

   Avanserte egenskaper
  3. Klikk kategorien Sammendrag.

  4. Skriv inn banen du vil bruke, i boksen Basis for hyperkobling.

  Obs!: Du kan overstyre en basisadresse for en hyperkobling ved å skrive inn hele adressen, eller en absolutt adresse, til hyperkoblingen i dialogboksen Sett inn hyperkobling.

Gjør ett av følgende for å slette en hyperkobling:

 • Hvis du vil slette en hyperkobling og teksten som representerer den, høyreklikker du cellen som inneholder hyperkoblingen, og deretter klikker du Fjern innhold på hurtigmenyen.

 • Hvis du vil slette en hyperkobling og grafikken som representerer den, holder du nede Ctrl og klikker grafikken, og trykk deretter Slett.

 • Hvis du vil deaktivere en enkelt hyperkobling, høyreklikker du hyperkoblingen, og deretter klikker du Fjern hyperkobling på hurtigmenyen.

 • Gjør følgende for å deaktivere flere hyperkoblinger samtidig:

  1. I en tom celle skriver du inn tallet 1.

  2. Høyreklikk cellen, og klikk deretter Kopier på hurtigmenyen.

  3. Hold nede Ctrl, og velg hver hyperkobling du vil deaktivere.

   Tips!: Hvis du vil merke en celle som inneholder en hyperkobling uten å gå til målet for hyperkoblingen, klikker du cellen og hold museknappen til pekeren endres til en tvers Excel-merkingspeker , og slipp deretter museknappen.

  4. Klikk pilen under Lim inn i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter Lim inn utvalg.

   Knappene Kopier og Lim inn på Hjem-fanen
  5. Klikk Multipliser under Operasjon og deretter OK.

  6. Klikk Cellestiler i Stiler-gruppen i kategorien Hjem.

  7. Velg Normal under God, dårlig og nøytral.

Se også

Fjerne eller slå av hyperkoblinger

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×