Office
Logg på

Administrere distribusjon av Office 365-tillegg i administrasjonssenteret i Office 365

Office-tillegg hjelper deg med å tilpasse dokumenter og strømlinjeforme tilgang til informasjon på nettet (se Begynn å bruke ditt Office-tillegg). Som Office 365-administrator kan du distribuere Office-tillegg for brukerne i organisasjonen. Du kan gjøre dette ved hjelp av funksjonen Sentralisert distribusjon i Administrasjonssenter for Office 365.

Sentralisert distribusjon er den anbefalte og mest funksjonsrike måten de fleste administratorer kan distribuere tillegg til brukere og grupper i organisasjonen på. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fastslår om organisasjonen din støtter Sentralisert distribusjon, kan du se Fastslå om Sentralisert distribusjon av tillegg fungerer for Office 365-organisasjonen din.

Med Sentralisert distribusjon får du følgende fordeler:

 • En global administrator kan tilordne et tillegg direkte til en bruker, til flere brukere via en brukergruppe eller til alle i tenanten.

 • Når det relevante Office-programmet starter, lastes tillegget automatisk ned for brukeren. Hvis tillegget støtter tilleggskommandoer, vises tillegget automatisk på båndet i Office-programmet.

 • Tillegg vises ikke lenger for brukere hvis administratoren slår av eller slettes tillegget, eller hvis brukeren er fjernet fra Azure Active Directory eller fra en gruppe som ble tilordnet tillegget.

Obs!: 

 • Du kan bruke en SharePoint-appkatalog for Word, Excel og PowerPoint til å distribuere tillegg til brukerne i et lokalt miljø dersom de ikke har tilknytning til Office 365, og/eller der støtte for SharePoint-tillegg kreves.

 • Du kan bruke Exchange-kontrollpanelet i Outlook til å distribuere i et lokalt miljø som ikke har tilknytning til Office 365.

Anbefalt tilnærming for distribusjon av Office-tillegg

Vurder å rulle ut tillegg i faser. Da sikrer du at tillegget distribueres uten problemer. Vi anbefaler følgende plan:

 1. Rull ut tillegget til en liten gruppe bedriftsinteressenter og medarbeidere i IT-avdelingen. Evaluer om distribusjonen var vellykket, og gå i så fall til trinn 2.

 2. Rull ut til et større sett med personer i bedriften som har behov for tillegget. Evaluer på lik linje som i forrige eksempel, og hvis alt gikk greit, går du til neste trinn av fullstendig distribusjon.

 3. Fullstendig utrulling til målgruppen.

Det kan hende du må legge til eller fjerne utrullingstrinn, avhengig av størrelsen på målgruppen.

Distribuere et Office-tillegg ved hjelp av administrasjonssenteret for Office 365

Se Fastslå om Sentralisert distribusjon av tillegg fungerer for Office 365-organisasjonen din før du begynner.

Obs!  

For tillegg med enkel pålogging vil tilordnede brukere og grupper også deles med tillegg som deler samme Azure-app-ID. Eventuelle endringer i brukertildelinger gjelder også for disse tilleggene. Relaterte tillegg vises her.

Liste over områder

Obs! Når den globale administratoren klikker på Lagre, gjelder samtykket for alle brukerne i tenanten, ikke bare de som tillegget er tilordnet til.

 1. Logg på Office 365 med jobb- eller skolekontoen.

 2. Velg ikonet til startprogrammet for apper Ikonet for startprogrammet for apper i Office 365 øverst til venstre, og velg Administrator.

  Tips!: Administrator vises bare for Office 365-administratorer.

 3. Velg Innstillinger > Tjenester og tillegg i navigasjonsmenyen.

 4. Hvis du ser en melding øverst på siden som varsler om det nye Administrasjonssenter for Office 365, klikker du på meldingen for å gå til forhåndsversjonen av administrasjonssenteret (se Om administrasjonssenteret for Office 365).

 5. Velg Last opp tillegg øverst på siden.

 6. Velg ett av følgende alternativer på Sentralisert distribusjon-siden:

  • Jeg vil legge til et tillegg fra Office Store

  • Jeg har manifestfilen (.xml) på denne enheten: For dette alternativet velger du Bla gjennom for å finne manifestfilen (.xml) du ønsker å bruke.

  • Jeg har en nettadresse til manifestfilen: Skriv inn nettadressen i det aktuelle feltet for dette alternativet

  Skjermbilde som viser Nytt tillegg-dialogboksen for Sentralisert distribusjon. Tilgjengelige alternativer er å legge til et tillegg via Office Store, bla etter en manifestfil eller skrive inn nettadressen til manifestfilen.
 7. Velg Neste.

 8. Hvis du valgte alternativet om å legge til et tillegg fra Office Store, kan du nå velge tillegg i inndelingen Velg et tillegg. Vær oppmerksom på at du kan vise tilgjengelige tillegg etter kategoriene Foreslått for deg, Vurdering eller Navn. Bare kostnadsfrie tillegg er tilgjengelige for tillegging fra Office Store. Betalte tillegg er ikke støttet akkurat nå.

  Obs!: Med Office Store-alternativet blir oppdateringer og forbedringer av tillegget gjort tilgjengelige for brukere uten at du må gjøre noe selv.

  Skjermbilde som viser Velg et tillegg-dialogboksen for Office Store. En rullegardinmeny for å vise tilgjengelige tillegg viser kategoriene Foreslått for deg, Vurdering og Navn.
 9. Tillegget er nå aktivert. På tilleggssiden ser du statusen , slik det vises for Power BI Tiles-tillegget i skjermbildet nedenfor. Velg Rediger i Hvem har tilgang for å spesifisere hvem tillegget er distribuert til.

  Obs!: Tillegget kan ikke distribueres til noen før du identifiserer personer eller grupper (standardinnstilling).

  Tips!: Les om andre tilstander som gjelder for tillegg. Se Tilstander for tillegg senere i dette emnet.

  Skjermbilde som viser Sentralisert distribusjon-siden for Power BI Tiles-tillegget. I feltet Hvem har tilgang, er verdien for øyeblikket ikke tilordnet, og musepekeren peker på Rediger.
 10. Velg enten Alle eller Bestemte brukere/grupper på siden Rediger hvem som har tilgang. Bruk søkeboksen til å finne brukere eller grupper som du ønsker å tilordne tillegget for.

  Skjermbilde som viser siden Rediger hvem som har tilgang for Power BI Tiles-tillegget. Alternativene som det kan velges mellom, er Alle eller Bestemte brukere/grupper. Bruk søkeboksen for å spesifisere brukere eller grupper.
 11. Bare for tillegg med enkel pålogging:
  Denne siden viser en liste over Graph-områder som tillegget krever for å fungere. 

 12. Når du er ferdig, velger du Lagre, ser gjennom innstillingene for tillegget og velger deretter Lukk.

  Du ser nå tillegget sammen med andre programmer i Office 365.

  Distribuert tillegg i administrasjonssenteret for Office 365

Det er en god idé å informere brukerne og gruppene om hvem du tilordnet tillegget til, slik at de vet at det er tilgjengelig. Vurder å sende en e-postmelding til dem som beskriver når og hvordan de bruker tillegget, og som forklarer hvordan tillegget kan hjelpe dem med å gjøre en bedre jobb. Inkluder eller legg ved koblinger til relevante hjelpeinnhold eller vanlige spørsmål i tilfelle brukerne har problemer med tillegget.

Administratorer kan tilordne et tillegg til alle eller bestemte brukere og grupper. Hvert alternativ har sine konsekvenser:

 • Alle: Som navnet tilsier, så tilordner dette alternativet tillegget til hver bruker i tenanten. Bruk dette alternativet med måte for tillegg som er universal for organisasjonen.

 • Brukere: Hvis du tilordner et tillegg til en enkeltbruker, for så å distribuere tillegget til en ny bruker, må du først legge til den brukeren. Det samme gjelder når du fjerner brukere.

 • Grupper: Hvis du tilordner et tillegg til en gruppe, blir brukere som er lagt til i gruppen, automatisk tilordnet tillegget. Når en bruker fjernes fra en gruppe, mister brukeren tilgangen til tillegget. Du som administrator trenger ikke foreta deg noe i noen av disse tilfellene.

Det riktige alternativet for organisasjonen avhenger av konfigurasjonen. Vi anbefaler imidlertid å utføre tilordninger via grupper. Som administrator kan det hende du synes det er enklere å administrere tillegg ved bruk av grupper, og kontrollere medlemskapet til de gruppene i stedet for at du hver gang må endre brukerne som blir tilordnet. I enkelte situasjoner ønsker du kanskje å begrense tilgangen til svært få brukere og derfor tilordne til bestemte brukere. Som et resultat av dette må du administrere de tilordnede brukerne manuelt.

Følgende tabell beskriver tilstandene som gjelder for et tillegg.

Tilstand

Hvordan tilstanden forekommer

Innvirkning

Aktiv

Administratoren lastet opp tillegget og tilordnet det til brukere eller grupper.

Brukere og grupper som har fått tilordnet tillegget, kan se det i de relevante klientene.

Slått av

Administratoren slo av tillegget.

Brukere og grupper som har fått tilordnet tillegget, har ikke lenger tilgang til det.

Hvis tilstanden til tillegget endres til Aktiv, får brukerne og gruppene tilgang til det igjen.

Slettet

Administratoren slettet tillegget.

Brukere og grupper som har fått tilordnet tillegget, har ikke lenger tilgang til det.

Vurder å slette tillegget hvis ingen bruker det lenger. Det kan være smart å slå av et tillegg hvis det bare brukes i enkelte perioder i året.

Office-tillegg kombinerer et XML-manifest som inneholder visse metadata om tillegget, men som først og fremst peker til et nettprogram som inneholder alle koder og all logikk. Tillegg kan variere i funksjonene. Tillegg kan for eksempel:

 • Vise data.

 • Lese en brukers dokument for å tilby kontekstavhengige tjenester.

 • Lese og skrive data til og fra en brukers dokument for å gi verdi til brukeren.

Hvis du vil ha mer informasjon om typene og funksjonene i Office-tillegg, se Plattform for oversikt over Office-tillegg, spesielt delen «Innholdet i et Office-tillegg».

Hvis du vil samhandle med brukerens dokument, må tillegget erklære hvilken tillatelse som kreves i manifestet. En modell for tilgangstillatelses i fem nivåer for JavaScript-API danner grunnlaget for personvern og sikkerhet for brukere av oppgaverutetillegg. De fleste tilleggene i Office Store er på nivå med ReadWriteDocument, og nesten alle tilleggene støtter minst ReadDocument-nivå. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgangsnivåer, kan du se Kreve tillatelser for API-bruk i innholds- og oppgaverutetillegg.

Når du oppdaterer et manifest, vil de vanligste endringene være for teksten i et tillegg og for ikonet . Noen ganger endres kommandoene for tillegget. Tillatelsene for tillegget endres imidlertid ikke. Nettprogrammet der alle koder og all logikk for tillegg kjøres, kan endre seg når som helst, det er slik nettprogrammer fungerer.

Oppdateringer for tillegg skjer på følgende måte:

 • LOB (Line-of-business)-tillegget: I dette tilfellet der en administrator eksplisitt lastet opp et manifest, krever tillegget at administratoren laster opp en ny manifestfil til å støtte metadataendringer. Neste gang de aktuelle Office-programmene starter, oppdateres tillegget. Nettprogrammet kan endre seg når som helst.

 • Office Store-tillegg: Når en administrator har valgt et tillegg fra Office Store, og hvis et tillegg oppdateres i Office Store, oppdateres tillegget senere i den sentraliserte distribusjonen. Neste gang de aktuelle Office-programmene starter, oppdateres tillegget. Nettprogrammet kan bli endret når som helst.

Som en organisasjon vil du kanskje forhindre nedlasting av nye Office-tillegg fra Office Store. Dette kan brukes i forbindelse med Sentralisert distribusjon til å forsikre at bare tillegg som er godkjent av organisasjonen, kan distribueres til brukerne.

Slik deaktiverer du nedlasting av tillegg:

 1. Gå til Administrasjonssenter for Office 365.

 2. Klikk på Innstillinger > Tjenester og tillegg.

 3. Klikk på Office Store.

 4. Klikk på veksleknappen ved siden av Tillat personer i organisasjonen å gå til Office Store, slik at den er i Av-posisjonen.

Dette hindrer alle brukere i å laste ned følgende tillegg fra Office Store.

 • Tillegg for Word, Excel og PowerPoint 2016 fra:

  • Windows

  • Mac

  • Office Online

  • iOS

 • Nedlastinger som starter inni AppSource

 • Tillegg inni Office 365

En bruker som prøver å få tilgang til Office Store, vil se følgende melding: Office 365 er konfigurert for å forhindre individuell nedlasting av Office Store-tillegg.

Støtte for å slå av Office Store er tilgjengelig i disse versjonene:

 • Windows: 16.0.9001 – for øyeblikket tilgjengelig i månedlig kanal. Tilgjengelig i halvårs-utgivelsen i juli 2018.

 • Mac: 16.10.18011401 – for øyeblikket tilgjengelig.

 • iOS: 2.9.18010804 – for øyeblikket tilgjengelig.

 • Office Online – for øyeblikket tilgjengelig.

Dette hindrer ikke en administrator fra å bruke Sentralisert distribusjon til å tilordne et tillegg fra Office Store.

Dette påvirker ikke tidligere nedlastede tillegg på brukernes jobb- eller skolekonto, eller tillegg som fulgte med brukernes Microsoft-konto. Disse tilleggene vil fortsette å fungere for disse brukerne.

Hvis du vil hindre at en bruker logger på med en Microsoft-konto, kan du begrense pålogging til å bruke bare organisasjonskontoen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se her.

Obs!: Installasjon av Outlook-tillegg administreres av en annen prosess.

Mindreårige og nedlasting av tillegg fra Store

EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation, GDPR) er en ny lov fra EU som trer i kraft den 25. mai 2018. Den gir brukere rettigheter til og beskyttelse av dataene sine. Et av aspektene ved EUs personvernforordning er at mindreårige ikke kan sende personopplysningene sine til parter som foreldrene eller foresatte ikke har godkjent. Alderen som defineres som mindreårig, avhenger av området der personen befinner seg.

Områder som har lovfestede bestemmelser om samtykke fra foreldre, inkluderer USA, Sør-Korea, Storbritannia og EU. For disse områdene vil en mindreårig bli blokkert (via Azure Active Directory) fra å laste ned nye Office-tillegg fra Office Store og kjøre tillegg som ble lastet ned tidligere. Det finnes ingen begrensninger på nedlasting for land uten lovfestede bestemmelser.

Data i Azure Active Directory brukes til å vurdere om en bruker er mindreårig. Tenantadministratoren er ansvarlig for å erklære aldersgruppen og foreldresamtykke for brukeren.

Hvis foreldre/foresatte samtykker i at en mindreårig kan bruke et bestemt tillegg, kan tenantadministratoren bruke sentralisert distribusjon til å distribuere tillegget til alle mindreårige som har fått samtykke.

For å sørge for samsvar med EUs personvernforordning for mindreårige må du sørge for at en av følgende versjoner av Office er distribuert i skolen/organisasjonen.

For Word, Excel, PowerPoint og Project:

Plattform

Byggnummer

Office 2016 ProPlus månedlig for Windows

9001.2138 

Office 2016 ProPlus halvårs

8431.2159

Office 2016 for Windows

16.0.4672.1000

Office 2013 for Windows

15.0.5023.1000

Office 2016 for Mac

16.11.18020200

Office 2016 for iOS

2.12.18032600

Office Online

I/T

For Outlook:

Plattform

Byggnummer

Outlook 2016 for Windows (MSI)

Byggnummer ennå ikke fastsatt

Outlook 2016 for Windows (C2R)

16.0.9323.1000

Office 2016 for Mac

16.0.9318.1000

Outlook Mobile for iOS

2.75.0

Outlook Mobile for Android

2.2.145

Outlook på nettet

I/T

Krav for Office 2013

Word, Excel og PowerPoint 2013 for Windows vil støtte de samme alderkontrollene hvis Active Directory Authentication Library (ADAL) er aktivert. Det er to alternativer for overholdelse, som forklart under.

Sluttbrukernes erfaring med tillegg

Når du har distribuert tillegget, kan sluttbrukerne dine begynne å bruke tillegget i sine Office-programmer (se Begynn å bruke Office-tillegget). Tillegget vises på alle plattformer som tillegget støtter.

Hvis tillegget støtter tilleggskommandoer, vises kommandoen på Office-båndet. I følgende eksempel vises kommandoen Søk etter sitat for Sitater-tillegget.

Skjermbilde som viser en del av Office-båndet med Søke etter sitater-kommandoen uthevet i Sitater-tillegget.

Hvis det distribuerte tillegget ikke støtter tilleggskommandoer, eller du ønsker å vise alle distribuerte tillegg, kan du vise dem via Mine tillegg.

I Word 2016, Excel 2016 eller PowerPoint 2016

 1. Velg Sett inn > Mine tillegg.

 2. Velg fanen Behandlet av administrator i vinduet for Office-tillegg.

 3. Dobbeltklikk på tillegget du distribuerte tidligere (i dette eksemplet Sitater).

  Skjermbilde som viser Administreres av admin-fanen på siden Office-tillegg i et Office-program. Sitater-tillegget vises på fanen.

I Outlook

 1. Velg StoreHjem-båndet.

  Store-knappen i Outlook
 2. Velg Mine tillegg i navigasjonsfeltet til venstre.

 3. Se etter et tillegg hvor statusen er angitt som Installert av administratoren .

  En administrator installerte et tillegg i Outlook Store.

Mer informasjon

Lær mer om å opprette og bygge Office-tillegg.

Bruke PowerShell-cmdleter for sentralisert distribusjon til å administrere tillegg.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×