Aktivere og konfigurere versjonskontroll for en liste eller et bibliotek

Aktivere og konfigurere versjonskontroll for en liste eller et bibliotek

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Spor og administrer informasjon over tid med versjonskontroll i SharePoint lister og biblioteker. Vise og gjenopprette tidligere versjoner fra elementets loggen.

Når aktivert, legges nye versjoner til et element loggen etter at endringer lagres. Hvor mange versjoner som er lagret og synlighet utkast eller underordnede versjoner kan endres for hver liste og bibliotekverktøy.

Aktivere og konfigurere versjonskontroll i en SharePoint Online-liste eller et bibliotek

 1. Gå til biblioteket eller listen du vil aktivere versjonskontroll.

 2. Klikk Innstillinger for Tannhjul formet Innstillinger-knappen , og klikk deretter Bibliotekinnstillinger eller Listeinnstillinger

  Innstillinger-menyen med bibliotekinnstillinger valgt eller Innstillinger-menyen med listeinnstillinger uthevet

 3. Klikk Listeinnstillinger på innstillinger-siden.

  Dialogboksen for bibliotek-innstillinger med versjonskontroll valgt.
 4. Du har følgende innstillinger tilgjengelige på siden Innstillinger for versjon:

  • For et dokumentbibliotek

   • Kreve innholdsgodkjenning for innsendte elementer.

   • Opprette en versjon hver gang du redigerer en fil i dette dokumentbiblioteket ved hjelp av bare hovedversjoner eller hovedversjoner og underordnede versjoner.

   • Begrense antall versjoner og kladder til å beholde.

   • Angi hvem som kan se kladdeelementer.

   • Må dokumenter sjekkes ut før de kan redigeres.

  • En liste

   • Kreve innholdsgodkjenning for innsendte elementer.

   • Opprette en versjon hver gang du redigerer et element i listen.

   • Begrense antall versjoner og kladder til å beholde.

   • Angi hvem som kan se kladdeelementer i listen.

 5. Klikk OK.

Vise, gjenopprette eller slette en tidligere versjon i en SharePoint Online-liste eller et bibliotek

Hvis du vil gjenopprette en tidligere versjon av et dokument, kan du følge disse trinnene.

 1. Gå til listen eller biblioteket med elementet eller dokumentet du vil vise loggen.

 2. Klikk ellipsen (... ) ved siden av elementet du vil vise loggen.

 3. Klikk Versjonshistorikk.

  Hurtigmeny for dokumentbibliotek med versjonslogg uthevet

  Hvis du ikke ser Versjonslogg, klikk mer, og klikk deretter Versjonslogg.

 4. I dialogboksen Versjonslogg, holder du musepekeren over dato-koblingen på en tidligere versjon, og klikk nedpilen for å vise menyen.

  Versjon rullegardinlisten dialogboks-knappen
 5. Du kan gjøre følgende på menyen.

  Versjon element-menyen
  • Vis det gjeldende dokumentet. Dette vil vise en dialogboks der du kan redigere, gjenopprette, eller slette, i tillegg kan du se gjeldende godkjenningsstatus.

  • Gjenopprette dokumentet. Dette alternativet viser en dialogboks som spør om du vil gjøre det for øyeblikket godkjente dokumentet. Det legges til den som en ny versjon.

  • Slette dokumentet. Dette alternativet viser en dialogboks der du blir spurt om du er sikker på at du vil sende elementet til papirkurven.

  • Avvise denne versjonen. Dette vises bare på godkjente dokumenter, i stedet for å slette.

 6. Når du er ferdig, klikker du X øverst til høyre.

Aktivere og konfigurere versjonskontroll i en SharePoint-2016 eller 2013 listen eller biblioteket

 1. Gå til biblioteket eller listen du vil aktivere versjonskontroll.

 2. Klikk bibliotek eller liste på båndet.

  Kategorien bibliotek og bla gjennom på båndet eller Liste-fanen er valgt på båndet

 3. Klikk Bibliotekinnstillinger eller Listeinnstillinger i Innstillinger-gruppen.

  Innstillinger for SharePoint-dokumentbibliotek-knappene på båndet eller Listeinnstillinger på båndet

 4. Klikk Listeinnstillinger på innstillinger-siden.

  Dialogboksen for bibliotek-innstillinger med versjonskontroll valgt.
 5. Du har følgende innstillinger tilgjengelige på siden Innstillinger for versjon:

  • For et dokumentbibliotek

   Dialogboks for valg for versjonskontroll
   • Kreve innholdsgodkjenning for innsendte elementer.

   • Opprette en versjon hver gang du redigerer en fil i dette dokumentbiblioteket, enten hovedversjoner bare, eller hovedversjoner og underordnede versjoner.

   • Begrense antall versjoner og kladder til å beholde.

   • Angi hvem som kan se kladdeelementer.

   • Må dokumenter sjekkes ut før de kan redigeres.

  • En liste

   • Kreve innholdsgodkjenning for innsendte elementer.

   • Opprette en versjon hver gang du redigerer et element i listen.

   • Begrense antall versjoner og kladder til å beholde.

   • Angi hvem som kan se kladdeelementer i listen.

 6. Klikk OK.

Slik deaktiverer du versjonskontroll i SharePoint 2016 eller 2013 lister eller biblioteker

Gjøre de samme trinnene for aktivering av, men Klikk Ingen versjonskontroll på siden Innstillinger for versjon. Du kan også se Nei for krever innholdsgodkjenning.

Vise, gjenopprette eller slette en tidligere versjon

Hvis du vil gjenopprette en tidligere versjon av et dokument, kan du følge disse trinnene.

 1. Gå til listen eller biblioteket med elementet eller dokumentet du vil vise loggen.

 2. Klikk filer eller klikk elementer på båndet. Hvis det ikke er et bånd, klikker du ellipsen (...) ved siden av elementet du vil vise loggen.

 3. Klikk Versjonshistorikk.

  Fil-kategorien med Versjonslogg uthevet

  Hvis du ikke ser Versjonslogg, klikk ellipsen (...) i dialogboksen, og klikk deretter Versjonslogg.

 4. I dialogboksen Versjonslogg, holder du musepekeren over dato-koblingen på en tidligere versjon, og klikk nedpilen for å vise menyen.

  Versjon rullegardinlisten dialogboks-knappen
 5. Du kan gjøre følgende på menyen.

  Versjon element-menyen
  • Vis det gjeldende dokumentet. Dette vil vise en dialogboks der du kan redigere, gjenopprette, eller slette, i tillegg kan du se gjeldende godkjenningsstatus.

  • Gjenopprette dokumentet. Dette alternativet viser en dialogboks som spør om du vil gjøre det for øyeblikket godkjente dokumentet. Det legges til den som en ny versjon.

  • Slette dokumentet. Dette alternativet viser en dialogboks der du blir spurt om du er sikker på at du vil sende elementet til papirkurven.

  • Avvise denne versjonen. Dette vises bare på godkjente dokumenter, i stedet for å slette.

 6. Når du er ferdig, klikker du X øverst til høyre.

Aktivere og konfigurere versjonskontroll i SharePoint 2010-lister eller biblioteker

Ta følgende fremgangsmåte for å aktivere og konfigurere versjonskontroll i lister eller biblioteker.

 1. Gå til listen eller biblioteket som du planlegger å arbeide. Hvis navnet ikke vises i Hurtigstart-ruten, klikker Alt områdeinnhold, og velg deretter navnet på listen eller biblioteket.

 2. Klikk kategorien liste eller et bibliotek på båndet i Listverktøy eller Bibliotekverktøy-gruppen.

 3. Klikk Listeinnstillinger eller bibliotekinnstillinger.

  Listeinnstillinger-knappen på et SharePoint-bånd eller Bibliotekinnstillinger-knappen på båndet i SharePoint Foundation-biblioteket

  Liste- eller bibliotekinnstillinger-siden åpnes.

 4. Klikk Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillinger.

  Klikk arbeidsflytinnstillinger, velg innstillinger for versjonskontroll

  Dialogboksen Innstillinger for versjonskontroll åpnes.

  Angi hovedversjoner og underordnede versjoner, krever godkjenning, angi hvem som kan se elementene og utsjekking obligatorisk.
 5. Gjør ett av følgende:

  For dokumentbibliotekeri Versjonslogg for element-delen, under opprette en versjon hver gang du redigerer en fil i dette dokumentbiblioteket? velge hovedversjoner bare eller hovedversjoner og underordnede versjoner.

  For lister, i Versjonslogg for element-delen, under opprette en versjon hver gang du redigerer et element i denne listen? klikker du Ja.

 6. Valgfritt: Velg hvor mange versjoner du vil beholde i listen.

 7. Valgfritt: For lister, velger du hvor mange godkjente versjoner du vil beholde kladder. Dette alternativet er tilgjengelig når du velger Ja i delen Innholdsgodkjenning.

  Hvis du vil ha biblioteker, kan du opprette et tall under Behold kladder for følgende antall hovedversjoner.

 8. Valgfritt: Bestemme hvilke brukere kan se kladd av elementer. I en liste med er dette alternativet bare tilgjengelig når kreve innholdsgodkjenning for innsendte elementer er satt til Ja i delen Innholdsgodkjenning

  Velg ett av følgende.

  • Alle brukere som kan lese elementer. Dette valget tillater tilgang til alle som har lesetillatelse til området.

  • Bare brukere som kan redigere elementer. Dette valget begrenser visningen av kladder til de som har tillatelse til å redigere.

  • Bare brukere som kan godkjenne elementer (og forfatteren av elementet). Dette valget begrenser visningen til den opprinnelige forfatteren av elementet, og personer som har tillatelse til å godkjenne elementer i listen.

 9. Klikk OK for å lukke dialogboksen og gå tilbake til Innstillinger-siden.

Til toppen av siden

Deaktivere versjonskontroll i SharePoint 2010-lister eller biblioteker

Følg de samme trinnene for å aktivere versjonskontroll, men gjør ett av følgende:

For dokumentbibliotekeri Versjonslogg for element-delen, under opprette en versjon hver gang du redigerer en fil i dette dokumentbiblioteket? Velg Ingen versjonskontroll.

For lister, i Versjonslogg for element-delen, under opprette en versjon hver gang du redigerer et element i denne listen? klikker du Nei.

Klikk OK.

Til toppen av siden

Vise, gjenopprette eller slette versjoner i SharePoint 2010-lister eller biblioteker

 1. Gå til listen eller biblioteket med elementet eller dokumentet du vil vise loggen.

 2. Klikk pil ned ved siden av dokumentet eller elementet du vil vise versjonsloggen, og klikk deretter Versjonslogg.

  Rullegardinmenyen fra dokument med Versjonshistorikk uthevet
 3. I dialogboksen Versjonslogg, holder du musepekeren over dato-koblingen på en tidligere versjon, og klikk nedpilen for å vise menyen.

  Vesrion med rullegardinlisten med view uthevet
 4. Du kan gjøre følgende på menyen.

  • Vis det gjeldende dokumentet. Dette vil vise en dialogboks der du kan redigere, gjenopprette, eller slette, i tillegg kan du se gjeldende godkjenningsstatus.

   SharePoint 2010 dialogboksen versjonslogg

   Vis i dialogboksen kan du ikke kunne redigere, selv om den vanligvis er deaktivert. Hvis du vil redigere, velger du Rediger egenskaper fra rullegardinmenyen på filen eller elementet.

  • Gjenopprette dokumentet. Dette alternativet viser en dialogboks som spør om du vil gjøre det for øyeblikket godkjente dokumentet. Det legges til den som en ny versjon.

   Versjon rullegardinlisten med Gjenopprett uthevet.
  • Slette dokumentet. Dette alternativet viser en dialogboks der du blir spurt om du er sikker på at du vil sende elementet til papirkurven.

   Versjonslogg med Slett uthevet på en versjon
  • Oppheve publiseringen av denne versjonen viser når du bruker godkjenning og publisering på dokumenter eller elementer.

   Versjonskontroll-rullegardinlisten med Opphev publisering uthevet
 5. Når du er ferdig, klikker du X øverst til høyre hvis dialogboksen versjonen ikke allerede lukket.

Aktivere versjonskontroll for et element i SharePoint 2007

 1. Hvis du ikke har åpnet listen eller biblioteket allerede, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

  1. Klikk Innstillinger for Innstillinger-meny , og klikk deretter Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger for dokumentet.

   Velge alternativet dokumentet biblioteket innstillinger fra Innstillinger-menyen
 2. Klikk Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillinger.

 3. Gjør ett av følgende:

  Innstillinger for versjonskontroll for å aktivere versjonskontroll, godkjenning og som krever innsjekking
  • Klikk Opprett en versjon hver gang du redigerer et element i en liste i delen Element versjonslogg for listeelementer, for å angi at versjoner spores.

  • Hvis du vil angi at bare én type versjon er spores for filer, klikker du Opprett hovedversjoner i delen Versjonslogg for dokument.

  • Hvis du vil angi at både hovedversjoner og underordnede versjoner spores for filer, klikker du Opprett hovedversjoner og underordnede versjoner (kladder) i delen Versjonslogg for dokument.

 4. Du kan angi hvor mange versjoner av elementer eller filer du vil beholde. Gjør ett av følgende i delen Element versjonslogg eller Dokumentversjonslogg:

  • Hvis du vil angi hvor mange versjoner av elementer som er lagret, Merk av for Behold følgende antall versjoner, og skriv deretter hvor mange versjoner du vil beholde.

  • Merk av for Behold følgende antall hovedversjoner for å angi antall hovedversjoner av dokumentfiler som er lagret, og skriv deretter inn antall hovedversjoner som du vil beholde.

  • For å angi antall underordnede dokumentversjoner vil beholde, Merk av for Behold kladder for følgende antall hovedversjoner, og skriv deretter inn antall hovedversjoner som du vil beholde kladder (underordnede versjoner) for.

 5. Klikk OK.

Deaktivere versjonskontroll for et element i SharePoint 2007

Følg trinnene for å aktivere versjonskontroll, men i dialogboksen versjonskontroll innstillinger klikker du Ingen versjonskontroll.

Versjonskontroll og godkjenning deaktivert

Vise, gjenopprette eller slette versjoner i SharePoint 2007 lister eller biblioteker

 1. Gå til listen eller biblioteket med elementet eller dokumentet du vil vise loggen.

 2. Klikk pil ned ved siden av dokumentet eller elementet du vil vise versjonsloggen, og klikk deretter Versjonslogg.

  Rullegardinmenyen fra dokument med Versjonshistorikk uthevet
 3. I dialogboksen Versjonslogg, holder du musepekeren over dato-koblingen på en tidligere versjon, og klikk nedpilen for å vise menyen.

  Vesrion med rullegardinlisten med view uthevet
 4. Du kan gjøre følgende på menyen.

  • Vis det gjeldende dokumentet. Dette vil vise en dialogboks der du kan redigere, gjenopprette, eller slette, i tillegg kan du se gjeldende godkjenningsstatus.

   Vise en dialogboks for versjon

   Vis i dialogboksen, slette eller gjenopprette elementet eller gå tilbake til versjonsloggen.

  • Gjenopprette dokumentet. Dette alternativet viser en dialogboks som spør om du vil gjøre det for øyeblikket godkjente dokumentet. Det legges til den som en ny versjon.

   Versjonskontroll-rullegardinlisten på filen med Gjenopprett uthevet
  • Slette dokumentet. Dette alternativet viser en dialogboks der du blir spurt om du er sikker på at du vil sende elementet til papirkurven.

   Versjonskontroll rullegardinliste på en fil med slettealternativet uthevet
  • Oppheve publiseringen av denne versjonen viser når du bruker godkjenning og publisering på dokumenter eller elementer.

   Publisert fil rullegardinlisten med oppheve publiseringen av denne Versjonsalternativet uthevet
 5. Når du er ferdig, klikker du X øverst til høyre hvis dialogboksen versjonen ikke allerede lukket.

Andre innstillinger som påvirker versjonskontroll

Du kan konfigurere andre innstillinger som påvirker versjonskontroll. Du kan kreve at innhold skal godkjennes i lister eller biblioteker. Du kan kreve at filer sjekkes ut i biblioteker.

For informasjon om disse innstillingene og mer, kan du se hvordan fungerer versjonskontroll i lister eller biblioteker?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×