Webkompatibilitetskontroll: Relasjons- og oppslagsfeil

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen gir en oversikt over relasjons- og oppslagsfeil som kan oppstå når du kjører kompatibilitetskontrollen, og gir informasjon du kan bruke til å rette feilene.

Hvis du vil ha generell informasjon om Kompatibilitetskontroll feil, kan du se artikkelen Webkompatibilitetskontroll: generelle feil.

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

Feiltekst    Kolonnedatatypen er ikke kompatibel med weboppslaget.

Hva det betyr    Datatypen til det angitte oppslagsfeltet støttes ikke på webområdet.

Hva du må gjøre    Kontroller at oppslagsfeltet er én av følgende datatyper som støttes:

  • Én tekstlinje

  • Dato/klokkeslett

  • Tall

  • Beregnet felt som returnerer en enkelt tekstlinje

Til toppen av siden

ACCWeb105001

Feiltekst    Den bundne oppslagskolonnen må være den primære nøkkelen for å være kompatibel med webområdet.

Hva det betyr    Den bundne kolonnen til det angitte oppslagsfeltet er ikke primærnøkkelen for måloppslagstabellen.

Hva du må gjøre    Gjenopprett oppslagsfeltet ved å bruke oppslagsveiviseren. Angi primærnøkkelkolonnen til måloppslagstabellen som den bundne kolonnen.

Til toppen av siden

ACCWeb105002

Feiltekst    Oppslagskilder må være fullstendige SQL-setninger som angir én tabell, og tabellfelt i tabellen må være kompatible med weben.

Hva det betyr    Én eller begge av følgende betingelser er sanne:

  • Spørringen for det angitte oppslaget bruker mer enn én tabell eller spørring som datakilde.

  • Kolonnene som brukes i spørringen, er ikke eksplisitt valgt.

Hva du må gjøre    Gjenskap oppslaget, og sørge for at:

  • oppslaget bruker en webkompatibel tabell som datakilde.

    Tips!: En tabell som ikke er kompatibel med weben, bør opprette en rad i tabellen for webkompatibilitetsproblemer når du kjører kompatibilitetskontrollen.

  • oppslagsspørringen spesifiserer hvert felt eksplisitt (dvs. ikke bruk SELECT *).

Til toppen av siden

ACCWeb105003

Feiltekst    Flerkolonneoppslag med en radkildetype som er Verdiliste, må være bundet til "Kol1" for å være kompatibel med webområdet.

Hva det betyr    Det angitte flerkolonneoppslaget er ikke bundet til Kol1.

Hva du må gjøre    Bruk oppslagsveiviseren til å gjenopprette oppslagsfeltet. Kontroller at du binder Kol1 til verdioppslaget.

Til toppen av siden

ACCWeb105004

Feiltekst    Verdilisteoppslag må inneholde minst én rad med data for å være kompatibel med weben.

Hva det betyr    Verdilisten for det angitt oppslaget er tomt, så det er ikke kompatibelt med weben.

Hva du må gjøre    Gi minst én rad med data i verdilisten for oppslagsfeltet.

Til toppen av siden

ACCWeb105005

Feiltekst    Verdilister med tomme verdier er ikke kompatible med webområdet.

Hva det betyr    Dette skjer når det mangler kolonneverdier i en enkelt rad med verdioppslag. Dette er ikke kompatibelt med webområdet.

Hva du må gjøre    Sørg for at feltene i en enkelt rad i verdilisten er spesifisert. Bruk enten utformingsvisning til å angi radkilden, eller bruk oppslagsveiviseren. (Klikk Endre oppslag i Egenskaper-gruppen i kategorien Felt.)

Til toppen av siden

ACCWeb105006

Feiltekst    Finner ikke tabellen for oppslagskilden.

Hva det betyr    Tabellen som er angitt som radkilden til det angitte oppslaget, finnes ikke.

Hva du må gjøre    Angi en gyldig radkilde for oppslaget. Du kan bruke oppslagsveiviseren til å lage oppslaget på nytt.


Feiltekst    SQL-setninger som inneholder kolonner for beregnede resultater for oppslagsradkilder, er ikke kompatible med weben.

Hva det betyr    Det angitte oppslagsfeltet har et uttrykk i radkilden, som derfor ikke er kompatibel med weben. Følgende er for eksempel ikke en gyldig radkilde for et oppslagsfelt på weben: SELECT ([First Name] & " " & [Last Name]) FROM Contacts;

Hva du må gjøre    Vurder å opprette en beregnet kolonne i den underliggende tabellen og deretter lage oppslagsfeltet på nytt.

Til toppen av siden

ACCWeb105007

Feiltekst    Oppslagsradkilder kan bare referere til én tabell for å være kompatibel med webområdet.

Hva det betyr    Radkilden for det angitte oppslagsfeltet inneholder flere tabeller.

Hva du må gjøre    Bruk oppslagsveiviseren til å gjenopprette oppslaget slik at det bare refererer til én tabell. Dette kan kreve at du må endre datamodellen.

Til toppen av siden

ACCWeb105008

Feiltekst    Gjennomfør referanseintegritet må være usann hvis Tillat flere verdier er sann for et oppslag.

Hva det betyr    Det angitte oppslagsfeltet tillater flere verdier, men relasjonen den modellerer, gjennomfører referanseintegritet, som krever en enkelt verdi for oppslaget.

Hva du må gjøre    Fjern referanseintegritet for relasjonen, gjenopprett oppslagsfeltet uten å tillate flere verdier.

Til toppen av siden

ACCWeb105009

Feiltekst    Bare fra liste må være sann hvis Tillat flere verdier er sann.

Hva det betyr    Oppslagsegenskapen Bare fra liste er satt til usann for det angitte feltet, mens Tillat flere verdier er satt til sann.

Hva du må gjøre    Angi egenskapen Bare fra liste for oppslagsfeltet til sann, eller angi Tillat flere verdier til usann.

Til toppen av siden

ACCWeb105010

Feiltekst    Oppslag krever at en tilknyttet relasjon er kompatibel med webområdet.

Hva det betyr    Det angitte oppslagsfeltet har ikke en tilknyttet relasjon.

Hva du må gjøre    Lage en relasjon mellom oppslagsfeltet og feltet det refererer til.

Til toppen av siden

ACCWeb105011

Feiltekst    SQL-setningen for oppslagsradkilden må inkludere primærnøkkelfeltet for kildetabellen, og feltet må være den bundne kolonnen.

Hva det betyr    Spørringen for det angitte oppslagsfeltet inneholder ikke primærnøkkelen for kildetabellen, og er derfor ikke kompatibel med weben.

Hva du må gjøre    Bruk oppslagsveiviseren til å gjenopprette oppslagsfeltet.

Til toppen av siden

ACCWeb105012

Feiltekst    SQL-setningen for oppslagsradkilden er inkompatibel med webområdet.

Hva det betyr    SQL-setningen for radkilden til det angitte oppslagsfeltet er enten misformet eller er inkompatibel med webområdet av en rekke ulike årsaker. Den kan for eksempel inneholde en SQL-operator som ikke støttes.

Hva du må gjøre    Bruk oppslagsveiviseren til å gjenopprette oppslagsfeltet.

Til toppen av siden

ACCWeb105014

Feiltekst    Tabeller med oppslagskolonner må ha en primærnøkkel, og primærnøkkelen må være en lang datatype.

Hva det betyr    Enten er ikke sekundærnøkkelen for oppslagsmåltabellen eller primærnøkkelen for kildetabellen et langt heltall, eller begge.

Hva du må gjøre    Kontroller at både kilde- og målfeltet i oppslaget er lange heltall. Du bør opprette nye felt for dette formålet.

Til toppen av siden

ACCWeb105015

Feiltekst    Oppslagstypen må være |0 eller |1 for å være kompatibel med webområdet.

Hva det betyr    Det angitte oppslagsfeltet refererer til en feltliste som radkilden.

Hva du må gjøre    Bruk oppslagsveiviseren til å gjenopprette oppslagsfeltet. Dette kan kreve at du endrer datamodellen.

Til toppen av siden

ACCWeb105016

Feiltekst    Relasjoner som ikke er forbundet med et oppslagsfelt, er ikke kompatible med webområdet.

Hva det betyr    Relasjonen støttes ikke av et oppslagsfelt, og er derfor ikke kompatibel med en webdatabase.

Hva du må gjøre    Opprett et oppslagsfelt mellom de beslektede tabellene. Bruk oppslagsveiviseren til å opprette oppslaget.

Til toppen av siden

ACCWeb105017

Feiltekst    Resultatdatatypen for beregnet kolonne for oppslag må være Tekst for å være kompatibel med webområdet.

Hva det betyr    Den første viste kolonnen i det angitte oppslagsfeltet er en beregnet kolonne med en annen datatype enn Tekst.

Hva du må gjøre    Endre datatypen til det beregnede feltet til Tekst, eller gjenopprett oppslagsfeltet og velg en annen kolonne til første visning.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×