Vise sammenhenger mellom formler og celler

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Regneark med sporingspiler Noen ganger kan det være vanskelig å kontrollere om formler er nøyaktige, eller finne kilden til en feil når formelen bruker overordnede celler eller underordnede celler:

 • Overordnede celler     er celler som det refereres til i en formel i en annen celle. Hvis celle D10 for eksempel inneholder formelen =B5, er celle B5 overordnet celle D10.

 • Underordnede celler    inneholder formler som refererer til andre celler. Hvis for eksempel celle D10 inneholder formelen =B5, er celle D10 underordnet celle B5.

Hvis du trenger hjelp til å kontrollere formlene, kan du bruke kommandoene Spor overordnede og Spor underordnede til å vise relasjonen grafisk eller spore relasjonen mellom disse cellene og formlene med sporingspiler.

 1. Klikk på Fil > Alternativer > Avansert.

  Merknad: Hvis du bruker Excel 2007, klikker du på Microsoft Office-knappen Office-knappen . Klikk på Alternativer for Excel, og deretter på kategorien Avansert.

 2. Velg ønsket arbeidsbok i delen Visningsalternativer for denne arbeidsboken, og kontroller så at Alt er valgt under For objekter, vis.

 3. Hvis formler refererer til celler i en annen arbeidsbok, åpner du denne arbeidsboken. Microsoft Office Excel kan ikke gå til en celle i en arbeidsbok som ikke er åpen.

 4. Gjør ett av følgende:

Spore celler som leverer data til en formel (overordnede)

 1. Merk cellen som inneholder formelen som du vil finne overordnede celler til.

 2. Hvis du vil vise en sporingspil til hver celle som direkte gir data til den aktive cellen, klikker du på Spor overordnede Knapp i Formelrevisjon-gruppen på Formler-fanen.

  1. Blå piler viser celler uten feil. Røde piler viser celler som forårsaker feil. Hvis en celle i et annet regneark eller en annen arbeidsbok refererer til den merkede cellen, peker en sort sporingspil fra den merkede cellen til et regnearkikon regnearkikon . Den andre arbeidsboken må åpnes før Excel kan spore disse underordnede nivåene.

 3. Hvis du vil identifisere neste nivå av celler som gir data til den aktive cellen, klikker du Spor et overordnet nivå Knapp på nytt.

 4. Hvis du vil fjerne ett nivå av sporingspiler om gangen og begynne med den overordnede cellen lengst unna den aktive cellen, klikker du pilen ved siden av Fjern piler i Formelrevisjon-gruppen på fanen Formler, og deretter klikker du Fjern et overordnet nivå Knapp . Hvis du vil fjerne nok et nivå av sporingspiler, klikker du knappen på nytt.

Spore formler som refererer til en bestemt celle (underordnede)

 1. Merk cellen du vil identifisere de underordnede cellene til.

 2. Hvis du vil vise en sporingspil til hver celle som er avhengig av den aktive cellen, klikker du Spor underordnede Knapp i Formelrevisjon-gruppen på Formler-fanen.

  Blå piler viser celler uten feil. Røde piler viser celler som forårsaker feil. Hvis en celle i et annet regneark eller en annen arbeidsbok refererer til den merkede cellen, peker en sort sporingspil fra den merkede cellen til et regnearkikon regnearkikon . Den andre arbeidsboken må åpnes før Excel kan spore disse underordnede nivåene.

 3. Hvis du vil identifisere neste nivå av celler som er avhengig av den aktive cellen, klikker du Spor et underordnet nivå Knapp på nytt.

 4. Hvis du vil fjerne ett nivå av sporingspiler om gangen og begynne med den underordnede cellen lengst unna den aktive cellen, klikker du pilen ved siden av Fjern piler i Formelrevisjon-gruppen på fanen Formler, og deretter klikker du Fjern et underordnet nivå Knappesymbol . Hvis du vil fjerne nok et nivå av sporingspiler, klikker du knappen på nytt.

Se alle forholdene i et regneark

 1. Skriv inn = (likhetstegn) i en tom celle.

 2. Klikk Merk alt-knappen.

  Merk alt-knappen

 3. Velg cellen, og klikk Spor overordnede Knapp to ganger i Formelrevisjon-gruppen på Formler-fanen.

Problem: Det kommer en pipelyd når jeg klikker på kommandoen Spor underordnede eller Spor overordnede i Microsoft Excel.

Hvis du hører et lydsignal når du klikker Spor underordnede Knapp eller Spor overordnede Knapp , er enten alle nivåer i formelen sporet, eller så forsøker du å spore et element som ikke kan spores. Følgende regnearkelementer som kan henvises til av formler kan ikke spores ved hjelp av revisjonsverktøyene:

 1. Referanser til tekstbokser, innebygde diagrammer eller bilder i regneark

 2. Pivottabellrapporter

 3. Referanser til navngitte konstanter

 4. Formler i andre arbeidsbøker som refererer til den aktive cellen hvis den andre arbeidsboken er lukket

 1. Hvis du vil fjerne alle sporingspiler i regnearket, klikker du Fjern piler Knapp i Formelrevisjon-gruppen på Formler-fanen.

  Kommentarer: 

  • Hvis du vil vise de fargekodede overordnede cellene til argumentene i en formel, merker du en celle og trykker F2.

  • Hvis du vil merke cellen i den andre enden av en pil, dobbeltklikker du pilen. Hvis cellen er i et annet regneark eller en annen arbeidsbok, dobbeltklikker du den sorte pilen for å vise dialogboksen Gå til, og deretter dobbeltklikker du referansen du vil bruke, i Gå til-listen.

  • Alle sporingspiler forsvinner hvis du endrer formelen som pilen peker til, setter inn eller sletter kolonner eller rader eller sletter eller flytter celler. Hvis du vil gjenopprette sporingspilene etter at du har endret noe på en av disse måtene, må du bruke revisjonskommandoer i regnearket på nytt. Hvis du vil holde oversikten over de opprinnelige sporingspilene, kan du skrive ut regnearket med sporingspilene synlige før du gjør endringene.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×