Arbeide med avhengigheter i statiske UML-strukturdiagrammer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Binde malparametere til klasser

 1. Dra en figur for Bindingselement fra UML – statisk struktur til tegningssiden nær Parameterklasse-figuren med parametere du vil binde.

 2. Dra en Binding-figur til tegningssiden, og Fest endepunktet uten pilspiss til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på bindingselementet.

 3. Fest Binding-endepunktet med pilspiss til et koblingspunkt på Parameterklasse-figuren.

 4. Dobbeltklikk Binding-figuren, og klikk deretter Bindingsargumenter.

 5. Under Bindingsargumenter velger du en parameter som du vil binde en type til (hvis det ikke er angitt en type for parameteren), eller velger en verdi (hvis det er angitt en type for parameteren). Klikk Egenskaper, velg typen eller skriv inn ønsket verdi, og klikk deretter på OK.

 6. Klikk OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for UML-binding.

Attributter og operasjoner som er knyttet til parameterklassen, blir sendt til bindingselementet. Ubundne parametere (uten angitt type) som du har tilordnet til klassen som attributtyper eller operasjonsreturtyper, blir erstattet av typene du angav i trinn 5 ovenfor, i bindingselementet.

Angi en avhengighetsrelasjon mellom UML-elementer

 1. Dra en Avhengighet-figur fra UML - statisk struktur, UML-distribusjon eller UML-komponent til tegningssiden, og plasser den i nærheten av elementene du vil angi en relasjon mellom.

 2. Avhengig av Fest endepunktet med pilspiss til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på elementet det andre elementet. Fest endepunktet uten pilspiss til et koblingspunkt på elementet som avhenger av det andre elementet.

 3. Dobbeltklikk avhengigheten for å legge til et navn, stereotyp og andre egenskaper.

Tips!

Hvis du vil angi avhengighet for spor, presisering, bruk eller innbinding, kan du bruke figurene Spor, Forbedring, Bruk eller Binding fra sjablongen UML - statisk struktur.

Angi at det kan refereres til klasser i en pakke

 1. Dra en Avhengighet-figur til tegningssiden i et pakkediagram.

 2. Fest avhengighet-endepunktet uten pilspiss til et koblingspunkt på pakke som skal referere til klassene i en annen pakke.

 3. Fest avhengighet endepunktet med pilspiss til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på pakken som inneholder målet klassene som refererer til.

 4. Dobbeltklikk Avhengighet-figuren for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML-avhengighet.

 5. Under Navn skriver du inn et navn på avhengigheten. Under Stereotyp velger du Importer og klikker deretter OK.

Obs!: Hvis du kobler til pakker med en <<importer>>-avhengighet, angir det bare at klassene kan refereres. Du må fremdeles angi riktig synlighet for målklassene.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×