Aktivere poststøtte for innkommende e-for en liste eller et bibliotek

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Før en liste eller et bibliotek kan motta e-post, må områdeeieren aktivere og konfigurere støtte for innkommende e-post for listen eller biblioteket.

Hva vil du gjøre?

Oversikt

Aktivere og konfigurere e-postinnstillinger for et bibliotek

Aktivere og konfigurere e-postinnstillinger for en kunngjøringsliste

Aktivere og konfigurere e-postinnstillinger for en kalenderliste

Aktivere og konfigurere e-postinnstillinger for en diskusjonstavle

Oversikt

Windows SharePoint Services 3.0, kan en områdeeier aktivere og konfigurere innkommende e-poststøtte for følgende:

 • Dokument, bilde eller skjemabibliotek

 • Kunngjøringsliste

 • Kalenderliste

 • Diskusjonstavle

 • Blogg

Når du oppretter en liste eller et bibliotek, kan du aktivere støtte for innkommende e-post for alle disse typene av lister eller biblioteker hvis støtte for innkommende e-post er aktivert i Sentraladministrasjon. Denne fremgangsmåten inkluderer å angi e-postadressen for listen eller biblioteket. Alle andre konfigurasjonsalternativer settes imidlertid til standardverdiene når du oppretter en liste eller et bibliotek.

Obs!: 

 • Du kan ikke legge til innhold i lister eller biblioteker på arbeidsområder for møte ved å sende e-post.

 • Hvis du vil aktivere eller konfigurere innkommende e-poststøtte for en liste eller et bibliotek, må du ha tillatelsen Behandle lister på listen eller biblioteket. Tillatelsen Behandle lister gis som standard til området navnet eiere SharePoint-gruppen.

Trinnene for å endre e-postinnstillinger i en liste eller et bibliotek varierer etter liste- og bibliotekstype. Nedenfor vises fremgangsmåter for å aktivere og konfigurere støtte for innkommende e-post for liste- og bibliotekstypene som er listet opp ovenfor.

Til toppen av siden

Aktivere og konfigurere e-postinnstillinger for et bibliotek

Gjør følgende for å aktivere og konfigurere e-postinnstillinger for et dokument, bilde eller skjemabibliotek:

 1. Åpne biblioteket du vil aktivere og konfigurere e-postinnstillinger for.

 2. Innstillinger -menyen Innstillinger-meny, klikk Innstillinger for dokumentbibliotek, Innstillinger for bildebibliotekeller Innstillinger for skjemabibliotek, avhengig av typen bibliotek du aktiverer og konfigurerer.

 3. Klikk Innstillinger for innkommende e-postunder kommunikasjon.

  Obs!: Koblingen Innstillinger for innkommende e-post er ikke tilgjengelig hvis støtte for innkommende e-post ikke er aktivert i Sentraladministrasjon.

 4. Klikk Ja for å aktivere dette biblioteket mottar e-post i delen e-post .

 5. Skriv inn et unikt navn skal brukes som en del av e-postadressen for dette biblioteket i boksen e-postadresse .

 6. Velg hvor du vil lagre og hvordan du grupperer e-postvedlegg i dette biblioteket i delen E-postvedlegg , og velg deretter om du vil overskrive filer med samme navn.

  Hvis du velger ikke å overskrive filer med samme navn og senere forsøker å lagre en fil med samme navn som en fil som allerede eksisterer i biblioteket, føyes fire tilfeldige tall til i filnavnet for det nye vedlegget. Hvis denne handlingen mislykkes, føyes det til en GUID (globally unique identifier – global unik ID) i filnavnet. Hvis ingen av disse handlingene gir et unikt filnavn, forkastes vedlegget.

 7. Velg om du vil lagre den opprinnelige e-postmeldingen i dette biblioteket i delen E-postmelding .

  Hvis du velger Ja, lagres den opprinnelige meldingen som et eget element i biblioteket.

 8. Velg om du vil lagre vedlegg på din møteinvitasjoner i dette biblioteket i delen E-møteinnkallelser .

 9. Velg om du vil arkivere e-post fra bare medlemmer av området som kan skrive til biblioteket eller arkivere uavhengig av hvem som sender e-posten i delen E-postsikkerhet .

  Viktig!: Når du arkiverer e-post fra alle avsendere, kan alle (inkludert brukere som ikke er godkjente) skrive til biblioteket. På grunn av den potensielle sikkerhetsrisikoen bør du absolutt vurdere dette alternativet.

 10. Klikk OK for å lagre innstillingene.

Obs!: Hvis du velger Ja til dette alternativet, arkiveres filer som er knyttet til ditt møteinvitasjoner til dokumentbiblioteket. Legg merke til at e-behandlingsprogram ikke kjenner til andre lister du sender en bestemt del av e-post til. Hvis du sender en møteinvitasjon til både kalenderen og et dokumentbibliotek, arkiveres møteinnkallelsen i kalenderlisten og eventuelle vedlegg som er forbundet med møteinnkallelsen, arkiveres i dokumentbiblioteket.

Til toppen av siden

Aktivere og konfigurere e-postinnstillinger for en kunngjøringsliste

 1. Åpne kunngjøringslisten du vil aktivere og konfigurere støtte for innkommende e-post for.

 2. Klikk Innstillinger, og klikk deretter Listeinnstillinger.

 3. Klikk Innstillinger for innkommende e-postunder kommunikasjon.

  Obs!: Koblingen Innstillinger for innkommende e-post er ikke tilgjengelig hvis støtte for innkommende e-post ikke er aktivert i Sentraladministrasjon.

 4. Velg Ja Hvis du vil at denne listen mottar e-post i delen e-post , og deretter skriver du inn aliaset du vil bruke til å sende e-post i denne listen.

 5. Velg om du vil arkivere e-postvedlegg i denne listen i delen E-postvedlegg .

  Obs!: Hvis du velger Nei, forkastes e-postvedlegg.

 6. Velg om du vil lagre den opprinnelige e-postmeldingen i denne listen i delen E-postmelding .

  Hvis du velger Ja, lagres den opprinnelige e-posten som et vedlegg.

 7. Velg om du vil arkivere møteinnkallelser som ble sendt som e-post i denne listen under E-møteinnkallelser .

  Hvis du velger Ja for dette alternativet gir en måte å arkivere din møteinvitasjoner i Kunngjøringer-listen. Legg merke til at behandlingsprogram for e-post ikke er er klar over hvilke andre lister du sender e-post til, og du kan sende en møteinvitasjon til e-postadressen for kalenderen og e-postadressen i Kunngjøringer-listen (ved å velge Ja for denne innstillingen). På denne måten møteinnkallelsen vises i både kalenderen og Kunngjøringer-listen.

 8. Velg om du vil godta e-post fra bare medlemmer av området som kan skrive til listen eller godta e-post uavhengig av hvem som sender e-posten i delen E-postsikkerhet .

  Viktig!: Når du arkiverer e-post fra alle avsendere, kan alle (inkludert brukere som ikke er godkjente) skrive til biblioteket. På grunn av den potensielle sikkerhetsrisikoen bør du absolutt vurdere dette alternativet.

 9. Klikk OK for å lagre innstillingene.

Til toppen av siden

Aktivere og konfigurere e-postinnstillinger for en kalenderliste

 1. Åpne kalenderlisten du vil aktivere og konfigurere støtte for innkommende e-post for.

 2. Klikk Innstillinger, og klikk deretter Listeinnstillinger.

 3. Klikk Innstillinger for innkommende e-postunder kommunikasjon.

  Obs!: Koblingen Innstillinger for innkommende e-post er ikke tilgjengelig hvis støtte for innkommende e-post ikke er i Sentraladministrasjon.

 4. Velg Ja Hvis du vil at denne listen mottar e-post i delen e-post , og deretter skriver du inn aliaset du vil bruke til å sende e-post i denne listen.

 5. Velg om du vil at denne listen til å arkivere e-postvedlegg i delen E-postvedlegg .

  Obs!: Hvis du velger Nei, forkastes e-postvedlegg.

 6. Velg om du vil arkivere e-post fra bare medlemmer av området som kan skrive til listen eller godta e-post uavhengig av hvem som sender e-posten i delen E-postsikkerhet .

  Viktig!: Når du arkiverer e-post fra alle avsendere, kan alle (inkludert brukere som ikke er godkjente) skrive til biblioteket. På grunn av den potensielle sikkerhetsrisikoen bør du absolutt vurdere dette alternativet.

 7. Klikk OK for å lagre innstillingene.

Til toppen av siden

Aktivere og konfigurere e-postinnstillinger for en diskusjonstavle

 1. Åpne diskusjonstavlen du vil aktivere og konfigurere støtte for innkommende e-post for.

 2. Klikk Innstillinger, og klikk deretter Listeinnstillinger.

 3. Klikk Innstillinger for innkommende e-postunder kommunikasjon.

  Obs!: Koblingen Innstillinger for innkommende e-post er ikke tilgjengelig hvis støtte for innkommende e-post ikke er aktivert i Sentraladministrasjon.

 4. Velg Ja Hvis du vil at denne listen mottar e-post i delen e-post , og deretter skriver du inn aliaset du vil bruke til å sende e-post til dette området.

 5. Velg om du vil at denne listen til å arkivere e-postvedlegg i delen E-postvedlegg .

  Obs!: Hvis du velger Nei, forkastes e-postvedlegg.

 6. Velg om du vil lagre den opprinnelige e-postmeldingen i denne listen i delen E-postmelding .

  Hvis du velger Ja, lagres den opprinnelige e-postmeldingen som et vedlegg.

 7. Velg om du vil lagre møteinnkallelser som ble sendt som e-post i denne listen under E-møteinnkallelser .

  Hvis du velger Ja for dette alternativet gir en måte å arkivere din møteinvitasjoner på diskusjonstavlen. Legg merke til at behandlingsprogram for e-post ikke er er klar over hvilke andre lister du sender e-post til, og du kan sende en møteinvitasjon til e-postadressen for kalenderen og e-postadressen på en diskusjonstavle (ved å velge Ja i denne innstillingen). På denne måten møteinnkallelsen vises i både kalenderen og diskusjonstavlen.

 8. Velg om du vil arkivere e-post fra bare medlemmer av området som kan skrive til listen eller godta e-post uavhengig av hvem som sender e-posten i delen E-postsikkerhet .

  Viktig!: Når du arkiverer e-post fra alle avsendere, kan alle (inkludert brukere som ikke er godkjente) skrive til biblioteket. På grunn av den potensielle sikkerhetsrisikoen bør du absolutt vurdere dette alternativet.

 9. Klikk OK for å lagre innstillingene.

Til toppen av siden

Se også

Opprette et varsel eller abonnere på en RSS-feed

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×