Webleserkompatibilitet i InfoPath Forms Services

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

InfoPath Forms Services er en serverteknologi som gjør at brukerne kan fylle ut Microsoft Office InfoPath-skjemaer ved å bruke en webleser. Brukerne trenger ikke å ha InfoPath installert på datamaskinene sine for å kunne fylle ut et InfoPath-skjema. De trenger heller ikke å laste ned noe ekstra fra Internett. Alt brukerne trenger er tilgang til en leser, for eksempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Firefox.

Denne artikkelen viser nettleserne som er kompatible med InfoPath Forms Services. I tillegg denne artikkelen inneholder funksjoner som støttes i webleserkompatible skjemamaler og funksjonene som ikke kan brukes i webleserkompatible skjemamaler og forskjellene på virkemåten som kan oppstå når skjemaer som er basert på webleserkompatible skjemamaler vises i ulike nettlesere.

I denne artikkelen

Nettlesere som er kompatible med InfoPath Forms Services

InfoPath-funksjoner som støttes i InfoPath Forms Services

Weblesere som er kompatible med InfoPath Forms Services

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

Obs!: En bestemt nettleserversjon ikke er oppført i tabellen nedenfor, som ikke støttes. Det er for eksempel ikke støtte for eldre lesere, inkludert Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5.x, Internet Explorer for Macintosh og versjoner av tredjeparts nettlesere som er eldre enn dem som er oppført i tabellen nedenfor. Selv om det er mulig at nettleseraktiverte skjemaer fungerer på riktig måte i disse nettlesere, testet nettleseraktiverte skjemaer bare med nettleserversjoner som er oppført i tabellen nedenfor.

Tabellen nedenfor viser de bestemte leserne som er kompatible med InfoPath Forms Services.

Leser

Windows 1

UNIX/Linux

Macintosh

Microsoft Internet Explorer 6.0 (32-biters)

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Windows Internet Explorer 7.0 (32-biters)

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Firefox 1.5

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Mozilla 1.7

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Netscape 7.2

Ikon for ingen støtte

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Netscape 8.1

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Safari 2.0

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Ikon for full støtte

1Inkluderer Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000.

Til toppen av siden

InfoPath-funksjoner som støttes i InfoPath Forms Services

De fleste InfoPath-kontroller og funksjoner fungerer likt uavhengig av om brukere fyller ut et skjema i Internet Explorer, Firefox, Safari eller andre støttet nettleser. Det samme skjemaet kan imidlertid se annerledes ut i ulike nettlesere. Disse visuelle forskjeller kan være forårsaket av slik at de ulike nettleserne med støtte Web-teknologier, for eksempel Hypertext Markup Language (HTML), gjennomgripende stilark (CSS) og JavaScript.

I tillegg er det enkelte kontroller og funksjoner som støttes fullstendig bare i lesere som støtter Microsoft ActiveX--teknologier, for eksempel Internet Explorer 6.0 eller Internet Explorer 7.0. I andre lesere kan disse funksjonene fungere annerledes eller ha begrenset funksjonalitet.

Støtte for skjemakontroller

Støtte for skjemakontroller

Du kan bruke tabellen nedenfor til å finne ut om en bestemt InfoPath-kontroll støttes av InfoPath Forms Services.

Selv om kontrollen støttes av InfoPath Forms Services vil den i noen tilfeller ikke fungere på samme måte i alle lesere. Du kan for eksempel bruke bokser for rik tekst i leserkompatible skjemamaler. Brukerne ser imidlertid bare alle alternativene for rik tekstformatering når de fyller ut skjemaet i Internet Explorer.

Likeledes ser noen kontroller annerledes ut når brukere viser et skjema i en leser for mobile enheter, enn de gjør i en leser på skrivebordet, og noen kontroller ignoreres fullstendig. Selv om du for eksempel kan bruke en filvedleggskontroll i en leserkompatibel skjemamal, vises ikke denne kontrollen når skjemaet vises i en leser for mobile enheter. Hvis du vil ha mer informasjon om optimalisering av skjemamaler for bruk på mobile enheter, se koblingene under Se også øverst i denne artikkelen.

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

InfoPath 2007-kontroll

Stasjonære nettlesere

Mobilenhet nettlesere

Tekstboks

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Avmerkingsboks

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Knapp

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Uttrykksboks

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Liste

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Rullegardinliste

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Gjentagende inndeling

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Hyperkobling

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Alternativknapp

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Valgfri inndeling

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Gjentagende tabell

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Filvedleggskontroll

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Datovelger 1

Ikon for delvis støtte

Ikon for delvis støtte

Boks for rik tekst 2

Ikon for delvis støtte

Ikon for ingen støtte

ActiveX-kontroll

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Punktlistekontroll

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Valggruppe

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Valginndeling

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Kombinasjonsboks

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Vannrett, gjentatt tabell

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Vannrett område

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Håndskriftsbildekontroll

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Overordnet/detaljert kontroll

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Flervalgsliste

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Kontroll for nummerert liste

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Bildekontroll

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Kontroll for enkel liste

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Gjentagende valggruppe

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Gjentagende rekursiv inndeling

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Rulleområde

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Loddrett etikett

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

1Although du kan bruke datovelgere i en webleserkompatibel skjemamal kalenderikonet og Popup-kalender vises bare i støttede versjoner av Internet Explorer. I andre nettlesere vises datovelgeren som en tekstboks, men datoen formatering alternativer som fremdeles støttes.

2Du kan ikke aktivere innebygde bilder eller angi delvis formateringsalternativer for rik tekst for kontroller for rik tekst-boksen i en webleserkompatibel skjemamal. Hele utvalget av formateringsalternativer for rik tekst er også bare tilgjengelig på støttede versjoner av Internet Explorer. Er det mulig for brukere å redigere tekst i en boks for rik tekst i alle støttede nettlesere, men formateringsalternativer er utilgjengelig, inkludert når du endrer tekstfargen og bruk av tegnformatering.

Til toppen av siden

Støtte for forretningslogikkfunksjoner

Du kan bruke funksjoner for forretningslogikk i skjemamalen du vil hindre registreringsfeil og til å automatisere handlinger i brukerens skjema. Når du bruker InfoPath-funksjoner som datavalidering, betinget formatering og regler, kan du definere betingelser og handlinger som automatisk utfører oppgaver som er basert på hendelser, for eksempel åpning eller lukking av et skjema eller verdier som er satt inn i skjemaet malen.

Tabellen nedenfor viser hvordan bestemte forretningslogikkfunksjoner i InfoPath støttes av kompatible lesere.

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

InfoPath 2007-funksjon

Stasjonære nettlesere

Mobilenhet nettlesere

Formler 1

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Datavalidering

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Regler

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Betinget formatering 2

Ikon for full støtte

Ikon for delvis støtte

Brukerroller

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

1Med unntak av funksjonene xdXDocument:get-Role, Posisjon og Siste.

2I lesere for mobile enheter støttes noen funksjoner for betinget formatering, for eksempel det å skjule kontroller basert på betingelser som oppstår i skjemaet. Det er imidlertid ikke mulig å bruke betinget formatering for å endre utseendet til en kontroll basert på betingelser i skjemaet. Du kan for eksempel ikke bruke betinget formatering til å endre fargen på teksten i en kontroll.

Til toppen av siden

Støtte for sikkerhetsrelaterte funksjoner

Tabellen nedenfor viser hvordan bestemte sikkerhetsfunksjoner i InfoPath støttes av kompatible lesere.

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

InfoPath 2007-funksjon

Stasjonære nettlesere

Mobilenhet nettlesere

Sikkerhetsnivå for domene

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Sikkerhetsnivå for fullstendig klarering

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Begrenset sikkerhetsnivå

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Digitale signaturer 1

Ikon for delvis støtte

Ikon for ingen støtte

Beskyttelse av skjemautforming

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Muligheten til å deaktivere Lagre, Skriv ut og andre kommandoer

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

IRM (Information Rights Management)

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

1Digitale signaturer støttes ikke i webaktiverte skjemamaler som gjengis i lesere for mobile enheter. I tillegg er det ikke mulig for brukere å signere hele skjemaet digitalt i lesere for skrivebordet. Du kan imidlertid utforme skjemamalen slik at brukere kan signere én eller flere inndelinger i skjemaet digitalt. Hvis du vil gjøre dette, må du aktivere digitale signaturer for en inndelingskontroll. Selv om brukere kan vise digitale signaturer for et skjema i en hvilken som helst støttet leser, kan de også signere skjemainndelinger digitalt bare i støttede versjoner av Internet Explorer.

Til toppen av siden

Støtte for datatilkoblinger

En datatilkobling er en dynamisk kobling mellom et skjema og en datakilde, som lagrer eller henter data for skjemaet.

Tabellen nedenfor viser hvordan datatilkoblinger i InfoPath støttes av webaktiverte skjemamaler.

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

InfoPath 2007-funksjon

Stasjonære nettlesere

Mobilenhet nettlesere

Spørre etter data fra en XML-fil eller en URL-adresse som returnerer XML

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Spørre etter data fra en liste eller et bibliotek i Microsoft Windows SharePoint Services

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Spørre etter data fra en Microsoft SQL Server-database

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Spørre etter data fra en Microsoft Office Access-database

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Spørre etter data fra en webtjeneste

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Spørre etter data ved å bruke datatilkoblingsfiler i et datatilkoblingsbibliotek

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Tabellen nedenfor viser hvordan InfoPath-funksjoner for innsending av skjemaer støttes av kompatible lesere.

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

InfoPath 2007-funksjon

Stasjonære nettlesere

Mobilenhet nettlesere

Sende data som en e-postmelding

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Sende data til et SharePoint-bibliotek 1

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Sende data til en Microsoft SQL Server-database

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Sende data til en Microsoft Access-database

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Sende data til en webtjeneste 2

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Sende data til et webprogram som godtar HTTP POST-sendinger

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Sende data ved å bruke datatilkoblingsfiler i et datatilkoblingsbibliotek

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

1Data kan sendes til et SharePoint-bibliotek, men data kan ikke sendes til en liste.

2Du kan ikke konfigurere datatilkoblingen for sending i en leserkompatibel skjemamal slik at brukere kan sende inn endringsinformasjon sammen med skjemadataene til en webtjeneste som godtar et Microsoft ADO.NET-datasett. Endringsinformasjon består av endringene en bruker gjør i dataene som er lagret i en database. Databasen bruker en webtjeneste til å koble brukere til databasen. ADO.NET kan bruke endringsinformasjon til å bestemme hvordan dataene i databasen skal oppdateres.

Til toppen av siden

Støtte for skjemautfyllingsfunksjoner

Tabellen nedenfor viser hvordan InfoPath-funksjoner som er relatert til skjemautfylling, støttes av kompatible lesere.

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

InfoPath 2007-funksjon

Stasjonære nettlesere

Mobilenhet nettlesere

Innsendingsfunksjon

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Lagringsfunksjon 1

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Utskrivingsfunksjon

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Slå sammen data fra flere skjemaer

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Eksportere data til Microsoft Office Excel

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Eksportere data til Internett

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Håndskriftstøtte

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Støtte for frakoblet modus

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Søke etter og erstatte tekst

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Autofullføringsfunksjon 2

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Stavekontroll

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Funksjoner for automatisk lagring, automatisk gjenoppretting eller krasjgjenkjenning

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Egendefinerte oppgaveruter

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Tilleggsmenyer

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

1I et webaktivert skjema kan brukere klikke Lagre eller Lagre som for å lagre skjemaene i et SharePoint-bibliotek. De kan imidlertid ikke lagre skjemaene på en plassering på datamaskinene sine. I tillegg kan ikke brukerne som viser skjemaer i en leser for mobile enheter, se knappene Lagre eller Lagre som.

2Autofullfør-funksjonen er utilgjengelig i andre lesere enn Internet Explorer, selv om det er merket av for Aktiver autofullfør for kontrollen.

Til toppen av siden

Støtte for visningsrelaterte funksjoner

Tabellen nedenfor viser hvordan visningsrelaterte funksjoner i InfoPath støttes av kompatible lesere.

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

InfoPath 20 07-funksjonen

Stasjonære nettlesere

Mobilenhet nettlesere

Flere visninger

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Skrivebeskyttede visninger

Ikon for full støtte

Ikon for delvis støtte

Utskriftsvisninger

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Utskriftsvisninger i Word 1

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Skrive ut flere visninger samtidig 2

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Skrive ut sideskift, topptekster eller bunntekster

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

1Utskriftsvisninger i Microsoft Office Word støttes ikke i webaktiverte skjemamaler. Du kan publisere en skjemamal på InfoPath Forms Services uten å fjerne utskriftsvisningen i Word. Når brukere skriver ut skjemaet, ignorerer imidlertid webleseren innstillingene for utskriftsvisningen i Word.

2 Funksjonen Skriv ut flere visninger støttes ikke i webaktiverte skjemamaler. Du kan publisere en skjemamal på InfoPath Forms Services uten å endre noen alternativer i dialogboksen Skriv ut flere visninger. Når brukere skriver ut skjemaet, bruker imidlertid webleseren en skrivebeskyttet visning av gjeldende visning for utskriftsformål i stedet for å skrive ut flere visninger.

Til toppen av siden

Støtte for programmeringsfunksjoner

Utviklere kan bruke objektmodellen for forvaltet kode i InfoPath til å opprette egendefinert forretningslogikk i leserkompatible skjemamaler. Når forretningslogikken distribueres til en server som kjører InfoPath Forms Services, kjører forretningslogikken både i en leser og i InfoPath. Tabellen nedenfor viser hvordan programmeringsfunksjoner i InfoPath støttes av kompatible lesere.

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

InfoPath 2007-funksjon

Stasjonære nettlesere

Mobilenhet nettlesere

Forvaltet kode 1

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Skripting  2

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

COM-tillegg

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

1I en leserkompatibel skjemamal må forvaltet kode være basert på objektmodellen for forvaltet kode i InfoPath, som leveres av navneområdet Microsoft.Office.InfoPath. Et delsett av medlemmene av navneområdet Microsoft.Office.InfoPath inneholder funksjoner som ikke støttes på serveren, for eksempel IRM (Information Rights Management). Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke objektmodellmedlemmer som støttes, og hvilke som ikke støttes, se koblingene under Se også øverst i denne artikkelen.

2Kode som er skrevet med VBScript, JScript eller objektmodellen som er kompatibel med InfoPath 2003, som leveres av medlemmene av navneområdet Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust, støttes ikke på serveren.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×