Vise en nettside, en mappe eller en fil på en SharePoint-side

Vise en nettside, en mappe eller en fil på en SharePoint-side

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke nettdelen for sidevisning til å vise en nettside, fil eller mappe på en SharePoint-side. Du angir en hyperkobling, en filbane eller en mappebane for å koble til innholdet.

Kommentarer: 

 • Du kan bare bruke nettdelen for sidevisning i en nettleser som støtter HTML-IFRAME-elementet.

 • Du må ha Microsoft Internet Explorer for å kunne vise en fil eller mappe.

Du kan bruke nettdelen for sidevisning til å vise:

 • En favorittkilde for nyheter på Internett i en dedikert del for artikkeloppsummeringer av nyheter på en SharePoint-side.

 • En liste over aktive arbeidsgruppefiler på en server som du vil vise regelmessig.

 • Et ofte brukt dokument eller et regneark.

Legge til en nettdel på en side

Du må ha tillatelse fra minst ett medlem av Designere-gruppen for nettstedet for å endre en side.

 1. På siden vil du legge til webdelen for å velge Rediger i øvre høyre hjørne på siden.

  Merknad: Hvis kommandoen Rediger er deaktivert, kan det være fordi du ikke har tillatelse til å redigere siden. Kontakt administratoren.

Rediger kobling

 1. Velg Sett inn-fanen og deretter Webdel.

Nettdel

Til toppen av siden

 1. Velg en kategori, for eksempel medier og innhold under kategorier, velger en nettdel for eksempel webdelen for Sidevisning, og velg deretter Legg til.

Legge til en nettdel

 1. Når du er ferdig med å redigere siden, klikker du Lagre.

Angi nettsiden, mappen eller filen (egendefinerte egenskaper)

Hvis du vil redigere egenskapene til nettdelen for sidevisning,

 • men fremdeles ikke har konfigurert nettdelen for en sidevisning, velger du Åpne verktøyruten før du lagrer endringene.

Åpne verktøyruten

Til toppen av siden

Egenskapene for nettdelen vises i verktøyruten. Du kan bruke følgende beskrivelser for å gjøre det enklere å konfigurere nettdelens egendefinerte egenskaper:

Egenskap

Beskrivelse

Nettside-, Mappe- eller Fil-gruppe

Angir hva slags innhold som du vil vise i nettdelen for sidevisning.

Velg ett av følgende:

 • Nettside     Velg dette alternativet hvis du vil vise en nettside som innholdet på nettdelen for sidevisning. Dette alternativet angir automatisk Hypertext Transfer Protocol (http://) i tekstboksen Kobling. Dette er standardverdien.

 • Mappe     Velg dette alternativet hvis du vil vise en liste over filer i en mappe.

 • Fil     Velg dette alternativet hvis du vil vise innholdet i en fil. Filen åpnes enten i et eget nettleservindu eller inne i nettdelen hvis programmet som åpner filen, støtter innebygd aktivering for den filen i nettleservinduet.

Kobling

Angir en hyperkobling, mappe eller fil som skal kobles til innholdet som skal vises i nettdelen for sidevisning:

 • Hvis du valgte Nettside tidligere i denne delen, må du oppgi en gyldig hyperkobling. Det finnes to gyldige protokoller for hyperkoblinger som du kan bruke:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol med personvern, som bruker SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

   Du kan bruke en absolutt nettadresse eller en relativ nettadresse. Du kan imidlertid ikke bruke en filbane.

 • Hvis du valgte Mappe tidligere i denne delen, må du oppgi en gyldig lokal mappe eller nettverksmappe. Du må ha Microsoft Internet Explorer for å kunne vise en mappe.

 • Hvis du valgte Fil tidligere i denne delen, må du oppgi en gyldig filbane. Du må ha Microsoft Internet Explorer for å kunne vise en fil. Du kan også velge Bla gjennom for å finne filen.

Konfigurere felles egenskaper for en nettdel

Alle nettdeler deler et felles sett med egenskaper som kontrollerer utseende, oppsett og avanserte kjennetegn. Du kan endre egenskapene for nettdeler i oppgaveruten.

Merknad: Fellesnettdelegenskapene du ser i verktøyruten, kan være forskjellige fra dem som beskrives her, av flere grunner:

 • En nettdelutvikler kan velge å ikke vise en eller flere av disse felles egenskapene. I tillegg kan en nettdelutvikler opprette og vise flere egenskaper. Disse egendefinerte egenskapene er kanskje ikke oppført under Utseende, Oppsett, eller Avansert i verktøyruten.

 • Noen tillatelses- og egenskapsinnstillinger kan deaktivere eller skjule nettdelegenskapene.

Til toppen av siden

Utseende

Egenskap

Beskrivelse

Tittel

Angir tittelen på nettdelen som vises på nettdelens tittellinje.

Høyde

Angir høyden på nettdelen.

Bredde

Angir bredden på nettdelen.

Kromstatus

Angir om hele nettdelen vises på siden når en bruker åpner siden. Som standard er kromstatusen angitt til Normal, og hele nettdelen vises. Bare tittellinjen vises når statusen Minimert er valgt.

Kromtype

Angir om tittellinjen og kantlinjen for nettdelrammen vises.

Oppsett

Egenskap

Beskrivelse

Skjult

Angir om nettdelen er synlig når en bruker åpner siden. Hvis det er merket av for dette alternativet, er nettdelen bare synlig når du utformer siden og (Skjult) er lagt til i tittelen.

Du kan skjule en nettdel. Du kan for eksempel bruke den hvis du vil sende data til en annen nettdel via en nettdeltilkobling, men ikke ønsker å vise nettdelen.

Sone

Angir sonen på siden der nettdelen finnes.

Merknad: Soner på siden er ikke oppført i listen når du ikke har tillatelse til å endre sonen.

Soneindeks

Angir plasseringen til nettdelen i en sone når sonen inneholder mer enn én nettdel.

Hvis du vil angi rekkefølgen, skriver du inn et positivt heltall i tekstboksen.

Hvis nettdeler i sonen er organisert ovenfra og ned, betyr en verdi på 1 at nettdelen vises øverst i sonen. Hvis nettdeler i sonen er organisert fra venstre til høyre, betyr en verdi på 1 at nettdelen vises til venstre i sonen.

Eksempel: Når du legger til en nettdel i en tom sone som er organisert ovenfra og ned, er soneindeksen 0. Når du legger til en ny nettdel nederst i sonen, er soneindeksen 1. Hvis du vil flytte den nye nettdelen til toppen av sonen, skriver du 0 og deretter 1 for den første nettdelen.

Merknad: Hver nettdel i sonen må ha en unik soneindeksverdi. Hvis du endrer soneindeksverdien for den gjeldende nettdelen, kan det derfor endre soneindeksverdien for andre nettdeler i sonen også.

Til toppen av siden

Avansert

Viktig: Hvis du vil se Avansert-delen i verktøyruten, må du ha nødvendig tillatelse.

Egenskap

Beskrivelse

Tillat minimering

Angir om nettdelen kan minimeres.

Tillat lukking

Angir om nettdelen kan fjernes fra siden.

Tillat skjuling

Angir om nettdelen kan skjules.

Tillat endring av sone

Angir om nettdelen kan flyttes til en annen sone.

Tillat tilkoblinger

Angir om nettdelen kan kobles sammen med andre nettdeler.

Tillat redigering i personlig visning

Angir om egenskapene for nettdel kan endres i en personlig visning.

Eksportmodus

Angir dataene som det er tillatt å eksportere for denne nettdelen. Avhengig av konfigurasjonen kan denne innstillingen være utilgjengelig.

Nettadresse for tittel

Angir URl-adressen for en fil som inneholder mer informasjon om nettdelen. Filen vises i et eget leservindu når du velger nettdeltittelen.

Beskrivelse

Angir skjermtipset som vises når du holder musepekeren over nettdeltittelen eller nettdelikonet. Verdien for denne egenskapen brukes når du søker etter nettdeler ved hjelp av kommandoen Søk på menyen Søk etter nettdeler i verktøyruten.

Nettadresse til hjelp

Angir plasseringen til en fil som inneholder hjelpeinformasjon om nettdelen. Hjelpeinformasjonen vises i et eget leservindu når du velger Hjelp på Nettdel-menyen.

Hjelpemodus

Angir hvordan en leser viser innhold i Hjelp for en nettdel.

Velg ett av følgende:

Med modus åpner et separat leservindu, hvis det er mulig i leseren. En bruker må lukke vinduet før vedkommende går tilbake til nettsiden.

Uten modus åpner et separat leservindu, hvis det er mulig i leseren. En bruker trenger ikke å lukke vinduet før vedkommende går tilbake til nettsiden. Dette er standardverdien.

Naviger åpner nettsiden i gjeldende leservindu.

Merknad: Selv om egendefinerte Microsoft ASP.NET-nettdeler støtter denne egenskapen, vil standard hjelpeemner for Sharepoint bare åpnes i et eget leservindu.

Nettadresse for katalogikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes som nettdelikonet i nettdellisten. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

URL-adresse for tittelikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes på tittellinjen for nettdelen. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Feilmelding for import

Angir en melding som vises hvis det er problemer med å importere nettdelen.

Målgrupper

En målgruppe kan identifiseres ved hjelp av en SharePoint-gruppe, en distribusjonsliste, en sikkerhetsgruppe eller et globalt publikum. Nettdelen vises bare for personer som er medlemmer av målgruppene som du angir her.

Slik viser nettdelen for sidevisning en nettside på en SharePoint-side

Det koblede innholdet på nettdelen for sidevisning er isolert fra annet innhold på siden ved hjelp av HTML-IFRAME-elementet. Nettdelen for sidevisning viser innhold asynkront fra resten av siden. Dette betyr at du kan vise og bruke andre nettdeler på siden hvis koblingen bruker lang tid på å returnere innholdet.

Dette elementet sørger for at HTML-elementer som vises som innhold i nettdelen for sidevisning, ikke kommer i konflikt med andre HTML-elementer på siden. Det kan for eksempel hende at siden allerede inneholder et HTML-SKJEMA-element, og at siden ikke vil vises på riktig måte hvis det koblede innholdet også inneholder et HTML-SKJEMA-element som ikke var i HTML-IFRAME-elementet.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×