Office
Logg på

Webkompatibilitetskontroll: Skjemafeil

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen gir en oversikt over skjemafeil som kan oppstå når du kjører kompatibilitetskontrollen, og gir informasjon du kan bruke til å rette feilene.

Hvis du vil ha generell informasjon om Kompatibilitetskontroll feil, kan du se artikkelen webkompatibilitet Kontroller generelle feil.

Bruke oppslagsveiviseren til å opprette eller endre et oppslagsfelt

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Bruke oppslagsveiviseren til å opprette eller endre et oppslagsfelt.

Mange skjemafeil skyldes problemer med oppslagsfelt. Disse fremgangsmåtene forklarer hvordan du starte oppslagsveiviseren i dataarkvisning for å løse disse problemene ved å opprette eller endre et oppslagsfelt.

Opprette et oppslagsfelt i dataarkvisning

 1. Åpne tabellen du vil legge et oppslagsfelt i, og velg den siste kolonnen, som er merket Klikk for å legge til.

 2. Klikk pilen ved siden av Klikk for å legge til, og klikk deretter Oppslag og relasjon.

 3. Følg trinnene i oppslagsveiviseren for å opprette oppslagsfeltet som du trenger.

Endre et oppslagsfelt i dataarkvisning

 1. Åpne tabellen og velg oppslagsfeltet som du vil endre.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Endre oppslag i Egenskaper-gruppen i kategorien Felt.

  • Høyreklikk oppslagsfeltet, og klikk deretter Endre oppslag.

 3. Følg trinnene i oppslagsveiviseren for å fikse problemet.

ACCWeb105003

Feiltekst    Kolonnedatatypen for verdilisteoppslag må være Tekst for å være kompatibel med webområdet.

Hva det betyr    Det angitte oppslaget bruker en liste som ikke støttes i en webdatabase. Verdilisten må være bundet til en tekstkolonne på serveren.

Hva du må gjøre    Åpne tabellen i utformingsvisning, og endre datatypen for oppslagsfeltet til Tekst. Hvis utformingsvisning ikke er tilgjengelig, kan du slette oppslagsfeltet og deretter bruke oppslagsveiviseren til å gjenskape det.

Til toppen av siden

ACCWeb105012

Feiltekst    Oppslagsradkilder med setningsdelen setningsdeler er kompatibel med webområdet.

Hva det betyr    Det angitte oppslagsfeltet bruker en spørring som inneholder en WHERE-setningsdel, som ikke støttes på weben.

Hva du må gjøre    Åpne tabellen i utformingsvisning, og fjerne WHERE-setningsdelen fra Radkilde-egenskapen til det aktuelle oppslagsfeltet. Hvis utformingsvisning ikke er tilgjengelig, kan du slette oppslagsfeltet og deretter bruke oppslagsveiviseren til å gjenskape det.

Til toppen av siden

ACCWeb105018

Feiltekst    En primærnøkkel som er et oppslag, er ikke kompatibel med weben.

Hva det betyr    Den angitte tabellen har en primærnøkkel som er et oppslagsfelt som refererer til en annen tabell, som ikke støttes på weben.

Hva du må gjøre    Åpne tabellen i utformingsvisning, og endre Kontrolltype-egenskapen til oppslagsfeltet til Tekstboks (i kategorien Oppslag). Åpne deretter relasjonsvinduet og slett alle relasjoner der oppslagsfeltet er på mange-siden av relasjonen (pilen peker vekk fra oppslagsfeltet).

Gjør følgende hvis utformingsvisning og relasjonsvinduet ikke er tilgjengelige:

 1. Opprett en ny, tom database (ikke en webdatabase).

 2. Importer tabellene du trenger, fra den opprinnelige databasen til den nye databasen.

 3. Foreta de nødvendige endringene i den nye databasen.

 4. Slett tabellene i den opprinnelige databasen, og importer dem deretter fra den nye databasen.

Til toppen av siden

ACCWeb107000

Feiltekst    Feltdatatypen er ikke kompatibel med webområdet.

Hva det betyr    Det angitte feltet har en datatype som ikke støttes på webområdet, for eksempel et OLE-objekt.

Hva du må gjøre    Gjenopprett feltet som en av de støttede datatypene:

 • Tekst

 • Tall

 • Valuta

 • Ja/nei

 • Dato/klokkeslett

 • Beregnet felt

 • Vedlegg

 • Hyperkobling

 • Notat

 • Oppslag

Til toppen av siden

ACCWeb107001

Feiltekst    Sammensatte indekser er ikke kompatible med webområdet.

Hva det betyr    Den angitte tabellen har en sammensatt primærnøkkel (en nøkkel som består av mer enn ett felt). Du kan bare bruke et Autonummer-felt som den primære nøkkelen for en webtabell. Du kan ikke bruke sammensatte indekser på weben.

Hva du må gjøre    Hvis den sammensatte indeksen var for en primærnøkkel, kan du opprette en Autonummer-primærnøkkel for den angitte tabellen. Deretter oppretter du en postvalideringsregel for å sørge for at dataene i de opprinnelige feltene er unike.

Til toppen av siden

ACCWeb107002

Feiltekst    Tabellen med mer enn ett vedleggsfelt, er ikke kompatibel med webområdet

Hva det betyr    Den angitte tabellen inneholder mer enn ett vedleggsfelt, noe som kan forårsake feil under en publiseringsoperasjon, og er derfor ikke kompatibel med webområdet.

Hva du må gjøre    Vurder å lagre alle vedleggende for hver post i et enkelt vedleggsfelt. Hvis du trenger mer enn ett vedleggsfelt per post, kan du for hvert ekstra vedleggsfelt opprette en ny tabell som bare inneholder vedleggsfeltet og et ID-felt, og deretter koble den nye tabellen og den opprinnelige tabellen ved å bruke oppslagsveiviseren.

Til toppen av siden

ACCWeb107003

Feiltekst    Uttrykk for beregnet felt har et inndatafelt av en type som ikke er kompatibel med webområdet, for eksempel Autonummer, Notat eller Binær.

Hva det betyr    Det angitte beregnede feltet bruker en beregning som tar som inndata et felt som ikke støttes på weben.

Hva du må gjøre    Juster beregningen slik at alle inndatafeltene har en av de følgende støttede datatypene:

 • Tekst

 • Tall

 • Valuta

 • Ja/nei

 • Dato/klokkeslett

 • Beregnet felt

Til toppen av siden

ACCWeb107004

Feiltekst    Resultatdatatypen for beregnet kolonne er ikke kompatibel med webområdet.

Hva det betyr    Resultatet av beregningen for det angitte feltet er en datatype som ikke støttes på webområdet.

Hva du må gjøre    Opprett det beregnede feltet på nytt slik at den resulterende datatypen er en av de følgende støttede datatypene:

 • Tekst

 • Tall

 • Valuta

 • Ja/nei

 • Dato/klokkeslett

Til toppen av siden

ACCWeb107005

Feiltekst    Tabellen med mer enn 220 felt, er ikke kompatibel med webområdet.

Hva det betyr    Den angitte tabellen inneholder mer enn 220 felt. Du kan ikke publisere en tabell med mer enn 220 felt til weben.

Hva du må gjøre    Opprett en ny tabell som inneholder de ekstra feltene. Bruk deretter oppslagsveiviseren til å opprette et nytt felt som kobler den nye tabellen til den eksisterende tabellen.

Til toppen av siden

ACCWeb107006

Feiltekst    Tabellnavnet er et reservert navn og er inkompatibelt med webområdet.

Hva det betyr    Det angitte tabellnavnet er reservert for bruk av SharePoint, og støttes ikke på webområdet.

Hva du må gjøre    Unngå bruk av et av de følgende reserverte tabellnavnene:

 • Brukerinformasjon

 • Lister

 • Dokumenter

 • Webdeler

 • ComMd

 • Webområder

 • Arbeidsflyt

 • WFTemp

 • Løsninger

 • Rapportdefinisjoner

 • MSysASO

Til toppen av siden

ACCWeb107007

Feiltekst    Upubliserte tabeller med oppslag i publiserte tabeller er ikke kompatible med weben.

Hva det betyr    Den angitte tabellen er ikke publisert ennå, og inneholder et oppslagsfelt som peker til en publisert tabell, noe som vil forhindre publisering.

Hva du må gjøre    Publiser den upubliserte tabellen uten å legge til et oppslag. Du kan synkronisere webdatabasen for å få til dette. Når tabellen er publisert, kan du opprette ønsket oppslag til den andre publiserte tabellen.

Til toppen av siden

ACCWeb107008

Feiltekst    Egendefinerte formater er ikke kompatible med weben.

Hva det betyr    Det angitte feltet har et egendefinert valutaformat, som ikke støttes på weben.

Hva du må gjøre    Bruk et standard valutaformat for feltet. Angi feltformatet til Valuta eller Euro ved å bruke rullegardinlisten for formatering.

Til toppen av siden

ACCWeb107009

Feiltekst    Bare én av verdiene Tillat tom streng og Obligatorisk kan settes til Sann for å være kompatibel med weben.

Hva det betyr    Det angitte feltet har egenskapene Tillat tom streng og Obligatorisk angitt til Sann.

Hva du må gjøre    Sørg for at ikke mer enn én av de angitte egenskapene er angitt til Sann. Du kan bruker utformingsvisning til å endre disse egenskapene.

Til toppen av siden

ACCWeb107010

Feiltekst    Egenskapsverdien må settes til Nei for å være kompatibel med weben.

Hva det betyr    Bare tilføy-egenskapen til det angitte hyperkoblingsfeltet er angitt til Ja, noe som ikke støttes på weben.

Hva du må gjøre    Endre Bare tilføy-egenskapen til Nei.

Til toppen av siden

ACCWeb107011

Feiltekst    Standardverdien må være tom for å være kompatibel med webområdet.

Hva det betyr    Det angitte oppslagsfeltet har en standardverdi i en oppslagsspørring eller i en liste som tillater flere verdier, noe som ikke støttes på weben.

Hva du må gjøre    Pass på at:

 • det ikke er angitt en standardverdi for oppslagsspørringen.

 • det ikke er angitt en standardverdi for oppslagsverdilisten som tillater flere verdier.

Til toppen av siden

ACCWeb107012

Feiltekst    Standardverdien må være tom for å være kompatibel med webområdet.

Hva det betyr    Det angitte hyperkoblingsfeltet har et standardverdi, noe som ikke støttes på weben.

Hva du må gjøre    Fjern standardverdien for det hyperkoblingsfeltet.

Til toppen av siden

ACCWeb107013

Feiltekst    Egenskapsverdien er ikke kompatibel med weben.

Hva det betyr    Det angitte nummerfeltet har Format-egenskapen angitt til noe annet enn Tall, Prosent eller Standard. Bare disse formatene støttes på weben.

Hva du må gjøre    Endre feltets format til Tall, Prosent eller Standard.

Til toppen av siden

ACCWeb107014

Feiltekst    En tabell må ha en primærnøkkel, og den må være et tall med feltstørrelsen Lang for å være kompatibel med weben.

Hva det betyr    Den angitte tabellen har en av følgende problemer:

 • Tabellen har ikke et primærnøkkelfelt.

 • Primærnøkkelens datatype er ikke Tall.

 • Primærnøkkelens feltstørrelse er ikke Lang.

Hva du må gjøre    Endre den eksisterende primærnøkkelen i utformingsvisning slik at den har rett datatype og feltstørrelse, eller opprett en ny primærnøkkel for tabellen med Autonummer-typen. Hvis utformingsvisning ikke er tilgjengelig, kan du opprette en ny tabell og legge til kolonnene fra den opprinnelige tabellen. Fjern deretter den opprinnelige tabellen.

Til toppen av siden

ACCWeb107015

Feiltekst    Egenskapsverdien må settes til Usann for å være kompatibel med weben.

Hva det betyr    Entydig-egenskapen til det angitte notatfeltet er angitt til Sann, noe som ikke støttes på weben.

Hva du må gjøre    Endre verdien fra Entydig til Usann.

Til toppen av siden

ACCWeb107016

Feiltekst    Egenskapsverdien må settes til Usann for å være kompatibel med weben.

Hva det betyr    Entydig-egenskapen til det angitte Ja/Nei-feltet er angitt til Sann.

Hva du må gjøre    Endre verdien fra Entydig til Usann.

Til toppen av siden

ACCWeb107017

Feiltekst    Egenskapsverdien må settes til Usann for å være kompatibel med weben.

Hva det betyr    Entydig-egenskapen til det angitte hyperkoblingsfeltet er angitt til Sann, noe som ikke støttes på weben.

Hva du må gjøre    Endre verdien fra Entydig til Usann.

Til toppen av siden

ACCWeb107018

Feiltekst    Den bundne kolonnen må settes til primærnøkkelen for tabellen, og den må være den første kolonnen for å være kompatibel med weben.

Hva det betyr    Det angitte oppslagsfeltet har en av følgende problemer:

 • Den bundne kolonnen er angitt til et felt som ikke er primærnøkkelen for kildetabellen.

 • Den bundne kolonnen er ikke den første kolonnen i oppslaget.

Hva du må gjøre    Bruk oppslagsveiviseren til å endre oppslagsfeltet.

Til toppen av siden

ACCWeb107019

Feiltekst    Egenskapsverdien må settes til Ja for å være kompatibel med weben.

Hva det betyr    Bare fra liste-egenskapen til det angitte oppslagsfeltet er angitt til Nei, men oppslagsfeltet er ikke en verdiliste med bare én verdi, og egenskapsinnstillingen er derfor ikke kompatibel med weben.

Hva du må gjøre    Bruk oppslagsveiviseren til å endre oppslagsfeltet. Sørg for at det er merket av for Bare fra liste når veiviseren viser det.

Til toppen av siden

ACCWeb107020

Feiltekst    Egenskapsverdien må være tom for å være kompatibel med weben.

Hva det betyr    Koble underordnede felt-egenskapen til det angitte feltet er ikke tomt, og det er derfor ikke kompatibelt med weben.

Hva du må gjøre    Åpne tabellen i utformingsvisning og fjern Koble underordnede felt-egenskapen. Angi deretter egenskapen Navn på underdataark til [Auto] eller [Ingen]. Klikk Mer i Poster-gruppen i kategorien Hjem i dataarkvisning hvis utformingsvisning ikke er tilgjengelig. Velg så Underdataark, og klikk deretter Underdataark.

Til toppen av siden

ACCWeb107021

Feiltekst    Egenskapsverdien må være tom for å være kompatibel med weben.

Hva det betyr    Koble overordnede felt-egenskapen til det angitte feltet er ikke tomt, og det er derfor ikke kompatibelt med weben.

Hva du må gjøre    Åpne tabellen i utformingsvisning og fjern Koble overordnede felt-egenskapen. Angi deretter Navn på underdataark-egenskapen til [Auto] eller [Ingen]. Klikk Mer i Poster-gruppen i kategorien Hjem i dataarkvisning hvis utformingsvisning ikke er tilgjengelig. Velg så Underdataark, og klikk deretter Underdataark.

Til toppen av siden

ACCWeb107022

Feiltekst    Egenskapsverdien må være tom eller settes til Auto for å være kompatibel med weben.

Hva det betyr    Navnet på underdataark-egenskapen til det angitte feltet er ikke angitt til [Auto] eller [Ingen], og det er derfor ikke kompatibelt med weben.

Hva du må gjøre    Åpne tabellen i utformingsvisning angi Navn på underdataark-egenskapen til [Auto] eller [Ingen]. Klikk Mer i Poster-gruppen i kategorien Hjem i dataarkvisning hvis utformingsvisning ikke er tilgjengelig. Velg så Underdataark, og klikk deretter Underdataark.

Til toppen av siden

ACCWeb107023

Feiltekst    Egenskapsverdien må angis å være kompatibel med weben.

Hva det betyr    Kolonnebredde-egenskapen til det angitte oppslagsfeltet er tomt, og det er derfor ikke kompatibelt med weben.

Hva du må gjøre    Åpne tabellen i utformingsvisning og angi en verdi for kolonnebredden (i kategorien Oppslag). Eller velg kolonnen i dataarkvisning, og klikk Endre oppslag i Egenskaper-gruppen i kategorien Felt. Følg instruksjonene i oppslagsveiviseren.

Til toppen av siden

ACCWeb107024

Feiltekst    Autonummer støttes ikke for andre felt enn primærnøkkelen.

Hva det betyr    Det angitte feltet bruker en Autonummer-type, men er ikke primærnøkkelen for tabellen, og er derfor ikke kompatibel med weben.

Hva du må gjøre    Endre datatypen for feltet til Tall. Du kan også bruke datamakroer til å oppnå samme funksjonalitet. Endre feltet med denne egenskapen til primærnøkkelen i utformingsvisning, eller endre datatypen til Tall.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×