Android-Mobilappen for Yammer - programvare – lisensvilkår

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

MICROSOFT PROGRAMVARE – LISENSVILKÅR

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

HVIS DU BOR I (ELLER ER EN BEDRIFT MED ET HOVEDSTOLEN STED FORRETNINGER I) USA, KAN DU LESE DELEN "BINDENDE VOLDGIFT OG GRUPPESØKSMÅL" NEDENFOR. DEN PÅVIRKER HVORDAN TVISTER BEHANDLES.

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller en av dets tilknyttede selskaper). De gjelder for ovennevnte programvare og en Microsoft-tjenester eller programvareoppdateringer (bortsett fra i grad slike tjenester eller oppdateringer sammen med nye eller flere vilkår, som skiller de forskjellige termer bruke prospectively og endrer ikke dine eller Microsofts rettigheter relatert til den oppdaterte programvare og tjenester). HVIS DU OVERHOLDER DISSE LISENSVILKÅRENE, HAR DU RETTIGHETENE NEDENFOR. VED HJELP AV PROGRAMVAREN, MÅ DU GODTA DISSE TERMENE.

 1. RETTIGHETER VED INSTALLASJON OG BRUK.

  1. Generelle. Du kan installere og bruke så mange kopier av programvaren.

  2. Tredjepartsprogramvare. Programvaren kan inneholde tredjepartsprogrammer som er lisensiert til deg under denne avtalen eller sine egne termer. Lisensvilkår, meldinger og bekreftelser, hvis for tredjepartsprogrammer kan være tilgjengelig på Internett på http://aka.ms/thirdpartynotices eller i en tilhørende meldinger-fil. Selv om slike programmer er underlagt andre avtaler, ansvarsfraskrivelse, begrensninger på, og Utelukkelser for skader nedenfor gjelder også i den grad tillatt i henhold til gjeldende lov.

  3. Konkurrentenes ytelsesmåling. Hvis du er en direkte konkurrent, og du kan få tilgang til eller bruke programvaren i forbindelse med konkurrentenes ytelsesmåling, analyse eller forretningsintelligens samle, du frafaller motsetning Microsoft, sin datterselskaper og de tilknyttede selskapene (inkludert prospectively) en hvilken som helst konkurrentenes bruk, access og ytelsesmåling test begrensninger i vilkårene som gjelder programvaren i den grad i bruksvilkår er, eller purport skal være, mer begrenset enn Microsofts vilkår. Hvis du ikke frafall slike påståtte begrensninger i vilkårene som gjelder programvaren, du har ikke tillatelse til å få tilgang til eller bruke denne programvaren og gjøre ikke dette.

 2. DATAINNSAMLING. Programvaren kan samle inn informasjon om deg og din bruk av programvaren og sende som til Microsoft. Microsoft kan bruke denne informasjonen til å tilby tjenester og forbedre Microsofts produkter og tjenester. Delta-rettigheter, er hvis det finnes beskrevet i produktdokumentasjonen. Noen funksjoner i programvaren kan aktivere samling av data fra brukere av programmene som bruker eller bruke programvaren. Hvis du bruker disse funksjonene til å aktivere datainnsamling i programmene, må du være i samsvar med gjeldende lov, inkludert å få eventuelle nødvendige brukarsamtykke og vedlikeholde en fremtredende personvernpolicyen som informerer nøyaktig brukerne om hvordan du bruker, samle inn og dele dataene sine. Du kan lære mer om Microsofts datainnsamling og bruke i produktdokumentasjonen og personvernerklæringen for Microsoft på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Du godtar å overholde alle aktuelle bestemmelser av personvernerklæringen for Microsoft.

 3. Omfanget av lisens. Programvaren er lisensiert, ikke er solgt. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter til tross for denne begrensningen, du vil ikke (og har ikke rett til å):

  1. Omgå eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater deg å bruke den på visse måter,

  2. foreta omvendt utvikling, dekompilere eller demontere programvaren,

  3. fjerne, minimere, blokkere eller endre eventuelle varsler fra Microsoft eller dets leverandører i programvaren,

  4. bruke programvaren til kommersielle veldedig organisasjon, eller inntekter genererer aktiviteter.

  5. bruke programvaren på en måte som er lovstridig, eller for å opprette eller overføre skadelig programvare, eller

  6. dele, publisere, distribuere eller låne programvaren, tilby programvaren som en frittstående driftet løsning for andre eller overføre programvaren eller denne avtalen til tredjeparter.

 4. Tilbakemelding. Hvis du gi tilbakemelding om programvaren til Microsoft, gir du Microsoft, uten belastning, høyre for å bruke, dele og kommersialisere din tilbakemelding på noen måte, og til formål. Du vil ikke gi tilbakemelding som er underlagt en lisens som krever at Microsoft lisensiere programvaren eller dokumentasjonen til tredjeparter fordi Microsoft inkluderer tilbakemeldingen i dem. Disse rettighetene beholdes fra denne avtalen.

 5. EKSPORTBEGRENSNINGER. Du må være i samsvar med alle nasjonale og internasjonale eksportlover og bestemmelser som gjelder for programvaren, som omfatter begrensninger på mål, sluttbrukere og slutt bruk. For mer informasjon om eksportbegrensninger, kan du besøke http://aka.ms/exporting.

 6. Støttetjenester. Microsoft er ikke forpliktet under denne avtalen til å gi en hvilken som helst støttetjenester for programvaren. Støtte som gis er "som er", "med alle feil" og uten garantier av noe slag.

 7. Oppdateringer. Programvaren kan jevnlig se etter oppdateringer, og Last ned og installere dem for deg. Du kan få oppdateringer bare fra Microsoft eller autoriserte kilder. Microsoft må du oppdatere systemet for å gi deg oppdateringer. Du godtar å motta disse automatiske oppdateringer uten noen ekstra varsel. Oppdateringer kan ikke ta med eller støtter alle eksisterende programvarefunksjoner og tjenester eller eksterne enheter.

 8. BINDENDE VOLDGIFT og KLASSEN handling fraskrivelse. Denne delen gjelder hvis du bor i (eller, hvis en bedrift hovedstol plasseringen av bedrifter er i) USA. Hvis du og Microsoft har en tvist, deg og Microsoft godtar å prøve i 60 dager for å løse den uformelt. Hvis du og Microsoft ikke kan, deg og Microsoft godtar bindende individuelle voldgift før American Arbitration Association under føderale Voldgift Act ("FAA"), og ikke å saksøke i domstolen foran en judge eller jury. I stedet, bestemmer nøytrale arbitrator. Klassen handlingen søksmål, klassen hele arbitrations, privat advokat Generelt handlinger, og alle andre fortsetter der noen fungerer i en representant kapasitet ikke er tillatt. er heller ikke kombinere individuelle Foredrag uten samtykke av alle parter. Fullført Voldgift avtalen inneholder flere termer og er http://aka.ms/arb-agreement-1. Du og Microsoft godtar disse termene.

 9. Avslutning. Uten at dette får betydning for andre rettigheter, kan Microsoft avslutte denne avtalen Hvis du ikke overholder noen av betingelsene eller betingelser. I så fall må du slette alle kopier av programvaren og alle komponentdelene.

 10. Hele avtalen. Denne avtalen, og eventuelle andre vilkår Microsoft kan tilby for tillegg, oppdateringer eller tredjepartsprogrammer, er hele avtalen for programvaren.

 11. Gjeldende lov og sted for å løse KONFLIKTER. Hvis du kjøpte programvaren i USA eller Canada, lovene i Delstat eller område der du bor (eller, hvis en bedrift, der hovedstol plasseringen av business er plassert) styrer denne avtalen, krav til sin brudd og alle andre krav) inkludert forbrukervern, illojal konkurranse og erstatningsansvar krav), uavhengig av lovkonfliktprinsippene, bortsett fra at FAA styrer alt relatert til voldgift. Hvis du kjøpte programvaren i et annet land, bruke sine lover, bortsett fra at FAA styrer alt som er relatert til voldgift. Hvis det finnes amerikanske føderale jurisdiksjon, deg og Microsoft gir ditt samtykke til føderale og statlige i føderale domstolen i Karlsen County, Washington for alle tvister hørt i domstolen (unntatt voldgift). Hvis ikke du og Microsoft gir ditt samtykke til føderale og statlige i den overordnede Domstolen Karlsen County, Washington for alle tvister hørt i domstolen (unntatt voldgift).

 12. FORBRUKER RIGHTS; REGIONALE VARIASJONER. Denne avtalen beskriver visse rettigheter. Du kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter, under lovene i din delstat, provins eller land. Skill og i tillegg til relasjon med Microsoft, kan du også ha rettigheter med hensyn til parten som du kjøpte programvaren. Denne avtalen, endres ikke disse andre rettigheter hvis lovene i din delstat, provins eller land ikke tillater dette. Hvis du kjøpte programvaren i en av de nedenfor områder eller obligatorisk for eksempel land lov gjelder, og deretter følgende bestemmelser gjelder for deg:

  1. Australia. Du har LOVFESTEDE GARANTIER under den australske Forbrukerloven, og ingenting i denne avtalen er ment å påvirke disse rettighetene.

  2. Canada. Hvis du kjøpte programvaren i Canada, du kan slutte å motta oppdateringer ved å deaktivere funksjonen automatisk oppdatering koble enheten fra Internett (Hvis du kobler til Internett, og når imidlertid programvaren gjenopptas ser etter og installere oppdateringer), eller avinstallere programvaren. Produktdokumentasjonen, kan Hvis det finnes også angi hvordan du slår av oppdateringer for den bestemte enheten eller programvare.

  3. Tyskland og Østerrike.

   1. Garantier. Korrekt lisensiert programvare utfører betydelig som beskrevet i Microsoft materiale som følger med programvaren. Microsoft gir imidlertid ingen KONTRAKTSMESSIG garantier i forhold til lisensiert programvare.

   2. Ansvarsbegrensninger. I tilfelle bevisst gjennomføre, brutto uaktsomhet, kravbasert på produktet ansvar Act, i tillegg til, i tilfelle dødsfall eller personlig eller fysiske skader, er Microsoft skyldig i henhold til lovfestede loven.

    Underlagt de ovennevnte setningsdelen ii., vil Microsoft bare være ansvarlige for små uaktsomhet Hvis Microsoft er brudd på slike materielle KONTRAKTSMESSIG forpliktelser, fullføringen av som forenkler forfaller ytelsen til denne avtalen, brudd på som vil endanger formålet med denne avtalen og samsvar med som kan kontinuerlig Fest klarering i (såkalt "vanlig forpliktelser"). Microsoft, vil ikke være ansvarlige for små uaktsomhet i andre tilfeller av små uaktsomhet.

 13. ANSVARSFRASKRIVELSE. PROGRAMVAREN ER LISENSIERT "SOM"ER. DU BÆRER RISIKOEN VED Å BRUKE DEN. MICROSOFT GIR INGEN HURTIGINSTALLASJON GARANTIER, ELLER BETINGELSER. I DEN GRAD DET TILLATES UNDER GJELDENDE LOVER, UTELUKKER MICROSOFT ALLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT SALGBARHET, TRENING FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE.

 14. BEGRENSNINGEN på og utelukkelse for skader. HVIS DU HAR EN BASIS FOR Å GJENOPPRETTE SKADER TIL TROSS FOR DEN FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSEN, KAN DU GJENOPPRETTE FRA MICROSOFT OG DENS LEVERANDØRER BARE DIREKTE SKADER OPPTIL USD 5,00. DU KAN IKKE GJENOPPRETTE ANDRE SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, TAPT FORTJENESTE, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER. Denne begrensningen gjelder følgende: (a) noe knyttet til programvaren, tjenestene, innholdet (inkludert kode) på webområder fra tredjeparter, eller tredjepartsprogrammer; og (b) krav knyttet til kontraktsbrudd kontrakt, garanti, garanti eller inneståelser, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet erstatningsansvar; eller andre kravet; i hvert tilfelle så langt ikke annet følger av ufravikelig lov. Det gjelder også hvis Microsoft visste, eller burde ha visst, om risikoen for skadene. Begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg hvis din delstat, provins eller land ikke tillater utelukkelse eller begrensning av tilfeldige, følgeskader eller andre skader. Vær oppmerksom på: siden denne programvaren distribueres i Canada, er deler av i denne avtalen er angitt under på fransk.

Remarque: Ce logiciel étant distribué au Canada, certaines des setningsdeler dans ce contrat sont fournies ci-dessous en français.

EXONÉRATION DE AVTALEN. Le logiciel visé pari lisensavtalen enkeltlisensene Enterprise offert «tel quel». Toute utnyttelsen de ce logiciel Enterprise à maksimale seule risque et péril. Microsoft n'accorde aucune autre avtalen expresse. Du pouvez bénéficier de droits additionnels NB vertu du droit lokale sur la beskyttelse des consommateurs, que ce contrat ne peut endringstast. La ou elles sont permises pari le droit nasjonal innstilling, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à Fjern Bruk particulier et d'absence de contrefaçon sont exclues.

BEGRENSNINGEN DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET UTELUKKELSE DE RESPONSABILITÉ STØPE LES DOMMAGES. Du pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs lisensavtalen indemnisation NB sertifiseringsinstanser de dommages sender uniquement à hauteur de 5,00 $ oss. Du ne pouvez prétendre à aucune indemnisation Støpe les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette begrensningen faktisk betalte for produktet:

 • tout ce partenes Enterprise relié au logiciel aux services ou au contenu (y compris le kode) figurant sur des områder Internett tjenestenivåer ou dans des opplæringsprogrammer tjenestenivåer; et

 • Les réclamations au titre de brudd på de contrat ou de avtalen, ou au titre de responsabilité stricte de négligence ou d'une autre faute dans la limite autorisée pari la loi NB vigueur. 
Elle s'applique également, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l'éventualité d'un tel dommage. Si maksimale betaler n'autorise pas l'exclusion ou la begrensningen de responsabilité Støpe les dommages indirects, accessoires ou de quelque natur que ce soit, il se peut que la begrensningen ou l'exclusion ci-dessus ne s'appliquera pas à maksimale égard. 
EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit visse droits juridiques. Du pourriez avoir d'autres droits prévus pari er lois de maksimale betaler. Le présent contrat ne modifie pas les droits que du confèrent les lois de maksimale betaler si celles ci ne le permettent pas.

微软软件许可条款

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

如果您居住 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地) 在美国, 请阅读下文 "具有约束力的仲裁和共同起诉弃 权" 一节。 它影响争议的解决方式。

这些许可条款是您与微软公司 (或其关联公司) 之间达成的协议。 这些条款适用于上述软件和任何 Microsoft 服 务或软件更新 (但该等服务或更新附有新的或额外条款的情况除外, 在这种情况下, 那些不同的条款预期会适用, 并且不会改变您或 Microsoft 的有关预更新的软件或服务的权利) 。 如果您遵守这些许可条款, 您将拥有以下权 利。 使用该软件, 即表示您接受这些条款。

 1. 安装和使用权利。

  1. 一般条款。 您仅可出于上述目的以及出于内部业务的目的安装和使用任意数量的软件副本。

  2. 第三方软件。 该软件可能包含根据本协议或其各自的条款许可给您使用的第三方应用程序。 您可在 http://aka.ms/thirdpartynotices 在线访问适用于第三方应用程序的许可条款、声明和确认 (如有), 或 者在随附的 "声明" 文件中进行查看。 即使此类应用程序受其他协议的约束, 在适用法律允许的范围内, 下面的免责声明以及损害限制和除外情况仍然适用。

  3. 竞争性基准。 如果您是一名直接的竞争对手, 您出于竞争性的基准、分析或情报收集之目的访问或使用 软件 就约束您软件的条款中的任何竞争性使用、访问和基准测试限制 (包括预期的) 而言 您放弃反 对 Microsoft、其附属公司及其关联公司, 除非您的使用条款是, 或声称是, 比 Microsoft 的条款更加严 格。 如果您不放弃约束您软件的条款中的任何此类声称的限制, 您不得访问或使用该软件, 并且将来亦 是如此。

 2. 数据收集。 该软件可能收集有关您和您对该软件的使用的信息, 并将其发送给Microsoft。 Microsoft可能使 用此信息提供服务和改进 Microsoft 的产品和服务。 您选择停用的权利 (如有) 如产品文档中所述。 该软件 中的某些功能可能会从您的访问或使用该软件的应用程序的用户处收集数据。 如果您使用这些功能以在您的 应用程序中收集数据, 您必须遵守适用的法律, 包括获得任何需要的用户的同意, 并保持准确通知用户有关 您如何使用、收集和共享其数据的醒目的隐私政策。 您可以在产品文档和 Microsoft 隐私声明 (位于 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) 中了解有关 Microsoft 数据收集和使用的更多信息。 您同 意遵守 Microsoft 隐私声明的所有适用条款。

 3. 许可范围。 该软件只授予使用许可, 而非出售。 Microsoft保留所有其他权利。 除非适用的法律赋予您此项限 制之外的权利,否则您不得(且无权):

  1. 绕过本软件中的任何技术限制, 这些限制只允许您以特定的方式使用软件;

  2. 对软件进行反向工程、反向编译或反汇编;

  3. 删除、尽量减少、阻止或修改该软件中的Microsoft或其供应商的任何声明;

  4. 将软件用于商业、非营利或营利活动;

  5. 以违反法律或创建或传播恶意软件的任何方式使用软件; 或者

  6. 共享、发布、分发或出借该软件, 或将其作为独立托管解决方案提供给他人使用, 或将该软件或本协议 转让给任何第三方。

 4. 反馈。 如果您向Microsoft提供有关该软件的反馈, 则意味着您向Microsoft无偿提供以任何方式、出于任何 目的使用和分享您的反馈并将其商业化的权利。 如果根据某项许可的规定, 微软由于在其软件或文档中包含 了您的反馈而不得不向第三方授予该软件或文档的许可, 请不要提供这样的反馈。 这些权利在本协议终止后 继续有效

 5. 出口限制。 您必须遵守适用于该软件的所有国内和国际出口法律和法规, 其中包括对目的地、最终用户和最 终用途的各种限制。 有关出口限制的详细信息, 请访问 http://aka.ms/exporting 。

 6. 支持服务。 根据本协议, Microsoft没有为软件提供任何支持服务的义务。 提供的任何支持均 "按现状" 提供, "可能存在各种缺陷" 且不包含任何形式的保证。

 7. 更新。 该软件会定期检查软件更新, 并为您下载和安装这些更新。 您只能从Microsoft或授权来源处获得软 件更新。 Microsoft 可能需要更新您的系统来为您提供更新资讯。 您同意在无需任何额外通知的情况下接收这 些自动更新。 更新信息可能不涵盖或支持所有的现有软件功能、服务或外围设备。

 8. 有约束力的仲裁和共同起诉弃权。 如果您的居住地 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地) 在美国, 则 须遵守本节规定。 如果您和 Microsoft 产生争议, 您和 Microsoft 同意尝试在六十 (60) 天内对争议进行非正 式解决。 如果您和 Microsoft 无法解决争议, 您和 Microsoft 同意按照《联邦仲裁法》(以下简称 "FAA") 接 受美国仲裁协会的有约束力的独立仲裁, 而不是在法官或陪审团面前进行法律诉讼。 中立的仲裁员将作出裁 决。 不允许共同起诉、共同范围的仲裁、检察长私人诉讼以及代理人提起的任何其他诉讼; 如果未取得所有 方的同意, 也不得将单独的诉讼进行合并。 完整的《仲裁协议》含有较多的条款, 位于 http://aka.ms/arb-avtalen-1。 您和 Microsoft 同意这些条款。

 9. 终止。 如果您未能遵守本协议的任何条款和条件, Microsoft可能会终止本协议, 但任何其他权利不受影响。 在此情况下, 您必须销毁该软件的所有副本及其所有组成部分。

 10. 完整协议。 本协议, 以及 Microsoft 可能针对补充、更新或第三方应用程序提供的任何其他条款, 共同构成 了该软件的完整协议。

 11. 适用法律和争议解决地点。 如果您在美国或加拿大购买该软件, 则您所居住的州或省 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地) 的法律管辖本协议的解释、违约索赔和其他所有索赔(包括消费者保护、不正当竞争和 侵权索赔), 而不考虑冲突法原则, 但是 FAA 将制约所有与仲裁相关的事宜。 如果您在其他任何国家/地区 购买该软件 则应遵守该国家/地区的法律 但 FAA 将制约与仲裁相关的一切事宜。 如果存在美国联邦管辖 权地, 您和 Microsoft 同意将美国华盛顿州金县的联邦法院作为在法院听证的所有争议的唯一的管辖权地和 审判地 (不包括仲裁) 。 如果不存在美国联邦管辖权地, 您和 Microsoft 同意将美国华盛顿州金县的高级法 院作为在法院听证的所有争议的唯一管辖权地和审判地 (仲裁除外) 。

 12. 消费者权利; 地区差异。 本协议规定了某些合法权利。 根据您所在州、省、国家/地区的法律规定 您可能 享有其他权利 (包括消费者权利) 。 除了您与微软的关系之外, 您还可能单独享有与您的软件卖方相关的权 利。 如果您的州、省、国家/地区的法律不允许 本协议不会改变这些其他权利。 例如, 如果您的软件是从下 列地区之一购买的, 或强制性的国家/地区法律适用, 则下列条款适用于您:

  1. 澳大利亚。 您享有《澳大利亚消费者法》规定的法定保障, 本协议中的任何规定均无意影响这些权利。

  2. 加拿大。 如果您在加拿大购买该软件, 您可以关闭自动更新功能、断开您的设备与Internet的连接 (但 是 如果重新连接到 Internett, 软件将继续检查并安装更新) 或卸载该软件, 从而停止接收更新。 产品 文档 (如有) 也可能指明了为特定设备或软件关闭更新的方法。

  3. 德国和奥地利。

   1. (i) 保证。 获得适当许可的软件会基本上按照该软件附带的任何 Microsoft 材料说明的方式运行。 但 是, Microsoft 未提供任何与许可软件相关的合同保障。

   2. (ii) 责任限制。 如果出现基于产品责任法的故意行为、重大过失、索赔以及出现死亡或人身伤害的 情况, Microsoft 将依据成文法负责。

    根据上述条款 (ii), Microsoft 将仅对以下情况的轻微过失负责:Microsoft 违反此类实质性合同 义务、未履行促使本协议正常执行的义务、危及本协议的目的的义务违反行为以及未能遵守一 方可能一直相信要履行的义务 (所谓的 "基本义务") 。 在其他轻微过失情况下, Microsoft 不 对轻微过失负责。

 13. 保证免责条款。 该软件按 "现状" 授予许可。 您须自行承担使用该软件的风险。 微软不提供任何明示的保证、 保障或条件。 在适用法律允许的范围内,Microsoft排除所有默示保证, 包括有关适销性、针对特定目的的 适用性和不侵权的默示保证。

 14. 补偿的限制和损害的排除。 尽管有前述免责声明, 但如果您有充足的依据索取损害补偿, 您最多只能向Microsoft及其供应商索取5,00美元的直接损害补偿。 您不能因其他任何损害获得退款, 包括后果性损害、 利润损失、特殊损害、间接损害或附带损害。

  本限制适用于:

  1. 与第三方Internet站点上的软件、服务、内容 (包括代码) 或第三方应用程序相关的 任何情况; 以及

  2. 在适用的法律允许的范围内, 因违约、违反保证、保障或条件、严格责任、过失或其他 侵权行为引起的索赔; 或任何其他索赔。

  即使MICROSOFT知道或应该知道可能会出现损害, 此项限制也同样适用。 由于您所在州、省或国家/地 区可能不允许排除或限制附带性损害、后果性损害或其他损害的赔偿责任, 因此上述限制或排除条款可能对 您不适用。

MICROSOFT 軟體授權條款

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

若 貴用戶居住(或若 貴公司之主要營業地點)在美國, 請詳讀以下「具有拘束力的仲裁條款以及集體訴訟權 利之拋棄」一節。 此等條款將會影響爭議之解決方式。

本授權條款是 貴用戶與 Microsoft Corporation (或其關係企業) 之間成立的協議。 他們適用於上述軟體及任何 Microsoft 服務或軟體更新 (但若此等服務或更新隨附新的或額外的條款則除外, 這類情況下該等不同條款優先適 用 他們並不會更改 貴用戶或 Microsoft 對預先更新之軟體或服務的相關權利) 。 若 貴用戶遵守本授權條款, 則 貴用戶得享有以下各項權利。 軟體一經使用, 即表示 貴用戶同意接受這些條款。

 1. 安裝與使用權利。

  1. 一般規定。 貴用戶得安裝和使用任意 份之軟體拷貝。

  2. 第三方廠商軟體。 軟體可能包含第三方應用程式, 這些應用程式是根據本合約或其條款授權給 貴用戶。 第三方應用程式的授權條款、聲明及認知 (如果有的話) 可於 http://aka.ms/thirdpartynotices 或隨附的 聲明檔中供線上存取。 即使此等應用程式受其他合約所拘束, 下述免責聲明和損害賠償之限制及排除在 相關法律所允許的範圍內亦適用。

  3. 競爭性基準測試。 如果 貴用戶是直接的競爭對手 而 貴用戶之使用條款包含比 Microsoft 之條款更 嚴格 (或聲稱更嚴格) 的規定, 則 貴用戶基於競爭性基準測試、分析或情報蒐集之目的而存取或使用軟 體 即代表 貴用戶放棄 (包括未來) 規範 貴用戶軟體之條款中對 Microsoft、其子公司及其關係企業 進行之任何競爭性用途、存取及基準測試方面的限制。 如果 貴用戶並未抛棄 貴用戶軟體之準據條款 中之任何此等上述限制, 則 貴用戶不得存取或使用本軟體, 且不會進行此動作。

 2. 資料蒐集。 本軟體會蒐集和 貴用戶相關及和 貴用戶使用相關之資訊 並傳送給 Microsoft。 Microsoft 得 運用此資訊提供服務 並以此改善 Microsoft 的產品和服務。 貴用戶選擇不接受之權利 (若有的話) 詳述於 產品文件中。 本軟體內部分功能得啟用資料蒐集功能, 向存取或使用軟體之 貴用戶的應用程式使用者蒐集 資料。 若 貴用戶使用這些功能來啟用應用程式中的資料蒐集, 貴用戶必須遵守相關法律, 包括取得任何 必要的使用者同意, 以及維護會準確地將 貴用戶如何使用、蒐集及共冋其資料的方式通知使用者之重大隱 私權政策。 貴用戶可以在產品文件及 Microsoft 隱私權聲明 (位於 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) 中進一步了解 Microsoft 資料蒐集及使用的相關資訊。 貴用戶同意遵守 Microsoft 隱私權聲明之所有相關條款。

 3. 授權範圍。 軟體係授權使用, 而非出售賣斷。 Microsoft 保留所有其他權利。 除非有其他相關法律賦予 貴用 戶超出本合約限制的其他權利 否則 貴用戶不得 (且沒有權利):

  1. 規避僅允許 貴用戶以特定方式使用軟體之任何技術限制;

  2. 對軟體進行還原工程、解編或反向組譯;

  3. 於軟體內移除、最小化、封鎖或修改任何 Microsoft 或其供應商之聲明;

  4. 將軟體用來進行商業、非營利或創造收益的活動;

  5. 以任何違法或會建立或傳播惡意軟體的方式使用軟體; 或

  6. 共用、發佈、散布或出借本軟體, 或將本軟體做為獨立之託管式解決方案供他人之用, 或將本軟體或本 合約移轉與任何第三方。

 4. 回饋意見。 若 貴用戶向 Microsoft 提供回饋意見, 則 貴用戶授予 Microsoft 權利, 得以任何方式及基於各 種目的免費使用、散布與商業化 貴用戶的回饋意見。 若因 Microsoft 納入 貴用戶的回饋意見, 導致軟體 或文件必須授權給第三方 則 貴用戶不得提供該等回饋意見給 Microsoft。 這些權利於本合約終止、解除、 失效或屆滿後仍繼續有效

 5. 出口限制。 貴用戶必須遵守適用於軟體的一切本國及國際出口法規, 包括目的地限制、最終使用者限制和 最終使用用途限制。 如需有關出口限制的詳細資訊, 請參閱-http://aka.ms/exporting-。

 6. 支援服務。 Microsoft 根據本合約並無義務針對軟體提供任何支援服務。 任何支援係依「現況」、「連同其本 身具有之一切瑕疵」提供, 不含任何形式之瑕疵擔保。

 7. 更新程式。 本軟體會定期檢查更新, 同時為 貴用戶下載及安裝更新。 貴用戶只應從 Microsoft 或授權來 源取得更新。 Microsoft 可能需要更新 貴用戶之系統或提供更新予 貴用戶。 貴用戶同意在沒有任何其他 通知的情況下接受這些自動更新。 更新可能並不包含或支援所有現有的功能、服務或週邊裝置。

 8. 具有約束力的仲裁以及集體訴訟權利之拋棄。 若 貴用戶居住 ( 或若 貴公司之主要營業地點 ) 在美國, 則 本節之規定適用。 若 貴用戶及 Microsoft 出現爭議, 貴用戶與 Microsoft 同意試著在 60 天內以正式管道 解決爭議。 若 貴用戶及 Microsoft 無法於此時間內解決, 貴用戶與 Microsoft 同意透過聯邦仲裁法 (Federal Voldgift Act, 以下稱「FAA」)由美國仲裁協會 (American Arbitration Association) 具有個 別拘束力的仲裁予以解決, 而非提交法院訴訟, 由法官或陪審團解決。 將由一名中立仲裁人裁決。 不得展開 集體訴訟、集體仲裁、私人律師之通常訴訟 (generelle handling), 或是由任一人擔任代表人的任何其他訴訟 程序; 任何個別訴訟程序均不得合併進行, 除非經所有當事人書面同意。 完整的仲裁協議包含更多條款, 其 位於 http://aka.ms/arb-agreement-1 。 貴用戶及 Microsoft 同意這些條款。

 9. 終止。 若 貴用戶未能遵守本合約之任何條款或條件, 則在不影響任何其他權利之前提下, Microsoft 得終止 本合約。 屆時 貴用戶必須銷毀軟體之全部拷貝及其所有元件部分。

 10. 整份合約。 本合約以及 Microsoft 得為增補程式、更新程式或第三方應用程式提供之任何其他條款構成本軟 體之整份合約。

 11. 解決爭議之相關法律及地點。 若 貴用戶在美國或加拿大取得軟體 本合約之解釋或任何違反本合約所衍生 的索賠及所有其他索賠 (包括消費者保護法、不公平競爭法和侵權行為之索賠), 無論是否有法規牴觸產生, 均應以 貴用戶所居住之州/省 (或 貴公司之主要營業所在地點) 的法律為準據法, 但與仲裁相關的所有條 款均依 FAA 規範之。 若 貴用戶在任何其他國家/地區取得軟體 則應以該國家/地區的法律為準據法 但若 FAA 規範與仲裁相關的所有條款則不在此限。 若在美國聯邦管轄範圍之內, 貴用戶及 Microsoft 同意法院 審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (Karlsen County) 之聯邦法院為專屬管轄權及法庭地。 若未規範, 貴用戶及 Microsoft 同意法院審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (Karlsen County) 之初審法院 (overordnet Domstolen) 為專屬管轄權及法庭地。

 12. 消費者權利; 各地區差異。 本合約說明特定法律權利。 貴用戶所在州/省或國家/地區的法律可能會賦予 貴用戶其他權利, 包括消費者權利。 除 貴用戶與 Microsoft 之關係外, 貴用戶取得軟體的單位可能也會 提供相關的權利。 若 省或國家/貴用戶所在州/地區的法律不允許 則本合約無法改變 貴用戶的上述其他 權利。 例如, 若 貴用戶在下列其中一個國家/地區取得軟體, 或具強制性之國家/地區法律適用, 則亦適用 下列條款:

  1. 澳大利亞。 貴用戶依據澳大利亞消費者法律 (australske Forbrukerloven lov) 享有法定保證 本合約並不 意圖影響這些權利。

  2. 加拿大。 若 貴用戶是在加拿大境內取得本軟體, 得關閉自動更新功能、中斷裝置之網路連線 (當重新 連接網路時, 軟體將繼續檢查並安裝更新) 或解除安裝本軟體, 以停止接收更新。 若有產品文件, 當中 可能詳述如何關閉特定裝置或軟體之更新。

  3. 德國及奧地利。

   1. 瑕疵擔保。 取得正確授權的軟體將會大致依照軟體隨附的 Microsoft 說明手冊執行。 但 Microsoft

    不為授權軟體提供契約保證。

   2. 責任限制。 若為蓄意行為、重大過失、依產品責任法提出之索賠, 或造成個人傷亡或實體傷害, Microsoft 將依成文法賠償。

    受前述條款限制 (ii) 之前提下, 只有在 Microsoft 違反重大合約義務、違反可助本合約實現之履約、 違反行為危及本合約之目的, 以及違反任何當事人持續信賴之合約遵循 (亦稱為「基本義務」) 下, Microsoft 方得擔負輕過失賠償責任。 至於其他的輕過失, Microsoft 概不擔負相關過失賠償責任。

 13. 無瑕疵擔保責任。 軟體係依「現況」授權給 貴用戶。 貴用戶須自行承擔使用風險。 MICROSOFT 不提 供任何明示擔保、保證或條件。 在相關法律許可的範圍之內, MICROSOFT 排除包括適售性、符合特定目 的或未侵權之所有默示擔保。

 14. 損害責任之限制與排除。 無論上述無瑕疵擔保責任如何規定, 若 貴用戶符合向 MICROSOFT 及其供應商 請求損害賠償之資格, 貴用戶僅得就直接損害請求賠償, 且其金額不得超過 $5,00 美元。 貴用戶無法 就其他損害 ( 包括衍生性損害、利潤損失、特殊損害、間接損害或附隨性損害 ) 請求損害賠償。 本項限制適用於 (a) 與本軟體、服務、第三方網站上的內容 ( 包括程式碼 ) 或第三方應用程式相關的任何事 ; 以及 (b) 因為違約、保證、擔保或條件 ; 無過失責任、過失或其他侵權行為所衍生之索賠 ; 或任何其他 索賠 ; 每項情況均係在相關法律許可的範圍之內。 即使 Microsoft 已知悉或應知悉此等損害發生的可能性, 此項限制仍然適用。 此外, 貴用戶所在之州省或 國家 / 地區也可能不允許對附隨性損害、衍生性損害或其他損害加以排除或限制, 這種情況也可能造成上述 限制或排除規定並不適用於 貴用戶。 
 


LICENČNÍ PODMÍNKY PRO PROGRAMVARE SPOLEČNOSTI

MICROSOFT MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V USA (NEBO JSTE FIRMOU, KTERÁ ZDE MÁ HLAVNÍ SÍDLO) PŘEČTĚTE SI NÍŽE ODDÍL "ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ EN ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY". TENTO ODDÍL SØRØST TÝKÁ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ SPORŮ.

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi en společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací). Vztahují se IT výše uvedený programvare veškeré-služby en aktualizace softwaru společnosti Microsoft (s výjimkou v rozsahu, Flytt kterém jsou takové služby či aktualizace doprovázeny novými nebo doplňujícími podmínkami, v takovém případě platí tyto odlišné podmínky jen pro novou situaci en nemění vaše práva ani práva společnosti Microsoft Flytt vztahu k softwaru en službám před aktualizací). DODRŽÍTE LI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA. UŽITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ EN INSTALACI.

  1. Obecná ustanovení. Máte právo nainstalovat en používat libovolný počet kopií softwaru.

  2. Programvare třetích stran. Programvare může obsahovat aplikace třetích stran, IT něž je vám poskytnuta licence v rámci této smlouvy nebo IT základě jejich vlastních podmínek. Licenční podmínky, sdělení en uznání týkající se aplikací třetí strany, pokud existují mohou být dostupné online IT adrese http://aka.ms/thirdpartynotices nebo v doprovodném souboru se sděleními. Jeg v případě, že se IT takové aplikace vztahují jiné smlouvy, v rozsahu povoleném rozhodným právem pro ně platí níže uvedená vyloučení, omezení en vynětí škod.

  3. Konkurenční testování typovými úlohami. Pokud jste přímým konkurentem en přistupujete k softwaru za účelem konkurenčního testování typovými úlohami, analýzy nebo shromažďování zpravodajských informací nebo sofware k těmto účelům používáte, vzdáváte se vůči společnosti Microsoft, jejím dceřiným společnostem en afilacím (en til i gjør budoucna) veškerých omezení konkurenčního používání, přístupu en testování typovými úlohami v podmínkách platných pro váš programvare v rozsahu, Flytt kterém vaše podmínky používání kladou nebo jsou formulovány s úmyslem klást větší omezení než podmínky společnosti Microsoft. Pokud se nevzdáte veškerých takto koncipovaných omezení v podmínkách, které se vztahují IT váš programvare, nesmíte přistupovat k tomuto softwaru ani jej používat en zavazujete se tak nečinit.

 2. SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT. Programvare může shromažďovat informace o vás en o vašem používání softwaru en zasílat je společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace použít k poskytování služeb en zlepšování svých produktů en služeb. Vaše právo IT odhlášení, pokud je máte je popsáno v dokumentaci k produktu. Některé funkce v softwaru mohou umožňovat shromažďování dat od uživatelů vašich aplikací, které k softwaru přistupují nebo jej využívají. V případě že tyto funkce využijete k umožnění sběru dat Flytt vašich aplikacích, musíte dodržovat platné zákony, mimo jiné získat veškeré potřebné souhlasy uživatelů, en udržovat IT snadno přístupném místě zásady ochrany soukromí, v nichž uživatele přesně informujete o tom, jak jejich data využíváte shromažďujete en sdílíte. Další informace o sběru dat společností Microsoft en o jejich využívání najdete v dokumentaci k produktu en v Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů IT adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna příslušná ustanovení Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů.

 3. ROZSAH LICENCE. Programvare se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo v rozporu s tímto omezením neposkytuje více práv, nedopustíte se následujícího jednání (en nemáte k němu žádné právo):

  1. obcházení jakýchkoli technických omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby;

  2. provádět zpětnou analýzu, dekompilaci či rozklad softwaru;

  3. odebírání, minimalizace, blokování nebo úpravy sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů, která jsou v softwaru obsažena;

  4. využívat programvare pro komerční, neziskové en zisk generující aktivity;

  5. užívání softwaru jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem nebo k tvorbě či šíření malwaru; 
nebo

  6. sdílet, publikovat, distribuovat či půjčovat programvare, poskytovat jej k používání jiným uživatelům jako samostatné hostitelské řešení ani převádět programvare či tuto smlouvu IT jakoukoli třetí stranu.

 4. ZPĚTNÁ VAZBA. Pokud sdělíte společnosti Microsoft svůj názor IT-programvare, poskytujete tím společnosti Microsoft bezplatné právo k užívání, sdílení en komerčnímu využití tohoto názoru jakýmkoli způsobem en k jakémukoli účelu. Neposkytnete takovou zpětnou vazbu, která je předmětem licence vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla licenci k softwaru nebo dokumentaci třetím stranám proto, že gjør nich zahrnula vaši zpětnou vazbu. Tato práva zůstanou v platnosti jeg bestilling skončení účinnosti této smlouvy

 5. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Dále musíte dodržet veškeré místní jeg mezinárodní zákony en předpisy o exportu, které se IT programvare vztahují včetně omezení týkajících se místa určení koncových uživatelů en koncového užívání. Další informace o vývozních omezeních naleznete IT adrese http://aka.ms/exporting.

 6. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Společnost Microsoft se touto smlouvou nezavazuje k poskytování žádných služeb podpory pro-programvare. Veškerá případná podpora je poskytována "tak, jak je", "se všemi chybami" en bez jakékoli záruky.

 7. AKTUALIZACE. Programvare může pravidelně kontrolovat, stahovat en instalovat aktualizace. Aktualizace můžete získávat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů. Poskytnutí aktualizací může vyžadovat aktualizaci vašeho systému společností Microsoft. Souhlasíte s přijímáním těchto automatických aktualizací bez dalších oznámení. Aktualizace nemusí zahrnovat ani podporovat všechny existující funkce softwaru, služby nebo periferní zařízení.

 8. ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ en ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY. Tento oddíl se IT vás vztahuje, pokud máte bydliště v USA (nebo pokud jste firmou s hlavním sídlem v USA). Pokud mezi vámi en společností Microsoft dojde ke sporu, vy jeg společnost Microsoft souhlasíte s tím, že se jej budete snažit neformálně vyřešit bestilling dobu 60 dní. V případě, že se vám cestou en společnosti Microsoft nepodaří spor vyřešit neformální, souhlasíte vy jeg společnost Microsoft se závazným individuálním rozhodčím řízením vedeným asociací American Arbitration Association ("AAA for asociace") podle zákona føderale Voldgift Act ("FAA for zákon") en s tím, že spor nepředložíte soudu k řešení soudcem nebo porotou. Namísto toho bude rozhodovat neutrální rozhodce. Nejsou povoleny žádné hromadné žaloby, hromadná rozhodčí řízení, žaloby podávané soukromým právním zástupcem jménem státu ani žádná jiná řízení, v nichž kterákoli ze stran jedná v zastoupení; stejně tak není povoleno slučování jednotlivých řízení bez souhlasu všech stran. Úplná smlouva o rozhodčím řízení obsahuje další podmínky en nachází se IT adrese http://aka.ms/arb-agreement-1. S těmito podmínkami souhlasíte vy jeg společnost Microsoft.

 9. UKONČENÍ SMLOUVY. Pokud nedodržíte kteroukoli podmínku této smlouvy, může společnost Microsoft bez omezení dalších práv ukončit účinnost této smlouvy. V takovém případě musíte zničit všechny kopie softwaru en všechny jeho součásti.

 10. ÚPLNÁ SMLOUVA. Úplnou smlouvu o softwaru tvoří tato smlouva spolu se všemi dalšími podmínkami, které může společnost Microsoft předložit pro dodatky, aktualizace en aplikace třetích stran.

 11. ROZHODNÉ PRÁVO en MÍSTO ŘEŠENÍ SPORŮ. Pokud jste programvare získali v USA nebo Kanadě, výklad této smlouvy nároky vznesené IT základě jejího porušení en všechny ostatní nároky (včetně nároků vznesených IT základě zákonů o ochraně spotřebitele, zákonů o nekalé soutěži en občanskoprávních deliktů) se řídí zákony státu nebo provincie vašeho pobytu (nebo místa hlavního sídla podnikání vaší firmy) bez uplatnění kolizních ustanovení zákona, avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA. Pokud jste programvare získali IT území jakékoli jiné země, platí zákony této země avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA. Vztahuje li se IT daný případ federální jurisdikce USA, vy jeg společnost Microsoft souhlasíte s výhradní jurisdikcí en místní příslušností federálního soudu okresu Karlsen region, stát Washington, pro všechny soudně řešené spory (s výjimkou rozhodčích Řízení). V opačném případě vy jeg společnost Microsoft souhlasíte

 12. PRÁVA SPOTŘEBITELE, REGIONÁLNÍ ODCHYLKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu, provincie nebo země vám mohou zaručovat jeg další práva včetně spotřebitelských. MIMO váš vztah ke společnosti Microsoft můžete mít rovněž určitá práva Flytt vztahu ke straně, od níž jste programvare získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu provincie či země jejich změnu nepovoluje. Pokud jste programvare například získali v jednom z regionů níže nebo platí povinné místní zákony, vztahují se IT vás následující ustanovení:

  1. Austrálie. IT základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky en záměrem žádného ustanovení této smlouvy není taková práva jakkoli ovlivňovat.

  2. Kanada. Pokud jste tento programvare pořídili v Kanadě, můžete zastavit příjem aktualizací vypnutím funkce automatických aktualizací, odpojením vašeho zařízení od internetu (v případě opětovného připojení k internetu však programvare obnoví zjišťování en instalaci aktualizací) nebo odinstalováním softwaru. Dokumentace k produktu, je li k dispozici může také uvádět pokyny pro vypnutí aktualizací pro vaše konkrétní zařízení nebo programvare.

  3. Německo en Rakousko.

   1. Záruka. Řádně licencovaný programvare bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Společnost Microsoft však Flytt vztahu k licencovanému softwaru neposkytuje žádné smluvní záruky.

   2. Omezení odpovědnosti. V případě záměrného jednání hrubé nedbalosti, nároků IT základě zákona o odpovědnosti za produktnøkkel en také v případě úmrtí nebo zranění kinesisk společnost Microsoft odpovědnost podle zákonného práva.

    V souladu s předchozím ustanovením (ii) ponese společnost Microsoft odpovědnost pouze za mírnou nedbalost, pokud společnost Microsoft poruší takové závažné smluvní povinnosti, jejichž plnění napomáhá řádnému plnění této smlouvy en jejichž porušení ved ohrozilo účel této smlouvy en zajištění shody které může strana trvale očekávat (tzv. "zásadní povinnosti"). V dalších případech mírné nedbalosti nenese společnost Microsoft odpovědnost za mírnou nedbalost.

 13. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. PROGRAMVARE JE LICENCOVÁN "JAK STOJÍ EN LEŽÍ". RIZIKA SPOJENÁ S JEHO UŽÍVÁNÍM NESETE VY. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE VEŠKERÉ ODVOZENÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL EN NEPORUŠENÍ PRÁV.

 14. OMEZENÍ en VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY. PŘI OPRÁVNĚNÉM (NAVZDORY VÝŠE UVEDENÉMU ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY) POŽADAVKU IT NÁHRADU ŠKODY MŮŽETE OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ ZÍSKAT POUZE NÁHRADU PŘÍMÝCH ŠKOD GJØR VÝŠE 5,00 USD. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD UŠLÉHO ZISKU EN ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH EN NÁHODNÝCH ŠKOD. Toto omezení se vztahuje IT (a) veškeré záležitosti související se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) IT webových stránkách třetích stran en v aplikacích třetích stran IT (b) žaloby pro porušení smlouvy, záruky, garance či podmínky, IT objektivní odpovědnost, nedbalost en jiné občanskoprávní delikty, stejně jako IT jakékoli jiné žaloby, Flytt všech případech v rozsahu povoleném rozhodným právem. Vztahuje se rovněž IT situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se IT vás nemusí vztahovat v případě, že váš stát, provincie nebo země neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných, následných či jiných škod. VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

HVIS DE BELLER JEG (ELLER HVIS DE PRIMÆRT DRIVER FORRETNING JEG) USA, BEDES DE LÆSE AFSNITTET "KLAUSULEN OM BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL" NEDENFOR. OPLYSNINGERNE PÅVIRKER DEN MÅDE, HVORPÅ TVISTER KAN LØSES.

Disse licensvilkår er NB aftale mellem Dem og Microsoft Corporation (eller et af deres associerede selskaber). De gælder for den programvaren, der er nævnt ovenfor og eventuelle Microsoft-tjenester eller softwareopdateringer (undtagen jeg det omfang, på sådanne tjenester eller opdateringer er underlagt nye eller yderligere vilkår. Hvis det er tilfældet gælder de afvigende vilkår med tilbagevirkende kraft og ændrer ikke Deres eller Microsofts rettigheder med hensyn til programvare, der er opdateret på forhånd, eller tjenester). HVIS DE OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DE NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER. VED PÅ TAGE SOFTWAREN JEG BRUG ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR.

 1. INSTALLASJONER-OG BRUGERVILKÅR.

  1. Variert. De må installere og bruge et vilkårligt antal kopier af softwaren.

  2. Tredjemandssoftware. Softwaren kan indeholde applikationer fra tredjemand, som er givet jeg licens til Dem jeg kurstap til nærværende aftale eller jeg kurstap til separate vilkår. Licensvilkår meddelelser og anerkendelse, hvis det er aktuelt, til applikationer fra tredjemand kan være tilgængelig online på http://aka.ms/thirdpartynotices eller jeg NB medfølgende fil med meddelelser. Selv hvis sådanne applikationer reguleres af andre aftaler, gælder ansvarsfraskrivelse, begrænsninger på samt fraskrivelser af ansvar for skader fortsat jeg det omfang det er tilladt jeg kurstap til gældende lovgivning.

  3. Konkurrencemæssig ytelsesmåling. Hvis De er en direkte konkurrent og tilgår eller bruger softwaren til konkurrencemæssig ytelsesmåling, analysere eller indsamling af efterretninger, afstår De i forhold til Microsoft, dets datterselskaber og associerede virksomheder (herunder fremtidige) fra enhver konkurrencemæssig brug, adgang og restriktioner for benchmarkingtest jeg de vilkår for brug, der gælder for Deres programvare jeg det omfang Deres vilkår for brug er, eller påstås på være, bare restriktive avslutte Microsofts vilkår. Hvis De ikke fraskriver Dem sådanne påståede begrænsninger jeg de vilkår, der regulerer Deres programvare, har De ikke lov til på tilgå eller bruge denne programvaren og gør det heller ikke.

 2. DATAINDSAMLING. Softwaren kan indsamle oplysninger om Dem og Deres brug af softwaren og sende disse til Microsoft. Microsoft bruger muligvis disse oplysninger til levering af tjenester og forbedring af Microsofts produkter og tjenester. Deres muligheder for framelding, hvis det er aktuelt, er beskrevet jeg produktdokumentationen. Visse funksjoner jeg softwaren kan muliggøre indsamling af data fra brugere af Deres applikationer, der får adgang til eller bruger softwaren. Hvis De bruger disse funksjoner til på muliggøre dataindsamling i Deres applikationer, skal De overholde gældende lovgivning, herunder på indhente det nødvendige brugersamtykke og opretholde NB tydelige politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, der præcist informerer brugere om hvordan De bruger, indsamler og deler deres data. De kan læse bare om Microsofts dataindsamling og - brug jeg produktdokumentationen og Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. De accepterer på overholde alle gældende bestemmelser i Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 3. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning har Dem flere rettigheder på trods af denne begrænsning, må De ikke (og har ikke returadresse til):

  1. på arbejde uden om alle tekniske begrænsninger jeg softwaren, der kun tillader, på De kan bruge den på bestemt måder,

  2. foreta omvendt utvikling, dekompilering eller disassemblering af softwaren på foretage

  3. fjerne, minimere, blokere eller ændre meddelelser fra Microsoft eller deres leverandører, som er inkluderet jeg softwaren,

  4. på bruge softwaren til kommercielle, veldedig organisasjon eller indtægtsskabende aktiviteter

  5. på bruge softwaren på NB måde, der er jeg strid med loven, eller på skabe eller sprede skadelig programvare eller

  6. slet, offentliggøre, distribuere eller udlåne softwaren, stille softwaren til rådighed som en enkeltstående løsning, som andre kan bruge, eller overdrage softwaren eller denne aftale til nogen tredjemand.

 4. Tilbakemelding. Hvis De har Microsoft tilbakemelding om softwaren, har De Microsoft returadresse til uden beregning, på slet måde og kommercialisere Deres tilbakemelding på enhver og til ethvert formål. De har ikke tilbakemeldingen, der er underlagt en licens, som kræver, på Microsoft har tredjemand licens til programvare eller dokumentation eller tjenester, fordi Microsoft har inkluderet Deres tilbakemelding heri. Disse rettigheder gælder fortsat etter ophør af nærværende aftale.

 5. EKSPORTRESTRIKTIONER. De skal overholde alle nationale og internationale eksportlove og - forordninger, der gælder for softwaren, herunder begrænsninger på destinationer, slutbrugere og slutbrug. Se http://aka.ms/exporting for på få flere oplysninger om eksportrestriktioner.

 6. SUPPORTTJENESTER. Microsoft er ikke forpligtet jeg kurstap til denne aftale til på levere supporttjenester til softwaren. LN eventuel leveret støtter er, som "tjenesten er og forefindes", "med alle fejl" og uden nogen skjemaet for garanti.

 7. OPDATERINGER. Softwaren kan med jævne mellemrum kontrollere for opdateringer og downloade og installere dem for Dem. De må kun hente opdateringer til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. Microsoft har muligvis behov for på opdatere Deres system for på kunne gi Dem opdateringer. De accepterer på modtage denne typen automatiske opdateringer uden yderligere varsel. Opdateringer omfatter eller understøtter muligvis ikke alle softwarefunktioner, tjenester eller perifere enheder.

 8. BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF GRUPPESØGSMÅL. Dette afsnit gælder, hvis De beller jeg (eller hvis De har en virksomhed, og virksomhedens primære forretningsområde er jeg) USA. Hvis De og Microsoft har en tvist, indgår De og Microsoft NB aftale om, på jeg vil forsøge på løse den på uformel vis inden for 60 dage. Hvis dette ikke er muligt for Dem og Microsoft, indgår De og Microsoft NB aftale om på indgå jeg NB bindende individuel voldgift foran American Arbitration Association under føderale Voldgift Act ("FAA") og ikke på anlægge bretter hos en domstol foran nb dommer eller jury. Jeg stedet skal alle tvister løses foran NB nøytrale voldgiftsmand. Kollektive søgsmål, kollektiv voldgift, privat advokat-Generelt-søgsmål og andre sager, hvor en person repræsenterer NB anden, er ikke tilladt. EJ heller er det tilladt på kombinere individuelle sager uden samtykke fra alle parter. Den samlede voldgiftsaftale indeholder flere vilkår og findes på http://aka.ms/arb-agreement-1. De og Microsoft accepterer disse vilkår.

 9. OPHØR. Microsoft har uden præjudice for eventuelle andre rettigheder returadresse på ophæve nærværende aftale, såfremt De misligholder nogen som helst af vilkårene og betingelserne jeg den. Jeg sådanne tilfælde skal De destruere alle kopier af softwaren og alle dens komponentdele.

 10. HELE AFTALEN. Denne aftale og andre vilkår, Microsoft leverer i forbindelse med supplementer, opdateringer eller tredjemandsapplikationer er tjenesten for fuldstændige aftale for softwaren.

 11. GÆLDENDE LOVGIVNING OG STED FOR LØSNING AF TVISTER. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA eller Canada er denne aftale, alle krav vedrørende overtrædelse af den og alle andre krav (inklusive forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence og erstatningskrav i forbindelse med erstatningsansvar) underlagt lovgivningen i tjenesten for stat eller provins, hvor De beller (eller, hvis det drejer sig om NB virksomhed jeg virksomhedens primære forretningsområde), uanset principperne for lovkonflikter, med tjenesten undtagelse på FAA styrer alt med hensyn til voldgift. Hvis De har erhvervet softwaren jeg et andet land gælder det pågældende havner lovgivning, med tjenesten undtagelse på FAA styrer alt med hensyn til voldgift. Hvis der findes NB føderal jurisdiktion, accepterer De og Microsoft den eksklusive jurisdiktion og værneting jeg forbundsdomstolen i Karlsen County i Washington jeg tvister i forbindelse med alle, der behandles af domstolen (ikke voldgift). [Hvis ikke, accepterer De og Microsoft den eksklusive jurisdiktion og værneting i tjenesten for øverste domstol i Karlsen County i Washington jeg tvister i forbindelse med alle, der behandles af domstolen (ikke voldgift).]

 12. FORBRUGERRETTIGHEDER, REGIONALE FORSKELLE. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder, herunder forbrugerrettigheder jeg kurstap til lovgivningen i Deres stat, provins eller land. Særskilt og uafhængigt i forhold til Deres forhold til Microsoft har De muligvis også rettigheder med hensyn til den delen, som De har erhvervet softwaren hos. Denne aftale tilsidesætter ikke disse andre rettigheder, hvis lovgivningen i Deres stat, provins eller land ikke tillader NB sådan tilsidesættelse. Hvis De f.eks. har købt softwaren jeg NB af nedenstående regioner, eller hvis obligatorisk landelovgivning gælder, gælder følgende bestemmelser for Dem:

  1. Australien. De har lovbestemte garantier jeg kurstap til den australske forbrugerlovgivning, og intet jeg denne aftale er påtænkt på skulle påvirke disse rettigheder.

  2. Canada. Hvis De har erhvervet denne programvaren i Canada, kan De stoppes med på modtage automatiske opdateringer ved på deaktivere internetadgang (hvis og når De aktiverer internetadgangen igen, fortsætter softwaren med på kontrollere for og installere opdateringer) eller deinstallere softwaren. Produktdokumentationen, hvis NB sådan foreligger, kan også angive, hvordan De kan slå opdateringer fra for Deres specifikke enhed eller programvare.

  3. yskland og Østrig.

   1. Garanti. Tjenesten for korrekt licenserede programvare vil fungere som den skal som beskrevet jeg det Microsoft-materiale, der medfølger softwaren. Microsoft yder ingen kontraktmæssig garanti i forbindelse med tjenesten licenserede programvare.

   2. Ansvarsbegrænsning. Jeg forbindelse med forsætlig adfærd, grov uagtsomhed krav baseret på produktet ansvar handle samt tilfælde af dødsfald eller person-eller fysisk at, er ansvarlig for Microsoft jeg kurstap til almindelig lov.

    Jeg kurstap til tjenesten for foregående klausul (ii) er Microsoft kun ansvarlige for enkle uagtsomhed, hvis Microsoft bryder væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis overholdelse er påkrævet for korrekt udførelse af aftalen, og hvor et brud ville kompromittere aftalens formål og overholdelsen, som en tredjemand beror på (såkaldte "Primære forpligtelser"). Jeg andre tilfælde af enkle uagtsomhed kan Microsoft ikke holdes ansvarlig for enkle uagtsomhed.

 13. ANSVARSFRASKRIVELSE. SOFTWAREN ER GIVET JEG LICENS "SOM DEN ER OG FOREFINDES". DE BÆRER RISIKOEN FOR BRUG AF SOFTWAREN. MICROSOFT HAR INGEN UDTRYKKELIGE INDESTÅELSER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. SÅFREMT DET ER TILLADT JEG KURSTAP TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, AFGIVER MICROSOFT INGEN STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER.

 14. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. HVIS DE HAR GRUNDLAG FOR PÅ FÅ DÆKKET FANEN PÅ TRODS AF FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE, KAN DE FRA MICROSOFT OG DENS LEVERANDØRER KUN OPNÅ DIREKTE ERSTATNINGSBELØB PÅ ØVERST TIL USD 5,00. DE KAN IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER ERSTATNING FOR FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER. 
Denne begrænsning gælder for (a) ethvert forhold vedrørende programvare, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsapplikationer og (b) erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav for erstatningsansvar eller andre krav, og jeg ethvert tilfælde kun jeg det omfang, det er tilladt jeg kurstap til gældende lovgivning. 
Begrænsningen gælder også selvom Microsoft havde eller burde ha haft kendskab til risikoen for tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres stat, provins eller havner ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

SOFTWARELICENTIEBEPALINGEN MICROSOFT

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

LEES INDIEN U WOONT I (FOR EEN BEDRIJF BØYD MET EEN HOOFDVESTIGING I) DE VERENIGDE STATEN, HET ARTIKEL "BINDENDE ARBITRAGE NB VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN" HIERONDER. DEZE HEBBEN GEVOLGEN VOOR DE WIJZE WAAROP GESCHILLEN WORDEN BESLECHT.

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u NB Microsoft Corporation (av een van haar gelieerde ondernemingen). Ze zijn van toepassing Stopp de bovengenoemde programvare en Microsoft-diensten med programvareoppdateringer (uitgezonderd voor zover deze diensten av oppdateringer vergezeld gaan van nieuwe av aanvullende voorwaarden, i welk geval deze andere voorwaarden vanaf dat øyeblikk van toepassing zijn NB geen verandering aanbrengen i uw rechten av avbrudd van Microsoft oppfylt betrekking tot.verdi forsik de nog niet bijgewerkte programvaren til diensten). INDIEN U ZICH HOUDT ANA DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U DE ONDERSTAANDE RECHTEN. DØR DE PROGRAMVARE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD OPPFYLT DEZE VOORWAARDEN.

 1. INSTALLATIE-NB GEBRUIKSRECHTEN.

  1. Algemeen. U mag elk gewenst aantal exemplaren van de programvare.

  2. Programvare van Derden. I de programvare kunnen toepassingen van een derde partij zijn opgenomen avbrudd ANA u i licentie worden gegeven Stopp grond van deze overeenkomst, av Stopp grond van eigen voorwaarden. Licentiebepalingen kennisgevingen NB erkenningen, indien van toepassing, voor de toepassingen van derden zijn mogelijk online te raadplegen Stopp http://aka.ms/thirdpartynotices av i een begeleidend mededelingenbestand. Zelfs indien andere overeenkomsten van toepassing zijn Stopp dergelijke toepassingen gelden oken de onderstaande afwijzing NB beperkingen NB uitsluitingen van schadevergoedingen, voor zover toegestaan Stopp grond van het toepasselijk recht.

  3. Competitieve ytelsesmåling. Indien u een directe samtidige van Microsoft bøyd NB toegang hebt tot.verdi forsik av gebruikmaakt van de programvare ti behoeve van competitieve ytelsesmåling, analyse av informatieverzameling, doet u tegenover Microsoft, haar dochterondernemingen NB gelieerde ondernemingen (met inbegrip van toekomstige) afstand van beperkingen betreffende competitief gebruik toegang NB het verrichten van benchmarktests i de voorwaarden avbrudd van toepassing zijn Stopp uw programvare voor zover uw gebruiksvoorwaarden beperkender zijn, av beogen beperkender te zijn, dan de voorwaarden van Microsoft. Indien u geen afstand doet van dergelijke beperkingen i de bepalingen avbrudd van toepassing zijn Stopp uw programvare, er het u niet toegestaan u toegang te verschaffen tot.verdi forsik deze programvare NB deze te gebruiken, NB zult u dat oken niet doen.

 2. GEGEVENSVERZAMELING. De programvare kan informatie over u NB uw gebruik van de programvare verzamelen NB deze naar Microsoft sturen. Microsoft kan deze informatie gebruiken voor het leveren van tjenester NB het verbeteren van producten NB diensten van Microsoft. UW mogelijkheden om hiervan af te zien worden beschreven i de productdocumentatie. Sommige functies i de programvare kunnen de verzameling van gegevens van gebruikers van uw toepassingen avbrudd toegang verkrijgen tot.verdi forsik av gebruikmaken van de programvare mogelijk maken. Indien u deze functies gebruikt om het verzamelen van gegevens i uw toepassingen mogelijk te maken, dient u te voldoen ANA de voorschriften van het toepasselijk recht, oppfylt inbegrip van het verkrijgen van eventueel vereiste toestemming van de gebruiker, NB een duidelijk zichtbaar privacybeleid te onderhouden dat de gebruikers nauwkeurig informeert over de wijze waarop u hun gegevens verzamelt, gebruikt NB deelt. Meer informatie over de verzameling NB het gebruik van gegevens dør Microsoft vindt u i de productdocumentatie NB i de Privacyverklaring van Microsoft Stopp https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. U stemt ermee i alle toepasselijke bepalingen van de Privacyverklaring van Microsoft IT te leven.

 3. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De programvare wordt niet verkocht, maar i licentie gegeven. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. Tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking, er het u niet toegestaan (NB hebt u niet het recht):

  1. de technische beperkingen i de programvare avbrudd ervoor zorgen dat u deze alleen Stopp bepaalde manieren kunt gebruiken te omzeilen;

  2. de programvare te omvendt-engineeren, decompileren av disassembleren;

  3. mededelingen van Microsoft av haar leveranciers i de programvare te verwijderen, te verkleinen, te blokkeren av te wijzigen;

  4. de programvare te gebruiken voor commerciële, veldedig organisasjon av inkomsten genererende activiteiten;

  5. de programvare Stopp een onwettige manier te gebruiken av gebruiken om skadelig programvare te verspreiden; av

  6. de programvare te delen, distribueren av uit te lenen, de programvare ANA te bieden als zelfstandige gehoste oplossing voor gebruik dør anderen, av de programvaren til deze overeenkomst over te dragen ANA een derde partij.

 4. Tilbakemelding. ALS u Microsoft tilbakemelding geeft over de programvare, geeft u Microsoft kosteloos het recht om uw tilbakemelding te gebruiken, te delen NB voor commerciële doeleinden te gebruiken Stopp elke manier NB voor elk doeleinde. U geeft geen tilbakemelding avbrudd onderhevig er ANA een licentie waarvoor Microsoft eigen programvare av documentatie i licentie moet geven ANA derden omdat Microsoft uw tilbakemelding hierin opneemt. Deze rechten blijven gelden nadat deze overeenkomst er beëindigd.

 5. EXPORTBEPERKINGEN. U dient zich te houden ANA alle nationale NB internationale exportwetten NB - voorschriften avbrudd van toepassing zijn Stopp de programvare, oppfylt inbegrip van beperkingen oppfylt betrekking tot.verdi forsik bestemmingen, eindgebruikers NB eindgebruik. Zie http://aka.ms/exporting voor meer informatie over exportbeperkingen.

 6. ONDERSTEUNINGSSERVICES. Microsoft er øverst grond van deze overeenkomst niet verplicht ondersteunende diensten te leveren voor de programvare. Eventuele ondersteuning wordt geboden "zoals deze er", "oppfylt alle tekortkomingen" NB zonder enige vorm van avtalen.

 7. Oppdateringer. De programvare kan zo ny NB dan controleren Stopp oppdaterer NB deze voor u nå NB installeren. U mag oppdaterer uitsluitend verkrijgen van Microsoft av geautoriseerde bronnen. Het kan nodig zijn dat uw systeem dør Microsoft wordt bijgewerkt alvorens deze oppdaterer worden verstrekt. U stemt ermee i deze automatische oppdaterer te ontvangen zonder voorafgaande kennisgeving. I de oppdateringer worden mogelijk niet alle bestaande softwarefuncties, diensten av randapparaten ondersteund.

 8. BINDENDE ARBITRAGE NB VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN. Diger artikel er van toepassing indien u woont i (for, i het geval van een bedrijf, indien uw hoofdvestiging zich bevindt i) de Verenigde Staten. Indien u NB Microsoft een geschil hebben, stemmen u NB Microsoft ermee i 60 dagen te proberen diger informeel te schikken. Indien u NB Microsoft daarin niet slagen, stemmen u NB Microsoft i met bindende individuele arbitrage dør de American Arbitration Association ("AAA") Stopp grond van de føderale Voldgift Act ("FAA"), en geen gerechtelijk produktpriser ANA te spannen ti overstaan van een rechter av jury. I plaats daarvan wordt de beslissing overgelaten ANA een neutrale sist avgjør. Collectieve processen collectieve arbitrage, processen i het algemeen belang NB andere processen waarbij iemand optreedt i een vertegenwoordigende hoedanigheid zijn niet toegestaan. Het combineren van afzonderlijke processen zonder de instemming van alle partijen er evenmin toegestaan. De volledige Arbitrageovereenkomst bevat meer bepalingen LN er te vinden Stopp http://aka.ms/arb-agreement-1. U NB Microsoft stemmen i met deze bepalingen.

 9. BEËINDIGING. Onverminderd alle overige rechten kan de Microsoft deze overeenkomst beëindigen indien u enige voorwaarde ervan niet nakomt. Indien diger zich voordoet, moet u alle kopieën van de programvare NB alle onderdelen daarvan vernietigen.

 10. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst NB eventuele andere voorwaarden avbrudd Microsoft verstrekt voor aanvullingen, oppdateringer av toepassingen van derden, vormen de volledige overeenkomst voor de programvare.

 11. TOEPASSELIJK RECHT NB PLAATS VOOR GESCHILLENBESLECHTING. Indien de programvaren er verkregen i de Verenigde Staten av Canada, er het recht van de staat av provincie waarin u woont (av, i geval van een bedrijf waar de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt) voor de interpretatie van deze overeenkomst, vorderingen Stopp grond van schending ervan, NB alle overige vorderingen (met inbegrip van vorderingen terzake consumentenbescherming, mededingingsrecht NB onrechtmatige daad, ongeacht de beginselen van het internationaal privaatrecht, met dien verstande dat alle zaken oppfylt betrekking tot.verdi forsik arbitrage zijn onderworpen ANA de FAA. Indien u de programvare hebt verkregen een ander land er wetgeving van dat land van toepassing, met dien verstande dat de FAA zeggenschap heeft over alle zaken oppfylt betrekking tot.verdi forsik arbitrage. Indien het Amerikaans federaal recht van toepassing er, stemmen u NB Microsoft i met de exclusieve rechtsbevoegdheid NB zitting van het federale gerechtshof i Karlsen County, Washington voor alle geschillen avbrudd ANA een rechtbank worden voorgelegd (uitgezonderd Arbitrage). Indien dat niet het geval er, stemmen u NB Microsoft i met de exclusieve rechtsbevoegdheid NB zitting van het overordnet Domstolen van Karlsen fylke, Washington voor alle geschillen avbrudd ANA een rechtbank worden voorgelegd (uitgezonderd arbitrage).

 12. CONSUMENTENRECHTEN, REGIONALE VERSCHILLEN. I deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het er mogelijk dat u beschikt over andere rechten, waaronder consumentenrechten, i uw staat, provincie for land. LOS van uw relatie oppfylt Microsoft beschikt u mogelijk oken over rechten oppfylt betrekking tot.verdi forsik de partij waarvan u de programvare hebt verkregen. Deze overeenkomst brengt geen wijziging ANA i deze overige rechten indien de wetten i uw staat, provincie av land diger niet toestaan. Indien u de programvare bijvoorbeeld hebt verkregen i een van de onderstaande regio, nationale wetgeving van toepassing er, gelden de volgende bepalingen voor u:

  1. Australië. u beschikt over wettelijke garanties i het kader van de australske Forbrukerloven lov NB niets i deze overeenkomst heeft de bedoeling afbreuk te doen ANA deze rechten.

  2. Canada. Indien u deze programvare hebt verkregen i Canada, kunt u de ontvangst van oppdaterer uitschakelen dør de functie Automatische oppdateringer uit te schakelen, de verbinding van uw apparaat oppfylt Internett te verbreken (indien NB wanneer u de verbinding oppfylt internet herstelt, zal de programvare het zoeken naar NB installeren van oppdaterer echter hervatten) av de programvare te verwijderen. De productdocumentatie, indien van toepassing, bevat mogelijk oken meer informatie over het uitschakelen van oppdaterer voor uw specifieke apparaat av programvaren.

  3. Duitsland NB Oostenrijk.

   1. Avtalen. De naar behoren gelicentieerde programvare werkt i grote lijnen overeenkomstig hetgeen er beschreven Microsoft materiaal dat bij de programvare wordt geleverd. Microsoft geeft echter geen contractuele avtalen oppfylt betrekking tot.verdi forsik de gelicentieerde programvare.

   2. Aansprakelijkheidsbeperking. I geval van opzettelijk handelen, grove nalatigheid vorderingen Stopp basis van de våte Productaansprakelijkheid, alsmede i geval van overlijden av persoonlijk av lichamelijk letsel, er Microsoft aansprakelijk overeenkomstig de wetgeving. 
Onderworpen ANA de voorgaande bepaling (ii), er Microsoft uitsluitend aansprakelijk voor geringe nalatigheid indien Microsoft contractuele verplichtingen schendt, waarvan de vervulling de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk maken, waarvan de schending het doel van deze overeenkomst i gevaar zou brengen, NB Stopp de naleving waarvan een partij voortdurend zou moeten kunnen vertrouwen (zogeheten "kardinale plichten"). I andere gevallen van geringe nalatigheid, er Microsoft niet aansprakelijk.

 13. GEEN AVTALEN. DE PROGRAMVARE WORDT I LICENTIE GEGEVEN "ZOALS DEZE ER". U GEBRUIKT DEZE STOPP EIGEN RISICO. MICROSOFT WIJST ALLE GARANTIES VOORWAARDEN VAN DE HÅND. VOOR ZOVER ER TOEGESTAAN STOPP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJST MICROSOFT ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL NB NIET INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE HÅND.

 14. BEPERKINGEN NB UITSLUITINGEN VAN SCHADEVERGOEDING. INDIEN U NIETTEGENSTAANDE DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN AVTALEN GROND HEBT OM SCHADE TE VERHALEN, KUNT U SLECHTS DIRECTE SCHADE TOT.VERDI FORSIK EEN BEDRAG VAN US $5,00 VERHALEN STOPP MICROSOFT NB HAAR LEVERANCIERS. U KUNT GEEN ANDERE SCHADE VERHALEN OPPFYLT INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, SCHADE DØR WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE AV INCIDENTELE SCHADE.

Deze beperking geldt voor (a) alles oppfylt betrekking tot.verdi forsik de programvare, diensten, inhoud (inclusief kode) van internetsites van derden av toepassingen van derden; LN (b) vorderingen i verband oppfylt wanprestatie, avtalen voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid av andere onrechtmatige daad av enig andere vordering i elk geval voor zover er toegestaan Stopp grond van het toepasselijk recht.

De beperking geldt zelfs als Microsoft Stopp de hoogte ble av Stopp de hoogte hadde moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking av uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat i uw land av regio de uitsluiting av beperking van incidentele schade, gevolgschade av andere schade niet er toegestaan.

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

JOS ASIAKAS ASUU (TAI YRITYKSEN TAPAUKSESSA ASIAKKAAN PÄÄASIALLINEN TOIMIPAIKKA PÅ) YHDYSVALLOISSA HÄNEN TULEE JÄLJEMPÄNÄ KOHTA "SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN". SE VAIKUTTAA RIITOJEN RATKAISUTAPOIHIN.

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai sen konserniyhtiön) välillä. Ne koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa ja kaikkia Microsoftin palveluja tai ohjelmiston päivityksiä (lukuun ottamatta sitä että kyseisiin palveluihin tai päivityksiin liittyy uusia tai täydentäviä ehtoja, jolloin kyseisiä Mari ehtoja sovelletaan ennakoivasti eivätkä ne muuta asiakkaan tai Microsoftin etukäteen päivitettyihin ohjelmistoihin tai palveluihin liittyviä oikeuksia). JOS ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT, HÄNELLÄ PÅ ALLE MAINITUT OIKEUDET. KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA ASIAKAS HYVÄKSYY NÄMÄ EHDOT.

 1. ASENNUS - JA KÄYTTÖOIKEUDET.

  1. Yleistä. Asiakas saa asentaa ja käyttää tämän ohjelmiston kuinka montaa tahansa kopiota.

  2. Kolmannen osapuolen ohjelmisto. Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten sovelluksia, joiden käyttöoikeudet myönnetään asiakkaalle tämän sopimuksen nojalla tai omilla ehdoillaan. Mahdolliset kolmansien osapuolten sovelluksia koskevat käyttöoikeusehdot, ilmoitukset ja hyväksynnät voivat olla saatavilla osoitteessa (http://aka.ms/thirdpartynotices) tai mukana toimitetussa ilmoitukset sisältävässä tiedostossa. Vaikka näitä sovelluksia koskisivatkin muut sopimukset, alle oleva vastuuvapautus sekä vahingonkorvausvastuun rajoitukset sekä pois sulkeminen ovat myös voimassa sovellettavan ren sallimassa laajuudessa.

  3. Kilpaileva vertailu. Mikäli asiakas på suora kilpailija, joka käyttää ohjelmistoa kilpailevaan vertailuun, analyysiin tai tietojen keräämiseen, asiakas luopuu Microsoftia, sen tytäryhtiöitä ja konserniyhtiöitä (myös tulevia) kohtaan kaikista kilpailevaa käyttöä, pääsyä ja vertailutestausta koskevista rajoituksista asiakkaan ohjelmistoa koskevissa ehdoissa siltä osin kuin asiakkaan käyttöehdot ovat tai niiden på tarkoitus olla Microsoftin ehtoja rajoittavampia. Jos asiakas ei luovu tällaisista rajoituksista asiakkaan ohjelmistoa koskevissa ehdoissa, asiakas ei saa avata tai käyttää tätä ohjelmistoa, eikä asiakas tee niin.

 2. TIETOJEN KERÄÄMINEN. Ohjelmisto voi kerätä tietoja asiakkaasta ja asiakkaan ohjelmiston käytöstä ja lähettää ne Microsoftille. Microsoft voi käyttää näitä tietoja toimittamaan palveluita ja kehittämään Microsoftin tuotteita ja palveluita. Asiakkaan mahdolliset esto oikeudet esitetään tuotedokumentaatiossa. Ohjelmiston eräät toiminnot voivat ottaa käyttöön tietojen keräämisen asiakkaan sovellusten käyttäjiltä, jotka avaavat ohjelmiston ja käyttävät sitä. Jos asiakas käyttää näitä toimintoja tietojen keräämisen käyttöönottoon sovelluksissa, asiakkaan tulee täyttää sovellettavassa laissa säädetyt vaatimukset, kuten hankkia mahdollisesti edellytetyt käyttäjän suostumukset, ja asiakkaalla tulee olla selvästi näkyvillä oleva tietosuojakäytäntö, jossa tiedotetaan käyttäjiä siitä, miten heidän tietojaan käytetään, kerätään ja jaetaan. Microsoftin harjoittamasta tietojen keräämisestä ja niiden käytöstä på saatavilla mer tuotedokumentaatiossa ja Microsoftin tietosuojalausekkeessa osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Asiakas suostuu noudattamaan kaikkia Microsoftin tietosuojalausekkeen soveltuvia ehtoja.

 3. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Jollei asiakkaalla ole sovellettavan ren perusteella enemmän oikeuksia tästä rajoituksesta huolimatta, asiakas ei saa (eikä hänellä ole oikeutta):

  1. kiertää ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyillä tavoilla;

  2. selvittää ohjelmiston valmistustapaa, purkaa ohjelmistoa tai hajottaa ohjelmistoa;

  3. poistaa, pienentää, estää tai muuttaa Microsoftin tai sen toimittajien ilmoituksia ohjelmistossa;

  4. käyttää ohjelmistoa kaupalliseen, yleishyödyllisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin;

  5. käyttää ohjelmistoa millään lainvastaisella tavalla tai luoda tai välittää haittaohjelmistoja; HAL

  6. jakaa, julkaista, levittää tai lainata ohjelmistoa, tarjota ohjelmistoa erillisenä isännöitynä ratkaisuna muiden käyttöön tai siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

 4. PALAUTE. Jos asiakas antaa ohjelmistoa koskevaa palautetta Microsoftille, asiakas antaa Microsoftille ilman veloitusta oikeuden käyttää jakaa ja kaupallistaa asiakaspalautetta haluamallaan tavalla haluamaansa tarkoitukseen. Asiakas ei anna sellaista tietyn käyttöoikeuden alaisuuteen kuuluvaa palautetta, jonka hyödyntäminen Microsoftin ohjelmistossa tai ohjeissa edellyttää Microsoftia myöntämään ohjelmistonsa tai ohjeensa käyttöoikeuden kolmansille osapuolille. Nämä oikeudet ovat voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.

 5. VIENTIRAJOITUKSET. Asiakkaan på noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja - säännöksiä, jotka sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Mer vientirajoituksista på osoitteessa http://aka.ms/exporting.

 6. TUKIPALVELUT. Tämä sopimus ei velvoita Microsoftia tarjoamaan ohjelmiston tukipalveluja. Mahdollinen tuki toimitetaan "sellaisenaan" ja "mahdollisine vikoineen" ilman minkäänlaisia takuita.

 7. PÄIVITYKSET. Ohjelmisto voi ajoittain tarkistaa ohjelmistopäivityksien varalta ja ladata ja asentaa ne asiakkaan puolesta. Asiakas voi hankkia nämä päivitykset vain Microsoftilta tai Microsoftin valtuuttamilta lähteiltä. Microsoftin på ehkä päivitettävä asiakkaan järjestelmä, jotta se voi päivittää ominaisuuden. Asiakas suostuu vastaanottamaan nämä automaattiset päivitykset ilman lisäilmoitusta. Päivitykset eivät ehkä sisällä tai tir kaikkia nykyisiä ohjelmiston ominaisuuksia, palveluita tai oheislaitteita.

 8. SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN. Tätä kohtaa sovelletaan, jos asiakas asuu (tai yrityksen tapauksessa asiakkaan pääasiallinen toimipaikka på) Yhdysvalloissa. Jos asiakkaalla ja Microsoftilla på riita, asiakas ja Microsoft yrittävät ratkaista sen 60 päivän aikana vapaamuotoisesti. Jos ratkaisua ei synny, asiakas ja Microsoft suostuvat sitovaan tapauskohtaiseen välimiesmenettelyyn American Voldgift Associationissa føderale Voldgift handle - ren mukaisesti ("FAA"), eikä kumpikaan nosta kannetta tuomioistuimessa. Sen sijaan asiatiske ratkaisee puolueeton välimies. Ryhmäkanteet, joukkosovittelut, yksityiset lakimiestoimet yleisen edun nimissä ja muut menettelyt, joissa joku muu toimii edustajana på kielletty. Yksittäisiä menettelyitä ei saa yhdistää ilman kaikkien osapuolten lupaa. Täydellinen välityssopimus sisältää enemmän ehtoja ja Baser på saatavilla osoitteessa http://aka.ms/arb-agreement-1. Asiakas ja Microsoft hyväksyvät nämä ehdot.

 9. VOIMASSAOLON PÄÄTTÄMINEN. Jos asiakas ei noudata tämän sopimuksen ehtoja ja määräyksiä, Microsoft voi irtisanoa sopimuksen muihin oikeuksiin vaikuttamatta. Tällaisessa tapauksessa Asiakkaan på hävitettävä kaikki ohjelmiston kopiot ja kaikki ohjelmisto-osat.

 10. KOKO SOPIMUS. Ohjelmistoa koskeva koko sopimus muodostuu tästä sopimuksesta ja mahdollisista muista Microsoftin esittämistä täydennysosien, päivitysten tai kolmannen osapuolen sovellusten ehdoista.

 11. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISUPAIKKA. Jos asiakas på hankkinut ohjelmiston Yhdysvalloissa tai Kanadassa, asiakkaan asuinosavaltion tai - provinssin (tai yrityksen osalta pääasiallisen toimipaikan) lakeja sovelletaan sopimuksen tulkintaan, sen rikkomista koskeviin vaateisiin ja kaikkiin muihin vaateisiin (mukaan lukien kuluttajansuojaan, vilpilliseen kilpailuun ja oikeudenvastaiseen tekoon perustuvat vaateet), lakikollisiota koskevista periaatteista huolimatta, tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA lakia. Jos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa sovelletaan kyseisen maan lakeja tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA lakia. Jos Yhdysvaltain liittovaltiolla på asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin Karlsen Countyssa sijaitsevalla liittovaltion tuomioistuimella på yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta). Jos Yhdysvaltain liittovaltiolla ei ole asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin Karlsen Countyssa sijaitsevalla overordnet Courtilla (ylioikeus) på yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta).

 12. KULUTTAJAN OIKEUDET; ALUEELLISET VARIAATIOT. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten, alueellisten tai kansallisten lakien mukaisia oikeuksia mukaan lukien kuluttajansuojaan liittyvät oikeudet. Asiakkaan ja Microsoftin suhteen ulkopuolella asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta näitä oikeuksia, jos paikallinen alueellinen tai kansallinen laki ei niin salli. Jos asiakas esimerkiksi på hankkinut ohjelmiston jollakin seuraavista alueista tai jos pakollinen maan laki på voimassa, seuraavat ehdot koskevat asiakasta:

  1. Australia. Asiakkaalla på australske kuluttajalaista johtuvia takuita, eikä tätä sopimusta ole tarkoitettu vaikuttamaan kyseisiin oikeuksiin.

  2. Kanada. Jos asiakas på hankkinut ohjelmiston Kanadassa, asiakas voi estää päivitykset asettamalla automaattisen päivitystoiminnon pois päältä, katkaisemalla laitteensa yhteyden Internetiin (jos ja kun asiakas yhdistää laitteen uudelleen Internetiin, ohjelmisto voi kuitenkin jatkaa päivitysten tarkistamista ja asentamista) tai poistamalla ohjelmiston asennuksen. Tuotedokumentaatiossa mikäli sellainen på voidaan myös selittää tarkemmin, miten asiakkaan laitteen tai ohjelmiston päivitykset voidaan poistaa käytöstä.

  3. Saksa ja Itävalta.

   • (i) Takuu. Ohjelmisto jollaonasianmukainenkäyttöoikeus, toimiioleellisesti, kutenohjelmiston mukana toimitetuissa Microsoftin aineistoissa kuvataan. Microsoft ei kuitenkaan myönnä sopimuksellista takuuta käyttöoikeuden alaiseen ohjelmistoon.

   • (ii) Vastuunrajoitus. Jos kyseessä på tahallinen toiminta, törkeä huolimattomuus, tuotevastuulakiin perustuvat korvausvaatimukset tai kuolemantapaus, vammautuminen tai fyysinen vaurio, Microsoft på korvausvelvollinen ren mukaan.

    Mikäli edellä olevasta (ii) kohdasta ei muuta johdu, Microsoft på korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta vain, jos Microsoft rikkoo sellaisia olennaisia sopimusvelvoitteita, joiden täyttäminen mahdollistaa tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan joiden rikkominen voi vaarantaa tämän sopimuksen tarkoituksen ja joiden noudattamiseen osapuoli voi luottaa (niin kutsutut "merkittävät velvollisuudet"). Muissa lievän huolimattomuuden tapauksissa Microsoft ei ole korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta.

 13. TAKUUN POISSULKEMINEN. OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS MYÖNNETÄÄN SELLAISENAAN. ASIAKAS SAA KÄYTTÄÄ SITÄ OMALLA VASTUULLAAN. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MICROSOFT SULKEE POIS KAIKKI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUU TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

 14. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. JOS ASIAKKAALLA PÅ PERUSTEITA SAADA VAHINGONKORVAUKSIA EDELLÄ ESITETYSTÄ TAKUUN POIS SULKEMISESTA HUOLIMATTA, ASIAKAS VOI SAADA MICROSOFTILTA JA SEN TOIMITTAJILTA KORVAUKSIA AINOASTAAN SUORISTA VAHINGOISTA JA KORVAUSSUMMA PÅ ENINTÄÄN VIISI YHDYSVALTAIN DOLLARIA. ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUKSIA MUIHIN VAHINGONKORVAUKSIIN HUOLIMATTA SIITÄ, OVATKO KYSEESSÄ VÄLILLISET, ERITYISET, EPÄSUORAT TAI SATUNNAISET VAHINGOT TAI LIIKEVOITON MENETTÄMINEN. Tämä rajoitus koskee (a) kaikkea, mikä liittyy ohjelmistoon, palveluihin, sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internett-sivustoissa tai kolmansien osapuolten sovelluksissa; ja (b) väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuusta, sitoumuksesta tai ehdosta; ankaraa vastuuta, laiminlyöntiä tai muuta oikeudenvastaista tekoa; Tai mitä tahansa muuta vaadetta; kussakin tapauksessa sovellettavan ren sallimassa laajuudessa. Rajoitus på voimassa myös tilanteissa, joissa Microsoft på tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainitun vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin osavaltioissa, provinsseissa tai maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä osavaltioissa, provinsseissa tai maissa. vsaraTERMES DU CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL MICROSOFT

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

SI DU RÉSIDEZ (OU SI MAKSIMALE SIÈGE SOSIALE SE TROUVE) AUX ÉTATS-UNIDOS| VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA SETNINGSDELEN «ARBITRAGE CONTRAIGNANT ET RENONCIATION AUX HANDLINGER FELLESSKAP» DE L'ARTICLE CI-DESSOUS, PARTENES BERØRTE VOS DROITS NB SERTIFISERINGSINSTANSER DE LITIGE.

Les présents termes du contrat de licence databasefiler som inngår un contrat entre du et Microsoft Corporation (ou l'un de ses affiliés). ILS s'appliquent au logiciel désigné ci-dessus et aux services ou mises à journal de logiciels fournis pari Microsoft (à moins que d'autres termes n'accompagnent ces éléments, auquel sertifiseringsinstanser ces derniers s'appliquent prospectivement et ne modifient pas vos droits ni ceux de Microsoft NB ce partenes faktisk betalte for produktet er logiciels ou services mis à journal au préalable). SI DU DU CONFORMEZ AUX PRÉSENTS TERMES DU CONTRAT DE LICENCE, DU ANSVAR LES DROITS CI-DESSOUS. LN UTILISANT LE LOGICIEL, DU ACCEPTEZ CES TERMES.

 1. INSTALLASJONEN ET DROITS D'UTILISATION.

  1. Stipulations générales. Du pouvez installer et utiliser Fjern nombre illimité de overfører du logiciel.

  2. Logiciel tjenestenivåer. Le logiciel peut inclure des programmer de tjenestenivåer partenes du sont concédées sous enkeltlisensene NB vertu du présent contrat ou d'un contrat de licence distinkte. Les vilkårene de licence, avis et autres déclarations relatifs aux programmer de skalaenheter, le sertifiseringsinstanser échéant sont accessibles à l'adresse http://aka.ms/thirdpartynotices ou dans le fichier de varsler accompagnant le logiciel. Même si ces programmer sont régies pari d'autres contrats, les Utelukkelser et begrensninger ci-après, notamment concernant les dommages, s'appliquent également.

  3. Tester d'évaluation concurrentielle. Si du êtes Fjern samtidige direkte, et accédez au logiciel ou l'utilisez à des ribber de tester d'évaluation concurrentielle, d'analyse ou de collecte d'informations du renoncez à l'encontre de Microsoft, ses filiales et ses affiliés (y compris prospectivement) à toutes begrensninger d'utilisation concurrentielle, d'accès et de tester d'évaluation concurrentielle dans les termes partenes régissent l'utilisation du logiciel, dans la mesure où vos betingelsene d'utilisation sont, ou prétendent être, pluss restrictives que les betingelser prévues pari Microsoft. Si du ne renoncez pas auxdites begrensninger dans les termes régissant l'utilisation de maksimale logiciel, du n'êtes pas autorisé à accéder à ce logiciel ni à l'utiliser et du du engagez à ne pas le faire.

 2. COLLECTE DES DONNÉES. Le logiciel peut collecter des informations sur du et maksimale utnyttelsen du logiciel et les envoyer à Microsoft. Microsoft Enterprise utsatt d'utiliser ces informations Støpe fournir des services et améliorer ses produits et tjenester. Vos droits de désactivation, le sertifiseringsinstanser échéant sont indiqués dans la dokumentasjonen du har. Certaines fonctionnalités du logiciel peuvent permettre la collecte de données auprès des utilisateurs des programmer partenes accèdent au logiciel ou l'utilisent. Si du utilisez ces fonctionnalités Støpe permettre la collecte de données dans vos programmer, du devez le faire NB toute conformité avec la réglementation aktuelt, notamment NB obtenant le consentement de l'utilisateur et NB maintenant lisensavtalen politique de confidentialité bien synlige partenes informe les utilisateurs de l'utilisation, de la collecte et du partage de leurs données. Consultez la Déclaration de Confidentialité de Microsoft à l'adresse https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 et la dokumentasjonen du har Støpe pluss d'informations sur la collecte et l'utilisation de vos données. Du acceptez de du conformer à toutes les bestemmelser applicables de la Déclaration de Confidentialité de Microsoft.

 3. CHAMP D'APPLICATION DE LA LICENCE. Le logiciel n'est pas vendu mais concédé sous enkeltlisensene. Microsoft se réserve tous les autres droits. Sauf si la réglementation aktuelt du confère d'autres droits, nonobstant la présente begrensningen du n'êtes pas autorisé à:

  1. contourner les begrensninger teknikker contenues dans le logiciel partenes du permettent de l'utiliser d'une certaine façon;

  2. reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler;

  3. supprimer, réduire, bloquer ou endringstast toute omtale légale de Microsoft ou de ses fournisseurs dans le logiciel;

  4. utiliser le logiciel Støpe des activités commerciales, qu'elles denne à, men ikke lucratif ou lucratif;

  5. utiliser le logiciel d'une manière contraire à la législation ou Støpe créer ou propager des logiciels malveillants; OU

  6. partager, publier, distribuer ou prêter le logiciel ou le fournir NB meldinger que løsning hébergée autonome utilisable pari autrui, ou transférer le logiciel ou ce contrat à un tjenestenivåer.

 4. COMMENTAIRES. Si du faites del de vos commentaires concernant le logiciel à Microsoft, du concédez gracieusement à Microsoft le droit d'utiliser, de partager et de commercialiser vos commentaires de quelque façon que ce soit et à toute finsk. Du ne fournirez pas de commentaires faisant l'objet d'une licence partenes påføre à Microsoft de concéder sous licence sen logiciel ou sa dokumentasjon à des tjenestenivåer du fait que nous y incluons vos commentaires. CES droits survivent au présent contrat.

 5. Begrensninger À L'EXPORTATION. Du devez du conformer à toutes les lois et réglementations nationales et internationales NB matière d'exportation concernant le logiciel, partenes contiennent des begrensninger NB matière de mål, d'utilisateurs finaux et d'utilisation siste episode. Støpe pluss d'informations sur les begrensninger à l'exportation, consultez le området http://aka.ms/exporting.

 6. SERVICES D'ASSISTANCE TEKNIKK. Microsoft Skjemahandling'A aucune forpliktet de fournir des services d'assistance teknikk Støpe le logiciel NB vertu de ce contrat. Les services d'assistance teknikk sont fournis «NB l' Ciudad», «avec toutes les defekter» et sans aucune avtalen.

 7. MISES À JOUR. Le logiciel peut régulièrement rechercher des mises à journal, qu'il télécharge et installe automatiquement. Du ne pouvez obtenir des mises à journal qu'auprès de Microsoft ou de datakilder autorisées. Microsoft peut avoir besoin de mettre à journal maksimale système Støpe du fournir les mises à jour. du acceptez de recevoir ces mises à journal automatiques sans autre préavis. CES mises à journal ne peuvent pas inclure ou prendre NB belaste deg tous les tjenester, fonctionnalités logicielles ou périphériques existants.

 8. ARBITRAGE CONTRAIGNANT ET RENONCIATION AUX handlinger fellesskap. Le présent artikkelen s'applique si du résidez (ou, dans le sertifiseringsinstanser d'une entreprise, si maksimale siège sosiale se trouve) aux États-Unidos|. NB sertifiseringsinstanser de litige nous opposant, du et nous consentons à nous accorder Fjern délai de soixante (60) jours Støpe tenter de régler le différend à l'amiable, de manière informelle. LN l'absence d'entente passé ce délai, du et nous consentons à soumettre le litige à lisensavtalen procédure individuelle d'arbitrage exécutoire devant l'American Arbitration Association (l'«AAA») selon les principes de la loi fédérale d'arbitrage («Federal Voldgift Act» ou «FAA»), et ikke à la compétence d'un juge ou d'un jury. Le litige sera soumis à un arbitre neutre. Ni du ni nous ne tenterons de résoudre quelque litige que ce soit dans le cadre d'une handlingen de groupe, d'un arbitrage collectif, d'une handling intentée pari un procureur général privé ou de toute autre procédure dans laquelle lisensavtalen des parter agirait à titre représentatif. L'intégralité du Contrat d'Arbitrage contient pluss de stipulations et Enterprise disponible sur le området http://aka.ms/arb-agreement-1. Du et nous acceptons les présentes betingelser.

 9. RÉSILIATION. Microsoft pourra résilier le présent contrat si du n'en respectez pas les vilkårene générales Sans préjudice de tous autres droits. Dans ce sertifiseringsinstanser, du devrez détruire tous les exemplaires du logiciel et tous ses composants.

 10. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les vilkårene concernant les suppléments, les mises à journal ou les programmer de tjenestenivåer constituent l'intégralité des accords NB ce partenes faktisk betalte for produktet le logiciel.

 11. RÉGLEMENTATION AKTUELT ET TRIBUNAL COMPÉTENT. Si du ansvar acheté le logiciel aux États-Unidos| ou au Canada, les lois s l "Ciudad ou de la provins où du résidez (ou, dans le sertifiseringsinstanser d'une entreprise, où se trouve maksimale siège sosiale) régissent l" interprétation du présent contrat, les réclamations Støpe rupture du présent contrat et toutes les autres réclamations (y compris celles fondées sur la beskyttelse des consommateurs, la samstemmighet déloyale et les délits), sans tenir compte de leurs dispositions slektninger aux conflits de lois, si ce n'est que la loi fédérale d'arbitrage (« Federal Voldgift Act» ou «FAA») régit toutes les dispositions slektninger à l'arbitrage. Si du ansvar 's le logiciel dans un autre betaler, les lois de ce betaler s'appliquent, si ce n'est que la loi fédérale d'arbitrage régit toutes les dispositions slektninger à l'arbitrage. S'il existe lisensavtalen compétence fédérale, les parter consentent irrévocablement à ce que tout litige soumis à un tribunal soit soumis à la compétence eksklusiv des tribunaux fédéraux siégeant dans le comté de Karlsen (Karlsen County), Washington, États-Unidos| (à l'exclusion de l'arbitrage). Dans le sertifiseringsinstanser contraire, du et du consentons irrévocablement à ce que tout litige soumis à un tribunal soit soumis à la compétence eksklusiv de la Cour Supérieure du comté de Karlsen (Karlsen County), Washington, États-Unidos| (à l'exclusion de l'arbitrage).

 12. DROITS DES CONSOMMATEURS VARIABLER SELON LES RÉGIONS. Le présent contrat décrit visse droits légaux. Du pouvez bénéficier d'autres droits, y compris des droits des consommateurs, prévus pari er lois de maksimale Ciudad, provins ou betaler. Indépendamment de maksimale relasjon avec Microsoft, du pouvez également bénéficier de visse droits à l'égard de la partie auprès de laquelle du ansvar 's le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas ces autres droits si les lois de maksimale Ciudad, provins ou betaler ne le permettent pas. Pari exemple, si du ansvar 's le logiciel dans l'une des régions ci-dessous ou si lisensavtalen loi nationale s'applique, du êtes tenu de du conformer aux dispositions suivantes:

  1. Australie. La loi australienne sur la consommation (australske Forbrukerloven lov) du accorde des garanties statutaires qu'aucun élément du présent contrat ne peut affecter.

  2. Canada. Si du ansvar acheté le logiciel au Canada, Tøm ne pluss recevoir de mises à journal, du pouvez désactiver la fonction Mises à journal automatiques, déconnecter maksimale dispositif d'Internet (néanmoins, le logiciel recherchera et installera les mises à journal disponibles automatiquement dès la reconnexion du dispositif à Internett) ou désinstaller le logiciel. La dokumentasjonen du har, le sertifiseringsinstanser échéant, peut également indiquer kommentar désactiver les mises à journal de maksimale du har ou dispositif spécifique.

  3. Allemagne et Autriche.

   • (i) avtalen. Le logiciel sous enkeltlisensene valable spørsmål, Støpe l'essentiel, comme le décrit la dokumentasjon de Microsoft partenes l'accompagne. Microsoft n'accorde toutefois aucune autre avtalen contractuelle relative au logiciel sous enkeltlisensene.

   • (ii) begrensningen de responsabilité. LN sertifiseringsinstanser de faute intentionnelle, de faute lourde, de réclamation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, ou de faute entraînant Fjern décès ou des préjudices corporels ou matériels, Microsoft sera tenue légalement ansvarlig.

    Sous réserve de la setningsdelen (ii) partenes précède, la responsabilité de Microsoft Støpe négligence légère ne sera engagée qu'en sertifiseringsinstanser de manquement aux forpliktelser contractuelles essentielles à la bonne exécution du présent contrat, dans la mesure où ledit manquement compromet l'objet même du présent contrat et la confiance des partenaires contractuels relative au området skiller de ces dernières (les «forpliktelser majeures»). La responsabilité de Microsoft ne sera pas engagée NB sertifiseringsinstanser d'autres fautes légères.

 13. UTELUKKELSER DE AVTALEN. LE LOGICIEL ENTERPRISE CONCÉDÉ SOUS ENKELTLISENSENE «NB L' CIUDAD». DU ASSUMEZ TOUS LES RISQUES LIÉS À SEN UTNYTTELSEN. MICROSOFT N'ACCORDE AUCUNE AVTALEN OU BETINGELSE EXPRESSE. DANS LA MESURE PERMISE PARI LA RÉGLEMENTATION AKTUELT, MICROSOFT EXCLUT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS DE QUALITÉ D'ADÉQUATION À FJERN BRUK PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON.

 14. BEGRENSNINGEN ET utelukkelse DE RESPONSABILITÉ NB Sertifiseringsinstanser DE DOMMAGES. SI DU ANSVAR DES MOTIVER SOM GJØR DE RÉCLAMATION DE DOMMAGES AUPRÈS DE MICROSOFT OU DE SES FOURNISSEURS, NONOBSTANT L'EXCLUSION DE AVTALEN PRÉCÉDENTE DU NØ POUVEZ OBTENIR QU'UNE INDEMNISATION NB SERTIFISERINGSINSTANSER DE DOMMAGES SENDER OPPAD À CINQ DOLLAR AMÉRICAINS (5,00 USD). DU NØ POUVEZ PRÉTENDRE À AUCUNE INDEMNISATION STØPE D'AUTRES DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU HENDELSER ET LES PERTES DE BÉNÉFICES. Cette begrensningen s'applique (a) à toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le kode) figurant sur des områder Internett tjenestenivåer ou dans des programmer tierces; et (b) aux réclamations Støpe manquement aux termes du contrat ou brudd på de avtalen ou de betingelse, responsabilité sans faute, négligence ou autre délit. OU à toute autre réclamation; selon le sertifiseringsinstanser, dans la limite autorisée pari la réglementation aktuelt.

Elle s'applique également même si Microsoft avait ou aurait dû avoir connaissance s l'éventualité de tels dommages. La begrensningen ou l'exclusion ci-dessus peut également ne pas du être aktuelt si maksimale Ciudad, provins ou betaler n'autorise pas l'exclusion ou la begrensningen de responsabilité Støpe les dommages hendelser, indirects ou de quelque natur que ce soit.

MICROSOFT-PROGRAMVARE-LIZENZBESTIMMUNGEN

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

WENN SIE IHREN WOHNSITZ I DEN VEREINIGTEN STAATEN HABEN (REKKEFØLGE EIN UNTERNEHMEN MIT HAUPTSITZ I DEN VEREINIGTEN STAATEN SIND), LESEN SIE BITTE AVBRUDD KLAUSEL "BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN UND VERZICHT AUF SAMMELKLAGEN" UNTEN. BLIR FLATT BETRIFFT AVBRUDD BEILEGUNG VON RECHTSSTREITIGKEITEN.

Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen ustr der Microsoft Corporation (rekkefølge einem mit Microsoft verbundenen Unternehmen). SIE gelten für avbrudd oben bezeichnete programvare ustr alle oppdateringer von Microsoft-Diensten ustr-programvare (insoweit nicht solche Dienste rekkefølge oppdaterer von neuen rekkefølge zusätzlichen Bestimmungen begleitet werden, i welchem høsten diese anderen Bestimmungen prospektiv wirken ustr Ihre ustr avbrudd Rechte von Microsoft bezüglich der programvare rekkefølge Dienste vor dem oppdateringen nicht berühren). WENN SIE DIESE LIZENZBESTIMMUNGEN EINHALTEN, VERFÜGEN SIE ÜBER DIE NACHFOLGEND AUFGEFÜHRTEN RECHTE. INDEM SIE AVBRUDD PROGRAMVARE NUTZEN, ERKENNEN SIE DIESE BESTIMMUNGEN EN.

 1. RECHTE ZUR INSTALLASJONEN UND NUTZUNG.

  1. Allgemeines. SIE sind berechtigt, eine beliebige Anzahl von Kopien der programvare zu installieren ustr zu nutzen.

  2. Drittanbietersoftware. Avbrudd programvare kann Drittanbieteranwendungen enthalten, avbrudd unter diesem Vertrag rekkefølge unter deren eigenen Bestimmungen en Sie lizenziert werden. Eventuelle Lizenzbestimmungen, Hinweise ustr Urheberrechtshinweise zu Drittanbieteranwendungen sind online unter http://aka.ms/thirdpartynotices rekkefølge i einer begleitenden Hinweisdatei gegeben. Die unten stehenden Ausschlüsse ustr Beschränkungen gelten i dem nach anwendbarem Recht zulässigen Umfang auch dann, wenn solche Anwendungen weiteren Verträgen unterliegen.

  3. Wettbewerbsvergleiche. Wenn Sie ein direkter Wettbewerber sind ustr zu Zwecken des Wettbewerbsvergleichs, der Konkurrenzanalyse rekkefølge Informationsgewinnung auf avbrudd programvare zugreifen rekkefølge avbrudd programvare nutzen, verzichten Sie (auch i avbrudd Zukunft wirkend) Microsoft, deren Tochtergesellschaften ustr verbundenen Unternehmen gegenüber auf Beschränkungen bezüglich Nutzung, Zugriff ustr Vergleichstests durch den Wettbewerb i den für Ihre programvare geltenden Bestimmungen i dem Umfang, i dem Ihre Bestimmungen zur Nutzung restriktiver sind rekkefølge sein sollen als avbrudd Bestimmungen von Microsoft. Wenn Sie auf solche beabsichtigten Beschränkungen i den Bestimmungen zu Ihrer programvare nicht verzichten, ist es Ihnen nicht gestattet, auf diese programvare zuzugreifen, ustr Sie werden avbrudd programvare nicht nutzen.

 2. DATENERFASSUNG. Avbrudd programvare kann informasjonen über Sie ustr avbrudd Nutzung der programvare durch Sie erfassen ustr en Microsoft-senden. Microsoft kann diese informasjonen verwenden um Dienste bereitzustellen ustr um Produkte ustr Dienste von Microsoft zu verbessern. Ihre etwaigen Rechte, blir flatt auszuschließen, sind i der Produktdokumentation beschrieben. Einige funksjoner i der programvare ermöglichen eventuell avbrudd Datenerfassung von Nutzern Ihrer Anwendungen, avbrudd auf avbrudd programvare zugreifen rekkefølge avbrudd programvare nutzen. Wenn Sie diese funksjoner zur Datenerfassung i Ihren Anwendungen nutzen, sind Sie zur Einhaltung von anwendbarem Recht, unter anderem zur Einholung einer erforderlichen Zustimmung des Nutzers, ustr dazu verpflichtet eine einschlägige Datenschutzrichtlinie zur informasjon der Nutzer zu unterhalten, wie Sie deren Daten verwenden erfassen ustr weitergeben. Weitere Informationen zur Erfassung ustr Verwendung von Daten durch Microsoft finden Sie i der Produktdokumentation ustr i der Microsoft-Datenschutzerklärung unter https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. SIE verpflichten sich, alle entsprechenden Bestimmungen der Microsoft-Datenschutzerklärung einzuhalten.

 3. GÜLTIGKEITSBEREICH DER LIZENZ. Die programvare wird lizenziert, nicht verkauft. Alle anderen Rechte verbleiben søkemetoder Microsoft. Außer anwendbares Recht räumt Ihnen jenseits dieser Einschränkung umfangreichere Rechte ein, sind Sie nicht berechtigt

  1. technische Beschränkungen i der programvare zu umgehen avbrudd Ihnen avbrudd Nutzung nur i bestimmter Weise ermöglichen

  2. avbrudd programvare zurückzuentwickeln (omvendt utvikling), zu dekompilieren rekkefølge zu disassemblieren

  3. Hinweise von Microsoft rekkefølge deren Lieferanten i der programvare zu entfernen, zu minimieren, zu blockieren rekkefølge zu ändern

  4. avbrudd programvare für kommerzielle, nicht auf Gewinn rekkefølge auf Gewinn gerichtete Aktivitäten zu nutzen,

  5. avbrudd programvare auf eine Weise zu verwenden, avbrudd gegen das Gesetz verstößt, rekkefølge Schadprogramme zu erstellen rekkefølge zu verbreiten rekkefølge

  6. avbrudd programvare weiterzugeben, zu veröffentlichen, zu verbreiten rekkefølge zu verleihen, avbrudd programvare als eine eigenständige gehostete Lösung zur Nutzung durch andere bereitzustellen rekkefølge avbrudd programvare rekkefølge diesen Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.

 4. Tilbakemelding. Wenn Sie Microsoft tilbakemelding zur programvare geben, berechtigen Sie Microsoft, Ihr tilbakemelding zu verwenden, en Dritte weiterzugeben ustr für kommerzielle Zwecke ustr i jeglicher Weise ustr für jeglichen Zweck zu nutzen, ohne dafür Gebühren zu berechnen. SIE dürfen kein tilbakemelding geben, das unter einen Lizenzvertrag fällt, der es erforderlich macht, dass Microsoft avbrudd eigene programvare rekkefølge Dokumentation en Dritte lizenziert, weil Microsoft Ihr Feedback einfließen lässt. Diese Rechte sind über avbrudd Laufzeit dieses Vertrags hinaus gültig.

 5. AUSFUHRBESCHRÄNKUNGEN. SIE sind verpflichtet alle nationalen ustr internationalen Exportgesetze ustr Exportbestimmungen einzuhalten, avbrudd für avbrudd programvare gelten ustr auch Beschränkungen i Bezug auf Bestimmungsorte, Endbenutzer ustr avbrudd Endnutzung enthalten. Weitere Informationen zu Ausfuhrbeschränkungen finden Sie unter http://aka.ms/exporting.

 6. SUPPORTSERVICES. Microsoft ist unter diesem Vertrag nicht zu Supportleistungen für avbrudd programvare verpflichtet. Støtte for Etwaiger wird "wie besehen", "mit allen Fehlern" ustr ohne jegliche Gewähr geleistet.

 7. Oppdateringer. Die programvare darf i regelmäßigen Abständen Update-Suchen vornehmen ustr gefundene oppdateringer für Sie herunterladen ustr installieren. SIE dürfen oppdateringer nur von Microsoft rekkefølge autorisierten Quellen beziehen. Microsoft muss eventuell Ihr Betriebssystem aktualisieren, oppdaterer um zur Verfügung stellen zu können. SIE stimmen zu, diese automatischen oppdateringer ohne weitere Mitteilung zu erhalten. ES ist möglich, dass oppdateringer nicht alle vorhandenen Softwarefeatures, Dienste rekkefølge Peripheriegeräte erfassen rekkefølge unterstützen.

 8. BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN UND VERZICHT AUF SAMMELKLAGEN. Dieser Abschnitt findet Anwendung, wenn Sie i den Vereinigten Staaten leben (rekkefølge als Unternehmen Ihren Hauptsitz i den Vereinigten Staaten haben). Für den høsten eines Konflikts zwischen Ihnen ustr Microsoft verständigen Sie ustr wir uns auf einen Zeitraum von 60 Tagen i dem sich beide Seiten um eine außergerichtliche Einigung bemühen. Für den høst, dass Ihnen ustr Microsoft er tomt nicht gelingt, vereinbaren beide Parteien, avbrudd Angelegenheit auf Einzelbasis i einem bindenden Schiedsverfahren des amerikanischen Schiedsverbands ("AAA", American Arbitration Association) nach dem US- Bundesschiedsgesetz ("FAA", føderale Voldgift Act) zu schlichten ustr nicht vor einem ordentlichen Gericht rekkefølge Geschworenengericht zu klagen. Stattdessen wird ein neutraler Schiedsrichter entscheiden. Sammelklagen, Sammelschiedsverfahren, privat advokat Generelt handlinger (nur USA: Klagen einer Privatperson im öffentlichen Interesse) ustr andere Verfahren, i denen eine personen stellvertretend agiert, sind nicht zulässig ebenso nicht DAS Zusammenlegen einzelner Verfahren ohne avbrudd Zustimmung aller Parteien. Der gesamte Schiedsvertrag enthält weitere Bestimmungen ustr ist verfügbar unter http://aka.ms/arb-agreement-1. SIE ustr Microsoft stimmen diesen Bestimmungen zu.

 9. KÜNDIGUNG. Unbeschadet weiterer Rechte ist Microsoft zur Kündigung dieses Vertrages berechtigt, wenn Sie eine Bestimmung rekkefølge Bedingung des Vertrages nicht einhalten. I dem høsten sind Sie verpflichtet, alle Kopien der programvare ustr aller ihrer Bestandteile zu vernichten.

 10. GESAMTER VERTRAG. Dieser Vertrag sowie etwaige Bestimmungen, avbrudd Microsoft für Ergänzungen, oppdateringer rekkefølge Drittanbieteranwendungen vorsieht, stellen den gesamten Vertrag über avbrudd programvare kalendertype.

 11. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND. Wenn Sie avbrudd programvare i den Vereinigten Staaten rekkefølge Kanada erworben haben, unterliegen avbrudd Auslegung dieses Vertrages, Ansprüche wegen seiner Verletzung ustr alle anderen Ansprüche (einschließlich gründend auf Verbraucherschutz, unlauterem Wettbewerb ustr unerlaubter Handlung) unter Ausschluss der Kollisionsnormen tjenesten Gesetzen des Staats rekkefølge der Provinz, i der Sie Ihren Wohnsitz haben (rekkefølge als Unternehmen Ihren Hauptsitz haben), alle Schiedsangelegenheiten hingegen unterliegen dem Amerikanske Bundesschiedsgesetz ("FAA", føderale Voldgift Act). Wenn Sie avbrudd programvare i einem anderen Land erworben haben, gelten dessen Gesetze, alle Schiedsangelegenheiten hingegen unterliegen dem US-Bundesschiedsgesetz ("FAA", føderale Voldgift Act). Wenn US-Bundesrecht zum Tragen kommt, unterwerfen sich Sie ustr Microsoft als ausschließlichem Gerichtsstand (außer mit Zuständigkeit für Schiedsverfahren) dem Bundesgericht i Karlsen County, Washington, USA. Wenn nicht, unterwerfen sich Sie ustr Microsoft als ausschließlichem Gerichtsstand (außer mit Zuständigkeit für Schiedsverfahren) dem overordnet Domstolen av Karlsen County, Washington, USA.

 12. VERBRAUCHERRECHTE; REGIONALE VARIATIONEN. Dieser Vertrag beschreibt bestimmte Rechte. Möglicherweise sehen avbrudd Gesetze Ihres Staats rekkefølge landområder andere Rechte, einschließlich Verbraucherrechte, vor. Unabhängig von Ihrer Vertragsbeziehung mit Microsoft haben Sie möglicherweise auch Rechte gegenüber der Partei, von der Sie avbrudd programvare erworben haben. Dieser Vertrag ändert diese anderen Rechte nicht, wenn avbrudd Gesetze Ihres Staats rekkefølge landområder eben blir flatt ausschließen. Wenn Sie avbrudd programvare beispielsweise i einer der unten genannten Regionen erworben haben rekkefølge zwingendes Recht des Landes Anwendung findet, gelten avbrudd folgenden Bestimmungen für Sie:

  1. Australien. Nach dem australske Forbrukerloven lov gelten gesetzliche Garantien, ustr es besteht en keiner Stelle dieses Vertrags avbrudd Absicht, diese Rechte einzuschränken.

  2. Kanada. Wenn Sie diese programvare i Kanada erworben haben, können Sie den Erhalt von oppdateringer auf Ihrem Gerät stoppen, indem Sie das funksjonen für automatische oppdateringer ausschalten, Ihr Gerät vom Internet trennen (sobald Sie wieder eine Verbindung zum Internet herstellen, setzt avbrudd programvare avbrudd Suche nach ustr avbrudd installasjonen von oppdateringer fort) rekkefølge avbrudd programvare deinstallieren. Die Produktdokumentation, sofern vorhanden enthält möglicherweise auch Anweisungen zum Ausschalten von oppdateringer für Ihr Gerät bzw. Ihre programvare.

  3. Deutschland ustr Österreich.

   • (i) Gewährleistung. Avbrudd ordnungsgemäß lizenzierte programvare wird im Wesentlichen wie i den Microsoft Materialien, avbrudd der programvare beiliegen, beschrieben arbeiten. Microsoft übernimmt jedoch keine vertragliche avtalen i Bezug auf avbrudd lizenzierte programvare.

   • (ii) Haftungsbeschränkung. Bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, søkemetoder Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie søkemetoder Verletzung von Leben Körper rekkefølge Gesundheit haftet Microsoft nach den gesetzlichen Bestimmungen.

    Vorbehaltlich der vorangegangenen Klausel (ii) haftet Microsoft nur dann für leichte Fahrlässigkeit, wenn Microsoft diejenigen wesentlichen Vertragspflichten verletzt deren Erfüllung avbrudd ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrags überhaupt erst ermöglicht deren Verletzung den Zweck dieses Vertrags gefährden würde ustr auf deren Einhaltung eine Partei regelmäßig vertrauen darf (sogenannte "Kardinalpflichten"). I anderen Fällen von leichter Fahrlässigkeit haftet Microsoft nicht.

 13. AUSSCHLUSS VON GARANTIEN. DIE PROGRAMVARE WIRD "WIE BESEHEN" LIZENZIERT. SIE TRAGEN DAS MIT DER NUTZUNG VERBUNDENE RISIKO. MICROSOFT GEWÄHRT KEINE AUSDRÜCKLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN REKKEFØLGE GARANTIEN. I DEM NACH ANWENDBAREM RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG SCHLIESST MICROSOFT ALLE KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN DIE UNTER ANDEREM DER HANDELSÜBLICHKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, AUS.

 14. BESCHRÄNKUNG UND AUSSCHLUSS VON SCHADENERSATZ. WENN SIE TROTZ DES VORSTEHENDEN GARANTIEAUSSCHLUSSES EINEN ANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ HABEN, KÖNNEN SIE VON MICROSOFT USTR DEREN LIEFERANTEN ERSATZ NUR FÜR DIREKTE SCHÄDEN I HÖHE VON BIS ZU 5,00 USD ERHALTEN. SIE KÖNNEN KEINEN ERSATZ FÜR

ANDERE SCHÄDEN ERHALTEN, DARUNTER NICHT FÜR FOLGESCHÄDEN, SCHÄDEN AUS ENTGANGENEM GEWINN, SPEZIELLE, INDIREKTE REKKEFØLGE ZUFÄLLIGE SCHÄDEN.

Diese Beschränkung gilt für (a) alles, das avbrudd programvare, Dienste, Inhalte (einschließlich kode) auf Internetseiten Dritter rekkefølge Drittanbieteranwendungen betrifft, ustr für (b) Ansprüche, avbrudd auf Vertragsverletzung, Verletzung einer Gewährleistung, Avtalen rekkefølge Zusage, auf verschuldensunabhängiger Haftung, Fahrlässigkeit rekkefølge unerlaubter Handlung gründen sowie für alle anderen Ansprüche ustr jeweils i dem nach anwendbarem Recht zulässigen Umfang.

SIE hat auch dann Gültigkeit, wenn Microsoft von der Möglichkeit der Schäden gewusst hatt rekkefølge hätte wissen müssen. Obige Beschränkung ustr obiger Ausschluss gelten möglicherweise nicht für Sie, weil Ihr Staat rekkefølge Land den Ausschluss rekkefølge avbrudd Beschränkung von zufälligen Schäden, Folgeschäden rekkefølge sonstigen Schäden nicht gestattet. Wenn Sie avbrudd programvare i DEUTSCHLAND rekkefølge i ÖSTERREICH erworben haben, findet avbrudd Beschränkung im vorstehenden Absatz "Beschränkung ustr Ausschluss des Schadenersatzes" auf Sie keine Anwendung. Stattdessen gelten für Schadenersatz rekkefølge Ersatz vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund einschließlich unerlaubter Handlung, avbrudd folgenden Regelungen: Microsoft haftet søkemetoder Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, søkemetoder Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie søkemetoder Verletzung von Leben, Körper rekkefølge der Gesundheit nach den gesetzlichen Vorschriften. Microsoft haftet nicht für leichte Fahrlässigkeit. Wenn Sie avbrudd programvare jedoch i Deutschland erworben haben, haftet Microsoft auch für leichte Fahrlässigkeit, wenn Microsoft eine Vertragspflicht verletzt, deren Erfüllung avbrudd ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung avbrudd Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ustr auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen (sog. "Kardinalpflichten"). I diesen Fällen ist avbrudd Haftung von Microsoft auf typische ustr vorhersehbare Schäden beschränkt. I allen anderen Fällen haftet Microsoft auch i Deutschland nicht für leichte Fahrlässigkeit.

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ

MICROSOFT MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

ΕΑΝ ΖΕΙΤΕ (Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ «ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ». ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft Corporation (ή μία από τις συγγενείς της εταιρείες). Ισχύουν για το προαναφερθέν λογισμικό και τυχόν υπηρεσίες της ή ενημερώσεις υπηρεσιών της Microsoft (εκτός από το βαθμό που οι εν λόγω υπηρεσίες ή ενημερώσεις συνοδεύονται από νέους ή επιπρόσθετους όρους, στην οποία περίπτωση οι Συγκεκριμένοι όροι ισχύουν μελλοντικά και δεν τροποποιούν τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα της Microsoft σχετικά με το λογισμικό ή τις υπηρεσίες που έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων). ΕΑΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.

  1. Γενικά. ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΑΠΌ ΜΈΡΟΥΣ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΑΡΙΘΜΟΎ ΑΝΤΙΓΡΆΦΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ.

  2. Λογισμικό Τρίτου Μέρους. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΡΊΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΎΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΆΣ ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ Ή ΜΕ ΔΙΚΟΎΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ. Έχετε πρόσβαση στους όρους άδειας χρήσης, τις κοινοποιήσεις και τις αναγνωρίσεις, εάν υπάρχουν, για εφαρμογές τρίτων μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης http://aka.ms/thirdpartynotices ή μέσω ενός συνοδευτικού αρχείου ΚΟΙΝΟΠΟΙΉΣΕΩΝ. ΑΚΌΜΗ ΚΙ ΕΆΝ ΟΙ ΕΝ ΛΌΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΔΙΈΠΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ, ΙΣΧΎΟΥΝ ΕΠΊΣΗΣ Η ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΎΝΗΣ, ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΖΗΜΊΑΣ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ.

  3. Ανταγωνιστικός Έλεγχος Απόδοσης. Αν είστε απευθείας ανταγωνιστής και χρησιμοποιείτε ή έχετε πρόσβαση στο λογισμικό για λόγους ανταγωνιστικού ελέγχου απόδοσης, ανάλυσης ή συλλογής πληροφοριών παραιτείστε σε σχέση με τη Microsoft, τις θυγατρικές και τις συγγενείς ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΤΗΣ (ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΆ) ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΥΣΔΉΠΟΤΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΎΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΉΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΟΙ ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ, Ή ΑΠΟΣΚΟΠΟΎΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ, ΠΙΟ Περιοριστικοί από τους όρους της Microsoft. ΕΆΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΊΤΕ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΥΣΔΉΠΟΤΕ ΕΝ ΛΌΓΩ ΦΕΡΌΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΈΧΕΤΕ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΉΣΗΣ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΊΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΈΤΟΙΑ ΕΝΈΡΓΕΙΑ.

 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Το λογισμικό ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με εσάς και την από μέρους σας χρήση του λογισμικού και να τις αποστείλει στη Microsoft. Η Microsoft ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να παράσχει υπηρεσίες και να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΕΞΑΊΡΕΣΉΣ ΣΑΣ ΑΝ ΥΦΊΣΤΑΝΤΑΙ, ΠΕΡΙΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ. ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΠΌ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΣΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ Ή ΈΧΟΥΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΣΑΣ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΛΉΨΗΣ ΤΥΧΌΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΊΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ, ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΜΕ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ, ΣΥΛΛΈΓΕΤΕ ΚΑΙ ΚΆΝΕΤΕ ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΟΥΣ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από μέρους της Microsoft από την τεκμηρίωση του προϊόντος και τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink /?LinkId = 521839. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις σχετικές διατάξεις της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft.

 3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΠΑΡΑΧΩΡΕΊΤΑΙ ΜΌΝΟ Η ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. ΔΕΝ ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΣΆΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΊ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΑΡΆ ΤΟΝ ΠΑΡΌΝΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΝΤΑΙ (ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ) ΤΑ ΕΞΉΣ:

  1. Η ΠΑΡΆΒΛΕΨΗ ΤΥΧΌΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΏΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΜΌΝΟ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΥΣ ΤΡΌΠΟΥΣ,

  2. ΑΠΟΣΥΜΠΊΛΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΟΥ ΠΗΓΑΊΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ,

  3. Η κατάργηση, η ελαχιστοποίηση, ο αποκλεισμός ή η τροποποίηση τυχόν κοινοποιήσεων της Microsoft ή των προμηθευτών της στο λογισμικό,

  4. Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΈΣ Ή ΠΡΟΣΟΔΟΦΌΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

  5. Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΊΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ Ή ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΚΌΒΟΥΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Ή

  6. Η ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ, Η ΔΙΑΝΟΜΉ Ή Ο ΔΑΝΕΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, Η ΠΑΡΟΧΉ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΩΣ ΑΥΤΌΝΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΎΜΕΝΗ ΛΎΣΗ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΑΠΌ ΆΛΛΑ ΆΤΟΜΑ Ή Η ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΜΈΡΟΣ.

 4. ΣΧΟΛΙΑ. Εάν στείλετε σχόλια στη Microsoft σχετικά με το λογισμικό, δίνετε στη Microsoft, χωρίς χρέωση, το δικαίωμα χρήσης, κοινής χρήσης και εμπορευματοποίησης των σχόλιών σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας παροχή σχολίων που υπόκεινται σε άδεια χρήσης, η οποία απαιτεί την έκδοση άδειας χρήσης από την Microsoft για το λογισμικό ή την τεκμηρίωσή της προς τρίτα μέρη, επειδή η Microsoft συμπεριλαμβάνει τα σχόλιά ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΆ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΥΤΆ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΝΑ ΙΣΧΎΟΥΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ

 5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΣΤΕ ΜΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΓΧΏΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΈΣ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΊΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎΣ, ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΎΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΉ ΧΡΉΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς εξαγωγής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://aka.ms/exporting.

 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Η Microsoft, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τυχόν υπηρεσίες υποστήριξης για το λογισμικό. ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΈΧΕΙ», «ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΣΦΆΛΜΑΤΑ» ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΚΑΝΕΝΌΣ ΕΊΔΟΥΣ ΕΓΓΎΗΣΗ.

 7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊ ΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΕΛΈΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΛΑΜΒΆΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΣΤΆ ΕΚ ΜΈΡΟΥΣ ΣΑΣ. Μπορείτε να αποκτάτε ενημερώσεις μόνο από τη Microsoft ή εξουσιοδοτημένες πηγές. Η Microsoft ενδεχομένως να πρέπει να ενημερώσει το σύστημά σας για να σας προσφέρει ενημερώσεις. ΑΠΟΔΈΧΕΣΤΕ ΤΗ ΛΉΨΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΑΥΤΌΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΊΑ ΠΡΌΣΘΕΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ. ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ Ή ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΆΡΧΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ.

 8. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Η παρούσα Ενότητα ισχύει εάν διαμένετε (ή, εάν πρόκειται για επιχείρηση, η κύρια επαγγελματική έδρα σας βρίσκεται) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν βρίσκεστε σε διένεξη με τη Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft να επιχειρήσετε να επιλύσετε τη διένεξη αυτή ανεπίσημα εντός 60 ημερών. Εάν δεν καταφέρετε να επιλύσετε τη διένεξη με τη Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft ότι θα διεξαχθεί δεσμευτική διαιτησία σε ατομική βάση ενώπιον της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association) δυνάμει του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Διαιτησίας και να μην εγείρετε αγωγή για επίλυση της διένεξης σε δικαστήριο ενώπιον δικαστή ή ενόρκων. ΑΝΤΊΘΕΤΑ, ΤΙΣ ΔΙΕΝΈΞΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΛΎΕΙ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΉΣ. Δεν επιτρέπονται μηνύσεις στο πλαίσιο συλλογικής αγωγής, συλλογικές διαιτησίες, γενικές αγωγές που εκπροσωπούνται από τη Γενική Εισαγγελία και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία στην οποία κάποιος ενεργεί ως αντιπρόσωπος. Δεν επιτρέπεται επίσης ο συνδυασμός ατομικών διαδικασιών χωρίς τη συγκατάθεση όλων των συμβαλλόμενων μερών. Η πλήρης Σύμβαση Διαιτησίας περιέχει περισσότερους όρους και διατίθεται στη διεύθυνση http://aka.ms/arb-avtalen-1. Η Microsoft και εσείς αποδέχεστε αυτούς τους όρους.

 9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός τους, η Microsoft δικαιούται να καταγγείλει αυτήν τη σύμβαση, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους όρους ή τις προϋποθέσεις της. ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΥΤΉ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΕΤΕ ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΤΊΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΤΟΥ ΜΈΡΗ.

 10. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Η παρούσα σύμβαση και τυχόν άλλοι όροι που μπορεί να παρέχει η Microsoft για συμπληρώματα ενημερώσεις ή εφαρμογές τρίτων, αποτελούν την ενιαία σύμβαση για το λογισμικό.

 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. ΑΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ Ή ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ, ΟΙ ΝΌΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΔΙΑΜΈΝΕΤΕ (Ή ΕΆΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ, ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΌΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ Η ΚΎΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΈΔΡΑ ΣΑΣ) ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΤΙΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ ΠΕΡΊ ΠΑΡΑΒΊΑΣΉΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ, ΑΘΈΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑΣ) ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΥΧΌΝ ΑΝΤΙΦΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ, ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΌΤΙ Η FAA ΔΙΈΠΕΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ. ΕΆΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΧΏΡΑ ΙΣΧΎΕΙ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗΣ ΧΏΡΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΌΤΙ Η FAA ΔΙΈΠΕΙ ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ. Εάν υφίσταται ομοσπονδιακή δικαιοδοσία των Η.Π.Α. η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που ΕΚΔΙΚΆΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ). Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο Ανώτατο Δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που εκδικάζονται στο δικαστήριο (με ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ).

 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΥΤΉ Η ΣΎΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΝΌΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ. ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ. Ανεξάρτητα και πέρα από τη σχέση σας με τη Microsoft, ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του συμβαλλομένου από τον οποίο αποκτήσατε το λογισμικό. Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΆΖΕΙ ΑΥΤΆ ΤΑ ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΕΦΌΣΟΝ ΤΟΎΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΕΆΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΕ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΠΕΡΙΟΧΈΣ Ή ΙΣΧΎΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΣΤΗ ΧΏΡΑ, ΤΌΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΉ ΣΑΣ ΙΣΧΎΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ:

  1. Αυστραλία. ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΌΜΟ ΠΕΡΊ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑΣ ΈΧΕΤΕ ΝΌΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΈΝΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΠΡΌΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΗΡΕΆΣΕΙ ΤΑ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ.

  2. Καναδάς. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στον Καναδά μπορείτε να διακόψετε τη λήψη ενημερώσεων απενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης αποσυνδέοντας τη συσκευή σας από το Internet (ωστόσο, εάν και αν επανασυνδεθείτε στο Internett, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΣΕΙ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΤΟΥΣ) Ή ΚΑΤΑΡΓΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. Η ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΑΝ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ, ΜΠΟΡΕΊ ΕΠΊΣΗΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ.

  3. ΓΕΡΜΑΝΊΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΊΑ.

   • (i) Εγγύηση. Το λογισμικό που διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται σε οποιαδήποτε υλικά της Microsoft που συνοδεύουν το λογισμικό. Ωστόσο, η Microsoft δεν παρέχει καμία συμβατική εγγύηση σε σχέση με το λογισμικό με άδεια χρήσης.

   • (ii) Περιορισμός Ευθύνης. Σε περίπτωση εσκεμμένης συμπεριφοράς, βαριάς αμέλειας, η αξίωση που βασίζεται στον Νόμο περί Ευθύνης λόγω Ελαττωματικού Προϊόντος, καθώς και σε περίπτωση θανάτου ή προσωπικού ή σωματικού τραυματισμού, η Microsoft ευθύνεται σύμφωνα ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ.

    Σύμφωνα με την προηγούμενη ρήτρα (ii), η Microsoft θα ευθύνεται μόνο για ελαφρά αμέλεια, εάν η Microsoft έχει διαπράξει παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με υλικό, η εκπλήρωση των οποίων διευκολύνει τη δέουσα εκτέλεση της παρούσας ΣΎΜΒΑΣΗΣ, Η ΠΑΡΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΘΈΣΕΙ ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ ΤΟ ΣΚΟΠΌ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΣΥΝΕΧΉ ΣΤΌΧΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΈΝΩΝ (ΑΠΟΚΑΛΟΎΜΕΝΕΣ «ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ»). Σε άλλες περιπτώσεις ήπιας αμέλειας, η Microsoft δεν θα φέρει ευθύνη για ελαφρά αμέλεια.

 13. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. H MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η MICROSOFT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

 14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 5,00 $ Η.Π.Α. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Αυτός ο περιορισμός ισχύει για (α) οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων μερών στο Internet ή εφαρμογές τρίτων και (β) αξιώσεις για ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΕΓΓΎΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ, ΑΜΈΛΕΙΑ Ή ΆΛΛΗ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΑΞΊΩΣΗ, ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ. Επίσης ισχύει ακόμα και αν η Microsoft γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών. Ο ανωτέρω περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας, εφόσον το δίκαιο της πολιτείας, της περιφέρειας ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ ΊΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΓΙΑ ΕΎΛΟΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΈΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΖΗΜΊΕΣ. LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

HA AZ ÖN LAKÓHELYE (VAGY VÁLLALAT ESETÉBEN SZÉKHELYE) AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TALÁLHATÓ, AKKOR OLVASSA EL AZ ALÁBBI, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSÉRE ÉS EN PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ SZAKASZT. MERT EZEK BEFOLYÁSOLJÁK EN JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJÁT.

En jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek Ön és en Microsoft Corporation (vagy egy társvállalata) között. Ezen feltételek en fent nevezett szoftverre és en Microsoft-bármely egyéb szolgáltatására vagy szoftverfrissítésére egyaránt vonatkoznak (kivéve, ha az ilyen szolgáltatásokhoz vagy frissítésekhez új vagy kiegészítő feltételek tartoznak, mely esetben en jövőre vonatkozóan ezen eltérő feltételek tekintendők érvényesnek, és nem módosítják az Ön vagy en Microsoft frissítés előtti szoftverhez vagy szolgáltatáshoz fűződő jogait). HA ELFOGADJA EN JELEN LICENCFELTÉTELEKET, AKKOR ÖN AZ ALÁBB ISMERTETETT JOGOKKAL RENDELKEZIK. AZZAL, HOGY HASZNÁLJA EN SZOFTVERT, ÖN ELFOGADJA EN JELEN FELTÉTELEKET.

 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK.

  1. Általános rendelkezések. Ön en szoftver tetszőleges számú LimitedCopies og NumCopies IsNot "1" eller LimitedCopiespéldányát telepítheti és használhatja.

  2. Harmadik féltől származó szoftverek. En szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó alkalmazást amelyet Ön en jelen szerződés alapján vagy azok saját feltételei szerint cape licencbe. En harmadik felektől származó alkalmazásokra vonatkozó licencfeltételek, értesítések és nyilatkozatok (ha vannak) online en http://aka.ms/thirdpartynotices címen vagy en kapcsolódó értesítési fájlban tekinthetők meg. AZ alábbi fenntartások, illetve en károkért való felelősség korlátozása és kizárása – az alkalmazandó støtvis által megengedett mértékig – abban az esetben er érvényes, ha ezekre az alkalmazásokra más szerződések vonatkoznak.

  3. Összehasonlító teljesítményvizsgálat. Ha Ön egy közvetlen versenytárs, és összehasonlító teljesítményvizsgálat elemzés vagy információgyűjtés céljából éri el vagy használja en szoftvert, Ön en Microsofttal, annak leányvállalataival és társvállalataival szemben (en jelenre és en jövőre nézve egyaránt) lemond az Ön szoftverére vonatkozó feltételekben foglalt minden olyan korlátozásról, amely az összehasonlítás céljából történő használatra, hozzáférésre és teljesítményvizsgálatra vonatkozik, amennyiben az Ön használati feltételei szigorúbbak vagy szigorúbban értelmezendők, Peppermyntefyll en Microsoft-feltételei. Amennyiben Ön nem mond le en szoftverére vonatkozó feltételekben foglalt korlátozásokról, Önnek tilos elérnie vagy használnia en szoftvert és nem er teszi ezt meg.

 2. ADATGYŰJTÉS. En szoftver adatokat gyűjthet önről és en szoftver Ön általi használatáról, és ezeket elküldheti en Microsoftnak. En Microsoft ezeket az adatokat szolgáltatások nyújtására és en Microsoft-termékeinek és szolgáltatásainak továbbfejlesztésére felhasználhatja. AZ Ön letiltásra való jogairól (ha vannak ilyenek) en termékdokumentációban olvashat. En szoftver bizonyos funkciói engedélyezhetik alkalmazásának azon felhasználóinak adatgyűjtését, akik elérik vagy használják en szoftvert. Ha ezen funkciókat Ön az alkalmazásán belüli adatgyűjtésre használja, eleget kell tennie az alkalmazandó jog előírásainak, ideértve en szükséges felhasználói tartalom megszerzését és egy olyan kiemelkedő minőségű adatvédelmi irányelv fenntartását, amely pontosan tájékoztatja en felhasználókat az adataik felhasználásáról gyűjtéséről és megosztásáról. En Microsoft adatgyűjtési és - felhasználási gyakorlatairól en termékdokumentációban és en Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatában olvashat en következő címen: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Ön vállalja, hogy betartja en Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozat minden alkalmazandó rendelkezését.

 3. En LICENC TERJEDELME. Ön csak en szoftver licencét szerezte meg, en tulajdonjogát nem. En Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve hogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön:

  1. nem kerülheti meg en technikai korlátozásait szoftver olyan amelyek annak csak meghatározott módokon történő használatát teszik lehetővé;

  2. nem fordíthatja vissza és nem fejtheti vissza en szoftvert nem nyerheti vissza annak forráskódját;

  3. nem távolíthatja el, minimalizálhatja, blokkolhatja vagy módosíthatja en Microsoft vagy annak szállítóinak szoftverben foglalt értesítéseit;

  4. nem használhatja en szoftvert kereskedelmi veldedig organisasjon vagy bevételszerzési tevékenységekhez;

  5. nem használhatja en szoftvert semmiféle jogszabályba ütköző módon vagy kártékony programok létrehozásához vagy terjesztéséhez; vagy

  6. nem oszthatja meg, teheti közzé, terjesztheti vagy adhatja kölcsön en szoftvert, en szoftvert nem kínálhatja fel másoknak használatra különállóan üzemeltetett megoldásként, és szoftvert-vagy en jelen szerződést nem ruházhatja át egyetlen harmadik félre sem.

 4. VISSZAJELZÉS. Ha Ön visszajelzést ad Microsoftnak en szoftverről, Ön díjmentesen jogot biztosít en Microsoftnak ord hogy az bármely módon és bármely célból használja, megossza vagy kereskedelmileg hasznosítsa az Ön visszajelzését. Ön nem küld olyan visszajelzést, amelyre vonatkozó licencfeltételek értelmében en Microsoft köteles lenne harmadik félnek licencbe adni saját szoftverét vagy dokumentációját, mert en szoftver vagy dokumentáció magában foglalja az Ön visszajelzését. Ezek en rendelkezések en jelen szerződés érvényességének lejárata után er érvényben maradnak.

 5. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. Ön köteles betartani szoftverre-vonatkozó, en célterületet en végfelhasználókat és en végfelhasználást illető korlátozásokat tartalmazó valamennyi belföldi és nemzetközi jogszabályt és előírást. AZ exportkorlátozásokról további tájékoztatás en következő webhelyen található: http://aka.ms/exporting.

 6. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. Et Microsoft en jelen szerződés értelmében nem köteles terméktámogatási szolgáltatásokat nyújtani en szoftverhez. Minden biztosított támogatás "adott állapotban", "annak minden hibájával együtt" érhető el, bármiféle garanciavállalás nélkül.

 7. FRISSÍTÉSEK. En szoftver rendszeresen ellenőrizheti, hogy vannak e frissítések és letöltheti és telepítheti en frissítéseket. Ön frissítéseket kizárólag en Microsofttól vagy hivatalos forrásokból szerezhet være. Előfordulhat, hogy frissítések-biztosításához en Microsoftnak frissítenie kell az Ön rendszerét. Ön vállalja, hogy minden további értesítés nélkül fogadja az ilyen automatikus frissítéseket. Előfordulhat, hogy en frissítések nem tartalmazzák vagy nem támogatják az összes meglévő szoftverfunkciót, - szolgáltatást, illetve perifériaeszközt.

 8. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSE ÉS LEMONDÁS PERTÁRASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL. EZ en szakasz akkor vonatkozik Önre, ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) az Amerikai Egyesült Államokban található. Ön és en Microsoft-abban állapodik meg, hogy ha Ön és en Microsoft között jogvita alakul ki, akkor 60 nap alatt informális egyeztetéssel megoldást próbálnak találni rá. Ha ez nem jár sikerrel, akkor Ön és en Microsoft vállalja, hogy az ügyet en Választottbíróságokról szóló szövetségi törvény (Federal Voldgift Act, en továbbiakban "FAA") az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Tilknytning, en továbbiakban "AAA") elé viszi, és annak egyedi választottbírósági döntését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és nem indít pert esküdtszék vagy bíró előtt. Ehelyett egy pártatlan választottbíró dönt. Nem megengedett en pertársaság en pertársaság jellegű választottbírósági eljárás,en magánvádas eljárás közügynek minősülő esetben és semmilyen más olyan eljárás, amelyben valaki képviselői minőségében lép fel; ugyanakkor az egyedi eljárások összevonása sem megengedett az összes érintett fél hozzájárulása nélkül. Teljes Választottbíróságokról szóló szerződés további feltételeket tartalmaz, amelyeket itt érhet el: http://aka.ms/arb-agreement-1. Ön és et Microsoft elfogadja en jelen feltételeket.


 9. FELMONDÁS. En Microsoft minden más jogról való lemondás nélkül felmondhatja en jelen szerződést ha Ön annak bármely feltételét és kikötését megszegi. Ilyen esetben Önnek meg kell semmisítenie en szoftver összes példányát és valamennyi alkotórészét.

 10. En SZERZŐDÉS TELJESSÉGE. En jelen-szerződés, valamint megadott en Microsoft-által, kiegészítésekre, frissítésekre vagy harmadik felek által biztosított alkalmazásokra vonatkozó egyéb feltételek alkotják en teljes megállapodást erre en szoftverre vonatkozóan.

 11. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ HELYEK. Ha Ön az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában szerezte være szoftvert, en jelen szerződés értelmezésével, az azzal kapcsolatos jogviták és minden egyéb követelés tekintetében (beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel, en tisztességtelen verseny tilalmának megszegésével és en szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igényeket er) az Ön lakhelye (vagy vállalat esetén székhelye) szerinti államnak, illetve országnak en törvényei az irányadók, tekintet nélkül en nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire, azzal, hogy en választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó. Ha være en szoftvert bármely más országban szerezte az adott ország törvényei az irányadók, azzal, hogy en választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó. Ha megállapítható amerikai egyesült államokbeli szövetségi illetékesség, akkor Ön és et Microsoft hozzájárulnak Washington állam Karlsen megyéjében működő szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve en választottbírósági eljárásokat). Ha nem, akkor Ön és et Microsoft hozzájárulnak Washington állam Karlsen megyéjében működő Legfelső Bíróság kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve en választottbírósági eljárásokat).

 12. FOGYASZTÓI JOGOK; REGIONÁLIS ELTÉRÉSEK. En jelen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön államának tartományának vagy országának törvényei más jogokat er biztosítanak Önnek, ideértve en fogyasztói jogokat er. En Microsofttal fennálló kapcsolatán kívül Önt azzal en féllel szemben er megillethetik bizonyos jogok, amelytől en szoftvert beszerezte. En jelen szerződés nem módosítja az ilyen jogokat, ha az állam, en tartomány vagy az ország törvényei ezt nem engedik meg. Ha például Ön en szoftvert az alábbi térségek valamelyikében szerezte være, vagy ha kötelezően alkalmazandók országspecifikus törvények, akkor Önre en következő rendelkezések vonatkoznak:

  1. Ausztráliában. Önt az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében kötelező garanciák illetik meg, és csorbítása en jelen szerződésnek nem célja e jogainak.

  2. Kanadában. Ha Ön Kanadában szerezte være en szoftvert, leállíthatja en frissítéseket ha letiltja az automatikus frissítés funkciót ha eszközén megszakítja az internetkapcsolatot (de ha és amikor ismételten csatlakozik, en szoftver folytatja en frissítések keresését és telepítését), vagy ha eltávolítja en szoftvert. AZT, hogy az Ön konkrét eszköze, illetve szoftvere esetében miként kell kikapcsolni en frissítéseket en termék dokumentációja tartalmazza (ha van ilyen).

  3. Németország és Ausztria.

   • (i) Szavatosság. En megfelelően licencelt szoftver alapvetően en szoftverhez mellékelt Microsoft dokumentációban foglaltaknak megfelelően tåke működni. En Microsoft azonban nem nyújt szerződéses garanciát en licencelt szoftverhez kapcsolódóan.

   • (ii) en felelősség korlátozása. Szándékos magatartás súlyos gondatlanság, en Termékfelelősségi Törvényen alapuló igények, valamint halál, személyi vagy fizikai sérülés esetén et Microsoft en törvényi szabályoknak megfelelően tartozik felelősséggel.

   AZ előző (ii) pont alapján felelősséggel en Microsoft-csak akkor tartozik en kismértékű gondatlanságért ha en Microsoft olyan lényeges szerződési kötelezettségeit szegi meg, amelyek teljesítése elősegíti en rendelkezéseinek betartását jelen szerződés amelyek megszegése veszélyezteti en jelen szerződés célját, és amelyek betartásában egy fél folyamatosan bízhat (úgynevezett "sarkalatos kötelezettségek"). En kismértékű gondatlanság egyéb eseteiben en Microsoft nem felelős en kismértékű gondatlanságért.

 13. EN SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. EN LICENC AZ "ADOTT ÁLLAPOTÚ" SZOFTVERHEZ BIZTOSÍT ÖNNEK JOGOKAT. ÖN EN SZOFTVERT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. MICROSOFT NEM NYÚJT SEMMIFÉLE KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. EN MICROSOFT EZÚTON AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR BÁRMIFÉLE VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE EN FORGALMAZHATÓSÁGRA, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS ER EN JOGBITORLÁS MENTESSÉGRE VONATKOZÓAKAT.

 14. KÁRFELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. HA AZ ELŐBBI SZAVATOSSÁGKIZÁRÁS ELLENÉRE ÖNNEK BÁRMIFÉLE ALAPJA VAN ORD, HOGY KÁRTÉRÍTÉST KÉRJEN, AMICROSOFTTÓL VAGY EN MICROSOFT SZÁLLÍTÓITÓL CSAK KÖZVETLEN KÁR ESETÉN, 5,00 USD EREJÉIG KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST. ÖN NEM KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT, BELEÉRTVE EN KÖVETKEZMÉNYI, AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, EN RENDKÍVÜLI, EN KÖZVETETT ÉS EN VÉLETLENSZERŰ KÁROKAT ER.

  EZ korlátozás vonatkozik (a) bármely en szoftverrel, szolgáltatással, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve er en kódot) vagy harmadik fél webhelyével vagy alkalmazásával kapcsolatos ügyre, valamint (b) en szerződésszegéssel en garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, fokozott felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott vagy egyéb kárral kapcsolatos igényre, minden esetben az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

  En korlátozás akkor er érvényes, ha en Microsoft-tudott, vagy ha en Microsoftnak tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Előfordulhat hogy en fenti korlátozás nem vonatkozik Önre mert tagállama, megyéje vagy országa nem teszi lehetővé en járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

PERSYARATAN LISENSI PERANGKAT LUNAK MICROSOFT

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

JIKA ANDA TINGGAL DI (ATAU JIKA KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ANDA BERLOKASI DI) UNITED SERIKAT, HARAP BACA BAGIAN "ARBITRASE YANG MENGIKAT DAN PENGABAIAN GUGATAN MASSAL" DI BAWAH. KLAUSUL TERSEBUT MEMPENGARUHI PENYELESAIAN SENGKETA.

Persyaratan lisensi ini adalah perjanjian antara Anda dan Microsoft Corporation (atau salah satu afiliasinya). Persyaratan ini berlaku untuk perangkat lunak yang tercantum di atas dan semua pembaruan perangkat lunak dan layanan Microsoft (kecuali selama layanan atau pembaruan tersebut dilengkapi dengan persyaratan baru atau tambahan, dalam hal ini persyaratan yang berbeda tersebut kemungkinan akan berlaku dan tidak mengubah hak Anda atau Microsoft yang terkait dengan layanan atau perangkat lunak yang telah diperbarui sebelumnya). JIKA ANDA MEMATUHI PERSYARATAN LISENSI INI ANDA MEMILIKI HAK SEBAGAIMANA TERCANTUM DI BAWAH INI. DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK INI, ANDA MENERIMA PERSYARATAN INI.

 1. HAK PENGINSTALAN DAN PENGGUNAAN.

  1. Umum. Anda dapat menginstal dan menggunakan dalam jumlah berapa ti salinan perangkat lunak ini.

  2. Perangkat Lunak Pihak Ketiga. Perangkat lunak dapat menyertakan aplikasi pihak ketiga yang dilisensikan kepada Anda berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan persyaratan mereka sendiri. Persyaratan pemberitahuan, dan pernyataan lisensi, jika ada, untuk aplikasi pihak ketiga dapat diakses secara online di http://aka.ms/thirdpartynotices atau di fil pemberitahuan yang menyertainya. Bahkan jika aplikasi tersebut diatur oleh perjanjian ren, penafian, batasan terhadap, dan pengecualian kerugian di bawah ini juga berlaku sejauh yang diizinkan oleh undang undang yang berlaku.

  3. Tolok Ukur yang Kompetitif. Jika Anda adalah pesaing langsung, dan Anda mengakses atau menggunakan perangkat lunak untuk tujuan tolok ukur yang kompetitif, analisis, atau pengumpulan intelijen, Anda mengabaikan setiap pembatasan penggunaan kompetitif, akses, dan uji tolok ukur dalam persyaratan yang mengatur perangkat lunak Anda terhadap Microsoft anak perusahaannya, dan perusahaan afiliasinya (termasuk yang akan datang), sejauh persyaratan penggunaan Anda bersifat, atau dimaksudkan untuk, lebih terbatas dibandingkan persyaratan Microsoft. Jika Anda tidak mengabaikan pembatasan yang dimaksudkan tersebut dalam persyaratan yang mengatur perangkat lunak Anda, Anda tidak diizinkan untuk mengakses atau menggunakan perangkat lunak ini, dan tidak akan mengakses atau menggunakannya.

 2. PENGUMPULAN DATA. Perangkat lunak dapat mengumpulkan informasi tentang Anda dan penggunaan perangkat lunak oleh Anda dan mengirimkannya ke Microsoft. Microsoft dapat menggunakan informasi ini untuk menyediakan layanan dan meningkatkan produk serta layanan Microsoft. Hak Anda untuk menyisih, jika ada, dijelaskan dalam dokumentasi produk. Beberapa fitur di perangkat lunak dapat mengaktifkan pengumpulan data dari pengguna aplikasi Anda yang mengakses atau menggunakan perangkat lunak. Jika Anda menggunakan fitur ini untuk mengaktifkan pengumpulan data di aplikasi, Anda harus mematuhi undang undang yang berlaku, termasuk mendapatkan izin yang diperlukan dari pengguna, dan menyimpan kebijakan privasi yang penting yang secara akurat menginformasikan kepada pengguna tentang bagaimana Anda menggunakan, mengumpulkan, dan membagikan data mereka. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pengumpulan dan penggunaan data Microsoft dalam dokumentasi produk dan Pernyataan Privasi Microsoft di https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Anda setuju untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam Pernyataan Privasi Microsoft.

 3. CAKUPAN LISENSI. Perangkat lunak dilisensikan, tidak dijual. Microsoft memiliki semua hak lainnya. Kecuali jika undang undang yang berlaku memberi Anda hak lainnya terlepas dari batasan ini, Anda tidak akan (dan tidak memiliki hak untuk):

  1. mengubah batasan teknis dalam perangkat lunak yang hanya mengizinkan Anda menggunakannya dengan cara tertentu;

  2. merekayasa ulang, mendekompilasi, atau membongkar perangkat lunak;

  3. menghapus, memperkecil, memblokir, atau memodifikasi pemberitahuan apa ti dari Microsoft atau pemasoknya di perangkat lunak;

  4. menggunakan perangkat lunak untuk aktivitas komersial, nirlaba, atau yang menghasilkan pendapatan;

  5. menggunakan perangkat lunak dengan cara yang melanggar undang undang atau membuat atau menyebarkan skadelig programvare; atau

  6. membagikan, mempublikasikan, menyebarluaskan, atau meminjamkan perangkat lunak, menyediakan perangkat lunak sebagai solusi yang di-vert terpisah untuk digunakan oleh orang ren, atau mentransfer perangkat lunak atau perjanjian ini kepada pihak ketiga Overord ti.

 4. TANGGAPAN. Jika Anda memberikan tanggapan tentang perangkat lunak kepada Microsoft, berarti Anda memberikan hak kepada Microsoft tanpa biaya, untuk menggunakan, berbagi, dan mengkomersialkan tanggapan tersebut dengan cara apa ti dan untuk tujuan apa ti. Anda sebaiknya tidak memberikan tanggapan yang diatur dalam lisensi yang mengharuskan Microsoft melisensikan perangkat lunak atau dokumentasinya kepada pihak ketiga karena Microsoft menyertakan tanggapan Anda di dalamnya. Semua hak tersebut tetap berlaku setelah perjanjian ini berakhir.

 5. PEMBATASAN EKSPOR. Anda harus mematuhi semua undang undang dan peraturan ekspor dalam negeri dan internasional yang berlaku atas perangkat lunak, yang mencakup pembatasan tujuan, pengguna akhir, dan penggunaan akhir. Untuk informasi lebih lanjut tentang batasan ekspor, kunjungi http://aka.ms/exporting.

 6. LAYANAN DUKUNGAN. Berdasarkan perjanjian ini, Microsoft tidak berkewajiban menyediakan layanan dukungan untuk perangkat lunak. Dukungan diberikan "sebagaimana adanya", "dengan segala kekurangannya", dan tanpa jaminan dalam bentuk apa ti.

 7. PEMBARUAN. Perangkat lunak dapat secara berkala memeriksa pembaruan, serta mengunduh dan menginstalnya untuk Anda. Anda dapat memperoleh pembaruan hanya dari Microsoft atau sumber resmi lainnya. Microsoft mungkin harus memperbarui sistem Anda untuk menyediakan pembaruan tersebut. Anda setuju untuk menerima pembaruan otomatis ini tanpa pemberitahuan tambahan. Pembaruan mungkin tidak menyertakan atau mendukung semua fitur perangkat lunak, layanan, atau perangkat periferal yang ada.

 8. ARBITRASE MENGIKAT DAN PENGABAIAN GUGATAN MASSAL. Bagian ini berlaku jika Anda tinggal di (atau jika kantor pusat perusahaan Anda berlokasi di) Amerika Serikat. Jika Anda dan Microsoft menghadapi sengketa, Anda dan Microsoft setuju untuk mencoba selama 60 hari untuk menyelesaikannya secara uformelle. Jika Anda dan Microsoft tidak berhasil, Anda dan Microsoft setuju dengan arbitrase individuelle mengikat sebelum American Arbitration Association berdasarkan Undang Undang Arbitrase Federal ("FAA"), dan tidak mengajukan tuntutan di pengadilan di hadapan hakim atau juri. Sebagai gantinya, sist avgjør netral akan membuat keputusan. Tuntutan hukum gugatan massal, arbitrase tingkat massal, tindakan umum pengacara pribadi dan proses hukum lainnya dengan salah satu pihak bertindak sebagai perwakilan tidak diizinkan; menggabungkan proses hukum terpisah tanpa seizin semua pihak juga tidak diizinkan. Perjanjian Arbitrase yang lengkap berisi beberapa persyaratan dan terdapat di http://aka.ms/arb-agreement-1. Anda dan Microsoft setuju dengan persyaratan ini.

 9. PENGHENTIAN. Tanpa praduga atas hak-hak ren apa ti, Microsoft dapat menghentikan perjanjian ini jika Anda tidak mematuhi sebagian dari persyaratan atau ketentuannya. Bila demikian, Anda diharuskan untuk memusnahkan semua salinan perangkat lunak dan seluruh bagian komponen-komponennya.

 10. PERJANJIAN MENYELURUH. Perjanjian ini, dan persyaratan ren yang mungkin diberikan oleh Microsoft untuk suplemen, pembaruan, atau aplikasi pihak ketiga, adalah perjanjian menyeluruh untuk perangkat lunak ini.

 11. UNDANG UNDANG YANG BERLAKU DAN TEMPAT PENYELESAIAN SENGKETA. Jika Anda memperoleh perangkat lunak di United Serikat atau Kanada, undang undang Brunei bagian atau provinsi tempat tinggal Anda (atau, lokasi kantor pusat perusahaan Anda) mengatur penafsiran perjanjian ini, klaim atas pelanggarannya dan semua klaim lainnya (termasuk perlindungan konsumen, persaingan tidak sehat, dan klaim wanprestasi), meskipun terdapat pertentangan prinsip undang undang, kecuali bahwa FAA mengatur semua ketentuan yang terkait dengan arbitrase. Jika Anda memperoleh perangkat lunak di Brunei ren, undang undang Brunei tersebut berlaku, kecuali bahwa FAA mengatur semua ketentuan yang terkait dengan arbitrase. Jika terdapat wilayah hukum federal som Anda dan Microsoft akan menyerahkannya ke wilayah hukum eksklusif dan lokasi pengadilan federal di Karlsen County, Washington untuk semua sengketa yang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase). Jika tidak, Anda dan Microsoft akan menyerahkannya ke wilayah hukum eksklusif dan lokasi Pengadilan Tinggi Karlsen County, Washington untuk semua sengketa yang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase).

 12. HAK KONSUMEN; VARIASI REGIONALE. Perjanjian ini menjelaskan tentang hak hukum tertentu. Anda mungkin memiliki hak ren, termasuk hak konsumen, berdasarkan undang undang Brunei bagian, provinsi, atau Brunei Anda. Terpisah dan di luar hubungan Anda dengan Microsoft, Anda mungkin juga memiliki hak sehubungan dengan pihak yang memberikan perangkat lunak tersebut. Perjanjian ini tidak mengubah hak ren tersebut jika undang undang Brunei bagian, provinsi, atau Brunei Anda tidak mengizinkannya. Misalnya jika Anda mendapatkan perangkat lunak di salah satu kawasan di bawah ini, atau undang – undang wajib Brunei berlaku, maka ketentuan berikut ini berlaku untuk Anda:

  1. Australia. Anda memiliki garansi resmi berdasarkan Undang Undang Konsumen Australia dan tidak ada satu pernyataan ti dalam perjanjian ini yang ditujukan untuk mempengaruhi hak tersebut.

  2. Kanada. Jika Anda memperoleh perangkat lunak ini di Kanada, Anda dapat berhenti menerima pembaruan dengan menonaktifkan fitur pembaruan otomatis, memutuskan sambungan perangkat Anda dari Internett (namun, jika dan bila Anda tersambung kembali ke Internett, perangkat lunak akan melanjutkan pemeriksaan dan penginstalan pembaruan), atau menghapus instalan perangkat lunak. Dokumentasi produk, jika ada mungkin juga menjelaskan cara menonaktifkan pembaruan untuk perangkat atau perangkat lunak khusus Anda.

  3. Jerman dan Østerrike.

   • (i) Jaminan. Perangkat lunak yang dilisensikan dengan benar akan berjalan secara substansial sebagaimana dijelaskan dalam semua materi Microsoft yang diberikan bersama perangkat lunak. Namun Microsoft tidak memberikan garansi kontrak sehubungan dengan perangkat lunak berlisensi.

   • (ii) Batasan Kewajiban. Jika terjadi tindakan yang disengaja, kelalaian parah, tuntutan berdasarkan Undang Undang Kewajiban Produk, serta dalam kasus kematian atau cedera fisik, Microsoft bertanggung jawab menurut undang undang tertulis.

    Berdasarkan klausul sebelumnya (ii), Microsoft hanya akan bertanggung jawab atas kelalaian ringan jika Microsoft melanggar kewajiban kontrak materi tersebut, pemenuhan yang memfasilitasi kelayakan pelaksanaan perjanjian ini, pelanggaran yang membahayakan tujuan perjanjian ini, dan kepatuhan yang selalu diyakini salah satu pihak (disebut sebagai "kewajiban kardinal"). Dalam kasus kelalaian ringan lainnya, Microsoft tidak bertanggung jawab atas kelalaian ringan.

 13. PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN. PERANGKAT LUNAK INI DILISENSIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". ANDA MENANGGUNG RISIKO PENGGUNAANNYA. MICROSOFT TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN, GARANSI, MAUPUN KETENTUAN REN SECARA TERSURAT. SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG UNDANG YANG BERLAKU, MICROSOFT MENGECUALIKAN SEMUA JAMINAN TERSIRAT TERMASUK KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN IKKE-PELANGGARAN.

 14. BATASAN DAN PENGECUALIAN KERUSAKAN. JIKA ANDA MEMILIKI DASAR UNTUK MEMINTA GANTI RUGI TERLEPAS DARI PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN SEBELUMNYA, ANDA HANYA DAPAT MEMINTA GANTI RUGI LANGSUNG KEPADA MICROSOFT DAN PEMASOKNYA HINGGA SEJUMLAH 5,00 USD. ANDA TIDAK DAPAT MEMPEROLEH

  KEMBALI PENGGANTIAN UNTUK KERUSAKAN LAINNYA, TERMASUK KERUSAKAN KONSEKUENSIAL, HILANGNYA LABA, KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, MAUPUN INSIDENTAL.

  Batasan ini berlaku untuk (a) hal apa ti yang terkait dengan perangkat lunak, layanan, konten (termasuk kode) di situs Internet pihak ketiga, atau aplikasi pihak ketiga; Dan (b) klaim atas pelanggaran kontrak, jaminan, garansi, atau ketentuan; kewajiban ketat, kelalaian, atau wanprestasi lainnya; atau klaim lainnya; di setiap kasus sejauh yang diizinkan oleh undang undang yang berlaku.

  Batasan ini juga berlaku meskipun Microsoft telah mengetahui atau seharusnya telah mengetahui tentang kemungkinan kerugian tersebut. Batasan atau pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk Anda karena Brunei bagian, provinsi, atau Brunei Anda mungkin tidak mengizinkan pengecualian atau batasan terhadap kerugian insidental, konsekuensial, maupun kerugian lainnya.

CONDIZIONI DI LICENZA PER IL PROGRAMVARE MICROSOFT

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

QUALORA IL LICENZIATARIO RISIEDA (OPPURE, PANELEGENSKAPER CASO DI UNA SOCIETÀ, IL LUOGO PRINCIPALE I CUI SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ SI TROVI) NEGLI ES UNITI DOVRÀ LEGGERE L'ARTICOLO "ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL'AZIONE DI CATEGORIA" KONTROLLER SEGUE. FORTELLING ARTICOLO DISCIPLINA LA MODALITÀ DI RISOLUZIONE DI POSSIBILI CONTROVERSIE.

Le presenti condizioni di licenza costituiscono il contratto tra il licenziatario e Microsoft Corporation (o una delle saksøke consociate). Le presenti condizioni si applicano al programvare di cui sopra e en qualsiasi servizio o aggiornamento programvare Microsoft (tranne nella misura i cui tali servizi o aggiornamenti siano forniti con condizioni nuove o aggiuntive, panelegenskaper quale caso tali condizioni differenti si applicano i prospettiva e ikke modificano jeg diritti del licenziatario o di Microsoft relativamente al programvare o ai servizi aggiornati i precedenza). QUALORA IL LICENZIATARIO SI ATTENGA ALLE PRESENTI CONDIZIONI DI LICENZA, DISPORRÀ DEI DIRITTI INDICATI DI SEGUITO. UTILIZZANDO IL PROGRAMVARE, IL LICENZIATARIO ACCETTA LE PRESENTI CONDIZIONI.

 1. DIRITTI DI INSTALLAZIONE E-SULL'UTILIZZO.

  1. I Generale. Il licenziatario potrà installare e utilizzare qualsiasi numero di copie del programvare.

  2. Programvare di Terzi. Il programvare potrà includere applicazioni di terzi Kontroller vengono concesse i licenza ai sensi del presente contratto o delle relative condizioni. Le eventuali condizioni di licenza comunicazioni e accettazioni riguardanti le applicazioni di terzi potranno essere accessibili online all'indirizzo http://aka.ms/thirdpartynotices o i Fjern fil con le relativ comunicazioni. Anche panelegenskaper caso i cui tali applicazioni siano disciplinate da contratti specifici, nella misura consentita dalla legge applicabile si applicano la dichiarazione di ikke responsabilità e le limitazioni e le esclusioni di danni riportate di seguito.

  3. Ytelsesmåling Competitivo. Qualora il licenziatario sia un concorrente diretto e acceda o utilizzi il programvare per scopi, quali il ytelsesmåling competitivo, l'analisi o la raccolta di informazioni, rinuncia kommer avviene con Microsoft, le saksøke filiali e le saksøke consociate (anche i prospettiva ) et qualsiasi limitazione relativa all'utilizzo, all'accesso e ai test di benchmark competitivi nelle condizioni Kontroller disciplinano il programvare nella misura i cui le condizioni per l'utilizzo siano, o pretendano di essere, più restrittive delle condizioni di Microsoft. Qualora il licenziatario ikke rinunci ad alcuna di tali limitazioni presunte delle condizioni Kontroller disciplinano il programvare, ikke sarà autorizzato ad accedere en fortelling programvare né en utilizzarlo e ikke lo farà.

 2. RACCOLTA DEI DATI. Microsoft potrà ricevere jeg dati sul licenziatario e sull'utilizzo del programvare Kontroller verranno raccolti tramite il programvare stesso e li potrà utilizzare per erogare jeg servizi e migliorare jeg prodotti e jeg servizi offerti. Gli eventuali diritti Kontroller il licenziatario potrà esercitare per rifiutarsi esplicitamente di fornire tali dati sono descritti nella documentazione del prodotto. Alcune funzionalità del programvare potranno consentire la raccolta dei dati degli utenti Kontroller utilizzano le applicazioni del licenziatario per accedere al programvare o utilizzarlo. Qualora il licenziatario utilizzi tali funzionalità per abilitare la raccolta dei dati nelle proprie applicazioni, dovrà conformarsi alle legge applicabile e dovrà anche ottenere le eventuali autorizzazioni necessarie da parte degli utenti, oltre en mantenere un'importante informativa sulla personvern con la quale informa gli utenti sul modo i cui utilizza, raccoglie e condivide jeg loro dati. Ulteriori informazioni sulla raccolta e il trattamento dei dati di Microsoft sono disponibili nella documentazione del prodotto e nell'Informativa sulla personvern di Microsoft all'indirizzo https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Il licenziatario accetta di conformarsi en tutte le disposizioni applicabili dell'Informativa sulla personvern di Microsoft.

 3. AMBITO DI VALIDITÀ DELLA LICENZA. Il programvare ikke viene venduto, glidende gjennomsnitt è concesso i licenza. Microsoft si riserva tutti gli altri diritti. Panelegenskaper limite massimo consentito dalla legge applicabile il licenziatario ikke agirà (né avrà il diritto di agire) kommer segue:

  1. aggirare le limitazioni tecniche presenti panelegenskaper programvare Kontroller gli consentono di utilizzarlo solo i determinati modi;

  2. decompilare o disassemblare il programvaren.

  3. rimuovere, ridurre, bloccare o modificare alcuna comunicazione di Microsoft o dei suoi fornitori inclusa panelegenskaper programvaren

  4. utilizzare il programvare i attività commerciali, ingen profit o Kontroller producano reddito;

  5. utilizzare il programvare i contrasto con la legge oppure per creare o propagare skadelig programvare o

  6. dele, pubblicare, distribuire o concedere i prestito il programvare, fornirlo kommer soluzione ospitata autonoma utilizzabile da terzi oppure trasferire il programvare o il presente contratto en terzi.

 4. COMMENTI. Qualora fornisca commenti sul programvaren et Microsoft, il licenziatario conferisce Microsoft, senza alcun costo aggiuntivo, il diritto di utilizzare, dele e commercializzare tali commenti i qualsiasi modo e per qualsiasi scopo. Il licenziatario ikke fornirà en Microsoft commenti Kontroller siano soggetti en condizioni di licenza Kontroller impongano en Microsoft di concedere i licenza en terzi il suo programvare o la sua documentazione, en fronte dell'eventuale inclusione dei commenti panelegenskaper programvare o nella documentazione stessa. Tali diritti estenderanno la loro validità temporale anche dopo la scadenza del presente contratto.

 5. LIMITAZIONI RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE. Il licenziatario dovrà anche conformarsi en tutte le leggi e en tutti jeg regolamenti nazionali e internazionali sull'esportazione applicabili al programvare, kontroller includono limitazioni su destinazioni utenti finali e utilizzo siste episode. Per ulteriori informazioni sulle limitazioni relative all'esportazione, il licenziatario potrà visitare la pagina http://aka.ms/exporting.

 6. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO. Microsoft ikke è obbligata ai sensi del presente contratto en erogare alcun servizio di supporto tecnico per il programvare. L'eventuale supporto tecnico erogato viene fornito "com'è", "con tutti jeg difetti" e senza alcun tipo di garanzia.

 7. AGGIORNAMENTI. Il programvare potrà controllare periodicamente la presenza di aggiornamenti e scaricarli e installarli per conto del licenziatario. Il licenziatario potrà ottenere gli aggiornamenti solo da Microsoft o da fonti autorizzate. Per fornire gli aggiornamenti è possibile kontroller Microsoft debba aggiornare il sistema del licenziatario. Il licenziatario accetta di ricevere tali aggiornamenti automatici senza alcuna ulteriore comunicazione. Gli aggiornamenti potrebbero ikke includere né supportare tutti jeg servizi, le funzionalità o le periferiche esistenti.

 8. ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL'AZIONE DI CATEGORIA. Il presente Articolo si Application qualora il licenziatario risieda (o, panelegenskaper caso di una Società, il luogo principale i cui la Società svolge la propria attività si trovi) negli Stati Uniti. Nell'eventualità di una controversia tra il licenziatario e Microsoft, entrambi accettano di tentare di risolverla per vi informali per un periodo di 60 giorni. Qualora ciò ikke sia possibile, il licenziatario e Microsoft accettano di sottoporsi ad arbitrato vincolante su grunntall individuale davanti all'American Arbitration Association ai sensi del føderale Voldgift Act ("FAA") e di ikke avviare procedimenti giudiziari. Le controversie saranno invece risolte davanti en un arbitro neutrale. Føre per azioni di categoria, arbitrati su basi collettive, årsak intentate da un singolo en beneficio di una collettività e qualsiasi altro procedimento legale, i cui qualcuno agisca i veste rappresentativa di altri, ikke sono consentiti; ikke è consentito nemmeno riunire jeg singoli procedimenti senza il consenso di tutte le DelI. Il Contratto di Arbitrato completo contiene altre condizioni ed è disponibile all'indirizzo http://aka.ms/arb-agreement-1. Il licenziatario e Microsoft accettano le presenti condizioni.

 9. RISOLUZIONE. Microsoft potrà risolvere il presente contratto, senza per questo pregiudicare altri diritti, qualora il licenziatario ikke si attenga ad alcuna delle condizioni del medesimo. I vannrett caso saksøke il licenziatario dovrà distruggere tutte le copie del programvare e tutte le DelI componenti.

 10. INTERO ACCORDO. Il presente contratto e qualsiasi altra condizione kontroller Microsoft potrà fornire i relazione en supplementi aggiornamenti o ad applicazioni di terzi costituiscono l'intero accordo per il programvare.

 11. LEGGE APPLICABILE E FORO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Qualora il licenziatario abbia acquistato il programvare negli Stati Uniti o i Canada, il presente contratto sarà interpretato e disciplinato dalle leggi dello Stato i cui risiede il licenziatario (o panelegenskaper caso di una società, del luogo principale i cui la società svolge la propria attività). Tali leggi disciplineranno anche jeg reclami aventi ad oggetto l'inadempimento del contratto e tutti gli altri reclami (inclusi quelli relativi en inadempimenti della normativa en tutela dei consumatori, inadempimenti delle norme i materia di concorrenza sleale e l'illecito civile), indipendentemente dai principi i materia di conflitto di legge, fatta eccezione per tutte le disposizioni relative all'arbitrato Kontroller saranno disciplinate dal FAA. Qualora il licenziatario abbia acquistato il programvare i qualsiasi altro Paese, si applicano le leggi di fortelling Paese, fatta eccezione per tutte le disposizioni relative all'arbitrato Kontroller saranno disciplinate dal FAA. Panelegenskaper caso i cui sussista una giurisdizione federale statunitense, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive del tribunale federale con sede en Karlsen fylke Washington per tutte le controversie esaminate i tribunale (ad esclusione dell'arbitrato). Diversamente, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive della Corte Suprema con sede en Karlsen fylke Washington per tutte le controversie esaminate i tribunale (ad esclusione dell'arbitrato).

 12. DIRITTI DEI CONSUMATORI, VARIAZIONI REGIONALI. Il presente contratto descrive determinati diritti. Al licenziatario potranno essere concessi altri diritti, tra cui jeg diritti dei consumatori, ai sensi delle leggi del suo Paese di residenza. Autonomamente da Microsoft, il licenziatario potrebbe, inoltre, vantare ulteriori diritti direttamente nei confronti della parte presso la quale ha acquistato il programvare. Il presente contratto ikke modifica tali altri diritti qualora le leggi del Paese di residenza del licenziatario ikke consentano di modificarli. AD esempio qualora il licenziatario abbia acquistato il programvare i una delle aree angir di seguito o si applichi la legge obbligatoria del Paese, sono valide le seguenti disposizioni:

  1. Australia. Il licenziatario è soggetto alle garanzie di legge previste dalla australske Forbrukerloven lov e nessuna disposizione contenuta panelegenskaper presente contratto influisce su tali diritti.

  2. Canada. Qualora il programvare sia stato acquistato i Canada, il licenziatario potrà interrompere la ricezione degli aggiornamenti disattivando la funzionalità di aggiornamento automatico, disconnettendo il dispositivo da Internet (tuttavia, nell'eventualità e quando il licenziatario si riconnetterà et Internett, il programvare riprenderà en controllare se sono presenti aggiornamenti e en installarli) oppure disinstallando il programvare. Nell'eventuale documentazione del prodotto è possibile Kontroller vi sia inoltre specificato kommer il licenziatario potrà disattivare gli aggiornamenti per il dispositivo o il programvare i uso.

  3. Germania e Østerrike.

   • (i) Garanzia. Il programvare validamente concesso i licenza funzionerà i sostanziale conformità en quanto descritto panelegenskaper materiale Microsoft fornito con il programvare. Tuttavia Microsoft ikke fornisce alcuna garanzia contrattuale i relazione al programvare concesso i licenza.

   • (ii) Limitazione di Responsabilità. I caso di comportamento intenzionale, colpa grav, reclami basati sulla Legge i materia di Responsabilità Prodotto così komme i caso di morte o lesioni personali, Microsoft è responsabile i conformità alle legge imperativa.

   I riferimento alle precedente clausola (ii), Microsoft sarà responsabile solo di colpa lieve qualora sia inadempiente en tali obbligazioni contrattuali sostanziali, il cui adempimento facilita la debita esecuzione del presente contratto, il cui inadempimento metterebbe i pericolo lo scopo del presente contratto e alle cui conformità una parte potrà costantemente pris affidamento (le cosiddette "obbligazioni fondamentali"). I altri casi di colpa lieve Microsoft ikke sarà responsabile di fortelling colpa.

 13. ESCLUSIONE DI GARANZIE. IL PROGRAMVARE VIENE CONCESSO I LICENZA "COM'È". IL LICENZIATARIO LO UTILIZZA EN PROPRIO RISCHIO. MICROSOFT IKKE RICONOSCE CONDIZIONI O GARANZIE ESPRESSE NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLE LEGGI APPLICABILI, MICROSOFT ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ (QUALITÀ IKKE INFERIORE ALLE MEDIER), ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO E IKKE VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

 14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DI DANNI. QUALORA IL LICENZIATARIO ABBIA FONDATE RAGIONI PER RICHIEDERE DANNI NONOSTANTE LA PRECEDENTE ESCLUSIONE DI GARANZIE, IL LICENZIATARIO HA DIRITTO EN OTTENERE DA MICROSOFT E DAI RELATIVI FORNITORI SOLO IL RISARCIMENTO PER JEG DANNI DIRETTI PANELEGENSKAPER LIMITE DI CINQUE DOLLARI (KR 5). IL LICENZIATARIO IKKE HA DIRITTO EN OTTENERE-IL RISARCIMENTO PER EVENTUALI ALTRI DANNI, INCLUSI DANNI CONSEQUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI O PER LUCRO CESSANTE.

  Questa limitazione si Application (a) en qualsiasi questione relativa al programvare, ai servizi al contenuto (incluso il codice) sui siti Internett o nelle applicazioni di terzi e (b) ai reclami relativi en inadempimento contrattuale, inadempimento delle garanzie o delle condizioni, responsabilità oggettiva negligenza o altro illecito civile oppure en qualsiasi altro reclamo e i ciascun caso nella misura massima consentita dalla legge applicabile.

  Fortelling limitazione si Application anche panelegenskaper caso i cui Microsoft sia stata informata o avrebbe dovuto essere informata della possibilità del verificarsi di tali danni. La limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbe ikke essere applicabile al licenziatario, i quanto l'esclusione o la limitazione di danni incidentali, consequenziali o di altro tipo potrebbe ikke essere consentita panelegenskaper suo Paese di residenza.

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

お客様の居住地(会社の場合は主たる業務地)が米国内である場合、以下の「拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利 放棄」の内容を注意深くお読みください。 当該条項は、訴訟を解決する方法に影響を及ぼします。

本マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下「本ライセンス条項」といいます) は、お客様と Microsoft Corporation (またはそのいずれかの関連会社。 以下、「マイクロソフト」といいます) との契約を構成します。 本ライセン ス条項は、上記の本ソフトウェア、およびマイクロソフトのサービスまたはソフトウェア更新プログラムに適用されます (ただし、これらのサービスまたは更新プログラムに新しい条項または追加条項が付属している場合は、当該別途の条 項が将来に向かって適用され、更新前のソフトウェアまたはサービスに関するお客様またはマイクロソフトの権利は変 更されません) 。 お客様が本ライセンス条項を遵守することを条件に、お客様には以下が許諾されます。 本ソフトウェア を使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。

 1. インストールおよび使用に関する権利。

  1. 総則。 お客様は、本ソフトウェアの ikke LimitedCopies 任意の数の複製 を、 [インストールして使用することができま す。 ]

  2. 第三者のソフトウェア。 本ソフトウェアには、本ライセンス条項または第三者独自の条項に基づいて、お客様 にライセンスされる第三者のアプリケーションが含まれていることがあります。 第三者のアプリケーションにライ センス条項、通知、および確認事項がある場合は、 http://aka.ms/thirdpartynotices または付属の通知ファ イルでご覧いただけることがあります。 かかるアプリケーションに別途のライセンス条項が適用される場合でも、 適用される法令により認められる範囲において、下記の免責ならびに損害に関する制限および除外は併せて 適用されるものとします。

  3. 競合ベンチマーキング。 お客様がマイクロソフトの直接の競合企業であり、競合ベンチマーキング、分析、また は情報収集を目的として本ソフトウェアにアクセスするまたは本ソフトウェアを使用する場合、お客様の使用条 件がマイクロソフトの条件より制限が厳しい、またはそう主張する範囲において、お客様のソフトウェアに適用 される条項に規定されている競合を目的とする使用、アクセス、およびベンチマーク テストに関する制限をマ イクロソフト、その子会社および関連会社 () 今後そうなる会社を含みます) に対して放棄するものとします。 お 客様のソフトウェアに適用される条項の当該制限を放棄しないお客様は、本ソフトウェアにアクセスしたり本ソ フトウェアを使用したりすることが許可されず、このようなアクセスも使用も行わないものとします。

 2. データ収集。 本ソフトウェアは、お客様およびお客様による本ソフトウェアの使用に関する情報を収集し、その情報 をマイクロソフトに送信することがあります。 マイクロソフトは、サービスを提供したり、マイクロソフトの製品および サービスを改善したりするためにこの情報を使用することができます。 お客様にこの収集を停止する権利がある場 合は、製品付属の文書に記載されています。 本ソフトウェアの一定の機能を使用すると、本ソフトウェアにアクセス する、または本ソフトウェアを使用するお客様のアプリケーションのユーザーからデータを収集できる場合がありま す。 お客様は、この機能を使用してお客様のアプリケーションでデータ収集を行う場合、ユーザーから必要な同意 を得る、データの使用、収集、および共有方法についてユーザーに正確に知らせるプライバシー ポリシーを目につ きやすい形で維持するなど、適用される法令を遵守しなければなりません。 マイクロソフトによるデータの収集およ び使用の詳細については、製品付属の文書および Microsoft のプライバシーに関する声明 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) をご参照ください。 お客様は、Microsoft のプライバシーに 関する声明の適用されるすべての条項に従うことに同意します。

 3. ライセンスの適用範囲。 本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。 マイクロソフ トはその他の権利をすべて留保します。 適用される法令により上記の制限を超える権利が与えられる場合を除き、 以下の事項は禁止されています (お客様は以下を行う権利を有しません) 。

  1. 使用方法を制限するために本ソフトウェアに組み込まれている技術的制限を回避する方法で使用すること。

  2. 本ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、もしくは逆アセンブルすること。

  3. 本ソフトウェアに含まれるマイクロソフトまたはそのサプライヤーによる通知を削除、最小化、ブロック、または 変更すること。

  4. 商用、非営利、または収益が発生する活動で本ソフトウェアを使用すること。

  5. 法に反するような方法で、またはマルウェアを作成もしくは拡散するために本ソフトウェアを使用すること。

  6. 本ソフトウェアを共有、公開、頒布、もしくはレンタルすること、本ソフトウェアを第三者が使用できるようにスタ ンドアロンのホスト型ソリューションとして提供すること、または本ソフトウェアもしくは本ライセンス条項を第三 者に譲渡すること。

 4. フィート ック。 お客様は、マイクロソフトに対して本ソフトウェアに関するフィードバックを提供する場合、その方法 や目的を問わず、お客様のフィードバックを使用、共有、および商品化する権利を無償でマイクロソフトに譲渡する ものとします。 お客様は、マイクロソフトがお客様のフィードバックをソフトウェアまたはドキュメントに取り入れたこと により、マイクロソフトが第三者に対してソフトウェアまたはドキュメントのライセンスを供与することが求められるよ うなライセンスの対象となるフィードバックを提供しないものとします。 これらの権利は本ライセンス条項の終了後も 効力を維持するものとします.

 5. 輸出規制。 お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーお よびエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。 輸出規制の詳細につい ては http://aka.ms/exporting をご参照ください。

 6. サホ ート サーヒ ス。 マイクロソフトは、本ライセンス条項に基づいて本ソフトウェアのサポート サービスを提供する 義務を負いません。 サポートは現状有姿のまま、瑕疵を問わない条件および何らの保証もない条件で提供されま す。

 7. 更新フ ロク ラム。 本ソフトウェアでは、更新プログラムが定期的に確認され、自動的にダウンロードおよびインスト ールされることがあります。 お客様は、マイクロソフトまたは正規マイクロソフト販売代理店からのみ、更新プログラ ムを入手することができます。 マイクロソフトは、お客様に更新プログラムを提供するために、お客様のシステムを 更新する必要がある場合があります。 お客様は、追加通知なくこのような自動更新プログラムを受け取ることに同 意するものとします。 更新プログラムでは、既存のソフトウェア機能、サービス、または周辺機器の一部が含まれて いないか、サポートされていない場合があります。

 8. 拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄。 お客様の居住地 ( または会社の場合は主たる業務地 ) 米国内て る場合は、本条か 適用されます。 お客様とマイクロソフトは、両者間で紛争が発生した場合、60 日間、解決に向け て非公式に努力することに同意します。 解決できなかった場合、お客様およびマイクロソフトは、連邦仲裁法 (以下 「FAA」といいます) に準拠した、米国仲裁協会による拘束力のある個別の仲裁によって解決することに同意し、裁 判官または陪審員による裁判所への提訴を行わないものとします。 この場合、中立的な仲裁人が決定を下します。 集団訴訟、集団仲裁、司法長官による民事訴訟、およびいずれかの当事者が代表者として提起するその他の訴 訟は許可されません。 両当事者の同意なしに、個別の訴訟を併合することも許可されません。 完全な仲裁契約に は他の条項も規定されています。 詳細については、 http://aka.ms/arb-agreement-1 をご参照ください。 お客様お よびマイクロソフトは当該条項に同意します。

 9. 解除。 マイクロソフトは、お客様が本ライセンス条項の契約条件を遵守していない場合、他のいかなる権利も制限 することなく本ライセンス条項を解除することができます。 その場合、お客様は本ソフトウェアの複製およびコンポ ーネントのすべてを破棄しなければなりません。

 10. 完全合意。 本ライセンス条項、およびマイクロソフトが追加ソフトウェア、更新プログラム、または第三者のアプリケ ーションについて提供する場合があるその他の条項は、本ソフトウェアについての完全なる合意です。

 11. 準拠法および紛争解決の場所。 お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ内で入手された場合、本ライセンス 条項の解釈、契約違反に対する請求、およびその他すべての請求 (消費者保護法、不正競争防止法、および不 法行為に対する請求を含みます) には、抵触法にかかわらず、お客様の住所 (または会社の場合は主たる業務 地) の地域または国の法令が適用されます。 ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。 お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ以外の国で入手された場合、本ライセンス条項は適用される地域法に 準拠するものとします。 ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。 米国連邦裁判所が 設置されている場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除きます) につ

  いても、ワシントン州キング郡の連邦裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意します。 連邦 裁判所が設置されていない場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除 きます) についても、ワシントン州キング郡の上位裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意 します。

 12. 消費者の権利、地域による差異。 本ライセンス条項は、一定の法的な権利を規定します。 お客様は、地域や国に よっては、本ライセンス条項の定めにかかわらず、消費者としての権利など、本ライセンス条項と異なる権利を有 する場合があります。 また、お客様とマイクロソフトとの関係とは別に、お客様は本ソフトウェアの取得取引の相手 方に対して権利を取得できる場合もあります。 本ライセンス条項は、お客様の地域または国の法律がその法律に 基づく権利の変更を許容しない場合、それらの権利を変更しないものとします。 たとえば、お客様が以下のいずれ かの地域で本ソフトウェアを取得された場合、または当該国の強行法が適用される場合、以下の規定がお客様に 適用されます。

  1. オーストラリア。 お客様は、オーストラリア消費者法に基づく法定保証を有し、本ライセンス条項は、それらの 権利に影響を与えることを意図するものではありません。

  2. カナダ。 お客様が本ソフトウェアをカナダで入手された場合、自動更新機能をオフにする、お客様のデバイスを インターネットから切断する (ただし、インターネットに再接続すると、本ソフトウェアは更新プログラムの確認 およびインストールを再開します) 、または本ソフトウェアをアンインストールすることにより、更新プログラムを 受け取ることを停止できます。 製品付属の文書がある場合は、当該文書にお客様の特定のデバイスまたはソ フトウェアの更新をオフにする方法が記載されていることもあります。

  3. ドイツおよびオーストリア。

   • (i) 保証。 適切にライセンスを取得したソフトウェアは、実質的に、本ソフトウェアに付属しているマイクロソ フト資料に説明されているとおり動作します。 ただし、マイクロソフトは、ライセンスを取得したソフトウェ アに関して契約上の保証は一切いたしません。

   • (ii) 責任の制限。 マイクロソフトは、故意による行動、重過失があった場合、および製造物責任法に基づく 請求が申し立てられた場合、ならびに人の死亡もしくは傷害、または物理的傷害が発生した場合、制 定法に従って責任を負います。

    前項 (ii) に従って、マイクロソフトが重大な契約上の義務、すなわち、本ライセンス条項の正当な履行を支援 する義務の遂行、本ライセンス条項の目的を危うくする義務の不履行、および当事者が常に信頼できる義務 の遵守 (「基本義務」といわれます) に違反した場合、マイクロソフトは軽過失に限り責任を負います。 その他 の軽過失については、マイクロソフトは責任を負いません。

 13. あらゆる保証の免責。 本ソフトウェアは、現状有姿のまま瑕疵を問わない条件て 提供されます。 本ソフトウェアの 使用に伴う危険は、お客様の負担とします。 マイクロソフトは、明示的な瑕疵担保責任または保証責任を一切負い ません。 適用される法令によって認められる限りにおいて、商品性、特定目的に対する適合性、または権利侵害 の不存在に関する黙示の保証を含め、いかなる黙示の保証についても一切責任を負いません。

 14. 責任の制限およひ 除外。 上記の保証の免責にもかかわらす 損害賠償を受ける正当な根拠か ある場合、マイクロ ソフトおよひ そのサフ ライヤーの責任は、 5,00 米ト ルを上限とする直接損害に限定されます。 その他の損害 ( 果的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、およひ 付随的損害を含みますか これらに限定されません ) に関して は、一切責任を負いません。 この制限は、 (a) 本ソフトウェア、サーヒ ス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ ( コート を含みます ) たは第三者のアフ リケーションに関連した事項、およひ (b) 契約違反、保証または条件違反、厳格責任、過失、も しくは不法行為等の請求、またはその他すへ ての請求 ( いす れの場合も適用される法令により認められている範 囲において ) に適用されます。 この制限は、マイクロソフトか 損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合にも適用されます。 また、一 部の地域や国て は付随的損害、結果的損害、およひ その他の損害の免責、または責任の制限か 認められないた め、上記の制限事項か 適用されない場合か あります。 
 


MICROSOFT 소프트웨어 사용권 계약서

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

미국에 거주하거나 기본 사업자 주소지가 미국인 경우 아래의 "법적 구속력이 있는 중재 및 집단 소송 포기"에 대한 내용을 읽어 보십시오. 이 조항은 분쟁 해결 방법에 영향을 미칩니다.

본 사용권 계약은 귀하와 Microsoft Corporation(또는 계열사) 간에 체결되는 계약입니다. 본 계약은 위에 명시된 소프트웨어 및 모든 Microsoft 서비스 또는 소프트웨어 업데이트에 적용됩니다 (해당 서비스 또는 업데이트에 신규 또는 추가 조건이 있는 경우 제외되며 다른 조건은 미래에 적용되고 이 경우 사전 업데이트된 소프트웨어 또는 서비스에 대한 귀하 또는 Microsoft 의 권리가 변경되지 않음). 본 사용권 계약을 준수하는 경우 아래와 같은 권한을 행사할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용함으로써 귀하는 아래의 조항들에 동의하게 됩니다.

 1. 설치 사용권 .

  1. 일반조항 . 귀하는원하는개수사본의소프트웨어사본을설치및사용하여.

  2. 3 자소프트웨어 . 본소프트웨어에는본계약또는고유한계약조건에따라귀하에게사용권이 허여된 제 3 자 응용 프로그램이 포함되어 있을 수 있습니다. 제 3 자 응용 프로그램에 대한 사용권 계약, 통지 및 승인 (있는 경우) 은 http://aka.ms/thirdpartynotices 에서 온라인으로 액세스하거나 동봉된 통지 파일에서 확인할 수 있습니다. 해당 응용 프로그램에 다른 계약이 적용되더라도 아래의 부인과 손해의 제한 및 배제 역시 관련 법률로 허용되는 범위까지 적용됩니다.

  3. 경쟁 벤치마킹 . 귀하가 직접 경쟁업체로서 경쟁 벤치마킹 분석 또는 정보 수집 목적으로 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용하는 경우 귀하는 Microsoft, 그 자회사 및 계열사 (미래 포함) 에 대해 귀하의 사용 조건이 Microsoft 의 조건보다 더 제한적이거나 그러한 취지인 범위 내에서 소프트웨어에 적용되는 조건에 포함된 경쟁 사용, 액세스, 벤치마킹 테스트 제한을 포기합니다. 귀하가 소프트웨어에 적용되는 조건에 포함된 해당 취지의 제한을 포기하지 않는 경우 현재와 미래에 이 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용할 수 없습니다.

 2. 데이터 수집 . 소프트웨어에서 귀하 및 귀하의 소프트웨어 사용에 대한 정보를 수집하여 Microsoft 에 전송할 수 있습니다. Microsoft 는 이 정보를 사용하여 서비스를 제공하고 Microsoft 제품 및 서비스를 향상시킬 수 있습니다. 귀하의 거부 권리는 제품 설명서에 설명되어 있습니다. 소프트웨어의 일부 기능은 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용하는 응용 프로그램의 사용자로부터 데이터를 수집할 수 있습니다. 응용 프로그램의 데이터 수집을 가능하게 하는 기능을 사용하는 경우 필요한 사용자 동의를 얻고 데이터의 사용, 수집 및 공유 방법에 대해 사용자에게 정확한 정보를 제공하는 개인정보취급방침을 명확하게 유지하는 등의 관련 법률을 준수해야 합니다. Microsoft의 데이터 수집 및 사용에 대한 자세한 내용은 제품 설명서 및 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 의 Microsoft 개인정보취급방침을 참조할 수 있습니다. 귀하는 Microsoft 개인정보취급방침의 해당 조항을 준수하기로 동의합니다.

 3. 사용권의 범위 . 본 소프트웨어는 판매되는 것이 아니라 그 사용이 허여되는 것입니다. 기타 모든 권한은 Microsoft 가 보유합니다. 이러한 제한과 관계없이 관련 법률에서 귀하에게 더 많은 권한을 부여하지 않는 한, 귀하는 다음과 같은 행위를 해서는 안 됩니다(권리 없음).

  1. 특정한 방식으로만 사용할 수 있도록 허용된 소프트웨어의 경우 기술적 제한 사항을 위반하는 행위

  2. 소프트웨어의 리버스 엔지니어링, 디컴파일 또는 디스어셈블 작업을 수행하는 행위

  3. 소프트웨어에서 Microsoft 또는 그 공급자의 통지를 제거, 최소화, 차단 또는 수정하는 행위

  4. 상업적활동, 비영리활동또는수익발생을위한활동에본소프트웨어를사용하는행위

  5. 법에 저촉되는 방식으로 소프트웨어를 사용하거나 맬웨어를 만들거나 전파하는 행위

  6. 소프트웨어를 공유, 게시, 배포 또는 대부하거나, 다른 사용자가 사용할 수 있도록 소프트웨어를 독립 실행형으로 호스팅된 솔루션으로 제공하거나, 제 3 자에게 소프트웨어 또는 본 계약을 양도하는 행위

 4. 피드백 . 귀하가 Microsoft 에 소프트웨어에 대한 피드백을 제공할 경우 귀하는 피드백을 어떤 목적이나 방법으로든 무상으로 사용, 공유 및 상용화할 수 있는 권한을 Microsoft 에 제공하는 것입니다. Microsoft 가 귀하의 피드백을 소프트웨어에 포함하므로 귀하는 Microsoft 가 제 3 자에게 소프트웨어 또는 문서의 라이선스를 허여하도록 요구하는 라이선스에 적용되는 피드백을 제공하지 않습니다. 이러한 권한은 본 계약 기간 동안 유효합니다.

 5. 수출제한 . 귀하는소프트웨어에적용되는모든국내및국제수출법및규정을준수해야하며여기에는 목적지, 최종 사용자 및 최종 용도에 대한 제한이 포함됩니다. 수출 제한에 대한 자세한 내용은 http://aka.ms/exporting 을 방문하십시오.

 6. 지원 서비스 . Microsoft 는 본 계약에 따라 소프트웨어에 대한 지원 서비스를 제공할 의무가 없습니다. 모든 지원은 "있는 그대로", "오류를 포함하여" 및 어떤 종류의 보증 없이 제공됩니다.

 7. 업데이트 . 소프트웨어에서는 정기적으로 업데이트가 있는지 확인한 후 해당 업데이트를 다운로드 및 설치합니다. 귀하는 Microsoft 또는 승인된 출처로부터만 업데이트를 받을 수 있습니다. Microsoft 가 해당 업데이트를 제공하기 위해 귀하의 시스템을 업데이트해야 할 수도 있습니다. 귀하는 추가 통지 없이 자동 업데이트를 수신하기로 동의합니다. 업데이트가 기존의 소프트웨어 기능, 서비스 또는 주변 장치를 포함하거나 지원하지는 않을 수 있습니다.

 8. 구속력있는중재및집단소송의포기 . 본조항은미국에거주하거나기본사업자주소지가미국인경우에 적용됩니다 . 귀하와 Microsoft 간에 분쟁이 있는 경우 귀하와 Microsoft 는 60 일 동안 해당 분쟁을 비공식적으로 해결하려고 노력한다는 데 동의합니다. 귀하와 Microsoft 가 분쟁을 해결할 수 없을 경우 귀하와 Microsoft 는 "FAA"(연방중재법안)에 따라 "AAA"(미국중재협회)에 의한 구속력 있는 개별 중재에 따르며 판사 또는 배심원단 앞에서 소송하지 않는다는 데 동의합니다. 대신 중위중재인이 결정합니다. 집단 소송, 집단 중재, 대리인 소송 또는 누군가가 대표자의 신분으로 소송을 제기하는 그 밖의 어떤 절차도 허용되지 않으며 모든 당사자의 동의 없이 개별 소송을 결합하는 것도 허용되지 않습니다. 중재 계약 전문에는 더 많은 조건이 있으며 http://aka.ms/arb-agreement-1 에서 확인할 수 있습니다. 귀하와 Microsoft 는 본 계약에 동의합니다.

 9. 해지 . Microsoft 는 귀하가 본 계약 내용을 준수하지 않는 경우 여타 권리를 침해하지 않고 계약조건을 해지할 수 있습니다. 이때 귀하는 모든 소프트웨어의 복사본 및 그 구성 요소를 파기해야 합니다.

 10. 완전 합의. 본 계약 및 Microsoft 가 추가 구성 요소, 업데이트 또는 제 3 자 응용 프로그램에 대해 규정하는 기타 조건은 본 소프트웨어에 대한 완전 합의입니다.

 11. 관련 법률 및 분쟁 해결 장소. 귀하가 미국이나 캐나다에서 소프트웨어를 취득한 경우 중재에 관한 모든 사항에 FAA 가 적용된다는 것을 제외하고 국제사법 원칙에 관계없이 본 계약의 해석, 불이행에 대한 청구 및 기타 청구 (소비자 보호, 불공정 경쟁 및 불법 행위 청구 포함) 에 귀하가 거주하고 있는 주 또는 국가나 해당 기본 사업자 주소지의 법이 적용됩니다. 귀하가 본 소프트웨어를 다른 국가에서 취득한 경우 중재에 관한 모든 사항에 FAA 가 적용된다는 것을 제외하고 해당 국가의 법률이 적용됩니다. 미국 연방 관할이 존재하는 경우 귀하와 Microsoft 는 법원에서 심의되는 모든 분쟁 (중재 제외) 에 대해 미국 워싱턴 주, 킹 카운티에 위치한 연방 법원의 전속 관할지 및 관할 법원을 따릅니다. 그렇지 않을 경우 귀하와 Microsoft 는 법원에서 심의되는 모든 분쟁 (중재 제외) 에 대해 미국 워싱턴 주, 킹 카운티에 위치한 고등 법원의 전속 관할지 및 관할 법원을 따릅니다.

 12. 소비자 권리, 지역적 변화. 본 계약은 특정 법적 권리에 대해 기술하고 있습니다. 귀하는 소비자 권리를 포함하여 귀하가 거주하고 있는 주, 지방 또는 국가의 법률이 보장하는 다른 권리를 보유할 수 있습니다. Microsoft 와 맺은 관계와 별개로 또한 그러한 관계를 제외하고, 귀하가 소프트웨어를 구입한 당사자와 관련된 권리를 보유할 수도 있습니다. 귀하가 거주하고 있는 주, 지방 또는 국가의 법에서 그러한 기타 권리의 변경을 허용하지 않는 경우 본 계약은 해당 권리를 변경하지 않습니다. 예를 들어 아래 지역 중 하나에서 소프트웨어를 취득했거나 필수 국가 법이 적용되는 경우에는 다음 조항이 귀하에게 적용됩니다.

  en) 오스트레일리아. 귀하는 오스트레일리아 소비자 보호법에 따라 법적 권리를 보유하며 이 계약의 어떠한 내용도 그러한 권리에 영향을 미쳐서는 안 됩니다.

  1. 캐나다. 캐나다에서 이 소프트웨어를 획득한 경우, 자동 업데이트 기능을 끄고 장치를 인터넷에서 분리 (하지만 인터넷에 다시 연결할 경우에는 소프트웨어가 업데이트 점검 및 설치를 다시 시작합니다) 하거나 소프트웨어를 설치 제거하여 업데이트 받기를 중지할 수 있습니다. 제품 설명서에서는 특정 장치 또는 소프트웨어에 대한 업데이트를 끄는 방법을 명시할 수 있습니다.

  2. 독일 및 오스트리아.

   • (i) 보증. 적법하게 사용권이 허여된 소프트웨어는 대체로 소프트웨어에 동봉된 Microsoft 설명서에 명시된 대로 작동합니다. 그러나 Microsoft 는 사용권이 허여된 소프트웨어와 관련하여 어떠한 계약적 보증도 제공하지 않습니다.

   • (ii) 책임의 제한. 제조물책임법에 따른 고의적 행위, 중과실, 청구와 사망이나 개인 또는 신체적 상해가 발생할 경우 Microsoft 는 성문법에 따라 법적 의무를 집니다.

    전항 (ii) 에 따라, Microsoft 는 이행될 경우에는 계약의 정당한 수행을 원활하게 하고 위반할 경우에는 본 계약의 목적을 위태롭게 하며 또한 준수할 경우 일반의 당사자가 계속해서 신뢰할 수 있는 중대한 계약상의 의무 ("기본적인 의무") 를 위반한 경우 경미한 과실에 대해서만 책임을 집니다. 다른 경과실의 경우에는 Microsoft 가 경과실에 대해 법적 의무를 지지 않습니다.

 13. 보증의 부인 . 소프트웨어는 " 있는 그대로 " 사용권이 허여됩니다 . 소프트웨어의 사용으로 발생하는 위험은 귀하의 책임입니다 . MICROSOFT 어떠한 명시적 보증 , 보장 또는 조건도 제시하지 않습니다 . 관련 법률이 허용하는 범위 내에서 MICROSOFT 상업성 , 특정 목적에의 적합성 비침해성 관련된 모든 묵시적 보증을 배제합니다 .

 14. 손해의 제한 배제 . 보증의 부인에도 불구하고 MICROSOFT 해당 공급자로부터 손해 보상을 받을 근거가 있는 경우 직접 손해에 대해서만 최대 미화 $5,00 까지 보상 받을 있습니다 . 결과적 손해 , 이익 손실 , 특별 , 간접 또는 부수적 손해를 포함한 기타 모든 손해에 대해서는 보상을 받을 없습니다 . 제한 사항은 (a) 3 인터넷 사이트상의 소프트웨어 , 서비스 , 콘텐츠 ( 코드 포함 ) 또는 3 응용 프로그램과 관련하여 발생하는 모든 문제 (b) 계약 위반 , 보증 , 보장 또는 조건 , 무과실 책임 , 과실 또는 해당법규에서허용하는범위내의기타불법행위등으로인한청구또는기타청구에적용됩니다 . Microsoft 그러한 손해의 가능성에 대해 사전에 알고 있었거나 알아야만 했던 경우에도 적용됩니다 . 귀하가 거주하고 있는 , 지방 또는 국가에서 부수적 , 결과적 또는 기타 손해의 배제나 제한을 허용하지 않는 경우에는 위의 제한이나 배제가 적용되지 않을 있습니다 . LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

HVIS DU BELLER JEG (ELLER HOVEDKONTORET TIL BEDRIFTEN DIN LIGGER JEG) USA, BØR DU LESE DELEN "BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL" NEDENFOR. BESTEMMELSEN AVGJØR HVORDAN TVISTER AVGJØRES.

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av Microsofts tilknyttede selskaper). De gjelder programvaren som er angitt ovenfor, og Microsoft-tjenester eller programvareoppdateringer (bortsett fra i tjenesten grad slike tjenester eller oppdateringer leveres med nye vilkår eller tilleggsvilkår. Jeg så faller gjelder disse andre vilkårene jeg fremtiden og endrer ikke middag eller Microsofts rettigheter vedrørende allerede oppdaterte programmer eller tjenester). HVIS DU ETTERLEVER DISSE LISENSVILKÅRENE, HAR DU RETTIGHETENE SOM ER BESKREVET NEDENFOR. VED Å TA I BRUK PROGRAMVAREN GODTAR DU DISSE VILKÅRENE.

 1. INSTALLASJON OG BRUKSRETTIGHETER.

  1. Allment. Du kan installere og bruke et ubegrenset antall eksemplarer av programvaren.

  2. Tredjeparts programvare. Programvaren kan omfatte tredjepartsprogrammer som er lisensiert til grader jeg kurstap til denne avtalen eller under egne vilkår. Eventuelle lisensvilkår, meldinger og bekreftelser for tredjepartsprogrammene er tilgjengelige på http://aka.ms/thirdpartynotices eller jeg NB medfølgende meldingsfil. Selv om slike programmer er underlagt andre avtaler, gjelder likevel ansvarsfraskrivelsen og begrensningene av ansvar for skader nedenfor i tjenesten grad det er tillatt jeg kurstap til gjeldende lov.

  3. Konkurranserettet ytelsesmåling. Hvis du er direkte konkurrent og har tilgang til eller bruker programvaren til å utføre konkurranserettede ytelsesmålinger, analyser eller innsamling av firmaopplysninger, samtykker du i å fravike, overfor Microsoft og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (også jeg fremtiden), alle restriksjoner for konkurrerende bruk, tilgang og ytelsestesting jeg vilkårene som gjelder din programvare jeg den grad middag bruksvilkår er, eller påstås å være, mer restriktive enn Microsofts vilkår. Hvis du ikke inneholder avkall på slike påståtte restriksjoner jeg vilkårene som regulerer programvaren din, har du ikke tilgang til eller rett til å bruke denne programvaren.

 2. INNHENTING AV DATA. Programvaren kan samle inn informasjon om deg og din bruk av programvaren og sende den til Microsoft. Microsoft kan bruke denne informasjonen til å levere tjenester og forbedre Microsofts produkter og tjenester. Eventuelle reservasjonsmuligheter du har, er beskrevet i produktdokumentasjonen. Noen funksjoner jeg programvaren kan aktivere innhenting av data fra brukere av programmene middag som har tilgang til og bruker programvaren. Hvis du bruker disse funksjonene til å aktivere datainnhenting jeg programmene middag, må du overholde gjeldende lov, inkludert innhenting av eventuelle påkrevde brukersamtykker, og vedlikeholde NB fremtredende personvernpolicy som informerer brukerne, på en nøyaktig måte, om hvordan du bruker innhenter og deler data om dem. Du kan finne ut mer om Microsofts innsamling og bruk av data jeg produktdokumentasjonen og Microsofts personvernerklæring på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Du godtar å overholde alle gjeldende bestemmelser i personvernerklæring for Microsofts.

 3. LISENSENS RAMME. Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov inneholder grader flere rettigheter til tross for denne begrensningen, kan du ikke (og har ikke rett til å):

  1. omgå eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater på du bruker den på bestemte måter

  2. utføre omvendt utvikling, dekompilere eller demontere programvaren

  3. fjerne, minimere, blokkere eller endre meldinger fra Microsoft eller dets leverandører jeg programvaren,

  4. bruke programvaren til næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller inntektsgivende virksomhet

  5. bruke programvaren på noen måte som strider mot loven, eller opprette eller overføre skadelig programvare eller

  6. slet publisere, distribuere eller låne bort programvaren, gjøre programvaren tilgjengelig som en frittstående vertsbasert løsning for andre eller overføre programvaren eller denne avtalen til en tredjepart.

 4. TILBAKEMELDING. Hvis du inneholder tilbakemelding om programvaren til Microsoft, inneholder du Microsoft, vederlagsfritt, rett til å bruke slet og kommersialisere tilbakemeldingen din på enhver måte og for ethvert formål. Du skal ikke gi tilbakemelding som er underlagt lisens som krever på Microsoft lisensierer sin programvare eller dokumentasjon til tredjeparter fordi Microsoft tar med din tilbakemelding jeg dem. Disse rettighetene skal fortsette installasjonen å gjelde etter denne avtalen.

 5. EKSPORTRESTRIKSJONER. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og regler som gjelder for-programvaren, som omfatter begrensninger for bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Gå til http://aka.ms/exporting for mer informasjon om eksportrestriksjoner.

 6. KUNDESTØTTE. Microsoft er ikke forpliktet til å tilby kundestøtte for denne programvaren jeg kurstap til denne avtalen. Eventuell støtte gis "som tjenesten er", "med eventuelle feil" og uten garanti av noe slag.

 7. OPPDATERINGER. Programvaren kan se etter programvareoppdateringer, laste dem ned og installere dem for deg med jevne mellomrom. Du kan bare motta oppdateringer fra Microsoft eller autoriserte kilder. Det kan hende på Microsoft må oppdatere systemet ditt for å kunne levere oppdateringer. Du godtar å motta disse automatiske oppdateringene uten ytterligere varsel. Det kan hende på oppdateringene ikke omfatter eller støtter alle eksisterende programvarefunksjoner, tjenester eller eksterne enheter.

 8. BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL. Denne Delen gjelder hvis du beller jeg (eller hvis bedriften din har hovedkontor jeg) USA. Hvis du og Microsoft har en tvist, samtykker du og Microsoft jeg å prøve å avgjøre tvisten gjennom uformelle virkemidler, og på dette skal pågå opptil 60 dager. Hvis du og Microsoft ikke kommer frem til en avgjørelse, samtykker du og Microsoft jeg bindende individuell voldgift, og saken skal legges frem foran representanter for American Arbitration Association ("AAA") og jeg kurstap til føderale Voldgift Act (" FAA"). Ingen av partene skal bringe saken inn for domstolene og la NB dommer eller jury avgjøre utfallet. Jeg stedet skal tvisten avgjøres av ln nøytral voldgiftsmann. Gruppesøksmål, felles voldgiftssaker, privat søksmål av offentlig interesse og andre søksmål der noen opptrer som en representant, er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å kombinere individuelle saker eller forhandlinger uten samtykke fra alle partene. Den fullstendige Voldgiftsavtalen inneholder flere vilkår og finnes på http://aka.ms/arb-agreement-1. Du og Microsoft samtykker i disse vilkårene.

 9. OPPHØR. Uten på dette får betydning for andre rettigheter, kan Microsoft bringe denne avtalen til opphør hvis du ikke overholder bestemmelsene og vilkårene jeg avtalen. Jeg så faller plikter du å tilintetgjøre alle kopier av programvaren jeg alle dens deler.

 10. FULLSTENDIG AVTALE. Denne avtalen, og alle andre vilkår Microsoft fremlegger for tillegg, oppdateringer eller tredjepartsprogrammer, utgjør den fullstendige avtalen for denne programvaren.

 11. GJELDENDE LOV OG STED FOR LØSING AV TVISTER. Hvis du ervervet programvaren i USA eller Canada, regulerer lovene jeg delstaten eller provinsen som du beller i (eller der bedriften din har sitt hovedkontor), tolkningen av denne avtalen, krav knyttet til avtalebrudd og alle andre krav (inkludert krav knyttet til forbrukervern urettferdig konkurranse og underforståtte garantier), uten hensyn til bestemmelser om lovkonflikt. FAA regulerer likevel alle spørsmål knyttet til voldgift. Hvis du ervervet programvaren jeg et annet land, gjelder lovene jeg dette landet. FAA regulerer likevel alle spørsmål knyttet til voldgift. Hvis det finnes amerikansk føderal jurisdiksjon, samtykker du og Microsoft til på den føderale domstolen i Karlsen County, Washington, USA anses som eneste jurisdiksjon og verneting for alle tvister som føres for NB domstol (bortsett fra voldgift). Hvis ikke samtykker du og Microsoft til på overordnede Domstolen i Karlsen County, Washington, USA anses som eneste jurisdiksjon og verneting for alle tvister som føres for NB domstol (bortsett fra voldgift).

 12. FORBRUKERRETTIGHETER, REGIONALE VARIASJONER. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter jeg kurstap til gjeldende lov i din delstat, provins eller ditt land. Atskilt og bortsett fra din relasjon med Microsoft kan du også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke disse andre rettighetene hvis ikke lovene jeg delstaten, provinsen eller landet ditt tillater dette. Hvis du for eksempel anskaffet grader programvaren jeg ett av områdende nedenfor, eller hvis obligatoriske tilhenger i landet er gjeldende, gjelder de følgende bestemmelsene for deg:

  1. Australia. Du har lovfestede rettigheter under den australske forbrukerloven, og ingenting jeg denne avtalen skal påvirke disse rettighetene.

  2. Canada. Hvis du kjøpte programvaren i Canada, kan du slutte å motta oppdateringer ved å deaktivere den automatiske oppdateringsfunksjonen, koble enheten din fra Internett (hvis og når du kobler til Internett på nytt, vil programvaren imidlertid gjenoppta søk etter og installasjon av oppdateringer) eller avinstallere programvaren. LN eventuell produktdokumentasjon kan også inneholde informasjon om hvordan oppdateringer deaktiveres for din spesifikke enhet eller programvare.

  3. Tyskland og Østerrike.

   • (i) Begrensederettigheter. Programvaremedgyldiglisensvilihovedsakfungeresombeskreveti Microsoft-dokumentasjonen som følger med programvaren. Microsoft inneholder imidlertid ingen avtalefestede garantier med hensyn til den lisensierte programvaren.

   • (ii) Ansvarsbegrensning. Ved forsettlige handlinger, grov uaktsomhet, krav basert på loven om produktansvar (produktnøkkel ansvar Act) samt jeg tilfelle dødsfall personskade eller fysisk at, er Microsoft lovbestemt som den ansvarlige parten.

    Jeg kurstap til den foregående setningen (ii) er Microsoft ansvarlig for enkle uaktsomhet bare hvis Microsoft krenker slike vesentlige avtalefestede forpliktelser, det vil si forpliktelser som, hvis de oppfylles, sørger for NB tilbørlig gjennomføring av denne avtalen. Brudd på disse forpliktelsene vil være en risiko for avtaleformålene og overholdelsen som en del til enhver tid setter sin lit til (såkalte "avgjørende forpliktelser" ("vanlig forpliktelser")). Jeg andre tilfeller av enkle uaktsomhet er ikke ansvarlig for Microsoft.

 13. ANSVARSFRASKRIVELSE. DET GIS LISENS PÅ PROGRAMVAREN "SOM DEN ER". DU BRUKER DEN PÅ EGEN RISIKO. MICROSOFT INNEHOLDER INGEN UTTRYKKELIGE BEGRENSEDE RETTIGHETER, GARANTIER ELLER VILKÅR. JEG TJENESTEN GRAD GJELDENDE TILHENGER TILLATER DET, FRASKRIVER MICROSOFT SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL OG FRAVÆR AV KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.

 14. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR HVIS DU HAR GRUNNLAG FOR Å KREVE ERSTATNING TIL TROSS FOR DEN FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSEN, KAN MICROSOFT ELLER DETS LEVERANDØRER BARE DEKKE DIREKTE SKADER OPPTIL USD 5,00. DU HAR IKKE RETT TIL Å FÅ DEKKET ANDRE SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, TRYKK AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER. Begrensningen gjelder (a) alt som har med programvare, tjenester og innhold å gjøre (inkludert kode) på tredjeparts Internett-områder eller jeg programmer fra tredjepart, og (b) krav basert på brudd på kontrakt, begrensede rettigheter, garanti eller vilkår, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar eller et hvilket som helst annet krav jeg alle tilfeller i tjenesten grad det er tillatt jeg kurstap til gjeldende lov. Tjenesten gjelder også hvis Microsoft visste om, eller burde ha visst om risikoen for skadene. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder kanskje ikke for deg, fordi noen land, distrikter eller stater ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av erstatningsansvar for tilfeldig at, følgeskade eller annen at. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

JEŚLI LICENCJOBIORCA MIESZKA (ALBO JEST PRZEDSIĘBIORSTWEM Z GŁÓWNYM MIEJSCEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI) W STANACH ZJEDNOCZONYCH POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ PUNKTU ZATYTUŁOWANEGO "WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE JEG ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA GJØR WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY ". WSPOMNIANE POSTANOWIENIA OKREŚLAJĄ BOWIEM SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą en Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation). Mają én zastosowanie gjør wymienionego wyżej oprogramowania oraz usług jeg aktualizacji oprogramowania Microsoft (jeśli jednak usługom lub aktualizacjom tym towarzyszą nowe lub dodatkowe postanowienia, til te inne postanowienia stosuje się prospektywnie jeg nie zmieniają én praw Licencjobiorcy ani Microsoft dotyczących oprogramowania lub usług przed aktualizacją). JEŚLI LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH, UZYSKUJE OPISANE PONIŻEJ PRAWA. UŻYWANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE PÅ NINIEJSZE POSTANOWIENIA.

 1. PRAWA GJØR INSTALACJI JEG UŻYWANIA.

  1. Postanowienia ogólne. Licencjobiorca może dokonać instalacji jeg korzystać z dowolnej liczby kopii tego oprogramowania.

  2. Oprogramowanie osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać aplikacje osób trzecich, IT które Licencjobiorca otrzymuje licencję IT mocy niniejszej umowy albo IT mocy oddzielnych postanowień. Ewentualne postanowienia licencyjne, powiadomienia jeg potwierdzenia dotyczące aplikacji osób trzecich są dostępne online IT stronie http://aka.ms/thirdpartynotices lub w dołączonym pliku z powiadomieniami. Nawet jeśli takie aplikacje podlegają innym umowom, til – w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe – zastosowanie mają również klauzula odrzucenia odpowiedzialności, wyjątki jeg wyłączenia dotyczące szkód zamieszczone poniżej.

  3. Testowanie porównawcze przez konkurencję. Jeśli Licencjobiorca jest konkurentem bezpośrednim jeg uzyskuje dostęp gjør oprogramowania lub używa gå w celu przeprowadzenia testów porównawczych, wykonania analiz lub uzyskania informacji, zrzeka się w stosunku gjøremål Microsoft, podmiotów zależnych Microsoft oraz podmiotów stowarzyszonych Microsoft (w tym w przyszłości) określonych w postanowieniach dotyczących oprogramowania ograniczeń związanych z używaniem, dostępem jeg testowaniem porównawczym gjør celów konkurencyjnych w zakresie, w jakim te postanowienia są lub mogłyby być bardziej restrykcyjne niż postanowienia Microsoft. Jeśli Licencjobiorca nie zrzecze się takich domniemanych ograniczeń w postanowieniach dotyczących oprogramowania nie wolno mm uzyskiwać dostępu gjør oprogramowania ani gå używać.

 2. ZBIERANIE DANYCH. Oprogramowanie może zbierać informacje o Licencjobiorcy jeg sposobie, w jaki używa på oprogramowania, én także przesyłać takie informacje gjør Microsoft. Microsoft może wykorzystywać te informacje w celu świadczenia usług oraz ulepszenia produktów jeg usług Microsoft. Ewentualne prawa gjør rezygnacji przysługujące Licencjobiorcy są opisane w dokumentacji produktu. Niektóre funkcje oprogramowania mogą umożliwiać zbieranie danych od użytkowników aplikacji Licencjobiorcy, którzy uzyskują dostęp gjør oprogramowania lub gå używają. Jeśli Licencjobiorca używa tych funkcji gjør umożliwienia zbierania danych w swoich aplikacjach, til musi przestrzegać prawa właściwego, w tym w zakresie uzyskiwania wymaganych zgód od użytkowników oraz posiadania odpowiednich zasad ochrony prywatności precyzyjnie informujących użytkowników o tym, jak Licencjobiorca zbiera wykorzystuje jeg udostępnia yperkoblinger dane. Więcej informacji o zbieraniu jeg wykorzystywaniu danych przez Microsoft można znaleźć w dokumentacji produktu jeg w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności IT stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Licencjobiorca zgadza się przestrzegać wszelkich odpowiednich postanowień zawartych w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności.

 3. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, en nie sprzedawane. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. O il IT mocy prawa właściwego jeg pomimo niniejszego ograniczenia nie przysługują Licencjobiorcy dodatkowe uprawnienia, nie może på:

  1. omijać ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że oprogramowania można używać wyłącznie w określony sposób;

  2. odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania;

  3. usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować żadnych umieszczonych w oprogramowaniu powiadomień Microsoft ani dostawców Microsoft.

  4. korzystać z oprogramowania w ramach działalności komercyjnej, nieprzynoszącej zysku lub generującej przychody;

  5. używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub gjør tworzenia lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania; ani

  6. udostępniać, publikować, rozpowszechniać ani wypożyczać oprogramowania dostarczać gå w postaci samodzielnego hostowanego rozwiązania w celu używania gå przez inne osoby ani przekazywać oprogramowania lub praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.

 4. UWAGI IT TEMAT PRODUKTU. Podzielenie się z Microsoft uwagami IT temat oprogramowania jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem Microsoft prawa gjør używania, udostępniania oraz komercjalizacji tych uwag w dowolny sposób oraz w dowolnym celu. Licencjobiorca nie będzie przekazywać uwag objętych licencją IT mocy której spółka Microsoft zmuszona byłaby gjør udzielania osobom trzecim licencji IT swoje oprogramowanie lub dokumentację z powodu włączenia gjør nich takich uwag przez Microsoft. Prawa te pozostają w mocy bestilling wygaśnięciu niniejszej umowy.

 5. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych jeg międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie gjør oprogramowania, które obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych jeg końcowego użycia. Więcej informacji IT temat ograniczeń eksportowych można znaleźć IT stronie http://aka.ms/exporting.

 6. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. IT mocy niniejszej umowy Microsoft nie musi świadczyć usług pomocy technicznej dla oprogramowania. Ewentualna pomoc jest dostarczana w stanie "takim, w jakim jest", "ze wszystkimi wadami" jeg bez jakichkolwiek rękojmi lub gwarancji.

 7. AKTUALIZACJE. Oprogramowanie może sprawdzać dostępność oraz dokonywać pobierania jeg instalacji aktualizacji oprogramowania. Licencjobiorca może uzyskiwać aktualizacje wyłącznie z Microsoft lub z autoryzowanych źródeł, en Microsoft może wymagać aktualizacji systemu Licencjobiorcy w celu zapewnienia dostępu gjør takich aktualizacji. Licencjobiorca zgadza się otrzymywać takie automatyczne aktualizacje bez dodatkowego powiadomienia. Aktualizacje te mogą nie zawierać lub nie obsługiwać wszystkich istniejących funkcji oprogramowania, usług lub urządzeń peryferyjnych.

 8. WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE jeg ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA gjør WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY. Ti punkt glidende gjennomsnitt zastosowanie gjør Licencjobiorcy, który mieszka (albo jest przedsiębiorstwem z głównym miejscem prowadzenia działalności) w Stanach Zjednoczonych. W przypadku wystąpienia sporu między Licencjobiorcą en Microsoft obie strony wyrażają zgodę IT podjęcie próby jego rozwiązania w drodze nieformalnych negocjacji w ciągu 60 dni. Jeśli okaże się til niemożliwe, Licencjobiorca i Microsoft wyrażają zgodę IT indywidualne wiążące postępowanie polubowne prowadzone przez American Arbitration Association zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu (ang. Føderale Voldgift Act, FAA) jeg zrzekają się prawa gjør składania pozwów z udziałem lub bez udziału ławy przysięgłych. Spór zostanie rozstrzygnięty przez bezstronnego arbitra. Występowanie z pozwami zbiorowymi, w ramach powództwa prywatnego wnoszonego w interesie publicznym (ang. privat advokat Generelt handling) lub z innymi postępowaniami, w których dowolna ze terk występuje lub zamierza wystąpić w charakterze przedstawiciela, jest zabronione. Nie zezwala się również IT łączenie indywidualnych postępowań bez uzyskania IT til zgody wszystkich terk. Więcej postanowień zawiera pełna umowa dotycząca postępowania polubownego, która jest dostępna IT stronie http://aka.ms/arb-avtalen-1. Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się przestrzegać tych postanowień.

 9. WYPOWIEDZENIE UMOWY. Bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień Microsoft może wypowiedzieć niniejszą umowę, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega dowolnego z jej postanowień. W takim przypadku Licencjobiorca glidende gjennomsnitt obowiązek zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania jeg wszystkie jego składniki.

 10. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa oraz wszelkie postanowienia które Microsoft może udostępnić w odniesieniu gjør uzupełnień, aktualizacji lub aplikacji osób trzecich, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania.

 11. PRAWO WŁAŚCIWE jeg MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych albo Kanadzie, prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy rozpatrywania roszczeń z tytułu yperkoblinger naruszenia oraz wszelkich innych roszczeń (w tym roszczeń z tytułu ochrony konsumenta, nieuczciwej konkurencji jeg czynów niedozwolonych) jest prawo stanu albo prowincji, w których znajduje się miejsce zamieszkania Licencjobiorcy (albo, jeśli Licencjobiorca jest przedsiębiorstwem, główne miejsce prowadzenia działalności), bez względu IT przyjęte w tym prawie normy prawa kolizyjnego. Wyjątek stanowi postępowanie polubowne, które jest regulowane ustawą FAA. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. Wyjątek stanowi postępowanie polubowne, które jest regulowane ustawą FAA. Jeśli glidende gjennomsnitt zastosowanie jurysdykcja federalna w Stanach Zjednoczonych Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się, aby w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez sąd (z wyłączeniem postępowania polubownego) sądem właściwym rzeczowo jeg miejscowo był sąd federalny w Karlsen County w stanie Waszyngton. W przeciwnym razie Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się, aby w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez sąd (z wyłączeniem postępowania polubownego) sądem właściwym rzeczowo jeg miejscowo był Sąd Najwyższy Karlsen County w stanie Waszyngton.

 12. PRAWA KONSUMENTA – RÓŻNICE REGIONALNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne uprawnienia, w tym uprawnienia konsumenta IT mocy przepisów prawa obowiązujących w stanie, prowincji lub kraju Licencjobiorcy. Niezależnie od charakteru relacji, jakie Licencjobiorca utrzymuje z Microsoft, Licencjobiorcy mogą też przysługiwać określone uprawnienia względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych uprawnień, jeśli przepisy prawa obowiązujące w stanie, prowincji lub kraju Licencjobiorcy nie zezwalają IT takie zmiany. IT przykład, jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w jednym z poniższych regionów lub w przypadku obowiązywania obowiązkowego prawa krajowego, wtedy Licencjobiorca stosuje się gjør poniższych postanowień:

  1. Australia. Australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australske Forbrukerloven lov) przyznaje Licencjobiorcy określone gwarancje jeg żadne z zawartych w tej umowie postanowień nie glidende gjennomsnitt IT celu ograniczenia tych uprawnień.

  2. Kanada. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Kanadzie jeg nie chce już otrzymywać aktualizacji, może wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji odłączyć swoje urządzenie od Internetu (w takim jednak przypadku bestilling ponownym podłączeniu urządzenia Gjør Internetu oprogramowanie wznowi wyszukiwanie jeg instalowanie aktualizacji) albo odinstalować oprogramowanie. Ewentualna dokumentacja produktu może także zawierać informacje IT temat sposobu wyłączania funkcji aktualizacji w danym urządzeniu Licencjobiorcy lub w oprogramowaniu.

  3. Niemcy jeg Østerrike.

   • (i) RękojmiaiGwarancja. Oprogramowanieobjętewłaściwąlicencjąbędziedziałaćzasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się vi wszelkich materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Jednakże Microsoft nie udziela żadnych innych umownych gwarancji jeg zapewnień dotyczących licencjonowanego oprogramowania.

   • (ii) Ograniczenie odpowiedzialności. W przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, roszczeń opartych IT ustawie o odpowiedzialności za produktnøkkel oraz w przypadku śmierci lub uszczerbku IT zdrowiu Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującymi.

    Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powyższym podpunkcie (ii), Microsoft ponosi odpowiedzialność jedynie z tytułu nieznacznego niedbalstwa w przypadku niewywiązania się ze swoich istotnych zobowiązań umownych, których naruszenie mogłoby stanowić zagrożenie dla realizacji celu niniejszej umowy, en ko gjør wypełnienia których strona może mieć bezwzględne zaufanie (tzw. podstawowe zobowiązania umowne). W innych przypadkach niewielkiego zaniedbania Microsoft nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 13. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI JEG GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE W STANIE "TAKIM, W JAKIM JEST". WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH DOROZUMIANYCH RĘKOJMI GWARANCJI, W TYM RĘKOJMI AS JEG WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI GJØR OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 14. OGRANICZENIE jeg WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. JEŚLI POMIMO POWYŻSZEGO ODRZUCENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI JEG GWARANCJI LICENCJOBIORCA GLIDENDE GJENNOMSNITT PODSTAWĘ PRAWNĄ GJØR DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE OD MICROSOFT LUB DOSTAWCÓW MICROSOFT, MOŻE DOCHODZIĆ TAKICH ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE WYŁĄCZNIE Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH WYSOKOŚCI KWOTY 5,00 USD JEG. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD jeg ODSZKODOWAŃ, W TYM ODSZKODOWAŃ SPECJALNYCH ORAZ SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI UBOCZNYCH. Ograniczenie til glidende gjennomsnitt zastosowanie w przypadku (a) wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) udostępnianych IT stronach internetowych osób trzecich lub aplikacji osób trzecich, en także w przypadku (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji, zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub czynu niedozwolonego (w każdym przypadku w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe). Ograniczenie til glidende gjennomsnitt zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy IT mocy przepisów prawa obowiązującego w stanie, prowincji lub kraju Licencjobiorcy nie jest dozwolone wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne wtórne itp. 
TERMOS DE LICENÇA AVSNITTET PROGRAMVARE MICROSOFT

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

SE VOCÊ MORAR (OU, SE VOCÊ FOR UMA EMPRESA, SE O LOKAL DA SEDE FOR) NR ETATS UNIDOS, LEIA EN SEÇÃO "ARBITRAGEM VINCULANTE E RENÚNCIA EN AÇÕES DE KLASSER". ELA AFETA COMO RESOLVER CONTROVÉRSIAS.

OS presentes termos de licença constituem um acordo entre você e et Microsoft Corporation (ou uma de suas afiliadas). Eles se aplicam ao programvare nomeado acima e en quaisquer atualizações de programvare ou serviços da Microsoft (exceto até en extensão de que tais serviços ou atualizações sejam acompanhadas pelos novos termos ou pelos termos adicionais, caso em que estes termos diferentes se aplicam provavelmente e não alteram seus direitos nem os direitos da Microsoft com relação en serviços ou softwares pré-atualizados). SE VOCÊ CONCORDAR COM ESTES TERMOS DE LICENÇA, TERÁ OS DIREITOS INDICADOS ABAIXO. USAR O PROGRAMVARE REPRESENTA EN SUA ACEITAÇÃO DESTES TERMOS.

 1. DIREITOS DE INSTALAÇÃO E-USO.

  1. Disposições Gerais. Você pode instalere e usar qualquer número de cópias gjør programvaren.

  2. Programvare de Terceiros. O programvare pode incluir aplicativos de terceiros que são licenciados en você de acordo com este contrato ou sob seus próprios termos. OS termos de licença som notificações e os reconhecimentos, se houver, avsnittet os aplicativos de terceiros podem ser acessados online em http://aka.ms/thirdpartynotices ou em um arquivo de notificações que o acompanhe. Mesmo que tais aplicativos sejam regidos por outros contratos, o aviso de isenção som limitações e som exclusões de danos en seguir também se aplicam à extensão permitida pela lei aplicável.

  3. Ytelsesmåling Competitivo. Se você for um concorrente direto e acessar ou usar o programvare avsnittet ribber de ytelsesmåling competitivo, análise ou coleta de informações você renuncia en qualquer uso, acesso e restrições de teste de ytelsesmåling da concorrência motkonto et Microsoft, suas subsidiárias e suas empresas afiliadas (inklusive som futuras) nr termos que regem seu programvare até en extensão de que seus termos de uso sejam, ou pareçam ser, mais restritivos gjøre que os termos da Microsoft. Se você não renunciar en nenhuma possível restrição nr termos que regem seu programvare, você não terá permissão avsnittet acessar nem usar esse programvare e não o fará.

 2. COLETA DE DADOS. O programvare pode coletar informações sobre você e o uso que você faz gjør programvaren e som envia avsnittet en Microsoft. En Microsoft pode usar essas informações avsnittet fornecer serviços e aprimorar produtos e serviços da Microsoft. Seus direitos de recusa, se houver estão descritos IT documentação gjør produto. Alguns recursos ingen programvare podem permitir en coleta de dados dos usuários de seus aplicativos que acessam ou usam o programvare. Se você usar esses recursos avsnittet habilitar en coleta de dados em seus aplicativos, deverá cumprir en lei aplicável incluindo obter qualquer consentimento exigido gjør usuário e manter uma política de privacidade conhecida que informe com precisão os usuários sobre Como você usa, coleta e compartilha seus dados. Você pode aprender mais sobre en coleta e-o uso de dados da Microsoft IT documentação gjør produto e en Política de Privacidade da Microsoft em https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Você concorda em cumprir todas som cláusulas aplicáveis da Política de Privacidade da Microsoft.

 3. ESCOPO DA LICENÇA. O programvare é licenciado, não vendido. En Microsoft se reserva gjøremålslister os outros direitos. Salvo quando en lei aplicável conferir outros direitos, não obstante presente limitação, você não (e não terá direito en):

  1. contornar quaisquer limitações técnicas ingen programvare que permitam o seu uso apenas de determinadas maneiras;

  2. fazer engenharia reversa, descompilar nem desmontar o programvaren.

  3. fjerning, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer notificações da Microsoft ou de seus fornecedores ingen programvaren

  4. usar o programvare avsnittet atividades comerciais sem ribber lucrativos ou de geração de receitas;

  5. usar o programvare de qualquer maneira que seja ugyldig, criar ou propagar malwares ou

  6. compartilhar, publicar, distribuir ou emprestar o programvare, fornecê-lo como uma solução hospedada independente avsnittet outras pessoas usarem ou transferir o programvare ou este contrato en um terceiro.

 4. Tilbakemelding. O envio de tilbakemelding sobre o programvare à Microsoft representa a sua concessão gratuita à Microsoft gjør direito de usar, compartilhar e comercializar seu tilbakemelding de qualquer forma e avsnittet qualquer finalidade. Você não deverá enviar tilbakemelding que esteja sujeito licenciamento en uma licença que requeira da Microsoft o gjør programvaren ou da documentação en terceiros em virtude da inclusão gjør seu tilbakemelding nesses elementos. Esses direitos permanecerão em vigor após o término deste contrato.

 5. RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO. Você deverá cumprir com todas som leis e os regulamentos nacionais e internacionais de exportação aplicáveis ao programvaren, que incluem restrições en destinos, usuários finais e uso endelig. Avsnittet obter mais informações sobre restrições de exportação, visite o område (aka.ms/exporting).

 6. SERVIÇOS DE SUPORTE. En Microsoft-pode prestar serviços de suporte avsnittet o programvare, mas não está obrigada en fazer isso sob este contrato. Dette gjør o suporte é fornecido "ingen estado em que se encontra", "com todas som falhas" e sem garantia de qualquer natureza.

 7. ATUALIZAÇÕES. O programvare poderá verificar periodicamente en existência de atualizações, baixar e instalere essas atualizações avsnittet você. Você poderá obter essas atualizações somente da Microsoft ou de fontes autorizadas. En Microsoft poderá atualizar seus sistema avsnittet fornecer atualizações. Você concorda em receber essas atualizações automáticas sem nenhuma notificação adicional. Pode ser que som atualizações não contenham ou não suportem gjøremålslister os recursos de programvare existentes, serviços ou dispositivos periféricos.

 8. ARBITRAGEM JURIDISKE E RENÚNCIA en AÇÕES COLETIVAS. Esta Seção se aplicará se você morar (ou se en sede da sua empresa for) nr Estados Unidos. Se você e en Microsoft tiverem uma controvérsia, você e en Microsoft concordam em tentar resolvê-la informalmente por 60 dias. Se você e puder en Microsoft-não, você e en Microsoft concordam em estar vinculados pela arbitragem individuelle perante en Associação Americana de Arbitragem de acordo com en Lei de Arbitragem Federal (Federal Voldgift Act) ("FAA") e não flyttepeker uma ação em UM tribunal perante um juiz ou um júri. EM vez disso um árbitro neutro decidirá. Não são permitidas ações e arbitragens coletivas, ações gerais com advogado bestemt e quaisquer outros processos nr quais alguém alder como um representante nem en combinação de processos individuais sem o consentimento de todas som partes. O Contrato de Arbitragem integrerte contém mais termos e está disponível em http://aka.ms/arb-agreement-1. Você e en Microsoft-concordam com estes termos.

 9. RESCISÃO. SEM prejuízo de quaisquer outros direitos, en Microsoft poderá rescindir este contrato caso você não cumpra alguns dos termos e condições. Nesse caso você deverá destruir todas som cópias kan du gjøre programvare e gjøremålslister os respectivos componentes.

 10. ACORDO INTEGRALET. Este contrato e quaisquer outros termos que en Microsoft pode fornecer avsnittet suplementos, atualizações ou aplicativos de terceiros constituem o acordo integrerte avsnittet o programvare.

 11. LEI APLICÁVEL E lokal avsnittet RESOLVER CONTROVÉRSIAS. Se você adquiriu o programvare nr Stati Unidos ou ingen Canadá som leis gjør estado ou da província IT der você ligger (ou, se você for uma empresa, onde sua sede estiver localizada) regerão en interpretação deste contrato, os requerimentos judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua violação e gjøremålslister os outros requerimentos judiciais ou extrajudiciais (incluindo requerimentos judiciais ou extrajudiciais de proteção gjør consumidor, concorrência desleal e de ato ilícito extracontratual), independentemente gjør conflito DOS princípios da lei, salvo se et FAA reger tudo que estiver relacionado à arbitragem. Se você adquiriu o programvare em qualquer outro país suas leis se aplicarão, exceto se et FAA reger tudo que for relacionado à arbitragem. Se existir en jurisdição federal dos Estados Unidos, você e en Microsoft consentirão com o foro e en jurisdição exclusivos da Suprema Corte de Karlsen fylke, em Washington, avsnittet todas som controvérsias levadas ao tribunal (excluindo en arbitragem). Caso contrário, você e en Microsoft consentem com o foro e en jurisdição exclusivos da Suprema Corte de Karlsen fylke, em Washington, avsnittet todas som controvérsias levadas ao tribunal (excluindo en arbitragem).

 12. DIREITOS gjør CONSUMIDOR; VARIAÇÕES REGIONAIS. Este contrato descreve determinados direitos previstos em lei. Você poderá angi outros direitos incluindo os direitos gjør consumidor, de acordo com som leis gjør seu estado, província ou país. Independentemente gjør seu relacionamento com et Microsoft você também poderá angi direitos em relação adquirido à parte de quem o programvare foi. O presente contrato não altera esses outros direitos se som leis gjør seu estado, província ou país não permitirem que você o faça. Por exemplo, se você tiver adquirido o programvare em uma das regiões en seguir, ou leis obrigatórias gjør país forem aplicáveis som seguintes disposições se aplicarão en você:

  1. Austrália. você possui garantias estatutárias resguardadas pela Lei de Consumo Australiana e nada neste contrato destina-se et afetar esses direitos.

  2. Canadá. Se você adquiriu este programvare ingen Canadá, poderá parar de receber atualizações desativando o recurso de atualização automática, desconectando seu dispositivo da Internet (se e quando você reconectar à Internett, ingen entanto, o programvare continuará procurando e instalando som atualizações) ou desinstalando o programvare. En documentação gjøre produto, se houver, também pode especificar como desativar som atualizações avsnittet seu dispositivo ou programvare específico.

  3. Alemanha e-Áustria.

   • (i) Garantia. Osoftwareadequadamentelicenciadoseráexecutadoemplenaconformidadecomo que está descrito em qualquer materielle da Microsoft fornecido com o programvare. Ingen entanto en Microsoft não dá nenhuma garantia contratual relativa ao programvare licenciado.

   • (ii) Limitação de Responsabilidade. Ingen caso de conduta intencional, negligência grav, requerimentos judiciais ou extrajudiciais com basere IT Lei de Responsabilidade sivile sobre Produtos (produktet ansvar Act), bem como em caso de morte ou danos físicos ou pessoais, en Microsoft será responsável de acordo com en legislação.

    Sujeito à cláusula anterior, a Microsoft só será responsável por negligência leve se ela violar obrigações contratuais significativas, cujo cumprimento viabilize o devido cumprimento deste contrato, cuja violação prejudique a finalidade deste contrato e em cuja conformidade uma determinada parte confie (chamadas "obrigações básicas"). EM outros casos de negligência leve, en Microsoft não será responsável.

 13. ISENÇÃO DE GARANTIA. O PROGRAMVARE É LICENCIADO "INGEN ESTADO EM QUE SØRØST ENCONTRA". VOCÊ ANTAR AT INTEGRALMENTE O RISCO DE USÁ-LO. EN MICROSOFT NÃO OFERECE GARANTIAS NEM CONDIÇÕES CONTRATUAIS. ATÉ O LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS APLICÁVEIS, EN MICROSOFT EXCLUI TODAS AS GARANTIAS LEGAIS, INCLUINDO PADRÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO EN UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO VIOLAÇÃO.

 14. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÕES. SE VOCÊ TIVER QUALQUER GRUNNTALL AVSNITTET PLEITEAR UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS, APESAR EN ISENÇÃO DE GARANTIA SUPRA, VOCÊ PODERÁ RECUPERAR DA MICROSOFT E DE SEUS FORNECEDORES SOMENTE DANOS DIRETOS ATÉ O VALOR DE US$ 5,00. NÃO SERÁ POSSÍVEL RECUPERAR QUAISQUER OUTROS DANOS, INKLUSIVE DANOS CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU POR LUCROS CESSANTES. Esta limitação se aplica en (a) qualquer questão relacionada ao programvaren, aos serviços, ao conteúdo (inklusive código) em områder ou aplicativos de terceiros e (b) requerimentos judiciais ou extrajudiciais de violação de contrato, de garantia ou condição de responsabilidade objetiva, de negligência ou de outro ato ilícito extracontratual, ou qualquer outro requerimento judicial ou extrajudicial, até o limite permitido pela lei aplicável. A limitação também se aplicará mesmo que en Microsoft saiba ou tenha sido avisada da possibilidade de danos. En limitação ou exclusão acima poderá não se aplicar você-se en legislação gjør seu estado, província ou país proibir en exclusão ou limitação de danos incidentais, consequenciais ou outros. TERMOS DE LICENCIAMENTO AVSNITTET PROGRAMVARE MICROSOFT

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

SE O ADQUIRENTE RESIDIR (OU, SØRØST FOR UMA EMPRESA, O SEU HOVEDSTOL LOKALE DE NEGÓCIOS FOR) NR ETATS UNIDOS, DEVERÁ LER EN SECÇÃO "RENÚNCIA EN QUEIXA COLETIVA E ARBITRAGEM VINCULATIVA" ABAIXO. AFETA EN FORMA COMO OS LITÍGIOS SÃO RESOLVIDOS.

OS presentes termos de licenciamento constituem um contrato entre o Adquirente e et Microsoft Corporation (ou uma das respetivas afiliadas). Estes termos aplicam-se ao programvare supramencionado e en quaisquer atualizações de programvare ou serviços da Microsoft (salvo IT medida em que estes serviços ou atualizações sejam acompanhados por termos novos ou adicionais, caso em que esses termos diferentes são aplicados prospetivamente e não alteram os direitos gjør Adquirente ou da Microsoft relacionados com os serviços ou o programvare pré-atualizado). SE O ADQUIRENTE CUMPRIR COM OS PRESENTES TERMOS DE LICENCIAMENTO, TERÁ OS DIREITOS INFRASTRUKTUR DESCRITOS. AO UTILIZAR O PROGRAMVARE ESTÁ EN ACEITAR ESTES TERMOS.

 1. DIREITOS DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO.

  1. Geral. O Adquirente poderá instalere e utilizar qualquer número de cópias gjør programvaren.

  2. Programvare de Terceiros. O programvare poderá incluir aplicações de terceiros licenciados ao Adquirente ao abrigo gjør presente contrato ou ao abrigo dos respetivos termos. OS termos de licenciamento, notificações e reconhecimentos, se existirem, avsnitt som aplicações de terceiros poderão estar acessíveis online em http://aka.ms/thirdpartynotices ou num ficheiro de notificações que os acompanhe. Ainda que som referidas aplicações sejam reguladas por outros contratos, também será aplicável en exclusão de responsabilidade, som limitações e som exclusões de danos infrastruktur, Nr termos previstos pela lei aplicável.

  3. Referências da Concorrência. Se o Adquirente for um concorrente direto, e aceder ou utilizar o programvare avsnittet ribber de referência, análise ou recolha de informações sobre en concorrência, renuncia en qualquer utilização competitiva, acesso e restrições de testes de referência motkonto et Microsoft Nr termos que regulam o programvare gjør Adquirente som suas subsidiárias e empresas afiliadas (incluindo prospetivamente), IT medida em que os termos de utilização gjør Adquirente sejam, ou sugiram ser, mais restritivos gjør que os termos da Microsoft. Se o Adquirente não renunciar en quaisquer destas alegadas restrições nr termos que regulam o seu programvaren, não poderá aceder ou utilizar este programvare, e-compromete-se et não fazê-lo.

 2. RECOLHA DE DADOS. O programvare pode recolher informações sobre o Adquirente e en sua utilização gjør programvaren, e enviá-las avsnittet en Microsoft. En Microsoft poderá utilizar estas informações avsnittet fornecer serviços e melhorar os produtos e serviços da Microsoft. OS direitos avsnittet optar ativamente por não participar, se existirem, estão descritos IT documentação gjør produto. Algumas funcionalidades ingen programvare poderão permitir aplicações en recolha de dados dos utilizadores das gjør Adquirente que acedem ou utilizam o programvare. Se o Adquirente utilizar estas funcionalidades avsnittet permitir en recolha de dados nas suas aplicações, terá de agir em conformidade com en lei aplicável incluindo obter qualquer consentimento obrigatório por parte gjør utilizador, e manter uma política de privacidade destacada que informe com precisão os utilizadores sobre o modo como utiliza, recolhe e partilha os respetivos dados. O Adquirente pode obter mais informações sobre en recolha e utilização dos dados por parte da Microsoft IT documentação gjør produto e IT Declaração de Privacidade da Microsoft em https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. O Cliente aceita cumprir o disposto em todas som disposições aplicáveis da Declaração de Privacidade da Microsoft.

 3. ÂMBITO DA LICENÇA. O programvare é licenciado e não vendido. En Microsoft reserva-se gjøremålslister os outros direitos. Salvo se en lei aplicável conferir mais direitos, não obstante esta limitação, o Adquirente não irá (e não terá qualquer direito en):

  1. contornar quaisquer limitações técnicas ingen programvare que só permitam en sua utilização de determinadas formas;

  2. proceder en engenharia inversa descompilação ou desassemblagem gjør programvaren

  3. fjerning, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer notificações da Microsoft ou dos seus fornecedores ingen programvaren

  4. utilizar o programvare avsnittet atividades comerciais sem ribber lucrativos ou geradoras de receitas;

  5. utilizar o programvare de qualquer forma que não esteja em conformidade com en lei ou que propague skadelig programvare; OU

  6. partilhar, publicar, distribuir ou emprestar o programvare, fornecer o programvare como uma solução alojada autónoma avsnittet utilização de terceiros ou transferir o programvare ou o presente contrato avsnittet quaisquer terceiros.

 4. COMENTÁRIOS. Se o Adquirente fornecer comentários sobre o programvare à Microsoft, está a fornecer à Microsoft, sem cobrar, o direito à utilização, partilha e comercialização dos seus comentários, de qualquer forma e avsnittet qualquer fim. O Adquirente não fornecerá comentários sujeitos en uma licença que obrigue et Microsoft en licenciar o seu programvare ou documentação en terceiros pelo facto de en Microsoft incluir nestes os comentários gjør Adquirente. Estes direitos subsistem avsnittet além da vigência deste contrato.

 5. RESTRIÇÕES À EXPORTAÇÃO. Terá de cumprir todas som leis e normas de exportação locais e internacionais que se apliquem ao programvaren, que incluem restrições sobre destinos, utilizadores finais e utilização endelig. Avsnittet mais informações sobre som restrições à exportação, visite http://aka.ms/exporting.

 6. SUPORTE TÉCNICO. En Microsoft não está obrigada, ao abrigo deste contrato, en fornecer quaisquer serviços de suporte avsnittet o programvare. Qualquer suporte é prestado "vannrett como está", "com todas som falhas" e sem garantia de qualquer tipo.

 7. ATUALIZAÇÕES. O programvare pode verificar periodicamente se existem atualizações e transferi las e instalá las automaticamente. Apenas en Microsoft ou fontes autorizadas poderão fornecer ao Adquirente atualizações. En Microsoft poderá angi de atualizar o sistema gjør Adquirente avsnittet este receber essas atualizações. O Adquirente concorda em receber estas atualizações automáticas sem qualquer notificação adicional. Som atualizações gjør poderão não incluir ou suportar todas funcionalidades programvare, serviços ou dispositivos periféricos existentes.

 8. RENÚNCIA en QUEIXA COLETIVA E-ARBITRAGEM VINCULATIVA. Esta Secção é aplicável se o Adquirente residir (ou, se for uma empresa, o seu hovedstol lokale de negócios for) nr Estados Unidos. IT eventualidade de litígio entre o Adquirente e et Microsoft, ambas som partes concordam em tentar resolvê-lo informalmente num prazo de 60 dias. Se o Adquirente e conseguirem en Microsoft-não o Adquirente e en Microsoft concordam com uma arbitragem vinculativa individuelle perante en American Arbitration Association ao abrigo da lei føderale Voldgift Act ("FAA") e concordam em não recorrer aos tribunais. EM vez disso, o litígio será decidido por um árbitro neutro. Não são permitidos processos de ação coletiva, arbitragens coletivas ações judiciais por um procurador geral privado e qualquer outro procedimento em que alguém atue numa capacidade representativa; nem é permitida en combinação de procedimentos individuais sem o consentimento de todas som partes. O Contrato de Arbitragem completo contém mais termos e está disponível em http://aka.ms/arb-agreement-1. O Adquirente e en Microsoft aceitam os presentes termos.

 9. CESSAÇÃO. SEM prejuízo de quaisquer outros direitos, en Microsoft pode cessar este contrato caso o Adquirente não cumpra quaisquer dos respetivos termos ou condições. Neste caso o Adquirente deverá destruir todas som cópias gjør programvaren e todas som partes que o compõem.

 10. CONTRATO INTEGRALET. O presente contrato, e quaisquer outros termos que en Microsoft possa fornecer avsnittet suplementos, atualizações ou aplicações de terceiros, é o contrato integrerte avsnittet o programvare.

 11. LEI APLICÁVEL E lokal DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. Se o programvare tiver sido adquirido nr Stati Unidos ou ingen Canadá som leis gjør estado ou da província em que o Adquirente befinner seg (ou, se for uma empresa gjør seu hovedstol lokale de negócios) regulam en interpretação gjør presente contrato, som queixas pela sua violação e por todas som outras ações (incluindo de defesa gjør consumidor, concorrência desleal e ações judiciais por ato ilícito), independentemente dos conflitos de princípios de leis, exceto nr casos em que en lei FAA regule tudo o que está relacionado com en arbitragem. Se o programvare tiver sido adquirido noutro país ou região, aplicam-se som respetivas leis, exceto nr casos em que en lei FAA regule tudo o que está relacionado com en arbitragem. Se existir jurisdição federal dos E.U.A., o Adquirente e en Microsoft aceitam como foro competente e exclusivo o tribunal føderale localizado em Karlsen County, Washington, EUA em gjøremålslister os litígios apresentados em tribunal (excluindo en arbitragem). Caso contrário, o Adquirente e en Microsoft aceitam como foro competente e exclusivo o Tribunal overordnet localizado em Karlsen County, Washington, EUA em gjøremålslister os litígios apresentados em tribunal (excluindo en arbitragem).

 12. DIREITOS gjør CONSUMIDOR; VARIAÇÕES REGIONAIS. Este contrato descreve determinados direitos legais. O Adquirente poderá angi outros direitos incluindo direitos de consumidor, ao abrigo das leis gjør seu país ou região. E-Separados for en gjør âmbito da relação entre o Adquirente e et Microsoft, o Adquirente também poderá angi direitos relativamente à entidade en partir da der foi adquirido o programvare. O presente contrato não altera esses outros direitos se som leis gjør país ou região gjør Adquirente não o permitirem. Por exemplo, se o Adquirente tiver adquirido o programvare numa das regiões abaixo ou se se aplicar en lei obrigatória gjør país, som seguintes disposições aplicar-se ão ao Adquirente:

  1. Austrália. AO abrigo da Lei avsnittet Consumidores da Austrália, o Adquirente dispõe de garantias legais e nenhuma das disposições ingen presente contrato se destina en afetar esses direitos.

  2. Canadá. Se o Adquirente adquiriu o presente programvare ingen Canadá poderá deixar de receber atualizações ao desativar en funcionalidade de atualização automáticas, ao desligar o dispositivo da Internett (ingen entanto, se e quando voltar en estabelecer ligação à Internett, o programvare retomará en procura e instalação das atualizações) ou ao desinstalar o programvare. En documentação gjøre produto, se existir, também poderá especificar como desativar som atualizações avsnittet cada dispositivo ou programvare específico.

  3. Alemanha e-Áustria.

   • (i) Garantia. O programvare devidamente licenciado funcionará substancialmente consoante o descrito nr materiais da Microsoft que acompanham o programvare. Ingen entanto en Microsoft-não gi nenhuma garantia contratual em relação ao programvare licenciado.

   • (ii) Limitação de Responsabilidade. EM caso de conduta intencional, negligência grosseira, queixas baseadas IT Lei sobre Responsabilidade por Produtos, bem como em caso de morte ou ofensas à integridade física, a Microsoft é responsável pelo cumprimento da lei aplicável.

   Sujeitos à cláusula precedente (ii), Nr casos de negligência ligeira a Microsoft só será responsável se violar som obrigações contratuais, cujo cumprimento permite a en execução gjør presente contrato e cuja violação pode colocar em risco o objetivo deste contrato , com cujo cumprimento uma parte está sempre en contar (conhecidas como "obrigações fundamentais"). En Microsoft não será responsável em gjøremålslister os outros casos de negligência ligeira.

 13. EXCLUSÃO DE GARANTIAS. O PROGRAMVARE É LICENCIADO "VANNRETT COMO ESTÁ". O ADQUIRENTE É RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO GJØR MESMO. EN MICROSOFT-NÃO GI OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES EXPRESSAS. ATÉ À EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A MICROSOFT EXCLUI TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO ELLER ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO E NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.

 14. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE DANOS. SE TIVER QUALQUER FUNDAMENTO AVSNITTET EN RECUPERAÇÃO DE DANOS, NÃO OBSTANTE EN EXCLUSÃO DE GARANTIA SUPRA, EN MICROSOFT-E-RESPETIVOS FORNECEDORES RESSARCIRÃO O ADQUIRENTE APENAS POR DANOS DIRETOS E ATÉ AO MONTANTE DE 5 DÓLARES AMERICANOS (5 $). O ADQUIRENTE NÃO PODERÁ SER RESSARCIDO POR QUAISQUER OUTROS DANOS, INCLUINDO DANOS CONSEQUENTES, LUCROS PERDIDOS, DANOS EXTRAORDINÁRIOS, DANOS INDIRETOS OU INCIDENTAIS. Esta limitação aplica-se en (a) qualquer assunto relacionado com o programvare, serviços, conteúdo (incluindo o código) em områder da Internet de terceiros ou aplicações de terceiros; e (b) ações judiciais por violação gjør contrato, garantia ou condição responsabilidade objetiva, negligência ou outro ato ilícito ou en qualquer outro litígio, em cada caso IT medida gjør permitido pela lei aplicável.

Aplica-se igualmente se et Microsoft teve ou devia angi tido conhecimento da possibilidade de ocorrência de tais danos. En limitação ou exclusão supramencionada poderá não ser aplicável ao Adquirente, por o país ou região em que ligge não permitir en exclusão ou limitação de danos incidentais, consequentes ou outros.

TERMENII LICENȚEI PENTRU PROGRAMVARE MICROSOFT

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

CITIŢI CLAUZA "ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI CLAUZA DE RENUNŢARE LA ACŢIUNILE COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE" DIN SECŢIUNEA DE V JOS DACĂ LOCUIŢI ÎN (SAU DACĂ SUNTEŢI PERSOANĂ JURIDICĂ K SEDIUL HOVEDSTOLEN ÎN) STATELE SLÅ SAMMEN ALE AMERICII. ACESTEA AFECTEAZĂ MODUL ÎN AKTSOMHET SUNT SOLUŢIONATE DISPUTELE.

Aceşti termeni ai licenţei reprezintă Fjern kontrakt între dvs. Şi Microsoft Corporation (sau una dintre companiile afiliate). Termenii licenţei sunt valabili pentru produsul programvare menţionat şi pentru toate serviciile şi actualizările programvare Microsoft (exceptând cazul în aktsomhet aceste servicii sau actualizări sunt însoţite de termeni noi sau suplimentari, caz în aktsomhet termenii diferiţi se aplică prospectiv şi ny modifică drepturile dvs., nici pe cele ale Microsoft legate de produsul programvare sau serviciile dinaintea actualizării). DACĂ RESPECTAŢI ACEŞTI TERMENI AI LICENŢEI, AVEŢI DREPTURILE DE V JOS. UTILIZAREA PRODUSULUI PROGRAMVARE REPREZINTĂ ACCEPTAREA DE CĂTRE DVS. EN ACESTOR TERMENI.

 1. DREPTURILE DE INSTALARE ȘI UTILIZARE.

  1. Generalităţi. Aveţi dreptul să instalaţi şi să utilizaţi orice număr de copii ale produsului programvare.

  2. Produse programvare terţă parte. Produsul programvare poate să includă aplicaţii terţă parte aktsomhet vă sunt acordate sub licenţă în baza acestui kontrakt sau în baza propriilor farge termeni. Termenii licenţei, notificările şi declaraţiile, dacă există, pentru aplicaţiile terţă parte se pot accesa online la http://aka.ms/thirdpartynotices sau Skriv ut intermediul unui fişier de notificări însoţitor. Chiar dacă aplicaţiile respektive sunt reglementate de alte contracte, se aplică şi declinările răspunderii limitările referitoare la daune şi excluderile acestora de v jos în limitele permise de legea aplicabilă.

  3. Test de evaluare concurenţială. Dacă sunteţi Fjern concurent direkte şi accesaţi sau utilizaţi produsul programvare pentru Fjern test de evaluare concurenţială, o analiză sau o colectare inteligentă, renunţaţi, k privire la Microsoft, filialele sau companiile afiliate (inclusiv prospectiv) la orice utilizare concurenţială, Access sau restricţionări ale testelor de evaluare în ceea ce priveşte termenii glad guvernează produsul programvaren, în măsura în aktsomhet condiţiile de utilizare sunt, sau pari să ltfilter, v restriktive decât termenii Microsoft. Dacă ny renunţaţi la pretinsele restricţii prevăzute în termenii aktsomhet guvernează produsul programvare, ny aveţi permisiunea să accesaţi sau să utilizaţi acest produs programvare şi ny veţi fjes acest lucru.

 2. COLECTAREA DATELOR. Produsul programvare poate să colecteze informaţii despre dvs. Şi despre utilizarea produsului programvare şi să le transmită companiei Microsoft. Microsoft er dreptul să utilizeze aceste informaţii pentru en furniza servicii şi en îmbunătăţi produsele şi serviciile Microsoft. După caz, drepturile de renunţare sunt prevăzute în documentaţia produsului. Anumite caracteristici ale produsului programvare pot să permită colectarea de datoen de la utilizatorii aplicaţiilor dvs. Vær forsiktig accesează sau utilizează produsul programvare. Dacă utilizaţi aceste caracteristici pentru en permite colectarea de date în aplicaţiile dvs., trebuie să respectaţi legea aplicabilă, inclusiv să obţineţi acordul utilizatorului, şi să afişaţi la vedere o politică de confidenţialitate, aktsomhet să informeze utilizatorii k privire la modul de utilizare, de colectare şi de partajare en datelor. Pentru informaţii suplimentare despre colectarea datelor de către Microsoft şi utilizarea acestora în documentaţia produsului şi Angajamentul de respectare en confidenţialităţii Microsoft, consultaţi https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Sunteţi de acord să respectaţi toate dispoziţiile aplicabile ale Angajamentului de respectare en confidenţialităţii Microsoft.

 3. SFERA DE ACŢIUNE en LICENŢEI. Produsul programvare ny este vândut, ci se află sub licenţă de utilizare. Microsoft îşi rezervă toate celelalte drepturi. K excepţia situaţiei în aktsomhet legislaţia în vigoare vă acordă v multe drepturi, în ciuda acestei limitări veţi respecta următoarele interdicţii (şi ny aveţi dreptul):

  1. să încălcaţi nicio limitare de natură tehnică en produsului programvare aktsomhet vă permite să îl utilizaţi numai în anumite moduri;

  2. să refaceţi programul sursă, să decompilaţi sau să dezasamblaţi produsul programvaren.

  3. să eliminaţi, să minimizaţi să blocaţi să modificaţi nicio notificare en Microsoft-sau en furnizorilor săi k privire la produsul programvaren

  4. să utilizaţi produsul programvare pentru activităţi comerciale, veldedig organisasjon sau generatoare de venituri;

  5. să utilizaţi produsul programvare în orice manieră aktsomhet încalcă legea, creează sau propagă programe rău intenţionate; SAU

  6. să partajaţi, să publicaţi, să distribuiţi sau să împrumutaţi produsul programvare, să furnizaţi produsul programvare ca soluţie k găzduire proprie pentru ca terţele părţi să poată utiliza sau transfera produsul programvare gjen prezentul kontrakt unei terţe părţi.

 4. PĂRERILE. În cazul în forsiktig trimiteţi companiei Microsoft păreri privind produsul programvare acordaţi companiei Microsoft dreptul de en utiliza, en partaja şi en comercializa părerile dvs., gratuit, în orice fel şi în orice scop. Ny veţi furniza păreri aktsomhet sluttprognose obiectul unei licenţe ce obligă compania Microsoft să licenţieze unor terţe părţi produsul programvare sau documentaţia doar Skriv ut faptul că Microsoft inkluderer părerile respektive în acestea. Aceste drepturi sunt valabile şi după terminarea contractului.

 5. RESTRICŢIILE LA EKSPORT. Trebuie să respectați toate legile și reglementările naționale și internaționale k privire la eksport aktsomhet se aplică produselor programvare și aktsomhet inkluderer restricții privind destinațiile, utilizatorii finali și utilizarea finală. Pentru informații suplimentare despre restricțiile privind exportul, accesați http://aka.ms/exporting.

 6. SERVICIILE DE ASISTENŢĂ. Compania Microsoft ny este obligată în baza acestui kontrakt să vă ofere servicii de asistenţă pentru programvare. Asistenţa este furnizată "ca atare", "k toate defectele" şi fără niciun fel de garanţie.

 7. ACTUALIZĂRILE. Produsul programvare poate verifica periodiske dacă există actualizări ale programvare-ului, pe aktsomhet le poate descărca şi instala pentru dvs. Aveţi dreptul să obţineţi actualizări numai de la Microsoft sau din surse autorizate. Este posibil să ltfilter necesar ca Microsoft să actualizeze sistemul dvs. pentru en vă furniza actualizările respektive. Sunteţi de acord să primiţi aceste actualizări în REST a, fără notificare suplimentară. Este posibil ca actualizările să ny includă sau să ny ltfilter compatibile k toate caracteristicile produsului programvare, serviciile sau dispozitivele periferice existente.

 8. ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI RENUNŢAREA LA ACŢIUNILE COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE. Această secţiune se aplică dacă locuiţi în (sau, în cazul unei companii, dacă locaţia sediului hovedstol este în) Statele slå sammen ale Americii. Dacă dvs. Şi Microsoft aveţi o dispută, dvs. Şi Microsoft sunteţi de acord să încercaţi timp de 60 de zile să le rezolvaţi neoficial. Dacă dvs. Şi Microsoft ny puteţi fjes acest lucru, dvs. Şi Microsoft sunteţi de acord k arbitrajul obligatoriu individuelle în faţa Asociaţiei americane de arbitraj în baza Legii federale en arbitrajului ("FAA" – Federal Voldgift Act) şi Ny k intentarea unui produktpriser în instanţă în faţa unui judecător sau en unui juriu. În schimb, Fjern arbitru neutru va bestemme. Sunt interzise procesele pentru acţiunile colective în justiţie, arbitrajele la nivel de clasă, acţiunile generale ale avocaţilor privaţi şi orice alte proceduri pe aktsomhet cineva le efectuează în calitate de reprezentant. Sunt interzise, de asemenea procedurile individuale fără consimţământul tuturor părţilor. Acordul de arbitraj complet conţine v mulţi termeni şi este disponibil la http://aka.ms/arb-agreement-1. Dvs. şi Microsoft sunteţi de acord k aceşti termeni.

 9. REZILIEREA. Microsoft er dreptul să rezilieze contractul, fără en aduce atingere altor drepturi În cazul în aktsomhet ny respectaţi termenii şi condiţiile bestemme Skriv ut prezentul Acord. În acest caz trebuie să distrugeţi toate copiile produsului programvare, precum şi toate părţile salg componente.

 10. ÎNTREGUL kontrakt. Prezentul kontrakt şi ceilalţi termeni pe aktsomhet Microsoft îi poate prevedea pentru suplimente, actualizări sau aplicaţii terţă parte reprezintă întregul kontrakt pentru produsul programvare.

 11. LEGEA APLICABILĂ ŞI LOCUL DE SOLUŢIONARE en LITIGIILOR. Dacă aţi achiziţionat produsul programvare în Statele slå sammen ale Americii sau Canada, legile statului sau provinciei în aktsomhet locuiţi (sau, în cazul unei companii, locaţia sediului hovedstolen) vor guverna interpretarea prezentului kontrakt, en pretenţiilor privind încălcarea farge şi en tuturor celorlalte pretenţii (inclusiv en pretenţiilor de încălcare en protecţia consumatorului legilor privind concurenţa neloială şi delictele), indiferent de conflictul de principii juridice exceptând situaţia în glad FAA guvernează toate prevederile legate de arbitraj. Dacă aţi achiziţionat produsul programvare în orice altă ţară, sunt valabile legile ţării respektive, exceptând cazul în aktsomhet FAA guvernează toate prevederile legate de arbitraj. Dacă există jurisdicţie federală en S.U.A., dvs. Şi Microsoft veţi accepta jurisdicţia exclusivă en instanţei federale din Karlsen County, Washington pentru toate disputele prezentate în instanţă (k excepţia arbitrajului). În caz contrar, dvs. Şi Microsoft veţi accepta jurisdicţia exclusivă en Instanţei superioare din Karlsen County, Washington pentru toate disputele prezentate în instanţă (k excepţia arbitrajului)

 12. DREPTURILE CONSUMATORULUI; VARIAŢIILE REGIONALE. Prezentul kontrakt descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile statului, provinciei sau ţării dvs. să vă acorde alte drepturi, inclusiv drepturi de consumator. De asemenea, uavhengige de relaţia dvs. k Microsoft, este posibil să beneficiaţi de anumite drepturi în legătură k partea de la aktsomhet aţi achiziţionat produsul programvare. Prezentul kontrakt ny modifică aceste alte drepturi dacă legislaţia statului, provinciei sau ţării dvs. Ny permite acest lucru. De exemplu, dacă aţi achiziţionat produsul programvare dintr una dintre regiunile de v jos sau dacă se aplică legile obligatorii din ţara respectivă, atunci vi se aplică următoarele prevederi:

  1. Australia. Beneficiaţi de garanţii statutare în baza Legii consumatorului din Australia şi nicio prevedere din acest kontrakt ny er scopul de en afecta respectivele drepturi.

  2. Canada. Dacă aţi achiziţionat produsul programvare în Canada puteţi opri primirea de actualizări dezactivând caracteristica de actualizări automatisere, deconectând dispozitivul de la internet (dacă şi când sunteţi reconectat la Internett, însă produsul programvare va relua verificarea şi instalarea actualizărilor) sau dezinstalând produsul programvare. Documentaţia produsului, după caz poate să precizeze şi modul de dezactivare dvs en actualizărilor pentru dispozitivul sau produsul programvare.

  3. Germania şi Østerrike.

   • (i) Garanţia. Produsele programvare licenţiate corect vor funcţiona în hovedstol i samsvar med descrierii din materialele Microsoft aktsomhet le însoţesc. Totuşi Microsoft ny acordă garanţii contractuale în legătură k produsul programvare licenţiat.

   • (ii) Limitări ale răspunderii. În caz de comportament intenţionat, neglijenţă gravă, pretenţii bazate pe Legea privind răspunderea pentru produsele defectuoase, precum şi în cazul decesului sau vătămării corporale sau fizice, compania Microsoft va fi trasă la răspundere i samsvar med legii statutare.

    Sub rezerva clauzei anterioare, (ii) Microsoft îşi va asuma răspunderea pentru o neglijenţă minoră doar dacă Microsoft încalcă astfel de obligaţii contractuale reale, en căror îndeplinire facilitează respectarea prezentului kontrakt şi en căror încălcare ar pune în pericol scopul acestuia şi conformitatea pe aktsomhet o parte se poate baza în REST konstant (aşa-numitele "obligaţii principale"). În alte cazuri de neglijenţă minoră, Microsoft ny îşi va asuma răspunderea pentru neglijenţe minore.

 13. NEACORDAREA GARANŢIEI. PRODUSUL PROGRAMVARE ESTE LICENŢIAT "CA ATARE". VĂ ASUMAŢI RISCUL UTILIZĂRII SALG. MICROSOFT NY ACORDĂ GARANŢII SAU CONDIŢII EXPRESE. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGILE NASJONAL INNSTILLING, MICROSOFT UTELAT TOATE GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, INCLUSIV ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, ŞI NEÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR LEGALE.

 14. LIMITAREA ŞI EXCLUDEREA DESPĂGUBIRILOR. DACĂ AVEŢI ORICE TEMEI PENTRU RECUPERAREA DAUNELOR ÎN POFIDA NEACORDĂRII GARANŢIEI PRECEDENTE, PUTEŢI SĂ RECUPERAŢI DE LA MICROSOFT SAU DE LA FURNIZORII ACESTUIA DOAR DAUNELE DIRECTE PÂNĂ LA VALOAREA MAXIMĂ DE 5 USD. NY PUTEŢI OBŢINE DESPĂGUBIRI PENTRU ALTE DAUNE, INCLUSIV DAUNE SUCCESIVE, PIERDERI DE FORTJENESTE, SPECIALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE. Această limitare este valabilă pentru (a) orice subiect asociat k produsul programvaren, serviciile, conţinutul (inclusiv codul) de pe område-uri Internett ale terţilor sau aplicaţiilor ale terţilor şi (b) despăgubiri pentru încălcarea contractului, en garanţiei sau en condiţiei, răspundere strictă neglijenţă sau alte delicte; SAU alte despăgubiri în fiecare caz în limitele permise de legea aplicabilă. Limitarea este valabilă, de asemenea chiar dacă Microsoft en ştiut sau ar fi trebuit să ştie despre posibilitatea survenirii acestor daune. Este posibil ca limitarea sau excluderea de v sus să ny ltfilter valabilă în cazul dvs., deoarece se poate ca statul provincia sau ţara dvs. să ny permită excluderea sau limitarea daunelor subsecvente, incidente gjen de altă natură. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICROSOFT

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

ЕСЛИ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В США (ИЛИ ЕСЛИ ЭТА СТРАНА ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА), ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РАЗДЕЛОМ «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА» НИЖЕ. ТАК КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

Настоящие условия лицензии являются соглашением между вами и корпорацией Microsoft (или одним из ее аффилированных лиц). Они применяются к указанному выше программному обеспечению всем службам Microsoft и обновлениям программного обеспечения (за исключением случаев когда службы или обновления сопровождаются отдельными или дополнительными условиями; в таких случаях эти Условия применяются с расчетом на будущее и не затрагивают ваши права или права Microsoft касательно уже обновленного программного обеспечения или служб). ЕСЛИ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ УСЛОВИЯ ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ, ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ПРАВА. ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ.

 1. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

  1. Общие положения. ВЫ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО КОПИИ/КОПИЙ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

  2. Программное обеспечение третьих лиц. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВАМ ПО ЛИЦЕНЗИИ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ В РАМКАХ ИХ СОБСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ. Условия лицензии уведомления и признания (при наличии) касающиеся каких либо приложений третьих лиц можно просмотреть на веб странице http://aka.ms/thirdpartynotices или в сопроводительном файле с уведомлениями. ДАЖЕ ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДРУГИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ НЕГО ТОЖЕ ДЕЙСТВУЮТ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ, А ТАКЖЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ В РАМКАХ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА.

  3. Сравнительный анализ конкурентов. Если вы являетесь прямым конкурентом и используете программное обеспечение для сравнительного измерения производительности со своим продуктом и анализа наших конкурентных предложений, вы отказываетесь (сейчас и в будущем) в пользу Microsoft, ее дочерних Подразделений и аффилированных компаний (в том числе будущих) от ограничений на использование конкурентами, доступ и сравнительное измерение производительности в той мере, в которой они превышают ограничения Microsoft. ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОЛУЧАТЬ К НЕМУ ДОСТУП.

 2. СБОР ДАННЫХ. Данное программное обеспечение может собирать информацию о вас и о том, как вы его используете и отправлять эту информацию Microsoft. Microsoft может использовать эту информацию для предоставления услуг и улучшения своих продуктов и служб. ВАШИ ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ (ПРИ НАЛИЧИИ) ОПИСАНЫ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОДУКТУ. НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ СОБИРАТЬ ДАННЫЕ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ ВАШИХ ПРИЛОЖЕНИЙ. ЕСЛИ НАСТРОИТЕ СБОР ДАННЫХ В СВОИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ ЭТИХ ФУНКЦИЙ, ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОДДЕРЖИВАТЬ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В КОТОРОЙ ОПИСАНО, КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ, СОБИРАЕТЕ И РАСПРОСТРАНЯЕТЕ ИХ ДАННЫЕ. Дополнительные сведения о том, как Microsoft собирает и использует информацию, см. В документации по продукту и в Заявлении о конфиденциальности Microsoft, опубликованном на веб странице https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Вы соглашаетесь соблюдать все применимые положения Заявления о конфиденциальности Microsoft.

 3. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ ПРОДАЕТСЯ, А ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ. Microsoft оставляет за собой все остальные права. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ КОГДА ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ БОЛЬШЕ ПРАВ НЕСМОТРЯ НА ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫ НЕ БУДЕТЕ (И НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА):

  1. ПЫТАТЬСЯ ОБОЙТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, РАЗРЕШАЮЩИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБРАЗОМ;

  2. ИЗУЧАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ, ДЕКОМПИЛИРОВАТЬ, ДЕАССЕМБЛИРОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ;

  3. Удалять, сокращать, блокировать или изменять уведомления от Microsoft или поставщиков Microsoft включенные в данное программное обеспечение;

  4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ, НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

  5. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАКИМ ЛИБО ПРОТИВОЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ ИЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ; ИЛИ

  6. ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОБЩИЙ ДОСТУП К ДАННОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ПУБЛИКОВАТЬ, РАСПРОСТРАНЯТЬ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕГО ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИБО КАК ОТДЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАВАТЬ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ СВОИ ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ КАКОМУ ЛИБО ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ.

 4. ОТЗЫВЫ. Если вы предоставляете Microsoft отзыв о программном обеспечении, вы бесплатно предоставляете Microsoft право передавать этот отзыв третьим лицам и использовать его в коммерческих целях любым способом и с любыми намерениями. Вы обязуетесь не предоставлять корпорации Microsoft никаких отзывов, подпадающих под действие лицензии, согласно которой корпорация Microsoft должна будет предоставить третьим лицам лицензию на использование своего программного обеспечения или Документации на том основании, что корпорация Microsoft включила ваш отзыв в это программное обеспечение или документацию. ЭТИ УСЛОВИЯ ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

 5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. КРОМЕ ТОГО, ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ ЭКСПОРТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ВКЛЮЧАЯ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, РЕГИОНОВ И ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ЭКСПОРТ СМ. На веб сайте http://aka.ms/exporting.

 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. В рамках настоящего соглашения Microsoft не обязана предоставлять услуги по технической поддержке программного обеспечения. ЛЮБАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», «СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ» И БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАРАНТИЙ.

 7. ОБНОВЛЕНИЯ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЕТ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАГРУЖАЕТ И УСТАНАВЛИВАЕТ ИХ ДЛЯ ВАС. Вы соглашаетесь получать эти обновления только от Microsoft или из авторизованных источников Microsoft. Для обеспечения обновлений Microsoft может обновлять вашу систему. ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОБНОВЛЕНИЙ ТАКОГО ТИПА БЕЗ КАКИХ ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ. ОБНОВЛЕНИЯ МОГУТ НЕ ВКЛЮЧАТЬ ИЛИ НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СЛУЖБЫ ИЛИ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА.

 8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА. Этот раздел применяется, если вы проживаете в США (или если эта страна является вашим основным местом ведения бизнеса). Если между вами и Microsoft возникают споры, вы и Microsoft соглашаетесь попытаться решить их путем неофициальных переговоров в течение 60 дней. Если решить спор таким образом не удастся вы и Microsoft соглашаетесь на решение спора путем проведения индивидуального обязательного арбитража Американской арбитражной ассоциацией согласно Федеральному арбитражному акту (далее – «FAA») и Отказываетесь от права обращаться в суд для рассмотрения спора судьей или судом присяжных. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЕ СПОРЫ ДОЛЖНЫ РАЗРЕШАТЬСЯ НЕЙТРАЛЬНЫМ АРБИТРОМ. Запрещается передавать споры на рассмотрение в составе группового иска или в общий суд с поверенным или возбуждать какое либо другое производство, в котором любая из сторон действует или может действовать через представителя. ТАКЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБЪЕДИНЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСКИ БЕЗ СОГЛАСИЯ ВСЕХ СТОРОН. ПОЛНУЮ РЕДАКЦИЮ АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ СМ. На веб сайте http://aka.ms/arb-agreement-1. Вы и Microsoft соглашаетесь с его условиями.

 9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. Без ущерба для других своих прав Microsoft может прекратить действие данного соглашения, если вы нарушите любое из его условий. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ВЫ ОБЯЗАНЫ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ КОПИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВСЕХ ЕГО КОМПОНЕНТОВ.

 10. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Данное соглашение и любые другие условия Microsoft, которые сопровождают дополнительные компоненты, обновления или приложения третьих лиц составляют полное соглашение для данного программного обеспечения.

 11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И МЕСТО РЕШЕНИЯ СПОРОВ. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ КАНАДЫ, ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ О НЕСОБЛЮДЕНИИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ) РЕГУЛИРУЮТСЯ И ИНТЕРПРЕТИРУЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ШТАТА ИЛИ ПРОВИНЦИИ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ (ИЛИ ШТАТА ИЛИ ПРОВИНЦИИ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА) НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИНЦИПОВ КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ СВЯЗАННЫХ С АРБИТРАЖЕМ ПОЛОЖЕНИЙ КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ FAA. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ЗАКОНЫ ЭТОЙ СТРАНЫ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ СВЯЗАННЫХ С АРБИТРАЖЕМ ПОЛОЖЕНИЙ КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ FAA. Если применяется юрисдикция федеральных судов США вы и Microsoft согласны с тем, что любые споры связанные с данным соглашением (за исключением арбитражных), подлежат рассмотрению исключительно в федеральных судах округа Кинг, штат Вашингтон. В противном случае вы и Microsoft соглашаетесь с тем, что любые споры связанные с данным соглашением (за исключением арбитражных), подлежат рассмотрению в высшем суде округа Кинг штат Вашингтон.

 12. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ. ЭТО СОГЛАШЕНИЕ ОПИСЫВАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, ВКЛЮЧАЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ВАШЕГО ШТАТА, ПРОВИНЦИИ ИЛИ СТРАНЫ. Безотносительно ваших взаимоотношений с Microsoft, вы также можете иметь права в отношении стороны, у которой вы приобрели программное обеспечение. ДАННЫЙ ДОГОВОР НЕ ИЗМЕНЯЕТ ТАКИЕ ПРАВА ЕСЛИ ЭТО НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКОНАМИ ВАШЕГО ШТАТА, ПРОВИНЦИИ ИЛИ СТРАНЫ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОДНОМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ РЕГИОНОВ ИЛИ К НЕМУ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИМПЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТОГДА К ВАМ ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

  1. Австралия. ВЫ ИМЕЕТЕ ГАРАНТИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ АВСТРАЛИИ О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, И НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ УЩЕМЛЕНИЕ ЭТИХ ПРАВ.

  2. Канада. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КАНАДЕ, ВОЗМОЖНО, ВЫ ПЕРЕСТАНЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ОТКЛЮЧИВ ФУНКЦИЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ И ОТКЛЮЧИВ УСТРОЙСТВО ОТ ИНТЕРНЕТА (ОДНАКО КАК ТОЛЬКО ВЫ ПОВТОРНО ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К ИНТЕРНЕТУ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТ ПРОВЕРКУ НАЛИЧИЯ И УСТАНОВКУ ОБНОВЛЕНИЙ) ЛИБО УДАЛИВ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОДУКТУ ЕСЛИ ТАКОВАЯ ИМЕЕТСЯ, МОГУТ ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ОБНОВЛЕНИЙ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

  3. ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ.

   • (i) Гарантии. Должным образом лицензированное программное обеспечение будет в основном функционировать в соответствии с материалами Microsoft, которые его сопровождают. Однако Microsoft не предоставляет никаких договорных гарантий в отношении лицензированного программного обеспечения.

   • (ii) Ограничение ответственности. В случае преднамеренного поведения, грубой неосторожности, выдвижения требований, основанных на Законе об ответственности за продукт, а также в случае смерти, причинения вреда здоровью или физической травмы Microsoft несет ответственность в СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

   В соответствии с пунктом (ii) выше, в случае незначительной неосторожности Microsoft несет ответственность только в случае нарушения важных договорных обязательств, от которых зависит исполнение настоящего соглашения, нарушение которых может иметь ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И НА СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ СТОРОНА МОЖЕТ ПОСТОЯННО ПОЛАГАТЬСЯ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»). В других случаях незначительной неосторожности Microsoft не будет нести ответственность за незначительную неосторожность.

 13. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИМ НА СОБСТВЕННЫЙ РИСК. MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ ЛИБО ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ КАКИХ ЛИБО УСЛОВИЙ. В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, MICROSOFT ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

 14. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ С MICROSOFT ИЛИ ПОСТАВЩИКОВ MICROSOFT, НЕСМОТРЯ НА ПРИВЕДЕННЫЙ ВЫШЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ, ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ТОЛЬКО ЗА ПРЯМЫЕ УБЫТКИ В РАЗМЕРЕ НЕ БОЛЕЕ 5,00 ДОЛЛ. США. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЗЫСКИВАТЬ НИКАКИЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, А ТАКЖЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ С УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ. Это ограничение действует в отношении (а) любых вопросов, связанных с программным обеспечением службами и содержимым веб сайтов третьих лиц (включая код) а также с их приложениями; (b) требований, связанных с нарушением контракта, гарантии или существенного условия, строгой ответственностью, неосторожностью или другим гражданским правонарушением, а также с любыми другими требования, в степени, допустимой применимым правом. Это ограничение действует даже в том случае, если в Microsoft было или должно было быть известно о возможности таких убытков. Вышеуказанное ограничение или исключение может к вам не применяться, если законодательство ваших области, республики, края, ОКРУГА ИЛИ СТРАНЫ НЕ ДОПУСКАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ. TÉRMINOS DE LICENCIA DEL PROGRAMVARE DE MICROSOFT

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

SI VIVE NB (O, SI ES UNA EMPRESA, CON UN DOMICILIO COMERCIAL HOVEDSTOL NB) LOS ETATS UNIDOS, LEA LA "CLÁUSULA DE ARBITRAJE VINCULANTE Y LA RENUNCIA A LA ACCIÓN DE GRUPO" DE LA SECCIÓN 9. RELATIVA EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

LOS presentes términos de licencia constituyen Fjern contrato entre usted y Microsoft Corporation (o una de sus filiales). Aplican el programvare mencionado anteriormente, y cualquier servicio de Microsoft o actualización de-programvare (excepto NB la medida NB que dichos servicios o actualizaciones estén acompañadas por términos nuevos o adicionales, NB cuyo caso esos términos diferentes se aplican según sete posible y ingen alteran sus derechos o los de Microsoft con respecto al programvare o servicios preactualizados). SI CUMPLE CON ESTOS TÉRMINOS DE LICENCIA, DISPONDRÁ DE LOS DERECHOS SIGUIENTES. AL HACER USO DEL PROGRAMVAREN, ESTARÁ ACEPTANDO ESTOS TÉRMINOS.

 1. DERECHOS DE INSTALACIÓN Y DE USO.

  1. Generelle. Puede instalere y usar cualquier cantidad de copias del programvare.

  2. Programvare de terceros. El programvare puede incluir aplicaciones de terceros cuya licencia se le otorga NB virtud del presente contrato o de sus propios términos. LOS términos de licencia, las notificaciones y los reconocimientos de las aplicaciones de terceros, si los hubiera, se pueden ver NB línea NB http://aka.ms/thirdpartynotices o NB el archivo de notificaciones adjunto. Incluso si dichas aplicaciones se rigen por otros contratos, también se les aplican la exclusión de responsabilidad y las limitaciones y exclusiones de indemnizaciones NB la medida que lo permita la ley aplicable.

  3. Pruebas comparativas competitivas. Si es un competidor directo, y tiene acceso o utiliza el programvare avsnittet propósitos de pruebas comparativas competitivas, análisis o recolección de inteligencia, renuncia con respecto et Microsoft, sus subsidiarias y sus empresas filiales (incluidas las futuras) cualquier restricción de uso competitivo, de acceso y de pruebas comparativas NB los términos que rigen en su programvare NB la medida NB que sus términos Stig, o pretendan ser más restrictivos que los términos de Microsoft. Si ingen renuncia en ninguna supuesta restricción NB los términos que rigen su programvare, ingen está autorizado avsnittet acceder o usar este programvaren, y ingen lo hará.

 2. RECOLECCIÓN DE DATOS. El programvare puede recopilar información sobre usted y el uso que hace del programvare, y enviar dicha información et Microsoft. Microsoft puede utilizar esta información avsnittet prestar servicios y mejorar los productos y servicios de Microsoft. SUS derechos de renuncia, de haberlos están descritos NB la documentación del producto. Algunas características del programvare pueden permitir la recopilación de datos de usuarios sus aplicaciones que tengan acceso o usen el programvare. Si usa estas características avsnittet habilitar la recolección de datos NB sus aplicaciones, debe cumplir con la ley aplicable, incluido obtener los consentimientos de usuarios requeridos y mantener una política de privacidad prominente que informe de forma precisa en LOS usuarios acerca de cómo usa, recolecta y comparte sus datos. Puede obtener más información acerca de la recopilación y el uso de datos de Microsoft NB la documentación de producto y NB la Declaración de privacidad de Microsoft NB https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Acepta cumplir con todas las disposiciones aplicables de la Declaración de privacidad de Microsoft.

 3. ÁMBITO DE LA LICENCIA. El programvare se cede bajo licencia y ingen es objeto de venta. Microsoft se reserva gjøremålslister los demás derechos. En menos que la legislación aplicable le otorgue más derechos en pesar de esta limitación, ingen hará (ni tendrá el derecho en hacer) lo siguiente:

  1. deberá eludir las limitaciones técnicas del programvare que solo permiten utilizarlo de determinadas formas;

  2. utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el programvaren.

  3. eliminar, minimizar, bloquear o modificar ninguna notificación de Microsoft o sus proveedores NB el programvaren

  4. usar el programvare avsnittet actividades comerciales sin bøter de lucro o generadoras de ingresos;

  5. utilizar el programvare de ninguna manera que esté NB motkonto de la ley o crear o propagar skadelig programvare; o

  6. compartir, publicar, distribuir o Kalendertype el programvare NB préstamo, ni entregarlo como solución hospedada independiente avsnittet que otros lo utilicen, así como tampoco transmitir el programvare ni este contrato en terceros.

 4. COMENTARIOS. Si usted proporciona comentarios en Microsoft sobre el-programvare, otorga et Microsoft de forma gratuita, el derecho en utilizar, compartir y comercializar sus comentarios de cualquier forma y avsnittet cualquier propósito. Ingen otorgará comentarios que estén sujetos en una licencia que requiera que Microsoft licencie su programvare o documentación terceros-debido en que Microsoft incluye sus comentarios NB ellos. Estos derechos seguirán vigentes aún después de la terminación de este contrato.

 5. RESTRICCIONES NB MATERIA DE EXPORTACIÓN. Debe cumplir todas las leyes y reglamentos, nacionales e internacionales NB materia de exportación que Stig de aplicación al programvare lo que incluye restricciones NB cuanto en destino usuarios finaler y uso endelig. Avsnittet obtener más información sobre restricciones NB materia de exportación visite http://aka.ms/exporting.

 6. SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO. Microsoft ingen está obligado bajo este contrato en proporcionar servicios de soporte técnico avsnittet el programvare. Gjøremålslister esos documentos y gráficos relacionados se proporcionan "vannrett cual", sin garantías de ningún tipo.

 7. ACTUALIZACIONES. El programvare puede buscar periódicamente actualizaciones de programvare y descargarlas e instalarlas de forma automática. Puede obtener actualizaciones solo de Microsoft o de fuentes autorizadas. ES posible que Microsoft necesite actualizar su sistema avsnittet ofrecerle actualizaciones. Usted se compromete en recibir estas actualizaciones automáticas sin notificación adicional. ES posible que las actualizaciones ingen incluyan o ingen Stig kompatible con todas las características de programvare, servicios y dispositivos periféricos existentes.

 8. ARBITRAJE VINCULANTE Y RENUNCIA A LA ACCIÓN DE GRUPO. Esta sección se aplica si vive NB (o, si es una empresa, su sede hovedstol está NB) los Estados Unidos. Si usted y Microsoft tienen Fjern conflicto, usted y Microsoft se comprometen en intentar resolverlo mediante una negociación uformelle durante Fjern plazo de 60 días. Si el conflicto ingen se resolviese mediante dicha negociación, usted y Microsoft aceptan el arbitraje vinculante individuelle de la Asociación Americana de Arbitraje conforme ved hjelp av en Ley Federal de Arbitraje ("FAA") y acordamos ingen entablar una demanda NB Fjern tribunal ante un juez o un jurado. LN su lugar, Fjern arbitro nøytrale decidirá. Ingen se permiten las acciones de grupo, los arbitrajes colectivos, las acciones realizadas por un abogado privado y otros procedimientos NB los que una person actúa NB calidad de representante de un grupo de rollefigurene; tampoco combinar procedimientos individuales sin el consentimiento de todas las partes. El Contrato de arbitraje completo contiene más términos, y se encuentra NB http://aka.ms/arb-agreement-1. Usted y Microsoft aceptan estos términos.

 9. TERMINACIÓN. Sin perjuicio en ningún otro derecho, Microsoft puede terminar el presente contrato si usted ingen cumple con cualquiera de sus términos y condiciones. LN ese caso, usted debe destruir todas las copias del programvare y sus partes componentes.

 10. CONTRATO COMPLETO. Este contrato, cualquier otro término que pueda proporcionar Microsoft avsnittet complementos, actualizaciones o aplicaciones de terceros, conforman el contrato completo avsnittet el programvare.

 11. LEY APLICABLE Y LUGAR avsnittet RESOLVER CONFLICTOS. Si adquirió el programvare NB los Estados Unidos o Canadá, las leyes de su estado o provincia de residencia (o si se trata de una empresa, donde se encuentra su domicilio comercial hovedstolen) regirán la interpretación de este contrato, reclamaciones por su incumplimiento y todas las otras reclamaciones (incluidas las reclamaciones de protección al consumidor, competencia desleal y responsabilidad extracontractual) sin importar las normas de conflicto de leyes, salvo que la FAA rija todas las disposiciones relacionadas con el arbitraje. Si adquirió el programvare NB otro país, se aplicará la legislación de dicho país, excepto NB la medida NB la que la FAA rige gjøremålslister los aspectos relacionados al arbitraje. Si existe una jurisdicción federal de EE. UU., usted y Microsoft aceptan someterse ved hjelp av en jurisdicción y competencia exclusivas del tribunal federal del Condado de Karlsen Washington og avsnittet todas las disputas presentadas ved hjelp av en corte (excluido el arbitraje). LN el caso contrario, usted y Microsoft aceptan someterse ved hjelp av en jurisdicción y competencia exclusivas del Tribunal overordnet del Condado de Karlsen Washington og avsnittet todas las disputas presentadas ved hjelp av en corte (excluido el arbitraje).

 12. DERECHOS DEL CONSUMIDOR, VARIACIONES REGIONALES. LN este contrato se describen determinados derechos legales. Puede que usted tenga otros derechos, incluidos derechos del consumidor, según la legislación de su estado, provincia o país. Por separado e independientemente de su relación con Microsoft, también pueden tener derechos con respecto ved hjelp av en parte de la que obtuvo el programvare. Este contrato ingen modifica los otros derechos de los que dispone NB virtud de la legislación de su estado, provincia o país si dicha legislación ingen lo permite. Por ejemplo, si adquirió el programvare NB una de las regiones que figuran en continuación, o si se aplican leyes obligatorias del país o la región, las siguientes disposiciones se aplican en su caso:

  1. Australia. Usted cuenta con garantías legales conforme ved hjelp av en Ley de Protección al Consumidor de Australia y ningún punto de este acuerdo pretende modificar dichos derechos.

  2. Canadá. Si adquirió este programvare NB Canadá, avsnittet dejar de recibir actualizaciones, puede desactivar la función de actualizaciones automáticas, desconectar su dispositivo Internett (sin systemblokade, cuando vuelva en conectarse en Internet el programvare volverá en comprobar e instalere actualizaciones) o desinstalar el programvare. La documentación del producto, de haberla, también puede especificar cómo desactivar las actualizaciones avsnittet su dispositivo o programvare específico.

  3. Alemania y Østerrike.

   • (i) Garantía. El programvare que disponga de la debida licencia funcionará esencialmente como se beskriver NB la documentación de Microsoft que lo acompaña. Sin systemblokade, Microsoft ingen otorgan garantía KONTRAKTSMESSIG NB relación con el programvare licenciado.

   • (ii) Limitación de responsabilidad. LN caso de comportamiento intencional, negligencia grav, reclamaciones basadas NB la Ley de Responsabilidad por Productos, así como NB caso de muerte, daños corporales o lesiones físicas, Microsoft es ansvarlig conforme ved hjelp av en legislación.

    Sujeto ved hjelp av en cláusula anterior (ii), Microsoft solo será ansvarlig de negligencia leve si Microsoft incumple las obligaciones contractuales materiales, cuyo cumplimiento permite la debida ejecución de este contrato, y cuya infracción haría peligrar el propósito de este contrato y la confianza de una parte NB su cumplimiento (denominadas "obligaciones cardinals"). LN otros casos de negligencia leve, Microsoft ingen será ansvarlig de dicha negligencia.

 13. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. EL PROGRAMVARE SE GI BAJO LICENCIA "VANNRETT CUAL" Y, POR CONSIGUIENTE, USTED ASUME EL RIESGO DE UTILIZARLO. MICROSOFT INGEN OTORGA NINGUNA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESAS. LN LA MEDIDA NB QUE ASÍ LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, MICROSOFT EXCLUYE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD AVSNITTET UN FIN BESTEMT Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS.

 14. LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE INDEMNIZACIONES. SI TIENE ALGUNA GRUNNTALL AVSNITTET RECUPERAR DAÑOS EN PESAR DE LA ANTERIOR DECLARACIÓN DE GARANTÍA, PUEDE RECUPERAR DE MICROSOFT Y SUS PROVEEDORES DAÑOS SOLO INDIRECTOS HASTA USD $5,00. INGEN PODRÁ OBTENER INDEMNIZACIÓN ALGUNA POR DAÑOS DE OTRA ÍNDOLE, INCLUIDOS LOS DAÑOS CONSECUENCIALES, POR LUCRO CESANTE, ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES. Esta limitación se aplica svar: (a) Dette gjør lo relacionado con el programvaren, los servicios, el contenido (incluido el código) de sitios de Internett de terceros o de aplicaciones de terceros y (b) reclamaciones por incumplimiento de contrato, de garantía o condición, responsabilidad objetiva negligencia u otra responsabilidad extracontractual; o cualquier otra reclamación; LN cada caso NB la medida que lo permita la legislación aplicable. Asimismo, también será de aplicación incluso si Microsoft conocía o debería haber conocido la posibilidad de que se produjesen dichos daños. También pueden producirse situaciones NB las que la limitación o exclusión precedente ingen pueda aplicarse en su caso porque su estado, provincia o país ingen admite la exclusión o limitación de daños incidentales consecuenciales o de otra índole. LICENSVILLKOR SLIK PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

OM DU BELLER JEG (ELLER ER EN AFFÄRSVERKSAMHET MED ETT HUVUDSAKLIGT AFFÄRSSÄTE JEG) USA BER VI GRAVE LÄSA DEN "BINDANDE SKILJEFÖRFARANDEKLAUSULEN OG AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN" JEG AVSNITT 9. DET PÅVERKAR HVORDAN NB TVIST LÖSES.

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Grave og Microsoft Corporation (eller beroende på varians du beller, något av dess koncernbolag). De gäller slik programvaran som namnges ovan og Microsoft-tjenester eller programvaruuppdateringar (förutom i tjenesten utsträckning sådana tjenester eller uppdateringar åtföljs av nye eller ytterligare villkor, jeg sådana faller tillämpas de andra villkoren jeg framtiden og ändrar Intel dina eller Microsofts rättigheter som relaterar til tidigare uppdaterad programvara eller tjenester). OM DU ACCEPTERAR DESSA LICENSVILLKOR HAR DU FÖLJANDE RÄTTIGHETER. GENOM ATT BRUKE PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR.

 1. INSTALLASJONER - OG ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

  1. Allmänt. Du har rätt att uppdatera og bruke valfritt antalkopior av programvaran.

  2. Programvara från tredje manuelt Programvaran kan innehålla kod från applikationer från tredje Mann som licensieras til Grave enligt detta avtal eller enligt deras egna villkor. Licensvillkor, meldinger og tillkännagivanden, om sådana finner slik applikationer från tredje mann finner online på http://aka.ms/thirdpartynotices eller jeg NB medföljande meddelandefil. Til og med om sådana applikationer regleras av andra avtal ska ändå nedanstående begränsning av og friskrivningar från ansvar slik skador gälla i tjenesten for utsträckning som tillåts av tillämpligt opphold.

  3. Konkurrerande prestandamätning. Om du er en direkte konkurrent og du har åtkomst tilkoblet eller bruker programvaran jeg syfte slik konkurrerande prestandamätning, analys, eller informationsinsamling,, åsidosätter du gentemot Microsoft, dess dotterbolag, og dess koncernbolag (inklusive jeg framtiden) konkurrerande restriktioner gällande användning, åtkomst, og prestandatest jeg villkoren som styr din programvara i tjenesten utsträckning dina användningsvillkor er, eller gjør anspråk på att VARIANSA, mer restriktiva än Microsofts villkor. Om du Intel åsidosätter sådana påstådda restriktioner jeg villkoren som styr din programvara, har du Intel tillåtelse til åtkomst tilkoblet eller användning av denne programvara, og kommer Intel att göra det.

 2. INSAMLING AV DATA. Programvaran kan samla i informasjon om deg og din användning av programvaran og sende den til Microsoft. Microsoft kan bruke denne informasjonen slik att tillhandahålla tjenester og förbättra Microsofts produkter og tjenester. Din eventuella rättigheter att inaktivera beskrivs jeg produktdokumentationen. Vissa funksjoner jeg programvaran kan aktivera insamling av data från brukere av dina applikationer som får åtkomst tilkoblet eller bruker programvaran. Om du bruker dessa funksjoner slik att aktivera insamling av data jeg dina applikationer må du følge tillämplig opphold, inklusive att få användarmedgivande som krävs, og upprätthålla NB tydlig sekretesspolicy som på en korrekt spennende informerar användarna om hvordan Mann bruker, samlas i, og delar deras data. Du kan läsa mer om Microsofts insamling av dataene og användning jeg produktdokumentationen og Microsofts sekretesspolicy på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Du samtycker til alle følge alle tillämpliga villkor i Microsofts sekretesspolicy.

 3. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs Intel, den licensieras. Microsoft förbehåller sig alle övriga rättigheter. Om du Intel trots denne begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig opphold får du Intel (og har Intel rätt att):

  1. kringgå tekniska begränsningar jeg programvaran som endast tillåter användning på vissa spennende;

  2. foreta omvendt utvikling av nå, dekompilera eller ta isär koden slik programvaran; utföra

  3. ta bort, förminska, blockera eller modifiera meldinger från Microsoft eller dess leverantörer jeg programvara;

  4. bruke programvaran slik kommersiell, ideell, intäktsgenererande verksamhet;

  5. bruke programvaran på något spennende som strider mot lagen eller opprette eller infektera med skadlig kod eller;

  6. dem, publicera, distribuera eller låna ut programvaran, tillhandahålla programvaran som NB fristående värdbaserad lösning slik andra att bruke eller överlåta programvaran eller detta avtal til en tredje mann.

 4. Tilbakemelding. Om du skickar tilbakemelding om programvaran til Microsoft tysk du Microsoft, utan kostnad, rätt å bruke, dem og sälja din tilbakemelding på valfritt spennende og jeg valfritt syfte. Du kommer Intel att ge tilbakemelding som omfattas av NB licens som kräver att Microsoft licensierar sin programvara eller dokumentation til tredje mann Ettersom Microsoft inkluderer din tilbakemelding i dem. Dessa rättigheter fortsätter att gälla til og med etter att detta avtal har upphört.

 5. EXPORTRESTRIKTIONER. Du må følge alle inhemsk og internationell exportlagstiftning som gäller slik programvaran, vilken innehåller restriktioner slik destinationer, slutanvändare og slutanvändning. Mer informasjon om exportrestriktioner finner på http://aka.ms/exporting.

 6. SUPPORTTJÄNSTER. Microsoft har ingen skyldighet att tillhandahålla supporttjänster slik programvaran inom ramen slik detta avtal. Alle som har støtte som tillhandahålls er "jeg befintligt skick" og "med alle fel" og utan några som helst garantier.

 7. UPPDATERINGAR. Programvaran kan med jevne mellomrom ta om det finner uppdateringar og hämta og installera dem for Grave. Du får endast erhålla uppdateringar från Microsoft og auktoriserade källor. Microsoft kan behöva uppdatera ditt system slik att förse Grave med uppdateringar. Du godkänner att ta følel dessa automatiska uppdateringar utan ytterligare meddelande. Det er Intel sikkert att uppdateringarna omfattar eller har stöd slik alle befintliga programvarufunktioner, tjenester eller kringutrustning.

 8. BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE og AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. Detta avsnitt gäller om du beller i (eller om det gäller ett företag, ditt huvudsakliga affärssäte) i USA. Om du og Microsoft har en tvist samtycker du og Microsoft til att försöka i 60 dagar att lösa den informellt. Om du og Microsoft Intel kan det samtycker du og Microsoft til bindande enskilt skiljeförfarande inför AAA (American Arbitration Association) enligt FAA (Federal Voldgift Act) og att Intel driva prosessen i domstol inför NB domare eller jury . Istället kommer NB nøytrale skiljedomare besluta. Processer med grupptalan, gruppskiljeförfarande, talan på grund av offentligtintresse, andra processer där noen agerar som representant tillåts Intel, det tillåts heller Intel att kombinera enskilda processer utan att alle parter er överens. Det fullständiga Avtalet slik skiljeförfarande innehåller fler villkor og finner på http://aka.ms/arb-agreement-1. Du og Microsoft accepterar dessa villkor.

 9. UPPSÄGNING. Utan förfång slik andra rättigheter har Microsoft rätt att säga opp detta avtal om du bryter mot något av villkoren jeg avtalet. Jeg sådant faller må du förstöra samtliga exemplar av programvaran og samtliga komponenter.

 10. AVTALET jeg DESS HELHET. Detta avtal og eventuella andra villkor som Microsoft kan tillhandahålla slik tillägg, uppdateringar, eller applikationer från tredje mann er hela avtalet slik programvaran.

 11. TILLÄMPLIG OPPHOLD og PLATS slik ATT LÖSA TVISTER. Om du införskaffade programvaran i USA eller Kanada reglerar lagarna i staten eller provinsen där du beller (eller om det gäller ett företag, där Sett inn huvudsakliga affärssäte finner) tolkningen av detta avtal, inklusive krav om avtalsbrott og alle andra krav (inklusive konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar lagar om utomkontraktuellt skadestånd), uansett lagvalsprinciper, förutom att FAA styr allt som er gällande slik skiljeförfarande. Om du har förvärvat programvaran jeg något annet land gäller dess lagar, at jeg det faller där FAA styr allt som er gällande slik skiljeförfarande. Om det finner NB føderale jurisdiktion, samtycker du og Microsoft til att slik alle tvister jeg anslutning til detta avtal skall uteslutande laga domstol og jurisdiktionsort VARIANSA de federala domstolarna i Karlsen County, Washington slik alle tvister som prövas jeg domstol (exklusive skiljeförfarande). Om Intel samtycker du og Microsoft til att slik alle tvister jeg anslutning til detta avtal skall uteslutande laga domstol og jurisdiktionsort VARIANSA den högre domstolen i Karlsen County, Washington slik alle tvister som prövas jeg domstol (exklusive skiljeförfarande).

 12. KONSUMENTRÄTTIGHETER, REGIONALA VARIATIONER. Jeg detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter, til eksempel konsumenträttigheter, enligt lagstiftningen i tjenesten for stat, provins eller det land där du bor. Du kan til og med ha rättigheter jeg förhållande til den delen som du förvärvade programvaran från, separat från din relasjon med Microsoft. Detta avtal förändrar Intel dessa andra rättigheter om lagstiftningen i din stat, provins eller ditt land Intel tillåter det. Hvis du for eksempel införskaffade programvaran jeg noen av regionerna nedan, eller om obligatorisk opphold i landet gäller gäller följande villkor slik Grave:

  1. Australien. Du har lagstadgade garantier enligt den australiska konsumentlagstiftningen og inget jeg detta avtal er avsett att påverka dessa rättigheter.

  2. Kanada. Om du förvärvade denne programvara i Kanada kan du sluta att ta følel uppdateringar genom att stänga av funktionen automatiska uppdateringar, koppla från din enhet från Internet (om og når du på nytt ansluter tilkoblet Internett kommer dock programvaran att återigen börja leta etter og installera uppdateringar), eller avinstallera programvaran. Produktdokumentationen kan til og med endre hvordan du stänger av uppdateringar slik din specifika enhet eller programvara.

  3. Tyskland og Österrike.

   • (i) Garanti. Tjenesten for korrekt licensierade programvaran kommer jeg allt väsentligt att fungera enligt beskrivningen jeg eventuella Microsoft materiale som medföljer programvaran. Microsoft lämnar forankre inga kontraktsmässiga garantier jeg förhållande til den licensierade programvaran.

   • (ii) Ansvarsbegränsning. Vid uppsåtligt förfarande, grov vårdslöshet krav som baseras på lagen om produktansvar samt vid dödsfall eller person-eller kroppsskador er Microsoft ansvarig enligt opphold.

   Jeg enlighet med föregående klausulen (ii) ska Microsoft endast VARIANSA ansvarig slik ringe vårdslöshet om Microsoft bryter mot sådan avgörande kontraktsmässig skyldighet, som vid fullgörelse förenklar genomdrivande av detta avtal, som vid brott skulle riskera syftet med detta avtal og den efterlevnad som en del kan förlita sig på (så kallade "avgörande skyldigheter"). Jeg andra faller av ringe vårdslöshet er Microsoft Intel ansvarig slik ringe vårdslöshet.

 13. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN LICENSIERAS "JEG BEFINTLIGT SKICK". DU BÄR RISKEN SLIK ANVÄNDNING AV DEN. MICROSOFT LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER. JEG TJENESTEN FOR UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MEDGER DET FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRÅN ALLE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER SLIK ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET SLIK ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OG FRÅNVARO AV INTRÅNG JEG TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

 14. BEGRÄNSNING AV og FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR slik SKADOR. OM DU HAR NOEN GRUND SLIK ATT FÅ ERSÄTTNING DEN FÖREGÅENDE FRISKRIVNINGEN FRÅN GARANTIANSVAR, KAN DU FÅ ERSÄTTNING FRÅN MICROSOFT OG DESS LEVERANTÖRER SLIK DIREKTA SKADOR OPP TIL 5,00 USD. DU FÅR INTEL ERSÄTTNING SLIK ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR. Denne begräsning gäller (a) allt som rör programvaran, tjenester, innehåll (inklusive kod) på tredje deler webbsidor eller tredje deler applikationer og (b) anspråk med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som tysk rätt til utomobligatoriskt skadestånd, eller andra krav jeg hver høsten i den utsträckning som tillämplig lagstiftning medger det. Den gäller til og med om Microsoft kände tilkoblet eller borde ha känt til risken slik sådana skador. Om Intel den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar slik oförutsedda skador, följdskador eller andra skador tillåts i din stat, provins eller land gäller den Intel slik Grave. MICROSOFT YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE YAŞIYORSANIZ (YA DA İŞ MERKEZİ BURADA OLAN BİR İŞLETME OLMANIZ DURUMUNDA) LÜTFEN, AŞAĞIDAKİ "BAĞLAYICI TAHKİM FLYTT GRUPE DAVASI FERAGATİ" MADDESİNİ OKUYUN. ANLAŞMAZLIKLARIN NASIL ÇÖZÜLECEĞİNİ ETKİLER.

Bu lisans koşulları, vinduet Lagre Microsoft Corporation (veya bağlı kuruluşlarından biri) arasında yapılan anlaşmayı oluşturur. Bu lisans koşulları, yukarıda adı geçen yazılıma Flytt tüm Microsoft hizmetlerine veya yazılım güncelleştirmelerine (bu hizmetlerin ya da güncelleştirmelerin yeni veya ilave koşullar il birlikte sağlanması hariç olmak üzere; aksi halde, söz konusu farklı uygulanır koşullar ileriye dönük olarak uygulanır Flytt størrelsen veya Microsoft'a ait ön güncelleştirmeli yazılımlara veya hizmetlere ilişkin hakları değiştirmez). BU LİSANS KOŞULLARINA UYDUĞUNUZ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİP OLURSUNUZ. YAZILIMI KULLANMAKLA, BU KOŞULLARI EDERSİNİZ.

 1. YÜKLEME FLYTT KULLANIM HAKLARI.

  1. Genel. Yazılımın istediğiniz sayıda kopyasını yükleyebilir lagre kullanabilirsiniz.

  2. Üçüncü Kişi Yazılımı. Yazılım størrelse işbu anlaşma kapsamında veya kendi koşulları kapsamında lisanslanmış olan üçüncü kişi uygulamaları içerebilir. Üçüncü kişi uygulamalara ilişkin lisans koşullarına, bildirimlere Flytt varsa onaylara http://aka.ms/thirdpartynotices adresinden veya birlikte sağlanan bildirimler dosyasından erişilebilir. Bunun gibi uygulamaların başka anlaşmalara tabi olması durumunda bile, ilgili yasalar uyarınca izin verildiği ölçüde aşağıdaki bildirimler Flytt tazminata ilişkin sınırlamalar Flytt istisnalar da geçerli olur.

  3. Rekabet Amaçlı Kıyaslama Testleri. Doğrudan bir rakip olmanız Flytt rekabet amaçlı kıyaslama testi, analiz veya istihbarat toplama amaçlı olarak bu yazılıma erişmeniz Flytt yazılımı kullanmanız durumunda, Microsoft. Microsoft'un Yngvar kuruluşları Flytt bağlı kuruluşları (ileride oluşacak olanlar dahil) aleyhine olması nedeniyle, hennes türlü kullanımdan erişimden Flytt sizin yazılım koşullarınızın Microsoft'un koşullarından daha kısıtlayıcı olması veya olduğu iddiasında bulunması halinde yazılımınızın tabi olduğu koşullardaki kıyaslama testi kısıtlamalarından feragat edersiniz. Yazılımınızın tabi olduğu koşullardaki bu gibi iddia edilen kısıtlamalardan feragat etmemeniz durumunda, bu yazılıma erişmenize veya yazılımı kullanmanıza izin verilmez Flytt yazılıma erişemezsiniz veya yazılımı kullanamazsınız.

 2. VERİ TOPLAMA. Yazılım sizin hakkınızda Flytt yazılımı kullanımınız hakkında bilgi toplayıp Microsoft'a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri, hizmet sağlamak Flytt Microsoft'un ürünlerini Flytt hizmetlerini iyileştirmek için kullanabilir. Mevcut olması durumunda, vazgeçme haklarınız ürün belgelerinde açıklanmaktadır. Yazılımdaki bazı özellikler, uygulamalarınızın yazılıma erişen veya yazılımı kullanan kullanıcılarından veri toplamaya olanak sağlayabilir. Uygulamalarınızda veri toplamaya olanak sağlamak için bu özellikleri kullanırsanız gerekli tüm kullanıcı onaylarını almak Flytt kullanıcı verilerini ne şekilde kullandığınız, topladığınız Flytt paylaştığınız hakkında kullanıcıları doğru şekilde bilgilendiren belirgin bir gizlilik ilkesi sağlamak dahil, ilgili yasalara uymanız gerekir. Microsoft'un veri toplamasına Flytt kullanımına ilişkin daha fazla bilgiyi ürün belgelerinde Flytt https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 adreslerindeki Microsoft Gizlilik Bildiriminde bulabilirsiniz. Microsoft Gizlilik Bildiriminin ilgili tüm hükümlerine uymayı kabul edersiniz.

 3. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar størrelse, ilave haklar sağlamıyorsa şunları yapamazsınız (Flytt yapma hakkınız olmayacaktır):

  1. Yazılımı sadece sizin belirli şekillerde kullanmanıza izin veren, yazılımdaki herhangi bir teknik sınırlamayı aşacak teknik çözümler üretmek;

  2. Yazılıma dahil edilmiş olabilecek açık kaynaklı bileşenlerin kullanımının tabi olduğu lisans verme koşullarının yalnızca gerekli gördüğü durumlar Flytt izin verdiği ölçü dışında, yazılımı tersine mühendislik işlemine tabi tutmak assembler diline çevirmek veya kaynak koduna dönüştürmek;

  3. Microsoft veya tedarikçilerinin yazılımdaki herhangi bir bildirimini kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek;

  4. yazılımı, ticari; kâr amacı gütmeyen veya gelir türeten faaliyetler için kullanmak;

  5. Yazılımı yasalara aykırı bir şekilde veya kötü amaçlı yazılımlar oluşturmak veya çoğaltmak için herhangi bir şekilde kullanmak veya

  6. Yazılımı paylaşmak, yayımlamak, dağıtmak veya ödünç vermek, yazılımı başkalarının kullanımı için tek başına barındırılan bir çözüm olarak sağlamak veya yazılımı veya işbu anlaşmayı bir üçüncü kişiye devretmek.

 4. GERİ BİLDİRİM. Yazılım hakkında Microsoft'a geri bildirimde bulunursanız Microsoft'a, ücretsiz olarak, verdiğiniz geri bildirimi herhangi bir yolla Flytt herhangi bir amaçla kullanma, paylaşma Flytt ticari olarak kullanma hakkını tanımış olursunuz. Microsoft geri bildiriminizi bunların içerisine dahil ettiği için Microsoft'un yazılımını veya belgelerini üçüncü kişilere lisanslamasını gerektirecek şekilde lisansa tabi bir geri bildirim veremezsiniz. Bu haklar bu anlaşmanın bitiminden sonra da geçerlidir.

 5. İHRACAT SINIRLAMALARI. Hedef lagegenskaper, sen kullanıcı Flytt sen kullanım sınırlamalarını da içeren, yazılım konusunda geçerli olan tüm yurt içi Flytt uluslararası ihracat yasalarına Flytt yönetmeliklerine uygun şekilde davranmanız gerekir. İhracat kısıtlamaları konusunda daha fazla bilgi için, http://aka.ms/exporting adresini ziyaret edin.

 6. DESTEK HİZMETLERİ. Microsoft işbu anlaşma kapsamında bu yazılıma ilişkin herhangi bir destek hizmeti sağlamakla yükümlü değildir. Tüm destekler "olduğu gibi", "tüm hatalarıyla birlikte" Fjern hiçbir garantileri olmadan sağlanmaktadır.

 7. GÜNCELLEŞTİRMELER. Yazılım güncelleştirmelerini sizin için düzenli aralıklarla denetler, indirir lagre yükler. Güncelleştirmeleri yalnızca Microsoft'tan veya yetkili kaynaklardan temin edebilirsiniz. Microsoft güncelleştirmeleri størrelsen sağlayabilmek için, sisteminizi güncelleştirmeye ihtiyaç duyabilir. EK bildirim olmaksızın, bu tür otomatik güncelleştirmeleri almayı kabul edersiniz. Güncelleştirmeler mevcut tüm yazılım özelliklerini, hizmetleri veya çevre birimi cihazlarını içermeyebilir veya desteklemeyebilir.

 8. BAĞLAYICI TAHKİM Flytt GRUPE DAVASI FERAGATİ. Bu Madde, United Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsanız (ya da iş merkezi burada olan bir işletme olmanız durumunda) uygulanır. Vinduet Lagre Microsoft arasında herhangi bir uyuşmazlığın olması durumunda, bunu 60 gün içinde gayri resmi olarak çözümlemeye çalışmayı kabul edersiniz. Sizin Flytt Microsoft'un uyuşmazlığı çözümleyememesi durumunda, vinduet Lagre Microsoft, føderale Tahkim Yasası ("FAA") kapsamında Amerikan Tahkim Birliği nezdinde bağlayıcı bireysel tahkime başvurmayı Flytt mahkemede bir hakim veya jüri huzurunda dava açmamayı kabul edersiniz. Bunun yerine, tarafsız bir hakem karar verir. Grupe davalarına, grupe genelinde tahkimlere, özel avukat genel kovuşturmalarına Flytt birisinin temsilci yetkisiyle hareket ettiği diğer davalara izin verilmez; tüm tarafların onayı olmaksızın münferit davalar birleştirilemez. Tahkim Anlaşmasının tamamı daha fazla koşul içerir Flytt http://aka.ms/arb-agreement-1 adresinde bulunur. Vinduet Lagre Microsoft bu koşullara uymayı kabul edersiniz.

 9. FESİH. İşbu anlaşmanın herhangi bir koşuluna veya şartına uymamanız durumunda, Microsoft işbu anlaşmayı diğer haklara bakmaksızın feshedebilir. Böyle bir durumda, yazılımın Flytt bütün bileşen parçalarının tüm kopyalarını imha etmeniz gerekir.

 10. ANLAŞMANIN TAMAMI. İşbu anlaşma Flytt Microsoft'un ekler, güncelleştirmeler veya üçüncü kişi uygulamaları için sağlayabileceği diğer tüm koşullar, yazılıma ilişkin anlaşmanın tamamını oluşturur.

 11. İLGİLİ YASALAR Flytt İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENECEĞİ Lagegenskaper. Yazılımı United Birleşik Devletleri'nde veya Kanada'da aldıysanız, tahkim il ilgili hennes türlü konunun FAA'ya tabi olması hariç olmak üzere, işbu anlaşmanın yorumlanması, işbu anlaşmanın ihlaline ilişkin iddialar Flytt diğer tüm iddialar (tüketiciyi koruma haksız rekabet Flytt haksız fiil iddiaları dahil), yaşadığınız eyaletin veya ilin (bir işletme olması durumunda, iş merkezinizin bulunduğu yerin) yasalarına tabi olacaktır. Bu yazılımı başka herhangi bir ülkede aldıysanız, tahkim il ilgili hennes türlü konunun FAA'ya tabi olması hariç olmak üzere, söz konusu ülkenin yasaları uygulanır. ABD føderale mahkemesinin mevcut olması durumunda, vinduet Lagre Microsoft, mahkemede görülen tüm uyuşmazlıklar bakımından (tahkim hariç) Washington'daki Karlsen land føderale mahkemesinin münhasır yargı yetkisine Flytt yargı yeri olduğuna onay verirsiniz. Aksi halde, vinduet Lagre Microsoft, mahkemede görülen tüm uyuşmazlıklar bakımından (tahkim hariç) Washington'daki Karlsen land Temyiz Mahkemesinin münhasır yargı yetkisine Flytt yargı yeri olduğuna onay verirsiniz.

 12. TÜKETİCİ HAKLARI, BÖLGESEL DEĞİŞİMLER. Bu anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız eyaletin, ilin veya ülkenin yasaları kapsamında tüketici hakları da dahil olmak üzere başka haklara sahip olabilirsiniz. Microsoft il aranızdaki ilişkiden ayrı olarak Flytt bu ilişkinin dışında ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. İşbu anlaşma, eyaletinizin, ilinizin veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, sahip olduğunuz bu diğer hakları değiştirmez. Örneğin yazılımı aşağıdaki bölgelerden birinde aldıysanız veya zorunlu ülke yasaları geçerliyse, aşağıdaki hükümler sizin için geçerli olur:

  1. Avustralya. Avustralya Tüketici Yasası kapsamında kanuni garantileriniz bulunmaktadır Flytt bu anlaşmadaki hiçbir şey, bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.

  2. Kanada. Bu yazılımı Kanada'da satın almış olmanız durumunda, otomatik güncelleştirme özelliğini kapatarak, cihazınızın internet bağlantısını keserek (öte yandan internete yeniden bağlanmanız durumunda lagre bağlandığınızda, yazılım güncelleştirmeleri denetlemeye Flytt yüklemeye devam edecektir) veya yazılımı kaldırarak güncelleştirmeleri almayı durdurabilirsiniz. Varsa ürün belgeleri de elinizde bulunan cihazın veya yazılımın güncelleştirmelerini kapatmaya ilişkin açıklamalara Lagegenskaper verebilir.

  3. Almanya Fjern Avusturya.

   • (i) Garanti. Uygun şekilde lisanslanmış yazılım büyük ölçüde, yazılıma eşlik eden hennes türlü Microsoft malzemesinde açıklandığı şekilde çalışacaktır. Ancak Microsoft, lisanslanmış yazılımla ilgili olarak sözleşmeden doğan hiçbir taahhüt vermez.

   • (ii) Sorumluluğun Sınırlandırılması. Kasıtlı davranışın, ağır ihmalin Ürün Sorumluluğu Kanununa dayalı iddiaların yanı sıra kan kaybı veya kişisel veya fiziksel yaralanma durumunda Microsoft, kanun uyarınca olarak sorumlu olur.

   Yukarıda anılan (ii) maddesine tabi olmak üzere Microsoft'un sözleşme yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal etmesi Flytt bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin anlaşmanın tam ifasına olanak sağlayacak, ihlalinin bu anlaşmanın amacını tehlikeye düşürecek Flytt bunlara uygunluğa bir tarafın sürekli güvenmesini sağlayacak nitelikte (kısaca "temel yükümlülükler") olması durumunda Microsoft, yalnızca hafif ihmal için sorumlu olacaktır. Diğer hafif ihmal hallerinde, Microsoft'un hafif ihmaller il ilgili yükümlülüğü bulunmayacaktır.

 13. GARANTİ REDDİ BEYANI. YAZILIMIN LİSANSI "OLDUĞU GİBİ" VERİLMEKTEDİR. YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR. MICROSOFT TARAFINDAN HİÇBİR AÇIK GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERİLMEMEKTE VEYA KOŞUL İLERİ SÜRÜLMEMEKTEDİR. MİCROSOFT, İLGİLİ YASALAR KAPSAMINDA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK FLYTT İHLAL BULUNMAMASI DAHİL, TÜM ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.

 14. ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI Flytt HARİÇ TUTULMASI. YUKARIDAKİ GARANTİ REDDİNE RAĞMEN, ZARARLARI TAZMİN ETMEYE YÖNELİK HERHANGİ BİR DAYANAĞINIZIN BULUNMASI DURUMUNDA, MICROSOFT'TAN FLYTT MICROSOFT'UN TEDARİKÇİLERİNDEN YALNIZCA 5,00 ABD DOLARI'NA KADAR OLAN DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. NETİCEDE OLUŞAN ZARARLAR, KAR KAYBI ZARARLARI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI GERİ ALAMAZSINIZ. Bu sınırlama, (a) üçüncü kişi internet sitelerinde ya da üçüncü kişi uygulamalarda yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) il bağlantılı herhangi bir şey Flytt (b) sözleşme ihlali, garanti, taahhüt ya da koşul ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal ya da diğer haksız fiil ya da başka herhangi bir iddia için de olmak üzere, hennes bir durumda, ilgili yasaların izin verdiği ölçüde geçerlidir. Bu sınırlama, Microsoft'un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, eyaletiniz, şehriniz veya ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir. УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ MICROSOFT

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

ЯКЩО ВИ ПРОЖИВАЄТЕ (АБО ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНО) У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ ОЗНАЙОМТЕСЯ З РОЗДІЛОМ «ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АРБІТРАЖ І ВІДМОВА ВІД ПРАВА НА КОЛЕКТИВНІ ПОЗОВИ» НИЖЧЕ. ЦІ ПОЛОЖЕННЯ ВПЛИВАЮТЬ НА СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

ЦІ УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ – ЦЕ УГОДА МІЖ ВАМИ ТА КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ (АБО ОДНІЄЮ З ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ). Вони застосовуються до зазначеного вище програмного забезпечення, будь яких оновлень програмного забезпечення та служб Microsoft (окрім випадків коли такі служби чи оновлення супроводжуються новими або додатковими умовами; у таких випадках ці відмінні УМОВИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ З РОЗРАХУНКОМ НА ЗАСТОСУВАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ ТА НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ВАШІ ПРАВА АБО ПРАВА КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ СТОСОВНО ВЖЕ ОНОВЛЕНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ СЛУЖБ). У РАЗІ ДОТРИМАННЯ ЦИХ УМОВ ЛІЦЕНЗІЇ ВИ МАЄТЕ ОПИСАНІ НИЖЧЕ ПРАВА. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, ВИ ЗАСВІДЧУЄТЕ СВОЮ ЗГОДУ НА ЦІ УМОВИ.

 1. ПРАВА НА ІНСТАЛЯЦІЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ.

  1. Загальні положення. ВИ МАЄТЕ ПРАВО ІНСТАЛЮВАТИ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ БУДЬ ЯКУ КІЛЬКІСТЬ КОПІЇ/КОПІЙ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

  2. Програмне забезпечення третіх сторін. ДО СКЛАДУ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ МОЖУТЬ ВХОДИТИ ПРОГРАМИ ТРЕТІХ СТОРІН, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ВАМ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО ЇХНІМИ ВЛАСНИМИ УМОВАМИ. Умови ліцензії а також відповідні повідомлення та згоди (за наявності) для програм третіх сторін можна знайти на веб сторінці http://aka.ms/thirdpartynotices або у файлі повідомлення, що надається разом із програмою. НАВІТЬ ЯКЩО НА ТАКІ ПРОГРАМИ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ІНШИХ УГОД НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ Й ВИКЛЮЧЕННЯ СТОСОВНО ЗБИТКІВ ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯТИ В РАМКАХ НАЛЕЖНОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ.

  3. Конкурентне порівняння. ЯКЩО ВИ – ПРЯМИЙ КОНКУРЕНТ І ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВОЇМ ПРОДУКТОМ, АНАЛІЗУ ЧИ ЗБИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ВИ ВІДМОВЛЯЄТЕСЯ НА КОРИСТЬ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ ЇЇ ФІЛІАЛІВ І АФІЛІЙОВАНИХ КОМПАНІЙ (ЗОКРЕМА, МАЙБУТНІХ) ВІД ОБМЕЖЕНЬ НА ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТАМИ ДОСТУП І ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТІЄЮ МІРОЮ, ЯКОЮ ВАШІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВИЩУЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. ЯКЩО ВИ НЕ ВІДМОВИТЕСЯ ВІД ТАКИХ ОБМЕЖЕНЬ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИ НЕ МАТИМЕТЕ ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ АБО ОТРИМУВАТИ ДОСТУП ДО НЬОГО.

 2. ЗБИРАННЯ ДАНИХ. ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ МОЖЕ ЗБИРАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВАС І ПРО ТЕ ЯК ВИ ЙОГО ВИКОРИСТОВУЄТЕ, І НАДСИЛАТИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. Вона може використовувати цю інформацію для надання послуг і покращення продуктів і служб Microsoft. ВАШІ ПРАВА НА ВІДМОВУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ (ЗА НАЯВНОСТІ) ЗАЗНАЧЕНІ В ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОДУКТУ. ДЕЯКІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДАЮТЬ ЗМОГУ ЗБИРАТИ ДАНІ КОРИСТУВАЧІВ ВАШИХ ПРОГРАМ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ЯКЩО ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЦІ ФУНКЦІЇ, ЩОБ АКТИВУВАТИ ЗБИРАННЯ ДАНИХ У СВОЇХ ПРОГРАМАХ, ВИ ПОВИННІ ДОТРИМУВАТИСЯ НАЛЕЖНОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ, ЗОКРЕМА ОТРИМАТИ НЕОБХІДНУ ЗГОДУ КОРИСТУВАЧІВ І ПІДТРИМУВАТИ ПОМІТНУ ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ЯКА ЗРОЗУМІЛО ПОЯСНЮЄ КОРИСТУВАЧАМ ЯК САМЕ ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ, ЗБИРАЄТЕ ТА РОЗПОВСЮДЖУЄТЕ ЇХНІ ДАНІ. Додаткові відомості про збирання та використання даних корпорацією Майкрософт можна знайти в документації продукту та в Декларації корпорації Майкрософт про конфіденційність, доступній на веб сторінці https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ УСІХ НАЛЕЖНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ПОЛОЖЕННЯ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

 3. ОБСЯГ ЛІЦЕНЗІЇ. ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ НЕ ПРОДАЄТЬСЯ, А НАДАЄТЬСЯ В КОРИСТУВАННЯ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ. УСІ ІНШІ ПРАВА НАЛЕЖАТЬ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ НАЛЕЖНИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОН НАДАЄ ВАМ ПОПРИ ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ДОДАТКОВІ ПРАВА, ВИ НЕ БУДЕТЕ (І НЕ МАТИМЕТЕ ПРАВА):

  1. ОБМИНАТИ БУДЬ ЯКІ ТЕХНІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО ЛИШЕ ПЕВНИМ СПОСОБОМ;

  2. ЗДІЙСНЮВАТИ ЗВОРОТНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, ДЕКОМПІЛЮВАТИ, ДИЗАСЕМБЛЮВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ;

  3. ВИДАЛЯТИ, СКОРОЧУВАТИ, БЛОКУВАТИ АБО ЗМІНЮВАТИ БУДЬ ЯКІ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ПРОГРАМНОМУ ПРОДУКТІ;

  4. ВИКОРИСТОВУВАТИ ТАКИЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОЇ, НЕКОМЕРЦІЙНОЇ АБО ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;

  5. ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У БУДЬ ЯКИЙ ПРОТИЗАКОННИЙ СПОСІБ АБО ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЧИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗЛОВМИСНИХ ПРОГРАМ; АБО

  6. НАДАВАТИ СПІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, ПУБЛІКУВАТИ, РОЗПОВСЮДЖУВАТИ ЧИ НАДАВАТИ ЙОГО В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ АБО ЯК АВТОНОМНЕ РОЗМІЩЕНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНШИМИ ОСОБАМИ, А ТАКОЖ ПЕРЕДАВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ АБО ЦЮ УГОДУ БУДЬ-ЯКІЙ ТРЕТІЙ СТОРОНІ.

 4. ВІДГУКИ. ЯКЩО ВИ НАДАЄТЕ ВІДГУК ПРО ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ МАЙКРОСОФТ, ВИ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄТЕ МАЙКРОСОФТ ПРАВО ПЕРЕДАВАТИ ВІДГУК ТРЕТІМ СТОРОНАМ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО В КОМЕРЦІЙНИХ ЦІЛЯХ БУДЬ ЯКИМ СПОСОБОМ І З БУДЬ ЯКОЮ МЕТОЮ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ НЕ НАДАВАТИ ВІДГУКІВ ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРЕДМЕТОМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ЗОБОВ ' ЯЗАНЬ, ЗА ЯКИМИ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ БУДЕ ЗМУШЕНА НАДАТИ ТРЕТІМ СТОРОНАМ ЛІЦЕНЗІЮ НА ВИКОРИСТАННЯ СВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПІДСТАВІ ВКЛЮЧЕННЯ ДО НИХ ВАШОГО ВІДГУКУ. ЦІ УМОВИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ В СИЛІ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ.

 5. ЕКСПОРТНІ ОБМЕЖЕННЯ. ВИ ЗОБОВ ' ЯЗУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ УСІХ ВІДПОВІДНИХ МІСЦЕВИХ І МІЖНАРОДНИХ ЗАКОНІВ І ПРАВИЛ ЩОДО ЕКСПОРТУ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОКРЕМА ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ І КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ. Додаткові відомості про експортні обмеження можна знайти на веб сайті http://aka.ms/exporting.

 6. ПОСЛУГИ ПІДТРИМКИ. ЗГІДНО З ЦІЄЮ УГОДОЮ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ЗОБОВ ' ЯЗАНА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ З ПІДТРИМКИ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ. БУДЬ ЯКА ПІДТРИМКА НАДАЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є», «З УСІМА НЕДОЛІКАМИ» ТА БЕЗ БУДЬ ЯКИХ ГАРАНТІЙ.

 7. ОНОВЛЕННЯ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЕ ПЕРІОДИЧНО ПЕРЕВІРЯТИ НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ, А ТАКОЖ ЗАВАНТАЖУВАТИ Й ІНСТАЛЮВАТИ ДЛЯ ВАС ТАКІ ОНОВЛЕННЯ. ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ОТРИМУВАТИ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛИШЕ ВІД МАЙКРОСОФТ АБО АВТОРИЗОВАНИХ ДЖЕРЕЛ. ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАС ОНОВЛЕННЯМИ МАЙКРОСОФТ МОЖЕ ОНОВЛЮВАТИ ВАШУ СИСТЕМУ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ОТРИМУВАТИ АВТОМАТИЧНІ ОНОВЛЕННЯ ТАКИХ ТИПІВ БЕЗ ДОДАТКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ. ОНОВЛЕННЯ МОЖУТЬ НЕ МІСТИТИ АБО НЕ ПІДТРИМУВАТИ ВСІ НАЯВНІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, СЛУЖБИ АБО ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ.

 8. ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АРБІТРАЖ І ВІДМОВА ВІД ПРАВА НА КОЛЕКТИВНІ ПОЗОВИ. Цей розділ застосовується, якщо ви проживаєте (або основне місце вашої діяльності розташоване) у Сполучених Штатах. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СПОРІВ МІЖ ВАМИ ТА КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ ВИ ТА МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ПРОТЯГОМ 60 ДНІВ НАМАГАТИСЯ ВИРІШИТИ ЇХ ШЛЯХОМ НЕОФІЦІЙНИХ ПЕРЕГОВОРІВ. Якщо вирішити спір таким чином не вдасться ви та корпорація Майкрософт погоджуєтеся на проведення індивідуального арбітражу в Американській асоціації арбітражу за Федеральним законом про арбітраж («FAA») і відмовляєтеся від права подавати Позов у суд для розгляду суддею чи судом присяжних. НАТОМІСТЬ СПІР ВИРІШУВАТИМЕ НЕЙТРАЛЬНИЙ СУДДЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ. Колективні позови, групові арбітражі, загальні позови через повіреного та будь які інші провадження у яких будь яка зі сторін діє через представника, заборонено. ТАКОЖ ЗАБОРОНЕНО ПОЄДНУВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ БЕЗ ЗГОДИ ВСІХ СТОРІН. ПОВНИЙ ТЕКСТ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ МІСТИТЬ ДОДАТКОВІ УМОВИ. Його можна переглянути на веб сайті http://aka.ms/arb-agreement-1. ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМИ УМОВАМИ.

 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗБЕРІГАЮЧИ ЗА СОБОЮ ВСІ ІНШІ ПРАВА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ МОЖЕ ПРИПИНИТИ ДІЮ ЦІЄЇ УГОДИ, ЯКЩО ВИ ПОРУШИТЕ БУДЬ ЯКІ З ЇЇ УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ. У ТАКОМУ РАЗІ ВИ ПОВИННІ ЗНИЩИТИ ВСІ КОПІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ Й УСІХ ЙОГО КОМПОНЕНТІВ.

 10. ПОВНА УГОДА. ЦЯ УГОДА ТА БУДЬ ЯКІ ІНШІ УМОВИ МАЙКРОСОФТ ЩОДО ДОДАТКОВИХ КОМПОНЕНТІВ, ОНОВЛЕНЬ АБО ПРОГРАМ ТРЕТІХ СТОРІН СКЛАДАЮТЬ ПОВНУ УГОДУ ДЛЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

 11. НАЛЕЖНИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОН І МІСЦЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У США АБО КАНАДІ, УСІ ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ Й ІНШІ ПРЕТЕНЗІЇ (ЗОКРЕМА, СТОСОВНО ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ, НЕЧЕСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ) РЕГУЛЮЮТЬСЯ ТА ІНТЕРПРЕТУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ШТАТУ АБО ПРОВІНЦІЇ ДЕ ВИ ПРОЖИВАЄТЕ (АБО ДЕ РОЗТАШОВАНО ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКЩО ЙДЕТЬСЯ ПРО БІЗНЕС) НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИНЦИПІВ КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА ОКРІМ УСІХ АСПЕКТІВ ЩО СТОСУЮТЬСЯ АРБІТРАЖУ ЯКІ РЕГУЛЮЄ FAA. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У БУДЬ ЯКІЙ ІНШІЙ КРАЇНІ, ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАКОНОДАВСТВО ЦІЄЇ КРАЇНИ, ОДНАК УСІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ АРБІТРАЖУ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО FAA. ЯКЩО ІСНУЄ ЮРИСДИКЦІЯ ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДІВ США ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ ЩО БУДЬ ЯКІ СПОРИ, ПОВ ' ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ (ОКРІМ АРБІТРАЖНИХ) ЯКІ МАЮТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ В СУДІ НАЛЕЖАТЬ ВИКЛЮЧНО ДО ЮРИСДИКЦІЇ ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДІВ ОКРУГУ КІНҐ, ШТАТ ВАШИНГТОН. В ІНШОМУ РАЗІ ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО БУДЬ ЯКІ СПОРИ, ПОВ ' ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ (ОКРІМ АРБІТРАЖНИХ) ЯКІ МАЮТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ В СУДІ НАЛЕЖАТЬ ВИКЛЮЧНО ДО ЮРИСДИКЦІЇ ВИЩОГО СУДУ ОКРУГУ КІНҐ, ШТАТ ВАШИНГТОН.

 12. ПРАВА СПОЖИВАЧА; РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА. У ЦІЙ УГОДІ ВИКЛАДЕНО ПЕВНІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА. ЗА ЗАКОНАМИ СВОГО ШТАТУ СВОЄЇ ПРОВІНЦІЇ АБО КРАЇНИ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ДОДАТКОВІ ПРАВА, ЗОКРЕМА ПРАВА СПОЖИВАЧА. НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВАШИХ ВІДНОСИН ІЗ КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ПРАВА ЩОДО СТОРОНИ, У ЯКОЇ ПРИДБАЛИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ЦЯ УГОДА НЕ ЗМІНЮЄ ЦИХ ІНШИХ ПРАВ ЯКЩО ЗАКОНОДАВСТВО ВАШОГО ШТАТУ, ВАШОЇ ПРОВІНЦІЇ АБО КРАЇНИ НЕ ДОЗВОЛЯЄ ТАКОЇ ЗМІНИ. НАПРИКЛАД, ЯКЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИДБАНО В ОДНОМУ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ РЕГІОНІВ АБО ДІЄ ОБОВ ' ЯЗКОВИЙ ЗАКОН КРАЇНИ ДО ВАС ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗАЗНАЧЕНІ НИЖЧЕ ПОЛОЖЕННЯ.

  1. Австралія. ВИ МАЄТЕ ГАРАНТІЇ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ АВСТРАЛІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ, І НІЩО В ЦІЙ УГОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ОБМЕЖЕННЯ ТАКИХ ПРАВ.

  2. Канада. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У КАНАДІ, ВИ МОЖЕТЕ ПЕРЕСТАТИ ОТРИМУВАТИ ОНОВЛЕННЯ ЯКЩО ВИМКНЕТЕ ФУНКЦІЮ АВТОМАТИЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВІДКЛЮЧИТЕ ПРИСТРІЙ ВІД ІНТЕРНЕТУ (ПРОТЕ КОЛИ ВИ ЗНОВУ ПІДКЛЮЧИТЕСЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВИТЬ ПЕРЕВІРКУ НА НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ І ЇХ ІНСТАЛЯЦІЮ) АБО ВИДАЛИТЕ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОДУКТУ (ЗА НАЯВНОСТІ) МОЖЕ МІСТИТИ ІНСТРУКЦІЇ З ВИМКНЕННЯ ОНОВЛЕНЬ ДЛЯ ПЕВНОГО ПРИСТРОЮ АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

  3. НІМЕЧЧИНА ТА АВСТРІЯ.

   • (i) Гарантія. НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ЛІЦЕНЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАТИМЕ В ЦІЛОМУ ТАК ЯК ЦЕ ОПИСАНО В МАТЕРІАЛАХ МАЙКРОСОФТ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОДНАК МАЙКРОСОФТ НЕ НАДАЄ ЖОДНОЇ ДОГОВІРНОЇ ГАРАНТІЇ СТОСОВНО ЛІЦЕНЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

   • (ii) Обмеження відповідальності. У ВИПАДКУ НАВМИСНОЇ ДІЇ, ГРУБОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ, ПРЕТЕНЗІЙ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, А ТАКОЖ У РАЗІ СМЕРТІ ЧИ ТІЛЕСНИХ І ФІЗИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТНОГО ПРАВА.

    ЗГІДНО З ПУНКТОМ (ІІ) ВИЩЕ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗНАЧНУ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ У ВИПАДКУ ПОРУШЕННЯ З БОКУ МАЙКРОСОФТ ТАКИХ ІСТОТНИХ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ ' ЯЗАНЬ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ СПРОЩУЄ НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ ПОРУШЕННЯ ЯКИХ МОЖЕ ПОСТАВИТИ ПІД ЗАГРОЗУ ЇЇ МЕТУ ТА НА ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКИМ МОЖЕ ПОСТІЙНО СПИРАТИСЯ СТОРОНА (ТАК ЗВАНІ «ОСНОВНІ ЗОБОВ ' ЯЗАННЯ»). В ІНШИХ ВИПАДКАХ НЕЗНАЧНОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ МАЙКРОСОФТ НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЇ.

 13. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЦЕНЗУЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є». РИЗИК ЗА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ВАС. МАЙКРОСОФТ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ І УМОВ. НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО НАЛЕЖНИМИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНАМИ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ.

 14. ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО (А) БУДЬ ЯКИХ АСПЕКТІВ, ПОВ ' ЯЗАНИХ ІЗ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СЛУЖБАМИ ТА ВМІСТОМ (ЗОКРЕМА, КОДОМ) НА ВЕБ САЙТАХ АБО В ПРОГРАМАХ ТРЕТІХ СТОРІН; (Б) ПРЕТЕНЗІЙ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ ' ЯЗАНЬ ЗА КОНТРАКТОМ ГАРАНТІЇ АБО УМОВ; ОБ ' ЄКТИВНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕОБЕРЕЖНІСТЮ АБО ІНШИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ; А ТАКОЖ ІЗ БУДЬ ЯКИМИ ІНШИМИ ПРЕТЕНЗІЯМИ; У КОЖНОМУ ВИПАДКУ – НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО НАЛЕЖНИМ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОМ.

  ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ТАКОЖ ДІЄ У ВИПАДКУ, ЯКЩО МАЙКРОСОФТ БУЛО ВІДОМО АБО МАЛО БУТИ ВІДОМО ПРО ЙМОВІРНІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖЕ НЕ ПОШИРЮВАТИСЯ НА ВАС, ЯКЩО ЗАКОНОДАВСТВО ВАШОГО ШТАТУ, ВАШОЇ ПРОВІНЦІЇ ЧИ КРАЇНИ НЕ ПРИПУСКАЄ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕНАВМИСНО ЗАПОДІЯНІ, СПРИЧИНЕНІ АБО ІНШІ ЗБИТКИ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT

MICROSOFT MOBIL ANDROID-APPEN FOR YAMMER

NẾU BẠN SINH SỐNG Ở (HOẶC LÀ DOANH NGHIỆP CÓ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHÍNH Ở) HOA KỲ, VUI LÒNG ĐỌC PHẦN "PHÂN XỬ RÀNG BUỘC VÀ KHƯỚC TỪ VỤ KIỆN TẬP THỂ" DƯỚI ĐÂY. ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

Các điều khoản cấp giấy phép này là bản thỏa thuận giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các chi nhánh của Microsoft Corporation). Những điều khoản này áp dụng cho phần mềm có tên bên trên và bất kỳ bản cập nhật phần mềm hoặc dịch vụ nào của Microsoft (ngoại trừ trong phạm vi mà những dịch vụ hoặc cập nhật đó được cung cấp bởi các điều khoản mới hoặc bổ sunget trong trường hợp đó những điều khoản khác đó áp dụng tương ứng và không de thế quyền của bạn hoặc quyền của Microsoft liên quan đến dịch vụ hoặc phần mềm đã cập nhật trước). NẾU TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP NÀY THÌ BẠN CÓ CÁC QUYỀN SAU ĐÂY. SỬ DỤNG PHẦN MỀM LÀ BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

 1. QUYỀN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG.

  1. Tổng quát. Bạn có thể cài đặt và sử dụng số lượng bản sao phần mềm bất kỳ.

  2. Phần mềm của bên thứ ba. Phần mềm có thể bao gồm các ứng dụng của bên thứ ba được cấp phép cho bạn theo thỏa thuận này hoặc theo các điều khoản riêng. Bạn có thể truy cập các điều khoản cấp phép, thông báo và xác nhận, nếu có, cho các ứng dụng của bên thứ ba trực tuyến tại http://aka.ms/thirdpartynotices hoặc trong tệp thông báo đi kèm. Kể cả khi những ứng dụng đó chịu sự chi phối của các thỏa thuận khác, điều khoản miễn trừ giới hạn cũng như loại trừ thiệt hại dưới đây vẫn được áp dụng trong phạm vi được cho phép bởi luật pháp hiện hành.

  3. Đánh giá về tính cạnh tranh. Nếu bạn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và bạn truy cập hoặc sử dụng phần mềm nhằm mục đích đánh giá về tính cạnh tranh, phân tích hoặc to thập thông tin bạn khước từ đối với Microsoft, các đơn vị trực thuộc và công som liên kết (kể cả trong tương lai) mọi giới hạn kiểm tra đánh giá, truy cập và sử dụng mang tính cạnh tranh về các điều khoản kiểm soát phần mềm trong phạm vi điều khoản sử dụng của bạn hoặc ngụ ý, hạn chế hơn các điều khoản của Microsoft. Nếu không khước từ bất kỳ giới hạn theo yêu cầu nào như vậy trong các điều khoản chi phối phần mềm, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng phần mềm này và sẽ không làm như vậy.

 2. To THẬP DỮ LIỆU. Phần mềm có thể to thập thông tin về bạn và cách bạn sử dụng phần mềm đồng thời gửi thông tin đó đến Microsoft. Microsoft có thể sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ và cải tiến sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Quyền chọn không tham gia của bạn, nếu có được mô tả trong tài liệu sản phẩm. Một số tính năng trong phần mềm có thể cho phép to thập dữ liệu từ người dùng ứng dụng của bạn, những người truy cập hoặc sử dụng phần mềm. Nếu bạn sử dụng những tính năng này để cho phép to thập dữ liệu trong ứng dụng của mình, bạn phải tuân thủ luật pháp hiện hành, bao gồm cần được người dùng cho phép và duy trì chính sách về quyền riêng tư nổi bật sẽ thông báo chính xác cho ngư Ời dùng về cách bạn sử dụng, to thập và chia sẻ dữ liệu của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về bộ sưu tập dữ liệu của Microsoft và sử dụng trong tài liệu sản phẩm và Tuyên bố về Quyền riêng tư của Microsoft trên https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản áp dụng của Tuyên bố về Quyền riêng tư của Microsoft.

 3. PHẠM VI CẤP PHÉP. Phần mềm này được cấp phép, không được bán. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật pháp hiện hành cho phép bạn có nhiều quyền hơn bất kể giới hạn này, bạn sẽ không (và không có quyền):

  1. Điều chỉnh bất kỳ giới hạn kỹ thuật nào trong phần mềm chỉ cho phép bạn sử dụng theo một số cách nhất định;

  2. Đảo ngược thiết kế, giải mã hoặc gỡ phần mềm này;

  3. xóa, cắt giảm chặn hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông báo nào của Microsoft hoặc nhà cung cấp trong phần mềm;

  4. sử dụng phần mềm cho các hoạt động thương mại, phi lợi nhuận hoặc tạo SA doanh to;

  5. sử dụng phần mềm theo bất kỳ cách nào vi phạm pháp luật hoặc tạo hoặc phát tán phần mềm độc hại; hoặc

  6. chia sẻ, xuất bản, phân phối hoặc cho mượn phần mềm, cung cấp phần mềm như là một giải pháp lưu trữ độc lập để người khác sử dụng hoặc chuyển nhượng phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 4. PHẢN HỒI. Nếu bạn gửi phản hồi về phần mềm đến Microsoft, bạn đã cấp cho Microsoft không tính phí, quyền sử dụng, chia sẻ và thương mại hóa phản hồi của bạn theo mọi cách và cho mọi mục đích. Bạn sẽ không cung cấp những phản hồi phải tuân theo giấy phép yêu cầu Microsoft cấp phép cho phần mềm của Microsoft hoặc tài liệu dành cho bên thứ ba vì Microsoft bao gồm phản hồi của bạn trong các tài liệu đó. Các quyền nêu trên duy trì hiệu lực của thoả thuận này.

 5. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU. Bạn phải tuân thủ mọi luật và quy định xuất khẩu trong nước và quốc tế được áp dụng cho phần mềm này, bao gồm các giới hạn về nơi đến, người dùng cuối và việc sử dụng cuối. Để biết thêm thông tin về giới hạn xuất khẩu, hãy truy cập http://aka.ms/exporting.

 6. CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ. Microsoft không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào cho phần mềm theo thỏa thuận này. Mọi hỗ trợ được cung cấp "nguyên trạng", "còn có lỗi" và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào.

 7. BẢN CẬP NHẬT. Phần mềm có thể kiểm tra định kỳ bản cập nhật rồi tải xuống và cài đặt cho bạn. Bạn chỉ được phép nhận bản cập nhật từ Microsoft hoặc các nguồn được ủy quyền. Microsoft có thể phải cập nhật hệ thống của bạn để cung cấp cho bạn bản cập nhật. Bạn đồng ý nhận những bản cập nhật tự động này mà không có bất kỳ thông báo bổ sunget nào. Bản cập nhật có thể không bao gồm hoặc hỗ trợ tất cả các tính năng phần mềm, dịch vụ hoặc thiết bị ngoại vi hiện có.

 8. PHÂN XỬ RÀNG BUỘC BẰNG TRỌNG TÀI VÀ QUYỀN MIỄN TRỪ TỐ TỤNG TẬP THỂ. Phần này áp dụng nếu bạn sống ở (hoặc, nếu một doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn ở) Hoa Kỳ. Nếu bạn và Microsoft có tranh chấp, bạn và Microsoft sẽ đồng ý tìm cách giải quyết tranh chấp không chính thức trong vòng 60 ngày. Nếu bạn và Microsoft không thể giải quyết, bạn và Microsoft đồng ý với từng phân xử ràng buộc bằng trọng tài trước Hiệp hội Trọng tài Mỹ theo Đạo luật Trọng tài của Liên utropstegn ("FAA") chứ không kiện tụng ở tòa án trước thẩm phán và bồi thẩm đoàn. De vào đó, một trọng tài trung lập sẽ phán quyết. Không cho phép vụ kiện tập thể, phân xử tập thể bằng trọng tài de quyền kiện tụng nói chung và bất kỳ tố tụng nào khác trong đó một trong hai bên hành động với tư cách đại diện; cũng như không kết hợp các tố tụng cá nhân mà không có sự đồng ý của tất cả các bên. Thỏa thuận Trọng tài hoàn chỉnh chứa các điều khoản khác và có trên http://aka.ms/arb-avtalen-1. Bạn và Microsoft đồng ý với những điều khoản này.

 9. CHẤM DỨT. Nếu không gây thiệt hại đến các quyền khác, Microsoft có thể kết thúc thỏa thuận này nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào. Trong trường hợp này, bạn phải tiêu hủy tất cả các bản sao phần mềm và tất cả các cấu phần của phần mềm.

 10. TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản nào khác mà Microsoft có thể cung cấp về bổ sunget cập nhật hoặc ứng dụng của bên thứ ba, là thỏa thuận đầy đủ cho phần mềm.

 11. LUẬT ÁP DỤNG VÀ NƠI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. Nếu bạn mua phần mềm ở Hoa Kỳ hoặc Canada, luật pháp của tiểu utropstegn hoặc tỉnh nơi bạn sinh sống (hoặc có địa điểm kinh doanh chính, nếu là doanh nghiệp) sẽ chi phối việc giải thích thỏa thuận này, khiếu nại vi phạm và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và lỗi cá nhân) bất kể sự xung đột giữa các quy định pháp luật, ngoại trừ trường hợp FAA chi phối mọi thứ liên quan đến phân xử bằng trọng tài. Nếu bạn có được phần mềm này tại một quốc gia khác, luật pháp của quốc gia đó sẽ được áp dụng, ngoại trừ trường hợp FAA chi phối mọi thứ liên quan đến phân xử bằng trọng tài. Nếu tồn tại khu vực thẩm quyền liên utropstegn của Hoa Kỳ, thì bạn và Microsoft đồng ý với khu vực thẩm quyền duy nhất tại tòa án liên utropstegn của Hạt Karlsen Washington cho tất cả các tranh chấp nghe được ở tòa (không bao gồm phân xử). Nếu không, thì bạn và Microsoft đồng ý với khu vực thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử tại Tòa án Tối cao của Hạt Karlsen Washington cho tất cả các tranh chấp nghe được ở tòa (không bao gồm phân xử).

 12. QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG; KHÁC NHAU THEO KHU VỰC. Thỏa thuận này mô tả về một số quyền pháp lý. Bạn có thể có các quyền khác, bao gồm quyền người tiêu dùng, theo luật của tiểu utropstegn, tỉnh hoặc quốc gia. Ngoài mối quan hệ với Microsoft, bạn cũng có thể có các quyền đối với bên đã cung cấp phần mềm này cho bạn. Thỏa thuận này sẽ không de đổi các quyền khác nêu trên của bạn nếu luật pháp của tiểu utropstegn, tỉnh hoặc quốc gia của bạn không cho phép làm điều đó. Ví dụ: nếu bạn mua phần mềm ở một trong các khu vực dưới đây, hoặc luật quốc gia bắt buộc được áp dụng, thì các điều khoản sau được áp dụng cho bạn:

  1. Úc. Bạn được bảo đảm pháp lý theo Luật Người tiêu dùng của Úc và không điều nào trong thỏa thuận này có thể ảnh hưởng đến những quyền đó.

  2. Canada. Nếu bạn đã mua phần mềm này ở Canada, bạn có thể dừng nhận bản cập nhật bằng cách tắt tính năng tự động cập nhật, ngắt kết nối thiết bị khỏi Internett (tuy nhiên, nếu và khi bạn kết nối lại với Internett, phần mềm sẽ tiếp tục kiểm tra và cà Jeg đặt bản cập nhật) hoặc gỡ cài đặt phần mềm. Tài liệu về sản phẩm, nếu có cũng có thể nêu rõ cách tắt cập nhật cho thiết bị hoặc phần mềm cụ thể của bạn.

  3. Đức và Áo.

   • (i) Bảo hành. Phần mềm được cấp phép hợp lệ sẽ hoạt động phần lớn như được mô tả trong bất kỳ tài liệu Microsoft nào đi kèm với phần mềm. Tuy nhiên, Microsoft không cung cấp bất kỳ bảo đảm theo hợp đồng nào liên quan đến phần mềm được cấp phép.

   • (ii) Giới hạn Trách nhiệm pháp lý. Trong trường hợp hành vi cố ý, sơ suất nghiêm trọng, khiếu nại dựa trên Đạo luật Trách nhiệm về Sản phẩm, cũng như, trong trường hợp tử Johansen hoặc thương tích cá nhân hoặc thể chất, Microsoft sẽ chịu trách nhiệm pháp lý theo luật định.

    Căn cứ theo điều khoản nêu trên (ii), Microsoft sẽ chỉ chịu trách nhiệm pháp lý đối với sơ suất nhỏ nếu Microsoft vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng quan trọng này, thực hiện nghĩa vụ đó sẽ tạo điều kiện thực hiện đúng thỏa thuận này , vi phạm nghĩa vụ đó sẽ làm ảnh hưởng đến mục đích của thỏa thuận này và tuân thủ nghĩa vụ đó sẽ tăng sự tin cậy của một bên (còn gọi là "nghĩa vụ cơ bản"). Trong các trường hợp sơ suất nhỏ khác, Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với sơ suất nhỏ.

 13. MIỄN TRỪ BẢO HÀNH. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP "NGUYÊN TRẠNG". BẠN TỰ CHỊU RỦI O KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. MICROSOFT KHÔNG CUNG CẤP BẤT CỨ BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG NÀO. TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, MICROSOFT SẼ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC KHOẢN BẢO HÀNH MẶC NHIÊN, BAO GỒM KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 14. GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ HƯ HỎNG. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO VỀ VIỆC ĐÒI BỒI THƯỜNG BẤT CHẤP MIỄN TRỪ BẢO HÀNH BÊN TRÊN, BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC MICROSOFT VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA MICROSOFT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP TỐI ĐA 5 ĐÔ LA MỸ. GJØR HẬU QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN, CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN BẠN KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, KỂ CẢ CÁC THIỆT HẠI. Giới hạn này áp dụng cho (a) bất cứ điều gì liên quan đến phần mềm, dịch vụ, nội dung (bao gồm mã) trên trang Internet của bên thứ ba hoặc ứng dụng của bên thứ ba; và (b) các khiếu nại về vi phạm hợp đồng , bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện; trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc sai lầm cá nhân khác; trong từng trường hợp theo phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép. Giới hạn này cũng được áp dụng ngay cả khi Microsoft biết hoặc lẽ SA phải biết về khả năng có thể xảy SA thiệt hại. Giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn bởi vì tiểu utropstegn, tỉnh của bạn có thể không cho phép loại trừ hoặc giới hạn về các thiệt hại gjør ngẫu nhiên, hậu quả hoặc các thiệt hại khác. Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×