Webdel for sidevisning

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke webdel for sidevisning til å vise en webside, fil eller mappe på en webdel-side. Du skriver inn en hyperkobling, filbane eller et mappenavn for å koble til innholdet.

Obs!: 

 • Du kan bruke webdel for sidevisning bare i en webleser som støtter HTML IFRAME-elementet.

 • Det kreves Microsoft Internet Explorer for å vise en fil eller mappe.

I denne artikkelen

Måter du kan bruke nettdelen for sidevisning på

Slik viser nettdelen for sidevisning en nettside på en nettdelside

Egendefinerte egenskaper for nettdelen for sidevisning

Vanlige egenskaper for nettdeler

Måter du kan bruke webdelen for sidevisning på

Du kan bruke webdelen for sidevisning til å vise:

 • En favorittnyhetskilde på Internett i en dedikert nyhetssammendragsdel for en webdel-side.

 • En liste over aktive arbeidsgruppefiler på en nettverksserver som du vil vise med jevne mellomrom.

 • Et dokument eller regneark som brukes ofte.

Til toppen av siden

Hvordan webdelen for sidevisning viser en webside på en webdel-side

Det koblede innholdet i webdelen for sidevisning er isolert fra annet innhold på webdel-siden gjennom bruken av HTML IFRAME-elementet. Dette elementet sikrer at HTML-elementer som vises som innhold i webdelen for sidevisning, ikke er i konflikt med andre HTML-elementer på webdel-siden. Webdelsiden kan for eksempel allerede inneholde et FORM-element, og siden vil ikke bli vist på riktig måte hvis det koblede innholdet også inneholder et FORM-element som ikke var i IFRAME-elementet.

Webdelen for sidevisning viser innhold asynkront fra resten av siden. Dette betyr at du kan vise og bruke andre webdeler på siden hvis koblingen tilfeldigvis tar lang tid å returnere innholdet.

Til toppen av siden

Egendefinerte egenskaper for webdelen for sidevisning

De egendefinerte egenskapene for webdelen for sidevisning vises nedenfor.

Obs!: Du kan ikke vise eller redigere noen av disse egendefinerte egenskapene i personlig visning.

Egenskap

Beskrivelse

Gruppen Webside, Mappe eller Fil

Angir innholdstypen du vil vise i webdelen for sidevisning.

Velg ett av følgende:

 • Webside     Velg dette alternativet hvis du vil vise en webside som innholdet i webdelen for sidevisning. Dette alternativet skriver automatisk inn HTTP-protokollen (Hypertext Transfer Protocol) (http://) i Kobling-tekstboksen og skjuler Bla gjennom-knappen hvis den er synlig. Dette er standardverdien.

 • Mappe     Velg dette alternativet hvis du vil vise en liste over filer i en mappe. Dette alternativet skjuler Bla gjennom-knappen hvis den er synlig.

 • Fil     Velg dette alternativet hvis du vil vise innholdet i en fil. Dette alternativet viser også Bla gjennom-knappen under Kobling-tekstboksen. Filen åpnes i et eget leservindu eller i webdelen hvis programmet som åpner filen, støtter innebygd aktivering for filen i leservinduet.

Kobling

Angir en hyperkobling, mappe eller fil for å koble til innholdet du vil vise i webdelen for sidevisning:

 • Hvis du velger Webside ovenfor, må du skrive inn en gyldig hyperkobling. De to gyldige hyperkoblingsprotokollene du kan bruke, er:

  • Protokoll for hypertekstoverføring (http://)

  • HyperText Transfer Protocol, med fortrolighet som bruker SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

   Du kan bruke en absolutt URL-adresse eller en relativ URL-adresse. Du kan imidlertid ikke bruke en filbane.

 • Hvis du velger Mappe ovenfor, må du skrive inn en gyldig lokal mappe eller nettverksmappe. Det kreves Microsoft Internet Explorer for å vise en mappe.

 • Hvis du velger Fil ovenfor, må du skrive inn en gyldig filbane. Det kreves Microsoft Internet Explorer for å vise en fil. Du kan også klikke Bla gjennom for å finne filen.

Til toppen av siden

Fellesegenskaper for webdeler

Alle webdeler deler et felles sett med egenskaper som kontrollerer utseende, oppsett og avanserte kjennetegn.

Obs!: Fellesnettdelegenskapene du ser i verktøyruten, kan være forskjellige fra dem som beskrives her, av flere grunner.

 • Hvis du vil se Avansert-delen i oppgaveruten, må du ha nødvendig tillatelse.

 • Når det gjelder en bestemt webdel, kan en utvikler av webdeler ha valgt ikke å vise én eller flere av disse felles egenskapene, eller valgt å opprette og vise flere egenskaper som ikke er oppført under Utseende, Oppsett og Avansert i verktøyruten.

 • Noen tillatelses- og egenskapsinnstillinger kan forårsake at webdel-egenskaper deaktiveres eller skjules.

Utseende

Egenskap

Beskrivelse

Tittel

Angir tittelen på webdelen som vises på tittellinjen for webdel.

Høyde

Angir høyden på webdelen.

Bredde

Angir bredden på webdelen.

Kromstatus

Angir om hele webdelen vises på siden når en bruker åpner webdel-siden. Som standard er kromstatusen Normal angitt, og hele webdelen vises. Bare tittellinjen vises når statusen Minimert er valgt.

Kromtype

Angir om tittellinjen og kantlinjen for webdel-rammen vises.

Oppsett

Egenskap

Beskrivelse

Skjult

Angir om nettdelen er synlig når en bruker åpner nettdelsiden. Hvis det er merket av for dette alternativet, er nettdelen synlig bare når du utformer siden, og (Skjult) er lagt til i tittelen.

Du kan skjule en webdel hvis du ønsker å bruke den til å forsyne data til en annen webdel via en webdel-forbindelse, men du ikke ønsker å vise webdelen.

Retning

Angir retningen på teksten i webdelinnholdet. Arabisk skrives for eksempel fra høyre mot venstre, og norsk og de fleste andre europeiske språk skrives fra venstre mot høyre. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer webdeler.

Sone

Angir sonen på webdel-siden der webdelen finnes.

Obs!: Soner på nettdelsiden er ikke oppført i listeboken når du ikke har tillatelse til å endre sonen.

Soneindeks

Angir plasseringen av webdelen i en sone som inneholder flere webdeler.

Angi rekkefølgen ved å skrive et positivt heltall i tekstboksen.

Hvis webdelene i sonen er sortert fra topp til bunn, betyr verdien 1 at webdelen vises øverst i sonen. Hvis webdelene i sonen er sortert fra venstre til høyre, betyr verdien 1 at webdelen vises helt til venstre i sonen.

Eksempel: Når du legger til en nettdel i en tom sone som er organisert ovenfra og ned, er soneindeksen 0. Når du legger til en ny nettdel nederst i sonen, er soneindeksen 1. Hvis du vil flytte den nye nettdelen til toppen av sonen, skriver du 0 og deretter 1 for den første nettdelen.

Obs!: Hver nettdel i sonen må ha en unik soneindeksverdi. Hvis du endrer soneindeksverdien for den gjeldende nettdelen, kan det derfor endre soneindeksverdien for andre nettdeler i sonen også.

Avansert

Egenskap

Beskrivelse

Tillat minimering

Angir om webdelen kan minimeres.

Tillat lukking

Angir om webdelen kan fjernes fra webdel-siden.

Tillat skjuling

Angir om webdelen kan skjules.

Tillat endring av sone

Angir om webdelen kan flyttes til en annen sone.

Tillat koblinger

Angir om webdelen kan kobles sammen med andre webdeler.

Tillat redigering i personlig visning

Angir om egenskapene for webdel kan endres i personlig visning.

Eksportmodus

Angir dataene som det er tillatt å eksportere for denne webdelen. Tilgjengeligheten av denne innstillingen er avhengig av konfigurasjon.

URL-adresse for tittel

Angir URL-adressen for en fil som inneholder mer informasjon om webdelen. Filen vises i et eget leservindu når du klikker webdeltittelen.

Beskrivelse

Angir skjermtipset som vises når du holder musepekeren over nettdeltittelen eller nettdelikonet. Verdien for denne egenskapen brukes når du søker etter nettdeler ved hjelp av kommandoen Søk på menyen Søk etter nettdeler i verktøyruten i følgende nettdelgallerier: Nettsted, Virtuell server og Nettdelside.

URL-adresse for hjelp

Angir plasseringen til en fil som inneholder hjelpeinformasjon om webdelen. Hjelpeinformasjonen vises i et eget leservindu når du klikker Hjelp på Webdel-menyen.

Hjelpemodus

Angir hvordan en leser viser innhold i Hjelp for en webdel.

Velg ett av følgende:

 • Med modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker må lukke vinduet før han/hun går tilbake til websiden.

 • Uten modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker trenger ikke å lukke vinduet før han/hun går tilbake til websiden. Dette er standardverdien.

 • Naviger Åpner websiden i gjeldende leservindu.

Obs!: Selv om egendefinerte Microsoft ASP.NET-nettdeler støtter denne egenskapen, vil standard hjelpeemner for Windows SharePoint Services 3.0 bare åpnes i et eget leservindu.

URL-adresse for katalogikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes som webdelikonet i webdellisten. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

URL-adresse for tittelikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes på tittellinjen for webdelen. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Feilmelding for import

Angir en melding som vises hvis det er problemer med å importere webdelen.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×