Angi telefonalternativer og -numre

Bruk dialogboksen Lync – Alternativer til å konfigurere eller endre innstillinger for eventuelle telefoner du bruker med kommunikasjonsprogrammet Microsoft Lync 2010.

Hva vil du gjøre?

Åpne telefonalternativer

Legge til eller endre telefonnumre

Integrere telefonen med Lync 2010

Bruke teksttelefon (TTY)

Angi en telefon for telefonkonferanse

Åpne telefonalternativer

Hvis du vil åpne telefonalternativer, klikker du Alternativer-knappen Alternativer for Lync-knappen og klikker deretter Telefoner.

Bruk alternativene under Mine telefonnumretil å registrere og publisere eller oppheve publiseringen av telefonnumrene. Telefonnummeret ditt er en del av tilstedeværelsesinformasjonen og brukes av andre Lync 2010-brukere til å kontakte deg. Når du publiserer telefonnumre, kan og bør du kontrollere tilgangen til disse telefonnumrene ved å angi fortrolighetsforhold (tidligere kalt tilgangsnivåer) for kontaktene. Du kan for eksempel gjøre mobil- eller privatnummeret ditt tilgjengelig for de nærmeste kollegene, men ikke for alle i organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Styre tilgangen til tilgjengelighetsinformasjonen.

Til toppen av siden

Legge til eller endre telefonnumre

Telefonnumre som er definert i firmakatalogen, er synlige for alle kontakter i organisasjonen din med fortrolighetsforholdet Kolleger, Arbeidsgruppe eller Venner og familie. De er ikke synlige for brukere som har forholdet Blokkerte kontakter eller Eksterne kontakter.

 1. Firmaet angir jobbnummeret ditt, så du kan ikke endre det fra det som vises, eller oppheve publiseringen av det. For andre telefonnumre kan du vise alternativer for Telefoner, og deretter gjøre følgende:

  • Hvis du vil legge til eller endre en jobbtelefon, klikker du Telefon, arbeid. Vær oppmerksom på at hvis en telefon leveres gjennom firmakatalogen, kan du ikke endre den, og Telefon, arbeid-knappen er deaktivert. Dette nummeret er tilgjengelig for alle bortsett fra brukere med fortrolighetsforholdet Blokkerte kontakter eller Eksterne kontakter.

  • Hvis du vil legge til eller endre et mobiltelefonnummer, klikker du Mobiltelefon. Dette nummeret er bare synlig for kontakter som du har gitt fortrolighetsforholdet Arbeidsgruppe eller Venner og familie.

  • Hvis du vil legge til eller endre et hjemmetelefonnummer, klikker du Telefon, privat. Dette nummeret er bare synlig for kontakter som du har gitt fortrolighetsforholdet Venner og familie.

  • Hvis du vil legge til eller endre et annet telefonnummer, klikker du Annen telefon. Dette kan være et nummer for en midlertidig kontortelefon eller et annet mobiltelefonnummer. Det er bare synlig for kontakter som du har gitt fortrolighetsforholdet Venner og familie.

 2. Skriv inn nummeret i Telefonnummer-boksen, og klikk deretter OK.
  Bruk det internasjonale telefonnummerformatet. Angi landskoden, etterfulgt av det lokale telefonnummeret. Eksempel på et nummer i USA: 12125550111. Telefonnumre må bare inneholde sifrene 0123456789. Lync fjerner parenteser og tilleggstegn. Ikke ta med det internasjonale retningsnummeret, for eksempel (011) i USA og (00) i EU-land.

 3. Hvis du vil at kontaktene skal se dette nummeret, må du passe på at det er merket av for Inkluder i kontaktkortet mitt.

Jobbtelefonnumre som er definert i firmakatalogen, kan ikke redigeres, og publiseringen kan ikke oppheves. Selv om du fjerner avmerkingen for Publiser for numre som er hentet fra katalogen, oppheves ikke publiseringen av numrene.

Når du har publisert telefonnumrene dine, er det viktig å angi fortrolighetsforhold for kontaktene slik at du har kontroll med hvem som har tilgang til disse numrene. Hvis du for eksempel publiserer mobilnummeret ditt, må du gi fortrolighetsforholdet Venner og familie eller Arbeidsgruppe til en kontakt som du vil skal ha tilgang til nummeret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Styre tilgangen til tilgjengelighetsinformasjonen.

Til toppen av siden

Integrere telefonen med Lync 2010

Hvis firmaet ditt har aktivert det, kan du integrere Lync med firmaets telefonsystem for ikke-samordnet kommunikasjon, og deretter velge at det er skrivebordstelefonen eller datamaskinen du gjør anropene fra. Du kan for eksempel foreta anrop fra skrivebordstelefonen ved å velge Anrop-knappen i kontaktlisten, eller du kan godta et anrop ved å klikke meldingen om innkommende anrop på dataskjermen.

Hvis du vil integrere telefonen med Lync, viser du alternativer for Telefoner, og deretter merker du av for Aktiver integrasjon med telefonsystemet.

Vi anbefaler at du bruker Lync med en telefon som er sertifisert for samordnet kommunikasjon (UC), blant annet fordi du ikke kan foreta en videosamtale mellom to forskjellige telefonsystemer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du velger en telefon, kan du se Telefoner og enheter som er kvalifisert for Microsoft Lync.

Til toppen av siden

Bruke teksttelefon (TTY)

Hvis du eller en kontakt må bruke Teletype (TTY) på grunn av hørselsproblemer, må en TTY-enhet kobles til for at funksjonen skal fungere.

Hvis du vil koble til en TTY-enhet, viser du alternativer for Telefoner, og merker deretter av for Aktiver TTY-modus.

Angi en telefon for telefonkonferanse

Hvis du har angitt flere telefoner (for eksempel arbeid, mobil og hjemme), kan du angi hvilken du vil bruke i telefonkonferanser eller nettmøter. Nummeret til telefonkonferansen er som standard satt til Lync 2010 som vanligvis er jobbtelefonen.

Hvis du vil endre det, viser du alternativer for Telefoner, og velger deretter en telefon fra listen Koble til møtelyd fra.

Du kan også velge om du vil bli bedt om å velge en enhet hver gang du blir med på et møte.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×