Vise slakk i prosjektet

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Slakk, også kalt flyt, er mengden tid som en aktivitet kan bli forsinket før den kommer i konflikt med andre aktiviteter. Dette beregne automatisk i prosjektet når du planlegger aktiviteter, og du kan bruke dette som buffertid ved behov når det er fare for at planen blir forsinket.

Lær mer om slakk

Som standard og etter definisjon regnes en aktivitet med en slakk på 0 som en kritisk aktivitet. Hvis en kritisk aktivitet blir forsinket, blir også prosjektets fullføringsdato forsinket. Hvis du vil bygge inn litt slakk i den kritiske linjen, kan du endre standardinnstillingen for slakk i boksen Aktiviteter er kritiske hvis slakk er mindre enn eller lik på fanen Beregningsalternativer i dialogboksen Alternativer for Project (Fil > Alternativer). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise den kritiske linjen for et prosjekt og Slik planlegger Project aktiviteter: Bak kulissene.

Hvis du vil sikre at prosjektet er ferdig innen tidsfristen, kan du prøve å optimalisere aktiviteter som har slakk og ikke som ikke er i den kritiske linjen. Bruk for eksempel fri slakk til å forsinke en aktivitet, eller tildel ressursene for den til en annen aktivitet for å bidra til å hindre at det blir forsinkelser i planen.

Totalslakk kan være et positivt eller negativt tall. En negativ slakkverdi angir at det ikke er nok tid planlagt for aktiviteten og at det kreves mer tid for å hindre at sluttdatoen for prosjektet blir forsinket.

Hvis du lurer på hvordan Project beregner fri slakk, legger du til feltene Startslakk og Fullføringsslakk i en aktivitetsvisning (klikk Legg til ny kolonne i visningen, og velg deretter feltene). Startslakk er nyttig ved utjevning av prosjekter som planlegges fra sluttdatoen og som viser forskjellen mellom tidlige og sene startdatoer. Fullføringsslakk er nyttig ved utjevning av prosjekter som planlegges fra startdatoen og som viser forskjellen mellom tidlige og sene fullføringsdatoer. De minste slakkverdiene er fri slakk.

Her er et par ting du bør være oppmerksom på i forbindelse med flyt eller slakk.

Tips

Forklaringer

Se opp for ikke-fleksible betingelser

Hvis en aktivitet har en datobetingelse, og en foregående aktivitet avsluttes for sent til at den etterfølgende aktiviteten kan begynne på datoen som er angitt i betingelsen, kan det oppstå negativt slakk. Negativt slakk legger ytterligere begrensinger på prosjektets sluttdato.

Tidsfristdatoer endrer totalslakk

Tidsfristdatoer kan påvirke totalslakken for aktiviteter. Hvis du angir en tidsfristdato som er tidligere enn slutten på totalslakken for aktiviteten, beregnes totalslakken på nytt ved hjelp av tidsfristdatoen i stedet for seneste sluttdato for aktiviteten. Aktiviteten blir kritisk når totalslakken blir null.

Bruke visningen Detaljer-Gantt til å finne slakk

 1. Klikk Visning > Andre visninger > Flere visninger.

  Flere visninger på menyen Andre visninger

 2. Dobbeltklikk Detaljer – Gantt i Visninger-listen.

 3. Klikk visning > tabeller> tidsplan.

  Planoppføring på Tabeller-menyen

 4. Klikk en aktivitet og vis slakkverdiene i feltene Fri slakk og Totalslakk.

  Hvis du ikke ser feltene Fri slakk og Totalslakk, trykker du TAB for å gå til feltene.

  Tips!: Hvis du vil løse planleggingsproblemer, kan det hende du må flytte aktiviteter fra faser som ikke har slakk til faser som har for mye slakk.

Obs!: Negative slakkverdier kan også indikere inkonsekvens i en tidsplan. En aktivitet som for eksempel har Avslutning-til-start-avhengighet med en annen aktivitet som må starte før sluttdatoen til den første aktiviteten, vil vise negativ slakk. Negativ slakk kan også oppstå når en aktivitet er planlagt til å bli fullført etter datoen for tidsfristen.

Legge til buffertid manuelt i planen

Selv om det er bra at prosjektet har innebygd buffertid, kan det hende du noen ganger vil legge til din egen buffertid. hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til buffertid manuelt, kan du se:

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2007.

Lær mer om slakk

Hvor mye slakk i tidsplanen angir hvor lenge oppgaver kan bli forsinket før andre aktiviteter eller project sluttdato påvirkes. Hvis du vet hvor det oppstod slakk i tidsplanen, kan du flytte aktiviteter når enkelte faser i tidsplanen ikke har slakk og andre faser har for mye.

Fri slakk er hvor lenge en aktivitet kan utsettes før den etterfølger aktiviteten er forsinket. Bruk fri slakk-feltet til å finne ut om en aktivitet har tid til en forsinkelse. Dette kan være nyttig hvis en ressurs trenger mer tid på en aktivitet, eller hvis du vil tilordne en ressurs til en annen aktivitet. Du kan også bruke fri slakk-feltet til å bestemme hvordan du gjenoppretter en plan som er forsinket.

Totalslakk er hvor lenge en aktivitet kan bli forsinket før sluttdatoen for prosjektet er forsinket. Totalslakk kan være positiv eller negativ. Hvis totalslakk er et positivt tall, angir hvor lang tid aktiviteten kan bli forsinket uten å forsinke sluttdatoen for prosjektet. Hvis totalslakk er et negativt tall, angir hvor lang tid som må lagres slik at sluttdatoen for prosjektet ikke er forsinket. Negativ slakk betyr at det ikke er planlagt for aktiviteten nok tid og skyldes vanligvis betingelse datoer.

Som standard og definisjonen regnes som en kritisk aktivitet en aktivitet med 0 slakk. Hvis en kritisk aktivitet er forsinket, forsinkes også prosjektets sluttdato.

Bruke visningen Detaljer-Gantt til å finne slakk

 1. Klikk Flere visningerVis-menyen.

 2. Klikk Detaljer-Gantt i visninger-listen, og klikk deretter Bruk.

 3. Pek på tabellVis-menyen, og klikk deretter tidsplan.

  I diagramdelen av visningen, vises slakk som tynne linjer til høyre for aktiviteter, med slakk verdier tilstøtende vanlig Gantt-stolpene.

  Trykk TAB for å gå til feltene fri slakk og Totalslakk hvis de ikke er synlige i arkdelen av visningen.

Obs!: 

 • Hvis du vet hvor det oppstod slakk i tidsplanen, kan du flytte aktiviteter når enkelte faser i tidsplanen ikke har slakk og andre faser har for mye.

 • Slakk verdier kan også angi inkonsekvens i tidsplanen. For eksempel oppstår en negativ slakk verdi når en aktivitet har avhengigheten Avslutning-til-start med en etterfølgende aktivitet, men den etterfølgende aktiviteten har en må starte den betingelse som er eldre enn slutten av den første aktiviteten. Negativ slakk kan også oppstå når en aktivitet er planlagt å fullføre etter tidsfristen.

Bruke aktivitetsfelt til å finne slakk

Legge til feltene Tidligste Start, Tidligste slutt, seneste Start og seneste slutt i en aktivitetsvisning for å analysere forsinkelser og finne helst tilgjengelig slakk i tidsplanen.

Tidligste Start- og tidligste slutt-felt

Når du oppretter en aktivitet, er den tidligste start og tidligste sluttdatoer identisk med planlagte start- og sluttdatoer. Når du kobler aktiviteten til foregående og etterfølgende aktiviteter og bruke en hvilken som helst datobetingelser, kan tidligste start og tidligste slutt datoer beregnes som tidligste mulige datoer denne oppgaven start og slutt hvis alle foregående og etterfølgende aktiviteter også start og slutt på de respektive start tidligste og tidligste sluttdatoer. Hvis det er en utjevningsforsinkelse på aktiviteten, er også denne forsinkelsen med beregningen til tidligste start- og sluttdatoer. Disse beregningene er basert på en fast varighet.

Seneste Start og seneste slutt-felt

Når du oppretter en aktivitet, er er senest sluttdato den samme som prosjektet sluttdatoen, og den seneste startdatoen beregnes som prosjektets sluttdato minus oppgaven varighet. Når du kobler aktiviteten til foregående og etterfølgende aktiviteter og angir eventuelle andre betingelser, beregnes seneste startdatoen som den siste mulige datoen denne oppgaven kan starte hvis alle foregående og etterfølgende aktiviteter også start og slutt på sine seneste start og seneste sluttdato.

Seneste sluttdato beregnes på samme måte som den nyeste datoen denne oppgaven ble fullført hvis alle foregående og etterfølgende aktiviteter også start og slutt på sine seneste start og seneste slutt datoer. Hvis det er en utjevningsforsinkelse for etterfølgende aktiviteter, denne forsinkelsen er også med i beregningen datoen i seneste Start og seneste slutt-feltet. Disse beregningene er basert på en fast varighet.

Bruk tidsfrister til å opprette slakk

Du kan angi tidsfrister for en aktivitet i Microsoft Office Project 2007. Tidsfristene påvirke beregningen av sen sluttdato, planlegging bakover og Totalslakk for en aktivitet.

Tidsfristen angir vanligvis den seneste slutt for en aktivitet, og derfor påvirker bakover trinnet. Eksemplene nedenfor beskriver unntak fra denne regelen:

 • Hvis en aktivitet, har også betingelsen må starte den (MSO) eller må avsluttes den (MFO), og du har valgt å overholde begrensning datoer, lik seneste slutt tidligste slutt.

 • Hvis seneste start minus opphold er eldre enn tidsfrist for en av aktivitetens etterfølgende aktiviteter, er den seneste slutt lik den etterfølgende aktiviteten seneste start minus opphold.

 • Hvis en aktivitet har også betingelsen Start senest (SNLT) eller Ferdig senest (FNLT), er seneste slutt den tidligste til tidligste slutt tidsfrist og alle etterfølgende seneste Start-feltet minus opphold.

Andre aktivitetsbetingelser på en aktivitet med en tidsfrist kan også påvirke seneste start eller tidligste startdatoer. For eksempel en aktivitet start seneste dato pluss varigheten kan ikke nødvendigvis er lik den seneste sluttdatoen.

Aktiviteter med så sent som mulig (ALAP) betingelser fullføres vanligvis på tidsfristdatoen, men foregående aktiviteter kan skyve en aktivitet utover tidsfristen. I så fall viser Office Project 2007 en indikator at tidsfristen er brutt.

Når du planlegger et prosjekt fra sluttdatoen, påvirke tidsfrister også seneste slutt for aktiviteten. Selv om en aktivitet er vanligvis planlagt avsluttes på tidsfristdatoen, en foregående aktivitet med en MSO betingelse, for eksempel kan skyve en aktivitet utover tidsfristen og Office Project 2007 viser en indikator at tidsfristen er brutt.

Se gjennom fri slakk for utjevning prosjekter

Legg til feltene Startslakk og Fullføringsslakk i en aktivitetsvisning når du vil se hvordan den frie slakken ble beregnet.

Startslakk-feltet inneholder tiden som representerer forskjellen mellom tidligste start og seneste startdatoen. Fullføringsslakk-feltet inneholder den varighet som representerer forskjellen mellom den tidligste slutt og seneste slutt datoer. Den minste verdien av Startslakk og sluttslakk bestemmer hvor mye fri slakk tilgjengelig, det vil si hvor lenge en aktivitet kan utsettes uten å påvirke startdatoen for en etterfølgende aktivitet.

Hvis en aktivitet har en faktisk startdato og en tidsfrist, Startslakk lik 0, mens Fullføringsslakk er differansen mellom aktivitetens sluttdato og tidsfristdatoen.

Startslakk er nyttig når utjevning prosjekter planlagt fra sluttdatoen. Fullføringsslakk er nyttig når du utjevner prosjekter planlagt fra startdatoen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×