Angi scenealternativer for 3D-kart

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk tidsalternativer for å styre hvor lenge en scene i en tur skal vare, og for å angi tidsintervallet mellom scenene. Bruk effekter til å utheve en scene med sirkulære bevegelser, rotasjoner, panoreringer eller zoominger.

Endre hvor lang tid det tar å bytte mellom scener

En overgang er endringen fra én scene til neste, så hvis du vil inkludere en overgang en innføring må inneholde minst to scener.

(Derfor den første scenen i en tur har aldri en overgang, den starter umiddelbart.)

 1. Velg scenen at innføringen er bytte til.

  (For eksempel for å angi tiden mellom første og andre scenen, velg den andre scenen.)

 2. Klikk Hjem > Scene Options.

 3. Velg hvor mange sekunder du vil bruke overgangen mellom i bakgrunnen for å ta i dialogboksen Overgangsvarighet (sek) under effekter.

  Kontroll for overgangsvarighet

Obs!: 

 • Den første scenen i en tur har ingen overgang, den starter med en gang.

 • Som standard er en overgang mellom scener 3 sekunder.

 • En overgang på 0 sekunder skaper en skarp overgang der den innkommende scenen starter umiddelbart.

 • En overgang går alltid hele veien mellom to scener.

  Når for eksempel en scene går fra en visning av Øst-Asia til en visning av Europa, roterer globusen under overgangen. Globusen kan dreie oppover eller nedover, avhengig av hvor de enkelte scenene er sentrert i forhold til ekvator.

 • Under en overgang beholdes tekstbokser, merknader og den siste datastatusen, helt til den neste scenen starter.

 • Overganger er utformet for å rotere så lite som mulig mellom scener.

Angi hvor lenge en scene skal vare

Verdien for en scenes varighet styrer hvor lenge en scene varer, og hvor raskt de geografiske dataene plottes og oppdateres på kartet over tid.

 1. Velg scenen du vil arbeide med.

 2. Klikk Hjem > Scene Options.

 3. Skriv inn antall sekunder du vil bruke scene skal vare, i boksen Scene duration (sec).

  Hvis du vil gi scenen et navn, kan du angi navnet i boksen Scenenavn.

  Kontroll for scenevarighet

Angi effekten du vil bruke

Bruk effekter til å utheve en scene med sirkulære bevegelser, rotasjoner, panoreringer eller zoominger.

 1. Velg scenen du vil arbeide med.

 2. Klikk Hjem > Scene Options.

 3. I boksen effekt Velg effekten du vil bruke, og Juster glidebryteren for Effect Speed Hvis du vil styre hastigheten og/eller avstand for effekten.

  Valgboks for Effekter

Obs!: 

 • Effektene Circle (Sirkel) og Figure 8 (Figur 8) beveger seg i en gjentagende sirkulær bevegelse.

 • Effektene Dolly og Rotate Globe (Roterende globus) beveger seg med klokken i en rett linje.

 • Push in (Skyv inn)-effekten «zoomer inn» på scenen, mens den kontinuerlig øker størrelsen på globusen og sikter seg inn på scenens midtpunkt så lenge scenen varer.

 • Fly Over (Fly over)-effekten beveger globusen, avhengig av hvor i verden scenen er sentrert, enten nedover (nordlige halvkule) eller oppover (sørlige halvkule).

 • Alle effektene varer så lenge en scene varer.

 • Du kan bruke glidebryteren for Effect Speed (Effekthastighet) til å styre hvor raskt globusen skal dreie eller hvor mange sirkulære bevegelser som skal fullføres i scenen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×