Arbeide frakoblet i Outlook

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med en Microsoft Exchange Server- eller Office 365-konto, kan du arbeide frakoblet for å unngå tilkoblingskostnader og hindre at Outlook forsøker å sende og motta meldinger via en treg nettverkstilkobling.

Veksle mellom å arbeide frakoblet og arbeider tilkoblet

 • Klikk Send og motta > Arbeid frakoblet.

  Frakoblet-kommandoen på båndet

Når du bytter mellom å arbeide tilkoblet og frakoblet i Outlook, endres alle e-postkontoer.

Du vet at du arbeider frakoblet når Arbeid frakoblet er uthevet på båndet, eller Arbeid frakoblet vises på statuslinjen nederst i Outlook-vinduet.

Indikatoren Arbeider frakoblet på statuslinjen i Outlook

Når du er klar til å arbeide tilkoblet igjen, klikker du Send og motta > Arbeid frakoblet. Teksten på knappen endres ikke, men den er bare uthevet når du arbeider frakoblet. Arbeider frakoblet på statuslinjen vises heller ikke når du arbeider tilkoblet.

Endre hvor mye e-post du vil holde frakoblet

 1. Klikk Fil > Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger.

  Kontoinnstillinger i Backstage-visningen

 2. Velg en Exchange- eller Office 365-konto, og klikk deretter Endre.

  Kommandoen Endre i dialogboksen Kontoinnstillinger

 3. Flytt glidebryteren til ønsket hvor mye tid, for eksempel alle, 12 måneder, 6 måneder, 3 måneder eller 1 måned under Innstillinger for frakoblet modus. Obs: Hvis du bruker Outlook 2016, kan du også velge hvor lenge så kort som 3 dager.

  Glidebryter for e-postlagringsmengde i frakoblet modus

  Hvis du for eksempel hvis du flytter glidebryteren til 3 måneder, synkroniseres bare e-post fra de siste tre månedene til frakoblet Outlook (OST) datafilen fra Exchange-serveren. Elementer som er eldre enn 3 måneder finnes bare i postboksen på serveren. Du kan endre denne innstillingen når som helst.

  Bufret Exchange-modus, som laster ned en kopi av meldingene, må være aktivert.

  Hvis du bruker Outlook med en Office 365-konto, anbefaler vi at du bruker bufret Exchange-modus.

Som standard konfigurerer Outlook Exchange og Office 365-kontoer for å synkronisere bare 12 måneder etter e-post.

Bruke frakoblede mapper med Exchange-kontoen

Frakoblede mapper gjør det mulig å arbeide med innholdet i en Exchange-mappe mens du er frakoblet, det vil si ikke koblet til nettverket. Neste gang du oppretter en tilkobling til serveren som kjører Exchange, synkroniseres frakoblede mapper.

Frakoblede mapper er lagret i filen med frakoblede mapper (OST), som er forskjellig fra en PST-fil. OST-filen starter som et speilbilde av mappene på serveren som kjører Exchange. Eventuelle endringer på serveren som kjører Exchange eller på datamaskinen mens du er frakoblet, synkroniseres når en tilkobling blir tilgjengelig. En PST-fil er derimot bare en lagringsplass på harddisken. Endringer i en PST-fil er ikke synkronisert tilbake til serveren som kjører Exchange.

Når du arbeider frakoblet, arbeider du med innholdet i en frakoblet mappe akkurat som du gjør med en mappe som er på serveren som kjører Exchange. Du kan for eksempel endre og flytte elementer i den frakoblede innboksen og sende meldinger som er plassert i utboksen frakoblet. Du fortsette å motta nye meldinger i postboksen på serveren som kjører Exchange. Du vil imidlertid ikke være klar over disse endringene på serveren før du kobler til nettverket.

Når du trenger å oppdatere innholdet i den frakoblede mappen, kan du synkronisere mappen med serveren og deretter fortsette å arbeide frakoblet. Kommandoen Send/motta kobler til serveren, kopierer endringene som ble gjort, og kobler deretter. Alle elementer som slettes fra den frakoblede mappen eller servermappen for tilsvarende slettes fra begge mappene ved synkroniseringen.

Obs!: Hvis du bruker bufret Exchange-modus, arbeider du alltid med en OST-filen, selv når du har en aktiv tilkobling med serveren som kjører Exchange. Bufret Exchange-modus, kan du arbeide uavbrutt Hvis tilkoblingen til serveren går tapt eller hvis en nettverkstilkobling ikke er tilgjengelig. Fremgangsmåtene nedenfor i denne delen gjelder ikke for konfigurasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om bufret Exchange-modus, kan du se delen Bruk bufret Exchange-modus i denne artikkelen eller Se også-delen.

 1. Klikk Arbeid frakobletfil-menyen.

 2. Merk eller fjern merket for Spør meg ved oppstart slik at jeg kan velge å arbeide frakoblet eller tilkoblet, og klikk deretter OK.

  Hvis du fjerner merket for, startes Microsoft Outlook automatisk frakoblet hvis en tilkobling til serveren ikke er tilgjengelig.

 3. Klikk Ja Hvis du vil kopiere dataene fra serveren til den nye filen med frakoblede mapper (OST).

  Obs!: Med Microsoft Office Outlook 2003 ble, et nytt filformat for frakoblede mapper introdusert større lagringskapasitet for elementer og mapper, og som støtter flerspråklige Unicode-data. En fil som er opprettet i dette formatet er ikke kompatibel med tidligere versjoner av Outlook, og kan ikke åpnes i en tidligere versjon av Outlook. Outlook dette i formatet som OST-filen er opprettet, avhengig av hvilken versjon av Microsoft Exchange, administratorinnstillingene og formatene til datafilene som er konfigurert for profilen. Hvis innstillingene ikke tillater filen som skal opprettes i det nye formatet, opprettes filen i formatet som er kompatible med tidligere versjoner av Outlook som ikke støtter Unicode, og som gir samme lagringskapasitet som var tilgjengelig i tidligere versjoner av O Outlook.

 4. Velg mappene du vil være tilgjengelig for bruk i frakoblet modus.

  Mappene Innboks, Utboks, Slettede elementer, Sendte elementer, Kalender, kontakter og oppgaver gjøres automatisk tilgjengelig frakoblet når du konfigurerer frakoblede mapper. Hvis du vil bruke en annen mappe frakoblet, må du velge den for frakoblet bruk ved å gjøre følgende:

  1. Velg Send/mottaVerktøy-menyen, pek på Innstillinger for sending/mottak, og klikk deretter Definer grupper for sending/mottak.

  2. Klikk en gruppe for sending/mottak som inneholder en Exchange-konto i listen, og klikk deretter Rediger.

  3. Velg Exchange-kontoen under kontoer.

  4. Velg mappene du vil bruke frakoblet under Mappealternativer.

  5. Gjør ett av følgende:

   • Velg bare Last ned meldingshoder.

   • Velg Last ned fullstendige elementer og vedlegg.

    Du kan begrense nedlasting av varer som overskrider en bestemt størrelse til bare meldingshoder. Merk av for Last ned bare meldingshoder for elementer som er større enn, og angi deretter størrelsesgrensen du vil bruke i kilobyte (KB).

Bruk bufret Exchange-modus

Som standard bruker Microsoft Office Outlook 2007 bufret Exchange-modus. Bufret Exchange-modus gir deg en bedre opplevelse når du bruker en Microsoft Exchange-konto ved hjelp av en kopi av postboksen som er lagret på datamaskinen. Denne kopien gir rask tilgang til dataene og synkroniseres ofte med e-postserveren.

Når du bruker bufret Exchange-modus, er alle Exchange-mappene tilgjengelige automatisk.

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

  Kommandoen Kontoinnstillinger mangler

  Det er kommandoen KontoinnstillingerVerktøy-menyen i Microsoft Office Outlook 2007. Hvis du bruker en tidligere versjon av Outlook, gjelder ikke instruksjonene nedenfor. Bruk hjelpen som fulgte med produktet. Hvis det vises på tittellinjen i programmet du bruker Microsoft Outlook Express, bruker du et program som ikke er den samme som Outlook. Se Hjelp i Outlook Express for å få hjelp.

 2. Velg Exchange-kontoen, og klikk deretter Endre.

 3. Merk av for Bruk bufret Exchange-modus under Microsoft Exchange.

 4. Avslutt og start deretter Outlook på nytt.

Alle mapper beholdes synkronisert; Du kan imidlertid angi hvilke mapper som du vil skal inkluderes i en umiddelbar synkronisering når du starter en kommando for manuell sending/mottak skal kjøre ved å trykke F9.

 1. Velg Send/mottaVerktøy-menyen, pek på Innstillinger for sending/mottak, og klikk deretter Definer grupper for sending/mottak.

  Hurtigtasten for å åpne dialogboksen grupper for sending/mottak, trykker du CTRL + ALT + S.

 2. I listen, klikker du gruppen for sending/mottak som inneholder Exchange-kontoen, og klikk deretter Rediger.

 3. Velg Exchange-kontoen under kontoer.

 4. Merk av for hver mappe som du vil ta med når du velger Send/motta alle manuelt under Mappealternativer.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Velg bare Last ned meldingshoder.

  • Velg Last ned fullstendige elementer og vedlegg.

   Du kan begrense nedlasting av varer som overskrider en bestemt størrelse til bare meldingshoder. Merk av for Last ned bare meldingshoder for elementer som er større enn, og angi deretter størrelsesgrensen du vil bruke i kilobyte (KB).

   Obs!: Du kan laste ned meldingshoder bare når Exchange-kontoen er koblet til Microsoft Exchange 2003 eller senere. Topptekster er ikke tilgjengelig på mapper som ikke inneholder e-postelementer, for eksempel Kalender-mapper.

Endre mapper og innhold som er tilgjengelige i frakoblet modus

Når du bruker frakoblede mapper, uavhengig av om du bruker bufret Exchange-modus kan du endre hvilke mapper som er kopiert til og synkronisert på datamaskinen.

 1. Velg Send/mottaVerktøy-menyen, pek på Innstillinger for sending/mottak, og klikk deretter Definer grupper for sending/mottak.

  Hurtigtasten for å åpne dialogboksen grupper for sending/mottak, trykker du CTRL + ALT + S.

 2. I listen, klikker du gruppen for sending/mottak som inneholder Exchange-kontoen, og klikk deretter Rediger.

 3. Velg Exchange-kontoen under kontoer.

 4. Merk av for hver mappe som du vil bruke frakoblet under Mappealternativer.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Velg bare Last ned meldingshoder.

  • Velg Last ned fullstendige elementer og vedlegg.

   Du kan begrense nedlasting av varer som overskrider en bestemt størrelse til bare meldingshoder. Merk av for Last ned bare meldingshoder for elementer som er større enn, og angi deretter størrelsesgrensen du vil bruke i kilobyte (KB).

Tips!: Hvis du raskt vil tilordne en mappe for frakoblet bruk, klikker du mappen i Navigasjonsruten, og på Verktøy-menyen, pek på Sending/mottak, velger du Innstillinger for sending/mottak, og klikk deretter gjør denne mappen tilgjengelig i frakoblet modus .

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×