Word for nye brukere

Denne artikkelen tar for seg grunnleggende begreper i Microsoft Word 2010, slik at nye brukere kan komme i gang med å lage sofistikerte dokumenter med et profesjonelt utseende.

I denne artikkelen

Starte og avslutte Word

En innføring i brukergrensesnittet i Word

Lagre og åpne et dokument

Redigere og formatere tekst

Bruke stiler

Endre linjeavstand i et dokument

Forhåndsvise og skrive ut

Starte og avslutte Word

Når du vil bruke Word, ser du etter Word-ikonet på Start-menyen og klikker det.

 1. Klikk Start Knapp for å vise Start-menyen.

 2. Velg Alle programmer, Microsoft Office, og klikk deretter Microsoft Word 2010.

 3. Oppstartsskjermen vises, og Word starter.

Tips!:  Første gang du starter Word, vises kanskje lisensavtalen for Microsoft-programvare.

Velg kommandoen Avslutt i kategorien Fil for å avslutte.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Velg Avslutt.

Tips!:  Hvis du har gjort noen endringer siden sist du lagret dokumentet, vises en meldingsboks med spørsmål om du vil lagre endringene. Klikk Ja hvis du vil lagre dem. Klikk Nei hvis du vil avslutte uten å lagre endringene. Hvis du klikket Avslutt-knappen ved en feiltagelse, klikker du Avbryt.

Til toppen av siden

En innføring i brukergrensesnittet i Word

Elementer i Word-vinduet

Tittellinje: Her vises filnavnet på dokumentet du redigerer, og navnet på programvaren du bruker. Den inneholder også standardknappene for minimering, gjenoppretting og lukk.

Verktøylinje for hurtigtilgang: Her finner du kommandoer du bruker ofte, for eksempel Lagre, Angre og Gjør om. På enden av verktøylinjen for hurtigtilgang er det en rullegardinmeny der du kan legge til andre kommandoer du ofte bruker eller har behov for.

Kategorien Fil: Klikk denne knappen for å finne kommandoer du bruker på selve dokumentet i stedet for innholdet i dokumentet, for eksempel Ny, Åpne, Lagre som, Skriv ut og Lukk.

Båndet: Her finner du kommandoer du trenger mens du arbeider. Utseendet på båndet endres i henhold til størrelsen på skjermen. På mindre skjermer komprimeres båndet ved at plasseringen av kontrollene endres, slik at det blir bedre plass til dem.

Redigeringsvinduet: Her vises innholdet i dokumentet du redigerer.

Rullefelt: Brukes til å endre visningsposisjonen i dokumentet du redigerer.

Statuslinje: Her vises informasjon om dokumentet du redigerer.

Visningsknapper: Brukes til å endre visningsmodusen for dokumentet du redigerer, etter behov.

Zoom: Brukes til å endre zoomeinnstillingene for dokumentet du redigerer.

Til toppen av siden

Lagre og åpne et dokument

Du må lagre dokumentet i Word, slik at du kan avslutte programmet uten å miste arbeidet. Når du lagrer dokumentet, lagres det som en fil på datamaskinen. Senere kan du åpne filen, endre den og skrive den ut.

Slik lagrer du et dokument:

 1. Klikk Lagre-knappen på verktøylinjen for hurtigtilgang.

 2. Angi plasseringen der du vil lagre dokumentet, i Lagre i-boksen. Første gang du lagrer dokumentet, brukes første linje med tekst i dokumentet som filnavn i Filnavn-boksen. Du kan endre filnavnet ved å skrive inn et nytt filnavn.

 3. Klikk Lagre.

 4. Dokumentet lagres som en fil. Filnavnet på tittellinjen endres for å gjenspeile navnet på den lagrede filen.

Du kan åpne et Word-dokument når du vil fortsette å arbeide på det. Slik åpner du et dokument:

 1. Klikk Start, og klikk deretter Dokumenter.

 2. Naviger til plasseringen der du lagret filen, og dobbeltklikk den. Oppstartsskjermen for Word vises, og deretter vises dokumentet.

Tips!:  Du kan også åpne et dokument fra Word ved å klikke kategorien Fil og deretter klikke Åpne. Hvis du vil åpne et dokument du har lagret nylig, klikker du Siste

.

Til toppen av siden

Redigere og formatere tekst

Før du kan redigere eller formatere tekst, må du merke teksten. Følg fremgangsmåten nedenfor for å merke tekst.

 1. Plasser markøren på begynnelsen av teksten du vil redigere eller formatere, og hold deretter nede venstre museknapp.

 2. Flytt musen mot høyre mens du holder nede venstre museknapp (dette kalles "å dra") for å merke teksten. Den merkede teksten får en bakgrunnsfarge som angir det merkede området.

Du finner de fleste formateringsverktøyene ved å klikke kategorien Hjem og deretter velge fra Skrift-gruppen.

Båndet i Word 2010

Dette er kategorien Hjem.

Dette er Skrift-gruppen i kategorien Hjem.

Dette er Fet-knappen. Se tabellen nedenfor hvis du vil vite navnene på og funksjonene til knappene i Skrift-gruppen.

Knapp

Navn

Funksjon

Skrift-knappen

Skrift

Endrer skriften.

Skriftstørrelse-knappen

Skriftstørrelse

Endrer størrelsen på teksten.

Knappen Øk skriftstørrelse

Øk skriftstørrelse

Øker tekststørrelsen.

Knappen Reduser skriftstørrelse

Reduser skriftstørrelse

Reduserer tekststørrelsen.

Knappen Endre bokstavtype

Endre bokstavtype

Endrer all merket tekst til store bokstaver, små bokstaver eller andre vanlige bokstavtyper.

Fjern formatering-knappen

Fjern formatering

Fjerner all formatering for merket tekst, slik at det bare er ren tekst igjen.

Fet-knappen

Fet

Gir merket tekst fet formatering.

Kursiv-knappen

Kursiv

Kursiverer merket tekst.

Understreking-knappen

Understreking

Tegner en strek under merket tekst. Klikk rullegardinpilen for å velge understrekingstype.

Gjennomstreking-knappen

Gjennomstreking

Tegner en strek gjennom midten av merket tekst.

Senket skrift-knappen

Senket skrift

Oppretter tegn med senket skrift.

Hevet skrift-knappen

Hevet skrift

Oppretter tegn med hevet skrift.

Teksteffekter-knappen

Teksteffekter

Bruker en visuell effekt på merket tekst, for eksempel skygge, glød eller gjenspeiling.

Knappen Uthevingsfarge for tekst

Uthevingsfarge for tekst

Gir tekst et utseende som om den er merket med en merkepenn.

Skriftfarge-knappen

Skriftfarge

Endrer tekstfargen.

Til toppen av siden

Bruke stiler

Du kan bruke stiler til raskt å formatere hovedelementer i dokumentet, for eksempel overskrifter, titler og undertitler. Følg fremgangsmåten nedenfor for å bruke stiler på teksten i dokumentet.

 1. Merk teksten du vil endre.

 2. Hold pekeren over en stil i Stiler-gruppen i kategorien Hjem hvis du vil se en forhåndsvisning direkte i dokumentet.

 3. Bare klikk stilen som du synes passer best for teksten, for å bruke den.

Når du er ferdig med å bruke stiler på enkeltelementer, kan du endre utseendet på hele dokumentet på en gang i Word 2010.

 1. Klikk Endre stiler i Stiler-gruppen i kategorien Hjem.

 2. Pek på Stilsett for å finne forhåndsdefinerte stilsett. Hold pekeren over et stilsett hvis du vil se en forhåndsvisning direkte i dokumentet.

 3. Klikk ønsket utseende når du finner det.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Til toppen av siden

Endre linjeavstand i et dokument

Du kan enkelt bruke Word 2010 til å endre avstanden mellom linjer og avsnitt i dokumentet.

 1. Klikk Endre stiler i Stiler-gruppen i kategorien Hjem.

 2. Pek på Avsnittsavstand for å vise et utvalg av innebygde stiler for avsnittsavstand. Hold pekeren over en stil for avsnittsavstand hvis du vil se en forhåndsvisning direkte i dokumentet.

 3. Klikk ønsket utseende når du finner det.

Tips!:  Hvis du vil definere en egen avsnittsavstand, velger du Egendefinert avsnittsavstand.

Til toppen av siden

Forhåndsvise og skrive ut

Det er enkelt å forhåndsvise hvordan oppsettet av dokumentet kommer til å se ut når du skriver det ut, uten faktisk å skrive det ut.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Skriv ut for å se en forhåndsvisning av dokumentet.

 3. Se gjennom Innstillinger etter egenskaper du eventuelt vil endre.

 4. Når egenskapene for skriveren og dokumentet er slik du vil ha dem, klikker du Skriv ut.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×