Webdel for listevisning

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Det finnes ingen nettdel som kalles Listevisning. Når du oppretter et nytt nettsted fra en nettstedsmal, legges nettdeler automatisk til på nettstedets startside. Et gruppenettsted inkluderer for eksempel nettdelene Kunngjøringer, Kalender og Koblinger. Disse nettdelene er forekomster av nettdelen for listevisning som bruker en forhåndskonfigurert listemal til å vise listedata.

Når du på samme måte oppretter en liste eller et bibliotek på nettstedet, opprettes automatisk en nettdel for listevisning med samme navn som listen eller biblioteket. Hvis du for eksempel oppretter en liste kalt Kontrakter, vil nettdelen Kontrakter for listevisning være tilgjengelig i nettstedsnavn-galleriet. Nettdelen viser automatisk dataene i listen eller biblioteket du opprettet.

I denne artikkelen

Måter du kan bruke nettdelen for listevisning på

Tilpasse visningen av en liste eller et bibliotek i en nettdel

Koble en nettdel for listevisning til en annen nettdel

Støttede listetyper som kan tilkobles

Støttede listekolonnetyper som kan tilkobles

Egendefinerte egenskaper for nettdelen for listevisning

Vanlige egenskaper for nettdeler

Måter du kan bruke webdelen for listevisning på

Du kan bruke webdelen for listevisning til å vise og redigere liste- eller biblioteksdata på området og koble til andre webdeler, inkludert andre webdeler for listevisning. Lister er informasjon som du deler med gruppemedlemmer, og som ofte vises i tabellformat. Listevisninger viser denne informasjonen på forskjellige måter til ulike formål, for eksempel ved filtrering, sortering eller valg av bestemte kolonner.

Du kan vise de fleste lister og webdeler for listevisning i én av to tabellvisninger: standardvisning, som er tilgjengelig for alle brukere, og dataarkvisning. Dataarkvisning krever et program eller en kontroll som er kompatibel med Microsoft Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office Access 2007, og støtte for ActiveX-kontroll.

Du kan bruke webdelen for listevisning til å gjøre følgende:

 • Vise listedata på webdel-siden i et tabellformat for å raskt sortere, filtrere, isolere og oppdatere data.

 • Vise dokumentene som er klar for gruppegjennomgang eller dokumentene som gruppen bruker regelmessig, i en webdel for listevisning.

 • Spore prosjektdata i en webdel for listevisning og filtrere eller sortere dataene etter en kolonne som inneholder en persons navn eller arbeidsoppgave, fra en tilsvarende kolonne i en tilkoblet webdelen for kontaktlistevisning.

 • Søke etter detaljert ansattinformasjon, for eksempel stønader, familie og dekning av helseforsikring, fra en webdel for listevisning av grunnleggende opplysninger om ansatte som inneholder et navn på ansatt og ID-nummer, i en tilkoblet webdel for listevisning av grunnleggende opplysninger om ansatte.

 • Undersøke en fullstendig kundeordre i to tilkoblede nettdeler for listevisning: Nettdel for ordrelistevisning som inneholder ordreinformasjonen, og en nettdel for listevisning av ordredetaljer som inneholder alle linjeelementene for ordren.

 • Visuelt forbedre grunnleggende informasjon om en person i en webdel for kontaktlistevisning ved å vise et bilde av personen i en tilkoblet bildewebdel eller et kart som viser personens firmaadresse i en tilkoblet, egendefinert webdel for tilordning.

Du finner flere koblinger til informasjon om hvordan du tilpasser forskjellige typer webdeler i Se også-delen.

Til toppen av siden

Tilpasse visningen av en liste eller et bibliotek i en webdel

Når du har lagt til en nettdel for listevisning på en nettdelside, kan du tilpasse visningen slik at den viser bare den informasjonen du ønsker. Du redigerer gjeldende visning på nettdelsiden.

Du kan også opprette egendefinerte visninger av en liste eller et bibliotek, som du kan bruke til å vise ulike sett med informasjon i forskjellige forekomster av nettdelen for listen eller biblioteket. Du oppretter egendefinerte visninger av en liste eller et bibliotek ved å bruke Vis-menyen Vis-meny i listen eller biblioteket du vil tilpasse. Du finner koblinger til mer informasjon om opprettelse av egendefinerte visninger av en liste eller et bibliotek i delen Se også.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 2. Klikk nettdelmenyen Nettdel-meny i nettdelen du vil tilpasse, og klikk deretter Endre delt nettdel.

 3. Klikk Rediger gjeldende visning i verktøyruten.

 4. I Kolonner-delen kan du vise eller skjule kolonner ved å velge de aktuelle alternativene. Ved siden av kolonnenavnet angir du hvilket nummer kolonnen har i rekkefølgen i visningen.

 5. Velg om og hvordan du vil at informasjonen skal sorteres, i Sorter-delen. Du kan bruke to kolonner for sorteringen, for eksempel først etter forfatter og så etter filnavn for hver forfatter.

 6. I Filter-delen velger du om du vil filtrere informasjonen og hvordan. En filtervisning gir deg et mindre utvalg, for eksempel elementer opprettet av en bestemt avdeling eller som har status Godkjent.

 7. I Grupper etter-delen kan du gruppere elementer med samme verdi i en egen inndeling, for eksempel en utvidbar inndeling for dokumenter av en bestemt forfatter.

 8. I Totalt-delen kan du telle antall elementer i en kolonne, for eksempel som totalt antall saker. I noen tilfeller kan du summere eller destillere tilleggsinformasjon som for eksempel gjennomsnitt.

 9. I Stil-delen velger du stilen du vil bruke for visningen, for eksempel en skyggelagt liste der annenhver rad er skyggelagt.

 10. Hvis listen eller biblioteket har mapper, kan du opprette en visning som ikke omfatter mappene. Dette blir av og til kalt en flat visning. Du kan vise alle listeelementene på samme nivå ved å klikke Vis alle elementer uten mapper.

 11. Hvis listen eller biblioteket er omfattende, kan du begrense hvor mange filer som kan vises på samme side. Velg de alternativene du vil, i Elementgrense-delen.

 12. Hvis du planlegger å vise listen eller biblioteket på en mobil enhet, velger du de alternativene du vil, i Mobil-delen.

 13. Klikk OK.

Til toppen av siden

Koble en webdel for listevisning til en annen webdel

Du kan vise de fleste lister og webdeler for listevisning i én av to tabellvisninger: standardvisning, som er tilgjengelig for alle brukere, og dataarkvisning. Dataarkvisning krever et program eller en kontroll som er kompatibel med Microsoft Windows SharePoint Services, for eksempel Office Access 2007, og støtte for ActiveX-kontroll.

Ved hjelp av standard- eller dataarkvisning kan du koble en webdel for listevisning til en annen webdel, registrere data i webdelen og endre måten data vises på i den andre webdelen, inkludert en annen webdel for listevisning.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 2. Klikk nettdelmenyen Nettdel-meny . Pek deretter på Tilkoblinger.

 3. Velg Send rad til eller Hent sortering/filter fra, og klikk deretter navnet på webdelen du vil koble til.

Nøkkel til kommandoer på undermenyen Tilkoblinger

Kommando på undermeny

Beskrivelse

Send rad til

Du kan koble nettdelen for listevisning til en annen nettdel ved å sende en merket rad med data til den andre nettdelen. Den andre nettdelen kan vise raddataene eller bruke raddataene som en filter- eller parameterverdi, avhengig av hvordan den andre nettdelen ble opprettet og henter data.

I standardvisningen blir en Velg element-kolonne som inneholder alternativknapper, automatisk lagt til når du kobler nettdelen for listevisning, slik at du kan angi hvilken rad som skal sendes til den andre nettdelen. Du kan bare velge én rad om gangen i standardvisning. Enkelte kolonner, for eksempel Rediger-kolonnen, er bare tilgjengelig for bruk i en nettdeltilkobling.

I dataarkvisningen kan du merke flere rader, men bare én rad sendes til den andre nettdelen. Hvis du merker flere rader, blir raden med den aktive cellen sendt til den andre nettdelen, og alle andre rader ignoreres. Du kan ikke sende data i Totalrad eller Ny rad til den andre nettdelen.

Med denne typen tilkobling kan du ha flere nettdeler koblet til nettdelen for listevisning.

Send data til

Du kan koble nettdelen for listevisning til en annen nettdel som fungerer med listedata. I dette tilfellet er nettdelen for listevisning datakilden for den andre nettdelen.

I standard- og dataarkvisning gis bare de viste dataene til den andre nettdelen.

Med denne typen tilkobling kan du ha flere nettdeler koblet til nettdelen for listevisning.

Hent sortering/filter fra

I standard- og dataarkvisningen kan du koble webdelen for listevisning til en annen webdel som kan sende følgende informasjon til den:

 • Én eller flere kolonnenavn og verdipar med data som filtrerer data i nettdelen for listevisning.

 • En kolonne med data som sorterer data i stigende eller synkende rekkefølge i nettdelen for listevisning.

Med denne typen tilkobling kan bare én annen nettdel kobles til nettdelen for listevisning.

Alle nettdelene for listevisning på nettstedet er vanligvis tilgjengelige i galleriet for nettstedsnavn. Når du legger til en nettdel for listevisning fra et nettdelgalleri på nettdelsiden for første gang, viser nettdelsiden standard listevisning i nettdelen. Hvis du vil vise dataene du vil ha i nettdelen for listevisning, i tillegg til den tilkoblede nettdelen, må du kanskje redigere visningen av listen. Du kan for eksempel filtrere, sortere eller gruppere data på en annen måte eller vise forskjellige kolonner.

Du kan endre listevisningen fra de egendefinerte egenskapene i Listevisninger-delen i verktøyruten på én av to måter:

 • Velg en annen visning fra egenskapen Valgt visning.

 • Klikk Rediger gjeldende visning hvis du vil redigere den gjeldende visningen.

Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige områdelisteutformingen og lagret med webdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere webdel-tilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

Til toppen av siden

Støttede listetyper som kan tilkobles

Selv om du kan vise alle listetyper i nettdelen for listevisning, støttes bare bestemte listetyper når du oppretter en nettdeltilkobling. Listetyper som viser data i tabellformat, for eksempel kontakter, støttes vanligvis. Lister som viser data i andre formater enn tabellformat, for eksempel mappevisning, støttes ikke. Listetyper som støttes og ikke støttes, vises nedenfor.

Listetyper som støttes

Listetyper som ikke støttes

 • Kunngjøringer

 • Kontakter

 • Hendelser

 • Problemer

 • Koblinger

 • Oppgaver

 • Egendefinerte lister

 • Lister med data som er importert fra et regneark

 • Dokumentbiblioteker

 • Skjemabiblioteker

 • Kalendervisning for en hendelsesliste

 • Diskusjonstavler

 • Undersøkelser

 • Bildebiblioteker

 • Område- og listemalkataloger

 • Webdel-gallerier

 • Datakilder

Til toppen av siden

Støttede listekolonnetyper som kan tilkobles

Selv om du kan vise alle listekolonnetyper i webdelen for listevisning, støttes bare bestemte listekolonnetyper når du oppretter en webdel-tilkobling. Listekolonnetyper som støttes og ikke støttes, vises nedenfor.

Listekolonnetyper som støttes

Listekolonnetyper som ikke støttes

 • Én tekstlinje

 • Valg

 • Antall

 • Currency

 • Dato og klokkeslett

 • Hyperkobling eller bilde (for samsvarende kolonner)

 • Oppslag

 • Ja/nei

 • Beregnet

 • Hyperkobling eller bilde (for filtrering)

 • Flere tekstlinjer

 • Rediger

Til toppen av siden

Egendefinerte egenskaper for webdelen for listevisning

De egendefinerte egenskapene for webdelen for listevisning vises nedenfor.

Obs!: Du kan ikke vise eller redigere noen av disse egendefinerte egenskapene i personlig visning.

Egenskap

Beskrivelse

Valgt visning

Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere webdel-tilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

Angir en listevisning som skal vises i webdelen. Du kan velge én av følgende:

 • Alle listenavn eller Alle dokumenter    Denne egenskapen viser alle kolonner i listen eller biblioteket, avhengig av listetypen.

  Obs!: Før du klikker OK eller Bruk merker du av for <Gjeldende visning> for å gå tilbake til siste visning som ble brukt til å ignorere ulagrede endringer du foretok i kopien av utformingsinformasjonen for listevisingen. Når du har klikket OK eller Bruk, brukes endringene du lagret, i den nye visningen og blir lagret med webdelen for listevisning.

 • Utforskervisning     Denne egenskapen viser innholdet i et dokumentbibliotek ved hjelp av bare ikoner, på samme måte som i Windows Utforsker. Denne visningen er tilgjengelig for dokumentbiblioteker.

 • <Sammendragsvisning>     Denne egenskapen viser sammendragsvisningen for listen. Denne visningen varierer blant listetypene.

 • Ekstra listevisninger    Denne egenskapen viser brukerdefinerte visninger eller andre standardvisninger, avhengig av listetypen.

Rediger gjeldende visning

Velg Rediger gjeldende visning for å redigere den gjeldende visningen som brukes i webdelen, inkludert kolonnene som vises, sorteringsrekkefølgen og filteret som brukes, om totaler skal vises og elementgrensen.

Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingsinformasjonen fra den opprinnelige områdelisteutformingen og lagres med webdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

Verktøylinjetype

Angir måten listeverktøylinjen vises på, eller om den vises i det hele tatt. Velg blant ett av tre alternativer:

Sammendragsverktøylinje     Dette alternativet viser sammendragsverktøylinjen for listevisningen du har valgt. Dette er standardverdien for de fleste listetyper, bortsett fra egendefinerte lister.

Full verktøylinje     Dette alternativet viser hele verktøylinjen for listevisningen du har valgt for egendefinerte lister.

Ingen verktøylinje     Ingen verktøylinje vises.

Til toppen av siden

Fellesegenskaper for webdeler

Alle webdeler deler et felles sett med egenskaper som kontrollerer utseende, oppsett og avanserte kjennetegn.

Obs!: Fellesnettdelegenskapene du ser i verktøyruten, kan være forskjellige fra dem som beskrives her, av flere grunner.

 • Hvis du vil se Avansert-delen i oppgaveruten, må du ha nødvendig tillatelse.

 • Når det gjelder en bestemt webdel, kan en utvikler av webdeler ha valgt ikke å vise én eller flere av disse felles egenskapene, eller valgt å opprette og vise flere egenskaper som ikke er oppført under Utseende, Oppsett og Avansert i verktøyruten.

 • Noen tillatelses- og egenskapsinnstillinger kan deaktivere eller skjule nettdelegenskapene.

Utseende

Egenskap

Beskrivelse

Tittel

Angir tittelen på webdelen som vises på tittellinjen for webdel.

Høyde

Angir høyden på webdelen.

Bredde

Angir bredden på webdelen.

Kromstatus

Angir om hele webdelen vises på siden når en bruker åpner webdel-siden. Som standard er kromstatusen Normal angitt, og hele webdelen vises. Bare tittellinjen vises når statusen Minimert er valgt.

Kromtype

Angir om tittellinjen og kantlinjen for webdel-rammen vises.

Oppsett

Egenskap

Beskrivelse

Skjult

Angir om nettdelen er synlig når en bruker åpner nettdelsiden. Hvis det er merket av for dette alternativet, er nettdelen synlig bare når du utformer siden, og (Skjult) er lagt til i tittelen.

Du kan skjule en webdel hvis du ønsker å bruke den til å forsyne data til en annen webdel via en webdel-forbindelse, men du ikke ønsker å vise webdelen.

Retning

Angir retningen på teksten i webdelinnholdet. Arabisk skrives for eksempel fra høyre mot venstre, og norsk og de fleste andre europeiske språk skrives fra venstre mot høyre. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer webdeler.

Sone

Angir sonen på webdel-siden der webdelen finnes.

Obs!: Soner på nettdelsiden er ikke oppført i listeboken når du ikke har tillatelse til å endre sonen.

Soneindeks

Angir plasseringen av webdelen i en sone som inneholder flere webdeler.

Angi rekkefølgen ved å skrive et positivt heltall i tekstboksen.

Hvis webdelene i sonen er sortert fra topp til bunn, betyr verdien 1 at webdelen vises øverst i sonen. Hvis webdelene i sonen er sortert fra venstre til høyre, betyr verdien 1 at webdelen vises helt til venstre i sonen.

Eksempel: Når du legger til en nettdel i en tom sone som er organisert ovenfra og ned, er soneindeksen 0. Når du legger til en ny nettdel nederst i sonen, er soneindeksen 1. Hvis du vil flytte den nye nettdelen til toppen av sonen, skriver du 0 og deretter 1 for den første nettdelen.

Obs!: Hver nettdel i sonen må ha en unik soneindeksverdi. Hvis du endrer soneindeksverdien for den gjeldende nettdelen, kan det derfor endre soneindeksverdien for andre nettdeler i sonen også.

Avansert

Egenskap

Beskrivelse

Tillat minimering

Angir om webdelen kan minimeres.

Tillat lukking

Angir om webdelen kan fjernes fra webdel-siden.

Tillat skjuling

Angir om webdelen kan skjules.

Tillat endring av sone

Angir om webdelen kan flyttes til en annen sone.

Tillat koblinger

Angir om webdelen kan kobles sammen med andre webdeler.

Tillat redigering i personlig visning

Angir om egenskapene for webdel kan endres i personlig visning.

Eksportmodus

Angir dataene som det er tillatt å eksportere for denne webdelen. Tilgjengeligheten av denne innstillingen er avhengig av konfigurasjon.

URL-adresse for tittel

Angir URL-adressen for en fil som inneholder mer informasjon om webdelen. Filen vises i et eget leservindu når du klikker webdeltittelen.

Beskrivelse

Angir skjermtipset som vises når du holder musepekeren over nettdeltittelen eller nettdelikonet. Verdien for denne egenskapen brukes når du søker etter nettdeler ved hjelp av kommandoen Søk på menyen Søk etter nettdeler i verktøyruten i følgende nettdelgallerier: Nettsted, Virtuell server og Nettdelside.

URL-adresse for hjelp

Angir plasseringen til en fil som inneholder hjelpeinformasjon om webdelen. Hjelpeinformasjonen vises i et eget leservindu når du klikker Hjelp på Webdel-menyen.

Hjelpemodus

Angir hvordan en leser viser innhold i Hjelp for en webdel.

Velg ett av følgende:

 • Med modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker må lukke vinduet før han/hun går tilbake til websiden.

 • Uten modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker trenger ikke å lukke vinduet før han/hun går tilbake til websiden. Dette er standardverdien.

 • Naviger Åpner websiden i gjeldende leservindu.

Obs!: Selv om egendefinerte Microsoft ASP.NET-nettdeler støtter denne egenskapen, vil standard hjelpeemner for Windows SharePoint Services 3.0 bare åpnes i et eget leservindu.

URL-adresse for katalogikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes som webdelikonet i webdellisten. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

URL-adresse for tittelikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes på tittellinjen for webdelen. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Feilmelding for import

Angir en melding som vises hvis det er problemer med å importere webdelen.

Til toppen av siden

Sist oppdatert 2014-6-16

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×