Arbeide med frakoblede kubefiler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En frakoblet kubefil (.cub) lagrer data i form av en kube for behandling av OLAP (Online Analytical). Disse dataene kan representere en del av en OLAP-database fra en OLAP-server, eller kan ha blitt opprettet uavhengig av en OLAP-database. Bruk en frakoblet kubefil til å fortsette å arbeide med pivottabellen og pivotdiagramrapporter når serveren er utilgjengelig eller når du er koblet fra nettverket.

Sikkerhetsmerknad: Pass på at du bruker eller distribuere en frakoblet kubefil som inneholder sensitiv eller privat informasjon. I stedet for en kubefil, bør du vurdere å holde dataene i arbeidsboken, slik at du kan bruke Rights Management til å kontrollere tilgang til dataene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Information Rights Management i Office.

Når du arbeider med en pivottabell- eller pivotdiagramrapport rapport som er basert på kildedata fra en OLAP-server, kan du bruke veiviseren for frakoblet kube til å kopiere kildedataene til en egen frakoblet kubefil på datamaskinen. Hvis du vil opprette disse frakoblede filer, må du ha OLAP-dataleverandør som støtter denne funksjonaliteten, for eksempel MSOLAP fra Microsoft SQL Server Analysis Services, installert på datamaskinen.

Obs!: Opprettelse og bruk av frakoblet kubefil filer fra Microsoft SQL Server Analysis Services er underlagt termen og lisenser for Microsoft SQL Server-installasjonen. Referere til den aktuelle lisensinformasjonen av SQL Server-versjonen.

Ved hjelp av veiviseren frakoblet kubefil

Hvis du vil opprette den frakoblede kubefilen, kan du bruke veiviseren for frakoblet kube til å velge et delsett av dataene i OLAP-database og lagre deretter delsettet. Rapporten trenger ikke å inkludere alle feltene du vil ta med i filen, og du kan velge noen av målene og datafelt som er tilgjengelige i OLAP-database. For å holde størrelsen på filen som et minimum, kan du ta bare dataene du vil skal kunne vise i rapporten. Du kan utelate hele dimensjoner og de fleste typer dimensjoner, kan du også utelate lavere nivå detaljer og overordnede elementer som du ikke vil vise. For alle elementer du vil ta med, egenskapfelter som er tilgjengelige i databasen for disse elementene lagres også i den frakoblede filen.

Ta notater data frakoblet og å hente dataene på nytt

Dette gjør du ved først å opprette en pivottabell- eller pivotdiagramrapport som er basert på serverdatabasen, og så oppretter du den frakoblede kubefilen fra rapporten. Deretter kan du bytte rapporten frem og tilbake mellom serverdatabasen og den frakoblede filen når du vil, for eksempel når du bruker en bærbar datamaskin til å ta arbeid med hjem eller på reise, og senere kobler datamaskinen til nettverket igjen.

Det følgende er en grunnleggende fremgangsmåte for å koble data fra for så å koble dem til igjen.

 1. Opprett eller åpne en pivottabell- eller Pivotdiagramrapporter som er basert på OLAP dataene du vil ha tilgang til frakoblet.

 2. Opprette en frakoblet kubefil på datamaskinen. Se delen opprette en frakoblet kubefil fra en OLAP-serverdatabase.

 3. Koble fra nettverket og jobb med den frakoblede kubefilen.

 4. Koble til nettverket og koble frakoblet kubefil. Se delen koble til en frakoblet kubefil til en OLAP-serverdatabase.

 5. Oppdatere den frakoblede kubefilen med nye data, og deretter Opprett nytt den frakoblede kubefilen. Se oppdatere og opprette en frakoblet kubefil.

 6. Gjenta denne fremgangsmåten fra trinn 3.

Obs!: Hvis OLAP-databasen er stor og du vil at kubefilen skal gi tilgang til store delsett med data, trenger du stor plass på disken. Du vil oppleve at lagringen av filen kan ta lang tid.

 1. Klikk pivottabellrapporten du vil opprette en frakoblet kubefil for.  Du kan også klikke den tilknyttet pivottabellrapport for en pivotdiagramrapport.

 2. Klikk OLAP-verktøy i beregninger-gruppen i kategorien Analyser, og klikk deretter Frakoblet OLAP.

  Dialogboksen Innstillinger for frakoblet OLAP vises.

  Obs!: Hvis OLAP-leverandøren ikke støtter frakoblede kubefiler, er kommandoen Frakoblet OLAP ikke tilgjengelig. Kontakt leverandøren av OLAP-leverandøren for å få mer informasjon.

 3. Velg Opprett frakoblet datafil, eller Rediger frakoblet datafil hvis det allerede finnes en frakoblet kubefil for rapporten.

  Dialogboksen Veiviser for frakoblet kube vises.

 4. Velg Neste i trinn 1 i veiviseren.

 5. I trinn 2 i veiviseren, merker du hver dimensjon fra en serverkube som inneholder dataene du vil inkludere i den frakoblede kubefilen. Klikk boksen Plussboks ved siden av hver dimensjon, og velg nivåene du vil inkludere.

  Obs!: 

  • Du kan ikke hoppe over mellomliggende nivåer i en dimensjon.

  • Hvis du vil redusere størrelsen på kubefilen, kan du utelate lavere nivåer som du ikke trenger å vise i rapporten.

  • Pass på at du tar med alle dimensjoner der du har gruppert elementer, slik at disse grupperingene kan opprettholdes når du veksler mellom serverdatabasen og den frakoblede filen.

  • Dimensjoner som ikke har en Plussboks boks mulig ikke å utelate nivåer. Du kan bare inkludere eller utelate alle forekomster av denne typen dimensjon.

 6. Klikk Plussboks merket mål i trinn 3 i veiviseren, og velg feltene du vil bruke som datafelt i rapporten. Du må velge minst ett mål; Ellers vil dimensjoner som er knyttet til målet ikke inneholder data. For hver dimensjon som er oppført under mål, Plussboks -boksen ved siden av dimensjonen, og velg deretter de overordnede elementene som skal inkluderes i den frakoblede kubefilen.

  • Hvis du vil begrense størrelsen på kubefilen, slik at du ikke slipper opp for diskplass, og for å redusere tiden det tar å lagre filen, merker du bare elementene du trenger å vise i rapporten. Alle egenskapfelter som er tilgjengelige for elementene du velger, tas automatisk med i kuben.

  • Hvis elementer du vil ta med, mangler, er det ikke sikkert at du har tatt med dimensjonen der de finnes, i forrige trinn. Klikk Tilbake i veiviseren, velg den manglende dimensjonen i trinn 2, og gå deretter tilbake til trinn 3.

   Obs!: De eneste sammendragsfunksjonene tilgjengelig for datafelt i veiviseren for OLAP-kube er Summer, Antall, Min og Maks.

 7. I trinn 4 i veiviseren angir du navn og plassering for CUB-filen og klikker Fullfør.

  Hvis du vil avbryte lagringen av filen, velger du Stopp i dialogboksen Oppretting av kubefil pågår.

 8. Når Microsoft Excel har opprettet den frakoblede kubefilen, velger du OK i dialogboksen Innstillinger for frakoblet OLAP.

Problem: Datamaskinen ute diskplass under lagring av en kube.

OLAP-databaser er laget for å håndtere store mengder detaljerte data, og derfor kan serverdatabasen kreve mye større diskplass enn du har på harddisken. Hvis du angir et stort delsett av disse dataene for den frakoblede kubefilen, kan harddisken din bli full. De følgende strategiene kan hjelpe deg å redusere størrelsen på den frakoblede kubefilen.

Frigjør diskplass eller finn en annen disk    Slett filer som du ikke trenger fra disken før du lagrer kubefilen, eller lagre filen på en nettverksstasjon.

Ta med færre data i den frakoblede kubefilen    Tenk på hvordan du kan minimere mengden data i filen, og likevel ha det du trenger til pivottabell- eller pivotdiagramrapporten. Prøv dette:

 • Eliminer dimensjoner    I trinn 2 i veiviseren for frakoblet kube velger du bare de dimensjonene som faktisk vises som felt i pivottabell- eller pivotdiagramrapporten.

 • Fjern detaljnivåer     Klikk boksen Plussboks ved siden av hver valgte dimensjon i trinn 2 i veiviseren, og fjern deretter merket for nivåer som er lavere enn dem som vises i rapporten.

 • Fjern datafelt    Klikk Plussboks merket mål i trinn 3 i veiviseren, og velg deretter bare datafeltene du bruker i rapporten.

 • Fjern dataelementer    Klikk boksen Plussboks ved siden av hver dimensjon i trinn 3, og fjern deretter merket for elementer som du ikke trenger å se i rapporten.

 1. Klikk Pivottabellrapport eller den tilknyttet pivottabellrapport for en Pivotdiagramrapporter.

 2. Klikk OLAP-verktøy i beregninger-gruppen i kategorien Analyser, og klikk deretter Frakoblet OLAP.

 3. Klikk Tilkoblet OLAP og deretter OK.

 4. Hvis du blir bedt om å lokalisere datakilden, klikker du Bla gjennom for å finne kilde, og deretter lokaliserer du OLAP-serveren i nettverket.

Oppdatering av en frakoblet kubefil, som gjenoppretter den med de siste dataene fra serverkuben eller en ny frakoblet kubefil, kan ta tid og krever mye midlertidig diskplass. Start prosessen når du ikke trenger umiddelbar tilgang til andre filer, og sørg for at du har tilstrekkelig diskplass til å lagre filen på nytt.

 1. Klikk pivottabellrapporten som er basert på den frakoblede kubefilen.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdater alt i i spørringer og tilkoblinger -gruppen i kategorien Data i Excel 2016:, Og klikk deretter Oppdater.

  Klikk pilen ved siden av Oppdater alt i Excel 2013: I i tilkoblinger -gruppen i kategorien Data, og klikk deretter Oppdater.

Problem: Nye data ikke vises i rapporten når jeg oppdaterer.

Kontroller at den opprinnelige databasen er tilgjengelig    Det er ikke sikkert at den frakoblet kubefil er i stand til å koble til den opprinnelige serverdatabasen for å hente nye data. Kontroller at den opprinnelige serverdatabasen som leverte dataene til kuben ikke har fått nytt navn eller er flyttet. Kontroller at serveren er tilgjengelig, og at du kan koble til den.

Kontroller at nye data er tilgjengelige    Sjekk med databaseadministratoren om databasen er oppdatert på områdene som er med i din rapport.

Kontroller at organiseringen av databasen ikke er endret    Hvis en OLAP-serverkube er bygd på nytt, må du kanskje omorganisere rapporten eller opprette en ny frakoblet kubefil eller veiviser for OLAP-kube for å få tilgang til de endrede dataene. Kontakt databaseadministratoren for å finne ut om det er gjort endringer i databasen.

Det kan ta tid å lagre en revidert frakoblet kubefil, og du kan ikke gjøre annet arbeid i Excel mens filen lagres.Start prosessen når du ikke trenger umiddelbar tilgang til andre filer, og sørg for at du har tilstrekkelig diskplass til å lagre filen på nytt.

 1. Kontroller at du er koblet til nettverket og at du har tilgang til den opprinnelige OLAP-serverdatabasen som leverte dataene til den frakoblede kubefilen.

 2. Klikk en pivottabellrapport som er basert på den frakoblede kubefilen, eller klikk den tilknyttede pivottabellrapporten for en pivotdiagramrapport.

 3. Klikk OLAP-verktøy i beregninger-gruppen i kategorien Analyser, og klikk deretter Frakoblet OLAP.

 4. Klikk Frakoblet OLAP, og klikk deretter Rediger frakoblet datafil.

 5. Følg fremgangsmåten i veiviseren for frakoblet kubefil for å velge andre data til filen. I det siste trinnet angir du det samme navnet og den samme plasseringen som filen du endrer.

Obs!: Hvis du vil avbryte lagringen av filen, velger du Stopp i dialogboksen Oppretting av kubefil pågår.

Advarsel!: Hvis du sletter den frakoblede kubefilen for en rapport, kan du ikke lenger bruke rapporten frakoblet eller opprette en ny frakoblet kubefil for rapporten.

 1. Lukk alle arbeidsbøker som inneholder rapporter som bruker den frakoblede kubefilen, eller kontroller at alle slike rapporter er slettet.

 2. Lokaliser og slett den frakoblede kubefilen (.cub) i Windows.

Obs!: Hvis OLAP-databasen er stor og du vil at kubefilen skal gi tilgang til store delsett med data, trenger du stor plass på disken. Du vil oppleve at lagringen av filen kan ta lang tid.

 1. Klikk pivottabellrapporten du vil opprette en frakoblet kubefil for.  Du kan også klikke den tilknyttet pivottabellrapport for en pivotdiagramrapport.

 2. Klikk OLAP-verktøy i kategorien Alternativer i Verktøy-gruppen, og klikk deretter Frakoblet OLAP.

  Båndet i Outlook

  Dialogboksen Innstillinger for frakoblet OLAP vises.

  Obs!: Hvis OLAP-leverandøren ikke støtter frakoblede kubefiler, er kommandoen Frakoblet OLAP ikke tilgjengelig. Kontakt leverandøren av OLAP-leverandøren for å få mer informasjon.

 3. Velg Opprett frakoblet datafil, eller Rediger frakoblet datafil hvis det allerede finnes en frakoblet kubefil for rapporten.

  Dialogboksen Veiviser for frakoblet kube vises.

 4. Velg Neste i trinn 1 i veiviseren.

 5. I trinn 2 i veiviseren, merker du hver dimensjon fra en serverkube som inneholder dataene du vil inkludere i den frakoblede kubefilen. Klikk boksen Plussboks ved siden av hver dimensjon, og velg nivåene du vil inkludere.

  Obs!: 

  • Du kan ikke hoppe over mellomliggende nivåer i en dimensjon.

  • Hvis du vil redusere størrelsen på kubefilen, kan du utelate lavere nivåer som du ikke trenger å vise i rapporten.

  • Pass på at du tar med alle dimensjoner der du har gruppert elementer, slik at disse grupperingene kan opprettholdes når du veksler mellom serverdatabasen og den frakoblede filen.

  • Dimensjoner som ikke har en Plussboks boks mulig ikke å utelate nivåer. Du kan bare inkludere eller utelate alle forekomster av denne typen dimensjon.

 6. Klikk Plussboks merket mål i trinn 3 i veiviseren, og velg feltene du vil bruke som datafelt i rapporten. Du må velge minst ett mål; Ellers vil dimensjoner som er knyttet til målet ikke inneholder data. For hver dimensjon som er oppført under mål, Plussboks -boksen ved siden av dimensjonen, og velg deretter de overordnede elementene som skal inkluderes i den frakoblede kubefilen.

  • Hvis du vil begrense størrelsen på kubefilen, slik at du ikke slipper opp for diskplass, og for å redusere tiden det tar å lagre filen, merker du bare elementene du trenger å vise i rapporten. Alle egenskapfelter som er tilgjengelige for elementene du velger, tas automatisk med i kuben.

  • Hvis elementer du vil ta med, mangler, er det ikke sikkert at du har tatt med dimensjonen der de finnes, i forrige trinn. Klikk Tilbake i veiviseren, velg den manglende dimensjonen i trinn 2, og gå deretter tilbake til trinn 3.

   Obs!: De eneste sammendragsfunksjonene tilgjengelig for datafelt i veiviseren for OLAP-kube er Summer, Antall, Min og Maks.

 7. I trinn 4 i veiviseren angir du navn og plassering for CUB-filen og klikker Fullfør.

  Hvis du vil avbryte lagringen av filen, velger du Stopp i dialogboksen Oppretting av kubefil pågår.

 8. Når Microsoft Excel har opprettet den frakoblede kubefilen, velger du OK i dialogboksen Innstillinger for frakoblet OLAP.

Problem: Datamaskinen ute diskplass under lagring av en kube.

OLAP-databaser er laget for å håndtere store mengder detaljerte data, og derfor kan serverdatabasen kreve mye større diskplass enn du har på harddisken. Hvis du angir et stort delsett av disse dataene for den frakoblede kubefilen, kan harddisken din bli full. De følgende strategiene kan hjelpe deg å redusere størrelsen på den frakoblede kubefilen.

Frigjør diskplass eller finn en annen disk    Slett filer som du ikke trenger fra disken før du lagrer kubefilen, eller lagre filen på en nettverksstasjon.

Ta med færre data i den frakoblede kubefilen    Tenk på hvordan du kan minimere mengden data i filen, og likevel ha det du trenger til pivottabell- eller pivotdiagramrapporten. Prøv dette:

 • Eliminer dimensjoner    I trinn 2 i veiviseren for frakoblet kube velger du bare de dimensjonene som faktisk vises som felt i pivottabell- eller pivotdiagramrapporten.

 • Fjern detaljnivåer     Klikk boksen Plussboks ved siden av hver valgte dimensjon i trinn 2 i veiviseren, og fjern deretter merket for nivåer som er lavere enn dem som vises i rapporten.

 • Fjern datafelt    Klikk Plussboks merket mål i trinn 3 i veiviseren, og velg deretter bare datafeltene du bruker i rapporten.

 • Fjern dataelementer    Klikk boksen Plussboks ved siden av hver dimensjon i trinn 3, og fjern deretter merket for elementer som du ikke trenger å se i rapporten.

 1. Klikk Pivottabellrapport eller den tilknyttet pivottabellrapport for en Pivotdiagramrapporter.

 2. Klikk OLAP-verktøy i kategorien Alternativer i Verktøy-gruppen, og klikk deretter Frakoblet OLAP.

  Båndet i Outlook

 3. Klikk Tilkoblet OLAP og deretter OK.

 4. Hvis du blir bedt om å lokalisere datakilden, klikker du Bla gjennom for å finne kilde, og deretter lokaliserer du OLAP-serveren i nettverket.

Oppdatering av en frakoblet kubefil, som gjenoppretter den med de siste dataene fra serverkuben eller en ny frakoblet kubefil, kan ta tid og krever mye midlertidig diskplass. Start prosessen når du ikke trenger umiddelbar tilgang til andre filer, og sørg for at du har tilstrekkelig diskplass til å lagre filen på nytt.

 1. Klikk pivottabellrapporten som er basert på den frakoblede kubefilen.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdater alt i tilkoblinger-gruppen i kategorien Data, og klikk deretter Oppdater.

  Bilde av båndet i Excel

Problem: Nye data ikke vises i rapporten når jeg oppdaterer.

Kontroller at den opprinnelige databasen er tilgjengelig    Det er ikke sikkert at den frakoblet kubefil er i stand til å koble til den opprinnelige serverdatabasen for å hente nye data. Kontroller at den opprinnelige serverdatabasen som leverte dataene til kuben ikke har fått nytt navn eller er flyttet. Kontroller at serveren er tilgjengelig, og at du kan koble til den.

Kontroller at nye data er tilgjengelige    Sjekk med databaseadministratoren om databasen er oppdatert på områdene som er med i din rapport.

Kontroller at organiseringen av databasen ikke er endret    Hvis en OLAP-serverkube er bygd på nytt, må du kanskje omorganisere rapporten eller opprette en ny frakoblet kubefil eller veiviser for OLAP-kube for å få tilgang til de endrede dataene. Kontakt databaseadministratoren for å finne ut om det er gjort endringer i databasen.

Det kan ta tid å lagre en revidert frakoblet kubefil, og du kan ikke gjøre annet arbeid i Excel mens filen lagres.Start prosessen når du ikke trenger umiddelbar tilgang til andre filer, og sørg for at du har tilstrekkelig diskplass til å lagre filen på nytt.

 1. Kontroller at du er koblet til nettverket og at du har tilgang til den opprinnelige OLAP-serverdatabasen som leverte dataene til den frakoblede kubefilen.

 2. Klikk en pivottabellrapport som er basert på den frakoblede kubefilen, eller klikk den tilknyttede pivottabellrapporten for en pivotdiagramrapport.

 3. Klikk OLAP-verktøy i kategorien Alternativer i Verktøy-gruppen, og klikk deretter Frakoblet OLAP.

 4. Klikk Frakoblet OLAP, og klikk deretter Rediger frakoblet datafil.

 5. Følg fremgangsmåten i veiviseren for frakoblet kubefil for å velge andre data til filen. I det siste trinnet angir du det samme navnet og den samme plasseringen som filen du endrer.

Obs!: Hvis du vil avbryte lagringen av filen, velger du Stopp i dialogboksen Oppretting av kubefil pågår.

Advarsel!: Hvis du sletter den frakoblede kubefilen for en rapport, kan du ikke lenger bruke rapporten frakoblet eller opprette en ny frakoblet kubefil for rapporten.

 1. Lukk alle arbeidsbøker som inneholder rapporter som bruker den frakoblede kubefilen, eller kontroller at alle slike rapporter er slettet.

 2. Lokaliser og slett den frakoblede kubefilen (.cub) i Windows.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×