ALTER TABLE-egenskapen

Endrer utformingen av en tabell når den er opprettet med setningen CREATE TABLE.

Obs!:  Microsoft Access-databasemotoren støtter ikke bruken av ALTER TABLE eller noen av uttrykkene for datadefinisjonsspråk, med databaser som ikke tilhører Microsoft Access. Bruk i stedet opprettelsesmetodene DAO.

Syntaks

ALTER TABLE tabell {ADD {COLUMN felttype[(størrelse)] [NOT NULL] [CONSTRAINT indeks] |
ALTER COLUMN felttype[(størrelse)] |
CONSTRAINT flerfeltindeks} |
DROP {COLUMN felt I CONSTRAINT indeksnavn} }

Uttrykket ALTER TABLE har følgende deler:

Del

Beskrivelse

tabell

Navnet på tabellen som skal endres.

felt

Navnet på feltet som skal legges til eller slettet fra tabellen. Eller navnet på feltet som skal endres i tabellen.

type

Datatypen til feltet.

størrelse

Feltstørrelsen i tegn (bare tekstfelt og binære felt).

indeks

Indeks for feltet.

flerfeltindeks

Definisjonen av en flerfeltsindeks som skal legges til tabellen.

indeksnavn

Navnet på flerfeltsindeksen som skal fjernes.


Kommentarer

Du kan endre en eksisterende tabell på flere måter ved hjelp av setningen ALTER TABLE. Du kan gjøre dette:

  • Bruk ADD COLUMN til å legge til et nytt felt i tabellen. Du angir navnet på feltet, skriver inn data, og (for tekstfelt og binære felt) en valgfri størrelse. Følgende setning legger for eksempel til et tekstfelt på 25 sifre kalt Notater i Ansatte-tabellen:

ALTER TABLE Employees ADD COLUMN Notes TEXT(25)

Du kan også definere en indeks for feltet.

Hvis NOT NULL er angitt for feltet, må nye poster inneholde gyldige data i det feltet.

  • Bruk ALTER COLUMN til å endre datatypen for et eksisterende felt. Du angir navnet på feltet, skriver inn den nye datatypen og en valgfri størrelse for tekstfelt og binære felt. Følgende setning endrer for eksempel datatypen for et felt i tabellen Ansatte som kalles Postnummer (opprinnelig definert som heltall) i et tekstfelt med 10 tegn:

ALTER TABLE Employees ALTER COLUMN ZipCode TEXT(10)

  • Bruk ADD CONSTRAINT for å legge til en flerfeltsindeks.

  • Bruke DROP COLUMN for å slette et felt. Du kan angi bare navnet på feltet.

  • Bruk DROP CONSTRAINT for å legge til en flerfeltsindeks. Du angir bare indeksnavnet etterfulgt av det reserverte ordet CONSTRAINT.

Obs!: 

  • Du kan ikke legge til eller slette mer enn ett felt eller én indeks om gangen.

  • Du kan bruke setningen CREATE INDEX til å legge til en indeks med ett eller flere felt i en tabell, og du kan bruke setningen ALTER TABLE eller DROP til å slette en indeks som er opprettet med endre ALTER TABLE eller CREATE INDEX

  • Du kan bruke NOT NULL på et enkelt felt, eller inni en navngitt CONSTRAINT-setning som gjelder for enten et enkelt felt eller flere felter med navn CONSTRAINT. Du kan imidlertid bruke begrensningen NOT NULL bare én gang på et felt. Hvis du prøver å ta i bruk denne begrensningen flere ganger, vil det resultere i en kjøretidsfeil.Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×