Alternativer for innliming

Som standard når du kopierer (eller klipper ut) og limer inn i Excel, blir alt i kilde cellen eller data området, formatering, formler, Valide ring, kommentarer – limt inn til mål cellen (s). Dette skjer når du trykker CTRL + V for å lime inn. Siden det kanskje ikke er det du ønsker, har du mange andre alternativer for innliming, avhengig av hva du kopierer.

Du vil for eksempel kanskje lime inn innholdet i en celle, men ikke formateringen. Eller kanskje du vil transponere de innlimte dataene fra rader til kolonner. Du må kanskje lime inn resultatet av en formel i stedet for selve formelen.

Viktig!: Når du kopierer og limer inn formler, kan det hende du må rette opp celle referanser. Referanser endres imidlertid ikke når du klipper ut og limer inn formler.

Fyllhåndtak

Alternativer for lim inn meny (på båndet)

Klikk Hjem > Lim inn og velg det Lim-inn-alternativet du ønsker. Hvis du for eksempel bare vil lime inn formatering fra den kopierte cellen, klikker du formaterings Knappen Lim inn formatering . Denne tabellen viser alternativene som er tilgjengelige i Lim inn-menyen:

Ikon

Navn på alternativ

Hva som limes inn

Lim inn celleinnhold

Lim inn

Alt celleinnhold.

Ikon for å lime inn verdien og beholde kildens kolonnebredde

Behold kildekolonnens bredde

Kopiert celleinnhold sammen med cellens kolonnebredde.

Lim inn kopierte verdier ved å bytte kolonner til rader og omvendt.

Transponer

Snur innholdet i de kopierte cellene når du limer dem inn. Dataene i radene limes inn i kolonnene og omvendt.

Knapp

Formler

Formel (er), uten formatering eller kommentarer.

Bilde av knapp

Verdier

Formel resultater uten formatering eller kommentarer.

Knappen Lim inn formatering

Formatering

Bare formateringen fra de kopierte cellene.

lime inn verdier med kildeformatering

Verdier og kildeformatering

Verdier og formatering fra kopierte celler.

Alternativet Lim inn kobling

Lim inn kobling

Referanse til kildecellene i stedet for det kopierte celleinnholdet.

Lim inn kopiert bilde

Bilde

Kopiert bilde.

Lim inn koblet bilde

Koblet bilde

Kopiert bilde med en kobling til de opprinnelige cellene (hvis du gjør endringer i de opprinnelige cellene, gjenspeiles disse endringene i det limte bildet).

Lim inn utvalg

Hvis du vil bruke alternativer fra boksen Lim inn utvalg, klikker du Hjem > Lim inn > Lim inn utvalg.

Hurtigtast: Trykk CTRL+ALT+V.

Dialogboksen Lim inn utvalg

I boksen Lim inn utvalg velger du attributtet du vil lime inn.

Obs!: Avhengig av typen data du kopierte og Lim inn-alternativet du valgte, kan noen av de andre alternativene være nedtonet.

Lim inn-alternativet

Handling

Alle

Limer inn alt celle innhold og formatering av de kopierte dataene.

Formler

Limer inn bare formlene til de kopierte dataene slik de vises på formel linjen.

Verdier

Limer bare inn verdiene til de kopierte dataene som vist i cellene.

Formater

Limer bare inn celle formateringen til de kopierte dataene.

Kommentarer og notater

Limer inn bare kommentarer og notater som er knyttet til den kopierte cellen.

Validering

Limer inn data Valide Rings regler for de kopierte cellene i innlimingsområdet.

Alt med kildens tema

Limer inn alt celle innhold i dokument tema formateringen som er brukt på de kopierte dataene.

Alt unntatt rammer

Limer inn alt celle innhold og formatering som brukes på den kopierte cellen, unntatt kant linjer.

Kolonnebredde

Limer inn bredden på en kopiert kolonne eller et Kol onne område i en annen kolonne eller et Kol onne område.

Formler og tallformater

Limer inn bare formler og alle tall formaterings alternativer fra de kopierte cellene.

Verdier og tallformater

Limer inn bare verdier og alle tall formaterings alternativer fra de kopierte cellene.

Alle flettede, betingede formater

Limer inn alternativene for innhold og betinget formatering fra de kopierte cellene.

Du kan også angi en matematisk operasjon som skal brukes på de kopierte dataene.

Operasjon

Handling

Ingen

Angir at ingen matematisk operasjon vil bli brukt på de kopierte dataene.

Legg til

Legger de kopierte dataene til dataene i mål cellen eller celle området.

Trekk fra

Trekker de kopierte dataene fra dataene i mål cellen eller celle området.

Multipliser

Multipliserer de kopierte dataene med dataene i mål cellen eller celle området.

Divider

Deler de kopierte dataene etter dataene i mål cellen eller celle området.

Andre alternativer

Handling

Hopp over tomme

Unngå å erstatte verdier i innlimingsområdet når det vises tomme celler i kopierings området når du merker av for dette alternativet.

Transponer

Endrer kolonner med kopierte data til rader, og omvendt når du merker av for dette alternativet.

Lim inn kobling

Klikk for å opprette en kobling til den kopierte cellen (s).

Kontrollere og rette celle referanser i en innlimt formel

Obs!: Celle referanser justeres automatisk når du klipper ut (ikke kopierer) og limer inn formler.

Når du har limt inn en kopiert formel, må du kontrollere at alle celle referanser er riktige på den nye plasseringen. Celle referansene kan være endret basert på referanse typen (absolutt, relativ eller blandet) som brukes i formelen.

Formel som kopieres fra A1 til to celler ned og til høyre
 

Hvis du for eksempel kopierer en formel i celle a1 og limer inn to celler nedover og til høyre (C3), vil celle referanser i den innlimte formelen endres på følgende måte:

Denne referansen:

Endres til:

$A$1 (absolutt kolonne og absolutt rad)

$A$1

A$1 (relativ kolonne og absolutt rad)

C$1

$A1 (absolutt kolonne og relativ rad)

$A3

A1 (relativ kolonne og relativ rad)

C3


Hvis celle referanser i formelen ikke gir deg resultatet du ønsker, kan du prøve å bytte til ulike referanse typer:

  1. Merk cellen som inneholder formelen.

  2. Velg referansen du vil endre, på formel linjen Knappesymbol .

  3. Trykk F4 for å bytte mellom referanse kombinasjonene, og velg den du vil bruke.

Hvis du vil ha mer informasjon om celle referanser, kan du se Oversikt over formler.

Når du kopierer i Excel for nettet, kan du velge alternativer for innliming i mål cellene.

Klikk Hjem > Lim inn og velg det Lim-inn-alternativet du ønsker. Hvis du for eksempel bare vil lime inn formatering fra den kopierte cellen, klikker du Lim inn formatering Knappen Lim inn formatering . Denne tabellen viser alternativene som er tilgjengelige i Lim inn-menyen:

Ikon

Navn på alternativ

Hva som limes inn

Lim inn celleinnhold

Lim inn

Alt celleinnhold.

Knapp

Lim inn formler

Formel (er) uten formatering.

Bilde av knapp

Lim inn verdier

Formel resultater uten formatering.

Knappen Lim inn formatering

Lim inn formatering

Bare formateringen fra de kopierte cellene.

Lim inn kopierte verdier ved å bytte kolonner til rader og omvendt.

Lim inn med Bytt om rader og kolonner

Alt celle innhold, men ordne innholdet på nytt når du limer det inn. Dataene i radene limes inn i kolonnene og omvendt.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×