Aktuelle alternativer for overføring fra SharePoint 2007

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft SharePoint 2007 and SharePoint Server 2007 have reached end of support. It's time to upgrade! This article provides information about your migration options.

Vanlige strategier for oppgradering av SharePoint

Det finnes flere metoder for å oppgradere et SharePoint Server-miljø. Hvis du har en Microsoft Office SharePoint Server 2007-farm, finner du noen eksempler på oppgraderingsmetodene her:

 • Koble til database

 • Oppgradere side-ved-side

 • Oppgradere på stedet

 • Hybridoppgradering (på stedet med frakoblede databaser / separat database tilkoblet)

 • SharePoint-hybrider (koble til lokal SharePoint via Internett)

 • Flytte data manuelt mellom områdesamlinger eller biblioteker

 • FastTrack-veiviseroppgradering til Office 365 (Distribusjonsrådgiver for SharePoint Online)

 • API-overføring til SharePoint Online (SPO) i Office 365

Hva fungerer best for deg?

Din kunnskap om hva farmen gjør og brukes til, er en taktisk styrke med hensyn til oppgradering. Måten folk bruker SharePoint-farmen på, hjelper deg med å velge blant alternativene.

Tips!: Microsoft Office SharePoint Server 2007 also has a gradual upgrade not covered here. To see a list of step-specific upgrade articles see the SharePoint Server 2007 end of support Roadmap.

Remember to check the Product Lifecycle and System Requirements for whatever version of SharePoint you're upgrading to. This is so you'll be aware when the next upgrade will be necessary (for example, if you pause at a legacy product like SharePoint Server 2010 to plan for more upgrades, be sure you know its end of support date), and to be certain you have hardware that supports your plan.

Hvis du planlegger å overføre noen eller alle SharePoint-nettsteder til Office 365 i skyen, bør du legge til et bokmerke for Tjenestebeskrivelser for Office 365. Du trenger tjenestebeskrivelsene for å lære om SharePoint Online-funksjoner og hvordan de kan variere fra lokal SharePoint Server. Oppgradere funksjonelle Microsoft Office SharePoint Server 2007-farmer. Hvis installasjonen har nettsteder som ikke fungerer, bør du reparere dem før oppgradering.

Merknad om håndtering av risiko

Metoder som «side-ved-side» er viktige innen oppgraderingslogikk. Når du oppgraderer side-ved-side, opprettholder du Microsoft Office SharePoint Server 2007-farmen, men bygger en farm med neste versjon oppå den (SharePoint Server 2010) på ny maskinvare. Dette hjelper på tre måter:

 1. Du har et sted hvor du kan ta sikkerhetskopier av databasene for Microsoft Office SharePoint Server 2007 for å oppgradere dem separat, ved hjelp av tilkobling av database.

 2. Hvis du finner ut at bare et lite antall kritiske dokumentbiblioteker og annen informasjon er i bruk på Microsoft Office SharePoint Server 2007-farmen, kan du velge å flytte data fra Microsoft Office SharePoint Server 2007 til SharePoint Server 2010 manuelt, eller bare ta med bestemte nettsteder til neste versjon (noe som kan gjøre jobben din enklere).

 3. Jo mindre du gjør med Microsoft Office SharePoint Server 2007-farmen direkte, desto tryggere forblir dataene på serverfarmen mens du oppgraderer.

Metoder som oppgradering på stedet, vil virke direkte på Microsoft Office SharePoint Server 2007-farmen, og gir deg noen få, enkle alternativer til å forlate et spor og begynne på nytt igjen med et nytt miljø. I den grad det er mulig, bør du bygge inn enkelte sikkerhetstiltak (for eksempel sikkerhetskopiere og teste sikkerhetskopier av det opprinnelige miljøet). Hvis for eksempel Microsoft Office SharePoint Server 2007-farmen er virtuell, og den er duplisert med tanke på sikkerhetskopiering og gjenoppretting, bør du sikkerhetskopiere og gjenopprette de nyeste databasene innen tjenestevinduet for oppgraderingen. Når du vet at du har mulighet til å gjenopprette databasesikkerhetskopier, gir det deg både sikkerhet ved feil og fred i sinnet.

Tips!: Dokumenter for anbefalte fremgangsmåter ved oppgradering er tilgjengelig for Microsoft Office SharePoint Server2007, SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 og SharePoint Server 2016. Du kan også søke etter Microsoft Partners som har erfaring med oppgraderinger eller Office 365-overføringer.

Velge en plan

Hvis du trenger å oppgradere, trenger du en plan, og i disse tilfellene er det ikke sikkert at én løsning passer alle. Planen kan være så enkel som «Opprette et Office 365-abonnement med SharePoint Online, registrere et domene og omdirigere personer til å lagre filene sine der». Og kanskje ikke. Denne beslutningen er din, og den avhenger av hva du og brukerne dine virkelig trenger.

Obs!: Det er risikofylt å benytte programvare som har passert slutten av levetiden. Produkter som ikke lenger støttes, mottar ikke oppdateringer når problemer avdekkes. Dette betyr også at hvis det oppstår nye sikkerhetstrusler, kommer det ingen sikkerhetsoppdateringer eller feilrettinger, siden produkter som har passert slutten av levetiden, ikke lenger støttes. Du må unngå å havne i denne situasjonen!

Først og fremst – gjør deg kjent med farmen

Når du oppgraderer, bør beslutningsprosessen være basert på hva farmen gjør for organisasjonen. Hvilket behov oppfyller den? Hva er rollen? Alle farmene i firmaet kan ha ulike roller. Noen SharePoint-farmer er kanskje kritisk viktige, mens andre kan være filarkiver for oppbevaring. Hvis farmen eventuelt fyller flere roller samtidig, må du kanskje vite hva områdesamlingene, nettstedene eller dokumentbibliotekene gjør, deres eventuelle tilpasninger og hvor viktig de er. Det kan virke som mye arbeid å analysere dataene på dette nivået, men det sparer tid og krefter å kjenne domenet før du oppgraderer, eller overfører, det. Når du er kjent med alle bevegelige deler og de viktigste bitene, vet du også hva du ikke trenger å ha med videre. Denne kunnskapen vil du ha god nytte av fremover.

Hva mener brukerne er det viktigste med SharePoint Server-farmen?

 • Innebygde SharePoint-funksjoner

 • Den store datakorpusen (for eksempel et arkiv av filer)

 • Tilgjengelighet

 • Kritiske apper, nettdeler eller dokumenter i farmen (farmen er driftskritisk)

 • Samsvarsstandardene oppfylles

 • Tilpasninger

Hvis du kjører noe som er viktig for bedriften fra SharePoint-farmen, for eksempel hvis den fungerer som en stor katalog for kritiske data om kundebehandlingskrav, kan du krysse av ved siden av Kritiske apper, men også Tilgjengelighet. Det vil si at virksomheten ville blitt påvirket hvis SharePoint hadde vært utilgjengelig i en periode. På samme måte kan du krysse av for Tilpasninger, siden de kritiske tjenestene på farmen er basert på egendefinert kode, områdedefinisjoner eller flere tilpasninger som fungerer sammen.

If SharePoint met those needs without your having to do anything outside of using what's built-in to the software, and you generally update it and carry out normal administration and maintenance, you may have chosen 'Built-in SharePoint' -- this may also be your reason for sitting on an older version of SharePoint. In other words, it already does what you need it to and you haven't needed to upgrade until now, at Microsoft Office SharePoint Server 2007 end of support.

Når du har satt opp en liste med disse punktene, kan du fastsette vilkårene for oppgraderingen. Med andre ord må en oppgradering oppfylle disse kravene for at den skal vurderes. Dette gjør deg i stand til å utelukke metodene som for øyeblikket ikke møter behovene dine.

En enkel eksempelplan

There may need to be wider consensus with leadership and other admins on the path your SharePoint Upgrade will take. SharePoint Server Administrators often cooperate with Microsoft SQL Server admins, work with Networking and Security teams, and more. Where there are a lot of stakeholders, you may need to build agreement for, or adjust, your upgrade and migration plan. For example, if you migrate data so that part of your company uses SharePoint Online in Office 365, there will likely need to be performance tuning or testing inside your network. Affected teams should be informed ahead of time.

I dette enkle eksempelet viser jeg forslaget fra en SharePoint-administrator, og lister deretter opp planen som alle interessentene sa seg enig i. Du bør dokumentere alle avtaler og beslutninger for klarhet.

Planen starter etter en detaljert analyse av en farm, og prøver å identifisere rollen til farmen, smertepunkter og annen viktig informasjon som vil avgrense alternativene for oppgradering. Deretter legger SharePoint-administratoren frem et forslag til oppgradering, og interessentene enes om en handlingsplan.

Min liste over «viktigste» punkter:

Tilgjengelighet, funksjoner som er innebygd i SharePoint, og samsvarsstandarder.

 • De fleste dataene finnes i tre områdesamlinger. Et møtearbeidsområde som brukes av et utviklerteam, er spesielt viktig, og det brukes mye i flere tidssoner over hele verden.

 • Det finnes 17 andre nettsteder som er mye brukt.

 • To dokumentbiblioteker (møtearbeidsområde og dokumenter på rotområdesamlingen) er størst (over 8000 dokumenter hver). Vi har et stort antall arkiverte dokumenter og lister med regnearkvedlegg.

 • Det finnes 14 lister over biblioteker som inneholder sensitive data, som MÅ være i samsvar.

 • Vi MÅ ha mulighet til å utføre sperringer og eDiscovery, uansett hvor vi er.

 • Noen av disse dataene MÅ være lagret lokalt på grunn av InfoSec-regler.

Mine valg for oppgradering og overføring:

Ja

Nei

Oppgradere databaser med tilkoblet database

Oppgradere på stedet

Oppgradere med farmer side-ved-side

Hybrid-oppgradering

API for overføring til SPO i Office 365 (for personlig områdedata)

SharePoint-hybrid (ikke nødvendig ennå)

Noe manuell dataoverføring til SharePoint Online for kritiske data

FastTrack-veiviseroppgradering til Office 365

Min foreslåtte plan:

Oppgradering lokalt med versjoner av SharePoint side-ved-side, noen virtualisert, slik at vi kan oppgradere databasene først. Oppgradere fra SharePoint 2007 til SharePoint 2010. Administratorer og utviklere tester den resulterende farmen. Brukere tester den resulterende farmen. Løse eventuelle kritiske problemer som oppstår i dette tidsrommet. Igjen: side-ved-side, oppgradere SharePoint 2010-databaser til SharePoint 2013. Testing. Brukertest/pilot. Løse eventuelle kritiske problemer som oppstår i dette tidsrommet.

 • Vurder om et samlet hybridsøk med SPO oppfyller behovene dine.

 • Vurder FastTrack-hjelp hvis du ønsker å oppgradere til SharePoint Online herfra.

 • Fastslå om noen områdesamlinger kan avlastes til et Office 365-abonnement. (Office 365 oppfyller mange samsvarsstandarder. Office 365 har eDiscovery og kan utføre sperringer via Samsvarssenter.)

Hvis ikke, fortsetter du med en side-ved-side-oppgradering til SharePoint Server 2016.

Obs!: Mellom anbefalingene fra administratorene som planlegger oppgraderingen, og den faktiske prosessen, finner man diskusjonene med andre interessenter som oppgraderingen avhenger av. For eksempel kan økonomiske hensyn tvinge administratorer til å endre planene. Uansett hva som blir den endelige avgjørelsen, bør du dokumentere hva den godkjente planen er. Den kan se omtrent slik ut:

Min handlingsplan:

Lokalt bruker vi et virtuelt miljø til å bygge en standard SharePoint Server 2010 og 2013. SharePoint Server 2016 bygges på ny maskinvare som oppfyller systemkravene for 2016. Vi skal koble til databaser for å oppgradere databaser fra SharePoint 2007 via alle versjoner mellom den og SharePoint Server 2016. På dette tidspunktet gjenskapes og testes kjernetilpasninger i SharePoint Server 2016-miljøet, gitt at innbygde funksjoner ikke allerede oppfyller behovene våre. Hvis vi lykkes, har vi en lokal farm på ny maskinvare, med oppgraderte databaser og færre tilpasninger. Vi skal koble de oppgraderte innholdsdatabasene til nye nettstedssamlinger i SharePoint Server 2013, teste, kjøre brukertest/pilot, og deretter legge om DNS til det nye SharePoint Server-2016-miljøet for direkte bruk.

 • Vi vil ikke vurdere samlet hybrid mellom SharePoint Server 2016 og SharePoint Online for øyeblikket.

 • Om lag 35 % av nettstedene våre kan bli gjort til nye SPO-nettsteder med eksempeldomenenavn, eller eventuelt gjøres til OneDrive for Business-lagringsplass. Undersøker andre muligheter for å konvertere nettsteder eller rute nye nettsteder til SPO.

 • Biter av denne delen av overføringen blir utført manuelt ved å dra og slippe til personlige områder på OneDrive for Business, og noe utføres med API for overføring.

Mer detaljerte trinn, eller flere koblinger til bestemte oppgraderingsfremgangsmåter, bør følge en plan. MOSS 2007-datamaskinen bør ikke avvikles, og virtuelle miljøer bør beholdes i sammenligningsøyemed. Oppgraderingen vil imidlertid være fullført når brukerne omdirigeres til SharePoint Server 2016.

Ofte er hovedfaktorene i valget av metode den totale kostnaden for oppgraderingen og kostnaden i tid (du får se mer informasjon om dette i artikkelen Veikart for overføring av SharePoint). Du vil imidlertid ha bytte av å planlegge fremover i tid. Da vil du kunne fastslå forventninger, velge fornuftig og se hva som kan gi et vellykket resultat.

Beslektede koblinger

Resources to help you upgrade from Office 2007 or 2010 servers and clients
Microsoft Lifecycle Policy and Lifecycle search
Search for Microsoft Partners who can help with upgrade or migration

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×