Vise forretningsdata på et SharePoint-område

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan legge til og koble forretningsdata webdeler på en Microsoft Office SharePoint Server 2007-området for å vise forretningsdata fra en ekstern database som Microsoft SQL Server, SAP eller Siebel. Fremgangsmåtene i denne artikkelen referere til bestemte data fra to AdventureWorks Eksempeldatabaser som er tilgjengelige fra Microsoft Download Center.

Obs!: Før du kan bruke en webdel for forretningsdata til å vise programmet forretningsdata på et SharePoint-område, må administratoren først registrere det eksterne forretningsprogrammet med Office SharePoint Server 2007.

I denne artikkelen

Oversikt

Vise et sammendrag av forretningsdata i en liste

Vise detaljer om et enkelt forretningsdataelement

Koble webdeler for å konfigurere handlinger for forretningsdata

Koble webdeler for å vise forretningsrelaterte elementer

Oversikt

Microsoft Office SharePoint Server 2007 gir deg et sett med fire standard forretningsdata-webdeler. Disse webdelene stole på Business Data Catalog (BDC) til å vise en nettbasert visning av forretningsdata som befinner seg i en database som er utenfor Office SharePoint Server 2007, for eksempel Microsoft SQL Server 2005, Siebel eller SAP.

Du kan koble forretningsdata-webdeler til å konfigurere og utføre handlinger som er relatert til forretningsprogrammet. Webdeler for forretningsdata handlinger som brukes til å automatisere eller opprette handlinger som åpner nettsider, vise brukergrensesnitt forretningsprogrammer, åpne Microsoft Office InfoPath 2007 skjemaer, og utføre andre oppgaver som brukes ofte.

Viktig!: Før du kan vise programmet forretningsdata på et SharePoint-område, må administratoren først registrere det eksterne forretningsprogrammet med Office SharePoint Server 2007. Informasjonstypen business programmet som du kan vise på et SharePoint-område, avhenger av datafeltene som administratoren registrerer med Office SharePoint Server 2007.

Fremgangsmåtene i denne artikkelen referere til bestemte data fra to nødvendige databaser som er fritt tilgjengelige fra Microsoft Download Center. De to utvalg-databasene som brukes til å hjelpe deg med å lære mer om arbeid med forretningsdata-webdeler er:

 • Eksemplet med AdventureWorksDW SQL Server 2005

 • Eksemplet med AdventureWorks SQL Server 2000

Du må du ta kontakt med administratoren for å sikre at disse databasene er installert og registrert på Office SharePoint Server 2007 systemet.

Til toppen av siden

Vise et sammendrag av forretningsdata i en liste

Du kan vise forretningsdata fra en ekstern database i en enkel liste ved å bruke Business Data listewebdelen. Du kan for eksempel vise en liste over produkter og priser listen.

Vise forretningsdata i en liste over forretningsdatawebdeler

Når dataene vises, kan du redigere visningsegenskapene for en webdel for forretningsdataliste, på samme måte som du kan redigere visningen for en hvilken som helst SharePoint-liste. Du kan også filtrere etter egenskap eller begrense antallet elementer som vises i webdelen.

 1. Gå til siden på SharePoint-området der du vil vise en liste over forretningsdata.

 2. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 3. Klikk Legg til en webdel i webdel-sone der du vil legge til webdelen.

 4. Merk av for Forretningsdataliste i dialogboksen Legg til webdeler, og klikk deretter Legg til.

 5. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny forretningsdata webdel som du nettopp opprettet, og klikk deretter Endre delt webdel for å åpne verktøyruten.

 6. Klikk Bla gjennom Knappesymbol i verktøyruten, ved siden av Type-boksen.

 7. Velg en datatype for business for forretningsprogrammer som du arbeider med, i dialogboksen Type forretningsdata, og klikk deretter OK.

  Merk for eksempel Produkt. I dette eksemplet er programmet AdventureWorksDWInstance.

 8. Utvid Utseende-delen i verktøyruten.

 9. Erstatte Forretningsdataliste med din egen tittel for nettdelen i Tittel-boksen, og klikk deretter OK.

  Skriv for eksempel Produktlisten i Tittel-boksen.

 10. Klikk Rediger visning i den nye webdelen du har lagt til, og gjør deretter ett av følgende:

  • Merk Henter alle elementer under Elementer som skal hentes.

  • Merk navnene på kolonnene du vil vise i webdelen, under Kolonner.

 11. Klikk OK.

Den nye webdelen for forretningsdataliste viser nå en liste over produkter fra forretningsprogramdatabasen.

Til toppen av siden

Vise detaljer om et enkeltelement i forretningsdata

Du kan vise detaljer om et forretningselement fra en ekstern database ved å bruke webdelen for forretningsdataelement. Du kan for eksempel vise detaljene om et bestemt produkt fra forretningsprogramdatabasen.

Visning av data i en webdel for forretningsdataelement

 1. Gå til siden på SharePoint-området der du vil vise detaljene om et bestemt forretningselement.

 2. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 3. Klikk Legg til en webdel i webdel-sone der du vil legge til webdelen.

 4. Merk av for Forretningsdataelement i dialogboksen Legg til webdeler, og klikk deretter Legg til.

 5. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny forretningsdata webdel som du nettopp opprettet, og klikk deretter Endre delt webdel for å åpne verktøyruten.

 6. Klikk Bla gjennom Knappesymbol i verktøyruten, ved siden av Type-boksen.

 7. Velg en datatype for business for forretningsprogrammer som du arbeider med, i dialogboksen Type forretningsdata, og klikk deretter OK.

  Merk for eksempel Produkt for Type forretningsdata. I dette eksemplet er programmet AdventureWorksDWInstance.

 8. Klikk Bla gjennom Knappesymbol for å velge produktet som du vil skal vises ved siden av element-boksen.

 9. I dialogboksen som vises, viser den første rullegardinlisten filtre som er definert for denne enheten i Forretningsdatakatalogen. Klikk navn-filter. I tilstøtende-feltet skriver du inn en produktkategori, for eksempel sykkel, som du vil finne. Klikk Søk Knappesymbol til å søke etter produktnavn som inneholder kategorien som du har angitt.

 10. Velg ett element fra listen over produkter som vises, og klikk deretter OK. IDen til elementet du valgte vises nå i element-boksen i verktøyruten.

 11. Klikk knappen Velg under felt.

 12. Merk elementinformasjonen du vil vise, i dialogboksen Velg felt, og klikk deretter OK.

 13. Utvid Utseende-delen i verktøyruten.

 14. Erstatte Forretningsdataelement med din egen tittel for nettdelen i Tittel-boksen, og klikk deretter OK.

  Hvis du for eksempel skriver du inn Aktuelt produkt i Tittel-boksen.

Den nye webdelen for forretningsdataelement viser produktdetaljene fra forretningsprogramdatabasen.

Til toppen av siden

Koble webdeler for å konfigurere forretningsprogramhandlinger

Ved hjelp av en handlinger Forretningsdatanettdel på SharePoint-området, kan du legge til en handling til en produkt-profilen som gjør det mulig å utføre et søk etter dette elementet på MSN uten å forlate Office SharePoint Server 2007. Den handlinger Forretningsdatanettdel viser en liste over handlinger i form av koblinger eller på en verktøylinje, som er knyttet til et business-element i Forretningsdatakatalogen.

Webdel for forretningsdatahandling

Trinn 1: Legg til og koble en webdel for forretningsdatahandlinger

I denne prosedyren, legge til en handling til en webdel for Business Data handlinger og kobler webdelen til produktet listewebdelen som du opprettet tidligere i Vis et sammendrag av forretningsdata i en liste.

Viktig!: Før du begynner, må systemansvarlig laste ned eksempeldatabasen AdventureWorksDW SQL Server 2005 og registrer den med Forretningsdatakatalogen. I tillegg må administratoren definere handlingen Søk på MSN business data og legge den til Office SharePoint Server 2007. Du Finn mer informasjon om AdventureWorksDW SQL Server 2005 eksempeldatabasen i Se også-delen.

Obs!: Du må først ha tillatelsesnivået Full kontroll eller utforming før du kan endre webdeler på SharePoint-området. Finne koblinger til mer informasjon om tillatelsesnivåer og tillatelser i Se også-delen.

 1. Gå til siden på SharePoint-området der du opprettet webdelen for produktliste.

 2. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 3. Klikk Legg til en webdel i webdel-sone der du vil legge til webdelen.

 4. Merk av for Forretningsdatahandlinger i dialogboksen Legg til webdeler, og klikk deretter Legg til.

 5. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny forretningsdata webdel som du nettopp opprettet, og klikk deretter Endre delt webdel for å åpne verktøyruten.

 6. Klikk Bla gjennom Knappesymbol i verktøyruten, ved siden av Type-boksen.

 7. Velg en datatype for business for forretningsprogrammer som du arbeider med, i dialogboksen Type forretningsdata, og klikk deretter OK.

  Merk for eksempel Produkt for Type forretningsdata. I dette eksemplet er programmet AdventureWorksDWInstance.

 8. Klikk Velg under Handlinger.

 9. Merk av for Vis i dialogboksen Velg handlinger for handlingen Search on MSN, og klikk deretter OK.

  Obs!: Det skal være merket av for Vis profil som standard. Handlingen Vis profil opprettes automatisk for hver enhet (eller hvert forretningselement) som defineres i forretningsdatakatalogen. Denne handlingen gjør at du kan vise detaljer om enheten. Ettersom handlinger er knyttet til enheter, vises handlingene alle steder som enheten vises på et SharePoint-område.

 10. Konfigurer webdelen etter behov i verktøyruten under Utseende, Oppsett og Avansert, og klikk deretter OK for å lukke verktøyruten.

 11. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny for Business Data handlinger webdelen du nettopp opprettet, pek på tilkoblinger, velger Hent element fra, og klikk deretter Produktlisten.

Obs!: Hvis det vises en melding under produkt handlinger nettdelen varslet om en konflikt i koble webdelen produktet handlinger til produktet listewebdelen, kontroller at webdelene begge bruker AdventureWorksDWInstance eksempeldatabasen.

Trinn 2: Kontroller at webdelene er riktig koblet og konfigurert

 1. Hvis ingen data vises i webdelen for produktet, klikker du Hent Data Hent data .

 2. Velg et element fra listen ved å klikke alternativknappen ved siden av produktnøkkelen.

 3. Klikk Search on MSN under Produkthandlinger på området. Et nytt vindu vises med søkeresultater for det merkede elementet.

Til toppen av siden

Koble webdeler for å viser relaterte forretningselementer

Du kan bruke den relaterte listen Forretningsdatanettdel sammen med en liste Forretningsdatanettdel til å vise to lister med forretningsrelaterte elementer fra en forretningsprogrammer. Du kan for eksempel koble de to webdelene for å vise alle salgsordrer for en bestemt kunde.

Ordrer vises for den valgte kunden i en webdel i en relatert liste

1. Listewebdel for forretningsdata

2. Forretningsdatarelatert liste-webdelen

Viktig!: Fremgangsmåten nedenfor bruker fiktivt kundedata fra AdventureWorks SQL Server 2000 Gastronor, som må først lastes ned, og som er registrert med BDC. Du Finn mer informasjon om eksempeldatabasen AdventureWorks SQL Server 2000 i Se også-delen.

Trinn 1: Opprett en webdel for å vise en sammendragsliste

Det første trinnet når du skal vise relaterte data fra en ekstern database er å opprette en webdel for forretningsdataliste for å vise en sammendragsliste over kunder.

 1. Gå til siden på SharePoint-området der du vil vise ordrer for en bestemt kunde i databasen.

 2. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 3. Klikk Legg til en webdel i webdel-sone der du vil legge til webdelen.

 4. Merk av for Forretningsdataliste i dialogboksen Legg til webdeler, og klikk deretter Legg til.

 5. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny forretningsdata webdel som du nettopp opprettet, og klikk deretter Endre delt webdel for å åpne verktøyruten.

 6. Klikk Bla gjennom Knappesymbol i verktøyruten, ved siden av Type-boksen.

 7. Velg en datatype for business for forretningsprogrammer som du arbeider med, i dialogboksen Type forretningsdata, og klikk deretter OK.

  Merk for eksempel Kunde for Type forretningsdata. I dette eksemplet er programmet AdventureWorksDWInstance.

 8. Utvid Utseende-delen i verktøyruten.

 9. Erstatte Forretningsdataliste med kunder fra AdventureWorksi Tittel-boksen, og klikk deretter OK.

Trinn 2: Opprett og koble en webdel for å vise relaterte elementer

Når du oppretter en liste Forretningsdatanettdel som kan vise kunder fra eksempeldatabasen AdventureWorks SQL Server 2000, kan du opprette en relatert liste Forretningsdatanettdel som kobler til den første listen. Sluttresultatet at du kan velge et element fra kundelisten og vise en liste over salgsordrer for kunden i den relaterte listen Forretningsdatanettdel.

 1. Klikk Legg til en webdel på den samme siden som du opprettet webdelen for forretningsdataliste på, for å opprette en ny webdel på siden.

 2. Merk av for Forretningsdatarelatert liste i dialogboksen Legg til webdeler, og klikk deretter Legg til.

 3. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny forretningsdata webdel som du nettopp opprettet, og klikk deretter Endre delt webdel for å åpne verktøyruten.

 4. Klikk Bla gjennom Knappesymbol i verktøyruten, ved siden av Type-boksen.

 5. Velg en datatype for business for forretningsprogrammer som du arbeider med, i dialogboksen Type forretningsdata, og klikk deretter OK.

  Merk for eksempel SalesOrder for Type forretningsdata. I dette eksemplet er programmet AdventureWorksDWInstance.

 6. Merk CustomerToSalesOrder i rullegardinlisten Relasjon.

 7. Utvid Utseende-delen i verktøyruten.

 8. Erstatte Forretningsdatarelatert liste med Ordrer for kundeni Tittel-boksen, og klikk deretter OK.

 9. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny for webdelen du nettopp opprettet, pek på tilkoblinger, velger Hent relatert element fra, og klikk deretter kunder fra AdventureWorks.

Trinn 3: Kontroller at webdelene er riktig koblet og konfigurert

 1. På samme side som inneholder klikker listewebdelen og relaterte listewebdelen du nettopp opprettet, hvis det vises ingen data i kunder fra AdventureWorks relatert liste-webdelen, du Hent Data Hent data .

 2. Merk en kunde fra listen ved å klikke alternativknappen ved siden av kundenavnet. Alle salgsordrer som er relatert til den merkede kunden, vises i webdelen for salgsordrer for kunde.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×