Arbeide i bidragsytermodus som en innholdsforfatter

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Som innholdsforfatter har du behov for å legge til innhold på sider på gruppens område. Siden du tilhører en bidragsytergruppe med redigeringsbegrensninger, legger du merke til at når du åpner området i Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du velge noen kommandoer, men ikke andre. Som innholdsforfatter har du også kanskje bare tilgang til bestemte mapper på området der du kan gjøre endringer eller lagre filer.

Denne artikkelen viser hvordan du legger til innhold på sider på et område mens du arbeider som innholdsforfatter i bidragsytermodus.

Hvis du vil lære mer om innstillinger for bidragsyter, kan du se artikkelen Innføring i innstillinger for bidragsyter.

Viktig!: Når du skal bruke innstillingene for bidragsyter, må området ligge på en server som kjører enten Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007.

I denne artikkelen

Hvordan vet jeg om jeg er i bidragsytermodus?

Hvilke funksjoner kan være utilgjengelig i bidragsytermodus?

Legge til innhold på sider i bidragsytermodus

Hvordan kan jeg vite om jeg er i bidragsytermodus?

Når du starter Office SharePoint Designer 2007 i bidragsytermodus, vises det flere visuelle kjennetegn som gjør at du med en gang ser at noe er annerledes. Det første kjennetegnet er oppgaveruten Bidragsyter, der bidragsyterstatusen din vises. Den angir hvilken bidragsytergruppe du er medlem av, og har en kobling til dine innstillinger for bidragsyter, samt andre nyttige koblinger.

Obs!: Før du begynner å jobbe i Office SharePoint Designer 2007 i bidragsytermodus, anbefaler vi at du viser innstillingene for bidragsyter for å finne ut hvilke funksjoner er tilgjengelige eller begrenset for bidragsytergruppen. Se artikkelen vise innstillingene for bidragsyter for mer informasjon.

Når du starter Office SharePoint Designer 2007, får du et varsel om bidragsytermodus på statuslinjen i nedre høyre hjørne av vinduet. Varselet viser navnet på bidragsytergruppen du tilhører. Når du dobbeltklikker dette området av statuslinjen, åpnes oppgaveruten Bidragsyter, hvis den ikke allerede er åpnet.

Varsel om bidragsytermodus på statuslinjen

Et annet kjennetegn er at tittellinjen viser at du er i bidragsytermodus.

Varsel om bidragsytermodus på tittellinjen

Illustrasjonen nedenfor viser oppgaveruten Bidragsyter slik den vises for en bruker som tilhører en bidragsytergruppe med begrenset tilgang.

Obs!: Hvis oppgaveruten Bidragsyter ikke vises, klikker du BidragsyterOppgaveruter-menyen.

Oppgaveruten Bidragsyter slik den vises for gruppen Innholdsforfattere

1. Denne inndelingen viser navnet på bidragsytergruppen som du tilhører.

2. Klikk denne koblingen for å vise innstillingene for bidragsytergruppen som du tilhører.

3. Klikk denne koblingen for å åpne en e-postmelding som adresseres til områdestyreren.

4. Her finner du en liste over filer som du har åpnet i den forrige økten i Office SharePoint Designer 2007.

5. Klikk denne koblingen for å åpne dialogboksen Ny og opprette nye filer.

6. Klikk denne koblingen for å åpne dialogboksen Åpne, hvor du kan bla gjennom til og åpne filer.

Til toppen av siden

Hvilke funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige i bidragsytermodus?

Hvilke funksjoner du kan bruke, er avhengig av redigeringsbegrensningene som områdeansvarlig har tilordnet brukergruppen du tilhører. Hvis områdeansvarlig for eksempel bare tillater gruppen å legge til tekst på sider, kan du bare legge til og redigere tekst. Hvis områdeansvarlig ikke har gitt gruppen tilgang til bestemte funksjoner, er ikke disse funksjonene tilgjengelige i Office SharePoint Designer 2007. Her er noen få scenarier:

 • Du tilhører en bidragsytergruppe som ikke har lov til å sette inn hyperkoblinger. Når du går til Sett inn-menyen, legger du merke til at du ikke kan klikke Hyperkobling-kommandoen.

 • Du tilhører en bidragsytergruppe som ikke har lov til å sette inn webdeler. Når du åpner oppgaveruten Webdeler og prøver å dra en webdel over på siden, får du et varsel på statuslinjen om at innstillingene for bidragsyter hindrer deg i å sette inn webdeler.

  Varsel på statuslinjen når innstillingene for bidragsyter ikke tillater innsetting av webdeler

 • Hvis du prøver å slette en fil ved å trykke DEL, vises et varsel på statuslinjen om at innstillingene for bidragsyter hindrer deg i å slette filen.

  Varsel på statuslinjen når innstillingene for bidragsyter ikke tillater sletting av en fil

 • Det kan også hende at kommandoer for å gi nytt navn til og slette filer ikke er tilgjengelige hvis bidragsytergruppen du tilhører, ikke har lov til å utføre slike handlinger.

  Alternativene Gi nytt navn og Slett er ikke tilgjengelige for en bruker med begrenset tilgang i bidragsytermodus

Om en funksjon er tilgjengelig eller ikke, varierer også i henhold til hvor du er på siden, så du kommer til å oppleve at funksjoner forekommer som tilgjengelige eller ikke tilgjengelige mens du flytter rundt i dokumentet. Den generelle regelen er at hvis en funksjon ikke er tillatt, så er ikke funksjonen tilgjengelig. Hurtigtaster som er knyttet til funksjoner som ikke er tilgjengelige, fungerer heller ikke.

Funksjoner aktiveres igjen når siden endres slik at de er tillatt. Hvis et innholdsområde for eksempel tillater ett bilde, er Bilde-kommandoen tilgjengelig på Sett inn-menyen. Men etter at du har satt inn bildet, er ikke Bilde-kommandoen tilgjengelig på Sett inn-menyen lenger. Hvis du sletter bildet, blir kommandoen tilgjengelig igjen.

I tillegg til utilgjengelige funksjoner finnes det også deler av siden som kan være utilgjengelig for deg. Dette gjelder hvis du oppretter en ny side fra et hoveddokument. I alle områder utenfor et innholdsområde, endres markøren til Visning av markør i et område som ikke kan redigeres , noe som betyr at kan ikke du gjøre endringer der. Den samme markøren vises hvis du prøver å dra eller lime inn innhold på et innholdsområde. Du kan ikke lime inn innhold i et innholdsområde, og når du limer inn innhold i et innholdsområde, bare attributter som er tillatt i området er limt inn. Hvis du for eksempel når du limer inn tekst på et innholdsområde som er definert som ren tekst, fjernes all formatering fra den innlimte teksten.

Obs!: Før du begynner å jobbe i Office SharePoint Designer 2007 i bidragsytermodus, anbefaler vi at du viser innstillingene for bidragsyter for å finne ut hvilke funksjoner er tilgjengelige eller begrenset for bidragsytergruppen. For mer informasjon, kan du se artikkelen vise innstillingene for bidragsyter.

Til toppen av siden

Legge til innhold på sider i bidragsytermodus

Siden du er en innholdsforfatter, er det sannsynlig at du har fått tildelt en bestemt mappe for redigering av sider og en bestemt mappe for lagring av sider av områdeansvarlig. Hvis dette er tilfellet, vises bare de mappene som du har tilgang til, i Mappeliste når du åpner området i Office SharePoint Designer 2007.

Hvis bidragsytergruppen din har fått tilgang til en undermappe, for eksempel Dine dokumenter i Delte dokumenter-mappen, vises alle mapper som er i banen til denne undermappen, i Mappeliste, men du har bare tilgang til innholdet i denne undermappen.

Det kan også hende at områdeansvarlig gjør et hoveddokument og et stilark tilgjengelig for deg. Hvis et hoveddokument vises i mappelisten, kan du opprette nye sider fra det. Hvis et stilark (CSS-fil) vises i mappelisten, kan du legge til tekst på siden, merke den og deretter bruke stiler ved å bruke oppgaveruten Bruk stiler.

Hva en innholdsforfatter kan se i bidragsytermodus

1. I mappelisten vises bare de mappene som din bidragsytergruppe har tilgang til.

2. Hoveddokumentet latest_updates.master er ett av to hoveddokumenter som bidragsytergruppen kan opprette nye sider fra.

3. Stilarket som du kan bruke stiler fra, vises i mappelisten til venstre. Til høyre vises disse stilene i oppgaveruten Bruk stiler.

4. I bildemappen finner du en undermappe for innholdsforfattere som inneholder bilder du kan sette inn på siden.

5. Du kan lagre sider i mappen for nye gruppesider.

6. Innholdsområder angir hvor du kan legge til innhold. En områdetype vises på de purpurfargede områdeetikettene hvis en er tilordnet et innholdsområde.

I fremgangsmåten nedenfor går du gjennom et vanlig scenario som en innholdsforfatter som arbeider i bidragsytermodus. I dette eksemplet er du ansvarlig for å oppdatere gruppeområdet hver uke med en side av typen nyhetsbrev kalt Nyeste oppdateringer. Områdeansvarlig har gjort et hoveddokument tilgjengelig for deg som du skal opprette nye sider fra, og et stilark som du skal bruke stiler fra. På innholdssidene som er opprettet fra hoveddokumentet, er det innholdsområder med tilordnede områdetyper. På ett innholdsområde kan du for eksempel bare skrive inn tekst, men på et annet innholdsområde kan du også plassere bilder. Disse bildene kan du imidlertid bare sette inn fra bildemappen på det gjeldende webområdet. Det er ikke tillatt å bruke andre bilder. Når du til sist skal lagre siden, må du lagre den i en mappe som områdeansvarlig har tillatt deg å bruke.

 1. Åpne området i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Høyreklikk hoveddokumentet latest_updates.master i Mappeliste, og klikk deretter Ny fra hoveddokument på hurtigmenyen.

  En ny innholdsside åpnes i utformingsvisning.

 3. Klikk en plassholder for innhold, klikk pilen som vises, og klikk deretter Opprett egendefinert innhold.

 4. Se etter navnet på en områdetype som kan være tilordnet dette innholdsområdet, på områdeetiketten.

  Det kan for eksempel stå (Ren tekst) på etiketten. I dette tilfellet skriver du inn tekst på innholdsområdet.

 5. Klikk Bruk stilerOppgaveruter-menyen hvis oppgaveruten Bruk stiler ikke vises.

 6. Klikk Alternativer i oppgaveruten Bruk stiler, og klikk deretter Vis alle stiler.

  Hvis områdeansvarlig har gjort et stilark tilgjengelig for deg, vises disse stilene i oppgaveruten Bruk stiler.

 7. Når du skal bruke en stil på tekst på et innholdsområde på siden, merker du teksten, og deretter klikker du ønsket stil i oppgaveruten Bruk stiler.

 8. Når du skal sette inn et bilde på siden, klikker du et innholdsområde, og deretter klikker du Opprett egendefinert innhold.

  Kontroller om navnet på en områdetype som kan angi om det er tillatt å bruke bilder på innholdsområdet, vises på områdeetiketten, for eksempel (Bare bilder).

 9. Velg BildeSett inn-menyen, og velg deretter Fra fil.

 10. Bla til mappen for innholdsforfattere i dialogboksen Bilde, klikk et bilde, og klikk deretter Sett inn.

  I mappelisten i illustrasjonen ovenfor kan du se at du kan sette inn bilder fra denne mappen. Det kan hende at innstillingene for bidragsytergruppen eller innstillingene for områdetype for et gitt innholdsområde hindrer deg i å sette inn flere bilder, bilder fra andre steder eller bilder med en større filstørrelse enn den som er fastsatt av områdeansvarlig.

 11. Lagre siden i plasseringen som er tildelt bidragsytergruppen du tilhører.

  I dette tilfellet viser den forrige illustrasjonen at du kan lagre mapper i dokumentbiblioteket nye gruppesider. Du kan kontrollere hvor du kan lagre sider i kategorien mapper for innstillingene for bidragsyter. Se artikkelen vise innstillingene for bidragsyter for mer informasjon.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×