Webkompatibilitetskontroll: Skjema- og rapportfeil

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen gir en oversikt over skjema- og rapportfeil som kan oppstå når du kjører kompatibilitetskontrollen, og gir informasjon du kan bruke til å rette feilene.

Hvis du vil ha generell informasjon om Kompatibilitetskontroll feil, kan du se artikkelen webkompatibilitet Kontroller generelle feil.

ACCWeb102010

ACCWeb106000

ACCWeb106001

ACCWeb106002

ACCWeb106003

ACCWeb106004

ACCWeb106005

ACCWeb106006

ACCWeb106007

ACCWeb102010

Feiltekst    Egenskapsverdien må være 0 for å være kompatibel med webområdet.

Hva det betyr    Kontrollutfylling i rapporter må være null.

Hva du må gjøre    Fjern utfyllingen fra kontroller i rapporten.

Til toppen av siden

ACCWeb106000

Feiltekst    Hendelsen er ikke kompatibel med webområdet.

Hva det betyr    Den angitte hendelsen støttes ikke i webdatabaser.

Hva du må gjøre    Bruk i stedet en støttet hendelse. Følgende hendelser støttes for kontroller på skjemaer i webområdet:

 • EtterOppdatering

 • VedBrukFilter

 • VedEndring

 • VedKlikk

 • VedGjeldende

 • VedDobbeltklikk

 • VedEndret

 • VedLasting

Til toppen av siden

ACCWeb106001

Feiltekst    Bundne kontroller støttes ikke i toppteksten i rapporten, sidetoppteksten i rapporten eller sidebunnteksten i rapporten.

Hva det betyr    Den angitte kontrollen støttes ikke av weben fordi den er bundet til en datakilde og er i en topptekst for rapporten, sidetopptekst for rapporten eller sidebunntekst for rapporten.

Hva du må gjøre    Gjør ett av følgende:

 • Endre kontrollkilden for kontrollen slik at den er ubundet.

 • Flytt kontrollen til detaljdelen av rapporten eller til bunnteksten for rapporten.

Til toppen av siden

ACCWeb106002

Feiltekst    Betinget formatering av datastolper er ikke kompatibelt med weben.

Hva det betyr    Betinget formatering støttes i webrapporter, men det gjør ikke datastolper.

Hva du må gjøre    Slett betinget formatinger av datastolper i rapporten.

Til toppen av siden

ACCWeb106003

Feiltekst    Kontrollen i skjemaet er ikke kompatibel med weben.

Hva det betyr    Den angitte skjemakontrollen støttes ikke av weben. Følgende typer kontroller støttes ikke i skjemaer på weben:

 • ActiveX

 • Chart

 • Hyperlink

 • EmptyCell

 • Image

 • FrameLine

 • OLEDocument

 • OptionButton

 • OptionGroup

 • PageBreak

 • Rectangle

 • ToggleButton

Hva du må gjøre    Bruk støttede kontroller i stedet for. Her er en liste over gyldige kontroller i skjemaer:

 • CheckBox

 • ComboBox

 • CommandButton

 • Form

 • FormDetail

 • FormFooter

 • FormHeader

 • Image

 • Label

 • ListBox

 • NavigationButton

 • NavigationControl

 • Page

 • Subform

 • TabList

 • TextBox

 • WebBrowser

Til toppen av siden

ACCWeb106004

Feiltekst    Kontrollen i rapporten er ikke kompatibel med webområdet.

Hva det betyr    Følgende kontroller støttes ikke av webrapportene:

 • ActiveX

 • Kontroller

 • Vedlegg

 • Bundet objektramme

 • Knapp

 • Diagram

 • Kombinasjonsboks

 • Sett inn sideskift.

 • Fjern sideskift.

 • Sett inn side

 • Liste

 • Alternativ

 • Alternativgruppe

 • Rektangel

 • Delskjema

 • Delrappport

 • Veksleknapp

 • Ubundet objektramme

Hva du må gjøre    Slett kontroller som ikke støttes i webrapporter, og bruk bare følgende kontroller som støttes:

 • Avmerkingsboks

 • Detalj

 • Tom celle

 • Bunntekst for gruppe

 • Topptekst for gruppe

 • Hyperkobling

 • Bilde

 • Etikett

 • Bunntekst på side

 • Topptekst på side

 • Rapport

 • Bunntekst i rapport

 • Topptekst i rapport

 • Tekstboks

Til toppen av siden

ACCWeb106005

Feiltekst    Standardvisning må være Enkeltskjema, kontinuerlige skjemaer eller dataark for å være kompatibel med weben.

Hva det betyr    Standardvisning for det angitte skjemaet er angitt til en verdi som ikke støttes i et webskjema.

Hva du må gjøre    Angi standardvisning til Enkeltskjema, Kontinuerlige skjemaer eller Dataark.

Til toppen av siden

ACCWeb106006

Feiltekst    Hendelsen er i rapporten er ikke kompatible med webområdet.

Hva det betyr    Den angitte rapporten har en hendelsesprosedyre. Rapporter på weben støtter ikke hendelser.

Hva du må gjøre    Fjern alle hendelsesprosedyrer fra den angitte rapporten.

Til toppen av siden

ACCWeb106007

Feiltekst    Rapporter med delrapporter er inkompatible med webområdet.

Hva det betyr    Den angitte rapporten har en delrapport. Delrapporter støttes ikke i en webrapport.

Hva du må gjøre    Fjern delrapportkontrollen fra rapporten.

Tips!: Du kan bruke en delrapportkontroll i et webskjema.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×