Office
Logg på

Administrere lagringsgrenser for nettstedssamlinger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

SharePoint Online avstanden organisasjonen har er basert på din antall brukere (se Begrensninger for SharePoint Online). Hvis du er en global administrator i Office 365, kan du kjøpe mer lagringsplass Hvis du kjører.

Som standard er SharePoint-lagringsplass tilgjengelig i et sentralt ressursutvalg som alle områder kan tegne. Du, som en global eller SharePoint administrator trenger ikke å divvy opp lagringsplass eller tildeler plass som er basert på Bruk på nytt. Alt håndteres automatisk: områder bruke hva de trenger når de trenger det, opptil maksimum 25 terabyte (TB) per områdesamling. Hvis du tidligere angi lagringsgrenser manuelt og begynner å bruke samlet lagringsplass, tilbakestiller SharePoint alle begrensningene til 1 TB.

Administrere lagringsgrenser automatisk

 1. Logg på Office 365 som global administrator eller som SharePoint Online administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet for startprogrammet for apper i Office 365 øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrasjonssentre > SharePoint i den venstre ruten.

 4. Velg innstillinger.

 5. Velg Automatisk i Administrasjon av lagringsplass for nettstedssamling.

  Innstillinger-skjermen for Office 365 SharePoint Online med Administrasjon av områdesamling uthevet
 6. Klikk OK.

Hvis du foretrekker å finjustere lagringsplassen som skal fordeles på områdesamlingene, kan du sette alternativet for administrasjon av lagringsplass til manuelt og angi individuelle lagringsgrenser for områdesamlinger. I slike tilfeller anbefaler vi at du også angir et e-postvarsel, slik at du og andre administratorer blir varslet når områdesamlingene nærmer seg lagringsgrensen.

Viktig!: SharePoint Online lagringsplass beregnes nå i gigabyte (GB). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hvordan SharePoint-lager beregnes.

Administrere lagringsgrenser manuelt

 1. Logg på Office 365 som global administrator eller som SharePoint Online administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet for startprogrammet for apper i Office 365 øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrasjonssentre > SharePoint i den venstre ruten.

 4. Velg innstillinger.

 5. Velg Manuelt i Administrasjon av lagringsplass for nettstedssamling.

 6. Klikk OK.

Angi lagringsgrense

 1. Logg på Office 365 som global administrator eller som SharePoint Online administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet for startprogrammet for apper i Office 365 øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrasjonssentre > SharePoint i den venstre ruten.

 4. Nettstedssamlinger-fanen velger du én eller flere nettstedssamlinger fra listen.

 5. Velg Lagringskvote. Hvis lagringskvoteknappen ikke er aktiv, velger du nettstedssamlingen du ønsker å angi en kvote for, i listen nedenfor.

  Områdesamlinger-fanen med Lagringskvote-knappen uthevet
 6. Angi maksimalt antall megabyte som skal tildeles hver områdesamling, i Begrens lagringskvote.

 7. Merk av i boksen for å sende e-post til administratorene for områdesamlingene når de nærmer seg lagringsgrensen. Angi et tall fra 1 til 100 for hvor mange prosent av grensen som skal nås før e-postvarselet sendes ut.

  Dialogboksen Angi lagringskvote

  Tips!: Det kan hende at du må oppdatere prosenten til e-postvarselet basert på nye konverterte lagringmål.

 8. Klikk Lagre.

Hvis du administrerer lagringsgrenser manuelt, må du regelmessig overvåke dem for å sikre at de ikke påvirker områdeytelse. Vi anbefaler at du også konfigurere dine egne varsle e-postmeldinger til å varsle administratorene før når grensen for en områdesamling. Innebygde lagringsplass kvote advarsel-e-postmeldinger sendes vanligvis ukentlig til områdesamlinger som har nådd angitt advarselsnivå. Så mottar administratorene ofte e-post for lagringsplass kvote advarsel for sent. Hvis du for eksempel hvis disken Kvoteadvarsel tidtakerjobben (som utløser advarsel e-post) er planlagt ukentlig og sender e-postmeldingen advarsel hver søndag, men en områdesamling har nådd advarsel kvotegrense på mandag, motta administrator for områdesamling ikke varsle e-post for 6 dager. Det er sjansen at denne områdesamlingen kan nå maksimal lagringsgrense før administrator for områdesamling mottar varsle e-post. Dette kan forårsake områdesamlingen settes til skrivebeskyttet og Stopp produksjon.

Du kan bruke følgende PowerShell skript til å overvåke områdesamlingene. Dette skriptet henter dataene, skriver og sender en lagringsplass advarsel varsler til administratoren for områdesamlingen.

 1. Last ned det nyeste skallet for administrasjon av SharePoint Online.

 2. Koble til SharePoint Online som en global administrator eller SharePoint-administrator i Office 365. Se komme i gang med SharePoint Online Management Shell for å lære hvordan du gjør det.

 3. Kopier følgende tekst med variable deklarasjoner, og lim den inn i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk. Du må angi alle verdiene skal være spesifikke for organisasjonen din. Lagre filen, og gi den "GetEmailWarning.ps1".

  Obs!: Du kan bruke et annet navn, men du må lagre filen som en ANSI-kodet tekstfil med filtypen .ps1.

  #Connect to SharePoint admin center using admin account 
  $username = "<global or SharePoint admin account>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint admin center URL> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<sender email>"
  $to = "<recipient email>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 4. Hvor:

  • <global or SharePoint admin account> er brukernavnet for kontoen som har global administrator eller SharePoint rollen Administrator i Office 365.

  • <password> er passordet for global eller SharePoint-administratorkontoen.

  • <SharePoint admin center URL> er URL-adressen for administrasjonssenteret SharePoint.

  • <local folder path> er den lokale banen til mappen der du vil at dataene som er lagret.

  • <smtpserver> er navnet på SMTP-serveren.

  • <sender email> er global administrator eller SharePoint-administratorkontoen som vises i fra-linjen i e-advarsel.

  • <recipient email> er administratorkontoen som skal motta e-post-advarsel.

 5. Endre til den lokale mappen der du lagret skriptfilen i Administrasjonskonsoll for SharePoint .

  ./GetEmailWarning.ps1

  Når skriptet er fullført, opprettes en tekstfil der du angav i <Local folder path> variabelen i skriptet.

  Obs!: Hvis du får en feilmelding om ikke kan kjøre skript, må du kanskje endre policyer for kjøring av. Se informasjon Om kjøring av policyer.

SharePoint lagringsplass ble tidligere, beregnet i megabyte (MB). Nå er det beregnet i gigabyte (GB) ved hjelp av bare full heltall. Hvis du tidligere har angitt lagringskvote i MB, den konverteres til GB (1024 MB = 1 GB) og rundet av nedover til nærmeste heltall. Slik at en verdi på 5000 MB blir 4 GB. Du kan angi minimum 1 GB per områdesamling. Hvis du angir lagringskvote SharePoint ved hjelp av PowerShell, avrundes verdien opp til nærmeste heltall GB for å hindre en verdi på mindre enn én GB gjøre til 0 GB.

Se også

Begrensninger for SharePoint Online

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×