Angi innstillinger for varsler i SharePoint Workspace 2010

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan tilpasse hvordan du blir varslet av SharePoint Workspace om ulest informasjon i arbeidsområdene.

Hva vil du gjøre?

Endre standardinnstillinger for varsler

Angi varsler for et SharePoint- eller Groove-arbeidsområde

Angi varsler for en delt mappe

Angi varsler for et arbeidsområdeverktøy

Angi varsler for en filmappe

Angi varsler for en fil

Endre standardinnstillinger for varsler

Du kan endre standardinnstillingen for hvordan du blir varslet av SharePoint Workspace om ulest informasjon i nye arbeidsområder du oppretter. Du kan overstyre denne innstillingen senere i individuelle arbeidsområder, verktøy, mapper eller filer i et 2010-dokumentverktøy eller 2007-filverktøy eller i en delt mappe.

 1. I startfeltet i Fil-fanen klikker du Informasjon, Behandle konto og Kontoinnstillinger, og deretter klikker du Varsler-fanen i dialogboksen Innstillinger.

 2. Dra glidebryteren for å endre innstillingen for varsler.

  Detaljer

  • Med Automatisk blir den aktuelle varslingsinnstillingen for ulest informasjon fastsatt av SharePoint Workspace. Denne innstillingen er den samme som Høy for nye arbeidsområder eller arbeidsområder du besøker minst én gang i uken. SharePoint Workspace justerer automatisk varslingsinnstillingen til Middels for arbeidsområder eller arbeidsområdeverktøy du besøker sjelden (hvilket betyr at du sjelden trenger informasjon i arbeidsområdet eller verktøyet), slik at du ikke blir forstyrret av varsler i systemstatusfeltet.

  • Med Høy vises en markering for ulest, og det dukker opp et varsel i systemstatusfeltet i Windows. Varselet inkluderer også lyd hvis du valgte en lydfil i egenskapene for det tilsvarende arbeidsområdet eller verktøyet.

  • Med Middels vises bare en markering for ulest.

  • Med Av ignoreres ulest informasjon, og du blir ikke varslet.

 3. Klikk Bruk, og klikk deretter OK.

Klikk Standard for å gjenopprette varslingsinnstillingene til systemstandardene.

Obs!: Alternativet Automatisk fjerning av varsel, som vises i dialogboksen Innstillinger, er ikke implementert i denne versjonen.

Til toppen av siden

Angi varsler for et SharePoint- eller Groove-arbeidsområde

Du kan justere hvordan SharePoint Workspace varsler deg om ulest informasjon i et SharePoint- eller Groove-arbeidsområde.

Varslingsinnstillingen for nye arbeidsområder er opprinnelig definert i kontoinnstillingene. Varslingsinnstillingen for eksisterende arbeidsområder endres imidlertid ikke hvis du endrer standardinnstillingen i kontoinnstillingene.

Det kan bli aktuelt å endre varslingsinnstillingen for bestemte arbeidsområder. Du vil for eksempel kanskje angi et lavere nivå for arbeidsområder du besøker sjelden, slik at du ikke forstyrres av varsler for informasjon som ikke interesserer deg.

 1. Høyreklikk arbeidsområdet i startfeltet, og klikk deretter Egenskaper.

 2. Velg kategorien Varsler.

 3. Dra glidebryteren for å endre innstillingen for varsler.

  Detaljer

  • Med Automatisk blir den aktuelle varslingsinnstillingen for ulest informasjon fastsatt av SharePoint Workspace. Denne innstillingen er den samme som Høy for arbeidsområder du besøker minst én gang i uken. SharePoint Workspace justerer automatisk varslingsinnstillingen til Middels for arbeidsområder du besøker sjelden (som betyr at du sjelden trenger informasjon i arbeidsområdet), slik at du ikke blir forstyrret av varsler i systemstatusfeltet i Windows.

  • Med Høy vises en markering for ulest, og det dukker opp et hørbart varsel i systemstatusfeltet i Windows.

  • Med Middels vises bare en markering for ulest.

  • Med Av ignoreres ulest informasjon, og du blir ikke varslet.

 4. Hvis Høy er angitt for varslingsnivå, kan du eventuelt velge eller bla gjennom etter en lydfil (WAV) du vil spille av med hvert varsel.

 5. Klikk Bruk, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Angi varsler for en delt mappe

Du angir varslingsinnstillinger for ulest-virkemåte i en delt mappe ved å velge alternativer i dialogboksen for arbeidsområdeegenskaper.

 1. Høyreklikk den delte mappen i startfeltet, og klikk deretter Egenskaper.

 2. Velg kategorien Varsler.

 3. Dra glidebryteren for å endre innstillingen for varsler.


  Detaljer

  • Med Automatisk blir den aktuelle varslingsinnstillingen for ulest informasjon fastsatt av SharePoint Workspace. Denne innstillingen er den samme som Høy for delte mapper du besøker minst én gang i uken. SharePoint Workspace justerer automatisk varslingsinnstillingen til Middels for delte mapper du besøker sjelden (hvilket betyr at du sjelden trenger informasjon i den delte mappen), slik at du ikke blir forstyrret av varsler i systemstatusfeltet i Windows.

  • Med Høy vises en markering for ulest, og det dukker opp et hørbart varsel i systemstatusfeltet i Windows.

  • Med Middels vises bare en markering for ulest.

  • Av ignoreres ulest informasjon og blir ikke varslet

 4. Hvis Høy er angitt for varslingsnivå, kan du eventuelt velge eller bla gjennom etter en lydfil (WAV) du vil spille av med hvert varsel.

 5. Klikk Bruk, og klikk deretter OK.

  Til toppen av siden

Angi varsler for et arbeidsområdeverktøy

Du kan justere hvordan du blir varslet av SharePoint Workspace om ulest informasjon i det gjeldende arbeidsområdeverktøyet. Standardinnstillingen for arbeidsområdeverktøy er Arv, det vil si at den gjeldende innstillingen for arbeidsområdet brukes.

 1. Høyreklikk arbeidsområdeverktøyet i Innhold-ruten, og klikk deretter Angi varsler.

 2. Dra glidebryteren for å endre innstillingen for varsler.

  Detaljer

  • Med Automatisk blir den aktuelle varslingsinnstillingen for ulest informasjon fastsatt av SharePoint Workspace. Denne innstillingen er den samme som Høy for arbeidsområdeverktøy du besøker minst én gang i uken. SharePoint Workspace justerer automatisk varslingsinnstillingen til Middels for arbeidsområdeverktøy du besøker sjelden (hvilket betyr at du sjelden trenger informasjon i arbeidsområdeverktøyet), slik at du ikke blir forstyrret av varsler i systemstatusfeltet i Windows.

  • Med Høy vises en markering for ulest, og det dukker opp et hørbart varsel i systemstatusfeltet i Windows.

  • Med Middels vises bare en markering for ulest.

  • Av ignoreres ulest informasjon og blir ikke varslet

 3. Klikk Bruk, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Angi varsler for en filmappe

Du kan endre hvordan du blir varslet av SharePoint Workspace om ulest informasjon i bestemte filmapper. Varslingsinnstillingen er Av som standard for enkeltmapper, og SharePoint Workspace legger bare inn varsler i henhold til gjeldende innstillinger for verktøy og arbeidsområde. Du kan endre mappeinnstillingen til Høy, slik at SharePoint Workspace legger inn varsler når det er endringer i denne mappen.

Obs!: Du kan bare angi varsler for mapper i Groove-arbeidsområder.

 1. Hvis du angir varsler for en mappe i en delt mappe, merker du mappen og klikker Angi varsler for mappen i ruten Oppgaver for filer og mapper.

 2. Hvis du angir varsler for en mappe i et 2010-dokumentverktøy eller 2007-filverktøy, høyreklikker du mappen, klikker Egenskaper og klikker deretter kategorien Varsler.

 3. Dra pekerfeltet opp eller ned for å endre varslingsinnstillingen.

 4. Klikk Bruk, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Angi varsler for en fil

Du kan endre hvordan du blir varslet av SharePoint Workspace om ulest informasjon i bestemte filer. Varslingsinnstillingen er Av for enkeltfiler, og SharePoint Workspace legger bare inn ulest-varsler i henhold til gjeldende innstillinger for verktøy og arbeidsområde. Du kan endre filinnstillingen til Høy, slik at SharePoint Workspace varsler deg om endringer av denne bestemte filen.

Obs!: Du kan bare angi varsler for filer i Groove-arbeidsområder.

 1. Høyreklikk filen, og klikk deretter Egenskaper.

  Obs!: Hvis du angir varsler for en fil i en delt mappe, merker du filen og klikker Angi varsler for filen i ruten Oppgaver for filer og mapper.

 2. Velg kategorien Varsler i dialogboksen Egenskaper.

 3. Dra glidebryteren for å endre innstillingen for varsler.

  Detaljer

  • Med Høy vises en markering for ulest, og det dukker opp et hørbart varsel i systemstatusfeltet i Windows.

  • Med Av ignoreres ulest informasjon, og du blir ikke varslet.

 4. Klikk Bruk, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×