Angi åpne dokumentet (ODF) som standardfilmalen for et bibliotek

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan angi et åpent dokument (ODF)-fil som standardfilmalen for et dokumentbibliotek. På denne måten når noen oppretter en ny fil i biblioteket, filen åpnes og lagres som en ODF-fil. Personer kan bruke et program av eget valg til å redigere den nye filen.

Du kan også angi andre innstillinger eller angi standardinnhold som vises i alle nye filer, for eksempel en foretrukket disposisjon for en markedsføringsaktivitet kampanjen forslag eller en offisielle ansvarsfraskrivelse i en bunntekst på side.

Hvis du vil definere flere maler for et bibliotek, må du opprette innholdstyper for område og knytte dem opp til biblioteket, i stedet for å bruke standardmalen for biblioteket.

Obs!: Du må ha Full kontroll-tillatelse til å sette opp en mal for et dokumentbibliotek. Du må ha Full kontroll tillatelse for området til å definere innholdstyper for område.

Hva du vil gjøre?

Lære om filmaler i et dokumentbibliotek

Hvor filmalene lagres i biblioteket

Bruke innholdstyper til å konfigurere maler for dokumentbibliotek

Opprette et dokumentbibliotek

Opprette en ODF-mal

Endre standardfilmalen for et dokumentbibliotek

Redigere standardfilmalen

Angi en egendefinert filmal

Konfigurere flere egendefinerte maler for biblioteket ved å bruke innholdstyper for område

Opprette en ODF innholdstype for område

Knytte en dokumentmal ODF til en innholdstype for område

Aktivere flere innholdstyper i et bibliotek

Legge til ODF innholdstyper i et bibliotek

Mer informasjon om innholdstype for område og biblioteker

Lære om filmaler i et dokumentbibliotek

Hvor filmalene lagres i biblioteket

Når et dokument har en standardfilmal, lagres den i skjemaer-mappen i biblioteket.

Åpne biblioteket i Filutforsker for å se skjemaer-mappen som inneholder filmalen for biblioteket. Kontroller at du viser skjulte filer i Filutforsker (i Filutforsker, klikker du visning > skjulte elementer.)

Innholdet i Skjemaer-mappen i et dokumentbibliotek

Et dokumentbibliotek har en filmal, kalt template.dotx, men du kan endre denne filen hvis du må som standard. Hvis du vil angi en annen mal, må du først opprette den i et program som er kompatibelt med SharePoint, for eksempel Word, og lagre den deretter til mappen skjemaer i et bibliotek. Deretter angir du adressen til den egendefinerte malen i Avansert bibliotekinnstillinger.

Bruke innholdstyper til å konfigurere maler for dokumentbibliotek

Du trenger ikke nødvendigvis å bruke innholdstyper Hvis alt du vil bruke, er en egendefinert mal for ett bibliotek. I så fall du bare Endre standardfilmalen for et eksisterende bibliotek. Du bør vurdere å bruke innholdstyper for område, men hvis du vil bruke samme mal i flere biblioteker.

For eksisterende biblioteker med flere innholdstyper allerede aktivert og maler som er angitt for disse innholdstypene, må du tilpasse innholdstyper for område for biblioteket. Dette er fordi biblioteket bruker malene som er angitt ved innholdstyper og ikke standardfilmalen.

Hvis du vil bruke flere maler for samme bibliotek, må du bruke innholdstyper. Opprette biblioteket for nye biblioteker (Innstillinger > Legg til en App > Dokumentbibliotek ) og deretter sette opp flere egendefinerte maler for biblioteket.

Til toppen av siden

Opprette et dokumentbibliotek

Hvis du ikke allerede har et dokumentbibliotek, følger du disse instruksjonene for å opprette en.

 1. På området der du vil opprette biblioteket, klikker du Innstillinger Innstillinger: Oppdater profilen, installer programvare og koble den til skyen > Legg til en App.

 2. Klikk Dokumentbiblioteket, og Skriv inn et navn for biblioteket.

  Obs!: Biblioteknavnet er obligatorisk. Det vises øverst på biblioteksiden, blir en del av adressen til biblioteksiden og vises i navigeringselementer som hjelper brukere med å finne og åpne biblioteket.

  Dokumentbibliotek

Til toppen av siden

Opprette en ODF-mal

Du kan opprette en ODF-fil fra et program som er kompatibelt med ODF. Hvis du vil lage en mal for ODF fra et Microsoft Office-program, opprette eller åpne en fil og deretter lagre filen som en OpenDocument-fil. Hvis du for eksempel mens en fil som er åpne i Word, klikker du fil > Lagre som, velg stedet der du vil lagre, og angi deretter Lagre som type i OpenDocument-tekst (*.odt).

Til toppen av siden

Endre standardfilmalen for et dokumentbibliotek

Du kan endre standardmalen på to ulike måter:

 • Hvis dokumentbiblioteket har en standardfilmal for et program som er kompatibelt med SharePoint, kan du redigere standardmalen.

 • Når det gjelder andre programmer, kan du ikke redigere standardmalen direkte, men du kan kopiere en ny malfil til Skjemaer-mappen i biblioteket hvis du vil angi en egendefinert mal.

Redigere standardfilmalen

 1. I biblioteket der du vil redigere standardmalen, klikker du bibliotek > Bibliotekinnstillinger.

 2. Under Generelle innstillinger klikker du Avanserte innstillinger.

 3. Klikk Rediger mal under URL-adresse-feltet i Dokumentmal-delen.

  Malen åpnes i et program som er kompatibelt med SharePoint, og som er knyttet til filtypen for den gjeldende malen. Hvis du for eksempel åpner Word hvis standardmalen er en Word.mal eller Excel åpnes hvis standardmalen er et Excel-regneark.

  Bibliotekinnstillinger, under Avanserte innstillinger som viser redigere template-feltet.

  Obs!: Hvis nettstedet er en del av et Office 365-abonnement, kan du bli bedt om å oppgi Office 365-abonnementet ditt brukernavn og passord.

 4. Gjør de endringene du ønsker, og lagre deretter malen. Lukk programmet hvis du ikke lenger trenger å ha det åpent, eller bytt til nettstedet.

 5. I området nederst på siden for avanserte innstillinger for dokumentbibliotek, og klikk OK.

Til toppen av siden

Angi en egendefinert filmal

 1. Opprett og lagre din egendefinerte mal i et program som er kompatibelt med SharePoint. Noter plasseringen, og bytt deretter til SharePoint.

 2. Gå til biblioteket der du vil angi en egendefinert mal.

 3. Klikk bibliotek > Åpne med Explorer.

  Viktig!: Hvis Filutforsker åpnes ikke eller vises en feilmelding, må du kanskje legge til området som et klarert område i innstillingene i nettleseren. For mer informasjon, kan du se emnet Slik bruker du kommandoen "Åpne med Explorer" og hvordan du feilsøker problemer med dette alternativet i SharePoint Online for Office 365.

 4. Åpne en annen Filutforsker, og bla til den egendefinerte malen du opprettet.

 5. Kopiere eller dra den egendefinerte malen til i Explorer-vinduet er åpent for nettstedsbiblioteket der du vil angi den egendefinerte malen.

 6. Lukk Filutforsker, og gå tilbake til biblioteket på nettstedet.

 7. Klikk bibliotek >bibliotekinnstillinger.

 8. Under Generelle innstillinger klikker du Avanserte innstillinger.

 9. Skriv inn adressen til den egendefinerte malen i boksen URL-adresse til mal i Dokumentmal-delen. Plasseringen er webadressen til malen på området, i forhold til navnet på området. Hvis du for eksempel hvis malen heter ODT_Document.odt, og du legge den til mappen skjemaer i Delte dokumenter, dokumentbibliotek, skriver du følgende:

  Delt Documents/Forms/ODT_Document.odt

  Obs!: Hvis innstillingene ikke er tilgjengelige i Dokumentmal-boksen, kan det hende at en administrator har konfigurert flere innholdstyper. Du kan se om flere innholdstyper er aktivert, ved å kontrollere at Ja er valgt under Vil du tillate behandling av innholdstyper? i Innholdstyper-delen like over Dokumentmaler-delen. Hvis Ja er valgt, må du redigere malen for innholdstypen.

Til toppen av siden

Konfigurere flere egendefinerte maler for et bibliotek ved hjelp av innholdstyper for område

De fleste biblioteker kan inneholde flere innholdstyper. Ved å definere flere innholdstyper for et bibliotek, kan du gjøre det enkelt å opprette biblioteker som lagrer ulike typer dokumenter sammen på ett sted. Hvis du for eksempel kan et bibliotek inneholde både dokumenter og grafikken som er knyttet til et prosjekt. I biblioteket vises grafikkfilene med kolonner med informasjon som er tilordnet til grafikk innhold og dokumentene vises med kolonnene som er knyttet til innholdstypen for dokument.

Innholdstyper for område å gjøre det lettere å gi konsekvent på tvers av et område. Som områdeeier konfigurere innholdstypen med egenskaper som du vil bruke, for eksempel en bestemt mal, bestemte metadata, og så videre. Deretter knytter innholdstypen til biblioteket slik at når en bruker velger et element fra menyen Nytt dokument, er de bruker innholdstypen som du har angitt.

Kommandoen Nytt dokument i et bibliotek med egendefinerte maler

For å forsikre deg om at ODF dokumentene har konsekvent innhold på tvers av et område og sekundære områder, kan du knytte en ODT, ods eller odp mal til en innholdstype for område.

Til toppen av siden

Opprette en ODF innholdstype for område

Gjenta disse trinnene for hver innholdstype for område du vil opprette.

Viktig!: Hvis du vil opprette innholdstyper for et nettsted, må du ha tillatelsen Full kontroll for nettstedet. Hvis du vil opprette innholdstyper for nettstedet på øverste nivå i en nettstedssamling, må du være administrator for en nettstedssamling.

 1. Gå til nettstedet du vil opprette en nettstedsinnholdstype for.

 2. Klikk Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger > Innstillinger for område.

 3. Klikk innholdstyper for områdeunder Gallerier for webdesigner.

  Alternativer for gallerier for nettdesignere fra siden Nettstedsinnstillinger i SharePoint Online

  Innholdstyper for område galleriet viser det eksisterende nettstedet innholdstyper, gruppert i kategorier. Bruk listen Vis-gruppen til å filtrere visningen av innholdstyper.

 4. Klikk på Opprett.

 5. Angi et navn (for eksempel ODT_Document) og en beskrivelse for den nye innholdstypen på siden ny innholdstype for område.

 6. Velg Innholdstyper for dokument i Overordnet innholdstype-delen under Velg overordnet innholdstype skjema, og velg deretter dokument under Overordnet innholdstype.

 7. Velg Innholdstyper for dokument fra listen over eksisterende gruppe i gruppe-delen.

 8. Klikk OK.

  Siden Innholdstype for område åpnes. Det neste trinnet er å knytte en dokumentmal ODF til innholdstypen du nettopp opprettet.

Til toppen av siden

Knytte en dokumentmal ODF til en innholdstype for område

Når du har opprettet den ODF innholdstypen, er du klar til å knytte ODF malen du opprettet med innholdstypen for område. Hvis du ikke har en mal ennå, kan du se opprette en mal for ODF.

 1. Klikk Avanserte innstillinger under Innstillinger på siden innholdstype for område.

  Hvis du ikke allerede på siden innholdstype for område, klikker du Innstillinger > Innstillinger for område > innholdstyper for områder som skal gå dit.

 2. Skriv inn plasseringen for malen:

  • Hvis malen er lagret på nettstedet, klikker du Skriv inn URL-adressen til en eksisterende dokumentmal, og skriver deretter inn nettadressen til malen du vil bruke.

  • Hvis dokumentmalen er lagret lokalt på datamaskinen, klikker du Last opp en ny dokumentmal, og klikker deretter Bla gjennom. Finn filen du vil bruke, i dialogboksen Velg fil. Merk den, og klikk deretter Åpne.

   Legge til maltekstbokser på Avanserte innstillinger-siden for en innholdstype

 3. Klikk Ja under Vil du oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne typen? hvis du vil oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne innholdstypen, med dokumentmalen.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Aktivere flere innholdstyper i et bibliotek

Før du kan legge til forskjellige slags innhold i et bibliotek, må du slå på støtte for flere innholdstyper. Du kan gjøre dette én gang for hvert bibliotek der du vil bruke innholdstyper.

Obs!: Du kan ikke aktivere flere innholdstyper i et wiki-bibliotek.

 1. I biblioteket der du vil aktivere flere innholdstyper, klikker du bibliotek > bibliotekinnstillinger.

 2. Klikk Avanserte innstillinger under Generelle innstillinger på innstillinger-siden.

 3. Klikk Ja under Avanserte innstillinger-siden, i delen InnholdstyperTillat behandling av innholdstyper?.

  URL-adresse i delen Dokumentmal skal nå nedtonet for å bytte fra å bruke en standardmal for dette biblioteket til å bruke innholdstyper for område.

 4. Endre andre innstillinger, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Legge til ODF innholdstyper i et bibliotek

Det siste trinnet er å legge til ODF innholdstypene i biblioteket. Du kan legge til flere innholdstyper i biblioteket alle samtidig.

 1. I biblioteket der du vil legge til innholdstypen, klikker du bibliotek > Bibliotekinnstillinger.

 2. Klikk Legg til fra eksisterende områdeinnholdstyper under Innholdstyper på innstillinger-siden.

 3. Velg Innholdstyper for dokument i delen Velg innholdstyper i listen Velg innholdstyper for områder fra.

 4. Klikk navnene på innholdstypen du vil bruke i listen Tilgjengelige innholdstyper for område, og klikk deretter Legg til for å flytte den valgte innholdstypen til innholdstyper til å legge til listen.

 5. Når du har valgt alle innholdstypene du vil legge til, klikker du OK.

Til toppen av siden

Mer informasjon om innholdstype for område og biblioteker

Hvis du vil lære mer om innholdstyper og hvordan de fungerer med biblioteker, kan du se koblingene nedenfor:

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×