Angi tekstretning og posisjon i en figur eller tekstboks

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Tekstbokser og de fleste figurer kan inneholde tekst i dem. Teksten kan være plassert vannrett eller loddrett, og den kan vises på én linje eller bryte på flere linjer.

Du kan endre retningen på teksten, og du kan også endre margene for tekstbokser og figurer for optimal avstand, eller endre størrelse på figurer for en bedre tekstjustering.

Er figurer som ikke inneholder tekst, linjer og koblinger .

Angi tekstretningen i en figur eller tekstboks

Tekst retningen eksempler: vannrett, rotert og stablet

I en figur eller tekstboks, kan du endre retningen som tekst, er skrivebeskyttet. Du kan det vil si pivotere tekstboksen 90 eller 270 grader slik at den vises sidelengs.

 1. Høyreklikk kanten på figuren eller teksten.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen.

  Formater figur på hurtigmenyen

 3. Klikk Størrelse-/ oppsett og egenskaper Kategorien Oppsett og egenskaper i ruten Formater figur.

 4. Velg alternativet du vil bruke i Tekstretning-listen under Tekstboksen.

  Velge tekstretning i formater figur-ruten

Stablet-alternativet er tilgjengelig i PowerPoint og Excel, men ikke Word.

Toppen av siden

Rotere tekst (motstående) i en figur eller tekstboks

Et eksempel på speilvendt tekst: først er rotert 180 grader på x-aksen, og andre er rotert 180 grader på y-aksen
 1. Sette inn en tekstboks eller figur i dokumentet, og skriv deretter inn og formatere teksten.

 2. Høyreklikk boksen eller figur, og velg Formater figur.

 3. Velg effekter i ruten Formater figur.

  Effekter-fanen i Formater figur-ruten
 4. Skriv inn 180under 3D-rotasjon i X-rotasjon eller Y-rotasjon-boksen.

 5. (Valgfritt) Hvis tekstboksen blir fylt med en farge, kan du fjerne fargen i Formater figur-ruten. Klikk på Fyll og linje i kategorien Fyll og linje-fanen under Alternativer for figur, utvid Fyll, og velg uten fyll.

 6. (Valgfritt) Hvis du vil fjerne omrisset rundt tekst, høyreklikker du tekstboksen, klikk Disposisjon i miniverktøylinjen som vises, og velg Uten omriss.

Flere alternativer for plassering

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

Vannrett tekst i figurer

Slik endrer du den vannrette justeringen for ett enkelt avsnitt eller linje:

 1. Klikk i avsnittet eller tekstlinjen du vil endre.

 2. Klikk alternativet vannrette justeringen du vil bruke på kategorien Hjem (eller kategorien melding i Outlook).

Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem
Justert til venstre, midtstilt, justert til høyre eller blokkjustert både marg

Slik endrer du den vannrette justeringen for all tekst i en figur eller tekstboks:

 1. Klikk kantlinjen til figuren eller tekstboksen for å merke den.

 2. Hjem-fanen (eller kategorien melding i Outlook), klikker du vannrett justeringsalternativet du ønsker.

Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem

Toppen av siden

Tre alternativer for loddrett tekstjustering: toppen, midten og bunn

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Klikk Formater figur på hurtigmenyen.

  Formater figur på hurtigmenyen

 3. Klikk Størrelse-/ oppsett og egenskaper Kategorien Oppsett og egenskaper i ruten Formater figur.

  Alternativer for tekst-boksen i formater figur-ruten

 4. Velg alternativet du vil bruke i Loddrett justering-listen.

Toppen av siden

Når teksten brytes, automatisk fortsetter den på en ny linje som den kommer til kanten til høyre for boksen figuren eller tekstboksen.

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen som inneholder teksten du vil bryte.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen.

  Formater figur på hurtigmenyen

 3. Velg Størrelse-/ oppsett og egenskaper Kategorien Oppsett og egenskaper i ruten Formater figur, og velg deretter Bryt tekst i figur.

  Bryte tekst i figur merket

Toppen av siden

Margen er avstanden mellom teksten og den ytre kantlinjen på boksen omsluttende figuren eller tekstboksen.

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen.

  Formater figur på hurtigmenyen

 3. Klikk Størrelse-/ oppsett og egenskaper Kategorien Oppsett og egenskaper i ruten Formater figur.

  Alternativer for tekst-boksen i formater figur-ruten

 4. Angi en måling i tommer eller millimeter (mm) for ett av følgende marger:

  Marg

  Beskrivelse

  Venstre marg

  Avstanden mellom den venstre kantlinjen og teksten lengst til venstre

  Høyre marg

  avstanden mellom den høyre kantlinjen og teksten lengst til høyre

  Toppmarg

  avstanden mellom øvre kantlinje på en figur og øverste teksten

  Bunnmarg

  avstanden mellom den nederste kantlinjen av en figur og laveste teksten

Toppen av siden

Du kan automatisk endre størrelsen på en figur eller tekstboks, loddrett slik at teksten passer i den.

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Klikk Formater figur på hurtigmenyen.

  Formater figur på hurtigmenyen

 3. Klikk Oppsett og egenskaper Kategorien Oppsett og egenskaper i ruten Formater figur, klikker du Tekstboks, og velg deretter Endre størrelse for å få plass til tekst.

  Velge Endre størrelse på figuren for å få plass til tekst i formater figur-ruten

Tips!: Du kan redusere tekststørrelsen slik at den passer i figuren eller tekstboksen, ved å klikke Forminsk tekst ved overflyt.

Toppen av siden

Angi tekstretningen i en figur eller tekstboks

Tekst retningen eksempler: vannrett og rotert

Du kan endre retningen på teksten i en figur eller tekstboks. Du kan for eksempel rotere tekst 90 eller 270 grader slik at den vises sidelengs.

 1. Høyreklikk kanten på figuren eller tekstboksen, som inneholder teksten.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen.

 3. Velg Tekstboksen i den venstre ruten i dialogboksen.

  Formater figur, dialogboks

 4. Velg alternativet du vil bruke i Tekstretning-listen under tekstoppsett.

  Obs!: 

  • Hvis du vil ha mer informasjon om alternativene i Tekstboks-ruten i dialogboksen Formater figur, klikker du Hjelp Hjelp-knappen øverst i dialogboksen.

Rotere tekst (motstående) i en figur eller tekstboks

Et eksempel på speilvendt tekst: først er rotert 180 grader på x-aksen, og andre er rotert 180 grader på y-aksen
 1. Sette inn en tekstboks eller figur i dokumentet, og skriv deretter inn og formatere teksten.

 2. Høyreklikk boksen eller figur, og velg Formater figur.

 3. Velg 3D-rotasjon til venstre i dialogboksen Formater figur.

  3D-rotasjon alternativene i dialogboksen Formater figur
 4. Skriv inn 180i X-boksen.

Flere alternativer for plassering

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og finner detaljerte instruksjoner.

Vannrett tekst i figurer

Slik endrer du den vannrette justeringen for ett enkelt avsnitt eller linje:

 1. Klikk i avsnittet eller tekstlinjen du vil endre.

 2. Klikk alternativet vannrette justeringen du vil bruke på kategorien Hjem (eller kategorien melding i Outlook).

Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem
Justert til venstre, midtstilt, justert til høyre eller blokkjustert både marg

Slik endrer du den vannrette justeringen for all tekst i en figur eller tekstboks:

 1. Klikk kantlinjen til figuren eller tekstboksen for å merke den.

 2. Hjem-fanen (eller kategorien melding i Outlook), klikker du alternativet vannrette justeringen du vil bruke.

Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem

Toppen av siden

Figurer som viser loddrett justering av tekst

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Klikk Formater figur på hurtigmenyen, og klikk deretter Tekstboks i ruten til venstre.

  Formater figur, dialogboks

 3. Velg alternativet du vil bruke Loddrett justering-listen under tekstoppsett.

Toppen av siden

Du kan automatisk endre størrelsen på en figur eller tekstboks, loddrett slik at teksten passer i den.

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen du vil endre størrelse på.

 2. Klikk Formater figur på hurtigmenyen, og klikk deretter Tekstboks i ruten til venstre.

  Formater figur, dialogboks

 3. Under Virkemåte for beste tilpasning, klikker du Endre størrelse for å få plass til tekst.

Tips!: Du kan redusere tekststørrelsen slik at den passer i figuren eller tekstboksen, ved å klikke Forminsk tekst ved overflyt.

Toppen av siden

Den indre margen er avstanden som kan endres, mellom teksten og den ytre kantlinjen på en figur eller tekstboks.

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Klikk Formater figur på hurtigmenyen, og klikk deretter Tekstboks i ruten til venstre.

  Formater figur, dialogboks

 3. Under Internmarger, gjør du ett eller flere av følgende:

  • Du kan angi avstanden mellom venstre kantlinje i en figur og teksten ved å skrive inn et nytt tall for margen i Venstre-boksen.

  • Du kan angi avstanden mellom høyre kantlinje i en figur og teksten ved å skrive inn et nytt tall for margen i Høyre-boksen.

  • Du kan angi avstanden mellom den øverste kantlinjen i en figur og teksten ved å skrive inn et nytt tall for margen i Øverst-boksen.

  • Du kan angi avstanden mellom den nederste kantlinjen i en figur og teksten ved å skrive inn et nytt tall for margen i Nederst-boksen.

Toppen av siden

Angi tekstretningen i en figur eller tekstboks

Tekst retningen eksempler: vannrett og rotert

Du kan endre retningen på teksten i en figur eller en tekstboks mellom (fra venstre mot høyre) vannrette og loddrette (fra øverst til nederst eller fra bunn til topp).

Word og Outlook

 1. Dobbeltklikk figuren eller tekstboksen for å merke den, og åpne kategorien Format.

 2. Klikk Tekstretning Tekstretning i tekst-gruppen i kategorien Format. Du kan klikke Tekstretning flere ganger til å bla gjennom de tre alternativene (rotert 90 grader, rotert 270 graderVannrett ).

PowerPoint

 1. Klikk Tekstretning Tekstretning med tekstboksen er merket, avsnitt-gruppen i kategorien Hjem og velg ønsket alternativ.

 2. Endre størrelsen på tekstboksen etter behov for å gjøre teksten passer riktig i den.

Toppen av siden

Rotere tekst (motstående) i en figur eller tekstboks

Et eksempel på speilvendt tekst: først er rotert 180 grader på x-aksen, og andre er rotert 180 grader på y-aksen

Du kan rotere tekst i Excel eller PowerPoint, men ikke i Word i Office 2007.

 1. Sette inn en tekstboks eller figur i dokumentet, og skriv deretter inn og formatere teksten.

 2. Høyreklikk boksen eller figur, og velg Formater figur.

 3. Velg 3D-rotasjon til venstre i dialogboksen Formater figur.

  3D-rotasjon alternativene i dialogboksen Formater figur
 4. Skriv inn 180i X-boksen.

Flere alternativer for plassering

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og finner detaljerte instruksjoner.

Vannrett tekst i figurer

Slik endrer du den vannrette justeringen for ett enkelt avsnitt eller linje:

 1. Klikk i avsnittet eller tekstlinjen du vil endre.

 2. Klikk alternativet vannrette justeringen du vil bruke på kategorien Hjem (eller kategorien melding i Outlook).

Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem
Justert til venstre, midtstilt, justert til høyre eller blokkjustert både marg

Slik endrer du den vannrette justeringen for all tekst i en figur eller tekstboks:

 1. Klikk kantlinjen til figuren eller tekstboksen for å merke den.

 2. Hjem-fanen (eller kategorien melding i Outlook), klikker du alternativet vannrette justeringen du vil bruke.

Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem

Toppen av siden

Figurer som viser loddrett justering av tekst

Word og Outlook

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Klikk Formater autofigur for en figur, på hurtigmenyen, og klikk deretter kategorien Tekstboks.

  Klikk Formater tekstboks for en tekstboks, på hurtigmenyen, og klikk deretter kategorien Tekstboks.

  Formater figur, dialogboks

 3. Merk ønsket alternativ under Loddrett justering.

PowerPoint

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Klikk Formater figur på hurtigmenyen, og klikk deretter kategorien Tekstboks.

  Formater figur, dialogboks

 3. Merk ønsket alternativ under Loddrett justering.

Toppen av siden

Når du bryter tekst, starter teksten automatisk en ny linje som du kommer til kanten til høyre for boksen figuren eller tekstboksen.

Word og Outlook

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen som inneholder teksten du vil bryte.

 2. Bruk hurtigmenyen til å gjøre ett av følgende:

  • For en figur klikker du Formater autofigur, og deretter klikker du kategorien Tekstboks.

   Obs!: Kategorien Tekstboks er ikke tilgjengelig i en figur med mindre figuren inneholder tekst.

  • For en tekstboks klikker du Formater tekstboks, og deretter klikker du kategorien Tekstboks.

 3. Merk av for Bryt tekst i autofigur under Alternativer.

PowerPoint

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen som inneholder teksten du vil bryte.

 2. Klikk Formater figur på hurtigmenyen, og klikk deretter kategorien Tekstboks.

 3. Merk av for Bryt tekst i figur.

Toppen av siden

Den indre margen er avstanden som kan endres, mellom teksten og den ytre kantlinjen på en figur eller tekstboks.

Word og Outlook

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen som inneholder margen du vil justere.

 2. Bruk hurtigmenyen til å gjøre ett av følgende:

  • For en figur klikker du Formater autofigur, og deretter klikker du kategorien Tekstboks.

   Obs!: Kategorien Tekstboks er ikke tilgjengelig i en figur med mindre figuren inneholder tekst.

  • For en tekstboks klikker du Formater tekstboks, og deretter klikker du kategorien Tekstboks.

 3. Skriv inn nytt tall for margen i boksene venstre, høyre, øverst og nederst for å angi avstanden mellom kantlinjene på figuren og teksten under internmarger.

PowerPoint

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen som inneholder margen du vil justere.

 2. Klikk Formater figur på hurtigmenyen, og klikk deretter kategorien Tekstboks.

 3. Skriv inn nytt tall for margen i boksene venstre, høyre, øverst og nederst for å angi avstanden mellom kantlinjene på figuren og teksten under internmarger.

Toppen av siden

Du kan automatisk endre størrelsen på en figur eller tekstboks, loddrett slik at teksten passer i den.

Word og Outlook

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen du vil endre størrelse på.

 2. Bruk hurtigmenyen til å gjøre ett av følgende:

  • For en figur klikker du Formater autofigur, og deretter klikker du kategorien Tekstboks.

   Obs!: Kategorien Tekstboks er ikke tilgjengelig i en figur med mindre figuren inneholder tekst.

  • For en tekstboks klikker du Formater tekstboks, og deretter klikker du kategorien Tekstboks.

 3. Merk av for Endre autofiguren slik at den passer tekst under Alternativer.

  Tips!: Du kan redusere tekststørrelsen slik at den passer i figuren eller tekstboksen, ved å klikke Forminsk tekst ved overflyt.

PowerPoint

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen du vil endre størrelse på.

 2. Klikk Formater figur på hurtigmenyen, og klikk deretter kategorien Tekstboks.

 3. Under Virkemåte for beste tilpasning, velger du Endre størrelse for å få plass til tekst.

  Tips!: Du kan redusere størrelsen på teksten slik at den passer i figuren eller tekstboksen, ved å velge Forminsk tekst ved overflyt.

Toppen av siden

Se også

Bryte tekst rundt sirkler eller andre figurer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×