Angi alternativer for autokorrigering av navn

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Autokorrigering av navn er en funksjon som hjelper deg lar holde funksjonaliteten til databasen brytes når utformingen endres ofte, spesielt hvis flere brukere gjøre endringer i ikke-planlagt utformingen. Autokorrigering av navn er aktivert som standard. Imidlertid autokorrigering av navn hindre litt systemytelse, og du bør slå den av hvis databaseutformingen ikke er underlagt ikke-planlagt utformingsendringer.

Autokorrigering av navn hjelper med å synkronisere navnene på databaseobjekter. Andre potensielle problemer ved utformingsendring, for eksempel problemer som oppstår på grunn av slettede databaseobjekter, håndteres ikke direkte av autokorrigering av navn.

I denne artikkelen

Hvorfor bør jeg bruke autokorrigering av navn?

Slik fungerer autokorrigering av navn

Aktivere eller deaktivere alternativer for autokorrigering av navn

Hvorfor bør jeg bruke autokorrigering av navn?

Når du jobber i en database med en utforming som stadig endres av brukere, kan databaseobjektene slutte å fungere hvis utformingen av andre databaseobjekter endres. Dette kan skje når navnet på et objekt endres, men endringen ikke etterfølges av tilsvarende endringer i objekter som er avhengig av det opprinnelige objektet.

Hvis du for eksempel oppretter en spørring som er basert på en tabell som heter Kunder, og navnet på tabellen senere endres til Kunde, slutter den opprettede spørringen å virke på grunn av navnendringen. Ingenting annet er feil med spørringen, og hvis du korrigerer tabellnavnet i spørringsutformingen, fungerer spørringen igjen.

Funksjonen for autokorrigering av navn kan spore navnendringer for deg, og kan automatisk korrigere navn på skjemaer, rapporter, tabeller, spørringer, felt eller kontroller, som tekstbokser.

Autokorrigering av navn og objektavhengighetsinformasjon

Autokorrigering av navn oppretter navnetilordning for objektavhengighetsinformasjon for tabeller, spørringer, skjemaer og rapporter. Disse kartene lar deg bruke oppgaveruten Objektavhengighet til å vise listen med objekter som er avhengig av en valgt tabell eller et valgt skjema, og viser også objektene som tabellen eller skjemaet er avhengig av. Navnetilordningen til et objekt oppdateres hver gang du lagrer og lukker objektet.

Obs!: Navn på endringssporing er ikke aktivert i databaser som er opprettet ved hjelp av Access 97 eller tidligere versjoner av Access, selv når du konverterer disse databasene til en nyere databasefilformat som standard. Du kan imidlertid aktivere navnet endringssporing når du har konvertert slike databaser til en nyere formatet. Når du oppretter en database ved hjelp av Access 2000, er Access 2002, Access 2003 eller Access 2007, navnet endringssporing aktivert som standard.

Når bør jeg ikke bruke autokorrigering av navn?

Ikke bruk autokorrigering av navn i følgende situasjoner:

 • Databaseutformingen endres ikke    Hvis utformingen av databasen ikke endres, kan du forbedre systemytelse ved å slå av autokorrigering av navn.

 • Du vil gjøre databasefilen mindre, og er villig til å administrere objektnavnendringer manuelt    Når autokorrigering av navn er aktivert for en database, kan det hende at du legger merke til en økning i databasestørrelsen. Økningen skylden navnetilordningene som autokorrigering av navn oppretter når den er aktivert. Hvis du deaktiverer autokorrigering av navn, fjernes navnetilordningene, noe som reduserer størrelsen på databasen.

Ting autokorrigering av navn ikke korrigerer

Autokorrigering av navn korrigerer ikke følgende:

 • Endringer i skjemaer, rapporter eller kontrollnavn spores ikke.

 • Tabell-, spørrings- eller feltnavn i makroer eller i kode korrigeres ikke.

Til toppen av siden

Slik fungerer autokorrigering av navn

Autokorrigering av navn har tre alternativer: Spor informasjon om autokorrigering av navn, Utfør autokorrigering av navn og Logg endringer i autokorrigering av navn. De to siste alternativene er avhengig av at det første alternativet er aktivert.

Spore autokorrigering av navn

Når du aktiverer at autokorrigering av navn sporer navnendringer for en database, gjør Access følgende:

 1. Prøver å få eksklusiv tilgang til databasen

 2. Søker etter objekter som er åpne

 3. Spør etter og lukker åpne objekter

 4. Oppdaterer navnetilordning ved å åpne, lagre og lukke alle tabeller, spørringer, skjemaer og rapporter

 5. Returnerer databasen til samme status den hadde før den ble forfremmet til Alene

Avbrutt navnetilordning

Det kan ta flere minutter å opprette navntilordning. Du kan trykke ESC for å avbryte dette trinnet. Navnetilordningene til noen objekter vil imidlertid bli utdatert, og du kan ikke se avhengighetsinformasjon for disse objektene til navnetilordningene er oppdatert.

Obs!: Hvis du avbryter Access (ved å trykke ESC) når navnetilordningene oppdateres, deaktiverer ikke Access alternativet Spor informasjon om autokorrigering av navn. Alternativet Spor informasjon om autokorrigering av navn forblir valgt selv om ikke alle navnetilordningene er oppdatert. Bruk følgende prosedyre for å starte prosessen med å oppdatere navnetilordning på nytt:

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access.

 2. Klikk Gjeldende database i venstre rute i dialogboksen Alternativer for Access.

 3. Fjern merket for Spor informasjon om autokorrigering av navn, og klikk deretter OK. Access advarer om at alle åpne databaseobjekter må lukkes før endringene trer i kraft.

 4. Lukk og åpne databasen på nytt.

 5. Åpne dialogboksen Alternativer for Access, merk av for Spor informasjon om autokorrigering av navn i kategorien Gjeldende database, og klikk deretter OK.

Du kan også manuelt oppdatere navnetilordningen til et bestemt objekt ved å åpne objektet i utformingsvisning og deretter lagre objektet.

Hva skjer når du deaktiverer Spor informasjon om autokorrigering av navn

Når du deaktiverer at autokorrigering av navn sporer navnendringer, gjør Access følgende:

 1. Prøver å få eksklusiv tilgang til databasen

 2. Søker etter objekter som er åpne

 3. Spør etter og lukker åpne objekter

 4. Fjerner navnetilordning fra alle tabeller, spørringer, skjemaer og rapporter

 5. Returnerer databasen til samme status den hadde før den ble forfremmet til Alene

Hvis Access ikke fullfører prosessen med å spore endringer eller fjerne navnetilordning, logges feil i tabellen Lagringsfeil ved autokorrigering av navn.

Utføre autokorrigering av navn

Du må første aktivere alternativet Spor informasjon om autokorrigering av navn før du kan aktivere alternativet Utfør autokorrigering av navn.

Når alternativet Utfør autokorrigering av navn er aktivert, bruker Access navnetilordningene til å se om en navnendring vil påvirke andre databaseobjekter, og korrigerer deretter de endrede navnene i de andre objektene.

Logg endringer i autokorrigering av navn

Du må først aktivere alternativene Spor informasjon om autokorrigering av navn og Utfør autokorrigering av navn før du kan aktivere alternativet Logg endringer i autokorrigering av navn.

Når alternativet Logg endringer i autokorrigering av navn er aktivert, vil Access lager en logg over korrigeringer som utføres på grunn av objektnavnendringer. Hver retting vises som en post i tabellen logg for autokorrigering av navn.

Til toppen av siden

Aktivere eller deaktivere alternativer for autokorrigering av navn

Alle tre alternativene for autokorrigering av navn kan aktiveres i dialogboksen Alternativer for Access. Du kan aktivere eller deaktivere alternativene for autokorrigering av navn bare for den gjeldende databasen.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access.

 2. Klikk Gjeldende database i venstre rute i dialogboksen Alternativer for Access.

 3. Merk av for eller fjern ønskede alternativer under Alternativer for autokorrigering av navn:

  • Spor informasjon om autokorrigering av navn    Når dette alternativet er valgt, sporer Access endringer i objektnavn i databasen. Sporingsinformasjonen lagres i navnetilordning. Når du aktiverer dette alternativet for første gange, oppretter Access en navnetilordning for hvert av de eksisterende databaseobjektene. Navnetilordningen er oppdatert så lenge dette alternativet er valgt. Navnetilordningen brukes til å fikse feil som forårsakes av navnendringer, og til å generere objektavhengighetsinformasjon. Du har ikke direkte tilgang til navnetilordning.

   Du må velge dette alternativet før du kan velge andre alternativer for autokorrigering av navn.

   Obs!: Aktivering av dette alternativet fører ikke til at navnendringer automatisk korrigeres. Dette alternativet oppretter bare tilordninger som er nyttige for fremtidige korrigeringer.

  • Utfør autokorrigering av navn    Når dette alternativet er valgt, fikser Access automatisk navnendringer når de oppstår. Du kan velge dette alternativet bare hvis alternativet Spor informasjon om autokorrigering av navn allerede er valgt. Access bruker navnetilordninger som ble opprettet når alternativet Spor informasjon om autokorrigering av navn var aktivert, til å utføre autokorrigering av navn.

   Du må velge dette alternativet før du kan velge alternativet Logg endringer i autokorrigering av navn.

  • Logg endringer i autokorrigering av navn    Access har en logg med korrigering som autokorrigering av navn utfører. Hver korrigering vises som en post i tabellen Logg for autokorrigering av navn.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×