Zoome og panorere i diagrammer

Det er flere måter å zoom inn på når du vil se nærmere på Visio-tegningen og flytte diagrammet rundt (eller "panorere" diagrammet) for å se på en bestemt del.

Hva vil du gjøre?

Zoome ved hjelp av zoomekontrollene

Zoome og panorere ved hjelp av vinduet Panorer og zoom

Zoome ved hjelp av kommandoen Zoom

Zoome og panorere ved hjelp av tastaturet og musen

Zoome ved hjelp av hjulet på en Microsoft IntelliMouse-pekeenhet

Zoome ved hjelp av zoomekontrollene

Zoomekontrollene er plassert på Visio-statuslinjen under diagramsiden.

Bruke verktøyene på statuslinjen til å navigere i et diagram

Hold pekeren over hver enkelt kontroll for å se hva kontrollen gjør. Kontrollene omfatter en glidebryter som angir zoomenivået, en knapp som tilpasser siden til størrelsen på gjeldende vindu, og en knapp som åpner vinduet Panorer og zoom.

Til toppen av siden

Zoome og panorere ved hjelp av vinduet Panorer og zoom

 1. Du kan åpne vinduet Panorer og zoom på to måter:

  • Klikk knappen Panorer og zoom Knappen Panorer og zoom like ved glidebryteren for zoom på statuslinjen.

  • Klikk Oppgaveruter i Vis-gruppen i kategorien Visning, og klikk deretter Panorer og zoom.

 2. Hvis du ikke ser en rød boks i vinduet Panorer og zoom, drar du for å opprette en rød boks. Den røde boksen indikerer området på siden som vises i tegningsvinduet.

 3. Endre størrelsen på den røde boksen ved å dra i en side til den passer området du vil forstørre.

 4. Panorer for å vise andre deler av diagrammet ved å klikke i den røde boksen og dra den over den delen du vil vise.

  Tips!: I vinduet Panorer og zoom kan du også dra glidebryteren for å zoome inn eller ut i tegningen.

Til toppen av siden

Zoome ved hjelp av kommandoen Zoom

Klikk Zoom i Zoom-gruppen i kategorien Visning, velg et zoomenivå, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Zoome og panorere ved hjelp av tastaturet og musen

 1. Hold nede både CTRL og SKIFT.

  Pekeren endres til et forstørrelsesglass.

 2. Prøv følgende teknikker:

  • Klikk venstre museknapp for å forstørre visningen.

  • Klikk høyre museknapp for å redusere visningen.

  • Klikk venstre museknapp, og dra et rektangel som inneholder området du vil zoome inn på.

  • Høyreklikk og dra for å panorere diagrammet.

Til toppen av siden

Zoome ved hjelp av hjulet på en Microsoft IntelliMouse-pekeenhet

Gjør ett av følgende:

 • Drei IntelliMouse-hjulet fremover eller bakover for å rulle oppover eller nedover.

 • Du zoomer inn eller ut ved å holde nede CTRL mens du dreier IntelliMouse-hjulet forover eller bakover.

Obs!: Du kan endre standardinnstillingen for IntelliMouse-hjulet fra rulling til zooming i kategorien Avansert i dialogboksen Alternativer for Visio. Du finner feilsøkingstips og mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for Microsoft IntelliMouse-pekeenheten i den elektroniske brukerhåndboken for IntelliPoint.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×