Administrere RSS-feeder

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

RSS (Really Simple Syndication) kan brukes til å gjøre nyheter, blogger og annet innhold på et område, tilgjengelig for abonnenter. Når RSS er aktivert, kan det administreres for områdesamlinger, områder, lister og biblioteker. Dine tillatelser på området bestemmer på hvilket nivå du kan administrere RSS.

Tillat RSS-feeder på området

Før du kan administrere RSS for en områdesamling, må du ha administratorrettigheter for områdesamling, og du trenger å gå til området på øverste nivå i områdesamlingen. En rask måte å få tilgang til området på øverste nivå fra et sekundært område, er å velge koblingen Gå til innstillinger for område på øverste nivå på innstillingssiden for område.

Gå til innstillinger for område på øverste nivå

Hvis nettstedet er en del av et Office 365-abonnement, aktiveres RSS-feeder når området opprettes. Legg merke til at en områdeeier kan deaktivere RSS for et nettsted, listen eller biblioteket, og en administrator for områdesamling kan deaktivere RSS for en hel områdesamling.

 1. Velg Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger , og velg deretter Innstillinger for område. Hvis du ikke ser Innstillinger for område, klikk områdeinformasjon, og klikk deretter Vis alle områdeinnstillinger. Noen sider kan kreve at du velger områdeinnhold, og deretter Innstillinger for område.

Tips!:  Hvis du ser koblingen Gå til innstillinger for område på øverste nivå på siden Innstillinger for område, er du på et underordnet område. Velg denne koblingen hvis du vil administrere RSS for områdesamlingen.

 1. Velg RSS under Områdeadministrasjon på siden for områdeinnstillinger.

Viktig!: RSS-koblingen vises ikke på siden for områdeinnstillinger hvis RSS-støtte ikke er aktivert for områdesamlingen.

RSS

 1. Hvis du administrerer RSS for et område, i stedet for en hel områdesamling, hopper du over trinn 3. Merk av eller fjern avmerkingen for Tillat RSS-feeder i denne områdesamlingen.

  Viktig!: Delen RSS for områdesamling er bare tilgjengelig hvis du er administrator for områdesamling, og du er på området på øverste nivå.

 2. Merk av eller fjern avmerkingen for Tillat RSS-feeder på dette området.

 3. Skriv inn valgfri informasjon for å identifisere opphavsrett, editor, webansvarlige og Time To Live informasjon i delen Avanserte innstillinger.

 4. Klikk på OK.

Administrere RSS-feeder for en liste eller et bibliotek

Når RSS er slått på for et område, kan du administrere RSS-innstillinger for en liste eller et bibliotek. Når du aktiverer eller deaktiverer RSS på et nettsted eller undernettsted, påvirker dette om lister i et sekundært område er RSS-aktivert.

 1. Velg Bibliotek eller Liste i listen eller biblioteket, avhengig av om du er i et bibliotek eller en liste.

Obs!:  Navnet på kategorien varierer avhengig av typen liste eller bibliotek du konfigurerer en feed for. For en kalenderliste er det for eksempel kategorien Kalender.


Knappen Innstillinger for liste

 1. Velg RSS-innstillinger under Kommunikasjon på Innstillinger-siden.

Viktig!:  Koblingen RSS-innstillinger vises ikke hvis RSS-støtte ikke er slått på for området.

 1. I Vis RSS-delen velger du om du vil aktivere eller deaktivere RSS for listen.

 2. I delen RSS-kanalinformasjon velger du om felt med flere linjer skal reduseres til 256 tegn. Du kan skrive inn en tittel, en beskrivelse og en URL-adresse for bilde for kanalelementene for RSS-feeden.

RSS-kanalinformasjon

 1. I Kolonner-delen kan du vise eller skjule kolonner i RSS-beskrivelsen ved å merke av i de aktuelle avmerkingsboksene. Ved siden av kolonnenavnet skriver du inn tallet for kolonnerekkefølgen i visningen.

  Obs!: Hvis bare én kolonne er inkludert i feeden, vil bare kolonneverdien vises i brødteksten for elementer i feeden. Hvis mer enn én kolonne er inkludert i feeden, vil brødteksten bestå av hvert kolonnenavn og tilhørende verdi.

RSS-kolonner

 1. I Elementgrense-delen kan du begrense antallet elementer og dager som skal inkluderes i en RSS-feed.

 2. Velg OK.

Eksponere RSS-feeden for en visning av en liste eller et bibliotek

RSS-feeden abonnement-knappen er skjult på siden Rediger visning av en liste eller bibliotek. Mange brukere har ikke tillatelse til å få tilgang til denne siden, og kan ikke abonnere på feeden for en bestemt visning. Områdeeier, kan vise koblingen til RSS-feeden slik at disse brukerne kan abonnere. Dette forutsetter at RSS er slått på for området og listen eller biblioteket.

 1. Velg Bibliotek eller Liste i listen eller biblioteket, avhengig av om du er i et bibliotek eller en liste.

Obs!:  Navnet på kategorien varierer avhengig av typen liste eller bibliotek du konfigurerer en feed for. For en kalenderliste er det for eksempel kategorien Kalender.

 1. Hvis du ikke allerede ser på visningen du vil vise en RSS-feed, velg riktig visning fra rullegardinlisten Gjeldende visning og velg biblioteket eller listen på nytt.

Tips!: Hvis nettleseren din lar deg abonnere på en visning, kan en RSS-verktøylinjeknapp bli aktivert nå ( RSS ). I så fall kan du velge den for å få URL-adressen til RSS-feeden for visningen. Hvis denne funksjonene ikke er tilgjengelig, kan du følge resten av denne fremgangsmåten.

 1. Velg Endre visning for å åpne visningen for redigering.

  Obs!: Hvis endre denne visningen ikke vises på Vis-menyen, kan du har ikke tillatelse til å redigere visningen og kan ikke bruke denne metoden til å vise en RSS-feed for visningen.

  Endre en visning

 2. Velg RSS-knappen RSS-bilde i Navn-delen for å vise abonnementssiden for RSS-feeden for denne visningen.

 3. Kopier URL-adressen til RSS-feedens abonnementsside for visningen. Deretter kan du legge inn denne URL-adressen på en side på området slik at områdets bidragsytere kan vise og abonnere på RSS-feeden.

Oversikt

Områdeeier kan administrere RSS-støtte for følgende:

 • Nettstedssamlinger

 • Områder på øverste nivå og sekundære områder

 • Webprogrammer

 • Lister

RSS-støtte er aktivert i Sentraladministrasjon på webprogramnivå. Når aktivert på dette nivået, er også RSS-støtte aktivert som standard på områdesamlingsnivå, men en eier til det overordnede området kan deaktivere RSS-støtte på områdesamlingsnivå. Alle nye områder som er opprettet i en RSS-aktivert områdesamling er også RSS-aktivert.

Hvorvidt noen av listene for et sekundært område du oppretter, er RSS-aktivert som standard, avhenger av valgene du foretar når du aktiverer eller deaktiverer RSS på et område, et sekundært område eller et arbeidsområde.

Administrere RSS-feeder for en områdesamling

Når RSS-støtte er aktivert i Sentraladministrasjon, er det automatisk aktivert som standard på områdesamlingsnivå. Eier av et område på øverste nivå kan imidlertid velge å deaktivere eller aktivere RSS-støtte på områdesamlingsnivå på nytt.

Før du starter denne prosedyren, kontroller at du er på øverste nivå i områdesamlingen.

 1. Klikk Områdehandlinger-menyen Områdehandlinger , og klikk deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk RSS under Områdeadministrasjon på siden for områdeinnstillinger.

  Obs!: RSS-koblingen vises ikke på siden for områdeinnstillinger Hvis RSS-støtte ikke er aktivert i Sentraladministrasjon.

 3. Merk av for eller fjern merket for Tillat RSS-feeder i denne områdesamlingen på RSS-siden i delen RSS for områdesamling.

  Obs!: Delen RSS for områdesamling er bare tilgjengelig hvis du er administrator for områdesamling, og du er på området på øverste nivå.

 4. I Aktiver RSS-delen merker du av for eller fjerner merket for Tillat RSS-feeder på dette området.

 5. Skriv inn teksten i opphavsrettserklæringen som du vil skal vises i RSS-feeden i boksen opphavsrett. Avhengig av typen RSS-leseren du bruker til å vise en RSS-feed, opphavsrett kan eller ikke kan vises nederst i RSS-feeden.

 6. Skriv inn navnet på redigeringsprogrammet for behandling for RSS-innholdet i boksen redigeringsprogram for behandling. Navnet på redigeringsprogrammet for behandling vises nederst i RSS-feeden.

 7. Skriv inn navnet på webansvarlige for RSS-innhold i boksen webansvarlige. Navnet på webansvarlige vises nederst i RSS-feeden.

 8. Skriv inn antall minutter som brukere skal vente på eventuelle oppdateringer for en RSS-feed, i boksen Levetid (minutter). Antall minutter vises nederst i RSS-feeden.

 9. Klikk på OK.

Administrere RSS-feeder for en liste eller et bibliotek

Når RSS-støtte er aktivert i Sentraladministrasjon og på områdesamlingsnivå, kan du administrere RSS-støtte for en liste eller bibliotek på nettstedet.

Obs!: Navnet på kategorien eller knappen som du klikker i denne fremgangsmåten varierer avhengig av typen listen eller biblioteket du vil opprette RSS-feed for. For en kalenderliste er det for eksempel kategorien Kalender og Kalenderinnstillinger. Vi bruker biblioteket som et eksempel for enkelheten.

 1. I listen eller biblioteket du vil administrere RSS-feed, klikk kategorien liste eller et bibliotek på båndet.

 2. Klikk knappen Bibliotekinnstillinger i Innstillinger-gruppen.

 3. Klikk RSS-innstillinger under kommunikasjon på siden Innstillinger for dokumentbibliotek.

  Obs!: Koblingen RSS-innstillinger er ikke tilgjengelig hvis RSS-støtte ikke er aktivert i Sentraladministrasjon og på områdesamlingsnivå.

 4. I Vis RSS-delen velger du om du vil aktivere eller deaktivere RSS for listen.

 5. I delen RSS-kanalinformasjon velger du om felt med flere linjer skal avkortes til 256 tegn. Du kan skrive inn en tittel, en beskrivelse og en URL-adresse for bilde for kanalelementene for RSS-feeden.

 6. I Kolonner-delen kan du vise eller skjule kolonner i RSS-beskrivelsen ved å merke av i de aktuelle avmerkingsboksene. Ved siden av kolonnenavnet skriver du inn tallet for kolonnerekkefølgen i visningen.

  Obs!: Hvis bare én kolonne er inkludert i feeden, vil bare kolonneverdien vises i brødteksten for elementer i feeden. Hvis mer enn én kolonne er inkludert i feeden, vil brødteksten bestå av hvert kolonnenavn og tilhørende verdi.

 7. I Elementgrense-delen kan du begrense antallet elementer og dager som skal inkluderes i en RSS-feed.

 8. Klikk på OK.

Konfigurere RSS-feeden for en visning av en liste eller et bibliotek

Når RSS-støtte er aktivert i Sentraladministrasjon og på områdesamlingsnivå, kan du administrere RSS-støtte for en visning av en liste eller et bibliotek.

I Elementgrense-delen hvis du velger Begrens Totalt antall elementer som returneres til angitt antall, en ny egenskap merke <treatAs> list< /treatAs> legges til RSS feeden. Denne koden angir at RSS-lesere vil behandle feeden som en liste med hele innholdet finnes i feeden, i stedet for som en feed som inkluderer bare nylig lagt til eller endrede elementer. Hvis du vil ha mer informasjon om RSS-listetyper, kan du se XML Developer Center på MSDN.

Viktig!: I fellesvisninger, vil brukerne ikke kunne se siden Rediger visning slik at områdeeier skal vise koblingen til RSS-feeden. Dette er viktig i tilfeller der områdeeieren oppretter visningen eksplisitt for RSS.

 1. I listen eller biblioteket du vil abonnere på, klikk kategorien bibliotek eller liste på båndet.

  Obs!:  Navnet på denne kategorien varierer avhengig av hvilken type liste eller bibliotek du vil opprette et varsel for. For en kalenderliste er det for eksempel kategorien Kalender.

 2. Åpne visningen du vil abonnere på ved å velge ønsket visning fra rullegardinlisten i Administrer visninger-gruppen på båndet.

  Tips!: Hvis nettleseren din lar deg abonnere på en visning, kan en RSS-verktøylinjeknapp bli aktivert nå. I så fall kan du kanskje klikke denne knappen for å abonnere på visningen direkte. Hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig i nettleseren, utfører du resten av trinnene nedenfor.

 3. Klikk Endre visning for å åpne visningen for redigering.

  Obs!: Hvis endre denne visningen ikke vises på Vis-menyen, du har ikke tillatelse til å redigere visningen, og derfor du bruke ikke denne metoden til å abonnere på RSS-feeden i visningen.

 4. Klikk RSS-knappen RSS-bilde i Navn-delen for å vise abonnementssiden for RSS-feeden for denne visningen.

 5. Kopier URL-adressen for RSS-feeden abonnementssiden for visningen. Deretter kan du legge inn denne URL-adressen på nettstedet slik at bidragsytere på området kan vise og abonnere på RSS-feeden.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×