Tekst og tabeller

Angi tekstretning og -plassering i en figur eller tekstboks

Angi tekstretning og -posisjon i en figur eller tekstboks

Tekstbokser og de fleste figurer kan inneholde tekst. Teksten kan være plassert vannrett eller loddrett, og den kan vises på én linje eller brytes over flere linjer.

Du kan endre retningen på teksten, og du kan også endre margene for tekstbokser og figurer for optimal avstand eller endre størrelsen på figurer for en bedre teksttilpassing.

Linjer og koblinger er figurer som ikke kan ha tekst.

Angi tekstretningen i en figur eller tekstboks

Eksempler på tekstretning: vannrett, rotert og stablet

Du kan endre tekstretningen i en figur eller tekstboks. Du kan altså dreie teksten 90 eller 270 grader, slik at den vises sidelengs.

 1. Høyreklikk på kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen.

  Formater figur på hurtigmenyen.

 3. Klikk på Størrelse/oppsett og egenskaper Fanen Oppsett og egenskaper i Formater figur-ruten.

 4. Velg ønsket alternativ i Tekstretning-listen under Tekstboks.

  Valg av tekstretning i Formater figur-ruten

Stablet-alternativet er tilgjengelig i PowerPoint og Excel, men ikke i Word.

Øverst på siden

Rotere (speilvende) tekst i en figur eller tekstboks

Et eksempel på speilvendt tekst: den første er rotert 180 grader på X-aksen, og den andre er rotert 180 grader på Y-aksen
 1. Sett inn en tekstboks eller figur i dokumentet. Deretter skriver du inn teksten og formaterer den.

 2. Høyreklikk på boksen eller figuren, og velg Formater figur.

 3. Velg Effekter i Formater figur-ruten.

  Effekter-fanen i Formater figur-ruten
 4. Skriv inn 180 i X-rotasjon- eller Y-rotasjon-boksen under 3D-rotasjon.

 5. (Valgfritt) Hvis tekstboksen blir fylt med en farge, kan du fjerne fargen i Formater figur-ruten. Klikk på fanen Fyll og linje Fanen Fyll og linje under Alternativer for figur, utvid Fyll og velg Uten fyll.

 6. (Valgfritt) Hvis du vil fjerne tekstboksomrisset, høyreklikker du på tekstboksen, klikker på Omriss på miniverktøylinjen som vises, og velger Uten omriss.

Flere alternativer for plassering

Velg en overskrift nedenfor for å åpne og se detaljerte instruksjoner.

Vannrett tekst i figurer

Slik endrer du den vannrette justeringen for ett avsnitt eller én linje:

 1. Klikk på avsnittet eller tekstlinjen du vil endre.

 2. Klikk på den vannrette justeringen du vil bruke, på Hjem-fanen (eller Melding-fanen i Outlook).

Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen
Venstrejustert, midtstilt, høyrejustert eller blokkjustert til begge margene

Slik endrer du den vannrette justeringen for all tekst i en figur eller tekstboks:

 1. Klikk på kantlinjen til figuren eller tekstboksen for å merke den.

 2. Klikk på den vannrette justeringen du vil bruke, på Hjem-fanen (eller Melding-fanen i Outlook).

Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen

Øverst på siden

Tre alternativer for loddrett tekstjustering: øverst, midtstilt og nederst

 1. Høyreklikk på kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Klikk på Formater figur på hurtigmenyen.

  Formater figur på hurtigmenyen.

 3. Klikk på Størrelse/oppsett og egenskaper Fanen Oppsett og egenskaper i Formater figur-ruten.

  Alternativer for tekstboksen i Formater figur-ruten

 4. Velg ønsket alternativ i listen Loddrett justering.

Øverst på siden

Når teksten brytes, fortsetter den automatisk på en ny linje når den kommer til høyre kant av figuren eller tekstboksen.

 1. Høyreklikk på kantlinjen på figuren eller tekstboksen som inneholder teksten du vil bryte.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen.

  Formater figur på hurtigmenyen.

 3. Velg Størrelse/oppsett og egenskaper Fanen Oppsett og egenskaper i Formater figur-ruten , og velg deretter Bryt tekst i figuren.

  Avmerkingsboks for Bryt tekst i figur

Øverst på siden

Margen er avstanden mellom teksten og den ytre kantlinjen på en omsluttende figur eller tekstboks.

 1. Høyreklikk på kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen.

  Formater figur på hurtigmenyen.

 3. Klikk på Størrelse/oppsett og egenskaper Fanen Oppsett og egenskaper i Formater figur-ruten.

  Alternativer for tekstboksen i Formater figur-ruten

 4. Angi en måling i tommer eller millimeter (mm) for hvilke som helst av de følgende margene:

  Marg

  Beskrivelse

  Venstre marg

  Avstanden mellom venstre kantlinje på en figur og teksten lengst til venstre

  Høyre marg

  Avstanden mellom høyre kantlinje på en figur og teksten lengst til høyre

  Toppmarg

  Avstanden mellom øverste kantlinje på en figur og teksten øverst

  Bunnmarg

  Avstanden mellom nederste kantlinje på en figur og teksten nederst

Øverst på siden

Du kan automatisk øke størrelsen på en figur eller tekstboks loddrett, slik at teksten passer inne i figuren eller tekstboksen.

 1. Høyreklikk på kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Klikk på Formater figur på hurtigmenyen.

  Formater figur på hurtigmenyen.

 3. Klikk på Oppsett og egenskaper Fanen Oppsett og egenskaper i Formater figur-ruten, klikk på Tekstboks og velg deretter Endre figuren slik at den passer til teksten.

  Valg av Endre figuren slik at teksten passer, i Formater figur-ruten

Tips!: Du kan redusere tekststørrelsen slik at den passer i figuren eller tekstboksen, ved å klikke på Forminsk tekst ved overflyt.

Øverst på siden

Angi tekstretningen i en figur eller tekstboks

Eksempler på tekstretning: vannrett og rotert

Du kan endre retningen på tekst i en figur eller tekstboks. Du kan for eksempel rotere teksten 90 eller 270 grader, slik at den vises sidelengs.

 1. Høyreklikk på kantlinjen på figuren eller tekstboksen som inneholder teksten.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen.

 3. Velg Tekstboks i den venstre ruten i dialogboksen.

  Dialogboksen Formater figur

 4. Velg ønsket alternativ i Tekstretning-listen under Tekstoppsett.

  Obs!: 

  • Du finner mer informasjon om alternativene i Tekstboks-ruten i dialogboksen Formater figur ved å klikke på Hjelp Bilde av Hjelp-knappen øverst i dialogboksen.

Rotere (speilvende) tekst i en figur eller tekstboks

Et eksempel på speilvendt tekst: den første er rotert 180 grader på X-aksen, og den andre er rotert 180 grader på Y-aksen
 1. Sett inn en tekstboks eller figur i dokumentet. Deretter skriver du inn teksten og formaterer den.

 2. Høyreklikk på boksen eller figuren, og velg Formater figur.

 3. Klikk på 3D-rotasjon til venstre i dialogboksen Formater figur.

  Alternativene for 3D-rotasjon i dialogboksen Formater figur.
 4. Skriv 180 i X-boksen.

Flere alternativer for plassering

Velg en overskrift nedenfor for å åpne og se detaljerte instruksjoner.

Vannrett tekst i figurer

Slik endrer du den vannrette justeringen for ett avsnitt eller én linje:

 1. Klikk på avsnittet eller tekstlinjen du vil endre.

 2. Klikk på den vannrette justeringen du vil bruke, på Hjem-fanen (eller Melding-fanen i Outlook).

Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen
Venstrejustert, midtstilt, høyrejustert eller blokkjustert til begge margene

Slik endrer du den vannrette justeringen for all tekst i en figur eller tekstboks:

 1. Klikk på kantlinjen til figuren eller tekstboksen for å merke den.

 2. Klikk på den vannrette justeringen du vil bruke, på Hjem-fanen (eller Melding-fanen i Outlook).

Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen

Øverst på siden

Figurer som viser loddrett justering av tekst

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Klikk Formater figur på hurtigmenyen, og klikk deretter Tekstboks i ruten til venstre.

  Dialogboksen Formater figur

 3. Velg ønsket alternativ i listen Loddrett justering under Tekstoppsett.

Øverst på siden

Du kan automatisk øke størrelsen på en figur eller tekstboks loddrett, slik at teksten passer inne i figuren eller tekstboksen.

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen du vil endre størrelse på.

 2. Klikk Formater figur på hurtigmenyen, og klikk deretter Tekstboks i ruten til venstre.

  Dialogboksen Formater figur

 3. Klikk på Endre figuren slik at den passer til teksten under Beste tilpassing.

Tips!: Du kan redusere tekststørrelsen slik at den passer i figuren eller tekstboksen, ved å klikke på Forminsk tekst ved overflyt.

Øverst på siden

Den indre margen er avstanden som kan endres, mellom teksten og den ytre kantlinjen på en figur eller tekstboks.

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Klikk Formater figur på hurtigmenyen, og klikk deretter Tekstboks i ruten til venstre.

  Dialogboksen Formater figur

 3. Gjør ett eller flere av følgende under Indre marg:

  • Du kan angi avstanden mellom venstre kantlinje i en figur og teksten ved å skrive inn et nytt tall for margen i Venstre-boksen.

  • Du kan angi avstanden mellom høyre kantlinje i en figur og teksten ved å skrive inn et nytt tall for margen i Høyre-boksen.

  • Du kan angi avstanden mellom den øverste kantlinjen i en figur og teksten ved å skrive inn et nytt tall for margen i Øverst-boksen.

  • Du kan angi avstanden mellom den nederste kantlinjen i en figur og teksten ved å skrive inn et nytt tall for margen i Nederst-boksen.

Øverst på siden

Angi tekstretningen i en figur eller tekstboks

Eksempler på tekstretning: vannrett og rotert

Du kan endre retningen på tekst i en figur eller en tekstboks mellom vannrett (venstre til høyre) og loddrett (fra øverst til nederst eller fra nederst til øverst).

Word og Outlook

 1. Dobbeltklikk på figuren eller tekstboksen for å merke den, og åpne Format-fanen.

 2. Klikk på Tekstretning Tekstretning i Tekst-gruppen på Format-fanen. Du kan klikke på Tekstretning flere ganger for å bla gjennom de tre alternativene (rotert 90 grader, rotert 270 grader, vannrett).

PowerPoint

 1. Klikk på Tekstretning TekstretningHjem-fanen i Avsnitt-gruppen mens tekstboksen er merket, og velg alternativet du ønsker.

 2. Endre størrelse på tekstboksen etter behov, slik at teksten passer.

Øverst på siden

Rotere (speilvende) tekst i en figur eller tekstboks

Et eksempel på speilvendt tekst: den første er rotert 180 grader på X-aksen, og den andre er rotert 180 grader på Y-aksen

Du kan rotere tekst i Excel eller PowerPoint, men ikke i Word, i Office 2007.

 1. Sett inn en tekstboks eller figur i dokumentet. Deretter skriver du inn teksten og formaterer den.

 2. Høyreklikk på boksen eller figuren, og velg Formater figur.

 3. Klikk på 3D-rotasjon til venstre i dialogboksen Formater figur.

  Alternativene for 3D-rotasjon i dialogboksen Formater figur.
 4. Skriv 180 i X-boksen.

Flere alternativer for plassering

Velg en overskrift nedenfor for å åpne og se detaljerte instruksjoner.

Vannrett tekst i figurer

Slik endrer du den vannrette justeringen for ett avsnitt eller én linje:

 1. Klikk på avsnittet eller tekstlinjen du vil endre.

 2. Klikk på den vannrette justeringen du vil bruke, på Hjem-fanen (eller Melding-fanen i Outlook).

Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen
Venstrejustert, midtstilt, høyrejustert eller blokkjustert til begge margene

Slik endrer du den vannrette justeringen for all tekst i en figur eller tekstboks:

 1. Klikk på kantlinjen til figuren eller tekstboksen for å merke den.

 2. Klikk på den vannrette justeringen du vil bruke, på Hjem-fanen (eller Melding-fanen i Outlook).

Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen

Øverst på siden

Figurer som viser loddrett justering av tekst

Word og Outlook

 1. Høyreklikk på kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Hvis det gjelder en figur, klikker du på Formater autofigur, og deretter klikker du på Tekstboks-fanen.

  Hvis det gjelder en tekstboks, klikker du på Formater tekstboks på hurtigmenyen, og deretter klikker du på Tekstboks-fanen.

  Dialogboksen Formater figur

 3. Klikk på ønsket alternativ under Loddrett justering.

PowerPoint

 1. Høyreklikk på kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Klikk på Formater figur på hurtigmenyen, og klikk deretter på Tekstboks-fanen.

  Dialogboksen Formater figur

 3. Klikk på ønsket alternativ under Loddrett justering.

Øverst på siden

Når du bryter tekst, starter teksten automatisk en ny linje når du kommer til høyre kant av figuren eller tekstboksen.

Word og Outlook

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen som inneholder teksten du vil bryte.

 2. Bruk hurtigmenyen til å gjøre ett av følgende:

  • For en figur klikker du Formater autofigur, og deretter klikker du kategorien Tekstboks.

   Obs!: Kategorien Tekstboks er ikke tilgjengelig i en figur med mindre figuren inneholder tekst.

  • For en tekstboks klikker du Formater tekstboks, og deretter klikker du kategorien Tekstboks.

 3. Merk av for Bryt tekst i autofigur under Alternativer.

PowerPoint

 1. Høyreklikk på kantlinjen på figuren eller tekstboksen som inneholder teksten du vil bryte.

 2. Klikk på Formater figur på hurtigmenyen, og klikk deretter på Tekstboks-fanen.

 3. Merk av for Bryt tekst i figur.

Øverst på siden

Den indre margen er avstanden som kan endres, mellom teksten og den ytre kantlinjen på en figur eller tekstboks.

Word og Outlook

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen som inneholder margen du vil justere.

 2. Bruk hurtigmenyen til å gjøre ett av følgende:

  • For en figur klikker du Formater autofigur, og deretter klikker du kategorien Tekstboks.

   Obs!: Kategorien Tekstboks er ikke tilgjengelig i en figur med mindre figuren inneholder tekst.

  • For en tekstboks klikker du Formater tekstboks, og deretter klikker du kategorien Tekstboks.

 3. Skriv inn nye tall for margen i Venstre-, Høyre-, Topp- og Bunn-boksene under Indre marg for å angi avstanden mellom kantlinjene på figuren og teksten.

PowerPoint

 1. Høyreklikk på kantlinjen på figuren eller tekstboksen som inneholder margen du vil justere.

 2. Klikk på Formater figur på hurtigmenyen, og klikk deretter på Tekstboks-fanen.

 3. Skriv inn nye tall for margen i Venstre-, Høyre-, Topp- og Bunn-boksene under Indre marg for å angi avstanden mellom kantlinjene på figuren og teksten.

Øverst på siden

Du kan automatisk øke størrelsen på en figur eller tekstboks loddrett, slik at teksten passer inne i figuren eller tekstboksen.

Word og Outlook

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen du vil endre størrelse på.

 2. Bruk hurtigmenyen til å gjøre ett av følgende:

  • For en figur klikker du Formater autofigur, og deretter klikker du kategorien Tekstboks.

   Obs!: Kategorien Tekstboks er ikke tilgjengelig i en figur med mindre figuren inneholder tekst.

  • For en tekstboks klikker du Formater tekstboks, og deretter klikker du kategorien Tekstboks.

 3. Merk av for Endre autofiguren slik at den passer til teksten under Alternativer.

  Tips!: Du kan redusere tekststørrelsen slik at den passer i figuren eller tekstboksen, ved å klikke på Forminsk tekst ved overflyt.

PowerPoint

 1. Høyreklikk på kantlinjen på figuren eller tekstboksen du vil endre størrelse på.

 2. Klikk på Formater figur på hurtigmenyen, og klikk deretter på Tekstboks-fanen.

 3. Merk av for Endre figuren slik at den passer til teksten under Beste tilpassing.

  Tips!: Du kan redusere tekststørrelsen slik at den passer i figuren eller tekstboksen, ved å velge Forminsk tekst ved overflyt.

Øverst på siden

Se også

Bryte tekst rundt sirkler eller andre figurer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×