Administrere opptak i Lync Recording Manager

With Microsoft Lync 2010 Recording Manager, you can manage the Microsoft Lync 2010 conversations and meetings that you have recorded. To learn how use Lync Recording Manager to record meetings and to listen to recordings, see Record and play back meetings in Lync 2010.

Hva vil du gjøre?

Utforske Recording Manager

Utforske kategorien Lync-opptak

Utforske kategorien Windows Media-opptak (.wmv)

Spille av et opptak i Lync Recording Manager

Publisere et opptak du kan dele med andre

Gi nytt navn til et opptak

Slette et opptak

Utforske Recording Manager

Alle de lagrede opptakene vises i Recording Manager. I Recording Manager kan du spille av opptak, gi opptak nye navn eller opprette et videoformat som du kan dele med andre. Du kan utføre disse oppgavene ved hjelp av kategorien Lync-opptak og Windows Media-opptak (.wmv) i Recording Manager.

Hvis du vil åpne Recording Manager, klikker du Start, klikker Alle programmer, klikker Microsoft Lync, og deretter klikker du Microsoft Lync Recording Manager.

Utforske kategorien Lync-opptak

Klikk kategorien Lync-opptak for å se Lync 2010-opptak som er lagret på datamaskinen. I kategorien Lync-opptak kan du spille av, gi nytt navn, slette eller bla gjennom Lync-opptak. Du kan også lagre hele eller deler av opptaket i Windows Media-format og publisere det for andre.

Når spiller av et opptak i Recording Manager, åpnes og spilles opptaket av i Microsoft Lync 2010 Recording Player. Lync 2010 Recording Player gir en rik visningsopplevelse for presentatøren som opprettet opptaket. Du kan vise lyd, video, direktemeldingssamtaler, programdeling, Microsoft PowerPoint-presentasjoner, tavle og avspørringsdeler av Lync-opptak akkurat på samme måte som de ble opplevd under Lync-møtet eller -samtalen på. Du kan også skjule en av disse funksjonene slik at du kan fokusere på andre deler av Lync-opptaket. Ved hjelp av indeksering kan du lytte til en bestemt høyttaler eller vise bestemt innhold, og du kan gå til en liste over deltakere og laste ned vedlegg.

Obs!:  If Error appears in the Status column for a recording, a problem occurred when the recording was originally saved. You can try to recover the recording by right-clicking the recording, and then clicking Retry. Lync Recording Manager will attempt to reprocess the recording. If the recording is recoverable, the Status will change to Complete.

Utforske kategorien Windows Media-opptak (.wmv)

Klikk kategorien Windows Media-opptak (.wmv) for å vise Lync-opptakene du valgte å lagre i et videoformat. I kategorien Windows Media-opptak (.wmv) kan du spille av, slette eller gå til en video på datamaskinen eller en annen nettverksplassering. Du kan dele en Windows Media-videofil med andre på en enkel måte.

Det er to måter å opprette en Windows Media-versjon av et opptak på: Du kan opprette et automatisk når du avslutter en Lync-økt og lagrer opptaket (ved å velge Opprett også en versjon du kan publisere for andre), eller du kan opprette et senere i kategorien Lync-opptak.

Til toppen av siden

Spille av et opptak i Lync Recording Manager

 1. Klikk enten kategorien Lync-opptak eller kategorien Windows Media-opptak (.wmv)

 2. Klikk et opptak og deretter Spill av.

Til toppen av siden

Publisere et opptak du kan dele med andre

Du kan gjøre et opptak tilgjengelig for andre ved å lagre hele eller deler av Lync-opptaket som en Windows Media-fil, og publisere Windows Media-filen på en delt nettverksplassering eller i et aktivabibliotek i Microsoft SharePoint Server 2010.

 1. Klikk Start, klikk Alle programmer, klikk Microsoft Lync, og klikk deretter Microsoft Lync Recording Manager.

 2. Klikk kategorien Lync-opptak.

 3. Klikk et opptak, og klikk deretter Publiser.

 4. Hvis du vil endre navnet på opptaket, skriver du inn et nytt navn under Navn på opptaksfil.

 5. Hvis du vil endre plasseringen av opptaket, gjør du ett av følgende under Lagre til:

  • Lim inn en webadresse i tekstboksen, for eksempel en URL-adresse til et aktivabibliotek i SharePoint Server 2010.

  • Klikk Bla gjennom, og naviger til mappen der du vil lagre videoen.

Obs!:  Hvis du har SharePoint Server 2010 og de riktige rettighetene, kan du lagre opptaket i et aktivabibliotek i Microsoft SharePoint. Hvis du har problemer med å laste opp filen til SharePoint Server 2010, kan du be SharePoint-administratoren om å øke både den maksimale opplastingsstørrelsen (standard er 50 MB) og innstillingen for opplastingstidsavbrudd.

 1. Hvis du vil velge hvilken type innhold du vil ta med i den publiserte videoen eller angi start- og sluttiden for opptaket, klikker du Alternativer.

 2. Under Innhold i video merker du av i avmerkingsboksene ved siden av innholdstypen du vil ta med. Hvis en innholdstype ikke er tilgjengelig, ble den ikke opprinnelig tatt med i Lync-økten.

Obs!:  Hvis et bestemt innhold i den opprinnelige Lync-økten ble svært stort i størrelse (for eksempel en stor tavle, en lang direktemeldingsøkt eller deling av dobbel skjerm), kan det hende at innholdet blir mindre lesbart i den ferdige videoen. I tillegg blir alle håndskriftmeldinger i direktemeldingsdelen av opptaket vanligvis kuttet på grunn av begrenset bredde i den ferdige videoen.

 1. Under Tidspunkt bruker du Starttidspunkt og Sluttidspunkt for å velge hvor i det opprinnelige opptaket du vil at den publiserte versjonen skal starte eller slutte.

Tips!:  In the Windows Media Recordings tab, you can copy a recording’s full path and filename to your clipboard by right-clicking the recording and then clicking Copy Location. You can then paste the path into an email message, for example. This feature is especially useful if you saved a Windows Media recording on a network share and you want to send the location to other people.

Til toppen av siden

Gi nytt navn til et opptak

Slik gir du et opptak nytt navn:

Obs!:  Denne fremgangsmåten endrer navnet på opptaket, men ikke plasseringen.

 1. Klikk Start, klikk Alle programmer, klikk Microsoft Lync, og klikk deretter Microsoft Lync Recording Manager.

 2. Klikk kategorien Lync-opptak.

 3. Klikk et opptak, og klikk deretter Gi nytt navn. Tittelen på opptaket blir uthevet.

 4. Skriv inn et nytt navn, og trykk deretter ENTER.

Til toppen av siden

Slette et opptak

Slik sletter du et opptak:

 1. Klikk Start, klikk Alle programmer, klikk Microsoft Lync, og klikk deretter Microsoft Lync Recording Manager.

 2. Klikk enten kategorien Lync-opptak eller kategorien Windows Media-opptak (.wmv)

 3. Klikk et opptak, og klikk deretter Slett.

Obs!:  Når et Windows Media-opptak er plassert på en annen datamaskin, fjernes bare koblingen til opptaket fra Recording Manager når du sletter et opptak. Hvis du vil slette opptaket, må du slette det på den plasseringen der opptaket er lagret.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×