Angi startdatoen eller sluttdatoen for prosjektet

Angi startdatoen eller sluttdatoen for prosjektet

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Startdatoen for alle nye prosjekter er som standard gjeldene dato. Du kan selvfølgelig endre dette til et annet starttidspunkt. Du kan også angi at prosjektet skal planlegges fra en sluttdato.

Tips!: Prosjektstyring    Planlegge et prosjekt fra en starttid Hvis det er mulig. Selv om du vet datoen et prosjekt må være fullført, gir planlegging fra en startdato deg hvor stor fleksibilitet.

Planlegge startdatoen for prosjektet eller sluttdatoen for prosjektet

 1. Klikk Prosjekt > Prosjektinformasjon.

 2. I Planlegg fra-listen velger du Prosjektets startdato eller Prosjektets sluttdato.

 3. Skriv inn datoen du vil planlegge fra, i boksen Startdato eller Sluttdato.

Tips

Forklaring

Bare velg én planleggingsmetode

Et prosjekt kan bare planlegges enten fra startdatoen eller fra sluttdatoen. Det kan ikke planlegges fra begge datoer samtidig.

Flytte starttidspunktet for et prosjekt

Du kan når som helst endre startdato eller sluttdato for et prosjekt, selv etter at du har utviklet prosjektplanen. Klikk Prosjekt > Flytt prosjekt.

Når du flytter et prosjekt, kan du bestemme om du vil at Project også skal flytte datoer for faktisk utført arbeid. Du kan bruke funksjonen Prosjektoppdatering før du begynner å flytte for å få større kontroll over hvordan faktiske og gjenstående deler av aktiviteter flyttes. Klikk Prosjekt > Oppdater prosjekt, og velg deretter alternativet Gjenstående arbeid skal starte etter. Nå kan du angi et tidspunkt i fremtiden som gjenstående arbeid kan planlegges etter. De faktiske datoene for aktivitetene flyttes ikke. Når du har gjort det, kan du bruke funksjonen Flytt prosjekt.

Fordeler med å planlegge fra en sluttdato

Du vil finne ut hvilken dato et prosjekt må starte for at det skal bli ferdig innen en bestemt tidsfirst. Ofte vil det likevel være lurt å gå tilbake til planlegging fra startdatoen når arbeidet på prosjektet begynner.

Du er usikker på når prosjektet skal begynne.

Du bruker en prosjektstyringsmetode som krever at du planlegger fra en sluttdato.

Hva skjer når du planlegger fra en sluttdato i Project?

Når du legger inn nye aktiviteter, tilordnes de automatisk betingelse Så sent som mulig (ALAP). Du bør bare angi andre betingelser hvis det er nødvendig.

Hvis du drar en Gantt-stolpe for å endre sluttdatoen til en aktivitet, tilordnes det automatisk en betingelse av typen Ferdig senest (FNLT).

Hvis du bruker automatisk utjevning for å redusere overallokeringer i prosjektet, legger Project automatisk til et negativt tall for utjevningsforsinkelse for å få balancing ressurstilgjengelighet. Fordi prosjektet er planlagt fra sluttdatoen, negative ressursutjevning forsinkelser Legg til klokkeslett etter at en oppgave i stedet for før en aktivitet.

Hvis du endrer et prosjekt som tidligere var planlagt fra startdatoen, slik at det nå er planlagt fra en sluttdato, fjerner Project automatisk alle utjevning forsinkelser og utjevning delinger fra aktiviteter og tildelinger.

Se opp for datobetingelser

Hvis sluttdatoen, ikke endres når du har endret startdatoen, må en eller flere oppgaver er brukt en datobetingelse. Se gjennom begrensningene i planen din for å forsikre deg om at de er alle nødvendige og riktig. Hvis du vil vise en aktivitetsbetingelser, høyreklikk på aktiviteten, klikker du informasjon, og klikk deretter kategorien Avansert.

Se opp for faktisk fremdrift som er rapportert for aktiviteter

Hvis startdatoen ikke endres etter at du har endret sluttdatoen, kan det hende at det er rapportert faktisk fremdrift for én eller flere aktiviteter, eller at de har en datobetingelse. Gå gjennom betingelsene i planen for å forsikre deg om at alle er nødvendige og aktuelle. Hvis du vil vise betingelsene for en aktivitet, høyreklikker du aktiviteten, klikker Informasjon og klikker deretter kategorien Avansert.

Mer informasjon om startdatoer og sluttdatoer for prosjekter

Til toppen av siden

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2007.

Planlegge startdatoen for prosjektet eller sluttdatoen for prosjektet

 1. Klikk Prosjektinformasjonprosjekt-menyen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil planlegge fra startdatoen, klikker du Prosjektets startdato i Planlegg fra-listen.

  • Hvis du vil planlegge fra sluttdatoen, klikker du Prosjektets sluttdato i Planlegg fra-listen.

 3. Skriv inn datoen du vil planlegge fra, i boksen Startdato eller Sluttdato.

 • Hvis du velger å planlegge fra sluttdatoen, fordi du vil identifisere den siste datoen som du kan starte sluttdato for prosjektet og fortsatt Fullfør som, er det ofte fortsatt være lurt å bytte tilbake til å planlegge fra startdatoen når arbeid på prosjektet begynner. Dette hjelper deg å se tydelig fremdriften for prosjektet, og holde orden på faktorer og situasjoner som kan føre til å endre sluttdatoen.

 • Et prosjekt kan bare planlegges fra prosjektets startdato eller prosjektets sluttdato når som helst. Det kan planlegges fra begge datoer samtidig. Når du planlegger fra prosjektets startdato, beregnes automatisk prosjektets sluttdato som endres. Når du planlegger fra prosjektets sluttdato, beregnes automatisk prosjektets startdato. Hvis du vil endre den automatisk beregnede datoen, må du endre til planlegging av prosjektet fra datoen som er beregnet, eller gjøre endringer på aktivitetene i prosjektet som vil justere beregningen.

 • Hvis sluttdatoen, ikke endres når du har endret startdatoen, må en eller flere oppgaver er brukt en datobetingelse. Se gjennom begrensningene i planen din for å forsikre deg om at de er alle nødvendige og riktig. (Hvis du vil vise en aktivitetsbetingelser, merker du aktiviteten, og klikk deretter AktivitetsdrivereVerktøy-menyen.)

 • Hvis startdato ikke endres når du har endret sluttdatoen, kan én eller flere oppgaver har faktisk fremdrift som er rapportert eller har brukt en datobetingelse. Se gjennom begrensningene i planen din for å forsikre deg om at de er alle nødvendige og riktig. (Hvis du vil vise en aktivitetsbetingelser, merker du aktiviteten, og klikk deretter AktivitetsdrivereVerktøy-menyen.)

 • Du kan endre prosjektets startdato eller sluttdato når du vil, selv når du bygger prosjektplanen. For eksempel hvis du prøver for å oppfylle et bestemt sluttdato og planen for øyeblikket går utover denne datoen, kan du manuelt angi startdatoen tidligere skal justeres automatisk sluttdatoen. Hvis du vil flytte prosjektets startdato eller sluttdato, velger du Juster datoeranalyseverktøylinjen. Denne makroen endrer Oppgavedatoer i forhold til den nye startdatoen eller sluttdatoen for prosjektet.

Lær mer om planlegging fra en start date- eller sluttdato

Nesten alle prosjektet skal planlegges fra en kjente startdato. Selv om du vet datoen et prosjekt må være fullført, gir planlegging fra en startdato deg hvor stor fleksibilitet.

Det finnes noen tilfeller kan imidlertid der og det kan være lurt å planlegge fra en sluttdato. Hvis du for eksempel er det vanligvis en god idé å planlegge fra en sluttdato tilfeller:

 • Du vil identifisere datoen når et prosjekt må starte for å fullføre på en bestemt tidsfrist.

 • Du er usikker på når prosjektet skal starte (Hvis startdatoen, avhenger av din mottak av arbeid fra en annen kilde, for eksempel og ankomstdatoen for som fungerer ennå ikke er kjent).

 • Du bruker en prosjektstyringsmetode som krever at du planlegger fra en sluttdato.

Når du arbeider med et prosjekt som er planlagt fra en sluttdato, Husk forskjeller i måten Microsoft Office Project håndterer noen prosesser i slike prosjekter. I et prosjekt som er planlagt fra en sluttdato:

 • Når du skriver inn nye aktiviteter, tildeler Office Project automatisk så sent som mulig (ALAP) betingelse til disse aktivitetene. Bare hvis de er nødvendig, bør du angi andre betingelser.

 • Hvis du drar en Gantt-stolpe for å endre sluttdatoen for en aktivitet, betingelsen Office Project automatisk Ferdig senest (FNLT).

 • Hvis du bruker automatisk utjevning for å redusere overallokeringer i prosjektet, legger Office Project automatisk til et negativt tall for utjevningsforsinkelse for å få balancing ressurstilgjengelighet. Fordi prosjektet er planlagt fra sluttdatoen, negative ressursutjevning forsinkelser Legg til klokkeslett etter at en oppgave i stedet for før en aktivitet.

Hvis du endrer et prosjekt som tidligere var planlagt fra startdatoen, slik at det nå er planlagt fra en sluttdato, fjerner Office Project automatisk alle utjevning forsinkelser og utjevning delinger fra aktiviteter og tildelinger.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×