Office
Logg på

Animere tekst eller objekter

Du kan animere tekst, bilder, figurer, tabeller, SmartArt-grafikk og andre objekter i PowerPoint-presentasjonen for å gi dem visuelle effekter, blant annet innganger, utganger, endringer i størrelse eller farge og til og med bevegelse. Lag en lysbildepresentasjon som animerer blant annet punktlister og rulletekst.

(Når du har startet avspilling av video, kan du klikke på skaleringspilen Klikk på skaleringspilen nederst til høyre på videorammen for å forstørre videoen. nederst til høyre på videorammen for å forstørre videoen.)

PowerPoint 2013
4:05

Animasjon er flott når du ønsker å legge vekt på noe, kontrollere informasjonsflyt og øke interesse. Du kan bruke animasjonseffekter på individuelle lysbilder, på lysbildemal eller på egendefinerte lysbildeoppsett.

Hvis du ønsker relatert informasjon, kan du se Gjøre at ord vises én linje om gangen.

Bruke en animasjon

 1. Velg objektet eller teksten på lysbildet du vil animere.

  Et «objekt» i denne sammenhengen er noe på et lysbilde, for eksempel et bilde, et diagram eller en tekstboks. Skaleringshåndtaket vises rundt et objekt når du velger det på lysbildet. (For animasjonsformål er et avsnitt i en tekstboks også et objekt, men det har ikke skaleringshåndtak når du velger det. I stedet har hele tekstboksen skaleringshåndtak.)

 2. Klikk på Legg til animasjonAnimasjoner-fanen på båndet, og velg en animasjonseffekt.

  Legg til en animasjonseffekt i PowerPoint

  For å være sikker på at animasjoner spilles av når du viser lysbildefremvisningen, må du kontrollere at det ikke er merket av for Vis uten animasjon når du går til Lysbildefremvisning > Konfigurer lysbildefremvisning. Hvis det er merket av for dette alternativet, vises animasjoner når du forhåndsviser lysbildefremvisningen, men ikke når du presenterer den.

Hvis du vil bruke flere animasjonseffekter på samme objekt, kan du se Bruke flere animasjonseffekter på ett objekt. Eller hvis du vil legge til en bevegelsesbane, kan du se Legge til en effekt med bevegelsesbaneanimasjon.

Enkelte inngangs- og avslutningseffekter (for eksempel Vend, Slipp og Pisk) og noen uthevingseffekter (for eksempel Penselfarge og Bølge) er bare tilgjengelige for objekter som inneholder tekst. Hvis du vil bruke en animasjonseffekt som ikke er tilgjengelig av denne årsaken, kan du prøve å legge til et mellomrom i objektet.

3D-animasjonseffekter

Office 365-abonnenter kan legge til animasjonseffekter i 3D-objekter:

 • Kom eller dra

 • Dreieskive og huske

 • Hopp og snu

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Varighet: 58 sekunder
Office 365-abonnent

3D-animasjon er bare tilgjengelig for Office 365-abonnenter. Abonnenter får nye funksjoner og forbedringer hver måned. Klikk for å prøve eller kjøpe et abonnement.

Endre hastigheten for animasjonseffekten

Hastigheten for effekten bestemmes av Varighet-innstillingen.

 1. Merk animasjonseffekten du vil endre på lysbildet.

 2. I Varighet-boksen under Tidsberegning-alternativet på Animasjoner-fanen angir du hvor mange sekunder du vil at animasjonseffekten skal vare.

  Alternativer for tidsberegning av animasjoner i PowerPoint

  (Maksimum: 59 sekunder. Minimum: 0,01 sekund. Du kan angi varigheten eller bruke PIL OPP eller PIL NED for å velge en standard trinnvis verdi.)

Endre hvordan animasjonseffekten starter

 1. Merk animasjonseffekten du vil endre på lysbildet.

 2. Åpne Start-listen under Tidsberegning-alternativet på Animasjoner-fanen, og velg ett av de tre alternativene som er beskrevet nedenfor:

  Slik starter du animasjonseffekten

  Velg

  Når du klikker på lysbildet

  Ved klikk

  Samtidig som den forrige animasjonseffekten i listen. (Du kan starte to eller flere animasjonseffekter samtidig med ett klikk.)

  Med forrige

  Umiddelbart etter at avspillingen av forrige animasjonseffekt i listen er ferdig. (Ingen flere klikk er nødvendig for å starte denne animasjonseffekten.)

  Etter forrige

  Alternativer for avspilling av animasjoner i PowerPoint

Angi tiden mellom animasjonseffekter

Forsinkelse-alternativet fastslår hvor mye tid som skal gå før en spesifikk animasjonseffekt starter – enten etter at du klikker eller etter at en foregående animasjonseffekt er ferdig.

Endre rekkefølgen til animasjonseffektene på et lysbilde

Slik endrer du rekkefølgen til animasjoner på et lysbilde:

 1. Åpne Animasjon-ruten: Velg Animasjon-ruten i Avansert animasjon-gruppen på Animasjoner-fanen.

 2. Velg animasjonseffekten du vil endre rekkefølge på, i Animasjon-ruten.

 3. Velg ett av disse alternativene under Ordne animasjon i Tidsberegning-gruppen på Animasjoner-fanen i båndet:

  Alternativer for tidsberegning av animasjoner i PowerPoint
  • Velg Flytt før for å flytte effekten opp én plassering i animasjonsrekkefølgen.

  • Velg Flytt etter for å flytte effekten ned én plassering i animasjonsrekkefølgen.

  Du kan velge et alternativ flere ganger ved behov, for å flytte de valgte effektene til riktig plass i animasjonsrekkefølgen.

Fjerne en animasjonseffekt

Når du animerer et objekt (for eksempel et punkt eller et bilde), vises et lite tall litt til venstre for objektet. Dette tallet angir tilstedeværelsen av en animasjonseffekt og plasseringen dens i animasjonssekvensen på det gjeldende lysbildet.

Slik fjerner du en animasjon

 1. Velg tallet til animasjonen du vil fjerne.

 2. Trykk på DELETE-tasten på tastaturet.

For mer utfyllende informasjon kan du se Endre eller fjerne en animasjonseffekt.

Kopiere animasjonseffekter fra ett objekt til et annet

Unngå å måtte manuelt animere flere objekter på samme måte: Bruk Kopier animering til å kopiere animasjoner fra ett objekt til et annet. For fullstendig informasjon og en rask videodemonstrasjon kan du se Duplisere animasjoner med Kopier animering.

Kopier animering er tilgjengelig på verktøylinjebåndet Animasjon når noe som er animert, er valgt på et lysbilde.

Demonstrasjon av animasjoner

Du kan se en fem minutter lang video som viser mange animasjonsfunksjoner, ved å gå til Opplæring: Legge til animasjoner i lysbilder.

Legge til animasjon i et objekt

 1. Merk objektet du vil animere.

  Et «objekt» i denne sammenhengen er noe på et lysbilde, for eksempel et bilde, et diagram eller en tekstboks. Skaleringshåndtaket vises rundt et objekt når du velger det på lysbildet. (For animasjonsformål er et avsnitt i en tekstboks også et objekt, men det har ikke skaleringshåndtak når du velger det. I stedet har hele tekstboksen skaleringshåndtak.)

 2. Klikk på Mer-knappen Mer-knappen i Animasjon-gruppen på Animasjoner-fanen på båndet, og velg deretter animasjonseffekten du vil bruke.

  Animasjon-gruppen i kategorien Animasjoner.
  • Hvis du ikke ser animasjonseffekten for inngang, avslutning, utheving eller bevegelsesbane som du vil bruke, klikker du på Flere inngangseffekter, Flere uthevingseffekter, Flere avslutningseffekter eller Flere bevegelsesbaner.

  • Enkelte inngangs- og avslutningseffekter (for eksempel Vend, Slipp og Pisk) og noen uthevingseffekter (for eksempel Penselfarge og Bølge) er bare tilgjengelige for objekter som inneholder tekst. Hvis du vil bruke en animasjonseffekt som ikke er tilgjengelig av denne grunnen, kan du prøve å legge til et mellomrom i objektet.

  • Når du har brukt en animasjon på et objekt eller tekst, blir de animerte elementene merket på lysbildet ved hjelp av en nummerert kode som ikke vises på utskrift, nær teksten eller objektet. Etiketten vises bare i normalvisning når Animasjoner-fanen er valgt eller oppgaveruten Animasjon er synlig.

Endre hastigheten for animasjonseffekten

Hastigheten for effekten bestemmes av Varighet-innstillingen.

 1. Merk animasjonseffekten du vil endre på lysbildet.

 2. I Varighet-boksen under Tidsberegning-alternativet på Animasjoner-fanen angir du hvor mange sekunder du vil at animasjonseffekten skal vare.

  Alternativer for tidsberegning av animasjoner i PowerPoint

  (Maksimum: 59 sekunder. Minimum: 0,01 sekund. Du kan angi varigheten eller bruke PIL OPP eller PIL NED for å velge en standard trinnvis verdi.)

Endre hvordan animasjonseffekten starter

 1. Merk animasjonseffekten du vil endre på lysbildet.

 2. Åpne Start-listen under Tidsberegning-alternativet på Animasjoner-fanen, og velg ett av de tre alternativene som er beskrevet nedenfor:

  Slik starter du animasjonseffekten

  Velg

  Når du klikker på lysbildet

  Ved klikk

  Samtidig som den forrige animasjonseffekten i listen. (Du kan starte to eller flere animasjonseffekter samtidig med ett klikk.)

  Med forrige

  Umiddelbart etter at avspillingen av forrige animasjonseffekt i listen er ferdig. (Ingen flere klikk er nødvendig for å starte denne animasjonseffekten.)

  Etter forrige

  Alternativer for avspilling av animasjoner i PowerPoint

Angi tiden mellom animasjonseffekter

Forsinkelse-alternativet fastslår hvor mye tid som skal gå før en spesifikk animasjonseffekt starter – enten etter at du klikker eller etter at en foregående animasjonseffekt er ferdig.

Endre rekkefølgen til animasjonseffektene på et lysbilde

Slik endrer du rekkefølgen til animasjoner på et lysbilde:

 1. Åpne Animasjon-ruten: Velg Animasjon-ruten i Avansert animasjon-gruppen på Animasjoner-fanen.

 2. Velg animasjonseffekten du vil endre rekkefølge på, i Animasjon-ruten.

 3. Velg ett av disse alternativene under Ordne animasjon i Tidsberegning-gruppen på Animasjoner-fanen i båndet:

  Alternativer for tidsberegning av animasjoner i PowerPoint
  • Velg Flytt før for å flytte effekten opp én plassering i animasjonsrekkefølgen.

  • Velg Flytt etter for å flytte effekten ned én plassering i animasjonsrekkefølgen.

  Du kan velge et alternativ flere ganger ved behov, for å flytte de valgte effektene til riktig plass i animasjonsrekkefølgen.

Fjerne en animasjonseffekt

Når du animerer et objekt (for eksempel et punkt eller et bilde), vises et lite tall litt til venstre for objektet. Dette tallet angir tilstedeværelsen av en animasjonseffekt og plasseringen dens i animasjonssekvensen på det gjeldende lysbildet.

Slik fjerner du en animasjon

 1. Velg tallet til animasjonen du vil fjerne.

 2. Trykk på DELETE-tasten på tastaturet.

For mer utfyllende informasjon kan du se Endre eller fjerne en animasjonseffekt.

Bruke flere animasjonseffekter på ett enkelt objekt

 1. Merke teksten eller objektet du vil legge til flere animasjoner for.

 2. Klikk Legg til animasjon i Avanserte animasjoner-gruppen i fanen Animasjoner.

  Avanserte animasjon-gruppen i kategorien Animasjoner.

Vise en liste over animasjoner på lysbildet

Du kan vise listen over alle animasjoner på lysbildet i Animasjonsruten. Animasjonruten viser viktig informasjon om en animasjonseffekt, som effekttypen, rekkefølgen på flere effekter i forhold til hverandre, navnet på det påvirkede objektet og varigheten til effekten.

Hvis du vil åpne oppgaveruten Animasjon, klikker du på Animasjonsrute i Avansert animasjon-gruppen på Animasjoner-fanen.

Oppgaveruten Animasjon

1. I oppgaveruten vises det tall som angir rekkefølgen animasjonseffektene spilles av i. Tallene i oppgaveruten tilsvarer de nummererte kodene som ikke skrives ut, som vises på lysbildet.

2. Tidslinjer viser varigheten til effektene.

3. Ikoner representerer typen animasjonseffekt. I dette eksemplet er det en Avslutningseffekt.

4. Merk et element i listen for å se menyikonet (PIL NED), og klikk deretter på ikonet for å vise menyen.

Obs!: 

 • Effektene vises i Animasjon-oppgaveruten i den rekkefølgen de legges til.

 • Du kan også vise ikoner som angir tidsforholdene for animasjonseffekter i forhold til de andre hendelsene på lysbildet. Hvis du vil vise starttidsikonene for alle animasjoner, klikker du på ikonet ved siden av en animasjonseffekt og velger Skjul avansert tidslinje.

 • Det finnes flere typer ikoner som angir starttidsberegningen for animasjonseffekter. Valg omfatter følgende:

  • Start ved klikk (museikon, vises her): Animasjonen starter når du klikker på musen.

  • Start med forrige (ingen ikon): Animasjonseffekten starter samtidig som den forrige effekten i listen. Denne innstillingen kombinerer flere effekter samtidig.

  • Start etter forrige (klokkeikon): Animasjonseffekten begynner umiddelbart etter at avspillingen av forrige effekt i listen er ferdig.

Angi effektalternativene, tidsberegningen eller rekkefølgen for en animasjon

 • Hvis du vil angi effektalternativene for en animasjon, går du til Animasjoner-fanen, Animasjon-gruppen, klikker på pilen til høyre for Alternativer for effekt og klikker deretter på ønsket alternativ.

 • Du kan angi tidsbegrensninger for start, varighet eller forsinkelse for en animasjon på Animasjoner-fanen.

  • Du angir starten for en animasjon i Tidsberegning-gruppen ved å klikke på pilen til høyre for Start-menyen og velge tidsberegningen du ønsker.

  • Du angir varigheten til animasjonen ved å velge antall sekunder i Varighet-boksen i Tidsberegning-gruppen.

  • Hvis du vil angi en forsinkelse før animasjonen starter, velger du Tidsberegning-gruppen og angir antallet sekunder i Forsinkelse-boksen.

 • Hvis du vil ordne om på en animasjon på listen, går du til oppgaveruten Animasjon og merker animasjonen du vil ordne om på. På Animasjoner-fanen, i Tidsberegning-gruppen, under Ordne animasjon, velger du enten Flytt tidligere for å få en animasjon til å vises før en annen animasjon i listen, eller Flytt senere for å få animasjonen til å vises etter en annen animasjon i listen.

Teste animasjonseffekten

Gjør følgende når du har lagt til én eller flere animasjonseffekter for å kontrollere at de fungerer:

 • På fanen Animasjoner klikker du Forhåndsvisning i gruppen Forhåndsvisning.

  Forhåndsvisning-gruppen i kategorien Animasjoner.

Kopiere animasjonseffekter fra ett objekt til et annet

Unngå å måtte manuelt animere flere objekter på samme måte: Bruk Kopier animering til å kopiere animasjoner fra ett objekt til et annet. For fullstendig informasjon og en rask videodemonstrasjon kan du se Duplisere animasjoner med Kopier animering.

Kopier animering er tilgjengelig på verktøylinjebåndet Animasjon når noe som er animert, er valgt på et lysbilde.

Oversikt over animasjoner

Du kan bruke de innebygde animasjonseffektene i Microsoft Office PowerPoint 2007, eller så kan du opprette dine egne egendefinerte effekter. Du kan bruke animasjonseffekter på individuelle lysbilder, på lysbildemal eller på egendefinerte lysbildeoppsett. Hvis du vil ha mer informasjon om lysbildemaler og egendefinerte oppsett, kan du se Opprette og tilpasse en lysbildemal og Hva er et lysbildeoppsett?

Bruke en innebygd animasjonseffekt på tekst eller objekter

 1. Velg teksten eller objektet du vil animere.

  Et «objekt» i denne sammenhengen er noe på et lysbilde, for eksempel et bilde, et diagram eller en tekstboks. Skaleringshåndtaket vises rundt et objekt når du velger det på lysbildet.

 2. Velg animasjonseffekten du vil bruke, fra Animer-listen i Animasjoner-gruppen på Animasjoner-fanen.

  Innebygde animasjoner

  Hvis det merkede objektet er en tekstboks, har du to alternativer for hver type animasjon i Animer-listen:

  • Alt samtidig: Animasjonen brukes for all tekst samtidig.

  • Etter avsnitt på 1. nivå: Animasjonen brukes etter tur for hvert avsnitt i tekstboksen.

Fjerne en animasjonseffekt

 • Merk teksten eller objektet du vil fjerne animasjonen fra.

 • Animasjoner-fanen i Animasjoner-gruppen velger du Ingen animasjon fra Animer-listen.

For mer utfyllende informasjon kan du se Endre eller fjerne en animasjonseffekt.

Opprette og bruke en egendefinert animasjonseffekt på tekst eller objekter

Hvis du vil ha mer kontroll over hvordan og når effektene brukes, kan du opprette og bruke en egendefinert animasjon. Du kan for eksempel gjøre at tekst forstørres eller forminskes, roteres eller flimrer, og du kan angi en animasjon slik at du hører lyden av applaus når et bilde vises. Du kan bruke mer enn én animasjon, så du kan få en linje med tekst til å fly inn, med eller uten lyd, og deretter få teksten til å fly ut igjen. Du kan bruke utheving, inngangs- og avslutningsalternativer i tillegg til forhåndsdefinerte eller egendefinerte bevegelsesbaner.

Du kan opprette egendefinerte animasjoner i Egendefinert animasjonppgaverute. Oppgaveruten Egendefinert animasjon viser viktig informasjon om en animasjonseffekt, som effekttypen, rekkefølgen på flere effekter i forhold til hverandre og en del av teksten til effekten.

Oppgaveruten Egendefinert animasjon

1. Ikoner angir tidsforholdene for animasjonseffekter i forhold til de andre hendelsene på lysbildet. Valg omfatter følgende:

 • Start ved klikk (museikon, vises her): Animasjonseffekten starter når du klikker på lysbildet.

 • Start med forrige (ingen ikon): Animasjonseffekten starter samtidig som den forrige effekten i listen starter avspillingen (det vil si ett klikk utløser to eller flere animasjonseffekter).

 • Start etter forrige (klokkeikon): Animasjonseffekten starter umiddelbart etter at den forrige effekten i listen er ferdig med å spille av (det vil si at du ikke trenger å klikke flere ganger for å starte den neste animasjonseffekten).

2. Merk et element i listen for å se menyikonet (PIL NED), og klikk deretter på ikonet for å vise menyen.

3. Tall angir rekkefølgen som animasjonseffektene spilles av i. Tallene samsvarer også med etikettene som er knyttet til animerte elementer i normalvisning når oppgaveruten Egendefinert animasjon vises.

4. Ikoner representerer typen animasjonseffekt. I dette eksemplet er det en Uthevingseffekt.

Animerte elementer merkes på lysbildet med en nummerert kode som ikke skrives ut. Denne koden samsvarer med effektene i Egendefinert animasjon-listen, og koden vises ved siden av teksten eller objektet. Koden vises bare i normalvisning når oppgaveruten Egendefinert animasjon vises.

Hvis du vil bruke en egendefinert animasjonseffekt i Office PowerPoint 2007, gjør du følgende:

 1. Velg teksten eller objektet du vil animere.

 2. Klikk på Egendefinert animasjon i Animasjoner-gruppen på Animasjoner-fanen.

 3. I oppgaveruten Egendefinert animasjon klikker du på Legg til effekt og gjør deretter ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil at teksten eller objektet skal ha en inngangseffekt, peker du på Inngang og klikker deretter på en effekt.

  • Hvis du for eksempel vil legge til en rotasjonseffekt i tekst eller et objekt som allerede er synlig på lysbildet, peker du på Utheving og klikker deretter på en effekt.

  • Hvis du vil legge til en effekt som gjør at tekst eller et objekt forlater lysbildet på et bestemt tidspunkt, peker du på Avslutning og klikker deretter på en effekt.

  • Hvis du vil legge til en effekt som får tekst eller et objekt til å bevege seg i et bestemt mønster, peker du på Bevegelsesbaner og klikker deretter på en bane.

 4. Hvis du vil angi hvordan effekten brukes på teksten eller objektet, høyreklikker du på den egendefinerte animasjonseffekten i Egendefinert animasjon-listen og klikker deretter på Effektalternativer på hurtigmenyen.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil angi innstillinger for tekst, går du til Effekt-, Tidsberegning- og Tekstanimasjon-fanene og klikker på alternativene du vil bruke til å animere teksten.

  • Hvis du vil angi innstillinger for et objekt, går du til Effekt- og Tidsberegning-fanene og klikker på alternativene du vil bruke til å animere objektet.

Effektene vises i Egendefinert animasjon-listen, i den rekkefølgen de legges til.

Bruke lydeffekter på tekstpunkter

Følg fremgangsmåten nedenfor for å bruke lydeffekter på tekstpunktene som du har lagt animasjonseffekter til. Først ser lysbildet omtrent slik ut.

Lysbilde som inneholder animerte inngangs- og avslutningseffekter

Og oppgaveruten Egendefinert animasjon ser ut omtrent som dette.

Ruten Egendefinert animasjon med inngangs- og avslutningseffekter

Gjør følgende:

 1. Gå til Egendefinert animasjon-listen i oppgaveruten Egendefinert animasjon , og klikk på pilen til høyre for animasjonseffekten som ble brukt på det første tekstpunktet. Klikk deretter på Alternativer for effekter.

  Alternativer for effekt

 2. Gå til Lyd-listen under Forbedringer i Effekt-fanen, og gjør ett av følgende:

  • Velg en lyd.

  • Hvis du vil legge til en lyd fra en fil, kan du velge Annen lyd og deretter finne lydfilen som du vil bruke.

 3. Gjenta trinn 1 og 2 for hvert tekstpunkt du vil legge en lydeffekt til.

Legge til en bevegelsesbane i et objekt

Viktig!: 

 • Før du bruker en bevegelsesbane på et objekt, må du legge til objektet i et lysbilde, for eksempel et bilde eller utklipp. Velg utklipp eller et bilde som har gjennomsiktig bakgrunn, for når du bruker bevegelsesbanen, ser det ut som om utklippet (uten bakgrunn) beveger seg over lysbildet som ett enkelt objekt.

 • Når du søker etter utklipp og bilder på nettet, sendes du til Bing. Du er ansvarlig for å overholde opphavsretten.Lisensfilteret i Bing kan hjelpe deg å velge hvilke bilder du kan bruke.

Hvis du vil bruke en animasjonseffekt på SmartArt-grafikk, kan du se Animere SmartArt-grafikken.

 1. Når du har lagt til objektet i lysbildet, drar du det til plasseringen på lysbildet der du vil at objektet skal begynne bevegelsen.

 2. Klikk objektet.

 3. Klikk på Egendefinert animasjon i Animasjoner-gruppen på Animasjoner-fanen.

 4. Gå til oppgaveruten Egendefinert animasjon, klikk på Legg til effekt, pek på Bevegelsesbaner, pek på Tegn egendefinert bane, og klikk deretter på Frihånd.

  Obs!: Pekeren endres til en penn.

 5. Begynn ved utklippet eller objektet, og tegn banen du vil at objektet skal følge, i lysbildet. Klikk deretter hvor objektet skal slutte å bevege seg.

Tegne bevegelsesbane

1. Utklippsobjektet hvor den fjerde animasjonseffekten er brukt

2. Bevegelsesbanen

3. Inngangsanimasjonen brukt på det første tekstpunktet

4. Utgangsanimasjonen brukt på det første tekstpunktet

5. Inngangsanimasjonen brukt på det andre tekstpunktet

6. Utgangsanimasjonen brukt på det andre tekstpunktet

Teste animasjonseffekten

Gjør følgende når du har lagt til én eller flere animasjonseffekter for å kontrollere at de fungerer:

 • Nederst i oppgaveruten Egendefinert animasjon klikker du på Spill av.

Teste animasjonseffektene

Mer om animering av tekst og objekter

Det er fire forskjellige typer animasjonseffekter:

 • Inngangseffekter gjør at et objekt gradvis kommer i fokus, flyr inn på lysbildet fra en kant eller spretter inn i visningen.

 • Avslutningseffekter kan blant annet få et objekt til å fly ut av lysbildet, forsvinne fra visningen eller forsvinne ut av lysbildet i en spiral.

 • Uthevingseffekter kan blant annet få objekter til å redusere eller øke i størrelse, endre farge eller rotere rundt midten.

 • Du kan bruke bevegelsesbaner til å få et objekt til å flytte seg opp eller ned, til venstre eller høyre eller i et stjerneformet eller sirkelformet mønster (blant andre effekter). Du kan også tegne din egen bevegelsesbane.

Du kan bruke en hvilken som helst animasjon alene eller kombinere flere effekter. Du kan for eksempel få en tekstlinje til å fly inn mens den øker i størrelse ved å bruke inngangseffekten Fly inn og uthevingseffekten Øk/Reduser. Klikk på Legg til animasjon for å legge til effekter, og bruk animasjonsruten til å angi at uthevingseffekten skal skje Med forrige.

Galleriet med animasjonseffekter på Animasjoner-fanen viser bare de mest populære effektene. Få enda flere muligheter ved å klikke Legg til animasjon, bla nedover og deretter klikke Flere inngangseffekter, Flere uthevingseffekter, Flere avslutningseffekter eller Flere bevegelsesbaner.

Flere animasjonseffekter i PowerPoint

Overganger og animasjoner

I PowerPoint er ikke animasjoner det samme som overganger. En overgang animerer måten et lysbilde skifter til neste på. Hvis du vil legge til en overgang, kan du se Legge til, endre eller fjerne overganger mellom lysbilder.

Beslektede emner

Gjøre at ord vises én linje om gangen i PowerPoint

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×