Angi en egendefinert mal for et SharePoint-bibliotek

Angi en egendefinert mal for et SharePoint-bibliotek

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du oppretter et SharePoint dokumentbibliotek, kan du angi en standard filtype skal åpnes når en ny fil opprettes (for eksempel at du kan angi en PowerPoint-fil som standardfiltypen du vil åpne). Du kan også tilpasse standardfilmalen for biblioteket. Du kan for eksempel opprette en Word.mal med tilpassede topptekster og bunntekster eller andre egendefinerte funksjoner og gjøre det standardmalen for biblioteket. Når du eller andre brukere oppretter en ny fil, åpner den deretter i det riktige programmet med dine tilpassede funksjoner.

Obs!: Du må ha Full kontroll-tillatelse for biblioteket du kan sette opp en mal.

Konfigurere en standard filtype når du oppretter et bibliotek

Følg denne fremgangsmåten for å angi en filtypen du vil åpne en tom fil i det riktige programmet.

 1. Naviger til området der du vil opprette biblioteket.

 2. Klikk Innstillinger for Tannhjul formet Innstillinger-knappen og klikk deretter Legg til en App

 3. Velg dokumentbiblioteket.

 4. Klikk Avanserte alternativer.

 5. Legge til et navn, valgfri beskrivelse, versjonskontroll, og eventuelt skal biblioteket som skal motta e-post.

 6. Velg standard filformat for programmet og versjonen fra rullegardinlisten Dokumentmal.

  Velg en mal

 7. Klikk på Opprett.

Tilpasse standardmalen for et dokumentbibliotek

Bruk denne fremgangsmåten til å tilpasse standardmalen. Det er to måter du kan endre standardmalen:

 • Hvis dokument- eller skjemabibliotek har en standardfilmal for et program som er kompatible med SharePoint, kan du redigere standardmalen.

 • Når det gjelder andre programmer, kan du ikke redigere standardmalen direkte, men du kan kopiere en ny malfil til Skjemaer-mappen i biblioteket hvis du vil angi en egendefinert mal.

Redigere standardfilmalen

 1. Naviger til området der biblioteket.

 2. SharePoint Server, på båndet, klikk kategorien bibliotek, og deretter klikker du Bibliotekinnstillinger.

  Klikk Innstillinger for Tannhjul formet Innstillinger-knappen for SharePoint Online, og klikk deretter bibliotekinnstillinger.

 3. Under Generelle innstillinger klikker du Avanserte innstillinger.

  Klikk Avanserte innstillinger fra Innstillinger-vinduet
 4. Klikk Rediger mal under feltet URL-adresse til mal i Dokumentmal-delen. Ett av følgende skjer:

  Hvis nettstedet er en del av et Office 365 abonnement, nå, kan du bli bedt om å oppgi Office 365-abonnementet ditt brukernavn og passord.

  • Dokumentbibliotek    Malen åpnes i et program som er kompatibelt med SharePoint og som er knyttet til filtypen for den gjeldende malen. Hvis du for eksempel åpner Word hvis standardmalen er en Word.mal eller Excel åpnes hvis standardmalen er et Excel-regneark.

  • Skjemabibliotek    Malen åpnes i et program som er kompatibelt med SharePoint, et XML-basert skjemautformingsprogram, for eksempel InfoPath, eller et XML-redigeringsprogram.

   Rediger mal
   Redigere standardbibliotekmalen

  Obs!: Hvis brukere av nettstedet allerede har fylt ut skjemaer som er basert på den opprinnelige malen, må du ta hensyn til hvordan endringer i malen kan påvirke disse skjemaene. Hvis du for eksempel legger til et felt som brukere må fylle ut, kan dette forårsake feil i de opprinnelige skjemaene som ble fylt ut før feltet ble lagt til.

 5. Gjør endringene du vil bruke, og lagre malen. Lagre malen med et nytt filnavn for SharePoint Online. Lukk programmet hvis du ikke lenger trenger den åpne, eller gå til området ditt.

  Obs!: Den egendefinerte malen må ha et annet navn enn den som standarden for SharePoint Online. Bruk klientens- Lagre som-funksjonen til å lagre filen i skjemaer-mappen med et nytt filnavn. Hvis du for eksempel ord, ikke Bruk standard filnavn template.dotx.

 6. Det kan hende at du må publisere malen på nytt til biblioteket på nettstedet fra programmet, avhengig av skjemautformingsprogrammet.

 7. Klikk OK nederst på siden for avanserte innstillinger for dokument- eller skjemabiblioteket på nettstedet.

Angi en egendefinert filmal

 1. Opprett og lagre den egendefinerte malen i et program som er kompatibelt med SharePoint. Noter plasseringen, og bytt deretter til SharePoint.

  Obs!: Hvis standard dokumentmal heter noe annet enn template.dotx, vises ingen standardmaler i listen eller biblioteket.

 2. Naviger til nettstedet som inneholder biblioteket som du vil angi en egendefinert mal for.

 3. Du må bruke Internet Explorer for dette trinnet. SharePoint Online, klikk Alle dokumenter øverst til høyre, og deretter klikke Vis i Filutforsker.

  Klikk kategorien bibliotek på båndet for SharePoint Server, og klikk deretter Åpne med Explorer i gruppen koble til og Eksporter.

  Viktig!: Hvis Filutforsker åpnes ikke eller vises en feilmelding, må du kanskje legge til området som et klarert område i innstillingene i nettleseren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Åpne i Utforsker eller visning med Filutforsker i SharePoint.

 4. Bla gjennom til du finner den egendefinerte malen du opprettet, i Filutforsker.

 5. Høyreklikk filen, og klikk deretter Kopier på hurtigmenyen.

 6. Klikk Tilbake-knappen til du kommer tilbake til biblioteket, og klikk deretter Skjemaer-mappen for å åpne den.

 7. Høyreklikk et tomt område i mappevinduet, og klikk deretter Lim inn på hurtigmenyen.

 8. Lukk Filutforsker, og gå tilbake til området.

 9. Klikk Områdeinnhold til venstre.

 10. Finner dokumentbiblioteket under innholdet, holder du pekeren over navnet, klikker du ellipsen (...), og klikk deretter Innstillinger.

  Hvis du ikke ser kommandoene ovenfor, kan du være i klassisk SharePoint. Klikk bibliotek-fanen, deretter Bibliotekinnstillinger i så fall går du til dokumentbibliotek og på båndet.

 11. Klikk Avanserte innstillinger under Generelle innstillinger.

 12. Gjør ett av følgende i delen Dokumentmal:

  Dokumentbibliotek    Skriv inn adressen til den egendefinerte malen i boksen URL-adresse til mal. Plasseringen er nettadressen til malen på nettstedet i forhold til navnet på nettstedet. Hvis malen for eksempel kalles Vannmerke.dotx, og du legger den til i Skjemaer-mappen i dokumentbiblioteket Delte dokumenter, skriver du inn følgende:

  Delte dokumenter/Skjemaer/Vannmerke.dotx

  Skjemabibliotek    Skriv inn adressen til den egendefinerte malen du vil bruke, i boksen URL-adresse til mal. Plasseringen er nettadressen til malen på nettstedet i forhold til navnet på nettstedet. Hvis malen for eksempel kalles Ordrer.xml, og du legger den til i Skjemaer-mappen i skjemabiblioteket Kjøp, skriver du inn følgende:

  Kjøp/Skjemaer/Ordrer.xsn

  Obs!: Hvis innstillingene ikke er tilgjengelige i Dokumentmal-boksen, kan det hende at en administrator har konfigurert flere innholdstyper. Du kan se om flere innholdstyper er aktivert, ved å kontrollere at Ja er valgt under Vil du tillate behandling av innholdstyper? i Innholdstyper-delen like over Dokumentmaler-delen. Hvis Ja er valgt, må du redigere malen for innholdstypen.

Hvis du vil ha mer informasjon om filmaler i et dokument- eller skjemabibliotek

Her er noen tips og retningslinjer for å opprette og bruke maler.

Filtypene du kan eller ikke kan lagre i et SharePoint-bibliotek

Avhengig av filen du har i biblioteket, kan følgende situasjoner oppstå:

Filer som er kompatible med SharePoint teknologier    For en bruker til å opprette en fil ved å bruke kommandoen Ny i et dokumentbibliotek, filmalen opprettes fra et program som er kompatibelt med SharePoint, for eksempel Microsoft Office Word. Når du oppretter en ny fil i et skjemabibliotek, kan standardprogrammet være et XML-basert skjemautformingsprogram som er kompatibelt med SharePoint, for eksempel Microsoft InfoPath.

Andre programfiler    Når det gjelder de fleste andre programmer, kan du fortsatt lagre og behandle filen i biblioteket. Men i stedet for å opprette filen direkte i dokumentbiblioteket, kan du opprette den i programmet og deretter laste den opp til i biblioteket senere.

Blokkerte programfiler    Av sikkerhetsårsaker blokkeres enkelte programfiltyper, for eksempel .exe, blir lagret i et bibliotek. For mer informasjon, kan du se filtyper som ikke kan legges til en liste eller et bibliotek.

De to bibliotektypene der filmaler brukes

De to bibliotektypene der filmaler brukes, er dokument- og skjemabiblioteker.

Dokumentbiblioteker    Du bruker et dokumentbibliotek til å lagre og behandle mange ulike filtyper, inkludert dokumenter, regneark, presentasjoner, tekstfiler og andre filtyper. Et dokumentbibliotek er ofte den vanligste plasseringen på et nettsted der du kan opprette, samle, oppdatere og behandle filer med gruppemedlemmer og dele dem med andre kolleger i hele firmaet eller virksomheten. Du kan bruke et dokumentbibliotek som et generelt filrepositorium, eller du kan bruke det til et bestemt formål. En markedsføringsgruppe har for eksempel kanskje har et eget dokumentbibliotek for planlegging av materiale, pressemeldinger og publikasjoner.

Skjemabiblioteker    Du kan enkelt bruke et skjemabibliotek til å dele og spore XML-baserte skjemaer som brukes til å samle inn informasjon. Du kan for eksempel opprette et skjemabibliotek for avdelingens utgiftsrapportskjemaer. Malen for utgiftsrapportskjemaet lagres som standardfilmalen i skjemabiblioteket. Hver gang noen oppretter en utgiftsrapport, åpner de malen som et tomt skjema som inneholder oppsettet, feltene og beregningene for utgiftsrapporten. Når noen fyller ut skjemaet, lagres utgiftsrapportdataene (og bare dataene) som en XML-fil i skjemabiblioteket. Når dataene skilles fra skjemaet, er det mye enklere å foreta atskilt behandling av hver utgiftsrapport i andre systemer, slå sammen dataene eller eksportere dem for å behandle eller analysere dem ytterligere.

Hvor filmalene lagres i biblioteket

Når et dokument- eller skjemabibliotek har en standardfilmal, er den lagret i Skjemaer-mappen i biblioteket.

Åpne biblioteket i Filutforsker for å se skjemaer-mappen som inneholder filmalen for biblioteket.

Skjema-mappen for lagring av maler

Et dokumentbibliotek har en filmal, kalt template.dotx, men du kan endre denne filen hvis du må som standard. Hvis du vil angi en annen mal, må du først opprette den i et program som er kompatibelt med SharePoint, for eksempel Word, og lagre den deretter til mappen skjemaer i et bibliotek. Deretter fra biblioteket angir du adressen til den egendefinerte malen.

Et skjemabibliotek kommer som standard med en plassholderfil, kalt template.xml, som du må erstatte med en skjemamal som du oppretter.

Opprette en filmal for et skjemabibliotek

Hvis du vil opprette eller tilpasse en mal i et skjemabibliotek, kan du bruke et XML-basert skjemautformingsprogram som er kompatibelt med SharePoint, for eksempel InfoPath. Det kan være flere fordeler ved å bruke en skjemautformingsprogrammet. Når du bruker InfoPath, kan du for eksempel gjøre følgende:

 • Opprette skjemabiblioteket og -malen direkte i InfoPath.

 • Enkelt redigere skjemamalen og publisere den på nytt til skjemabiblioteket.

 • Slå sammen de individuelle XML-datafilene som er opprettet på basis av ulike skjemamaler, for å behandle dem videre.

 • Heve nivået for felt med XML-data til bibliotekkolonner i skjemabiblioteket.

Når en bruker oppretter et skjema, åpnes som standard i den skjemautformingsprogram som er kompatibelt med SharePoint på brukerens klientdatamaskin. Hvis ingen kompatible programmer er installert, kan det åpne skjemaet, hvis den er utformet for å åpne i nettleseren i nettleseren. Hvis du vil, kan du angi at et skjema som er utformet for å åpne i en nettleser alltid skal åpnes i nettleseren. Du kan endre standard virkemåte i innstillingen Åpne dokumenter i nettleseren i Avanserte innstillinger i biblioteket.

Gå til Innstillinger, Bibliotekinnstillinger
Klikk innstillinger, og deretter bibliotekinnstillinger i SharePoint online,

Klikk innstillinger, og deretter bibliotekinnstillinger i SharePoint online,

Listeinnstillinger på båndet
Klikk bibliotekinnstillinger i kategorien bibliotek på båndet i SharePoint server

Klikk bibliotekinnstillinger i kategorien bibliotek på båndet i SharePoint server

Klikk Avanserte innstillinger fra Innstillinger-vinduet

Innstillinger for et dokumentbibliotek

Skjermbilde av Avanserte innstillinger-siden for et dokumentbibliotek i SharePoint

Innstilling for å åpne dokumenter i nettleser

Bruke innholdstyper til å konfigurere maler for dokument- eller skjemabiblioteker

Hvis flere innholdstyper er aktivert, og maler er angitt for disse innholdstypene, bruker biblioteket malene som er angitt ved innholdstyper og ikke standardfilmalen. Hvis du vil tilpasse malene for biblioteket, må du i så fall endre innholdstypene. Hvis du vil ha mer informasjon om innholdstyper, kan du se Innføring i innholdstyper og innholdstypepublisering.

Konfigurere en standardfilmal når du oppretter et dokument- eller skjemabibliotek

 1. Gå til nettstedet der du vil opprette biblioteket.

 2. Klikk Områdehandlinger, klikk Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter Opprett.

  Obs!:  Nettsteder kan i stor grad endres med hensyn til utseende og navigering. Kontakt administratoren hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knapp eller kobling.

 3. Klikk Dokumentbibliotek eller Skjemabibliotek under Biblioteker.

 4. Skriv inn et navn for biblioteket i Navn-boksen. Navnet på biblioteket må fylles ut.

  Navnet vises øverst på biblioteksiden, blir en del av adressen for biblioteksiden og vises i navigasjonselementer som hjelper brukere med å finne og åpne biblioteket.

 5. Skriv inn en beskrivelse av formålet med biblioteket i Beskrivelse-boksen. Beskrivelsen er valgfri.

  Beskrivelsen vises øverst på siden under navnet på biblioteket. Hvis du planlegger å aktivere biblioteket som skal motta innhold via e-post, kan du legge til e-postadressen i biblioteket beskrivelsen, slik at brukere lett kan finne den.

 6. Hvis du vil legge til en kobling til dette biblioteket i Hurtigstart, kontrollerer du at Ja er valgt i Navigasjon-delen.

 7. Klikk Ja under Dokumentversjonslogg hvis du vil at det skal opprettes en versjon eller en sikkerhetskopi av en fil hver gang en fil sjekkes inn i biblioteket.

 8. Gjør ett av følgende i Dokumentmal-delen:

  Dokumentbibliotek    Angi hvilken type fil som skal brukes som en mal for nye filer i dokumentbiblioteket. Følgende filtyper er tilgjengelige som standard:

  • Ingen

  • Microsoft Word 97-2003-dokument

  • Microsoft Excel 97-2003-regneark

  • Microsoft PowerPoint 97-2003-presentasjon

  • Microsoft Word-dokument

  • Microsoft Excel-regneark

  • Microsoft PowerPoint-presentasjon

  • Microsoft OneNote 2010-notatblokk

  • Microsoft SharePoint Designer-nettside

  • Grunnleggende side

  • Nettdelside

   Skjemabibliotek    Velg skjemamalen du vil angi som skjematype for alle skjemaer i biblioteket.

 9. Klikk Opprett.

Endre standardfilmalen for et dokument- eller skjemabibliotek

Du kan endre standardmalen på to ulike måter:

 • Hvis dokument- eller skjemabiblioteket har en standardfilmal for et program som er kompatibelt med SharePoint 2010, kan du redigere standardmalen.

 • Når det gjelder andre programmer, kan du ikke redigere standardmalen direkte, men du kan kopiere en ny malfil til Skjemaer-mappen i biblioteket hvis du vil angi en egendefinert mal.

Redigere standardfilmalen

 1. Naviger til nettstedet som inneholder biblioteket som du vil redigere standardmalen for.

 2. Klikk navnet på biblioteket på hurtigstartlinjen, eller klikk Områdehandlinger, klikk Vis alt områdeinnhold, og klikk navnet på biblioteket under den aktuelle bibliotekdelen.

  Obs!: Nettsteder kan i stor grad endres med hensyn til utseende og navigering. Hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knapp eller kobling, kontakter du administratoren.

 3. Klikk Bibliotek-fanen under Bibliotekverktøy på båndet, og klikk deretter Bibliotekinnstillinger i Innstillinger-gruppen.

 4. Klikk Avanserte innstillinger under Generelle innstillinger.

 5. Klikk Rediger mal under boksen URL-adresse til mal i Dokumentmal-delen. Ett av følgende skjer:

  Dokumentbibliotek    Malen åpnes i et program som er kompatibelt med SharePoint 2010, og som er knyttet til filtypen for den gjeldende malen. Word 2010, for eksempel åpnes hvis standardmalen er en Word.mal eller Excel 2010, åpnes hvis standardmalen er et Excel-regneark.

  Skjemabibliotek    Malen åpnes i et program som er kompatibelt med SharePoint 2010, enten et XML-basert skjemautformingsprogram, for eksempel InfoPath 2010 eller et XML-redigeringsprogram.

  Obs!: Hvis brukere av nettstedet allerede har fylt ut skjemaer som er basert på den opprinnelige malen, må du ta hensyn til hvordan endringer i malen kan påvirke disse skjemaene. Hvis du for eksempel legger til et felt som brukere må fylle ut, kan dette forårsake feil i de opprinnelige skjemaene som ble fylt ut før feltet ble lagt til.

 6. Gjør de endringene du ønsker, og lagre deretter malen. Lukk programmet hvis du ikke lenger trenger å ha det åpent, eller bytt til nettstedet.

 7. Det kan hende at du må publisere malen på nytt til biblioteket på nettstedet fra programmet, avhengig av skjemautformingsprogrammet.

 8. Klikk OK nederst på siden for avanserte innstillinger for dokument- eller skjemabibliotek på nettstedet.

Angi en egendefinert filmal

 1. Opprett og lagre din egendefinerte mal i et program som er kompatibelt med SharePoint 2010. Noter plasseringen, og bytt deretter til SharePoint 2010.

 2. Naviger til nettstedet som inneholder biblioteket som du vil angi en egendefinert mal for.

 3. Klikk navnet på biblioteket på hurtigstartlinjen, eller klikk Områdehandlinger, klikk Vis alt områdeinnhold, og klikk navnet på biblioteket under den aktuelle bibliotekdelen.

  Obs!: Nettsteder kan i stor grad endres med hensyn til utseende og navigering. Hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knapp eller kobling, kontakter du administratoren.

 4. Klikk Bibliotek-fanen på båndet, og klikk deretter Åpne med Explorer i gruppen Koble til og eksporter.

 5. Bla gjennom til du finner den egendefinerte malen du opprettet, i Windows Utforsker.

 6. Høyreklikk filen, og klikk deretter Kopier på hurtigmenyen.

 7. Klikk Tilbake-knappen til du kommer tilbake til biblioteket, og klikk deretter Skjemaer-mappen for å åpne den.

 8. Høyreklikk et tomt område i mappevinduet, og klikk deretter Lim inn på hurtigmenyen.

 9. Lukk Windows Utforsker, og gå tilbake til biblioteket på nettstedet.

 10. Klikk BibliotekinnstillingerInnstillinger-menyen.

 11. Klikk Avanserte innstillinger under Generelle innstillinger.

 12. Gjør ett av følgende i delen Dokumentmal:

  Dokumentbibliotek    Skriv inn adressen til den egendefinerte malen i boksen URL-adresse. Plasseringen er webadressen til malen på området, i forhold til navnet på området. Hvis du for eksempel hvis malen heter vannmerke.dotx, og du legge den til mappen skjemaer i Delte dokumenter, dokumentbibliotek, skriver du følgende:

  Delte dokumenter/Skjemaer/Vannmerke.dotx

  Skjemabibliotek    Skriv inn adressen til den egendefinerte malen du vil bruke i boksen URL-adresse. Plasseringen er webadressen til malen på området, i forhold til navnet på området. Hvis du for eksempel hvis malen heter ordrer.XML, og du legge den til mappen skjemaer i skjemabiblioteket Kjøp, skriver du følgende:

  Kjøp/Skjemaer/Ordrer.xsn

  Obs!: Hvis innstillingene ikke er tilgjengelige i Dokumentmal-boksen, kan det hende at en administrator har konfigurert flere innholdstyper. Du kan se om flere innholdstyper er aktivert, ved å kontrollere at Ja er valgt under Vil du tillate behandling av innholdstyper? i Innholdstyper-delen like over Dokumentmaler-delen. Hvis Ja er valgt, må du redigere malen for innholdstypen.

Lære om filmaler i et dokument- eller skjemabibliotek

Når du oppretter et dokument- eller skjemabibliotek, kan du angi en standardfilmal for biblioteket. Når noen oppretter en ny fil i biblioteket, åpnes standardmalen i det riktige programmet. For eksempel i et dokumentbibliotek, kan du angi en mal i Word 2010. Når noen oppretter en ny fil i dokumentbiblioteket, åpnes malen i Word.

Hvis du vil angi flere innstillinger eller standardinnhold som vises i alle nye filer, for eksempel en foretrukket disposisjon for et forslag til en markedsføringskampanje eller en offisiell ansvarsfraskrivelse i en bunntekst, kan du også legge til denne informasjonen i malen.

Filtypene du kan eller ikke kan lagre i et SharePoint-bibliotek

Avhengig av filen du har i biblioteket, kan følgende situasjoner oppstå:

Filer som er kompatible med SharePoint-teknologier    For brukere å opprette en fil ved å bruke kommandoen Ny i et dokumentbibliotek, må filmalen opprettes fra et program som er kompatibelt med SharePoint 2010, for eksempel Word 2010. Når du oppretter en ny fil i et skjemabibliotek, kan standardprogrammet være et XML-basert skjemautformingsprogram som er kompatibelt med SharePoint 2010, for eksempel Microsoft InfoPath 2010.

Andre programfiler    De fleste andre programmer, kan du fortsatt lagre og behandle filen i biblioteket. Men i stedet for å opprette filen direkte fra dokumentbiblioteket, kan du opprette filen i programmet og deretter legge det til i biblioteket senere.

Blokkerte programfiler    Av sikkerhetsårsaker blokkeres enkelte programfiltyper, for eksempel .exe, blir lagret i et bibliotek.

Du finner mer informasjon om blokkerte filtyper under Se også.

De to bibliotektypene der filmaler brukes

De to bibliotektypene der filmaler brukes, er dokument- og skjemabiblioteker.

Dokumentbiblioteker    Du kan bruke et dokumentbibliotek til å lagre og håndtere mange forskjellige filtyper, inkludert dokumenter, regneark, presentasjoner, tekstfiler og andre typer filer. Et dokumentbibliotek, er ofte de vanligste plasseringen på et område der du kan opprette, samle, oppdatere, og behandle filer med gruppemedlemmer og dele med andre kolleger over hele bedriften. Du kan bruke et dokumentbibliotek som en vanlig fil repositorium. Eller du kan bruke et dokumentbibliotek for et bestemt formål, for eksempel en markedsføringsaktivitet gruppe kan ha egne dokumentbibliotek for planlegging av materiale, pressemeldinger og publikasjoner.

Skjemabiblioteker    Et skjemabibliotek er enkelt for deg å dele og spore XML-baserte skjemaer som brukes til å samle inn informasjon. Du kan for eksempel opprette et skjemabibliotek for din avdeling utgifter rapporten skjemaer. Skjema for utgiftsrapportmalen lagres som standardfilmalen i skjemabiblioteket. Hver gang noen oppretter en reiseregning åpne de malen som et tomt skjema som inneholder oppsettet, felt og beregninger av utgiftsoppgaven. Når noen fyller ut skjemaet, lagres utgiftsrapportdata (og bare dataene) som en XML-fil i skjemabiblioteket. Ved å skille dataene fra skjemaet, er det mye enklere å behandle hver reiseregning uavhengig av andre systemer, flette dataene eller eksportere den for videre behandling og analyse.

Hvor filmalene lagres i biblioteket

Når et dokument- eller skjemabibliotek har en standardfilmal, er den lagret i Skjemaer-mappen i biblioteket.

Åpne biblioteket i Windows Utforsker for å se skjemaer-mappen som inneholder filmalen for biblioteket.

Innholdet i Skjemaer-mappen i et dokumentbibliotek

Et dokumentbibliotek har en filmal, kalt template.dotx, men du kan endre denne filen hvis du må som standard. Hvis du vil angi en annen mal, må du først opprette den i et program som er kompatibelt med SharePoint 2010, for eksempel Word 2010, og lagre den deretter til mappen skjemaer i et bibliotek. Deretter fra biblioteket angir du adressen til den egendefinerte malen.

Et skjemabibliotek kommer som standard med en plassholderfil, kalt template.xml, som du må erstatte med en skjemamal som du oppretter.

Opprette en filmal for et skjemabibliotek

Hvis du vil opprette eller tilpasse en mal i et skjemabibliotek, kan du bruke et XML-basert skjemautformingsprogram som er kompatibelt med SharePoint 2010, for eksempel InfoPath 2010. Det kan være flere fordeler ved å bruke en skjemautformingsprogrammet. Når du bruker InfoPath 2010, kan du for eksempel gjøre følgende:

 • Opprette skjemabiblioteket og -malen direkte i InfoPath.

 • Enkelt redigere skjemamalen og publisere den på nytt til skjemabiblioteket.

 • Slå sammen de individuelle XML-datafilene som er opprettet på basis av ulike skjemamaler, for å behandle dem videre.

 • Heve nivået for felt med XML-data til bibliotekkolonner i skjemabiblioteket.

Når en bruker oppretter et skjema, åpnes det som standard i skjemaredigeringsprogrammet som er kompatibelt med SharePoint 2010, på brukerens klientdatamaskin. Hvis ingen kompatible programmer er installert, kan skjemaet åpnes i nettleseren hvis det er utformet for å åpnes der. Hvis du vil, kan du angi at et skjema som er utformet for å åpnes i en nettleser, alltid åpnes i en nettleser. Du kan endre standard virkemåte i innstillingen Åpne dokumenter i nettleseren under de avanserte innstillingene i biblioteket.

Bruke innholdstyper til å konfigurere maler for dokument- eller skjemabiblioteker

Hvis flere innholdstyper er aktivert og maler er angitt for disse innholdstypene, bruker biblioteket de malene som er angitt av innholdstypene, ikke standardfilmalen. Hvis du i dette tilfellet vil tilpasse malene for biblioteket, må du endre innholdstypene.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×