Vise og oppdatere aktivitetsavhengigheter (koblinger) på tvers av prosjekter

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når en aktivitet i ett prosjekt har en ekstern avhengighet til en aktivitet i et annet prosjekt, bør du gå gjennom og oppdatere denne avhengigheten regelmessig for å forsikre deg om at den avhengige aktiviteten ikke påvirker den kritisk linje for prosjektet. Når avhengighetene er oppdatert, kan du filtrere aktivitetene slik at de viser bare dem med eksterne avhengigheter.

Obs!: Tidsplanen for prosjektet oppdateres ikke automatisk når eksterne avhengigheter endres. Det er derfor viktig å gå gjennom og oppdatere avhengighetene regelmessig. Det å vise og oppdatere eksterne avhengigheter i aktiviteter på andre prosjekter er ikke det samme som å vise og oppdatere avhengigheter mellom prosjekter. Avhengigheter mellom prosjekter er ikke knyttet til bestemte aktiviteter.

Hva vil du gjøre?

Vise og oppdatere eksterne avhengigheter

Vise bare aktiviteter som har eksterne avhengigheter

Vise og oppdatere eksterne avhengigheter

 1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Hvis autofiltre er slått på, klikker du AutoFilter Knappesymbol for å slå dem av.

  Når autofiltre er aktivert, vises en pil til høyre for hver feltoverskrift. Når autofiltre er deaktivert, vises alle aktivitetene.

 3. Klikk Koblinger mellom prosjekterVerktøy-menyen.

 4. Vis eksterne foregående eller etterfølgende aktiviteter.

  • Hvis du vil vise en liste over aktiviteter som er koblet til eksterne foregående aktiviteter, klikker du kategorien Eksterne foregående aktiviteter.

  • Hvis du vil vise en liste over aktiviteter som er koblet til eksterne etterfølgende aktiviteter, klikker du kategorien Eksterne etterfølgende aktiviteter.

 5. Se gjennom Forskjeller-kolonnen etter endringer i eksterne foregående aktiviteter som påvirker de etterfølgende aktivitetene i prosjektet.

  Forskjeller omfatter vanligvis en ny start- eller sluttdato for den eksterne foregående aktiviteten eller den eksterne etterfølgende aktiviteten. Den nye datoen er vanligvis et resultat av en endret varighet, en betingelse, fremdrift som er fulgt opp, eller andre parametere. Endringer i navnet for en aktivitet vises også i Forskjeller-kolonnen.

 6. Se gjennom og godta endringer i eksterne koblinger:

  • Hvis du vil godta endringer selektivt i eksterne foregående aktiviteter, velger du hver ekstern foregående aktivitet eller etterfølgende aktivitet som har endringer som du vil godta, i kolonnen Aktivitet, og deretter klikker du Godta.

  • Hvis du vil godta alle endringer, klikker du Alle.

Obs!: 

 • Du kan ikke angre godkjenning av endringer etter at du har klikket OK. Du kan imidlertid være sikker på at prosjektet synkroniseres med alle eksterne filer.

 • Prosjektet vil ikke være synkronisert med de eksterne filene som inneholder endringer du forkaster. Du må derfor passe på å huske hvilke endringer du ikke godtar. De forkastede endringene blir ikke registrert noe sted.

 • Som standard varsles du når data i en eksternt koblet aktivitet endres. Når du åpner en plan som har eksterne koblinger, vises de eksterne foregående og eksterne etterfølgende aktivitetene samt innvirkninger på tidsplanen, og du kan velge å godta noen av eller alle endringene. Hvis du ikke vil bli varslet om slike endringer, klikker du AlternativerVerktøy-menyen, og deretter klikker du kategorien Vis. Under Alternativer for kobling mellom prosjekter fjerner du merket for Vis koblinger mellom prosjekter ved åpning. Hvis du automatisk vil godta endringene hver gang du åpner tidsplanen, merker du av for Godta nye eksterne data automatisk.

 • Hvis du vil skjule eksterne aktiviteter, klikker du AlternativerVerktøy-menyen, og deretter klikker du kategorien Vis. Fjern merket for Vis eksterne etterfølgende aktiviteter og Vis eksterne foregående aktiviteter.

Til toppen av siden

Vise bare aktiviteter som har eksterne avhengigheter

 1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Hvis autofiltre er slått på, klikker du AutoFilter Knappesymbol for å slå dem av.

  Når autofiltre er aktivert, vises en pil til høyre for hver feltoverskrift. Når autofiltre er deaktivert, vises alle aktivitetene.

 3. Pek på FilterProsjekt-menyen, og klikk deretter Flere filtre.

 4. I dialogboksen Flere filtre klikker du Aktivitet.

 5. Klikk Ny, og skriv deretter inn et nytt navn for filteret i Navn-boksen.

  Du kan for eksempel skrive inn Aktiviteter med eksterne avhengigheter.

 6. Klikk Foregående aktiviteter på den første raden av kolonnen Feltnavn.

 7. Klikk inneholder på den første raden av kolonnen Test.

 8. På første rad i Verdier-kolonnen skriver du inn en omvendt skråstrek (\) som angir at du legger til en kobling til en ekstern foregående aktivitet.

  Deretter oppretter du teststrengen for etterfølgende aktiviteter.

 9. Klikk eller på den andre raden i kolonnen Og/eller.

 10. Klikk Etterfølgende aktiviteter på den andre raden i kolonnen Feltnavn.

 11. Klikk inneholder på den andre raden i kolonnen Test.

 12. Skriv inn en omvendt skråstrek (\) på den andre raden i kolonnen Verdier.

 13. Klikk OK for å lukke dialogboksen Filterdefinisjon, og klikk deretter Bruk.

  Aktivitetslisten i Microsoft Office Project filtreres slik at den bare viser aktivitetene som har eksterne foregående eller etterfølgende aktiviteter.

Obs!: 

 • Hvis du vil deaktivere et filter, klikker du Alle aktiviteter i Filter-liste Filter-boks .

 • Når du åpner et hovedprosjekt og utvider alle delprosjektene, godtas alle avhengighetene mellom disse delprosjektene automatisk, uten varsel.

 • Som standard varsles du når data i en eksternt koblet aktivitet endres. Når du åpner en plan som har eksterne koblinger, vises de eksterne foregående og eksterne etterfølgende aktivitetene samt innvirkninger på tidsplanen, og du kan velge å godta noen av eller alle endringene. Hvis du ikke vil bli varslet om slike endringer, klikker du AlternativerVerktøy-menyen, og deretter klikker du kategorien Vis. Under Alternativer for kobling mellom prosjekter fjerner du merket for Vis koblinger mellom prosjekter ved åpning. Hvis du automatisk vil godta endringene hver gang du åpner tidsplanen, merker du av for Godta nye eksterne data automatisk.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×