Alternativer på statuslinjen i Excel

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Statuslinjen nederst i Office-programmer viser status på alternativene som er valgt skal vises på statuslinjen. Mange alternativer er valgt som standard. Hvis du vil tilpasse statuslinjen, høyreklikker du den og velger deretter alternativene du vil bruke.

Følgende alternativer er tilgjengelige på statuslinjen i Excel.

Obs!: Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av hvilken Excel-versjon du bruker.

Dette alternativet

Viser følgende på statuslinjen

Cellemodus

Dette alternativet er valgt som standard viser gjeldende celleredigeringsmodus på venstre side av statuslinjen. Ett av følgende modi vises.

  • Klar til å angi en generell tilstand.

  • Enter for å angi modus for innhold. Det vises når du merker en celle og begynner å skrive, eller når du trykker F2 to ganger.

  • Redigere for å angi i celle redigeringsmodus. Det vises når du dobbeltklikker en celle, eller når du trykker F2, slik at du kan angi eller redigere data i en celle.

  • Punkt til å angi formelen celle valgmodus. Det vises når du starter en formel, og klikk deretter cellene du vil inkludere i formelen.

Rask utfylling tomme celler

Dette alternativet er valgt som standard, angir antall celler som er tomme etter en Rask utfylling operasjonen.

Rask utfylling endret celler

Dette alternativet er valgt som standard, angir antall celler som ble lagt til av Rask utfylling.

Signaturer

Merket som standard, angir dette alternativet at den aktive arbeidsboken er signert digitalt.

Policy for informasjonsbehandling

Merket som standard, angir dette alternativet at informasjonen Rights Management (IRM) er brukt til å begrense tilgangen til innholdet i den aktive arbeidsboken.

Tillatelser

Dette alternativet er valgt som standard viser et ikon ved siden av Cellemodus-indikator som du kan klikke for å vise gjeldende lese og redigere dokumenttillatelser.

Dette ikonet vises bare når tilgang til dokumentet er begrenset. Hvis du vil bruke begrensningen i Excel 2007, klikker du Microsoft Office-knappen Office-knappen , Klargjør, Begrens tillatelse, Begrenset tilgang. I andre versjoner, klikker du fil > informasjon > Beskytt arbeidsbok > Begrens tilgang > Begrenset tilgang.

caps lock

Når valgt, vises dette alternativet Caps Lock for å angi at CAPS LOCK er slått på for å tillate skriving med store bokstaver. Dette alternativet er ikke valgt som standard.

Num Lock

Når valgt, vises dette alternativet Num låse for å angi at NUM LOCK er slått på for å tillate ved hjelp av tastene på det numeriske tastaturet til å skrive inn tall i regnearket. Dette alternativet er ikke valgt som standard.

Scroll Lock

Dette alternativet er valgt som standard viser Scroll Lock for å indikere at SCROLL LOCK er slått på for å tillate blar i regnearket ved hjelp av piltastene.

Faste desimaler

Dette alternativet viser valgt som standard Faste desimaler for å angi at alle numeriske verdier som du skriver inn i regnearket vises med faste desimaler. Dette alternativet er slått på når du merker den Sett inn desimaltegn automatisk under Redigeringsalternativer i kategorien Avansert i dialogboksen Alternativer for Excel (i Excel 2007, klikker du Office-knappen Microsoft Office-knappen , Excel-alternativer, Avansert. I andre versjoner av Excel, klikker du fil > Alternativer > Avansert.).

Overskrivingsmodus

Dette alternativet viser overskriving for å angi at Sett inn ble velges for å aktivere overskrivingsmodus når du redigerer celleinnholdet i celleredigeringsmodus (dobbeltklikker en celle eller trykker F2). Dette alternativet er ikke valgt som standard.

Slutt på modus

Dette alternativet er valgt som standard viser Sluttmodus for å angi at slutten ble velges for å aktivere sluttmodus. Når du trykker END fulgt av en piltast flytter valgene i retningen piltasten, stopper ved starten og slutten av data, og deretter starten eller slutten av regnearket.

Makroregistrering

Dette alternativet er valgt som standard, vises en knapp ved siden av Cellemodus-indikator som du kan klikke for å begynne å registrere en makro.

Modus for merking

Dette alternativet er valgt som standard og viser ett av følgende celle utvalget modi.

  • Utvide utvalget når du trykker F8 for å utvide merkede cellen ved hjelp av piltastene.

  • Legg til i utvalget når du trykker SKIFT + F8 for å legge til et ikke-tilstøtende celle eller et celleområde i et utvalg av celler ved hjelp av piltastene.

Sidetall

Merket som standard, dette alternativet viser sidetallet på valgte regnearksiden og antall sider i regnearket når du arbeider i sideoppsettvisning eller forhåndsvisning.

Gjennomsnitt

Dette alternativet er valgt som standard viser gjennomsnittet som er beregnet fra merkede celler som inneholder numeriske verdier.

Antall

Dette alternativet er valgt som standard, viser antall merkede celler.

Numerisk antall

Når valgt, vil dette alternativet viser antall merkede celler som inneholder numeriske verdier. Dette alternativet er ikke valgt som standard.

Minimum

Når valgt, vil dette alternativet viser den minste numeriske verdien i merkede celler. Dette alternativet er ikke valgt som standard.

Maksimum

Når valgt, vil dette alternativet viser den største numeriske verdien i merkede celler. Dette alternativet er ikke valgt som standard.

Sum

Dette alternativet er valgt som standard viser summen av numeriske verdier i merkede celler.

Opplastingsstatus

Dette alternativet er valgt som standard, angir statusen av regnearket på nettet.

Vise snarveier

Dette alternativet viser valgt som standard normalvisningen, sideoppsettvisning og Sideskiftvisning knappene. Du kan klikke disse knappene for å endre gjeldende visning.

Zoome

Dette alternativet er valgt som standard, viser zoomnivå. Du kan klikke Zoom for å åpne dialogboksen Zoom, der du kan angi prosentandelen av forstørrelsen du vil bruke.

Glidebryter for zoom

Dette alternativet er valgt som standard viser glidebryter for Zoom med knappene zoome ut og zoome inn. Deretter kan du dra glidebryteren eller klikke knappene zoome ut og zoome inn for å forstørre innholdet i regnearket skal ha en nærmere titt eller redusere størrelsen på innholdet i regnearket slik at du kan vise mer innhold.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×