Vise en webside på en SharePoint-side ved å legge til webdelen for sidevisning

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke webdelen for sidevisning til å vise en webside, fil eller mappe på en SharePoint-side. Du skriver inn en hyperkobling, en filbane eller en mappebane for å koble til innholdet.

Kommentarer: 

 • Du kan bare bruke webdelen for sidevisning i en webleser som støtter HTML IFRAME-elementet.

 • Det kreves Microsoft Internet Explorer for å vise en fil eller mappe.

I denne artikkelen

Måter du kan bruke webdelen for sidevisning på

Slik viser webdelen for sidevisning en webside på en SharePoint-side

Legge til en webdel på en side

Angi websiden, mappen eller filen (egendefinerte egenskaper)

Konfigurere fellesegenskapene til en webdel

Utseende

Oppsett

Avansert

Måter du kan bruke webdelen for sidevisning på

Du kan bruke webdelen for sidevisning til å vise:

 • En favorittnyhetskilde på Internett i en egen nyhetssammendragsdel på en SharePoint-side.

 • En liste over aktive arbeidsgruppefiler på en server som du vil vise med jevne mellomrom.

 • Et dokument eller regneark som brukes ofte.

Slik viser webdelen for sidevisning en webside på en SharePoint-side

Det koblede innholdet i webdelen for sidevisning er isolert fra annet innhold på siden gjennom bruken av HTML IFRAME-elementet. Dette elementet sikrer at HTML-elementer som vises som innhold i webdelen for sidevisning, ikke er i konflikt med andre HTML-elementer på siden. Siden kan for eksempel allerede inneholde et FORM-element, og siden vil ikke bli vist på riktig måte hvis det koblede innholdet også inneholder et FORM-element som ikke var i IFRAME-elementet.

Webdelen for sidevisning viser innhold asynkront med resten av siden. Dette betyr at du kan vise og bruke andre webdeler på siden hvis koblingen bruker lang tid på å returnere innholdet.

Legge til en webdel på en side

For at du skal kunne redigere en side, må du minst ha tillatelsene som medlemmer av gruppen med utformere har, for området.

 1. Klikk kategorien side på en side på båndet, og deretter Klikk kommandoen Rediger.
  Kommandoen Rediger i kategorien Rediger

  Merknad: Hvis kommandoen Rediger er deaktivert, kan det være fordi du ikke har tillatelse til å redigere siden. Kontakt i så fall systemansvarlig.

 2. Klikk på siden der du vil legge til en webdel, klikk kategorien Sett inn, og klikk deretter Flere webdeler.
  Klikk Flere webdeler

 3. Velg en kategori, for eksempel medier og innhold under kategorier, velg webdelen du vil legge til på siden, for eksempel Innholdsredigering, og klikk deretter Legg til.
  Dialogboksen Flere webdeler

  når du velger en webdel, vises informasjon om webdelen.

 4. Klikk kategorien Side og deretter Lagre når du er ferdig med å redigere siden.

  Kommentarer: 

  • I SharePoint Foundation 2010 er sidevisning webdel i kategorien medier og innhold.

  • Webdelen er i Microsoft SharePoint Server 2010 for sidevisning i kategorien redigering.

Angi websiden, mappen eller filen (egendefinerte egenskaper)

Slik redigerer du egenskapene for webdelen for sidevisning:

 • Klikk alternativet for å åpne verktøyruten i webdelen for sidevisning hvis du ikke har konfigurert den ennå.

 • Pek på webdelen, klikk nedoverpilen, og klikk deretter Rediger webdel.

Egenskapene for webdelen vises i verktøyruten. Du kan bruke følgende beskrivelser som hjelp til å konfigurere egendefinerte egenskaper for webdelen:

Egenskap

Beskrivelse

Gruppen Webside, Mappe eller Fil

Angir innholdstypen du vil vise i webdelen for sidevisning.

Velg ett av følgende:

 • Nettside     Velg dette alternativet hvis du vil vise en nettside som innholdet på nettdelen for sidevisning. Dette alternativet angir automatisk Hypertext Transfer Protocol (http://) i tekstboksen Kobling. Dette er standardverdien.

 • Mappe     Velg dette alternativet hvis du vil vise en liste over filer i en mappe.

 • Fil     Velg dette alternativet hvis du vil vise innholdet i en fil. Filen åpnes enten i et eget nettleservindu eller inne i nettdelen hvis programmet som åpner filen, støtter innebygd aktivering for den filen i nettleservinduet.

Kobling

Angir en hyperkobling, mappe eller fil for å koble til innholdet du vil vise i webdelen for sidevisning:

 • Hvis du velger Webside ovenfor, må du skrive inn en gyldig hyperkobling. De to gyldige hyperkoblingsprotokollene du kan bruke, er:

  • Protokoll for hypertekstoverføring (http://)

  • HyperText Transfer Protocol, med fortrolighet som bruker SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

   Du kan bruke en absolutt URL-adresse eller en relativ URL-adresse. Du kan imidlertid ikke bruke en filbane.

 • Hvis du velger Mappe ovenfor, må du skrive inn en gyldig lokal mappe eller nettverksmappe. Det kreves Microsoft Internet Explorer for å vise en mappe.

 • Hvis du velger Fil ovenfor, må du skrive inn en gyldig filbane. Det kreves Microsoft Internet Explorer for å vise en fil. Du kan også klikke Bla gjennom for å finne filen.

Konfigurere fellesegenskapene til en webdel

Webdeler deler et felles sett med egenskaper som kontrollerer utseende, oppsett og avanserte kjennetegn. Du endrer egenskaper for webdeler i verktøyruten.

Merknad: De felles egenskapene for webdeler som vises i verktøyruten, kan av flere årsaker være forskjellige fra dem som beskrives her.

 • Hvis du vil se Avansert-delen i oppgaveruten, må du ha nødvendig tillatelse.

 • En webdel utvikler kan valgte ikke å vise ett eller flere av disse felles egenskapene. I tillegg kan webdelen utviklere opprette og vise flere egenskaper. Disse egendefinerte egenskapene kan ikke være oppført i delen utseende, oppsett eller Avansert i verktøyruten.

 • Noen tillatelses- og egenskapsinnstillinger kan forårsake at webdel-egenskaper deaktiveres eller skjules.

Utseende

Egenskap

Beskrivelse

Tittel

Angir tittelen på webdelen som vises på tittellinjen for webdel.

Høyde

Angir høyden på webdelen.

Bredde

Angir bredden på webdelen.

Kromstatus

Angir om hele webdelen vises på siden når en bruker åpner siden. Som standard er kromstatusinnstillingen Normal angitt, og hele webdelen vises. Bare tittellinjen vises når statusen Minimert er valgt.

Kromtype

Angir om tittellinjen og kantlinjen for webdel-rammen vises.

Oppsett

Egenskap

Beskrivelse

Skjult

Angir om webdelen er synlig når en bruker åpner siden. Hvis det er merket av for dette alternativet, er webdelen synlig bare når du utformer siden, og (Skjult) er lagt til i tittelen.

Du kan skjule en webdel. Det kan for eksempel hende at du ønsker å bruke den til å sende data til en annen webdel via en webdel-tilkobling, men ikke ønsker å vise webdelen.

Retning

Angir tekstretningen i innholdet i webdelen. Arabisk er for eksempel et språk med språkretning fra høyre mot venstre. Engelsk og de fleste andre europeiske språk er språk med språkretning fra venstre mot høyre. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer webdeler.

Sone

Angir sonen på siden der webdelen er.

Merknad: Soner på siden er ikke oppført i listen når du ikke har tillatelse til å endre sonen.

Soneindeks

Angir plasseringen av webdelen i en sone som inneholder flere webdeler.

Angi rekkefølgen ved å skrive et positivt heltall i tekstboksen.

Hvis webdelene i sonen er sortert fra topp til bunn, betyr verdien 1 at webdelen vises øverst i sonen. Hvis webdelene i sonen er sortert fra venstre til høyre, betyr verdien 1 at webdelen vises helt til venstre i sonen.

Når du legger til en webdel i en tom sone som er bestilt fra topp til bunn, er det Soneindeks 0. Når du legger til en ekstra webdel nederst i sonen, er den Soneindeks 1. Hvis du vil flytte den andre webdelen øverst i sonen, skriver du inn 0, og skriv deretter 1 for den første webdelen.

Merknad: Hver webdel i sonen må ha en unik soneindeksverdi. Hvis du endrer soneindeksverdien for den gjeldende webdelen, kan det derfor endre soneindeksverdien for andre webdeler i sonen også.

Avansert

Egenskap

Beskrivelse

Tillat minimering

Angir om webdelen kan minimeres.

Tillat lukking

Angir om webdelen kan fjernes fra siden.

Tillat skjuling

Angir om webdelen kan skjules.

Tillat endring av sone

Angir om webdelen kan flyttes til en annen sone.

Tillat koblinger

Angir om webdelen kan kobles sammen med andre webdeler.

Tillat redigering i personlig visning

Angir om egenskapene for webdel kan endres i personlig visning.

Eksportmodus

Angir dataene som det er tillatt å eksportere for denne webdelen. Tilgjengeligheten av denne innstillingen er avhengig av konfigurasjon.

URL-adresse for tittel

Angir URL-adressen for en fil som inneholder mer informasjon om webdelen. Filen vises i et eget leservindu når du klikker webdel-tittelen.

Beskrivelse

Angir skjermtipset som vises når du holder musepekeren over webdeltittelen eller webdelikonet. Verdien for denne egenskapen brukes når du søker etter webdeler med kommandoen Søk på menyen Søke etter webdeler i verktøyruten.

URL-adresse for hjelp

Angir plasseringen til en fil som inneholder hjelpeinformasjon om webdelen. Hjelpeinformasjonen vises i et eget leservindu når du klikker kommandoen Hjelp på Webdel-menyen.

Hjelpemodus

Angir hvordan en leser viser innhold i Hjelp for en webdel.

Velg ett av følgende:

 1. Med modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. Brukeren må lukke vinduet før han/hun går tilbake til websiden.

 2. Uten modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. Brukeren trenger ikke å lukke vinduet før han/hun går tilbake til websiden. Dette er standardverdien.

 3. Naviger Åpner websiden i gjeldende leservindu.

Merknad: Selv om egendefinerte Microsoft ASP.NET-webdeler støtter denne egenskapen, åpnes bare standard hjelpeemner i SharePoint i et eget leservindu.

URL-adresse for katalogikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes som webdel-ikonet i webdel-listen. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

URL-adresse for tittelikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes på tittellinjen for webdelen. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Feilmelding for import

Angir en melding som vises hvis det er problemer med å importere webdelen.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×