Vise tall som postnumre, personnumre eller telefonnumre

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Excel har spesielle tallformater for postnumre, personnumre og telefonnumre. Hvis dette ikke oppfyller behovene dine, kan du opprette og bruke din egen egendefinert tallformat.

Bruke et forhåndsdefinert postnummer-format på tall

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil formatere.

 2. Kategorien Hjem, ved siden av Generelt i Tallformat-boksen Boks for å formatere numre , klikk pilen, og klikk deretter Flere tallformater.

 3. Klikk utvalg under kategori i dialogboksen Formater celler.

 4. Klikk Zip-kode eller Postnummer + 4 i Type-listen.

  Obs!: Disse spesielle tallformater er bare tilgjengelig hvis plassering (Language) er satt til USA (på engelsk). Ulike nasjonale innstillinger gir ulike eller ikke spesielle tallformater for postnumre.

Opprette et egendefinert postnummer-format

Hvis formatene spesielle postnummer ikke oppfyller behovene dine, kan du opprette et egendefinert postnummer-format.

Viktig!: Egendefinerte tallformater påvirker bare måten et tall vises, og påvirker ikke den underliggende verdien av tallet. Egendefinerte tallformater lagres i den aktive arbeidsboken, og er ikke tilgjengelige for nye arbeidsbøker som du åpner.

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil formatere.

 2. Kategorien Hjem, ved siden av Generelt i Tallformat-boksen Boks for å formatere numre , klikk pilen, og klikk deretter Flere tallformater.

 3. Klikk på Egendefinert under Kategori i dialogboksen Formater celler.

 4. I Type-listen velger du tallformatet du vil tilpasse. Koden som brukes for tallformatet vises i Type-boksen over Type-listen.

  Tips!: Tilpasse den forhåndsdefinerte Postnummer + 4 formater, velg 00000-0000 i Type-listen. Når du velger et innebygd tallformat i Type-listen, opprettes en kopi av denne tallformatet du kan tilpasse.

 5. Gjør de nødvendige endringene i det valgte tallformatet i Type-boksen.

  Tips!: Hvis et celleområde inneholder både femsifret og ni siffer postnumre, kan du angi [< = 99999] 00000; 00000-0000 skal vises begge typer postnumre riktig i regnearket.

Inkludere innledende tegnene i postnumre

Du kan formatere en celle eller et celleområde uten å vise innledende tegn slik at postnummeret begynner med nok tegn som skal fylle cellens kolonnebredde. Du kan for eksempel bruke nuller eller streker til å vise et postnummer på følgende måte: 0000000 98052 eller---98052.

Viktig!: Egendefinerte tallformater påvirker bare måten et tall vises, og påvirker ikke den underliggende verdien av tallet. Egendefinerte tallformater lagres i den aktive arbeidsboken, og er ikke tilgjengelige for nye arbeidsbøker som du åpner.

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil formatere.

 2. Klikk pilen ved siden av tall i Tallformat-boksen Boks for å formatere numre , kategorien Hjem, og klikk deretter Flere tallformater.

 3. Klikk på Egendefinert under Kategori i dialogboksen Formater celler.

 4. I Type-boksen skriver du inn * 0 etterfulgt av postnummer formatet du vil bruke.

  Tips!: Skriv for eksempel for et 5-sifret postnummer * 0 ###

Vise personnumre i sin helhet

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil formatere.

 2. Klikk pilen ved siden av tall i Tallformat-boksen Boks for å formatere numre , kategorien Hjem, og klikk deretter Flere tallformater.

 3. Klikk utvalg under kategori i dialogboksen Formater celler.

 4. Klikk personnummer i Type-listen.

  Obs!: Denne spesielle tallformatet er bare tilgjengelig hvis plassering (Language) er satt til USA (på engelsk). Ulike nasjonale innstillinger gir deg forskjellige eller ikke spesielle tallformater for personnumre.

Vise bare de få siste sifrene i personnumre

For vanlige sikkerhetstiltak, kan du vil vise bare de få siste sifrene i et personnummer og erstatte resten av sifrene med nuller eller andre tegn. Du kan gjøre dette ved å bruke en formel som inneholder funksjonene kjede sammen og høyre. Denne fremgangsmåten forutsetter at fullført personnumre er plassert i én kolonne og at du har en ny kolonne der du vil vise bare de få siste sifrene i personnumrene.

Viktig!: For å hindre andre fra å vise en hel personnummer, kan du skjule kolonnen som inneholder tallet først og deretter beskytter regnearket slik at uautoriserte brukere ikke kan vise dataene. Du bør unngå å lagre fullført personnumre i arbeidsbøker som er en god regel. I stedet, lagre de fullstendige personnumrene på et sted som oppfyller strenge sikkerhet standard (for eksempel et databaseprogram), og bruk bare de fire siste sifrene av tallene i arbeidsbøker.

 1. Klikk i den første cellen i en tom kolonne.

 2. Klikk Sett inn funksjonformler-fanen, Skriv inn tekst, og skriv deretter kjede sammen.

  Formel-fanen, Funksjoner-gruppen

 3. Rediger formelen i Formellinjen, slik at den ser slik ut:

  = KJEDE ("000 - 00-", høyre (< CELL1 >: < CELLn >, 4))

  der < CELL1 > er den første cellen (for eksempel A1) og < CELLn > er den siste cellen (for eksempel A10) i celleområdet som inneholder personnumrene.

  Excel viser tekststrengen "000 - 00-" i stedet for de første 5 sifrene i personnummer og kombinerer den med de fire siste sifrene i personnummer (for eksempel 000-00-1234).

 4. I cellen som inneholder formelen, kan du dra fyllhåndtaket nedover i kolonnen til å fylle ut de resterende cellene i området.

Vise tall som et telefonnummer

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil formatere.

 2. Klikk pilen ved siden av tall i Tallformat-boksen Boks for å formatere numre , kategorien Hjem, og klikk deretter Flere tallformater.

 3. Klikk utvalg under kategori i dialogboksen Formater celler.

 4. Klikk Telefonnummer i Type-listen.

  Obs!: Denne spesielle tallformatet er bare tilgjengelig hvis plassering (Language) er satt til USA (på engelsk). Ulike nasjonale innstillinger gir deg forskjellige eller ikke spesielle tallformater for telefonnumre.

Bruke et forhåndsdefinert postnummer-format på tall

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil formatere.

 2. Klikk EgendefinertTallformat hurtigmenyen Boks for å formatere numre , under tall i kategorien Hjem.

 3. Klikk utvalg under kategori i dialogboksen Formater celler.

 4. Klikk Zip-kode eller Postnummer + 4 i Type-listen.

  Obs!: Disse spesielle tallformater er bare tilgjengelig hvis plassering (Language) er satt til USA (på engelsk). Ulike nasjonale innstillinger gir ulike eller ikke spesielle tallformater for postnumre.

Opprette et egendefinert postnummer-format

Hvis formatene spesielle postnummer ikke oppfyller behovene dine, kan du opprette et egendefinert postnummer-format.

Viktig!: Egendefinerte tallformater påvirker bare måten et tall vises, og påvirker ikke den underliggende verdien av tallet. Egendefinerte tallformater lagres i den aktive arbeidsboken, og er ikke tilgjengelige for nye arbeidsbøker som du åpner.

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil formatere.

 2. Klikk EgendefinertTallformat hurtigmenyen Boks for å formatere numre , under tall i kategorien Hjem.

 3. Klikk på Egendefinert under Kategori i dialogboksen Formater celler.

 4. I Type-listen velger du tallformatet du vil tilpasse. Koden som brukes for tallformatet vises i Type-boksen over Type-listen.

  Tips!: Tilpasse den forhåndsdefinerte Postnummer + 4 formater, velg 00000-0000 i Type-listen. Når du velger et innebygd tallformat i Type-listen, opprettes en kopi av denne tallformatet du kan tilpasse.

 5. Gjør de nødvendige endringene i det valgte tallformatet i Type-boksen.

  Tips!: Hvis et celleområde inneholder både femsifret og ni siffer postnumre, kan du angi [< = 99999] 00000; 00000-0000 skal vises begge typer postnumre riktig i regnearket.

Inkludere innledende tegnene i postnumre

Du kan formatere en celle eller et celleområde uten å vise innledende tegn slik at postnummeret begynner med nok tegn som skal fylle cellens kolonnebredde. Du kan for eksempel bruke nuller eller streker til å vise et postnummer på følgende måte: 0000000 98052 eller---98052.

Viktig!: Egendefinerte tallformater påvirker bare måten et tall vises, og påvirker ikke den underliggende verdien av tallet. Egendefinerte tallformater lagres i den aktive arbeidsboken, og er ikke tilgjengelige for nye arbeidsbøker som du åpner.

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil formatere.

 2. Klikk EgendefinertTallformat hurtigmenyen Boks for å formatere numre , under tall i kategorien Hjem.

 3. Klikk på Egendefinert under Kategori i dialogboksen Formater celler.

 4. I Type-boksen skriver du inn * 0 etterfulgt av postnummer formatet du vil bruke.

  Tips!: Skriv for eksempel for et 5-sifret postnummer * 0 ###

Vise personnumre i sin helhet

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil formatere.

 2. Klikk EgendefinertTallformat hurtigmenyen Boks for å formatere numre , under tall i kategorien Hjem.

 3. Klikk utvalg under kategori i dialogboksen Formater celler.

 4. Klikk personnummer i Type-listen.

  Obs!: Denne spesielle tallformatet er bare tilgjengelig hvis plassering (Language) er satt til USA (på engelsk). Ulike nasjonale innstillinger gir deg forskjellige eller ikke spesielle tallformater for personnumre.

Vise bare de få siste sifrene i personnumre

For vanlige sikkerhetstiltak, kan du vil vise bare de få siste sifrene i et personnummer og erstatte resten av sifrene med nuller eller andre tegn. Du kan gjøre dette ved å bruke en formel som inneholder funksjonene kjede sammen og høyre. Denne fremgangsmåten forutsetter at fullført personnumre er plassert i én kolonne og at du har en ny kolonne der du vil vise bare de få siste sifrene i personnumrene.

Viktig!: For å hindre andre fra å vise en hel personnummer, kan du skjule kolonnen som inneholder tallet først og deretter beskytter regnearket slik at uautoriserte brukere ikke kan vise dataene. Du bør unngå å lagre fullført personnumre i arbeidsbøker som er en god regel. I stedet, lagre de fullstendige personnumrene på et sted som oppfyller strenge sikkerhet standard (for eksempel et databaseprogram), og bruk bare de fire siste sifrene av tallene i arbeidsbøker.

 1. Klikk i den første cellen i en tom kolonne.

 2. I kategorien formler under funksjonen, klikker du Sett inn, pek på tekst, og klikk deretter kjede sammen.

  Formel-fanen, Funksjoner-gruppen

 3. Rediger formelen i Formellinjen, slik at den ser slik ut:

  = KJEDE ("000 - 00-", høyre (< CELL1 >: < CELLn >, 4))

  der < CELL1 > er den første cellen (for eksempel A1) og < CELLn > er den siste cellen (for eksempel A10) i celleområdet som inneholder personnumrene.

  Excel viser tekststrengen "000 - 00-" i stedet for de første 5 sifrene i personnummer og kombinerer den med de fire siste sifrene i personnummer (for eksempel 000-00-1234).

 4. I cellen som inneholder formelen, kan du dra fyllhåndtaket nedover i kolonnen til å fylle ut de resterende cellene i området.

Vise tall som et telefonnummer

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil formatere.

 2. Klikk EgendefinertTallformat hurtigmenyen Boks for å formatere numre , under tall i kategorien Hjem.

 3. Klikk utvalg under kategori i dialogboksen Formater celler.

 4. Klikk Telefonnummer i Type-listen.

  Obs!: Denne spesielle tallformatet er bare tilgjengelig hvis plassering (Language) er satt til USA (på engelsk). Ulike nasjonale innstillinger gir deg forskjellige eller ikke spesielle tallformater for telefonnumre.

Se også

Koder for tallformat

Opprette og bruke et egendefinert tallformat

Vis datoer, klokkeslett, valuta, brøk eller prosent

Utheve mønstre og trender med betinget formatering

Vise eller skjule nullverdier

KJEDE.SAMMEN (funksjon)

HØYRE og HØYREB (funksjoner)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×