Administrere listemaler

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruke tilpassede SharePoint lister med listemaler på nytt. En mal lagrer felt, formler, og formatering og eventuelt data som skal delta fysisk. Maler kan lastes ned for arkivering eller lastes opp til et annet område.

Viktig!: SharePoint Online gruppe-tilkoblede gruppeområder støtter ikke listemaler. Aktivere skripting Hvis du vil bruke listemaler for andre SharePoint Online-nettsteder. Hvis du vil ha mer informasjon kan du se aktivere eller deaktivere skriptfunksjoner.

 1. Åpne listen du vil lagre som en mal.

 2. Hvis du er i SharePoint Online, klikk Innstillinger for Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. , og klikk deretter Listeinnstillinger.

  Klikk liste på båndet i andre versjoner, og klikk deretter Listeinnstillinger.

  Listeinnstillinger på båndet
 3. Klikk Lagre som mal-listen i kolonnen tillatelser og behandling.

  Avsnittet for behandling av tillatelser på Innstillinger-menyen

  Siden Lagre som mal vises.

  Lagre som mal.
 4. Skriv inn filnavnet du vil bruke for malfilen i Filnavn-boksen.

  Obs!: Ikke Legg til en filtype på filnavnet. Filtypen .stp legges automatisk for deg.

 5. I Malnavn-boksen skriver du inn tittelen du vil skal vises i listemalgalleriet for denne malen.

 6. Skriv inn en beskrivelse for malen, i boksen Malbeskrivelse. Beskrivelsen vises i detaljruten til høyre når du velger malen i malgalleriet.

 7. Hvis du vil inkludere innholdet som finnes i denne listen i den nye listemalen, velger du avmerkingsboksen Inkluder innhold. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se begrensninger for data i en listemal.

  Obs!: Dette trinnet lagre ikke sikkerhetsinnstillinger som kan ha blitt brukt på listen. Derfor vi anbefaler på det sterkeste at du lagrer denne listemalen på et sikkert sted slik at den ikke gjenopprettes av noen som ikke skal ha tilgang til denne innholdstypen.

 8. Klikk på OK.

  Du får en vellykket lagre bekreftelsesskjermbildet hvis alle gikk bra.

  Vellykket lagre bekreftelsesdialogboks

  Klikk koblingen Malgalleri for å se den nye listemalen i malgalleriet på listen.

  Listen malside

 1. Klikk Innstillinger for Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. , og klikk deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk listemaler i Gallerier for Nettsidedesignere-kolonnen.

  Koblingen maler på innstillingssiden for område

  Obs!: Dette alternativet vises bare for brukere som har tillatelsen Behandle lister. Områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

  Siden Galleri for listemaler vises.

  Galleriet listesiden med én listemal
 3. Klikk Rediger Rediger-knapp i listen malbiblioteket i Rediger-kolonnen for listemalen du vil oppdatere.

 4. Klikk Slett element, og klikk deretter OK for å bekrefte.

 1. Klikk Innstillinger for Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. , og klikk deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk listemaler i Gallerier for Nettsidedesignere-kolonnen.

  Koblingen maler på innstillingssiden for område

  Obs!: Dette alternativet vises bare for brukere som har tillatelsen Behandle lister. Områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

  Siden Galleri for listemaler vises.

  Galleriet listesiden med én listemal
 3. Klikk Rediger Rediger-knapp i listen malbiblioteket i Rediger-kolonnen for listemalen du vil redigere.

 4. Redigere informasjonen som du vil endre, og klikk deretter OK.

  Redigere egenskaper for en listemal

Obs!: Fremgangsmåten nedenfor krever at du har skrivetillatelse til mappen eller ressursen som du laster ned listemalfilen.

 1. Klikk Innstillinger for Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. , og klikk deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk listemaler i Gallerier for Nettsidedesignere-kolonnen.

  Koblingen maler på innstillingssiden for område

  Obs!: Dette alternativet vises bare for brukere som har tillatelsen Behandle lister. Områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

  Siden Galleri for listemaler vises.

  Galleriet listesiden med én listemal
 3. Klikk koblingen for listemalen som du vil laste ned i navn-kolonnen.

 4. Last ned dialogboksen i nettleserens filen, klikker du Lagre eller Lagre som for å laste ned filen.

Listemaler som ble lastet ned til en fil på filsystemet kan lastes opp til galleriet for listemaler. Hvis du vil utføre følgende tiltak, må du ha lesetillatelse til mappen eller delt nettverksressurs som inneholder listemalfilen.

Obs!: 

 • Legg merke til at listen malfiler bruker filtypen .stp.

 • Listemaler kan bare brukes på samme type område eller arbeidsområde de ble opprettet. Dette betyr at en listemal som ble opprettet på et arbeidsområde for møte ikke kan brukes på et gruppeområde. En listemal som ble opprettet på et gruppeområde, kan imidlertid brukes på et annet gruppeområde.

 1. Klikk Innstillinger for Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. , og klikk deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk listemaler i Gallerier for Nettsidedesignere-kolonnen.

  Koblingen maler på innstillingssiden for område

  Obs!: Dette alternativet vises bare for brukere som har tillatelsen Behandle lister. Områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

  Siden Galleri for listemaler vises.

  Galleriet listesiden med én listemal
 3. Klikk Last opp dokument på båndet.

  Last opp dokument-knappen på båndet

  Siden Legg til en mal vises.

  Legge til en malside
 4. Enten skriver du inn banen og navnet (inkludert filtypen) på listemalen som du vil laste opp, eller klikk Bla gjennom for å velge filen.

 5. Velg om du vil overskrive eksisterende filer. Avmerkingsboksen Skriv over eksisterende fil er valgt som standard.

  Obs!: Hvis det er merket av for Overskriv eksisterende fil, blir en listemal som allerede er lagret i innholdsdatabasen og som har samme navn som filen du laster opp overskrives. Hvis du prøver å laste opp en listemal som allerede finnes i innholdsdatabasen, og denne er ikke merket, vises en feilmelding.

 6. Klikk OK.

Opprette en listemal i SharePoint Server 2010

 1. Åpne listen du vil lagre som en mal.

 2. Klikk liste på båndet, og klikk deretter Listeinnstillinger.

  Listeinnstillinger-knappen på side-båndet
 3. Klikk Lagre som mal-listen i kolonnen tillatelser og behandling.

  Avsnittet for behandling av tillatelser på Innstillinger-menyen

  Siden Lagre som mal vises.

  Egenskaper for listesiden mal
 4. Skriv inn filnavnet du vil bruke for malfilen i Filnavn-boksen.

  Obs!: Ikke Legg til en filtype på filnavnet. Filtypen .stp legges automatisk for deg.

 5. I Malnavn-boksen skriver du inn tittelen du vil skal vises i listemalgalleriet for denne malen.

 6. Skriv inn en beskrivelse for malen, i boksen Malbeskrivelse. Beskrivelsen vises i detaljruten til høyre når du velger malen i malgalleriet.

 7. Hvis du vil inkludere innholdet som finnes i denne listen i den nye listemalen, velger du avmerkingsboksen Inkluder innhold. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se begrensninger for data i en listemal.

  Obs!: Dette trinnet lagre ikke sikkerhetsinnstillinger som kan ha blitt brukt på listen. Derfor vi anbefaler på det sterkeste at du lagrer denne listemalen på et sikkert sted slik at den ikke gjenopprettes av noen som ikke skal ha tilgang til denne innholdstypen.

 8. Klikk på OK.

  Den nye listemalen vises i malgalleriet på listen.

  Listen malside

Til toppen av siden

Slette en mal i galleriet for listemaler i SharePoint Server 2010

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Knapp .

  Obs!: På et område som er tilpasset Områdehandlinger-menyen, pek på Innstillinger for område, og klikk deretter innstillingene som du vil vise.

 2. Klikk listemaler i kolonnen Gallerier.

  Listen mal-koblingen på menyen gallerier

  Obs!: Dette alternativet vises bare for brukere som har tillatelsen Behandle lister. Områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

  Siden Galleri for listemaler vises.

  Galleriet listesiden med én listemal
 3. Klikk Rediger Rediger-knapp i listen malbiblioteket for listemalen du vil slette, i Rediger-kolonnen.

 4. Klikk Slett element, og klikk deretter OK for å bekrefte.

Til toppen av siden

Redigere egenskapene for listemaler i SharePoint Server 2010

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Knapp .

  Obs!: På et område som er tilpasset Områdehandlinger-menyen, pek på Innstillinger for område, og klikk deretter innstillingene som du vil vise.

 2. Klikk listemaler i kolonnen Gallerier.

  Obs!: Dette alternativet vises bare for brukere som har tillatelsen Behandle lister. Områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

  Siden Galleri for listemaler vises.

  Galleriet listesiden med én listemal
 3. Klikk Rediger Rediger-knapp i listen malbiblioteket i Rediger-kolonnen for listemalen du vil oppdatere.

 4. Redigere informasjonen som du vil endre, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Laste ned en mal i filsystemet i SharePoint Server 2010

Obs!: Fremgangsmåten nedenfor krever at du har skrivetillatelse til mappen eller ressursen som du laster ned listemalfilen.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Knapp .

  Obs!: På et område som er tilpasset Områdehandlinger-menyen, pek på Innstillinger for område, og klikk deretter innstillingene som du vil vise.

 2. Klikk listemaler i kolonnen Gallerier.

  Listen mal-koblingen på menyen gallerier

  Obs!: Dette alternativet vises bare for brukere som har tillatelsen Behandle lister. Områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

  Siden Galleri for listemaler vises.

  Galleriet listesiden med én listemal
 3. Klikk koblingen for listemalen som du vil laste ned i navn-kolonnen.

 4. Klikk Lagre eller Lagre som til å laste ned som nettleseren tillater at i dialogboksen Nedlasting av filer.

Til toppen av siden

Laste opp en mal til galleriet for listemaler i SharePoint Server 2010

Listemaler som ble lastet ned til en fil på filsystemet kan lastes opp til galleriet for listemaler. Hvis du vil utføre følgende tiltak, må du ha lesetillatelse til mappen eller delt nettverksressurs som inneholder listemalfilen.

Obs!: 

 • Legg merke til at listen malfiler bruker filtypen .stp.

 • Listemaler kan bare brukes på samme type område eller arbeidsområde de ble opprettet. Dette betyr at en listemal som ble opprettet på et arbeidsområde for møte ikke kan brukes på et gruppeområde. En listemal som ble opprettet på et gruppeområde, kan imidlertid brukes på et annet gruppeområde.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Knapp .

  Obs!: På et område som er tilpasset Områdehandlinger-menyen, pek på Innstillinger for område, og klikk deretter innstillingene som du vil vise.

 2. Klikk listemaler i kolonnen Gallerier.

  Listen mal-koblingen på menyen gallerier

  Obs!: Dette alternativet vises bare for brukere som har tillatelsen Behandle lister. Områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

  Siden Galleri for listemaler vises.

  Galleriet listesiden med én listemal
 3. Klikk Last opp.

  Last opp malen: Siden Galleri for listemaler som vises.

 4. Enten skriver du inn banen og navnet (inkludert filtypen) på listemalen som du vil laste opp, eller klikk Bla gjennom for å velge filen.

 5. Velg om du vil overskrive eksisterende filer. Avmerkingsboksen Skriv over eksisterende fil er valgt som standard.

  Obs!: Hvis det er merket av for Overskriv eksisterende fil, blir en listemal som allerede er lagret i innholdsdatabasen og som har samme navn som filen du laster opp overskrives. Hvis du prøver å laste opp en listemal som allerede finnes i innholdsdatabasen, og denne er ikke merket, vises en feilmelding.

 6. Klikk på OK.

Til toppen av siden

Opprette en listemal i SharePoint Server 2007

 1. Åpne listen du vil lagre som en mal.

 2. Klikk Innstillinger, og klikk deretter Listeinnstillinger.

  Klikk listeinnstillinger fra Innstillinger-knappen
 3. Klikk Lagre som mal-listen i kolonnen tillatelser og behandling.

  Klikk Lagre områdemalen under tillatelser og behandling av kolonne

  Lagre som mal vises.

  Egenskaper for listesiden mal
 4. Skriv inn filnavnet du vil bruke for malfilen i Filnavn-boksen.

  Obs!: Ikke Legg til en filtype på filnavnet. Filtypen .stp legges automatisk for deg.

 5. I Malnavn-boksen skriver du inn tittelen du vil skal vises i listemalgalleriet for denne malen.

 6. Skriv inn en beskrivelse for malen, i boksen Malbeskrivelse.

 7. Hvis du vil inkludere innholdet som finnes i denne listen i den nye listemalen, velger du avmerkingsboksen Inkluder innhold. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se begrensninger for data i en listemal.

  Obs!: Dette trinnet lagre ikke sikkerhetsinnstillinger som kan ha blitt brukt på listen. Derfor vi anbefaler på det sterkeste at du lagrer denne listemalen på et sikkert sted slik at den ikke gjenopprettes av noen som ikke skal ha tilgang til denne innholdstypen.

 8. Klikk på OK.

  Den nye listemalen vises i malgalleriet på listen.

  Galleriet for liste med ett listemal

Til toppen av siden

Slette en mal i galleriet for listemaler i SharePoint Server 2007

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Knapp , og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

  Endre alle innstillingene for Områdealternativ under innstillinger for område

  Obs!: På et område som er tilpasset Områdehandlinger-menyen, pek på Innstillinger for område, og klikk deretter innstillingene som du vil vise.

 2. Klikk listemaler i kolonnen Gallerier.

  Listen mal-koblingen på menyen gallerier

  Obs!: Dette alternativet vises bare for brukere som har tillatelsen Behandle lister. Områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

  Siden Galleri for listemaler vises.

  Galleriet for liste med ett listemal
 3. Klikk Redigere dokumentegenskaper Rediger-knapp i listen malbiblioteket for listemalen du vil slette, i Rediger-kolonnen.

  Redigere liste malside med Slett uthevet.
 4. Klikk Slett element, og klikk deretter OK for å bekrefte.

Til toppen av siden

Redigere egenskapene for listemaler i SharePoint Server 2007

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Knapp , og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

  Endre alle innstillingene for Områdealternativ under innstillinger for område

  Obs!: På et område som er tilpasset Områdehandlinger-menyen, pek på Innstillinger for område, og klikk deretter innstillingene som du vil vise.

 2. Klikk listemaler i kolonnen Gallerier.

  Listen mal-koblingen på menyen gallerier

  Obs!: Dette alternativet vises bare for brukere som har tillatelsen Behandle lister. Områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

  Siden Galleri for listemaler vises.

  Galleriet for liste med ett listemal
 3. Klikk Redigere dokumentegenskaper Rediger-knapp i listen malbiblioteket for listemalen du vil redigere, i Rediger-kolonnen.

 4. Redigere informasjonen som du vil endre, og klikk deretter OK.

  Dialogboksen for Rediger mal for liste

Til toppen av siden

Laste ned en mal i filsystemet i SharePoint Server 2007

Obs!: Fremgangsmåten nedenfor krever at du har skrivetillatelse til mappen eller ressursen som du laster ned listemalfilen.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Knapp , og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

  Endre alle innstillingene for Områdealternativ under innstillinger for område

  Obs!: På et område som er tilpasset Områdehandlinger-menyen, pek på Innstillinger for område, og klikk deretter innstillingene som du vil vise.

 2. Klikk listemaler i kolonnen Gallerier.

  Listen mal-koblingen på menyen gallerier

  Obs!: Dette alternativet vises bare for brukere som har tillatelsen Behandle lister. Områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

  Siden Galleri for listemaler vises.

  Galleriet for liste med ett listemal
 3. Klikk koblingen for listemalen som du vil laste ned i navn-kolonnen.

 4. Klikk Lagre eller Lagre som i Filnedlasting dialogboksen som er forbundet med nettleseren.

 5. Hvis du får en dialogboks nedlastingen er fullført, klikker du Lukk eller X.

Til toppen av siden

Laste opp en mal til galleriet for listemaler i SharePoint Server 2007

Listemaler som ble lastet ned til en fil på filsystemet kan lastes opp til galleriet for listemaler. Hvis du vil utføre følgende tiltak, må du ha lesetillatelse til mappen eller delt nettverksressurs som inneholder listemalfilen.

Obs!: 

 • Legg merke til at listen malfiler bruker filtypen .stp.

 • Listemaler kan bare brukes på samme type område eller arbeidsområde de ble opprettet. Dette betyr at en listemal som ble opprettet på et arbeidsområde for møte ikke kan brukes på et gruppeområde. En listemal som ble opprettet på et gruppeområde, kan imidlertid brukes på et annet gruppeområde.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Knapp , og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

  Endre alle innstillingene for Områdealternativ under innstillinger for område

  Obs!: På et område som er tilpasset Områdehandlinger-menyen, pek på Innstillinger for område, og klikk deretter innstillingene som du vil vise.

 2. Klikk listemaler i kolonnen Gallerier.

  Listen mal-koblingen på menyen gallerier

  Obs!: Dette alternativet vises bare for brukere som har tillatelsen Behandle lister. Områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

  Siden Galleri for listemaler vises.

  Galleriet for liste med ett listemal
 3. Klikk Last opp.

  Last opp malen: Siden Galleri for listemaler som vises.

 4. Enten skriver du inn banen og navnet (inkludert filtypen) på listemalen som du vil laste opp, eller klikk Bla gjennom for å velge filen.

 5. Klikk på OK.

 6. Redigere eventuelle egenskaper du vil bruke i malgalleriet listen, og klikk deretter OK.

  Dialogboksen for Rediger mal for liste

Til toppen av siden

Begrensninger for innhold i en listemal

Standardgrensen på når du lagrer en listemal med data er 50 MB.

En listemal med en overlappet kalender krever manuell justering. Når du har opprettet en ny liste fra malen, kan du slette hver overlegg og legge den på nytt.

Angi støttes ikke lagring av et bibliotek som en mal med et dokument. Når det opprettes et nytt bibliotek med en mal som inneholder et dokumentsett, kan det oppstå feil.

Bruke en listemal i SharePoint

Du kan opprette nye lister ved hjelp av malen lagret liste som du har en annen mal. Listemaler lagres i malgalleriet, og vises med andre programmer og maler.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker listemaler eller listen apper, kan du se opprette en liste i SharePoint.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×